Kommunestyret. Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011"

Transkript

1 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll /11 Godkjenning av møteprotokoll /11 Delegasjonssaker 111/11 Meldinger 112/11 Møtekalender /11 Søknad om permisjon politiske verv 114/11 Oppdatert økonomirapport 2/2011 Eventuelt Presentasjon av Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan

2 Birkenes kommune Kommunestyret Tirsdag , kl 18: holdt Kommunestyret møte på Kommunehuset, møterom Heimdal. Møtet ble ledet av ordfører Arild Windsland H. Forfall meldt av følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte Parti Anne Katrine Rislaa AP Knut Gunnar Solli AP Sigrun F Flaa AP Linda Hye AP Torbjørn Bjorvatn KrF Vemund Ruud KrF Gunnar Høygilt H Knut Suggelia H Odd Øystein Grødum H Anne B W Hestø H Åse H Dorow H Ikke innkalt Fra administrasjonen møtte: Rådmann Gro Anita Trøan, ass. rådmann Kjell G Olsen, økonomisjef Lisa Johannessen, skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen, helse- og omsorgssjef Anne Stapnes, teknisk sjef Siren Frigstad, Nav leder Erling Aasen og utvalgssekretær Kari K Birkeland. Odd Gunnar Tveit Frp og Sigmund Aune Frp meldte saker til Eventuelt 109/11: Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes. KS-109/11 VEDTAK: Møteprotokollen av godkjennes, enstemmig 20 stemmer. 110/11: Delegasjonssaker Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssaken tas til etterretning. KS-110/11 VEDTAK: Delegasjonssaken tas til etterretning, enstemmig, 20 stemmer.

3 111/11: Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. KS-111/11 VEDTAK: Meldingene tas til orientering, enstemmig 20 stemmer. 112/11: Møtekalender 2012 Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret slutter seg til ordførerens forslag til møtekalender. Tilleggsforslag fra Administrasjonen: Eldrerådet fastsetter møtedag selv. Avstemming: Enstemmig, 20 stemmer for ordførers forslag med administrasjonens tillegg. KS-112/11 VEDTAK: Kommunestyret slutter seg til ordførerens forslag til møtekalender med tillegget fra administrasjonen. 113/11: Søknad om permisjon politiske verv Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Thorbjørn Bjorvatn KrF gis permisjon i tidsrommet han har arbeidsoppdrag i utlandet. I permisjonsperioden rykker Vemund Ruud opp som fast medlem av kommunestyret. 2. Odd Øystein Grødum H, gis permisjon i inntil 2 år, pga midlertidig flytting fra kommunen. I permisjonsperioden rykker Olav Vehusheia opp som fast medlem av kommunestyret og Åse H Dorow som fast medlem i formannskap, planutvalg og klagenemnd.. velges som nytt medlem i bevillingsnemnd. Til 2. varamedlem i klagenemnd eiendomsskatt byskattelovens 4 velges

4 Forslag fra Valgkomiteen v/anders Christiansen: Odd Gunnar Tveit Frp velges som nytt medlem i bevillingsnemnd og John Olav Fidje H til 2. varamedlem i Klagenemnd eiendomsskatt byskattelovens 4 Avstemming: Enstemmig, 11 stemmer for valgkomiteens forslag. KS-113/11 VEDTAK: 1. Thorbjørn Bjorvatn KrF gis permisjon i tidsrommet han har arbeidsoppdrag i utlandet. I permisjonsperioden rykker Vemund Ruud opp som fast medlem av kommunestyret. 2. Odd Øystein Grødum H, gis permisjon i inntil 2 år, pga midlertidig flytting fra kommunen. I permisjonsperioden rykker Olav Vehusheia opp som fast medlem av kommunestyret og Åse H Dorow som fast medlem i formannskap, planutvalg og klagenemnd. 3. Odd Gunnar Tveit Frp velges som nytt medlem i bevillingsnemnd. 4. Til 2. varamedlem i klagenemnd eiendomsskatt byskattelovens 4 velges John Olav Fidje H. 114/11: Oppdatert økonomirapport 2/2011 Administrasjonens forslag til vedtak: Rapporten tas til etterretning. Administrasjonen jobber videre med å redusere bruk av fond. Jfr. tiltakene. Endelig regnskapsresultat må balanseres ved bruk av disposisjonsfond. FORMANNSKAPET Rådmann Gro Anita Trøan la fram Økonomirapport 2, orienterte om kommunenes økonomiske situasjon og besvarte spørsmål. Omsorgssjef Anne Stapnes, skole og barnehagesjef Geir Svenningsen og teknisk sjef Siren Frigstad orienterte fra tjenesteområdene og besvarte spørsmål. Forslag fra ordfører: Formannskapet tar økonomirapporten til orientering. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. FM-101/11 Vedtak: Formannskapet tar økonomirapporten til orientering.

5 TJENESTEUTVALGET Økonomisjef Lisa Johannessen orienterte og besvarte spørsmål. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer Tjen-104/11 Vedtak: Rapporten tas til etterretning. Administrasjonen jobber videre med å redusere bruk av fond. Jfr. tiltakene. Endelig regnskapsresultat må balanseres ved bruk av disposisjonsfond. FORMANNSKAPET Rådmann Gro Anita Trøan orienterte og besvarte spørsmål vedr kommunens økonomiske situasjon pr dd. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. FM-104/11 Vedtak: : Rapporten tas til etterretning. Administrasjonen jobber videre med å redusere bruk av fond. Jfr. tiltakene. Endelig regnskapsresultat må balanseres ved bruk av disposisjonsfond. Rådmann Gro Anita Trøan orienterte om økte skatteinntekter på 1,7 mill ift økonomirapporten. Avstemming: Enstemmig, 20 stemmer. KS-114/11 Vedtak: Rapporten tas til etterretning. Administrasjonen jobber videre med å redusere bruk av fond. Jfr. tiltakene. Endelig regnskapsresultat må balanseres ved bruk av disposisjonsfond Eventuelt Odd Gunnar Tveit Frp stilte spørsmål om status etablering offentlig toalett i Birkeland sentrum. Teknisk sjef Siren Frigstad orienterte. Sigmund Aune Frp, opplyste at han i egenskap av leder i Kontrollutvalget ikke kan være medlem eller varamedlem av annet politisk utvalg. Administrasjonen opplyste at Sigmund Aune er varamedlem til formannskap, planutvalg og klagenemnd. Da samtlige medlemmer av Frps kommunestyremedlemmer er varamedlemmer i utvalgene, kan ikke nytt medlem velges, men varamedlemslisten endres.

6 Kommunestyret tok opplysningen til etterretning, enstemmig 20 stemmer. Etterat Ordfører hevet møte, presenterte Rådmannen og tjenestesjefene Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan Birkeland, Kari K Birkeland Tillegg fra administrasjonen til sak 112/11 Møtekalender 2012: Feil i flere møtedatoer. Korrigert møtekalender er vedlagt.

7 Vedlegg Birkenes kommune Sakspapir SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /11 Saksbehandler: Ordfører Arkiv/arkivsaksnr.: /2001 Møtekalender 2012 Korrigert Saksopplysninger Ordførerens forslag til møtekalender legges herved fram for kommunestyret. Forslag til møtekalender 2012 Formannskapet /Planutvalget Sted: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Klokkeslett: 13:30 Møtedag, onsdager: 25. januar, 14.mars, 25 april, 6. juni, 29.august, 24. oktober, 28. november Tjenesteutvalget Sted: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtedag, tirsdager: 24.januar kl 18:00, 13. mars kl 18:00, 24. april kl 18:00, 5.juni kl 13:00, 28. august kl 18:00, 23. oktober kl 18:00, 27. november kl 13:00 Kommunestyret Sted: Kommunehuset, møterom Heimdal Klokkeslett: 18:00 Møtedag, tirsdager: 7. februar, 27. mars. 8.mai, 19.juni, 11. september,, 6.november, 13.desember NB torsdag!! Fellesmøter budsjett Sted: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtedag onsdager: 13. mars. 6. juni, og 24.oktober kl 9-13 Eldrerådet endret Sted: Kommunehuset, møterom Flaksvann Etter behov Råd for funksjonshemmede

8 Sted: Kommunehuset, møterom Flakksvann Etter behov: tirsdager 2 uker før tjenesteutvalget Klokkeslett: Vekselvis mellom og Administrasjonsutvalget Sted: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Etter behov, samme møtedag som Formannskapet Administrasjonens forslag til vedtak: Kommunestyret slutter seg til ordførerens forslag til møtekalender. Tilleggsforslag fra Administrasjonen: Eldrerådet fastsetter møtedag selv. Avstemming: Enstemmig, 20 stemmer for ordførers forslag med administrasjonens tillegg. KS-112/11 VEDTAK: Kommunestyret slutter seg til ordførerens forslag til møtekalender med tillegget fra administrasjonen.

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 14.03.2012 006/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.01.2012 007/12 Meldinger 008/12 Avtale med Telenor om mobilutbygging 009/12 Aanesland Fabrikker as - søknad

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 033/13 Felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand kommuner Birkenes kommune Formannskapet Tirsdag 19.112013, kl 17:00-17:30 holdt

Detaljer

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen Eldrerådet Innkalles til møte torsdag 31.05.2012, kl. 09:00 i Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 017/12 Godkjenning av møteprotokoll 23.04.2012 018/12 Utvalgssaker

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Flakksvann Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 11.12.2008 16.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 05.02.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre

Møteprotokoll. Storfjord Kommunestyre Møteprotokoll Storfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: møterom 1, 2, 3, Storfjord Rådhus Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 15.10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer