Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl Scandic Tromsø Hotel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel"

Transkript

1 Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl Scandic Tromsø Hotel Til stede: Svein Egil Stavem Øksil Frank Skjolde Bodø Volley Werner Skaue Grønnåsen IL Inga Maren Gran Erke Alta IL Jonny Nikolaisen Hammerfest VBK Britt Marie Stiberg Sortland VBK Mette Kristin Østvik BK Tromsø Morten Hunstad Innstrandens IL Hege Steiro Sortland VBK Ingrid Emilie Brevik NVBF Evaluering sesongen 2014/2015 Kort oppsummering av sesongen fra de forskjellige klubbene. Sortland: Klubben har i overkant av 100 spillere. De er kommet i gang med ei flott mini- gruppe. I tillegg har klubben spillere i U13, U15, U17 og U19. Sortland har i år også hatt damelag i eliteserien og et 2. div herrelag. Det har vært en stabil stab av trenere gjennom flere år. Klubben sliter med å få med gutter. Det er noen gutter med på de minste årsklassene, men ingen rene guttelag. Klubben har god tilgang til halltimer. Det drives godt og klubben har god økonomi. En del av inntektene kommer fra kafédrift hver fredag i Åpent Hus. Dette er et tiltak som SVBK har drevet i mange år og består av åpen idrettshall, svømmehall og ungdomsklubb hver fredag ettermiddag. Det er foreldre som driver kaféen, og på den måten får SVBK engasjert foreldrene i dugnadsarbeid for klubben. BK Tromsø: Klubben har nå fått en god stamme med mini- spillere. De har tilbudet både på Langnes og på Kvaløya. Dette drives av tidligere spillere. Det planlegges også flere nye mini- grupper spredt rundt i byen. U15 og U17 har jobbet godt og har kunnet stille guttelag. I tillegg har BKT JU15, JU17, JU19, 2. div kvinner, 1. div herrer og elite herrelag. BKT har utfordringer med å få nok treningstimer i hallene. I samarbeid med idrettsrådet har klubben startet treningsgruppe for innvandrerdamer. Der er det damer som trener 1 time pr. uke.

2 Alta: Har nå U17 og U19 lag, - både jenter og gutter. De har samarbeid med videregående skole, og har bl. a. gjennom stands på skolen rekrutteret nye spillere. Slik har de klart å få ca. 20 nye. Klubben sliter med dårlig hall og trenerkapasitet. Håndball, ski og fotball er veldig stor i Alta. Alta har ikke klart å få til noe mini- volley og heller ikke noe for herre/dame. Hallen skal bygges ut, så de håper det gir dem flere halltimer. Klubben har godt samarbeid med Masi IL. Hammerfest: Har stor aktivitet og positivt miljø, men de klarer ikke å få til noe for aldersbestemte lag. Det meste er for voksne, med mange bedriftslag. De har trenere, men ikke spillere. Det er så store avstander, at Hammerfest ikke får deltagere når de arrangerer turnering. Derfor er det alltid de som reiser ut for å spille. Dette gir veldig store egenandeler for spillerne og foreldrene vil ikke ha ungene med lenger, så rekrutteringen stopper opp. De har god hallkapasitet. De håper at Alta kan komme mer på banen, slik at de kan få til et samarbeid. Grønnåsen: Har flyttet sitt aldersbestemte JU17- lag over til Bodø Volley. Klubben ønsker å jobbe bare med sandvolleyball samt med etablering av sandvolley- anlegg. De har på gang to nye baner, men har en utfordring med mye byråkrati. De sliter med å ha nok trenere, og jobber nå med å rekruttere nye. Bodø Volley: Er nå blitt ca. 80 medlemmer i aldersgruppene 1. klasse til 2. div. damer. De startet i høst med 2 grupper Ballsidighet, samt at de fikk til et G17- lag i forbindelse med arrangering av NM. De har få U13 spillere, men jobber for å få flere. De var heldige å fikk over alle Grønnåsen- spillerne. Det var utfordrende i starten med to jente- grupperinger, men det ordnet seg heldigvis etter første turen de var på. 2. div- laget spiller i svensk serie. Dette pga kortere reisevei (økonomi) og lavere lisenser. Klubben er i ferd med å miste noen trenere og sliter med å få nye. De har også få engasjerte foreldre. De har dårlig tilgang på hall, men det det bygges ny hall i Bodø og klubben får være med i planleggingen der. Klubben ønsker også å engasjere seg i Grønnåsens sandvolleyballprosjekt. Øksil: aktive spillere fra mini til 1. div. De sliter også med å få med gutter, men jobber jevnt og trutt med det. Klubben har veldig stor og god foreldregruppe som støtter og hjelper til. Deres jobbing fører til mindre egenandeler. Klubben jobber med holdninger, kosthold og at det skal være god bredde i klubben. De ønsker å beholde 1. div laget, slik at de yngste kan ha noe å strekke seg etter, men synes at 1. div- laget får få hjemmekamper. Dette er negativt sett i forhold til sponsorarbeid. Klubben ønsker seg også flere mini- lag, slik at de minste også kan få reise på noen turer. Veldig godt fornøyd med trenerkurset som var på Sortland og ønsker seg nytt til høsten.

3 Innstranden: Klubben har pr i dag bare ett JU17 lag. Har ikke lyktes i å få foreldre til å ta styreverv, så volleyballgruppa her ikke eget styre. Utfordring med trenere, må engasjere foreldre ved evt nyrekruttering, minivolleyball. Usikker på høsten og om at evt JU17- laget også slår seg sammen med Bodø Volley. Klubben har god tilgang til hall. Ingrid Emilie: Litt lavere deltagelse på ungdomsturneringene siste sesong. En gledelig liten økning på guttelag. Mosjøen reiser til Trøndelag for å spille. Det har vært utfordrende å få til 2. div serie i år. Kun tre lag i hver klasse. Volleyballsesongen Mini- lag: Dette må være små- regionsrelatert, slik at de ikke trenger reise så langt. Vi ønsker å følge reglene for barneidrett. U13: Vi ønsker å få til et NNM for disse til våren, samt ei turneringshelg høsten- 16. I tillegg distriktsvise éndags turneringer. U15-17: Mange lag på ranking- turneringene og trenden er positiv. Forutsetningene for økt aktivitet er til stede. Vi må passe på at det gror godt i klassene under, slik at vi ikke får hull U19: Klassen har ikke vært spilt på aldersbestemte rankingturneringer, tilbudet til denne aldersgruppen har vært 2. divisjon. Mange spillere er ikke klare for det nivået spillemessig og skulle hatt et U19- alternativ. Vi må ta vare på de mellom U17 og toppen, som trenger at det ikke er så høytidelig. U19 gir også større valgmulighet til å være med for lokale lag, siden det ikke spilles hel serie og en kan melde på til den enkelte turnering. Vanskelig å stille U19 for mindre steder, der de ikke har videregående skole. Det blir ofte for få ungdommer til å ha nok spillere til U19 lag. Føringer for turneringer U15/U17U/U19 sesongen : For å kunne gjennomføre turneringene med 3 klasser, må det legges noen føringer mht påmelding og deltakelse, slik at antall kamper holdes på et gjennomførbart nivå og kampoppsett kan settes uten å måtte ta hensyn til en rekke forbehold, med risiko for kollisjoner i sluttspill. Regionmøtet ønsker at et lag bare meldes på i én klasse i samme turnering. Lag kan løftes opp, meldes på i klassen over, men spiler da bare der i aktuell turnering. Regionmøtet ønsker også at klubbene bestemmer på forhånd hvilket lag spillere skal spille på i samme turnering. Det skal i utgangspunktet være ett fast lag for hver spiller, slik at ikke enkelte spillere stiller på flere lag i ulike klasser i samme turnering. Med dette får flere spillere slippe til og flest får spilt, noe som er med på å løfte hver enkelt spiller. Dette vil også hindre overbelastning på enkelt- spillere som spiller mye mer enn nødvendig. Lag fra små steder som har få spillere og som evt. er avhengige av at spillere kan delta i flere klasser kan søke dispensasjon. Målet er mest mulig aktivitet, for flest mulig. Klubbene bør diskutere denne problematikken internt. - Hva er klubbens policy og hvordan kan vi ivareta alle?

4 Terminplan Terminplan ble vist. Denne ble publisert 8/4 Forbundet vi snart komme med terminplan for de to neste årene. Dette vil gjøre sesongene mer forutsigbare. Region Nord bør også utarbeide langtids terminplan for kommende sesonger. Det er ønskelig at påmeldingene til serier og turneringene gjøres tidligere enn det gjøres nå. Forslag til fordeling av turneringene kommende sesong: Minivolleyball (U13) Det settes opp distrikstvise éndags turneringer, 2 på høsten og 2 på våren Det settes opp 1 todagers reiseturnering H2015, kan splittes i to arrangørsteder: Dyrøy og Bodø. NNM U13 settes opp V2016. Legges til Vesterålen Alle turneringene datofestes og arrangører oppnevnes U15/U17/U19 Runde oktober Tromsø Runde november Sortland NNM januar Bodø (reservehelg vil bli runde 3) Runde februar Øksil Runde april Brøstabotn 2. divisjon Helger datofestes snarest, og påmelding før skoleferien søkes gjennomført. Early Bird (redusert påmeldingsavgift innen frist) ble foreslått. Tildeling av arrangøransvar gjøres etter påmelding, NM 2016 er fordelt som følger: U15 i Agder 4-6 mars U17 i Hordaland mars U19 i Sogn og Fjordane 4-6 mars Regionmøtet mener at NM som arrangeres før påske er for tidlig. Det blir for oss i nord en veldig kort sesong. I år løser vi det med å arrangere Vårgalla- 15 på Myre april. Til neste år forlenger vi sesongen med å legge runde 4 til april. Vi skal gi tilbakemelding til forbundet på dette. Sandvolleyball: NM- regionlag 2015 arrangeres i august, står fortsatt uten arrangør og sted. Regionmøtet berømmer forbundet for at de har flyttet NM i sandvolleyball til slutten av sommeren. Dette vil gi spillere fra nord mulighet til å trene mer før NM. Region Nord har budsjettert deltakelse i NM- regionlag med både jente og guttelag. Utfordringen i nord er anlegg. Dette må det jobbes mer med, da det er en god måte å rekruttere nye spillere på. Brøstabotn her flerbaners anlegg med konkurransekvalitet, NNM sandvolleyball legges dit. Grønnåsen jobber for å få til 2- baners anlegg. Der det skal

5 etableres baner, bør klubbene få være med på planleggingen av anleggene, slik at kvaliteten blir god. Sommerturneringer i Nord, RT Nord, utlyses snarest. Vekst og utvikling: Fra høsten 2015 innføre krav om at trenere skal ha trenerlisens. Dette innføres over tid i ulike klasser, og gjelder ved deltakelse i turneringer Det er allerede vanskelig å rekruttere trenere, så vi håper dette ikke gjør rekrutterings- arbeidet enda mer vanskelig. Region Nord har nå 5 godkjente kursholdere som kan holde mini/ungdom/trener 1- kurs. Flere kursholdere bør utdannes. Lokale kursholdere vil senke kurskostnader og kunne gjøre det enklere å organisere trener 1- utdanning lokalt. Tromsø har hatt et mini- trenerkurs i forbindelse med ei turnering. Det var vellykket og de nådde mange i målgruppen. Mini/ungdomstrenerkurs har også vært holdt i Bodø og på Sortland. Region ønsker at det skal holdes distriktsvise trenersamlinger til høsten (september), hvor en påbegynner trener 1 kurset. Aktuelle steder er Bodø, Vesterålen, Tromsø, Brøstadbotn, Alta og Mosjøen. Dommere: Vi har mange lag i nord som spiller i høyere divisjoner. Få dommere bosatt i regionen fører til at det blir høye dommerkostnader på kampene. Vi må motivere spillere til å ta dommerutdanning på høyere nivå og tipse region om potensielle kandidater som vi kan få utdannet. Region Nord har arrangert dommer 1 kurs i Bodø, Tromsø, Sortland og Myre. Utfordringen blir å ha dommer 2 kurs i regionen. Utviklingsmidler/post 3: Post 3 midler skal gå til tidsavgrensede prosjekter, - som vekst, rekruttering, utvikling, dommer, trener osv. Post 3 kan ikke søkes til ordinær avlønning av trener. I år fikk Region Nord tildelt kr ,- fra forbundet etter klubbsøknader. Dette ble fordelt på de 7 prosjektene som det var søkt midler til. Det var flere som søkte i år enn i fjor, men det er fortsatt mange som ikke søker. En annen pott det kan søkes på er Dugnad med mening Dette er penger fra Sparebank 1 stiftelsen, og skal brukes til Mini- volleyball. Det kan søkes på maks kr ,- og skal brukes på utstyr og trener. Forbundet skal settes i gang et pilotprosjekt i Nord Norge som skal ha til hensikt å få oppstart i nye/sovende klubber. Ellers finnes det en del andre eksterne stiftelser som klubbene kan søke på, og det oppfordres til å søke på disse. Det er utfordrende at det er så mye papirarbeid med slike søknader og klubbene har ofte ikke folk som kan ta seg av et slikt arbeid. Hege Steiro referant

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL

Innsats i grønt. Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Innsats i grønt Utviklingsplan for barne- og ungdomsfotball i Innstrandens IL Vedtatt av hovedstyret i Innstrandens IL 10. april 2008 1. Innledning Innsats i grønt er et program for arbeidet med fotball

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2012 BYGDØ MONOLITTEN IDRETTSLAG Status 2012 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett/ballidrett, fotball, innebandy og håndball. Se egne statuser for hver gruppe under.

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar

STYRKE (Pluss): * At det er noen på kontoret som tar i mot henvendelser fra Lagene. * Rask tilbakemelding og svar Dssdsddsdssssssssssssssssssssssssssssss Oslo 3. April 2014 OPPSUMMERING AV LEDERMØTET 2014 Quality Hotel Gardermoen 29. Mars 2014 Arnstein Nesset åpnet ledermøtet og da ordet videre til Mette Berg, Visepresident

Detaljer

A rsberetning Halden Volleyballklubb Sesongen 2013/2014

A rsberetning Halden Volleyballklubb Sesongen 2013/2014 A rsberetning Halden Volleyballklubb Sesongen 2013/2014 Halden Volleyballklubb har nå totalt 80 betalende medlemmer fordelt på 35 jenter/damer og 45 gutter/herrer. Av disse er 36 ungdom (under 20 år) og

Detaljer

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball

Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Klubbhåndbok for NTNUI Volleyball Oppdatert 31.08.15 Klubbinformasjon Klubbnavn: NTNUI Volleyball Stiftet: NTNUI i 1910, volleyballgruppen i 1958 Idrett: Volleyball Postadresse: Idrettsbygget Gløshaugen,

Detaljer

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria

Årsmøte I.L Dristug. Mandag 22.02.10, kl. 19.00. Åmfoss kafeteria Årsmøte I.L Dristug Mandag 22.02.10, kl. 19.00 Åmfoss kafeteria Saksliste 1. Velkommen v/ leder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 4. Valg

Detaljer

Protokoll. Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal.

Protokoll. Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Protokoll Regionstyremøte nr. 1/15 fredag og lørdag 20-21. mars 2015, Scandic Hell Hotell, Stjørdal. Tilstede: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve Styremedlem Jarl Martin

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold:

Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015. Kantina, Nordreisahallen. Tirsdag 10.2.15, kl 18oo. Innhold: Nordreisa Idrettslag Håndballgruppa ÅRSMØTE 2015 Kantina, Nordreisahallen Tirsdag 10.2.15, kl 18oo Innhold: Saksliste Årsberetning Rekneskap eget vedlegg Budsjett Vedtatt på årsmøte håndball 10.2.2015

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 19. februar 2015 kl. 09.30 Møterom Hiet (ADM B124) i administrasjonsbygget Dagsorden, årsmelding og sakspapirer DAGSORDEN 1. Åpning Godkjenning

Detaljer

2010-2013 HANDLINGSPLAN - REGION NORD. Interimsstyre I region Nord 2010-2013

2010-2013 HANDLINGSPLAN - REGION NORD. Interimsstyre I region Nord 2010-2013 2010-2013 HANDLINGSPLAN - REGION NORD Interimsstyre I region Nord 2010-2013 INNHOLD Beskrivelse av regionen... 3 Mål 2010-2013... 3 Beskrivelse av mål og mulige tiltak:... 4 Aktivitetsplan med prioritering

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon...

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon... Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2015... 1 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2013 ... GLAD i Basket!

Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200. Stavanger Basketballklubb. Årsberetning 2013 ... GLAD i Basket! . Stavanger Basketballklubb Stavanger Basketballklubb, Postboks 418 Madla, 4090 Hafrsfjord Org nr: 983 954 200 Årsberetning 2013......... GLAD i Basket! Stavanger, 7. april 2014 Årsberetning for 2013 Denne

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011

Årsberetning. GIL Alpint og Hopp 2011 Årsberetning GIL Alpint og Hopp 2011 Styrets sammensetning. Driftsstyret bestod våren 2011 av Hans Petter Løvberg Leder Morten Pettersen Heis og Driftsleder Gunn Heggen Kasserer Hans Petter Løvberg og

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - 60 år i ditt nærmiljø Tertnes Idrettslag feirer 60-årsjubileum i 2013 2013 Tertnes Idrettslag - historikk Høsten 1952 tok Rolf Ruud Andersen initiativet til å stifte Tertnes Idrettslag.

Detaljer