Tjenesteutvalget. Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 04.05.2010"

Transkript

1 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll /10 Godkjenning av møteprotokoll /10 Delegasjonssaker 017/10 Meldinger 018/10 Regnskap /10 Årsberetning /10 Søknad om løyve til utmarkskjøring 021/10 Fag- og timedeling i grunnskolen, utvidelse av timetallet på trinn 022/10 Birkeland skole - ombygging til vannbåren varme 023/10 Kulturmidler /10 Kulturstipend /10 Kulturpriser 2010

2 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Tirsdag , kl 18:05 21:00 holdt Tjenesteutvalget møte på Kommunehuset, møterom Himmelsyna. Møtet ble ledet av leder Anne Kari Birkeland KrF. Videre møtte: Anders Christiansen Ap, Jens Andre Eidet Ap, Sigrun Frøysnes Flaa Ap, Thorvald Svaland KrF, Petter Ross Frp, Alfred Kylland Sp, H, John Olav Fidje H, Ragnar Suggelia H og Hilde Høygilt H. Forfall meldt av følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte Parti Gunnar Høygilt H Varamedlem forfall, nytt varamedlem ikke innkalt 10 medlemmer Fra adm. møtte: Ass rådmann Kjell G Olsen, økonomisjef Lisa Johannessen, Skole- og barnehage sjef Kåre Egil Nerbø, kvalifiseringssjef Gro Nilsen, omsorgssjef Anne Stapnes, personalsjef Marianne G Flakk, kulturleder Wenche Flaa Eieland og utvalgssekretær Kari K Birkeland. Anders Christiansen Ap, ba Administrasjonen for fremtiden sende elektroniske sakspapirer, samlet i en forsendelse, så langt det er mulig. 015/10: Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes Tjen-015/10 Vedtak: Møteprotokollen av godkjennes, enstemmig 10 stemmer. 016/10: Delegasjonssaker Administrasjonens forslag til vedtak: Delegasjonssakene tas til orientering.

3 Ass. rådmann Kjell G Olsen informerte om at Rådmannen trekker delegasjonssaken om valg av barnehagetomt i Birkelandsområdet, på bakgrunn av henvendelse fra leder av Tjenesteutvalget Anne Kari Birkeland. Saken blir flagt fram til politisk behandling i juni. Skole og barnehagesjef Kåre Egil Nerbø orienterte om tomtevalg Herefoss. Tjen-016/10 VEDTAK: Tjenesteutvalget tar delegasjonssakene med administrasjonens orienteringer til etterretning, enstemmig 10 stemmer 017/10: Meldinger / Orienteringer Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering. Ass.rådmann Kjell G Olsen informerte om at på bakgrunn av henvendelse fra leder av Tjenesteutvalget Anne Kari Birkeland, trekker administrasjonen forslag til reglement for Tobias Jorde. Reglementet vil bli lagt fram for politisk behandling. Anne Stapnes orienterte om forebyggende arbeid med tidlig demente igangsetting av Frivillighetssentral åpent møte 15. juni kl 18:00 Personalsjef Marianne G Flakk orienterte om resultatet av medarbeiderundersøkelsen. Over ing Kjell G Andersen orienterte om pågående prosjekter ved teknisk kontor. Tjen-017/10 VEDTAK: Meldingene og orienteringene fra administrasjonen tas til oritentering, enstemmig 10stemmer. 018/10: Regnskap 2009 Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune slutter seg til Kontrollutvalgets vedtak om at Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til Birkenes kommunes regnskap for år 2009 og slutter seg til revisors beretning av

4 Økonomisjef Lisa Johannessen orienterte Avstemming: Enstemmig, 10 stemmer Tjen-018/10 Vedtak: Birkenes kommune slutter seg til Kontrollutvalgets vedtak om at Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til Birkenes kommunes regnskap for år 2009 og slutter seg til revisors beretning av /10: Årsberetning 2009 Administrasjonens forslag til vedtak: Årsberetning for 2009 tas til etterretning. Årsberetningen skal være en del av grunnlagsmaterialet for fastsettelse av må og rammer for økonomiplanperioden. Økonomisjef Lisa Johannessen, teknisk sjef Siren Frigstad skole- og barnehagesjef Kåre Egil Nerbø, omsorgssjef Anne Stapnes, ass.rådmann Kjell G Olsen, kvalifiseringssjef Gro Nilsen og Navsjef Erling Aasen orienterte og besvarte spørsmål. Avstemming: Enstemmig, 10 stemmer. Tjen-019/10 Vedtak: Årsberetning for 2009 tas til etterretning. Årsberetningen skal være en del av grunnlagsmaterialet for fastsettelse av må og rammer for økonomiplanperioden. 020/10: Søknad om løyve til utmarkskjøring Administrasjonens forslag til vedtak: Det gis ikke dispensasjon for kjøring med ATV på gnr 131/1, 132/1 og 132/2 med begrunnelsen som er gitt i vurderingen. Avstemming: Enstemmig, 11 stemmer. Tjen-020/10 VEDTAK: Det gis ikke dispensasjon for kjøring med ATV på gnr 131/1, 132/1 og 132/2 med begrunnelsen som er gitt i vurderingen.

5 021/10: Fag- og timedeling i grunnskolen, utvidelse av timetallet på trinn Administrasjonens forslag til vedtak: Timetallet i grunnskolen i Birkenes utvides med 1t/u i engelsk på 4. trinn fra Avstemming: Enstgemmig, 10 stemmer. Tjen-021/10 Vedtak: Timetallet i grunnskolen i Birkenes utvides med 1t/u i engelsk på 4. trinn fra /10: Birkeland skole - ombygging til vannbåren varme Administrasjonens forslag til vedtak: Tjenesteutvalget gir administrasjonen fullmakt til å utlyse et anbud på opprusting av eksisterende hovedbygning ved Birkeland skole innbefattet en opsjon på overgang til vannbåren varme. Tjenesteutvalget forutsetter at det blir lagt fram en politisk sak dersom kostnadene overstiger den vedtatte økonomiske rammen på kr ,- Overing Kjell L Andersen orienterte om framdriftsplan ved nytt flisfyringsanlegg til skoleområdet på Birkeland. Skole og barnehagesjef Kåre Egil Nerbø orienterte om forutsetningene for overgang til vannbåren varme. Avstemming: Enstemmig 10 stemmer. Tjen-022/10 Vedtak: Tjenesteutvalget gir administrasjonen fullmakt til å utlyse et anbud på opprusting av eksisterende hovedbygning ved Birkeland skole innbefattet en opsjon på overgang til vannbåren varme. Tjenesteutvalget forutsetter at det blir lagt fram en politisk sak dersom kostnadene overstiger den vedtatte økonomiske rammen på kr ,-

6 023/10: Kulturmidler 2010 Administrasjonens forslag til vedtak: Vedlagte forslag til fordeling vedtas. Søknad fra Birkenes i.l om støtte til ny kunstgressbane vurderes ifm kommende økonomiplanarbeid. Kulturleder Wenche Flaa Eieland orienterte og delte ut søknad fra Birkeland musikkorps som kom inn etter fristens utløp og ba tjenesteutvalget ta stilling til om søknaden kan behandles. Thorvald Svaland erklærte seg inhabil og fratrådte møte. 9 medlemmer Tjenesteutvalget vurderte Svaland inhabil etter forvaltningslovens bestemmelser, enstemmig 9 stemmer. Tjenesteutvalget sluttet seg enstemmig til å behandle søknaden fra Birkeland musikkorps. Tilleggsforslag fra Tjenesteutvalget: Det vises til skriv fra Birkeland musikkorps i forhold til at søknaden kom for sent. Tjenesteutvalget presiserer at søknadsfristen skal holdes, men bevilger likevel kr til Birkeland Musikkorps denne gang. Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer for administrasjonens forslag med tjenesteutvalgets tilleggsforslag. Tjen-023/10 VEDTAK: Vedlagte forslag til fordeling vedtas. Søknad fra Birkenes i.l om støtte til ny kunstgressbane vurderes ifm kommende økonomiplanarbeid. Det vises til skriv fra Birkeland musikkorps i forhold til at søknaden kom for sent. Tjenesteutvalget presiserer at søknadsfristen skal holdes, men bevilger likevel kr til Birkeland musikkorps denne gang. Thorvald Svaland tiltrådte møte - 10 medlemmer 024/10: Kulturstipend 2010 Administrasjonens forslag til vedtak. Arbeidsutvalget legger frem innstillingen i møte.

7 Anders Christiansen og Thorvald Svaland erklærte seg inhabile og fratrådte møte. 8 medlemmer Tjenesteutvalget vurderte Christiansen og Svaland inhabile etter forvaltningslovens bestemmelser, enstemmig 8 stemmer. Leder Anne Kari Birkeland gikk igjennom retningslinjene, innkomne søknader og la fram arbeidsutvalgets innstilling: Arbeidsutvalget vil tilrå for Tjenesteutvalget at det utdeles 7 kulturstipender for år Økning i antall kulturstipend tilrås på grunnlag av økning i pengesum til denne stipendordningen. Arbeidsutvalget bestående av Anne Kari Birkeland og Gunnar Høygilt innstiller for slik tildeling fra Tjenesteutvalget : Lars Helge Birkeland kr 8000, Sondre Flaa Eieland kr 8000, Karoline Birkeland kr 8000, Åsmund Sivertsen kr 8000, Solveig Steinsland kr 3000, Kristian Børve Ask kr 3000 og Christian Hestø kr Avstemming: Enstemmig, 8 stemmer. Tjen-024/10 VEDTAK: Arbeidsutvalget vil tilrå for Tjenesteutvalget at det utdeles 7 kulturstipender for år Økning i antall kulturstipend tilrås på grunnlag av økning i pengesum til denne stipendordningen. Arbeidsutvalget bestående av Anne Kari Birkeland og Gunnar Høygilt innstiller for slik tildeling fra Tjenesteutvalget : Lars Helge Birkeland kr 8000, Sondre Flaa Eieland kr 8000, Karoline Birkeland kr 8000, Åsmund Sivertsen kr 8000, Solveig Steinsland kr 3000, Kristian Børve Ask kr 3000 og Christian Hestø kr Anders Christiansen og Thorvald Svaland tiltrådte møte - 10 medlemmer. 025/10: Kulturpriser 2010 Administrasjonens forslag til vedtak: Kulturpriskomiteens innstilling til Kulturprisen, Kulturblomsten og Ungbirken 2010 vedtas. Prisene deles ut under 17.maifesten på Birkeland Avstemming: Enstemmig, 10 stemmer. Tjen-025/10 VEDTAK: Kulturpriskomiteens innstilling til Kulturprisen, Kulturblomsten og Ungbirken 2010 vedtas. Prisene deles ut under 17.maifesten på Birkeland.

8 Birkeland, Kari K Birkeland utvalgssekretær

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.11.2011 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 11.10.2011 110/11 Delegasjonssaker 111/11 Meldinger 112/11 Møtekalender 2012 113/11 Søknad om permisjon politiske

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 14.03.2012 006/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.01.2012 007/12 Meldinger 008/12 Avtale med Telenor om mobilutbygging 009/12 Aanesland Fabrikker as - søknad

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 27.03.2012 019/12 Godkjenning av møteprotokoll 07.02.2012 020/12 Meldinger 026/12 Tilstandsrapport for grunnskolene i Birkenes kommune 021/12 Avtale med Telenor

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-19:40 Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 25.11.2014

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 06.06.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 06.06.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 06.06.2012 016/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.04.2012 017/12 Meldinger 018/12 Valg av kulturpriskomite 019/12 Aanesland Fabrikker as - søknad om kjøp av

Detaljer

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 033/13 Felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand kommuner Birkenes kommune Formannskapet Tirsdag 19.112013, kl 17:00-17:30 holdt

Detaljer

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen

Eldrerådet. 019/12 Eldreboligen på Herefoss informasjon v/avd.leder bygg og eiendom Vidar Syvertsen Eldrerådet Innkalles til møte torsdag 31.05.2012, kl. 09:00 i Kommunehuset, møterom Flakksvann Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 017/12 Godkjenning av møteprotokoll 23.04.2012 018/12 Utvalgssaker

Detaljer

Lillesand kommune Kontrollutvalget

Lillesand kommune Kontrollutvalget Lillesand kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Lillesand kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.06.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Jaavall MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus, Spiserom/Frivillighetsentralen Møtedato: 02.06.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste

Innkalling for Tjenesteutvalget. Saksliste Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Tirsdag 05.05.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Saksnr Tittel Saksliste 021/15 Godkjenning av møteprotokoll 17.03.2015 022/15

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer