Styrets beretning sesongen 2009/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning sesongen 2009/2010"

Transkript

1 Styrets beretning sesongen 2009/2010 Oppstart Styret i Møre og Romsdal Volleyballkrets startet opp sitt arbeid i midten av oktober Kretsen var i en periode fra 2008 og frem til dette uten kretsstyre. Årsak var at det ikke var mulig å finne styreleder. I denne perioden var kretsen administrert fra sentralt hold i NVBF. Det nye styret ble valgt inn på ekstraordinært kretsting 14.oktober Styrearbeidet var i startfasen meget utfordrende. For det første var sesongen allerede startet opp. Terminlister var utformet og serier/turneringer var startet opp. Kretsaktiviteter har derfor tidsmessig blitt tilpasset alle andre aktiviteter i klubb og i forbund. Det har for eksempel vært utfordrende å finne halltid til kretsaktiviteter siden andre aktiviteter allerede var booket inn. Planlegging og kvalitetssikring av kretsaktiviteter er viktig og muligheten for dette ble begrenset sesongen 2009/2010. For det andre ble det nye styret konstituert i en meget spesiell situasjon for norsk volleyball både på nasjonalt og lokalt plan. Forbundsstyre i NVBF besluttet på høsten at dagens volleyballkretser skulle legges ned med virkning fra Det ekstraordinære kretstinget uttrykte stor bekymring knyttet til den pågående omorganiseringsprosessen og det ble stilt spørsmål hva som skjer etter siden administrasjon og styring av ny region Midt- Norge ennå ikke er på plass. Denne beslutningen ble i etterkant endret av forbundsstyret og det er nå foreslått at kretsene nedlegges fra Kretsstyret delte kretstingets bekymring da saken ble behandlet på første styremøte i slutten av oktober. Videre ønsket kretsstyret en bredere organisasjonsmessig behandling av spørsmålet om nedlegging av kretser og regionsinndelingen. Kretsen ønsker å være en deltakende part i diskusjonen. Kretsstyret var av den oppfatning at man er positiv til en omstrukturering og man ser behovet for en bedre ressursutnyttelse i NVBF. Det er heller ikke vesentlig om det heter krets eller region. Viktigst er organiseringen av lokale aktiviteter knyttet til utvikling, rekruttering og støtte til klubbutvikling. Det mest utfordrende ved situasjonen for kretsstyret var usikkeheten og vakumet som oppstod i forhold til klubbene i fylket. Blant annet ble det reist spørsmål ved ansvar og myndighet for kretsstyret. Et tredje forhold som har vært utfordrende var at 2 styremedlemmer har trukket seg i perioden. Både Svein Rørvik og Merete Daae trakk seg av helsemessige årsaker. Varamedlem Håkon Sudmann gikk på vårparten inn i kretsstyret som ordinær medlem.

2 Kretsarbeid Kretsstyret hadde på første styremøte en diskusjon om hvilke områder man skulle prioritere denne sesongen. Det var full enighet om at utvikling- og rekrutteringsarbeid skulle prioriteres og tiltak iverksettes. Både innendørs og sandvolleyball skulle prioriteres. Det ble vurdert at raskeste måte å komme i gang på var å jobbe gjennom kretsens 4 soneklubber og andre ressursklubber. De hadde tildelte treningstider og et klubbapparat som var i gang. I tillegg kunne man trekke inn eksterne ressurser om nødvendig. Soneklubber og ressursklubbene fikk forespørsel om å sette i gang aktiviteter mot en kompensasjon. Prioriterte målgrupper var U16/U17. Frafallet er størst her og ønsket om sportslig utvikling er størst. Kretsen understreket imidlertid at man ville prøve å få i gang aktivitet for aldersgruppen U14 også. Følgende enkle målsetting ble innledningsvis besluttet: -Pri 1.Avholde 2 treningssamlinger denne sesongen. En før jul og en etter jul. Soneklubb skaffer trener ev. kretslagstrener og ordner treningssted. Kretssamling. 1 stk. -Pri 2 Skoleturneringer -Pri 3 Trenerkurs -Pri 4 Dommerkurs -Pri 5. Annet Det ble gjennomført 2 kretssamlinger våren 2010 for gutter og jenter U16/U17. Dette ble kombinert med trenerkurs.. Ålesund Volleyballklubb, Blindheim IL Volleyball og Hessa Volley gikk sammen og var arrangør. Begge samlingene ble avholdt i den nye Borgundhallen. Oppslutningen var meget god. Til sammen har over 50 jenter og 20 gutter deltatt. På trenersamlingen deltok 12 trenere totalt sett. En tredje kretssamling er planlagt i Fagerlia første helgen i juni. Kristiansund VBK arrangerte i februar skoleturnering for fylkets ungdomsskoler. 5 skoler deltok. Skoleturneringer er en viktig rekrutteringsaktivitet. Potensialet er stort for større deltakelse både for barneskoler og ungdomsskoler. Det er imidlertid viktig at det er kontinuitet i turneringene og de blir kommunisert tidlig til skolene slik at de blir en del av undervisningsopplegget i skoleåret. Kretsstyret fikk til et dommerkurs, men pga manglende påmelding måtte dommerkurset dessverre avlyses. Når det gjelder aktiviteter for U14 så har KFUM Volda invitert til en samling i månedsskiftet mai/juni. Blindheim IL Volleyball har invitert til volleyballskole i slutten av juni. Aktiviteten for sandvolleyball er økende i fylket og kretsstyret har ønsket å stimulere til ytterligere økt aktivitet. Flere turneringer er planlagt til sommeren. Møre Tour arrangeres også i år med 5 turneringer over nesten hele fylket. Det vil være en nasjonal juniorturnering i Ålesund i midten av juni. Kretsstyret har besluttet å støtte økonomisk hver sandvolleyballturnering i sommer dersom det arrangeres en sandvolleyball-skole. Dette for å styrke utviklingsarbeidet.

3 Økonomi Økonomi i kretsen er god. Totale inntekter i 2009 var kr ( ) og resultat ble kr.249 (11 515). Likvide midler ved årsskiftet var kr ,-. Egenkapitalen per var kr Fra Møre og Romsdal Fylke har kretsen mottatt tilskudd på kr i 2008 og kr i Fra Norges Volleyballforbund har kretsen mottatt rammetilskudd kr i 2008 og kr ,-. Sportslige resultater Møre og Romsdal Volleyballkrets har tidligere vært en av de dominerende kretsene i landet. Status i dag er kretsen hevder seg godt, men at det er en svak negativ trend i forhold til tidligere. Dette gjelder både på seniornivå og i aldersbestemte klasser. Vi har sterke volleyballmiljø både i Ålesund, Kristiansund og Volda. Det er positivt at kretsen har klubber som deltar i både eliteserie og 1.divisjon. Kristiansund VBK ble nummer 5 i elite menn. Blindheim stilte både i herre og dameklassen i 1.div. Deres damelag ble nummer 2 mens herrelaget endte som nummer 5. I aldersbestemte klasser har kretsen hevdet seg godt også denne sesongen. KFUM Volda gutter ble nr. 2 i NM U19 og Blindheim ble nr.3 i samme mesterskap. Fagerlia videregående skole ble nr. 2 i NM for videregående skoler. Det er grunn til en viss bekymring knyttet til fremtidig rekruttering og utvikling i kretsen. Flere klubber sliter med rekrutteringen og tiltak må iverksettes. Tilsvarende må utviklingssiden styrkes slik at kretsens klubber klarer å hevde seg sportslig sett både regionalt og nasjonalt. Kretsstyret ønsker avslutningsvis å takke alle trenere, ledere, tillitsvalgte og andre som bidrar til å holde hjulene i gang. Det drives svært mye godt frivillig arbeid i kretsens klubber. Innsatsen fra våre mange ildsjeler og frivillige har stor verdi. På kretsplan er det viktig at vi legger forholdene best mulig til rette for det frivillige arbeidet. Kretsstyret Ørskog

4 VEDLEGG Elite Menn Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Nyborg Førde Randaberg Oslo Volley Kristiansund BK Tromsø div Menn Avd A Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. Åsheim Koll NTNUI Volley Skreia Blindheim Hornindal div Kvinner Avd A Lag Spilt Vunnet Tapt Settforskjell Poengforskjell Poeng 1. NTNUI Volley Blindheim BSI Førde Rossvoll Tambar Resultatliste NM U21 gutter 1. Randaberg 2. Nyborg VBK 3. Brøstadbotn IL 4. Kfum-Volda 5. Koll 6. Førde VBK 1 Resultatliste NM U21 kvinner 1. UiS Volley 2. Koll 3. Stod 4. Førde VBK 1 5. Blindheim

5 6. Førde VBK 2 7. Oslo Volley Resultatliste NM U19 kvinner 1. Koll 2. Rossvoll 3. Blindheim 4. Stod 5. Førde 6. KFUM Stavanger 7. Holstad 8. ØKSIL 9. Sortland 10. Nyborg 11. Vikåsen 12. Sarpsborg 13. Flint 14. KFUM Volda 15. Asker 16. Farsund Resultatliste NM U19 gutter 1. Koll 2. KFUM Volda 3. Nyborg 4. Austrått 5. Førde 6. Rossvoll 7. Ballklubb Tromsø 8. Strand-Ulv 9. Brøstadbotn 10. Randaberg 11. Rjukan 12. Askim 13. ØKSIL 14. Flint 15. Innstrandens IL 15. Inderøy Resultatliste NM U17 gutter 1. Nyborg VBK 2. Rossvoll 3. Koll 4. ØKSIL 5. Ålesund VK 6. Ballklubb Tromsø 7. Førde VBK 8. Austrått 9. KFUM Haugesund 10. Holstad 11. Stod volley- gutter 12. Kolbotn 13. Strand-Ulv 14. Rjukan 15. Randaberg 16. Grong

6 Resultatliste NM U17 jenter 1. Sortland VBK 2. Tambar 3. Førde VBK 4. Rossvoll 5. Hana VBK 6. Randaberg 7. Holstad IL Volley 8. Stod volley - jenter 9. ØKSIL 10. Flint JU Nyborg VBK 12. Blindheim 13. Gneist 14. IL Fram 15. Skjeberg 16. Fjellmann IL Resultatliste NM U16 gutter 1. KFUM Haugesund 2. Førde VBK 3. Strand-Ulv 4. Spirit 5. Rossvoll 6. Koll 7. ØKSIL 8. KVBK 9. Brøstadbotn IL 10. Randaberg 11. Åsheim 12. Flint 13. Kvaløya VBK 14. Austrått 15. Grong 16. Jølster IL Resultatliste NM U16 jenter 1. Sortland VBK 2. ØKSIL 3. Holstad IL Volley 4. Kfum Haugesund 5. Hana VBK 6. Gneist 7. Skjetten 8. Tambar 9. KFUM Stavanger 10. Askim 11. Rossvoll 12. Vanylven IL 13. Blindheim 14. Snåsa IL 15. Bodø Volley

7 16. Vikåsen Volley Resultatliste NM Videregående skoler -gutter 1. Sunnfjord 2. WANG Toppidrett 3. Øystese gymnas 4. Rjukan Volley 5. Hafstad VGS 6. St. Olav vgs - Sarpsborg 7. sortland vgs 8. Kongsbakken vgs. 9. Grenland fhs 10. Fredly fhs 11. Steinkjer VGS 12. Hammerfest VGS 13. Eilert Sundt vgs 14. Åmli videregåande skole 15. Volda VGS 16. Inderøy 17. Grong VGS 18. Asker VGS 19. Bryne max Resultatliste NM Videregående skoler -jenter 1. Steinkjer VGS 2. Fagerlia 3. sortland vgs 4. Eilert Sundt vgs 5. Øystese gymnas 6. WANG Toppidrett 7. Hafstad VGS 8. Sunnfjord 9. Framnes VGS 10. Bryne speeders 11. Volda VGS 12. Mailand vgs 13. Grong VGS 14. Grenland fhs 15. Olav Duun 16. Fredly fhs Resultatliste NM Videregående skoler -mix 1. Tertnes VGS 2. Sunnfjord 3. Mix laget 4. REkruttene 5. Strinda VGS 6. Øystese gymnas 7. St. Hallvard vgs 8. Inderøy 9. Ålesund vgs 10. KVS Lyngdal 11. Steinkjer VGS

8 12. Vefsn fhs,toppen 13. Danielsen Vg Skole 14. Sandnes vgs 15. Lena videregående skole 16. Valdres Folkehøgskule 17. Skedsmo 18. Fagga 19. Trondheim Katedralskole Fremtid

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Til stede: Svein Egil Stavem Øksil Frank Skjolde Bodø Volley Werner Skaue Grønnåsen IL Inga Maren Gran Erke Alta

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11

Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11 Referat fra styremøtet i Region Nord-Trøndelag 26.10.11 Mosvik, Kaffekroken Tilstede: Bjørn ve, Mads, Solveig og le Øystein Tid: 19.00-21.10 Sak 20/2011-2012 rienteringssaker (se vedlegg) Saker under handlingsplan

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011

Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Referat styremøte med julemiddag i Sør-Trøndelag volleyballregion Sted: Byåsen VGS. Dato: 7.12.2011 Tilstede: Mariann Hestnes (styremedlem) Thomas Wold (leder) Irene Sand (regionsansatt) Geirfinn Sirnes

Detaljer

N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING

N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING 2011/2012 Kretsting, 25. april 2012. INNLEDNING STYRETS BERETNING 2011/2012 Beretningen er

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 17.02.2014, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 17.02.2014, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

STYRET Bestod av følgende frem til ekstraordinært særkretsting i august 2009:

STYRET Bestod av følgende frem til ekstraordinært særkretsting i august 2009: BERETNING FOR 2009 Basketball Region Midt-Norge, BRMN Innledning Dette er den første normale årsberetningen etter den nye ordningen med årsavslutning pr 31.12, dvs midt i sesongen, denne årsberetningen

Detaljer

A rsberetning Halden Volleyballklubb Sesongen 2013/2014

A rsberetning Halden Volleyballklubb Sesongen 2013/2014 A rsberetning Halden Volleyballklubb Sesongen 2013/2014 Halden Volleyballklubb har nå totalt 80 betalende medlemmer fordelt på 35 jenter/damer og 45 gutter/herrer. Av disse er 36 ungdom (under 20 år) og

Detaljer

Årsmelding Freidig innebandy 2013

Årsmelding Freidig innebandy 2013 Årsmelding Freidig innebandy 2013 Administrasjon Styrets arbeid Styret har i år bestått av leder Sissel Arctander, nestleder Ola Stai, kasserer og medlemlisteansvarlig Håvard Rekstad, sekretær Tone Kvenild,

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2013 ... GLAD i Basket!

Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2013 ... GLAD i Basket! . Stavanger Basketballklubb Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200 Årsberetning 2013......... GLAD i Basket! Stavanger, 7. april 2014 Årsberetning for 2013 Denne

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00

PROTOKOLL REGIONSTING 2014. Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 Idrettens Hus Brann Stadion Torsdag 24. april 2014 Kl. 17.00 PROTOKOLL REGIONSTING 2014 NBBF Region Vest Tid: Torsdag 24. april 2014, Kl. 17:00 Sted: Idrettens Hus, Bergen Innhold

Detaljer

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL

ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL ÅRSMØTE ALTA IF FOTBALL «Årsberetning» THON HOTEL VICA 20. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 Innholdsfortegnelse 1. Saksliste... 3 2. Årsberetninger Alta IF Fotball 2013... 4 2.1. Styrets beretning... 4 Styrets sammensetning:...

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 REGION NORD BASKETBALL

ÅRSBERETNING 2008 REGION NORD BASKETBALL ÅRSBERETNING 2008 REGION NORD BASKETBALL 1. INNLEDNING Nasjonal idé Norsk basketball skal være en synlig og selvstendig organisasjon, preget av engasjement, trygghet og langsiktighet. Faste, stabile og

Detaljer

Årsmelding for sesongen 2011-(12) Pillarguri Badmintonklubb Styret valgt på årsmøtet 2011:

Årsmelding for sesongen 2011-(12) Pillarguri Badmintonklubb Styret valgt på årsmøtet 2011: 1 Årsmelding for sesongen 2011-(12) Pillarguri Badmintonklubb Styret valgt på årsmøtet 2011: STYRET Verv Navn Telefon E-post Leder Lars Hagen 913 82 115 nedrebu@online.no Sekretær Bente Krogsæter 415 52

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2.

INNHOLD. Fra presidenten 4. Styrets beretning 6. Fra generalsekretæren 12. Administrasjonens beretning 14. 1. Aktivitet 14. 2. ÅRSRAPPORT INNHOLD Fra presidenten 4 Styrets beretning 6 Fra generalsekretæren 12 Administrasjonens beretning 14 1. Aktivitet 14 2. Anlegg 23 3. Organisasjon 25 Beretning fra tingvalgte utvalg og komiteer

Detaljer