Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11"

Transkript

1 Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag Mosvik, Kaffekroken Tilstede: Bjørn ve, Mads, Solveig og le Øystein Tid: Sak 20/ rienteringssaker (se vedlegg) Saker under handlingsplan - siden sist Sak 21/ ppfølging av handlingsplanen (se vedlegg 1) Sak 22/ Innføring av U14-lisenser Styret viser til tidligere utsendt informasjon fra sentraladministrasjonen i NVBF, og e-postdialog etter dette. Den mottok vi omsider tilbakemelding fra administrasjonen i NVBF på våre spørsmål rundt prosessen. Svaret er gjengitt i sin helhet nedenfor: Prosessen rundt innføring av lisenser for U14 Forbundstinget 2004 vedtok at alle spillere fra 13 år og oppover skal ha lisens, men med unntak av de som spilte Volley Den gang spilte alle utøvere i den alderen Volley Dette har nå endret seg med innføring av minivolleyball som har overtatt mer og mer for Volley Skadeforsikring er et viktig element i lisensen. Den dagen en utøver fyller 13 år er de ikke lenger dekket av NIF s barneidrettsforsikring. Med økt aktivitet i årsklassen U14, og vedtak på sist forbundsting om at det skal gis nasjonalt konkurransetilbud, er det viktig at disse utøverne er forsikret. Lisens for aldersklassene U14 (og U13) ble første gang lagt fram som et grunnlag for budsjettbehandlingen Budsjettet ble behandlet av forbundsstyret første gang i møte /2-11 og ble vedtatt i møte 14/3-11. Det ble i protokollen ikke framhevet eget vedtak om lisens for de yngste, og vi ser i etterkant at dette hadde vært lurt. For å stimulere til aktivitetsøkning i både volleyball og sandvolleyball for denne aldersgruppen, og for at de skal kunne forholde seg til en lisens, ble det bestemt at lisensen gjelder både volleyball og sandvolleyball Informasjon vedr. at alle som deltar i sandvolleyballturneringer skal ha lisens ble lagt ut på NVBF s nettsider under Lisens sandvolleyball i mai før sesongen startet. Informasjon vedr. volleyball lisens i årsklassene U14 og U13 ble bekjentgjort i mail til regionsansatte den og lagt ut på NVBF s nettside under Lisens volleyball samme dato. Forbundsstyret har på bakgrunn av innspill i saken, gjort en vurdering av lisens for de yngste klassene i møte I forkant ble det sendt spørsmål til regionene om ytterligere innspill, men det måtte gjøres på svært kort varsel fordi sesongen var såvidt igang. Det ble på styremøtet bestemt at det kun skal være lisens i klassen U14. Det ble videre vedtatt dispensasjon fra kravet om individuell lisens i U14-klassen, slik at klubben kan velge mellom individuell lisens eller lagslisens. Lisensen gjelder også for sandvolleyball Det ble sendt brev til regionene og klubbene med informasjon om lisens for klassen U14, samtidig ble forbundets nettsider oppdatert under punktet Lisens.

2 Vedlagt: Informasjon om Volleyball lisens 2011/12 Vennlig hilsen Norges Volleyballforbund Eva Lio, Generalsekretær /s/ lle Karlsson, økonomikonsulent /s/ Regionstyrets vurdering Vi ser at formalitetene rundt innføring av lisenser for U14-klassen er i orden, med både Forbundstingvedtak og ved budsjettbehandling av Forbundsstyret i møte av Styret i RNT finner det merkelig, og uheldig, at sentraladministrasjonen bruker så lang tid på å komme med disse opplysningene. Styret i Region Nord-Trøndelag er sterkt kritisk til måten saken har blitt formidlet på til regioner og klubber. Vedtaket fra Forbundstinget 2004 er såpass gammelt at man ikke kan forvente at klubber med U14-lag i årets serie har oversikt over dette. Forbundsting protokollen fra 2004 er heller ikke tilgjengelig på Referatene fra FS sine møter, og derav fra budsjettbehandlingen det vises til i møte av , er svært mangelfulle og stort sett ubrukelig for personer som ikke har deltatt på møtene selv. Informasjon om lisens for årsklassen U14 ble ikke bekjentgjort ordentlig før den Det at det ble innført lisens for sandvolleyball for årsklassen, og at dette ble informert om på volleyball.no i mai, er helt uinteressant i denne sammenheng. Vi opplever svaret fra administrasjonen i NVBF, og mangelen på forståelse for at prosessen oppfattes rotete, som uheldig og lite profesjonell. Vi er forbauset over at Forbundsstyret vil vedkjenne seg prosessen og denne måten å kommunisere på. Vi registrerer også at det, trass i uttrykt misnøye fra samtlige regioner i landet, ikke har blitt sendt ut en ordentlig redegjørelse eller beklagelse til alle involverte. Styret i Region Nord-Trøndelag ønsker å stimulere til aktivitetsøkning for årsklassene U13 og U14. Vi ser at skadeforsikring er et viktig element i lisensen. Vårt fokus må være å tilby god og forsvarlig volleyballaktivitet til våre medlemmer i Nord-Trøndelag, og vi er opptatt av at mangelen på kommunikasjon mellom sentrale og regionale ledd ikke skal gå utover våre utøvere. Styret i Region Nord-Trøndelag vedtar derfor følgende: For sesongen 2011/2012 vil Region Nord-Trøndelag dekke utgiftene til 1 stk U14-lagslisens per Nordtrønderske klubb med U14-lag i serien. Dette vil medføre en estimert ekstrautgift på kr på sesongens budsjett. Presiseringer: Dekningen gjelder ikke individuelle lisenser, og regionen vil ikke refundere eventuelle individuelle lisenser som allerede er løst. Fra sesongen 2012/2013 vil klubbene selv måtte dekke alle utgifter til U14-lisenser. Praktiske forhold: Klubbene løser selv lisensen, og får deretter refundert summen av Regionen. Irene Sand kontaktes for nærmere detaljer.

3 Vi understreker at vi ikke er fornøyd med måten Innføring av U14-lisenser-saken har blitt håndtert fra sentraladministrasjonen og FS sin side, og håper at dette blir tatt til etterretning slik at lignende episoder unngås i framtiden. Sak 23/ Møteplan for resten av sesongen nsdag 30.november på Steinkjer ca Vi tar møtet først, også går vi ut og tar en liten matbit. Spesielle ting som skal opp: Regnskap og budsjett Info om NM U19 Planlegging av regionsting Resten av sesongen nsdag 18.januar (Inderøy, hos le Øystein) nsdag 22.februar (Namsos?) Torsdag 19.april (Steinkjer) -arbeidsmøte Lørdag 28.april - Regionsting på Steinkjer Sak 24/ Eventuelt Ingen saker. Referent Inderøy, le Øystein Skogset

4 Vedlegg 1: ppfølging av handlingsplanen siden sist og veien videre! = rienteringssak V= Vedtakssak D= Drøftingssak Økonomi v/ Mads Brønnøysundregistreret: Registreringen er snart klar, slik at vi får organisasjonsnummer Økonomioverførsel til Erling Benjaminsen; skjer umiddelbart etter at organisasjonsnummeret er på plass. Kåre Aasen ajourfører så lenge. Noen klubber har utestående fordringer. Dette må tas tak i. D Budsjett for neste sesong: Vi får bedre oversikt når regnskapet er overført i sin helhet til Erling. Dette bør være i orden til møtet den Setter av tid på dette møtet til å se på regnskapsstatus for 2011 og budsjett for neste år. MT v/ Mads Fortsatt ikke noe nytt. Mads skal i møte med dem ila uke 42. Vi avventer kåring av MT-lag til vi vet mer. ppfølging div søknader, henvendelser og invitasjoner v/ Solveig Svar til Jon Grydeland om skolenettverk, sendt av regionsansatt. Svar til lle Karlsson om saksgang U14-lisenser, sendt Invitasjon til elitekampseminar i Stod første seriekamp elite. Solveig har svart, og videresendt til resten av styret. Rapport utviklingsplaner (post 3). Solveig og Irene forfattet i felleskap og sendt inn. Tilgjengelig ved forespørsel. Rekruttering junior/breddesamlinger/trenerutdanning v/ Jon Terje, Hilde og le Øystein Minivolleyballkurs holdt hos Inderøy i september og Namsos i oktober. VMPA treningssamling i Namsos 29. oktober. Spillere fra Namsos er instruktører Minivolleyballkurs blir holdt på Steinkjer VGS 28. oktober, for VGS-elever og kroppsøvingslærere/sf-ansatte/allidrettsinstruktører i Steinkjer og omegn. VMPA-samling holdes i Grong på nyåret. Hilde har fått tak i 3 stk instruktører (gutter) som tar denne. Det har kommet spørsmål fra Høylandet om hjelp til oppstart av volleyballaktivitet for jenter år. Hilde har tatt tak i dette. Klubbutvikling v/ le Øystein

5 Tilbud om å delta på lederkurs for ungdom ligger på web. Dato kommer fra idrettskretsen. I regi av Nord-Trøndelag Idrettskrets Bestillinger til Idrettens Møteplass er sendt til Idrettskretsen. Vi arrangerer lynkurs i Cupassist og Dommerkurs 1. Noen fra styret som kan representere? Verdal VBK arrangerer trenerkurs før jul. Jon Arne Vestnor som instruktør. Rekruttering senior v/ Bjørn ve Jon Terje Fossland skal til Flatanger for å trene seniorene. Målet er å få de med på en turnering ila sesongen. Vi opplever at det er vanskelig å vite hvordan vi skal gripe an problemet rekruttering for senior. Henvendelser må tas seriøst, og vi må tilby hjelp. Dette må ned i permen som et tiltak. Følges opp av Jon Terje, Hilde og Bjørn ve. Tiltak sovende miljøer v/ Bjørn ve Forslag å sende brev til gamle klubber. Gi de tips og hjelp til å få starte opp på nytt. Irene har kanskje oversikt over hvilke klubber dette kan evt. gjelde. Følges opp av Jon Terje, Hilde og Bjørn ve. Sandvolleyball v/ Bjørn ve Klubbmesterskapspokaler sendes ut i starten av oktober. Regionen skal på planleggingsmøte for sandvolleyball i slo i november. Da skal datoer for kommende sommer settes! Irene drar? Dommerutdanning v/ Ingar Dommerkurs 1 på Møteplassen. Arr Stod/regionen Dommerkurs 2, samarbeide med NT avlyst pga for liten påmelding Representere NVBF RNT på ting (evt. annet) v/ Solveig Strategikonferanse planlegges cupfinalehelga ( januar 2012). Solveig og Irene deltar. Er forespurt om å bidra med innspill til programmet. Se mer under neste pkt. Kommunikasjon mot NVBF politisk og administrativt v/ Solveig Solveig har hatt flere samtaler med vår kontakt i FS, Sigrid Anna Eggen. Solveig har sendt in flere spørsmål til forbundsstyret før de hadde møte på Sand i september. Lønnsforhandlinger NVBF 2010 og koordinering av møte skulle komme som henvendelse fra NVBF. Solveig purret , og fikk svar fra HK volley. Vi avholder tlf møte om saken ila uke 44. Regionene Nord- og Sør-Trøndelag er enig om å justere Irene Sand opp.

6 Solveig har pratet med Region Hordaland (tto Hatlebakk) om lisens U14-saken. De planlegger å ta denne saken opp på Forbundstinget i Cupfinalehelg i januar: Forbundet har bedt om innspill til programmet på samlinga. Vi vil at det skal være rom for møter med regionene lørdag formiddag, og ikke fredag kveld som forbundet foreslår. Lite interessert i Egil Drillo lsen og treningslære. Vårt forslag er at det settes av lørdag formiddag til en samling med regionene og administrasjonen, med agenda som: Kommunikasjon og Regionsstyrenes rolle. Det kan godt kjøres flere program parallelt, da det er forskjellige interesser. Hjemmesiden v/ Solveig Fortsatt under arbeid, leder har ikke fått tilgang. Samtaler med FS-kontakt tilsier at dette bør være enkelt å fikse. Jobber videre med saken. Regionsansatt var på ansattesamling oktober for å samkjøre sidene til regionene og forbundet mer. D Regionsansatt ønsker innspill fra regionsstyremedlemmer som bruker hjemmesiden. Hva kan bli bedre? Solveig har kommet med innspill tidligere. Vi har denne i bakhodet! Samarbeid med senter for idrett og kompetanse v/ Solveig Regionstinget v/ Hilde (hedersgjester, koordinere formøte/ting/galla og forberedelsene til dette) Hilde er i kontakt med familiemedlemmer til vår kandidat. Venter på svar. Vi jobber videre med forberedelsene til tinget på møtet ppfølging av styret som helhet samt regionsansatt v/solveig Regionsansatt i permisjon fra 8. januar og ut første uka i september. Vi i styret vil se annonsen på utlysningen av vikar, og komme med innspill. Anleggsansvarlig v/le Øystein: Invitert til anleggsseminar i Namdalseid. Anleggsansvarlig le Øystein var i kontakt med idrettskretsen etter at seminaret er avholdt. Vi har fått tilsendt referat. ppfølging av komiteenes arbeid v/solveig Konkurranseaktiviteten (v/irene el Solveig) Både junior og senioraktivitet er i gang

7 Tidenes beste SM senior-arrangement er arrangert av Blussuvoll VBK i Steinkjerhallen (siden 2006). Godt samarbeid mellom klubb og region. Tusen takk til Blussuvoll VBK! Vi håper at det kan bli en Nord-Trøndersk klubb som kan arrangere SM for seniorer neste år. De 2 siste årene er det klubber fra Sør-Trøndelag som har arrangert. Dette kan tas opp på formøtet til regionstinget (Hilde og Mads) NM runde 2, arrangør NTNUI kvinner (Blussuvollhallen) og NTNUI menn/åsheim VBK (Åsheimhallen) Grong ønsket også arrangementet, tapte i trekning mot NTNUI. Eget konkurranseskriv om Minivolleyball er laget og er sendt ut og lagt på web. Seriekamper i treningstid ble foreslått etter ønske på Regionstinget i 2011 fra enkelte klubber. Det ble åpnet opp for at dette kunne gå i orden, men ingen klubber har meldt fra at de vil ha kamper i treningstid. Vi oppfordrer representant fra FRAM IL til å invitere til et informasjonsmøte om NM U19 på Skatval/Stjørdal, ev til at Ingar informerer på neste styremøte. Et eller flere styremedlem vil delta på arrangementet. (Ingar) D Snåsa IL Volleyball mener det er for tidlig å invitere til turnering i oktober, ønsker å få det flyttet til starten av november. Styret mener dette er urimelige at volleyballsesongen skal kortes mer inn pga annen aktivitet. Vi tar saken opp til diskusjon på formøtet i april. (Hilde og Mads)

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Tilstede: Mariann Hestnes (styremedlem) Thomas Wold (leder) Irene Sand (regionsansatt) Geirfinn Sirnes

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Ullevål stadion 11.11.2011. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 11.11.11 kl. 10.00 17.00 Thon Hotel Arena Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert (ikke O-35/10-12) Ole Ivar

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 4. april 2014 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 4. april 2014, kl. 19.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster.

Thomassen sa at arrangementet gikk bra og at tidsskjemaet holdt noenlunde. Mange flinke gymnaster. REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE I IDRETTENS HUS 15.10.13. Tilstede: Forfall: Frafall: Mette Thomassen, Håkon Johannessen, Therese Nordli, Camilla Clausen, Liv Reidun Botne, Venke Haavardtun, Kari Løtveit, Frode

Detaljer

Protokoll. Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal.

Protokoll. Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Protokoll Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Tilstede: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve Styremedlem Jarl Martin

Detaljer

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Til stede: Svein Egil Stavem Øksil Frank Skjolde Bodø Volley Werner Skaue Grønnåsen IL Inga Maren Gran Erke Alta

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 4.3 TINGVALGTE KOMITEER... 10 4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING... 10 4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE 4.3 TINGVALGTE KOMITEER... 10 4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING... 10 4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING... Protokoll 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold SAK 1 - SAKSLISTE... 7 SAK 2 - FORRETNINGSORDEN... 8 SAK 3 - VELGE FUNKSJONÆRER... 8 SAK 4 - BERETNINGER... 9 4.1 REGIONSTYRETS BERETNING... 9 4.2 OPPNEVNTE UTVALG...

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag

SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG. Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag SOMMERBREV FRA NORD-TRØNDELAG BYGDEKVINNELAG Juli 2013 Til lokallaga i Nord-Trøndelag Det er lenge siden dere har fått brev fra fylkesstyret, men informasjon via mail kommer ganske ofte. Mail fra NBK eller

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer