Alkoholbruk i LAR Et klinisk blikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alkoholbruk i LAR Et klinisk blikk"

Transkript

1 Alkoholbruk i LAR Et klinisk blikk Berit Nordstrand Overlege LAR-Midt

2 Tema Ottar;; en helt vanlig historie Interaksjoner mellom legemidler og alkohol Ottars utrygge legemiddelvalg

3 Brillat-Savarin Fransk jurist og gastronom og kokebokforfatter Læresetninger: Tell me what you eat, I will tell you who you are Alcohol is the king of liquides. It excites the taste to the highest degree..it supplies to certain medicines an energy which they could not have without it..

4 Ottar;; en helt vanlig historie Ottar; en unggutt fra Smøla f.-49 Øl og Petterøes fra konfirmasjonen forventet adferd Fiskerier etter ungdomsskolen Fiska inn 7 lærer-årslønner på 6mnd Ottar 23 år: gift, gjeldfri på hus, barn og ny jobbkarriære.. Oljeeventyret rostabout (dekksarbeid) Nordenfjellske 2 uker på/2 uker av ; alkohol på utførsel nesten ubegrenset 5-6 flasker vodka..det lukta minst rostabout - roughneck -kranfører-arbeidsleder-tillitsvalgt Ottar 27 år: Sønn druknet; fikk sykmelding 2mnd. + Valium Ottar 29 år: Skilt, mistet jobben, alkohol, uglesett Fastlegen henviste til Vestmo Behandlingssenter

5 Ottar ; en helt vanlig historie Vestmo i 9 mnd. ; brukte steina Stesolid den gang Antabus tålt æ itj Trassopp-klinikken (Holmenkollen); påskeegg (Heminevrin) Jobb NKL hovedlager Oslo ; Ingen spurt om rusbruk Illegal brennevin (54 trailere/dgn) byttet i paller med varer Frode i Rowdies gratis Cola (kokain); Ottar 34 år,- konge 6 mnd på Cola + vodka Råd mot nerva ; lag dæ gullkok (flunipam/heroin) eller sniff hæst Ottar sniffet heroin og fant roen (1g 700kr)+ spiste flunipam + alkohol Ottar trodde han kunne slutte når som helst.. Ottar 38 år; Dolcontinkvote + Flunipamkvote hos fastlege i Trondheim Ottar startes i LAR etter år

6 Opioidavhengige alkoholikere inn i LAR? Spørreskjema på LAR-Midt til samtlige pasienter innom LAR fra september-08 Svarprosent 87,5% Hva var ditt foretrukne rusmiddel før LAR? 19 % alkohol 10 % cannabis 24 % legemidler 48 % heroin/morfin

7 Benzoforskrivning i LAR trygt? Nasjonal statusrapport 2008 (svar hos 77,5 %) Metadonmedisinert 59,3 % Gjennomsnittlig døgndose 106 mg Foreskrivning av Benzodiazepiner hos 19,2% Variasjon fra 0,85 % til 46,3 % Overdose 2,94% Variasjon fra 0,28% til 5,04 % Samvariasjon med forskrivning av benzodiazepiner?

8 Felles effekt av ulike stoffer Alkohol forsterker effekten av dempende legemidler og gjør dem til rusmidler Fhi J.Mørland

9 Etanol og Farmakodynamisk interaksjon Alkohol øker ruseffekten av nesten alle CNS-dempende midler Alkohol gir selv rus via påvirkning av NMDA-, GABA-, serotonin-3, nicotinacetylkolin-, opioidog dopaminreseptorer. Legemidler som virker via disse systemene kan få forsterket virkning: Z-hypnotika (zolpidem og zopiklone) Benzodiazepiner Lyrica (pregabalin) Opioider

10 Etanol og Farmakokinetiske interaksjoner Alkohol gir svingning i S-metadon Akutt alkoholinntak Inhibisjon av CyP3A4 Kronisk alkoholinntak Induksjon av CyP2E1 Induksjon av CyP3A4 Acetat Alkohol Acetaldehyd dehydr. Acetaldehyd CyP2E1 S-Metadon øker : Overdosefare og fare for arrytmi

11 Ottars utrygge legemiddelvalg Alkoholrus tilsvarende en hel flaske ren Vodka over 8t Kodein / PFà (4-6 6 stk) / Tramadol / Aporex så spare du ei halv flaske vodka påp samme rusen Subutex forsterke alkoholrusen som svake opioida Metadon gjør dæ tungt rusa eit heilt døgn d ætter bare to dramma; dvs.< ¼ flaske rein sprit det samma med Dolcontin. Drikk Doller i te, sås finn du formen.. Injisere tjukk vaniljesaus,, sås vi måm bruk strikkepinna (grønne kanyla),og det haste med å trøkk kk..

12 Hva med Z-hypnotika? Kronisk bruk av benzodiazepiner i rundt 10 år i terapeutiske doser ca 300 individer i 10 studier Xanor er knaillsterkt; det hell med å spis dæm..!! Går fort ut av urinprøven! Stilnoct Stilt-nok e vældig bra da.. Billig og lett å få (20kr per tablett) Løyse opp 3-4 tbl. lett i vann og skyt det Rusen e artig; som syrerus (LSD) Du e rusa i 10-12t og kjæm heilt bort i hodet Du veit itj kor du e eller nå.. Godt å kople sæ heilt vækk for mang..

13 Tidskr.nr.3,29.jan.2009 Legemidler i praksis RELIS Sør 2008; spm.3825 Lyrica(pregabalin)-misbruk! Godkjent for behandling av gen. angst 2006 Virker påp GABA-reseptorsystemet og gir CNS- demping 450mg Lyrica = 30mg diazepam? 4% opplever eufori påp terapeutiske doser Misbrukere beskriver at pregabalin forsterker opioider,, benzo og alkohol

14 Mørland J. Tidsskr. Nor Lægeforen nr.5,2002;122:511-3 Interaksjoner mellom legemidler og alkohol Legemiddel-virkninger, -bivirkninger og ruseffekt forsterkes hvis alkohol er tilstedet samtidig Antihistaminer (sentralnervøst aktive) Benzidiazepiner Hovedbudskap Sentralt virkende muskelrelaksantia (karisoprodol) Sterke analgetika (opioider) Ved avsluttet storkonsum av alkohol: Antiepileptika redusert klinisk effekt Foreta en tilstrekkelig alkoholanamnese ved forskrivning av legemidler Unngå helt alkoholinteraksjoner med opioider, barbituratrer, benzodiazepiner og klometiazol (Heminevrin) Reduser muligheten for alkohol-legemiddel- Paracetamol økt toksisk effekt pga. mer toksisk metabolitt interaksjoner Benzodiazepiner og opioider utløser sterk trang til alkoholinntak i en tidligere alkoholsensitisert hjerne.

15 Trygge legemiddelvalg i trygge rammer muliggjør mestring