Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg - kostnadsforskjeller mellom kommuner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg - kostnadsforskjeller mellom kommuner"

Transkript

1 Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg - kostnadsforskjeller mellom kommuner Del 3 Tønsberg, Quality hotell Klubben 23. september 2015, 10:40 11:15 BDO AS v/øyvind Sunde, direktør Denne presentasjonen er kun ment som støtte til fremleggelse av prosjektets arbeid, og er ikke ment som selvstendig dokument uten tilhørende muntlig presentasjon. Kun den overleverte prosjektrapporten representerer prosjektets leveranse. 1

2 Innhold Prosjektets formål Hovedfunn Sammenligning av organisering og prosesser Resultat fra benchmarking og forklaringsfaktorer Hvordan bruke prosjektets resultater videre Prosjektrapport BDO 2

3 Prosjektets formål Hovedmålsettingen er å: Øke kunnskap om kostnadsnivå på skoleanlegg i storbyene Kartlegge hvilke rammeforutsetninger, prosesser og andre forhold som påvirker kostnadene Gjennom arbeidet er det utviklet en metode for å sammenligne nøkkeltall Gir bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommunene Nordseter skole B3, Oslo. Foto: BDO 3

4 Prosjektets hovedfunn Det samlede datagrunnlaget er for tynt til å trekke generelle konklusjoner om kostnadsnivået i den enkelte kommune Ulikheter i skoleanleggenes innhold og markedsforhold er etter vårt skjønn de vesentligste forklaringer til identifiserte forskjeller mellom kommunene for nybygg/tilbygg Det anbefales at kommunene finner fram til metoder for regnskapsmessig registrering som gjør at kostnader til annet enn rene skolefunksjoner i framtiden kan trekkes ut før sammenligninger av skolelokalene som sådan Benchmarking av rehabiliteringsprosjekter vil alltid være utfordrende da omfanget som oftest vil variere fra prosjekt til prosjekt 4

5 På et overordnet nivå inneholder kommunenes investeringsprosesser de samme elementene Tidligfasen Gjennomføringsfasen Konseptvalg Forprosjekt Behovsutredning Detaljprosjekt Bygging Overtakelse Generisk investeringsprosess for kommunene Kommunene har i varierende grad overlappende faser Tidspunkt for når utførende enhet overtar gjennomføringsansvaret varierer Det er ulikheter knytte til: Brukermedvirkning i tidligfasen Politisk påvirkning og beslutningspunkter Bruk av entrepriseformer 5

6 Noen ulikheter i investeringsprosessen mellom kommunene Brukermedvirkning Politisk påvirkning Entrepriseform Tildelingskriterier Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Trondheim Liten, følger skolebruksplan og standardbeskrivelse. Kun politisk innflytelse ved budsjett-behandling. Total ved enkle prosjekter, delte for mer kompliserte prosjekter. Delte: Fokus på kvalitet. Total: Pris. Omfattende i tidligfasen. Lite førende skolebruksplan. Hovedsakelig ved budsjettplan, har også beslutningspunkt ved behandling av forprosjekt. Både delte og total. Total: Pris og kompetanse. Delte: Pris. Egen gruppe som jobber mot bestiller. Får et begrenset vindu for påvirkning. Ved budsjettbehandling, ved konseptvalgfasen (KS1), ved forprosjekt (KS2) og godkjennelse av styringsdokument. Varierer, hovedsakelig total i samspill, noen delte. Varierer, hovedsakelig pris. Detaljert skolebruksplan, mindre medvirkning fra fremtidig bruker. Ved romprogram, skisseprosjekt, forprosjekt og endelig kostnadsoppstilling. Hovedsakelig delte. Økonomisk fordelaktig, ca. 20% på kompetanse. Omfattende involvering fra bruker. Mindre detaljert skolebruksplan Hovedsakelig gjennom økonomiplan. Noe mer involvering på idrettsanlegg. Kun total Pris vektes 60-80%. Resten på gjennomføringsplan og kompetanse. 6

7 Nøkkeltall som er benyttet og prosjektkostnadenes innhold Benyttede nøkkeltall: Pris per BTA Pris per elev inkl. utendørskostnad Pris per elev ekskl. utendørskostnad Prosjektkostnader er prisjustert til januar 2014 Prosjektkostnader er justert til «Tek10- standard» Huskostnad Post Utendørsarbeider Post 7 = Entreprisekostnad + Generelle kostnader Post 8 (prosjektering, prosjekt- og byggeledelse, intern administrasjon) = Byggekostnad + Spesielle kostnader = Prosjektkostnad Post 9 (MVA, tomtekjøp, løst inventar, midlertidige løsninger og rivekostnader) Prosjektkostnader er eksklusive MVA, tomtekjøp, byggelånsrente, midlertidige løsninger «Overheadkostnader» der dette er mulig å skille ut Fordeling av prosjektkostnad etter NS

8 For de fem kommunene er det totalt benyttet data fra 31 investeringer i skoleanlegg Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Trondheim Ådnamarka Solholmen Bjørnsletta Gosen Ranheim Sædalen Øvre Slettheia Morellbakken Hinna Rosenborg Søråshøgda Karl Johans minne Nordseter Gausel Byåsen Ny-Krohnborg Grim Kjelsås Kristianlyst Nardo Rådalslien Havlimyra Rommen Hafrsfjord Blussuvoll Hellen Godlia Skeie Sinsen Vardenes Sofienberg Austbø Bjerke Lenden Kuben Vaulen Fyrstikkalleen Jåtten 8

9 Deskriptive data for prosjektene som er tatt med i sammenligningen Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Trondheim Antall prosjekter Total bygningsmasse (BTA) Totalt antall elever Gj.snitt BTA Gj.snitt elever per skole Gj.snitt BTA/elev* 15,1 15,0 13,4 11,8 13,5 Gj. snitt BTA/elev korrigert for idrettsfasiliteter og annet* 12,0 12,2 11,7 11,1 12,3 9

10 Resultat fra benchmarking av nybygg og tilbygg Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Trondheim Pris per BTA eks. utendørs Pris per elev eks. utendørs Pris per elev inkl. utendørs Antall prosjekter Gjennomsnittskostnader for nybygg og tilbygg i den enkelte kommune, totalt 17 prosjekter. Kostnader er prisjustert til januar Vesentlige forklaringer: Få prosjekter enkeltprosjekter får stor betydning. Skoleanleggenes innhold (forts.) Markedsforhold Teknisk standard og LCC vurderinger 10

11 Skoleanleggenes innhold varierer og dette påvirker særlig nøkkeltallet «pris per elev» Hvorvidt prosjektene inneholder idrettsfasiliteter varierer Ingen Standard (gymsal etc.) Omfattende (Flerbrukshall etc.) Ingen Standard Omfattende Pris per BTA eks. utendørs Pris per elev eks. utendørs Antall prosjekter Enkelte prosjekter er tillagt innhold utover hva ordinær undervisning krever Barnehage Arealer til kultur 11

12 Markedsforhold har betydelig påvirkning på ett prosjekts kostnad - selv ved store kontrakter ser vi betydelige prisforskjeller på mottatte tilbud Kommunene opplever at markedsforholdene i stor grad påvirker om ett prosjekt blir «billig» eller «dyrt» Ikke funnet systematiske forskjeller i antall tilbud på kontrakter mellom kommunene Omfang anskaffelse Antall Prosentavvik Over 5 mill ,6 % Over 20 mill ,2 % Over 100 mill. 8 23,7 % Vi finner at det er store prisforskjeller i mottatte tilbud på kontrakter uavhengig av kontraktens størrelse 12

13 Skoleanleggenes tekniske standard og hensyn til livssykluskostnader påvirker alle benyttede nøkkeltall Naturlig usikkerhet ved at skoleanleggene skjematisk er «kostnadsjustert» mot Tek10 Enkelte skoleanlegg har som formål å fremstå som «signalbygg» Kommunene kan legge føringer utover den gjeldende tekniske standard; det er kostnadsdrivende Ofte med bakgrunn i en helhetlig LCCanalyse/vurdering Nordseter skole B3, Oslo. Foto: BDO 13

14 Hvordan bruke prosjektets arbeid videre? Maler for egenrapportering Rutiner for prosjektkostnadsføring For å kunne analysere avvik i kostnader på et detaljert nivå må enkeltelementer ved skolene kunne skilles ut Idrettsanlegg Barnehage Kulturtiltak Datasettet bør utvides med fremtidige prosjekter; gir bedre grunnlag for detaljerte analyser og generalisering Nordseter skole B3, gymsal, Oslo. Foto: BDO 14

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene?

Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? Oslo kommune Rapport 17/2013 2 0 1 3 Standpunktkarakterer i videregående skole likebehandles elevene? - integritet og verdiskaping Rapport 17/2013 Tidligere publikasjoner fra i Oslo i 2013 Rapport 01/2013

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE

ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE KOMPETANSENETTVERKET FOR SYKEHUSPLANLEGGING ARBEIDSSEMINAR OM TIDLIGFASEN 30. OKTOBER 2003 OPPSUMMERING FRA GRUPPEARBEIDENE 1 Gruppearbeid Deltakerne på arbeidsseminaret ble delt inn i fem grupper: Tidligfasen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS 3 Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit.

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit. Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit., Asplan Viak AS 2 H2-62 ISBN 82-7261-1-8 FORORD I forbindelse med gjennomføring

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune

Forvaltningsrevisjon Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune Rapport Forvaltningsrevisjon i Vestby kommune Oslo, 1. november 2013 Foto: BDO AS Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09

Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Administrasjonsutvalget 20.01.09 sak 1/09 Formannskapet 20.01.09 sak 10/09 Bystyret 27.01.09 sak 5/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie

Detaljer

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT Deres dato: Saksbehandler: Asbjørn Elde/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 27/ 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300710-48 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 8. september 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008

: 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto 18.11.2008 18.11.2008 09.12.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806796 : E: 026 : Per Hanasand, Per Eddie Tokvam, Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring

M1 - Konsept Ide' M2 -Konsept Utrede. M3- Planlegging. M4 -Gjennomføring Overordnet prosessbeskrivelse for gjennomføring av investeringsprosjekter i Lunner Kommune Målsetning: Gjennomføre bærekraftige investeringsprosjekter til avtalt tid, med forutsatt kvalitet og kostnad

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN...3 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Bygging av Stokkan ungdomsskole

Bygging av Stokkan ungdomsskole Bygging av Stokkan ungdomsskole Følgerevisjon i byggeperioden Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1711-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS Rapportene kan leses på vår hjemmeside

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune Forvaltningsrevisjon Planlegging og styring av eneromsutbygging Hemne kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM

KAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg

Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg Dokument nr. 3:8 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille

Detaljer