Formannskapet. Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Møteprotokoll 29.08.2012"

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll /12 Godkjenning av møteprotokoll /12 Meldinger 029/12 Henvendelse om kjøp av kommunal tomt 030/12 Finansreglement /12 Stiftelsen Birkenes Bygdemuseum sletting av heftelse Eventuelt

2 Birkenes kommune Formannskapet Onsdag , kl 15:20-15:55 holdt Formannskapet møte på Kommunehuset, møterom Himmelsyna. Møtet ble ledet av ordfører Arild Windsland H. Videre møtte: varaordfører Arild Espegren KrF, Anne Kristiansen KrF, Åse Halvorsen Dorow H, Gun-Silje Thorsen H, Anders Christiansen Ap, Anne Kathrine Rislaa Ap, Iren H Sommerset, Sv og Odd Gunnar Tveit Frp. Forfall meldt av følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte Parti Nils Olav Eikenes H Odd Gunnar Tveit Frp Fra adm. møtte: Rådmann Gro Anita Trøan, økonomisjef Tom Olstad og formannskapssekretær Kari K Birkeland. Ordfører ønsket nytilsatt økonomisjef Tom Olstad velkommen. Rådmann Gro Anita Trøan orienterte om den økonomiske situasjonen pr Odd Gunnar Tveit FrP meldte sak til Eventuelt. 027/12: Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes. FM-027/12 VEDTAK: Møteprotokollen av godkjennes, enstemmig 9 stemmer.

3 028/12: Meldinger FM-028/12 VEDTAK: Meldingene tas til orientering, enstemmig 9 stemmer. 029/12: Henvendelse om kjøp av kommunal tomt Administrasjonens forslag til vedtak: Formannskapet viser til søknad fra Synnøve Greipsland Flakk og Nils Theodor Flaa om kjøp av grunn, og gir tillatelse til kjøp av hver sin tomt med veirett på ca 5000m ² som vist på vedlegg. Kjøper betale kr pr m² for tomten, pluss gebyrene for behandling, oppmåling og tinglysning. Ordfører viste til notat fra administrasjonen av ang prissetting. Rådmann Gro Anita Trøan la fram endret forslag fra administrasjonen på pris til kr 35,- pr m2. Forslag fra Sv v/iren Sommerset: Formannskapet viser til søknad fra Synnøve Greipsland Flakk og Nils Theodor Flaa om kjøp av grunn, og gir ikke tillatelse kjøp av hver sin tomt med veirett på ca 5000m² som vist på vedlegg. Avstemming: Administrasjonens forslag med endret prissetting, 6 stemmer. SVs forslag 3 stemmer. FM-029/12 Vedtak: Formannskapet viser til søknad fra Synnøve Greipsland Flakk og Nils Theodor Flaa om kjøp av grunn, og gir tillatelse til kjøp av hver sin tomt med veirett på ca 5000m ² som vist på vedlegg. Kjøper betale kr pr m² for tomten, pluss gebyrene for behandling, oppmåling og tinglysning.

4 030/12: Finansreglement 2012 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar nytt finansreglement slik det er fremlagt og kvalitetssikret av uavhengig instans med følgende endringer som er tilpasset kommunens beskjedne evne til å tåle uforutsett inntektssvikt og utgiftsøkning: a. Durasjon 2-5 år, se punkt 7.5 b b. Andel fast rente settes til minimum 50 % og maksimum 75 %, se punkt 7.5 c. 2. Kommunestyret ber rådmannen se til at tiltak i finansforskriftens 8 er etablert og etterleves. Rådmann Gro Anita Trøan informerte. Avstemming: 8 mot 1 stemme for administrasjonens forslag. 1. FM-030/12 Vedtak: Kommunestyret vedtar nytt finansreglement slik det er fremlagt og kvalitetssikret av uavhengig instans med følgende endringer som er tilpasset kommunens beskjedne evne til å tåle uforutsett inntektssvikt og utgiftsøkning: a. Durasjon 2-5 år, se punkt 7.5 b b. Andel fast rente settes til minimum 50 % og maksimum 75 %, se punkt 7.5 c. 2. Kommunestyret ber rådmannen se til at tiltak i finansforskriftens 8 er etablert og etterleves. 031/12: Stiftelsen Birkenes Bygdemuseum sletting av heftelse Administrasjonens forslag til vedtak: Heftelsen med dagboknr 1720, tinglyst lydende: «Oppløses stiftelsen, tilbakeføres eiendommen til Birkenes kommune», slettes på grunn av at den er i strid med Stiftelsesloven. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer.

5 FM-031/12 Vedtak: Heftelsen med dagboknr 1720, tinglyst lydende: «Oppløses stiftelsen, tilbakeføres eiendommen til Birkenes kommune», slettes på grunn av at den er i strid med Stiftelsesloven. Eventuelt Odd Gunnar Tveit Frp, viste til sin tildigere andmodning om rydding av vegitasjon langs Ogge og ga honnør til de som nå har utført arbeidet. Birkeland, Kari K Birkeland Formannskapssekretær