Kommunestyret. Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteprotokoll 17.09.2013"

Transkript

1 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll Forespørsel / Interpellasjon fra SP 041/13 Godkjenning av møteprotokoll /13 Delegasjonssaker 043/13 Meldinger 044/13 Søknad om tillatelse til regulering til boligformål. Sted: Birkenes gnr. 35 bnr. 1. Klage på vedtak i sak 032/ /13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen, Lillesand, Iveland og Kristiansand 046/13 Plan for selskapskontroll Birkenes kommune 047/13 Driftsrapport mai /13 Driftsrapport juli /13 Møtekalender /13 Opprettelse av fast byggekomite Eventuelt Frp Etablering av fengsel i Birkenes kommune

2 Birkenes kommune Kommunestyret Tirsdag , kl 18:00 20:35 holdt Kommunestyret møte på Kommunehuset, møterom Heimdal. Møtet ble ledet av ordfører Arild Windsland, H. Forfall meldt av følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte Parti Gunnar Høygilt H Knut Sigve Suggelia H Olav Vehusheia H Hilde R Høygilt H Tor Inge Flaa H Jens Holm H Gunn Silje Thorsen H Trygve Endresen H Iren Herdis Sommerset Sv Inger Birkeland Slågedaø Sv Fra adm. møtte: Rådmann Gro Anita Trøan, helse og velferdssjef Anne Stapnes, skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen, økonomisjef Tom Olstad og formannskapssekretær Kari K. Birkeland. Møte startet med Orientering om KLP v/ kunde- og salgsleder Rune Rosberg Undertegning av manifest mot mobbing v/ ordfører Forespørsel / Interpellasjoner Ordfører besvarte forespørsel fra Sp vedr Jernbanestopp i Birkenes kommune. Svaret er vedlagt protokollen. Ordfører informerte at Ap har meldt spørsmål til ordfører ift Birkenes kommunes økonomisk situasjon. Dette tas under behandling av sak 048/13 Driftsrapport juli Odd Gunnar Tveit FrP meldte sak til Eventuelt, Fengsel i Birkenes. Behandling av saker startet kl

3 041/13: Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes. KS-041/13 VEDTAJK: Møteprotokollen av godkjennes, enstemmig 21 stemmer. 042/13: Delegasjonssaker Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssaken tas til etterretning. KS-042/13 VEDTAK: Delegasjonssaken tas til etterretning, enstemmig 21 stemmer. 043/13: Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. KS-043/13 VEDTAK: Meldingene tas til orientering, enstemmig 21 stemmer. 044/13: Søknad om tillatelse til regulering til boligformål. Sted: Birkenes gnr. 35 bnr. 1. Klage på vedtak i sak 032/13. Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret viser til kommuneplanen og gir ikke tillatelse til å utarbeide reguleringsplan for omsøkt areal til boligformål. Tillatelse gis ikke, da arealet er avsatt til LNF- formål i kommuneplanen. PLANUTVALGET

4 Forslag fra FrP v/odd Gunnar Tveit: Det faste utvalg fra plansaker gir tillatelse til å utarbeide reguleringsplan for omsøkt areal til boligformål. Tillatelse gis da: Området er svart egnet til boligbygging og kommer ikke i konflikt med dyrka mark. Det har vært et ønske fra politikerne at dette området skal utbygges. Området er nesten utbygd med gang og sykkelsti til sentrum og det går jevnlig busser i området Avstemming: Administrasjonens forslag 8 stemmer, FrPs forslag 1 stemme. PL-060/13 Vedtak: Kommunestyret viser til kommuneplanen og gir ikke tillatelse til å utarbeide reguleringsplan for omsøkt areal til boligformål. Tillatelse gis ikke, da arealet er avsatt til LNF- formål i kommuneplanen. Forslag fra FrP v/odd Gunnar Tveit: Birkenes kommune gir tillatelse til å utarbeide reguleringsplan for omsøkt areal til boligformål. Tillatelse gis da: Området er svært egnet til boligbygging og kommer ikke i konflikt med dyrka mark Det har vært ett ønske fra politikerne at dette område skal utbygges. Området er nesten utbygd med gang og sykkelsti til sentrum og det går jevnlig med busser i området. Avstemming: Administrasjonens forslag 15 stemmer, FrPs forslag 6 stemmer. KS-044/13 VEDTAK: Kommunestyret viser til kommuneplanen og gir ikke tillatelse til å utarbeide reguleringsplan for omsøkt areal til boligformål. Tillatelse gis ikke, da arealet er avsatt til LNF- formål i kommuneplanen. 045/13: Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen, Lillesand, Iveland og Kristiansand Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommunestyre gir sin tilslutning til at det etableres en felles IKT-organisasjon for kommunene Songdalen, Lillesand, Iveland, Birkenes og Kristiansand med hjemmel i kml 27.

5 2. Samarbeidet benevnes som Kristiansandsregionens interkommunale ikttjeneste. 3. Vedtekter vedlagt saksframstillingen fastsettes som vedtekter for Kristiansandsregionens interkommunale ikt-tjeneste. 4. Hvis ikke alle kommunestyrene slutter seg til samarbeidet, gis styret myndighet til å justere vedtektenes 13.1 i samsvar med folketallsfordelingen mellom de samarbeidende kommunene. Likeledes endres stemmevekt i 5.2 slik at Kristiansand til enhver tid har like mange stemmer som de øvrige samarbeidskommunene til sammen. 5. En felles IKT-organisasjon skal lokaliseres i Kristiansand. 6. Hovedprosjektet skal utrede følgende områder. a. Organisering og driftsform innenfor rammen av koml 27 og vedtektene vedlagt denne saksframstillingen. b. Gevinster av samarbeidet og økonomi for gjennomføringsprosjektet c. Kvalitet, samhandling og tjenesteutvikling d. Kostnader knyttet til flytting av servere mm. til Kristiansand belastes den enkelte samarbeidskommune jf. vedlegg. e. Hovedprosjektet gjennomføres innen kommunenes vedtatte budsjetter. TJENESTEUTVALGET It-sjef Steinar Nørstebø informerte og besvarte spørsmål. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. Tjen-043/13 Vedtak: Administrasjonenes forslag til vedtak vedtas. ADMINISTRASJONSUTVALGET It.sjef Steinar Nørstebø orienterte. Forslag fra Brit Kalnæs: Det tas inn i vedtektene at organisasjonene er representert i styret med møte og talerett. Avstemming: Forslaget fra Kalnæs vedtas, enstemmig 7 stemmer ADM-005/13 Vedtak: 1. Birkenes kommunestyre gir sin tilslutning til at det etableres en felles IKT-organisasjon for kommunene Songdalen, Lillesand, Iveland, Birkenes og Kristiansand med hjemmel i kml 27.

6 2. Samarbeidet benevnes som Kristiansandsregionens interkommunale ikttjeneste. 3. Vedtekter vedlagt saksframstillingen fastsettes som vedtekter for Kristiansandsregionens interkommunale ikt-tjeneste. 4. Hvis ikke alle kommunestyrene slutter seg til samarbeidet, gis styret myndighet til å justere vedtektenes 13.1 i samsvar med folketallsfordelingen mellom de samarbeidende kommunene. Likeledes endres stemmevekt i 5.2 slik at Kristiansand til enhver tid har like mange stemmer som de øvrige samarbeidskommunene til sammen. 5. En felles IKT-organisasjon skal lokaliseres i Kristiansand. 6. Hovedprosjektet skal utrede følgende områder. a. Organisering og driftsform innenfor rammen av koml 27 og vedtektene vedlagt denne saksframstillingen. b. Gevinster av samarbeidet og økonomi for gjennomføringsprosjektet c. Kvalitet, samhandling og tjenesteutvikling d. Kostnader knyttet til flytting av servere mm. til Kristiansand belastes den enkelte samarbeidskommune jf. vedlegg. e. Hovedprosjektet gjennomføres innen kommunenes vedtatte budsjetter. 7. Det tas inn i vedtektene at organisasjonene er representert i styret med møte og talerett. FORMANNSKAPET It-sjef Steinar Nørstebø orienterte. Ordfører fremmet administrasjonsutvalgets forslag til vedtak Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. FM-025/13 Vedtak: 1. Birkenes kommunestyre gir sin tilslutning til at det etableres en felles IKT-organisasjon for kommunene Songdalen, Lillesand, Iveland, Birkenes og Kristiansand med hjemmel i kml Samarbeidet benevnes som Kristiansandsregionens interkommunale ikttjeneste. 3. Vedtekter vedlagt saksframstillingen fastsettes som vedtekter for Kristiansandsregionens interkommunale ikt-tjeneste. 4. Hvis ikke alle kommunestyrene slutter seg til samarbeidet, gis styret myndighet til å justere vedtektenes 13.1 i samsvar med folketallsfordelingen mellom de samarbeidende kommunene. Likeledes endres stemmevekt i 5.2 slik at Kristiansand til enhver tid har like mange stemmer som de øvrige samarbeidskommunene til sammen. 5. En felles IKT-organisasjon skal lokaliseres i Kristiansand. 6. Hovedprosjektet skal utrede følgende områder.

7 a. Organisering og driftsform innenfor rammen av koml 27 og vedtektene vedlagt denne saksframstillingen. b. Gevinster av samarbeidet og økonomi for gjennomføringsprosjektet c. Kvalitet, samhandling og tjenesteutvikling d. Kostnader knyttet til flytting av servere mm. til Kristiansand belastes den enkelte samarbeidskommune jf. vedlegg. e. Hovedprosjektet gjennomføres innen kommunenes vedtatte budsjetter. 7. Det tas inn i vedtektene at organisasjonene er representert i styret med møte og talerett. Ordfører informerte at Lillesand, Iveland og Sogndalen kommuner har ikke tatt med. pkt 7. Ordfører fremmet følgende forslag: Pkt 7 utgår. Birkenes kommune oppfordrer til at de ansattes representasjon i styret vurderes i forbindelse med hovedprosjektet. Avstemming: Pkt. 1 tom pkt. 6, enstemmig, 21 stemmer. Pkt stemmer for ordførers forslag, 7 stemmer for formannskapets forslag. KS-045/13 VEDTAK: 1. Birkenes kommunestyre gir sin tilslutning til at det etableres en felles IKT-organisasjon for kommunene Songdalen, Lillesand, Iveland, Birkenes og Kristiansand med hjemmel i kml Samarbeidet benevnes som Kristiansandsregionens interkommunale ikttjeneste. 3. Vedtekter vedlagt saksframstillingen fastsettes som vedtekter for Kristiansandsregionens interkommunale ikt-tjeneste. 4. Hvis ikke alle kommunestyrene slutter seg til samarbeidet, gis styret myndighet til å justere vedtektenes 13.1 i samsvar med folketallsfordelingen mellom de samarbeidende kommunene. Likeledes endres stemmevekt i 5.2 slik at Kristiansand til enhver tid har like mange stemmer som de øvrige samarbeidskommunene til sammen. 5. En felles IKT-organisasjon skal lokaliseres i Kristiansand. 6. Hovedprosjektet skal utrede følgende områder. a. Organisering og driftsform innenfor rammen av koml 27 og vedtektene vedlagt denne saksframstillingen. b. Gevinster av samarbeidet og økonomi for gjennomføringsprosjektet c. Kvalitet, samhandling og tjenesteutvikling d. Kostnader knyttet til flytting av servere mm. til Kristiansand belastes den enkelte samarbeidskommune jf. vedlegg.

8 e. Hovedprosjektet gjennomføres innen kommunenes vedtatte budsjetter. Birkenes kommune oppfordrer til at de ansattes representasjon i styret vurderes i forbindelse med hovedprosjektet. 046/13: Plan for selskapskontroll Birkenes kommune Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagte Plan for selskapskontroll for Birkenes kommune for perioden Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestemme omfanget av selskapskontrollen og til å gjøre endringer i planen for perioden Avstemming: Enstemmig, 21 stemmer. KS-046/13 VEDTAK: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagte Plan for selskapskontroll for Birkenes kommune for perioden Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestemme omfanget av selskapskontrollen og til å gjøre endringer i planen for perioden 047/13: Driftsrapport mai 2013 Administrasjonens forslag til vedtak: Driftsrapport for mai tas til etterretning. Administrasjonens forslag til vedtak: Driftsrapport for mai tas til etterretning. TJENESTEUTVALGET Økonomisjef Tom Olstad og skole- og barnehagesjef Geir Svenningsen informerte og besvarte spørsmål Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. Tjen-039/13 Vedtak: Driftsrapport for mai tas til etterretning. FORMANNSKAPET

9 Økonomisjef Tom Olstad og rådmannen Gro Anita Trøan informerte Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. FM-026/13 Vedtak: Driftsrapport for mai tas til etterretning. Avstemming: Enstemmig, 21 stemmer. KS-047/13 VEDTAK: Driftsrapport for mai tas til etterretning. 048/13: Driftsrapport juli 2013 Administrasjonens forslag til vedtak: Driftsrapport for juli tas til etterretning FORMANNSKAPET Økonomisjef Tom Olstad opplyste at rapporten vil bli ferdig utarbeidet og legges fram for behandling i Kommunestyret Skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen informerte ift resultatet for juli og utfordringer innenfor tjenesteområdet skole og oppvekst. Økonomisjef Tom Olstad og rådmann Gro Anita Trøan informerte ift til resultat pr juli og utfordringer for de øvrige tjenesteområdene. FM-027/13 Vedtak: Saken ble ikke tatt opp til votering. Ordfører la fram spørsmål fra Ap: Med bakgrunn i den dårlige økonomien i kommunen ser vi at det må gjøres grep raskt. Spørsmålet blir da så enkelt som dette: Hva vil den politiske ledelsen i Birkenes kommune gjøre for å sikre at vi ikke havner på ROBEK-lista. Spørsmålet ble debattert, men ikke realitetsbehandlet. Økonomisjef Tom Olstad og rådmann Gro Anita Trøan informerte og besvarte spørsmål.

10 Avstemming: Enstemmig, 21 stemmer. KS-048/13 VEDTAK: Driftsrapport for juli tas til etterretning. 049/13: Møtekalender 2014 Ordførers forslag til vedtak: Ordførers forslag til møtekalender 2014 vedtas. Avstemming: KS-049/13 VEDTAK: Ordførers forslag til møtekalender 2014 vedtas. 050/13: Opprettelse av fast byggekomite Ordførers forslag til vedtak: Rådmannen v/teknisk sjef utreder forslag til vedtekter og instruks for komiteen. Saken legges fram for politisk behandling i utvalgene i 26. og 27. november og kommunestyret Ordfører endret ordlyden til: Rådmannen utreder forslag Avstemming: 20 stemmer for, 1 stemme mot ordførers forslag. KS-050/13 VEDTAK: Rådmannen utreder forslag til vedtekter og instruks for komiteen. Saken legges fram for politisk behandling i utvalgene i 26. og 27. november og kommunestyret

11 Eventuelt Odd Gunnar Tveit FrP fremmet følgende forslag: Birkenes kommunestyre må arbeide for at nytt fengsel på Sørlandet etableres i Birkenes kommune. Han ba om at forslaget ble vurdert for realitetsbehandling. Forslaget ble debattert, men ikke realitetsbehandlet. Ordfører foreslo, ut fra signaler gitt i møte, at ordfører, varaordfører og gruppeledere fra partiene som er representert i Kommunestyret, arbeider videre med mulige løsninger for at nytt fengsel på Sørlandet, etableres i Birkenes. Kommunestyret sluttet seg enstemmig til forslaget. Ordfører informerte om Sluttbefaring vindmøller i regi av NVE, som kunngjør og sender ut invitasjoner. Kommunestyrets behandling av vindmøllesaken, vurderes behandlet i eget møte, og ikke i ordinært kommunestyremøte 5 november. Birkeland, Kari K. Birkeland formannskapssekretær

12 Birkenes kommune «Sse_Navn» Sp/Eva Aabel Retterholt Vår ref. Deres ref. Dato: 13/215-9/K1-033//ARWI Birkeland: Svar på interpellasjon JERNBANESTOPP I BIRKENES KOMMUNE Birkenes kommune har i brev til NSB og Jernbaneverket spilt inn ønske om et togstopp i Herefoss(vedlagt) Kommunestyret vedtok i KS-046/12 en høringsuttalelse der man vedtok å tilrå en reetablering av togstopp på Herefoss(vedlagt). Ordfører har i vår hatt samtaler med fylkets varaordfører Jon Olav Strand, som er medlem av arbeidsutvalget i Jernbaneforum sør. Han spilte ved denne høringsrunden inn våre ønsker om togstopp. Aust Agder fylkesutvalg vedtok imidlertid å beholde dagens stoppfrekvens i denne høringsrunden. Jeg ser positivt på innspillet i interpellasjonen til Senterpartiet. Jeg er også enig i at vi må ha en bredere tilnærming for å få til et ønsket togstopp i vår kommune. Jeg vil i denne omgang be om kommunestyrets tilslutning til at ordfører og leder i tjenesteutvalget arbeider videre med saken og lager en strategi for videre oppfølging for å få til et togstopp i Birkenes. Med hilsen Arild Windsland Ordfører Postboks 115 Telefon: Telefaks: Bankgiro: Org.nr Birkeland MVA NO

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.11.2011 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 11.10.2011 110/11 Delegasjonssaker 111/11 Meldinger 112/11 Møtekalender 2012 113/11 Søknad om permisjon politiske

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 27.03.2012 019/12 Godkjenning av møteprotokoll 07.02.2012 020/12 Meldinger 026/12 Tilstandsrapport for grunnskolene i Birkenes kommune 021/12 Avtale med Telenor

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 05.11.2013

Kommunestyret. Møteprotokoll 05.11.2013 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 05.11.2013 051/13 Godkjenning av møteprotokoll 17.09.2013 052/13 Meldinger 053/13 Tertialrapport januar til august 2013 054/13 Bosetting av flyktninger i Birkenes

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 18.06.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 037/15 Godkjenning av møteprotokoll 12.05.2015

Detaljer

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 033/13 Felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand kommuner Birkenes kommune Formannskapet Tirsdag 19.112013, kl 17:00-17:30 holdt

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 14.03.2012 006/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.01.2012 007/12 Meldinger 008/12 Avtale med Telenor om mobilutbygging 009/12 Aanesland Fabrikker as - søknad

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 06.06.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 06.06.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 06.06.2012 016/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.04.2012 017/12 Meldinger 018/12 Valg av kulturpriskomite 019/12 Aanesland Fabrikker as - søknad om kjøp av

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-19:40 Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 25.11.2014

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 29.08.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 29.08.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 29.08.2012 027/12 Godkjenning av møteprotokoll 06.06.2012 028/12 Meldinger 029/12 Henvendelse om kjøp av kommunal tomt 030/12 Finansreglement 2012 031/12 Stiftelsen

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 29.01.2014

Kommunestyret. Møteprotokoll 29.01.2014 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 29.01.2014 001/14 Krav om lovlighetskontroll kommunestyre sak 059/13 002/14 Taksering og utskriving av eiendomsskatt i Birkenes kommune. Kommunestyrets rammer

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 04.05.2010

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 04.05.2010 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 04.05.2010 015/10 Godkjenning av møteprotokoll 23.03.2010 016/10 Delegasjonssaker 017/10 Meldinger 018/10 Regnskap 2009 019/10 Årsberetning 2009 020/10 Søknad

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 12.03.2013, kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder

Detaljer

Birkenes kommune. Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00

Birkenes kommune. Innkalling for Kommunestyret. Saksliste. Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Birkenes kommune Innkalling for Kommunestyret Møtedato: 12.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Saksnr Tittel Saksliste 024/15 Godkjenning av møteprotokoll 24.03.2015 025/15

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 006/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 05.02.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 19.02.2015 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 19.02.2015 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 19.02.2015 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer Helge Rinden Medlem FRP Grethe Jakobsen Alver Medlem H Benedicte Andresen Medlem H SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 10.09.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02.

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02. SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.05.2014 Songdalen rådhus - Juvet Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer