Formannskapet. Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013"

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll /13 Godkjenning av møteprotokoll /13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen, Lillesand, Iveland og Kristiansand 026/13 Driftsrapport mai /13 Driftsrapport juli 2013 Eventuelt Innspill om etablering av fengsel i Birkenes kommune Informasjon om opprettelse fast byggekomite felles enhet regnskap lønn Birkenes og Lillesand

2 Birkenes kommune Formmannskapet Onsdag , kl 16:30-17:20 holdt Formannskapet møte på Kommunehuset, møterom Himmelsyna. Møtet ble ledet av ordfører Arild Windsland H. Vider møtte: varaordfører Arild Espegren KrF, Anne Kristiansen KrF, Nils Olav Eikenes H, Jon Inge Holm H, Anders Christiansen Ap, Anne Kathrine Rislaa Ap, Iren H Sommerset, Sv og Odd Gunnar Tveit Frp. Forfall meldt av følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte Parti Gun-Silje Thorsen H Jon Inge Holm H Fra adm. møtte: Rådmann Gro Anita Trøan, Økonomisjef Tom Olstad, skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen og formannskapssekretær Kari K Birkeland. Itsjef Steinar Nørstebø møtte til og med sak 025. Odd Gunnar Tveit Frp og ordfører meldte sak til Eventuelt

3 022/13: Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes. FM-022/13 VEDTAK: Møteprotokollen av godkjennes, enstemmig 9 stemmer. 023/13: Delegasjonssaker Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til etterretning. FM-023/13 VEDTAK: Delegasjonssakene tas til etterretning, enstemmig 9 stemmer. 024/13: Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. FM-024/13 VEDTAK: Meldingene tas til orientering, enstemmig 9 stemmer.

4 025/13: Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen, Lillesand, Iveland og Kristiansand Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Birkenes kommunestyre gir sin tilslutning til at det etableres en felles IKT-organisasjon for kommunene Songdalen, Lillesand, Iveland, Birkenes og Kristiansand med hjemmel i kml Samarbeidet benevnes som Kristiansandsregionens interkommunale ikttjeneste. 3. Vedtekter vedlagt saksframstillingen fastsettes som vedtekter for Kristiansandsregionens interkommunale ikt-tjeneste. 4. Hvis ikke alle kommunestyrene slutter seg til samarbeidet, gis styret myndighet til å justere vedtektenes 13.1 i samsvar med folketallsfordelingen mellom de samarbeidende kommunene. Likeledes endres stemmevekt i 5.2 slik at Kristiansand til enhver tid har like mange stemmer som de øvrige samarbeidskommunene til sammen. 5. En felles IKT-organisasjon skal lokaliseres i Kristiansand. 6. Hovedprosjektet skal utrede følgende områder. a. Organisering og driftsform innenfor rammen av koml 27 og vedtektene vedlagt denne saksframstillingen. b. Gevinster av samarbeidet og økonomi for gjennomføringsprosjektet c. Kvalitet, samhandling og tjenesteutvikling d. Kostnader knyttet til flytting av servere mm. til Kristiansand belastes den enkelte samarbeidskommune jf. vedlegg. e. Hovedprosjektet gjennomføres innen kommunenes vedtatte budsjetter. TJENESTEUTVALGET It-sjef Steinar Nørstebø informerte og besvarte spørsmål. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. Tjen-043/13 Vedtak: Administrasjonenes forslag til vedtak vedtas. ADMINISTRASJONSUTVALGET Itsjef Steinar Nørstebø orienterte. Forslag fra Brit Kalnæs: Det tas inn i vedtektene at organisasjonene er representert i styret med møte og talerett. Avstemming: Forslaget fra Kalnæs vedtas, enstemmig 7 stemmer ADM-005/13 Vedtak:

5 1. Birkenes kommunestyre gir sin tilslutning til at det etableres en felles IKT-organisasjon for kommunene Songdalen, Lillesand, Iveland, Birkenes og Kristiansand med hjemmel i kml Samarbeidet benevnes som Kristiansandsregionens interkommunale ikttjeneste. 3. Vedtekter vedlagt saksframstillingen fastsettes som vedtekter for Kristiansandsregionens interkommunale ikt-tjeneste. 4. Hvis ikke alle kommunestyrene slutter seg til samarbeidet, gis styret myndighet til å justere vedtektenes 13.1 i samsvar med folketallsfordelingen mellom de samarbeidende kommunene. Likeledes endres stemmevekt i 5.2 slik at Kristiansand til enhver tid har like mange stemmer som de øvrige samarbeidskommunene til sammen. 5. En felles IKT-organisasjon skal lokaliseres i Kristiansand. 6. Hovedprosjektet skal utrede følgende områder. a. Organisering og driftsform innenfor rammen av koml 27 og vedtektene vedlagt denne saksframstillingen. b. Gevinster av samarbeidet og økonomi for gjennomføringsprosjektet c. Kvalitet, samhandling og tjenesteutvikling d. Kostnader knyttet til flytting av servere mm. til Kristiansand belastes den enkelte samarbeidskommune jf. vedlegg. e. Hovedprosjektet gjennomføres innen kommunenes vedtatte budsjetter. 7. Det tas inn i vedtektene at organisasjonene er representert i styret med møte og talerett. It-sjef Steinar Nørstebø orienterte. Ordfører fremmet administrasjonsutvalgets forslag til vedtak Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. FM-025/13 Vedtak: 1. Birkenes kommunestyre gir sin tilslutning til at det etableres en felles IKT-organisasjon for kommunene Songdalen, Lillesand, Iveland, Birkenes og Kristiansand med hjemmel i kml Samarbeidet benevnes som Kristiansandsregionens interkommunale ikttjeneste. 3. Vedtekter vedlagt saksframstillingen fastsettes som vedtekter for Kristiansandsregionens interkommunale ikt-tjeneste. 4. Hvis ikke alle kommunestyrene slutter seg til samarbeidet, gis styret myndighet til å justere vedtektenes 13.1 i samsvar med folketallsfordelingen mellom de samarbeidende kommunene. Likeledes

6 endres stemmevekt i 5.2 slik at Kristiansand til enhver tid har like mange stemmer som de øvrige samarbeidskommunene til sammen. 5. En felles IKT-organisasjon skal lokaliseres i Kristiansand. 6. Hovedprosjektet skal utrede følgende områder. a. Organisering og driftsform innenfor rammen av koml 27 og vedtektene vedlagt denne saksframstillingen. b. Gevinster av samarbeidet og økonomi for gjennomføringsprosjektet c. Kvalitet, samhandling og tjenesteutvikling d. Kostnader knyttet til flytting av servere mm. til Kristiansand belastes den enkelte samarbeidskommune jf. vedlegg. e. Hovedprosjektet gjennomføres innen kommunenes vedtatte budsjetter. 7. Det tas inn i vedtektene at organisasjonene er representert i styret med møte og talerett. 026/13: Driftsrapport mai 2013 Administrasjonens forslag til vedtak: Driftsrapport for mai tas til etterretning. Administrasjonens forslag til vedtak: Driftsrapport for mai tas til etterretning. TJENESTEUTVALGET Økonomisjef Tom Olstad og skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen informerte og besvarte spørsmål Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. Tjen-039/13 Vedtak: Driftsrapport for mai tas til etterretning. Økonomisjef Tom Olstad og rådmannen Gro Anita Trøan informerte Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. FM-026/13 Vedtak: Driftsrapport for mai tas til etterretning.

7 027/13: Driftsrapport juli 2013 Økonomisjef Tom Olstad opplyste at rapporten vil bli ferdig utarbeidet og legges fram for behandling i Kommunestyret Skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen informerte ift resultatet for juli og utfordringer innenfor tjenesteområdet skole og oppvekst. Økonomisjef Tom Olstad og rådmann Gro Anita Trøan informerte ift til resultat pr juli og utfordringer for de øvrige tjenesteområdene. FM-027/13 Vedtak: Saken ble ikke tatt opp til votering. Eventuelt Odd Gunnar Tveit FrP viste til pågående prosess med lokaliseringen av nytt fengsel på Sørlandet og oppfordret politikerne i Birkenes til å tenke muligheter i egen kommune for etablering av fengsel. Ordfører informerte om at han vil fremme sak om opprettelse av fast byggekomite til kommunestyrets møte Økonomisjef og rådmann informerte om prosessen ifm opprettelse av felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand. Birkeland, Kari K. Birkeland formannskapssekretær 7