Rusmidlene: Medisinsk-biologiske effekter og skadevirkninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusmidlene: Medisinsk-biologiske effekter og skadevirkninger"

Transkript

1 Rusmidlene: Medisinsk-biologiske effekter og skadevirkninger Ved prof.dr.med.jørg Mørland Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning

2 1. En enkelt gang Rusmiddelbruk 2. Sjelden, intet fast mønster 3. På fester, i helger etc. 4. Mer tvangsmessig, regelmessig misbruk 5. Tvangsmessig, hyppig (evt. daglig, avhengighetspreget)

3 Rusmidler og avhengighetsskapende stoffer 1. Alkohol 2. Løsemidler (sniffestoffer)» Toluen» Trikloretan» Alifatiske hydrokarboner (bensin, lighterbensin)» Andre beslektede 3. Cannabis» Marihuana» Hasjisj 4. Beroligende medikamenter» Benzodiazepiner (Valium, Vival, Stesolid)» Meprobamat 5. Sovemidler» Benzodiazepiner (Rohypnol, Flunipam, Mogadon m.fl.)» Zopiclon (Immovane)» GHB

4 Rusmidler forts. 6. Opiater & beslektede stoffer (Opioider)» Heroin» Morfin» Kodein» Etylmorfin» Petidin» Metadon» Dextropropoxyfen» Buprenorfin» Ketobemidon 7. Sentralstimulerende» Amfetamin & beslektede («Ecstasy»)» Kokain» Khat» (Nikotin)» (Kaffein)

5 Rusmidler forts. 8. Hallusinogener (psykomimetika)»lsd» Meskalin» Psilocybin 9. Phencyclidin» PCP («englestøv») 10. Andre» Muskelrelakserende (Somadril, Trancopal m.fl.)» Antiparkinson medikamenter» Antihistminer

6 STIMULERENDE 1. PRATSOM 2. HJERTEAKSJON/ BLODTRYKK 3. ØKT MOTORISK AKTIVITET 4. ØKT ASSOSIASJONSEVNE 5. ØKT SELVFØLELSE 6. TAR SJANSER 7. TANKEFLUKT 8. URO 9. FORVIRRING RUS 1. KONSENTRASJONS- SVEKKELSE 2. ENDRET STEMNINGSLEIE 3. HUKOMMELSES- OG INNLÆRINGSSVIKT 4. KRITIKKLØSHET PSYKOTOMIMETISKE 1. ILLUSJONER 2. HALLUSINASJONER 3 MANGLENDE ORIENTERING FOR TID, STED OG SITUASJON DEMPENDE 1. TREG REAKSJON 2. LANGSOM TALE 3. AVSLAPPET MUSKULATUR 4. NEDSATT OPPMERKSOMHET 5. TRETTHET 6. USTØHET 7. SØVNIGHET 8. SLØVHET 9. BEVISSTLØSHET

7 RUS STIMULERENDE DEMPENDE PSYKOTOMIMETISKE 1. ALKOHOL 6. OPIATER OG ANDRE STERKE 2. FLYKTIGE SMERTESTILLENDE LØSEMIDLER 7. SENTRALNERVØST 3. CANNABIS STIMULERENDE 4. BEROLIGENDE 8. PSYKOTOMIMETIKA MEDIKAMENTER 9. PHENCYCLIDIN 5. SOVEMIDLER 10. ANDRE

8 Farer ved rusmiddelbruk ENKELTRUS mekanismer? GJENTATT RUSMIDDELBRUK ukonsentrert atferd redusert kritisk sans, sjansetaking reduksjon av ferdigheter angst, depresjon hallusinasjoner, illusjoner aggresjon selvmord samvirke med andre omstendigheter (ytre) samvirke med andre rusmidler og medikamenter overdosedød virkninger utenfor hjernen mange enkeltruser medisinske virkninger hjerne: - toleranse - abstinens - annet morfologi biologi lever nyrer andre organer generelle sykdommer (infeksjoner) fosterskader indirekte virkninger tap av utviklingsmuligheter sosiale komplikasjoner kriminalitet

9 INHALED DRUGS PER ORAL DRUGS D D INJECTIONS D Hair D 1 D 2 D 3.. D Brain Heart Saliva Sweat Blood D 1 D 2 D 3. D Muscle Etc. Kidneys Urine D 1 D 2 D 3. D

10 Stoff konsentrasjon Grad av påvirkning Påvirkningsgrense Urin Påvisningsgrense Blod Timer Inntak Dager/uker Tid

11 Acute actions of some drugs of abuse Drug Action Receptor signallling mechanism Opiates Agonist at µ-, δ- and κ-opioid receptors G i Cocaine Amphetamine Ethanol Nicotine Cannabinoids Phencyclidine (PCP) Hallusinogens Inhalants Indirect agonist at dopamine receptors by inhibiting dopamine transporters Indirect agonist at dopamine receptors by stimulating dopamine release Facilitates GABA A receptor function and Inhibits NMDA receptor function Agonist at nicotine acetylcholine receptors Agonist at CB 1 and CB 2 cannabinoid receptors Antagonist at NMDA glutamate Receptors Partial agonist at 5-HT 2A serotonin receptors Unknown G i and G s G i and G s Ligand-gated channels Ligand-gated channels G i Ligand-gated channels G q NATURE

12 Receptorsystemer som affiseres ved etanolkonsentrasjoner under 1 promille: VIRKNING RECEPTOR ENDOG.LIGAND antagonist NMDA-R glutamat agonist GABA A -R GABA agonist 5HT 3 -R serotonin agonist N-Acetkol-R acetylkolin agonist OP3(µ)R endorfiner

13

14 Akutt-virkninger av rusmidler: Opiater Cannabis Opiater CBR ENK MOR Belønning Stemningsleie MOR NAcneuron DA-R Amfetamin Ecstasy Kokain DA Etanol 5HT 3 R GABA GABA-R Motivasjon Betydning NDMA-R Etanol Alle rusmidler kan lede til nedsatt aktivitet i NAc-neuroner Kan måles som adferdsforsterkende virkninger

15 Naturlige stimuli:!mat!drikke!sosial interaksjon!sex!barnestell Belønning Stemningsleie (Eufori) NAcneuron DA VTA DA- neuron Motivasjon Betydning (Incentive salience) Gamle fundamentale strukturer i det mesolimbiske dopaminerge system

16 Konstitusjon rusmiddel vanskelig (arv, andre virkninger å slutte konstitusjonelle oppleves gjentar lett faktorer) positive

17 Rusmiddelavhengighet: neurobiologiske modeller Årsak Første gang: Diverse Hele CNS Viktigste neuroanatomiske substrat Gjentatt bruk: Diverse Hele CNS med en viss homeostatisk neuroadaptasjon, spesielt LC Avhengighet: «Fysiske abstinens- Homeostatisk neuroadaptasjon plager» særlig i LC, men også i andre lokalisasjoner

18 Gjentatt rusmiddeltilførsel kan lede til et adaptivt respons Det opptrer i de nervecellene der rusmidlene har akuttvirkninger Det er gjerne motsatt rettet akutt-virkningen (homeostatisk) Det varer lenger enn rusmiddelet er i kroppen; og foreligger derfor i en rusmiddelfri organisme

19 Stemningsleie Før bruk (bunn) Under bruk (topp) Motivasjon for alkoholbruk Før bruk (bunn) Etter stimuli, påminnere etc. (topp) Få gangers Kortvarig Langvarig Lenge etter bruk gjentatt bruk gjentatt bruk seponering

20 Nedregulering av liking : Knyttet til utvikling av toleranse (homeostatisk neuroadaptasjon) i det limbiske system: (1) for rusmidlenes: belønning stemningsleie (2) for naturlige stimulis: belønning stemningsleie (3) i hvile : anhedoni (stemningsleie under normalt) (1), (2) og (3) vil øke ønsket om inntak av rusmiddel (og doseøkning) avhengighet

21

22 Oppregulering av wanting : Knyttet til utvikling av sensitisering i det limbiske system: (1) For rusmidlenes: subjektive betydning (2) Fenomenet er knyttet til priodevis innsettende sterkt ønske om inntak ( craving ), som kan utløses av: - lavdose rusmiddel -stress - cues - ukjente faktorer avhengighet

23 Molekylære og cellulære mekanismer bak langvarige forandringer i hjernen knyttet til rusmiddelavhengighet: Likhetspunkter med mekanismer for læring og hukommelse Kortvarige endringer som gjentas leder gradvis til mer stabile molekylære og cellulære endringer

24 Gjentatt bruk av alkohol (eller et annet rusmiddel) kan lede til: (1) HOMEOSTATISK ADAPTASJON h Endringer som er motsatt rettet rusmiddelresponset h Varer lenger enn rusmidlenes tilstedeværelse i kroppen h Vil svekke responset på enkeltinntak av rusmiddel (2) SENSITISERING h Endringer som går i samme retning som rusmiddelresponset h Varer lenger enn rusmidlenes tilstedeværelse i kroppen h Vil forsterke responset på enkeltinntak av rusmiddel (1) og (2) kan ha betydelig varighet og synes knyttet til endret genekspresjon ved at forskjellige gener er slått av eller på som følge av gjentatt rusmiddelinntak.

25 Avhengighet er: En rusmiddelfremkalt feillæring knyttet til strukturelle og funksjonelle endringer i hjernen

26 Det foreligger betydelig grad av kryss-rus og kryssavhengighet mellom de fleste rusmidler innbyrdes og også mht nikotin De induserte endringene i genekspresjon vil (antakelig) reverseres når rusmiddeltilførselen forsvinner over lang nok tid. M.a.o. Rusmiddelfrihet er essensielt. Hos en avhengig (sensitisert) person kan medikamneter med ruspotensial utløse craving, det samme kan cues og stress. Derfor blir det viktig å unngå disse utløsende faktorene. Antagonister (naltrexon) kan hindre opiat provosert craving. Vaksiner(under utprøvning) kan hindre provosert craving (kokain, nikotin, heroin/morfin).

27 Alkohol, flyktige løsemidler Cannabis Stimulerende stoffer Ecstasy Opiater Benzodiazepiner / GHB Hallusinogene stoffer Varighet timer (få) timer timer timer få timer timer/ dager timer Dempende virkninger Stimulerende virkninger Hallusinogene virkninger +(høy ) (lav ) (?) + - (+) (+) Akutte organ komplikasjoner (Hjerte-kar) (Hjerte-kar) Hjerte-kar temperatur Hjerte-kar temperatur - - (Hjerte-kar) Overdose (+) / + (+) Avhengighet Abstinens +++ (+) (+) Kroniske skader Hjerne, lever hjerte,mm Hjerne, lunger Hjerne, andre organer Hjerne, andre organer Infeksjoner, hjerne Ukjent (Hjerne), andre organer

28 Virkninger av gjentatt cannabisbruk Hjerneskade? : Neppe Psykiatrisk sykdom Toksisk psykose Aktivering av latent sykdom Endret tankeevne/måte Hukommelse Oppmerksomhet Integrering Organisering Endring av immunsystemet? Luftveissykdommer Bronkitt Kreftforstadier - kreft? Reproduksjon/svangerskap Små barn Funksjonsforstyrrelser Økt leukemirisiko? Ungdomsproblematikk Skoleprestasjoner Yrkesprestasjoner Tilpasning til voksen tilværelse Umodenhet Kriminalitet

29 Engangsbruk Ulykker mm: Hukommelse mm: Overdosedød: Forsøk på sammenligning: Hasj - alkohol Stemningsleie/avhengighet H~A H~A (doseavhengig) H>A H<<A Gjentatt bruk 2-3 ggr/uke Høy dose/dgl Psykiatrisk sykdom H>A (?) H~A Hjerneskade - H<A Endret tenkemåte H>A (?) H<A Organskader/kreft - H<A Foster effekter H<A

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

retningslinje for ROPlidelse.

retningslinje for ROPlidelse. Konferanse om ROPlidelser og nasjonal faglig retningslinje for ROPlidelse. Mo i Rana 16.-17. sept 2014 Andreas Holund Overlege UNN Nordlandsklinikken Fastlege Narvik Hva er ROP? Hva er avhengighet? Hva

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Amfetamin og metamfetamin. Grunnkurs Rus 05.03.14

Amfetamin og metamfetamin. Grunnkurs Rus 05.03.14 Amfetamin og metamfetamin Grunnkurs Rus 05.03.14 Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige stoffene Dempende Stimulerende Tregere reaksjonsevne Mer avslappet Nedsatt oppmerksomhet Tretthet Beroligende

Detaljer

Cannabis og syntetiske rusmidler Grunnkurs rus og psykisk helse Aksdal 23.03.15. Silje.lill.rimstad@ras.rl.no

Cannabis og syntetiske rusmidler Grunnkurs rus og psykisk helse Aksdal 23.03.15. Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Cannabis og syntetiske rusmidler Grunnkurs rus og psykisk helse Aksdal 23.03.15 Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige stoffene Dempende Stimulerende Tregere reaksjonsevne

Detaljer

Rus en nødvendig del av ungdomstiden?

Rus en nødvendig del av ungdomstiden? KOMPETANSESENTER RUS Rus en nødvendig del av ungdomstiden? et hefte om tenåringstid og foreldrerollen med fokus på rusforebygging «Unge kan skremmes fra vettet, men ikke til vettet» Arne Klyve (2006) Hvorfor

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD)

AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD) AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD) Reidulf G.Watten Helge Waal Statens institutt for rusmiddelforskning og

Detaljer

SIRUS. Rusmidler i Norge 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

SIRUS. Rusmidler i Norge 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS Rusmidler i Norge 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Rusmidler i Norge 2014 Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet Redaktører:

Detaljer

Farmakologisk behandling av rusmisbrukslidelser

Farmakologisk behandling av rusmisbrukslidelser Innføringskurs for spesialitet 21.05.2015 Farmakologisk behandling av rusmisbrukslidelser Jørgen G. Bramness SERAF Universitetet i Oslo 1 SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning www.seraf.uio.no

Detaljer

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Barn eksponert RUS -Effekter for på rus i barna svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Aline og Frydenberg barnevernsenter, avdeling Aline. Aline familieavdeling (3 team:barnevernkons.

Detaljer

Denne guiden er laget for å gi deg informasjon, og vil lære deg å bruke teknikker som vil hjelpe deg med din cannabisavhengighet.

Denne guiden er laget for å gi deg informasjon, og vil lære deg å bruke teknikker som vil hjelpe deg med din cannabisavhengighet. med hasj Introduksjon Cannabis er kjent i hele verden og har blitt brukt for dens beroligende effekt og evne til å forårsake en følelse av velbehag. Den aktive komponenten i cannabis er THC eller delta-9-tetrahydrocannabinol.

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/14 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i bruk av alkohol Svak økning i bruk av

Detaljer

DUDIT. The Drug Use Disorders Identification Test MANUAL. Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna og Frans Schlyter

DUDIT. The Drug Use Disorders Identification Test MANUAL. Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna og Frans Schlyter DUDIT The Drug Use Disorders Identification Test MANUAL Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna og Frans Schlyter Versjon 1.1 Oppdatert oktober 2007 Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk

Detaljer

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av.

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. 1 Forord Hasj er det hyppigst brukte rusmidlet i Norge ved siden

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Utfordrende atferd årsaker og sammenhenger

Utfordrende atferd årsaker og sammenhenger Utfordrende atferd årsaker og sammenhenger Utfordrende atferd Problematisk-, vanskelig-, uønsket-, uakseptabel- og overskytende atferd Problematferd (etterhvert uhensiktsmessig begrep) Fokus på at person

Detaljer

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?...

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?... Om bipolar lidelse Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. Utarbeidet som del av Bipolar Kurspakke. Støttet av Helse og Rehab

Detaljer

Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte IS-2127

Ansvarlig vertskap. Opplæringshefte IS-2127 Ansvarlig vertskap Opplæringshefte IS-2127 Heftets tittel: Ansvarlig vertskap Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontaktperson: Postadresse: Besøksadresse: Heftet kan bestilles hos: Omslagsfoto:

Detaljer

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil,

Detaljer

Hvordan kan rusmidler skade fosteret

Hvordan kan rusmidler skade fosteret Hvordan kan rusmidler skade fosteret «Barndommen starter i mammas mage» Sandefjord 06.05.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Ord for dagen Kort om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken

Detaljer

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Rapport fra faglig rådgivningsgruppe desember 2010 Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff

Detaljer

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016

Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Rusprosjekt Nord-Gudbrandsdal Dovre Sel Vågå Lom Skjåk Interkommunal ruspolitisk handlingsplan 2013-2016 Sammen skal vi skape en forskjell for brukere av kommunale tjenester til beste for fremtiden, med

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer