Globalhistorisk atlas. Eivind Heldaas Seland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Globalhistorisk atlas. Eivind Heldaas Seland"

Transkript

1 Globalhistorisk atlas Eivind Heldaas Seland

2 38 globalhistorisk atlas Gresk og fønikisk bydannelse og ekspansjon Vognføreren fra Delfi, 474 før vår tidsregning. De greske byene rundt Middelhavet og Svartehavet var stort sett selvstyrte og uavhengige, men innbyggerne følte tilhørighet til en felles gresk identitet og møttes til religiøse fester. Statuen ble satt opp i Delfi i Hellas av Polyzalus, hersker i Gela på Sicilia, til minne om at vognen han hadde sponset hadde vunnet i idrettslekene som ble holdt der hvert fjerde år. Rundt år 700 før vår tidsregning startet en ekspansjonsprosess rundt Middelhavet og Svartehavet. Den tok utgangspunkt i greske byer i dagens Hellas og Tyrkia, og fønikiske byer i dagens Libanon. Grekerne slo seg primært ned rundt Svartehavet, i Sør-Italia, i Frankrike, Spania og Libya, mens fønikerne konsentrerte seg om Nord-Afrika og Sør-Spania. Sicilia ble delt mellom greske og fønikiske bosettere. Nybyggerne drev både med handel og jordbruk og bevarte kulturelle bånd til metropolen, det vil si moderbyen. De greske koloniene var stort sett selvstendige politiske enheter, mens de fønikiske ser ut til å ha bevart politiske bånd, for eksempel i form av tributtbetalinger. De nye bosetningene ble anlagt i områder der det ikke var noen sterk sentralmakt fra før. I etruskiske og italiske områder i dagens Italia fantes det allerede sterke regionale bystatskulturer. I Midtøsten lå veletablerte kongedømmer og imperier som hindret ny bosetning. I det greske tilfellet gikk ekspansjonen parallelt med bydannelse på det greske fastlandet. Årsakene til ekspansjonsprosessene har vært mye diskutert. Tidligere ble de gjerne sett på som handelsbosetninger, grunnlagt for å skaffe råvarer til metropolen og sikre avsetning for varer hjemmefra, for eksempel vin og keramikk. Denne tolkningen var i beste fall en forenkling, basert på europeisk imperialistisk politikk på og 1900-tallet. Som en reaksjon på dette la mange forskere på og fram til 1990-tallet vekt på utvandring som følge av overbefolkning eller mangel på jordbruksland hjemme. Ujevn fordeling av jordeiendom kan ha vært en slik årsak. Det finnes eksempler på kolonier som klart må være grunnlagt med handel som formål, for eksempel Naukratis, en gresk enklave i Egypt, og Emporion i Spania, som har et navn som rett og slett betyr markedsplass. Men det finnes også kilder som forteller om utvandring på grunn av hungersnød i Hellas og om viktigheten av tilgang på jordbruksland. Det er heller ingen nødvendig motsetning mellom de to forklaringene. Handelsfolk har også hatt behov for å dyrke mat, og jordbrukere vil ha benyttet seg av de mulighetene som fantes for handel. Dannelsen av de store imperiene i Midtøsten nyassyrerne og senere akamenidene (kart 12) førte for eksempel til større etterspørsel etter handelsvarer. Dette krevde tributtbetalinger fra fønikiske og greske bystater, som igjen kan ha

3 Gresk og fønikisk bydannelse og ekspansjon blitt tvunget til å satse på koloniseringsprosjekter og handelsekspedisjoner for å øke inntektene. Det viktigste varige resultatet av den greske og fønikiske ekspansjonen var å føre bystatsinstitusjonen til områder som tidligere ikke hadde vært urbanisert. Byene fortsatte å fungere under påfølgende greske og romerske herskere, og bystaten fortsatte å være basisenheten for politisk organisering rundt Middelhavet fram til rundt 500 etter vår tidsregning. 39 Litteratur Tsetskhladze 2006; Morris og Powell 2010; Malkin Kart 13 Ekspansjon og bystatsgrunnleggelse rundt Middelhavet cirka fvt.

4 64 globalhistorisk atlas Global fordeling: Det store skillet Romerske pengevekslere. Romerriket, som omfattet deler av Europa, Asia og Afrika, var den største økonomien i verden for to tusen år siden. Tidlig i det 21. århundret er det økonomiske gapet mellom rike land, de fleste i nord, og fattige land, de fleste i sør, enormt. Inntil helt nylig har det også vært raskt økende. Å forklare Det store skillet eller på engelsk The great divergence har vært et kjernespørsmål for globalhistorikere som blant annet Jared Diamond (kart 5), Ian Morris, David Landes, Immanuel Wallerstein (kart 45, 50, 59, 67), Robert Marks og Niall Ferguson. Diamond og til dels Morris har konsentrert seg om geografiske faktorer. Landes og Ferguson er opptatt av kulturforskjeller. Wallerstein og Marks har vært opptatt av politiske og økonomiske maktstrukturer. Disse forklaringene drøftes nærmere i forbindelse med kart 68, som viser situasjonen i 1998, mens kart 24, 31, 42, 49, 53, 56, 60 og 63 viser hvordan den globale fordelingen var på forskjellige tidspunkt gjennom historien. Kartene bygger på Angus Maddisons historiske statistikk utviklet for OECD. Maddison beregnet nasjonalprodukt det vil si summen av varer og tjenester som produseres innenfor et land i løpet av ett år for hele verden tilbake til år 1. Tallene for perioden før cirka 1850 er svært usikre, men kan likevel gi en pekepinn om situasjonen. Maddison deler verden i seks deler (kart 23): Afrika, Asia, Latin-Amerika, Vest-Europa, Øst-Europa med asiatisk Russland og det tidligere Sovjetunionen, og det han kaller vestlige avleggere (western offshots), som omfatter for eksempel USA og Australia. Denne inndelingen er bestemt av moderne forhold, og gir ikke alltid like god mening for eldre historie. For eksempel var forskjellen på den vestlige avleggeren Australia og de asiatiske naboene lite relevant før Australia ble en slik vestlig avlegger etter 1788, men inndelingen gjør det mulig å følge utviklingen over tid. På starttidspunktet for Maddisons tallserie, for to tusen år siden (kart 24), var det små økonomiske forskjeller mellom de ulike delene av verden. På alle kontinent hadde utviklingen av jordbruksteknologi (kart 3) ført til høyere energiproduksjon, som igjen kunne holde liv i større befolkninger, men på alle kontinent var det også fortsatt store grupper av jegere, sankere og nomader. Asia, som i denne perioden også omfattet de rikeste delene av Romerriket, hadde den klart største andelen av både verdensøkonomi og -befolkning. Her lå de store imperiene som var knyttet sammen av handelsveiene beskrevet i kart 20. Selv

5 Global fordeling: Det store skillet 65 om den totale rikdommen var mye større her enn i andre deler av verden, noe som ga muligheter for stater og enkeltindivider til å legge seg opp store formuer og opprettholde store hærstyrker, var produktiviteten praktisk talt lik den vi finner i Nord-Amerika og andre vestlige avleggere, som var nesten fullstendig dominert av jeger- og samlerfolk. Asias styrke lå altså i god tilgang på jordbruksarealer (kart 4), som igjen ga muligheter for å opprettholde en stor befolkning. Litteratur Shannon 1995; Diamond 1997; Maddison 2001; Wallerstein 2004; Marks 2007; Morris 2010; Ferguson Lasting av vogner. Det indre av den vestlige avleggeren Nord-Amerika ble bosatt av hovedsaklig europeiske nybyggere på 1800-tallet. Ernst von Hesse Wartegg, Nord- Amerika, 1880.

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Tale/artikkel, 26.09.2014

Tale/artikkel, 26.09.2014 Tale/artikkel, 26.09.2014 Av: Finansminister Siv Jensen Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv Oslo, 26. september 2014 Deres Kongelige Høyhet,

Detaljer

En datter fra Kina. Trude Jakobsen

En datter fra Kina. Trude Jakobsen En datter fra Kina Familien Pedersen har en datter. Hun er tre år og ble adoptert fra Kina i 1999. I alt var det 1 familier som gjorde som familien Pedersen, mens det totalt var litt i overkant av 5 familier

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter

Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelser i SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med

Detaljer

Levanger vgs. Problemstilling: Hvordan har utvekslingsopphold i utlandet påvirket holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev?

Levanger vgs. Problemstilling: Hvordan har utvekslingsopphold i utlandet påvirket holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev? Levanger vgs Problemstilling: Hvordan har utvekslingsopphold i utlandet påvirket holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev? Holdninger, atferd og karrierevalg hos utvekslingselever. Stadig

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer

Notater. Silje Vatne Pettersen. Bosettingsmønster og segregasjon i storbyregionene Ikke-vestlige innvandrere og grupper med høy og lav utdanning

Notater. Silje Vatne Pettersen. Bosettingsmønster og segregasjon i storbyregionene Ikke-vestlige innvandrere og grupper med høy og lav utdanning 2003/33 Notater 2003 Silje Vatne Pettersen Notater Bosettingsmønster og segregasjon i storbyregionene Ikke-vestlige innvandrere og grupper med høy og lav utdanning Utredninger til Storbymeldingen, del

Detaljer

Den industrielle revolusjonen

Den industrielle revolusjonen Elevene skal kunne > gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen kapittel 1 Rekonstruksjon av en av James Watts dampmaskiner James Watt (1736 1819) konstruerte denne dampmaskinen i 1781.

Detaljer

OSLO. Speilet. Nr 1 juni 2013 Årgang 23. Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten. Befolkningsframskrivningen 2014 2030

OSLO. Speilet. Nr 1 juni 2013 Årgang 23. Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten. Befolkningsframskrivningen 2014 2030 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten OSLO Speilet Nr 1 juni 213 Årgang 23 Befolkningsframskrivningen 214 23 Fruktbarheten i Oslo er på vei ned Småbarn på flyttefot Boligbygging i Oslo mot 234:

Detaljer

Nærmiljøarbeid i et flerkulturelt område - Studie av drabantbyen Fjell i Drammen

Nærmiljøarbeid i et flerkulturelt område - Studie av drabantbyen Fjell i Drammen Nærmiljøarbeid i et flerkulturelt område - Studie av drabantbyen Fjell i Drammen Ingvild Røed Våren 2004 Hovedfagsoppgave i samfunnsgeografi Institutt for geografi, Universitetet i Bergen II FORORD Hovedfagsoppgaven

Detaljer

Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3.

Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3. Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren Tidslinjer 1+2 Verden og Norge Historie Vg2/Vg3 Bokmål 2 Forord Innhold 3 Å bruke Tidslinjer 1+2 Innhold Nærbilde > >

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

TEMAHEFTE NORD SØR HANDEL MED MAT. for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI

TEMAHEFTE NORD SØR HANDEL MED MAT. for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI TEMAHEFTE for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI NORD SØR HANDEL MED MAT Hefte utarbeidet av Landbrukets Utredningskontor på oppdrag av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag med støtte fra

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord

Roy A. Nielsen. Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Roy A. Nielsen Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Fafo 2013 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Innledning... 5 2 Kjennetegn ved befolkningen

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5E-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Skien Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Fra den årlige skulpturutstillingen

Detaljer

Islands presidents Ólafur Ragnar Grímssons hilsningstale til Ungdommens Nordiske Råd (UNR) 24. oktober 2005 Ærede representanter. Nordiske venner.

Islands presidents Ólafur Ragnar Grímssons hilsningstale til Ungdommens Nordiske Råd (UNR) 24. oktober 2005 Ærede representanter. Nordiske venner. Islands presidents Ólafur Ragnar Grímssons hilsningstale til Ungdommens Nordiske Råd (UNR) 24. oktober 2005 Ærede representanter. Nordiske venner. Da jeg for knapt førti år siden tok mine første skritt

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Læringspunkter for framtidige større omstillinger

Læringspunkter for framtidige større omstillinger Læringspunkter for framtidige større omstillinger I mange tiår hadde det vært en strid mellom eierne av Oslosykehusene om kompetanse, finansiering og pasientstrøm. Mange løsninger har vært vurdert. Regjeringens

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

BNP per innbygger 1960

BNP per innbygger 1960 Forelesningsnotat nr 12, oktober 2005, Steinar Holden Økonomisk vekst Noen grove trekk:... 1 Måling av økonomisk vekst... 2 Faktorer bak økonomisk vekst... 2 Teorier for økonomisk vekst... 3 Klassisk (malthusiansk)

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5K-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Jørn Adde Trondheim

Detaljer

Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans. modeller som innfallsvinkel

Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans. modeller som innfallsvinkel Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Konflikten i Nord-Irland - Stein Rokkans modeller som innfallsvinkel Skrevet av: Kadett Heidi Kraft Johnsen Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS BERIKTIGELSE

Detaljer

Åsmund Arup Seip. Jakten på kompetanse. Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri

Åsmund Arup Seip. Jakten på kompetanse. Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri Åsmund Arup Seip Jakten på kompetanse Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri Åsmund Arup Seip Jakten på kompetanse Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri Fafo-rapport 2007:12 Fafo

Detaljer

Et flerkulturelt samfunn:

Et flerkulturelt samfunn: Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Hjem for en migrant Feltsudie i Xi an, Kina, høsten 2012 AAR 4804, Arkitektur og antropologi Morten Bjørving

Hjem for en migrant Feltsudie i Xi an, Kina, høsten 2012 AAR 4804, Arkitektur og antropologi Morten Bjørving Hjem for en migrant Feltsudie i Xi an, Kina, høsten 2012 AAR 4804, Arkitektur og antropologi Morten Bjørving Innhold Innledning Historisk bakgrunn Fokus Metode Samtalene Funn Konklusjon Skisseforslag

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer