Kommunestyret. Møteprotokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Møteprotokoll 05.11.2013"

Transkript

1 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll /13 Godkjenning av møteprotokoll /13 Meldinger 053/13 Tertialrapport januar til august /13 Bosetting av flyktninger i Birkenes nytt vedtak 055/13 Suppleringsvalg Formannskap, Tjenesteutvalg, Råd for funksjonshemmede mm, Eventuelt Presentasjon av Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2014 og Økonomiplan

2 Birkenes kommune Kommunestyret Tirsdag , kl 18:00 19:15 holdt Kommunestyret møte på Kommunehuset, møterom Heimdal. Møtet ble ledet av ordfører Arild Windsland H. Forfall meldt av følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte Parti Gunnar Høygilt H Katrine Vestøl H Alfred Kylland Sp Olav Heimdal H 21 medlemmer Fra adm. møtte: Rådmann Gro Anita Trøan, økonomisjef Tom Olstad, helse- og velferdssjef Anne Stapnes, teknisk sjef Halvor Nes, skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen og formannskapssekretær Kari K Birkeland Odd Gunnar Tveit FrP meldte sak til Eventuelt.

3 051/13: Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes. Ordfører viste til sak 049/13 Møtekalender 2014, og rettet møtetidspunkt for Formannskap/Planutvalg til kl 15:00. KS-051/13 VEDTAK: Møteprotokollen av godkjennes, med ordførers rettelse, enstemmig 21 stemmer. 052/13: Meldinger Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingen tas til orientering. KS-052/13 VEDTAK: Meldingen tas til orientering, enstemmig 21 stemmer. 053/13: Tertialrapport januar til august 2013 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Underskudd i 2013 dekkes av disposisjonsfond opp til kr 3,3 mill. 2. Alle avdelinger tilstreber å bruke kun de budsjettmidler som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift. 3. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond, kr 4,0 mill., tilbakeføres til fellesområdet for å inndekke negativt avvik på 1A; totalt kr 2,5 mill. Resterende kr 1,5 mill. tilbakeføres til kommunale fellesområder (1b) hvor endelig fordeling vil være knyttet til usikkerhet om størrelsen på pensjonskostnader, eventuelt også til økt tjenestebehov på skole og helse.

4 4. Prosjekt 9652 Tilrettelegging av teknisk infrastruktur Stoppedalsmyra kr 4,0 mill. reduseres med kr 1,7 mill., prosjekt 9453 Nærmiljøanlegg kultur kr 1,515 mill. reduseres med kr 1,115 mill., prosjekt 9401 Ordinære anlegg kultur kr 0,103 mill. reduseres med kr 0,035 mill., prosjekt 9450 Ordinære anlegg kultur kr 0,09 mill. reduseres med kr 0,04 mill. og prosjekt 9452 Friluftsliv kr 0,39 mill. reduseres med kr 0,145 mill. og omdisponeres til følgende investeringsprosjekter: Prosjekt 9406 Birkeneshallen nytt gulv, kr 0,22 mill. Prosjekt Valkjønn øst-trafikksikring, aktivitet og friluft mv., kr 2,815 mill. 5. Tertialrapporten for perioden januar til august 2013 tas for øvrig til etterretning Rådmann Gro Anita Trøan og skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen informerte og besvarte spørsmål. Avstemming: Enstemmig, 21 stemmer. KS-053/13 VEDTAK: 1. Underskudd i 2013 dekkes av disposisjonsfond opp til kr 3,3 mill. 2. Alle avdelinger tilstreber å bruke kun de budsjettmidler som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift. 3. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond, kr 4,0 mill., tilbakeføres til fellesområdet for å inndekke negativt avvik på 1A; totalt kr 2,5 mill. Resterende kr 1,5 mill. tilbakeføres til kommunale fellesområder (1b) hvor endelig fordeling vil være knyttet til usikkerhet om størrelsen på pensjonskostnader, eventuelt også til økt tjenestebehov på skole og helse. 4. Prosjekt 9652 Tilrettelegging av teknisk infrastruktur Stoppedalsmyra kr 4,0 mill. reduseres med kr 1,7 mill., prosjekt 9453 Nærmiljøanlegg kultur kr 1,515 mill. reduseres med kr 1,115 mill., prosjekt 9401 Ordinære anlegg kultur kr 0,103 mill. reduseres med kr 0,035 mill., prosjekt 9450 Ordinære anlegg kultur kr 0,09 mill. reduseres med kr 0,04 mill. og prosjekt 9452 Friluftsliv kr 0,39 mill. reduseres med kr 0,145 mill. og omdisponeres til følgende investeringsprosjekter: a. Prosjekt 9406 Birkeneshallen nytt gulv, kr 0,22 mill. b. Prosjekt Valkjønn øst-trafikksikring, aktivitet og friluft mv., kr 2,815 mill. 5. Tertialrapporten for perioden januar til august 2013 tas for øvrig til etterretning

5 054/13: Bosetting av flyktninger i Birkenes nytt vedtak Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune vedtar å bosette 36 flyktninger i perioden Vedtaket erstatter vedtak i kommunestyret 7. februar 2012 om bosetting av 30 flyktninger i perioden Administrasjonen gjennomfører vedtaket i henhold til de budsjettkonsekvenser som er beskrevet i saken. TJENESTEUTVALGET Sigrun Frøysnes Flaa tiltrådte møte 9 medlemmer. Tilleggsforslag fra Signy Aas Andreassen: Saken sendes til Formannskapet for behandling. Avstemming: 5 stemmer for og 4 stemmer mot administrasjonens forslag 2 stemmer for og 7 stemmer mot Aas Andreassens tilleggsforslag. Tjen-050/13 Vedtak: Birkenes kommune vedtar å bosette 36 flyktninger i perioden Vedtaket erstatter vedtak i kommunestyret 7. februar 2012 om bosetting av 30 flyktninger i perioden Administrasjonen gjennomfører vedtaket i henhold til de budsjettkonsekvenser som er beskrevet i saken. FORMANNSKAPET Rådmann Gro Anita Trøan og leder flyktningetjenesten Tone Røinesdal informerte og besvarte spørsmål. Forslag fra Høyre v/jon Inge Holm: Kommunestyrets vedtak i sak 008/12 opprettholdes: Birkenes kommune vedtar å bosette inntil 30 flyktninger i perioden Birkenes kommune inkluderer familiegjenforening i det totale antallet bosatte flyktninger. Forslag fra SV v/iren H Sommerset: Birkenes kommune vedtar å bosette 36 flyktninger i perioden Familiegjenforening kommer i tillegg. Vedtaket erstatter vedtak i kommunestyret 7. februar 2012 om bosetting av 30 flyktninger i perioden

6 Avstemming: SVs forslag fikk 3 stemmer og falt. Høyres forslag fikk 4 stemmer, administrasjonens forslag fikk 4 stemmer. Høyres forslag vedtatt med ordførers dobbeltstemme. FM-032/13 Vedtak: Birkenes kommune vedtar å bosette inntil 30 flyktninger i perioden Birkenes kommune inkluderer familiegjenforening i det totale antallet bosatte flyktninger. Jon Inge Holm H fremmet flertallsvedtaket i Formannskapet : Birkenes kommune vedtar å bosette inntil 30 flyktninger i perioden Birkenes kommune inkluderer familiegjenforening i det totale antallet bosatte flyktninger. Forslag fra SV v/iren H Sommerset: Birkenes kommune vedtar å bosette 36 flyktninger i perioden Familiegjenforening kommer i tillegg. Vedtaket erstatter vedtak i kommunestyret 7. februar 2012 om bosetting av 30 flyktninger i perioden Forslag fra FrP v/odd Gunnar Tveit: Birkenes kommune tar ikke i mot noen flyktninger i perioden Avstemming: 2 stemmer for og 19 stemmer mot Frps forslag. 5 stemmer for og 16 stemmer mot SVs forslag. Det ble stemt alternativt over Høyres og administrasjonens forslag. 9 stemte for Høyres og 12 stemte for administrasjonens forslag til vedtak. KS-054/13 VEDTAK: Birkenes kommune vedtar å bosette 36 flyktninger i perioden Vedtaket erstatter vedtak i kommunestyret 7. februar 2012 om bosetting av 30 flyktninger i perioden Administrasjonen gjennomfører vedtaket i henhold til de budsjettkonsekvenser som er beskrevet i saken. 055/13: Suppleringsvalg Formannskap, Tjenesteutvalg, Råd for funksjonshemmede mm,

7 Valgnemndas forslag til vedtak: 1. Odd Gunnar Tveit Frp velges som nytt medlem til formannskap/planutvalg/klagenemnd og til medlem i bevillingsnemnda. 2. John Olav Fidje H. velges til 2. varamedlem i klagenemnd eiendomsskatt, byskattelovens 4 3. Bent Knudegaard og Audun Berg gis fritak for verv i Råd for funksjonshemmede. Solbjørg L Bentsen velges til medlem og Alf Martin Woie velges til varamedlem 4. Hanne Høygilt H gis permisjon fra Tjenesteutvalget pga studier i utlandet. Olav Vehusheia H velges som fast medlem i utvalget i permisjonstiden. 5. Tor Inge Flaa H gis permisjon fra Kommunestyret pga studier. Knut S Suggelia H rykker opp som fast medlem i permisjonstiden. Avstemming: Punktene 1 tom 5, enstemmig 21 stemmer. KS-055/13 VEDTAK: 1. Odd Gunnar Tveit Frp velges som nytt medlem til formannskap/planutvalg/klagenemnd og til medlem i bevillingsnemnda. 2. John Olav Fidje H. velges til 2. varamedlem i klagenemnd eiendomsskatt, byskattelovens 4 3. Bent Knudegaard og Audun Berg gis fritak for verv i Råd for funksjonshemmede. Solbjørg L Bentsen velges til medlem og Alf Martin Woie velges til varamedlem 4. Hanne Høygilt H gis permisjon fra Tjenesteutvalget pga studier i utlandet. Olav Vehusheia H velges som fast medlem i utvalget i permisjonstiden. 5. Tor Inge Flaa H gis permisjon fra Kommunestyret pga studier. Knut S Suggelia H rykker opp som fast medlem i permisjonstiden.

8 Eventuelt Odd Gunnar Tveit FrP viste til sak 073/13 i Planutvalget: Detaljregulering - Flakkefossen hundepensjonat. 1. gangs behandling, og stilte følgende spørsmål: 1. Hvilket ansvar og forpliktelse har kommunen og planutvalget når de gir Brovik lov til å utarbeide en reguleringsplan. Pluss at kommunen har støttet Brovik i etablering av kennelen. Hvilket ansvar har kommunen når de avslår en reguleringsplan når det ikke har kommet opp nye opplysninger i saken. 2. Hvilket juridisk og moralsk forpliktelse har kommunen til å dekke utgifter til reguleringsplan og andre tiltak Brovik har gjort for å tilfredsstille Planutvalget. Hvis jeg ikke har hørt feil så har Brovik brukt til reguleringsplan. Ordfører informerte om at da FrP ikke har fremmet en interpellasjon, gis det en muntlig redegjørelse og ikke skriftlig svar. Teknisk sjef Halvor Nes informerte om kommunens håndtering og oppfølging av saken ift til gjeldende lovverk. Ordfører hevet møte kl 19:15. Fra kl 19:25-21:05 Presentasjon av Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2014 og Økonomiplan Rådmann Gro Anitra Trøan presenterte forslaget og besvarte spørsmål fra kommunestyrets medlemmer. Birkeland, Kari K. Birkeland formannskapssekretær

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011

Kommunestyret. Møteprotokoll 08.11.2011 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 08.11.2011 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 11.10.2011 110/11 Delegasjonssaker 111/11 Meldinger 112/11 Møtekalender 2012 113/11 Søknad om permisjon politiske

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 18.06.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 037/15 Godkjenning av møteprotokoll 12.05.2015

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 29.01.2014

Kommunestyret. Møteprotokoll 29.01.2014 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 29.01.2014 001/14 Krav om lovlighetskontroll kommunestyre sak 059/13 002/14 Taksering og utskriving av eiendomsskatt i Birkenes kommune. Kommunestyrets rammer

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 25.04.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 25.04.2012 010/12 Godkjenning av møteprotokoll 14.03.2012 011/12 Meldinger 012/12 Regnskap 2011 013/12 Årsberetning 2011 014/12 Barnehageplasser for barn fra

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 29.08.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 29.08.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 29.08.2012 027/12 Godkjenning av møteprotokoll 06.06.2012 028/12 Meldinger 029/12 Henvendelse om kjøp av kommunal tomt 030/12 Finansreglement 2012 031/12 Stiftelsen

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.02.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.02.2013 004/13 Meldinger /orientering 005/13 Godkjenning av møteprotokoll 23.01.2013 006/13 Valg av styrerepresentant til Vestregionens opplæringskontor

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 27.03.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 27.03.2012 019/12 Godkjenning av møteprotokoll 07.02.2012 020/12 Meldinger 026/12 Tilstandsrapport for grunnskolene i Birkenes kommune 021/12 Avtale med Telenor

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 033/13 Felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand kommuner Birkenes kommune Formannskapet Tirsdag 19.112013, kl 17:00-17:30 holdt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 14.03.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 14.03.2012 006/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.01.2012 007/12 Meldinger 008/12 Avtale med Telenor om mobilutbygging 009/12 Aanesland Fabrikker as - søknad

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Møtedato: 27.01.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-19:40 Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 25.11.2014

Detaljer

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 04.05.2010

Tjenesteutvalget. Møteprotokoll 04.05.2010 Birkenes kommune Tjenesteutvalget Møteprotokoll 04.05.2010 015/10 Godkjenning av møteprotokoll 23.03.2010 016/10 Delegasjonssaker 017/10 Meldinger 018/10 Regnskap 2009 019/10 Årsberetning 2009 020/10 Søknad

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 06.06.2012

Formannskapet. Møteprotokoll 06.06.2012 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 06.06.2012 016/12 Godkjenning av møteprotokoll 25.04.2012 017/12 Meldinger 018/12 Valg av kulturpriskomite 019/12 Aanesland Fabrikker as - søknad om kjøp av

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Birkenes kommune Kontrollutvalget

Birkenes kommune Kontrollutvalget Birkenes kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Birkenes kommune - kontrollutvalget Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Møteleder: Kommunehuset, møterom Flakksvann Sigmund Aune (FRP) Forfall: Til stede:

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.06.2009 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre Nergaard (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 05.02.2013, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Orientering om kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune-politi

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer