26.nov 2008: Idrettskonsulent v/ Aker sykehus; Toril Moe tildeles Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats innenfor fagfeltet fysisk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "26.nov 2008: Idrettskonsulent v/ Aker sykehus; Toril Moe tildeles Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats innenfor fagfeltet fysisk"

Transkript

1

2 26.nov 2008: Idrettskonsulent v/ Aker sykehus; Toril Moe tildeles Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats innenfor fagfeltet fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Hun har sett den samfunnsnyttige betydningen av hva fysisk aktivitet betyr for det enkelte menneske, især for mennesker med psykiske lidelser.

3 Pascal; Folk påvirkes i større grad av årsaker og argumenter de har oppdaget selv enn dem andre har oppdaget!

4 HÅVAMÅL Er du halt, kann du ride, handlaus gjæte, er du dauv, kann du duga i strid. Blind er betre enn brend å vera; daud mun ein lite duga.

5 Håvamål Sjeldan liggjande ulv lambe-kjøt fær, eller sovande mann siger..

6

7 Påstand: Fysisk inaktivitet er risikabelt for fysisk og psykisk helse Fysisk aktivitet er en viktig kilde til glede og livskvalitet for alle mennesker Fysisk aktivitet er virksom behandling ved noen psykiske lidelser Det er ingen andre enkelttiltak som har større effekt på den totale helsetilstand enn fysisk aktivitet

8 Bakgrunn - psykisk helse i befolkningen - Folkesykdommene Depresjon (20 %) Angstlidelser (20 %) Misbruk og avhengighet av rusmidler (20 %) Sjeldnere lidelser Bipolar lidelse (1 %) Schizofreni (1 %) Anoreksi (0,5 %) Totalt ca. 50 %

9 Trening bedre enn lykkepiller? (Duke University, USA Psychosomatic Medicine /sept.2000) 156 eldre pas. med alvorlige depresjoner. Etter 16 uker hadde de som trente betydelig større framgang enn de som tok medikamenter Etter 10 mnd hadde 8 % av treningsgruppa tilbakefall, mot 38 av de medisinerte. Kombinasjon av trening og piller økte risiko for tilbakefall. Klar sammenheng mellom økt treningsmengde og mindre grad av tilbakefall- (for hver 50 min. økning i treningsmengden, sank tilbakefallsprosenten med 50 %).

10 Samfunnsøkonomiske beregninger - Norge Psykiske lidelser koster anslagsvis 100 mrd kr. årlig Tapt arbeidstid utgjør den største kostnaden, dernest trygdeutgifter og utgifter til helsetjenester Minst 44% av uføretrygdene og 31% av sykefraværet skyldes psykiske lidelser Depresjon er mest kostnadskrevende Ca 10% av skolebudsjettet går til spesialpedagogiske tiltak

11 Utfordringer En stor andel av den norske befolkning er i risikosonen for å pådra seg sykdom eller nedsatt funksjonsnivå pga for lite fysisk aktivitet 3 av 4 av den norske befolkning har et aktivitetsnivå under gjeldende anbefalinger

12 World Health Rapport 2002 Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli framtidens store helseproblem WHO, 2002

13 Hvordan oppnå god helse og livskvalitet? Arv Levevaner % %

14 Fysisk aktivitet -er alle kroppslige bevegelser som resulterer i økt energiforbruk. (McArdle, Katch og Katch (1996)

15 Fysisk trening: -er planlagt, strukturert og gjentakne aktiviteter som har til hensikt å forbedre eller opprettholde fysisk form eller prestasjonsnivå (McArdle m.fl. 1996).

16

17

18 Dr. Fredrik Harper; ( Running as Therapy Master Works1997) Jogotherapy,, Jogging as Psychotherapy Jogging for the Mind Problem Målsetting Distanse Intensitet Frekvens Angst/ spenning Ensomhet Alkoholproblemer Depresjon Overvekt Angst og spennings reduksjon, mindre stress 5 km + Unngå ensomhet, treffe andre Alternativ til alkohol, bedre sjølbilde,sjøltillit Redusere depresjon,øke produktivitet Mindre vekt, bedre selvtillit 3 km + 3 km km + 5 km + Moderat: 5 7 dg / uke Moderat / Sakte: 4 dg + Sakte: 4 dg / uke + Moderat / sakte/ variert: 5-7 dg / uke Moderat 5-7 dg / uke

19

20

21

22 Jeg hadde ikke greid å komme meg ut av problemene uten fysisk aktivitet sammen med treningskontakten min, sier Jarle Sammen med treningskontakten har de løpt fra Jarles rusmisbruk og psykiske problemer til et spennende og verdig liv. Gjennom ham fikk jeg en å prate med som ikke var terapeut. Det at vi gjorde noe artig sammen, og kunne snakke om morsomme ting gjorde alt enklere, forklarer Jarle.

23 For Jarle er det viktigst at han har fått tilbake livet sitt. For et år siden sluttet han på medisiner. Han tok et år på folkehøyskole og fikk seg kjæreste, som han legger fremtidsplaner med. Samtidig har lysten på studier og jobb våknet. Fortsatt trener han fire ganger i uken men nå på egen hånd.

24

25

26 Norge er tilsynelatende et rusfiendtlig samfunn I 1991 ble et utvalg av det norske folk spurt om de med ordet rus først og fremst forbandt noe positivt eller noe negativt. (Norsk Gallup 1991). 84 % forbandt noe negativt med begrepet, 8 % svarte at de forbandt noe positivt med rus. 92 % av den voksne norske befolkning (arbeidstakere) er alkoholbrukere;

27 Rusgifter er bare én av de typene rusmidler som har vært i bruk. Andre rusmidler : magi religiøs ekstase kunstneriske opplevelser, skaperglede seiersrus farts- og spenningsidretter rocke-konserter dans og annen kroppsutfoldelse. naturopplevelse forelskelsens rus seksuell utfoldelse,.

28 Er rus bare negativt? Hva er rus? rusen er en følelse av forhøyet sinnsstemning (ofte kalt eufori), en forsterkning av følelser, en opplevelse av mer og mindre intens spenning, eller en diffus følelse av fysisk og psykisk velbehag, av harmoni mellom ånd og materie, mellom sinn, kropp og omgivelser rus kan være ekstase, men det kan også være en relativt svak heving av stemningsleiet, og alle grader imellom.

29 En forutsetning for naturlig rus:..er at vår indre kjerne har full mottakelighet, at sansene våre er skjerpet, at hjernen vår er fri og ikke full av tilførte kjemikalier

30 Sentrale signalstoffer Dopamin Serotonin Endorfiner

31 Sentrale signalstoffer Endorfiner: Hjernens egne opioider Utløses ved stress for å øke utholdenheten og smerteterskelen Hemmes (varig?) ved langvarig bruk av heroin og andre opiater Senker dermed smerteterskelen og utholdenheten

32 Rusmidler som stimuli

33 Naturlige stimuli Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet

34

35 David Hobler (grunnlegger og leder av org. runners in recovery, USA) ; To me, the calming hormones released during an hour`s run are the equivalent of drinking a pint of Vodka..

36 Noen positive effekter av rusmidler: Ruseffekt. Økt velvære, følelse av ro,avslappethet, balanse Bedre søvn Mindre angst Depresjon avtar, stemingsleie heves Tankestopper Økt viljestyrke Bedre selvtillit Bedre selvbilde Følelse av bedre sosial fungeringsevne og bedre sosial kontakt. Følelse av bedret livskvalitet

37 Noen positive effekter av fysisk aktivitet: Ruseffekt. Økt velvære, følelse av ro,avslappethet, balanse Bedre søvn Mindre angst Depresjon avtar, stemingsleie heves Tankestopper Økt viljestyrke Bedre selvtillit Bedre selvbilde Reell bedret sosial fungeringsevne og bedre sosial kontakt. Reell bedret livskvalitet og økt levealder.

38 Følelse av energi og styrke Følelse av at det går lett, beina løper av seg selv Følelse av å sveve, løper som på skyer. Lykkefølelse, gledestårer Transe og følelse av meditativ tilstand. Følelse av fysisk og psykisk harmoni;. Fokusering og maksimal konsentrasjon om løpingen. Følelse av velbefinnethet. Følelse av stolthet. Følelse av samhørighet. Ti løperes beskrivning av runners high (en forskningsrapport av L.Widenberg, Psykologiska institutionen, Gøteborgs Universitet) en tilspisset innholdsdeklarasjon

39 Harald Munkvold HELSE- FØRDE 39

40 Helena Prochazka, overlege spesialist i psykiatri og rettspsykiatri, Nordhemskliniken, Göteborg Type trening Intensitet Frekvens varighet Abstinensbehandling Lavintensiv Kondisjons trening 40-60% av APM 4 ggr/uke 15 min Styrketrening 40-70% av 1RM 3 ggr/uke 20 min Etterfølgende behandling Høyintensiv Kondisjons trening Styrke trening 50-75% Av APM 50-70% av 1RM 3-5 ggr/uke 30 min 2-4 ggr/uke 30 min Ballspill 50-85% Av APM 2-4 ggr/uke 40 min Harald Munkvold HELSE- FØRDE 40

41 Alkoholproblemer; effekter av fysisk aktivitet (Helena Prochazka,forts.;) Organisert fysisk aktivitet inngår i mange komplekse behandlingsopplegg. Positive effekter både ved akuttbehandling (abstinens) og i etterfølgende behandling av craving, angst og depresjon. Trening er angst og depresjonsforebyggende +psykososial funksjon : å fylle tomrommet etter perioder med rusmiddelbruk og å bygge opp sjølbildet. Harald Munkvold HELSE- FØRDE 41

42 Abstinens; (Helena Prochazka,forts.;) Fysisk aktivitet lindrer somatiske abstinenssymptom og er angstdempende. Flere studier har vist signifikant reduksjon i skjelvinger, svetting, samt lavere angstnivå etter organisert lavintensitets kondisjonstrening. Viktig effekt i abstinensfasen er søvnforbedring. Harald Munkvold HELSE- FØRDE 42

43 Biokjemiske hypoteser:(1) ENDORFIN- HYPOTESEN: -ENDORFIN er kroppens eget morfin. -det er godt dokumentert at endorfinnivået øker ved hard og langvarig fysisk aktivitet. - runners high eller second wind forklares med økt endorfinnivå

44 Biokjemiske hypoteser (2) MONOAMIN- HYPOTESEN; Ved depresjoner er hjernens innhold av monoaminer senket. (serotonin,noradrenali n,dopamin) Dyreforsøk viser at ved fysisk aktivitet øker hjernens innhold av monoaminer.

45 Psykologiske hypoteser (1) (White R. 1958) MESTRINGSHYPOTESEN; Identitet og selvfølelse utvikles ved stadige erfaringer av å mestre; Fysisk aktivitet gir mestring på disse nivå; Psykologisk mestring Mellommenneskelig mestring instrumentell / fysisk mestring. økt fysisk mestringsevne medfører bedring av selvbildet og styrking av identitet fysisk forfall kan virke identitetsoppløsende og redusere selvfølelsen.

46 Psykologiske hypoteser (2) (Bandura 1977) SELF - EFFICACY - HYPOTESEN ; Et menneske med psykiske problem opplever at det ikke er i stand til å endre sin situasjon ved hjelp av egne krefter. Viktig å komme i gang med aktiviteter som en kan mestre. (enkle aktiviteter) Fysisk aktivitet er en konkret aktivitet hvor en fort merker økt kapasitet. Troen på egen problemløsningsevne øker.

47 Psykologiske hypoteser (3) DISTRAKSJONSHYPOTESEN; KOGNITIV PSYKOLOGI; ANGST og DEPRESJON medfører selvsentrering om egne tanker/ problemer ( tankekjør ) En grubler, tenker og maler om og om igjen negative tanker. Følelser av tilkortkommethet og tristhet forsterkes. Trening er en praktisk aktivitet som gjør at en tenker på noe utenom seg selv, en blir mindre deprimert og engstelig.

48 Hypotese om atferdsmodifikasjon Ved depresjon er atferden preget av passivitet, tilbaketrukkethet og isolasjon Fysisk aktivitet innebærer endring av atferd og har vist seg å fremme positive tanker, øke troen på å takle egne problemer, gi økt selvtillit og evne til selvkontroll Dette kan samlet sett bidra til å redusere depresjon

49 Flyt-hypotesen [ csikszentmihalya-1990) En flyt opplevelse er en tilstand der en er så engasjert i en aktivitet at en glemmer seg selv og sine bekymringer. Flyt opplevelsen kommer i situasjoner der det er balanse mellom oppgaven som skal utføres og personens egne ferdigheter til å utføre den. Fysisk aktivitet gir flyt opplevelser, fokus flyttes fra problemer til positive opplevelser og ressurser.

50 Psykologiske hypoteser AVHENGIGHETS- HYPOTESEN; (Glasser) Man kan mestre sine psykiske plager ved å utvikle positiv avhengighet. Avhengighet av trening er en konsekvens av et komplisert samspill mellom biokjemiske, kognitive og perseptuelle faktorer.

51 Positiv avhengighet;

52 I have run since infancy It `s the passion of my life. Without running I wouldn`t be able to live..

53 Running addiction(glasser 1976) Fysisk og psykisk avhengighet til løping er karakterisert ved abstinenssymptomer som oppstår etter timer uten aktivitet. Symptomene er; angst,rastløshet, skyldfølelse,irritabilitet, spenning, følelse av oppblåsthet,ubehag. Noen blir apatiske, mister matlyst,søvnproblemer,hodepine, fordøyelsesproblemer.

54 Harris (1981) 156 kvinner som skulle slutte å løpe 10.3 % klarte ikke å slutte %: følte at de fikk mindre energi %; fikk skyldfølelse 40 % ; følte seg deprimerte 67,9%: følte seg tykkere 38,6 % ; følte seg mer anspent. Bare 1-2 % opplevde positive følelser som; avslappet, mindre stress, mer energi,mindre trett,

55 Jacobs, L.W.1980: Running as an addiction process - Univ. of Alberta. Løpere blir avhengige og langtidseffektene er positive Bakgrunnen for avhengigheten er forventningene en har at løping er positivt både fysisk og psykisk. Avhengighet er et sosialt fenomen som forsterkes av omgivelsene ; positiv livsstil, delta i løpegrupper,klubber,delta i løp.. Robbins, J.M 1980: Comittment to running; Implications for the family and work :

56 Effekten betinget av; regelmessighet realistiske, raskt oppnåelige mål støtte fra gode forbilder sosiale, alminnelige, meningsfulle opplegg opplevelse av mestring tilpasset,brukerstyrt aktivitet rekreasjonsopplevelse

57 Små forandringer gir store forbedringer uansett alder! Arne Næss: "Det er ikke jeg som har begynt, det er dere som har sluttet." Journalist til Arne Næss: "Hvorfor begynte du å klatre?"

58

av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland Sosialt arbeid BSV5-300

av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland Sosialt arbeid BSV5-300 Hvorfor og hvordan motivere og få rusmisbrukere mer fysisk aktive når de er i behandling for sitt rusproblem? Kan risikosport være et interessant tilbud for noen? av Kandidatnummer: 342 Caroline Birkeland

Detaljer

FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE

FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE Tipshefte FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE - et tipshefte for helsepersonell om tilrettelegging og planlegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og problemer IS-1670 FYSISK AKTIVITET

Detaljer

IS-1670 Tipshefte. Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.

IS-1670 Tipshefte. Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet. Helsedirektoratet Pb. 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no IS-1670 Tipshefte FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE - et tipshefte for helsepersonell om

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk lidelse

Fysisk aktivitet og psykisk lidelse Line Merete Libak Evalueringsrapport: Fysisk aktivitet og psykisk lidelse effekt av treningstilbud for mennesker med alvorlig psykisk lidelse Utgitt av: Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Detaljer

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Tiltak ved depresjon Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Kostnader ved depresjon Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen Depresjon vil snart, etter hjerte kar-lidelser, være den ledende

Detaljer

Angst og depresjon ved brystkreft

Angst og depresjon ved brystkreft Angst og depresjon ved brystkreft Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge angst og depresjon hos pasienter med brystkreft? Avdeling for sykepleieutdanning Kull 10SYKHEL Bacheloroppgave i sykepleie

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Hva kan en som sykepleier gjøre for at pasienter med KOLS skal oppnå best mulig livskvalitet? Kandidatnummer: 5 Antall ord: 7651 Innleveringsfrist: 23.02.09. Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn Rapport Avdeling for Helse- og sosialfag Juli 2012 Finn Mikaelsen og Trude Tonholm Red.

Detaljer

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi Sykdom i kroppen- plager i sjelen hjertesvikt og depresjon Hjertesviktforum 2013 Psykologspesialist Ingrid Hyldmo Prosjekt klinisk helsepsykologi & Psykiatrisk konsultasjonsteam, Diakonhjemmet sykehus

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

HÅVAMÅL. Diabetes og FYSAK Treningskontaktkurs i Bodø nov. 2009

HÅVAMÅL. Diabetes og FYSAK Treningskontaktkurs i Bodø nov. 2009 Diabetes og FYSAK Treningskontaktkurs i Bodø nov. 2009 HÅVAMÅL er du halt, kann du ride, handlaus gjæte, er du dauv, kann du duga i strid. blind er betre enn brend å vera; daud mun ein lite duga. DIABETES

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig 1 Innhold Dette kan du gjøre selv 9 Vær en støttespiller for menneskene rundt deg 20 Tegn på at noe kan være galt 22 Når skal du be om hjelp? 23 Her finnes hjelpen 24 Tilbud

Detaljer

Hva er helsepsykologi??

Hva er helsepsykologi?? Hva er helsepsykologi?? - hvordan følelser, psykiske tilstander og eller ulik atferd påvirker vår helsetilstand. - helsepsykologi kan sies å være det samlede bidrag psykologien gir for å forstå helse og

Detaljer

Vedvarende utmattelse -

Vedvarende utmattelse - Vedvarende utmattelse - kjennetegn, årsaker og tiltak Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Heftet bygger på en selvhjelpsbok av psykologene Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad: Energityvene.

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand.

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand. Ikke bare brukne bein på timeplanen -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet Av Emma Josefine Narmo Brendlien Kand.nr 932 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave GLU5-10 i pedagogikk

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser.

Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser. Håndverkets betydning i psykomotorisk fysioterapi i møte med pasienter med psykosomatiske lidelser. En case studie basert på Gudrun Øvrebergs kunnskaper og erfaringer. Trudi Henden Avdeling for folkehelsefag

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Master of Public Health MPH 2013:2. Pasienterfaringer med stavgang - en kvalitativ studie av stavgang i spesialisert medisinsk rehabilitering

Master of Public Health MPH 2013:2. Pasienterfaringer med stavgang - en kvalitativ studie av stavgang i spesialisert medisinsk rehabilitering Pasienterfaringer med stavgang - en kvalitativ studie av stavgang i spesialisert medisinsk rehabilitering Carina Häggman Master of Public Health MPH 2013:2 Pasienterfaringer med stavgang - en kvalitativ

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Personlig Wellness Rapport

Personlig Wellness Rapport Innhold Introduksjon - Din Personlige Wellness Profil. Seksjon En - Tolkning, refleksjon og handling. Seksjon To - Dine ni PWP dimensjoner. Seksjon Tre - Profiloppsummering. Seksjon Fire - Oppsummering

Detaljer