Hellas i antikken. Fra Mykene til gresk storhetstid (1200 til 400 f. Kr.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hellas i antikken. Fra Mykene til gresk storhetstid (1200 til 400 f. Kr.)"

Transkript

1 Hellas i antikken Fra Mykene til gresk storhetstid (1200 til 400 f. Kr.)

2

3 Indoeuropeisk innvandring 2000 år f. Kr Grekerne kopierte palasskulturene fra Kreta, Egypt og Mesopotamia o Bøndene leverte inn sine produkter som herskerne fordelte videre o Store klasseforskjeller o Palasskulturene gikk under på 1200-tallet f. Kr. o Årsak er ukjent: klimaendring, vulkanutbrudd? o Mange grekere flyttet ut på øyene

4 Mykene

5

6 Løveporten

7

8 Jeg har sett Adamemmons ansikt (Schlieman)

9 Tholos - gravkammer

10

11

12 Grekerne utvikler polisstaten 800 f. Kr. By konsentrert om en høyde (akropolis=høy by) med forsvarsverk og templer 600 polisstater i Hellas Felles religion, språk og kultur Olympia og Delfi fellesgreske helligdommer religiøse fester, idretts- og teaterkonkurranser Ikke-gresktalende ble kalt barbarere Alfabet tatt i bruk Bare menn med mye jord og våpen hadde borgerrettigheter

13 Utvikling av demokrati Polisstatene styrt av monarker (konger) eller av de største jordeierne (aristokratiet) Ny krigsteknikk fra 600-tallet Bondesoldater til fots (hoplitter) erstatter aristokrater til hest Bøndene styrket sin stilling og krevde innflytelse

14 Utvandring tallet Årsak: befolkningsvekst, mangel på jord gresk kultur spredd til sørlige Italia, Sicilia, Sør- Frankrike, Spania, Nord-Afrika og rundt Svartehavet Svartehavsområdet ble gresk kornkammer Grekerne konkurrent til fønikerne (fra Libanon) som grunnla handelskolonier rundt Middelhavet med Karthago som den viktigste Karthagerne kriget senere mot grekerne og Roma (Hannibal/punerkrigene)

15 Perserkrigene: f. Kr.

16 Perserkrigene Gresk opprør mot perserne perserne kontrollerte dagens Tyrkia Perserkongen Dareios angrep Athen slått i 490 i Marathon og senere i Salamis (sjøslag) Athen leder i et stort sjøforbund av greske bystater

17 Perserkrigene: Kjente slag Marathon (490 f. kr.) 42 km fra Athen Thermopylene (480 f. Kr.) 300 spartanere bekjemper perserne Salamis (480 f. Kr.) Sjøslag

18 Athens storhetstid f. Kr. Den folkerikeste bystaten ( innbyggere) Økonomisk grunnlag: Oliven, vindruer og sølv Brødkorn innført fra svartehavsområdet Etter seieren over perserne dominerte Athen Egeerhavsområdet Sjøforbundets felleskasse kontrollert av Athen

19 Athens demokrati Direkte demokrati Folkeforsamlingen var et allmøte Kom sammen 40 ganger i året Alle frie menn over 18 år kunne fremme forslag og delta i diskusjoner Valgte et råd ved loddtrekning 500 menn over 30 år Valgt for et år Skulle forberede saker

20 Folkeforsamlingen

21 Medlemmene i domstolene ble også utpekt ved loddtrekning Skyldspørsmål ble avgjort ved hemmelig avstemning Landsforvisning ble ansett som en særlig hard straff 10 militære ledere, strateger valgt av folkeforsamlingen

22 Deltakelse i demokratiet var først ulønnet senere betalt dårlig økonomi skulle ikke hindre deltakelse Athen var en gutteklubb Slaver, kvinner og fastboende utlendinger hadde ikke stemmerett av var frie menn

23 Athen - et slavesamfunn Ca 50 % var slaver De fleste var krigsfanger Utførte grovarbeid i jordbruk, sølvgruver og steinbrudd Andre var tjenere og prostituerte, men også politi, lærere og sekretærer

24 Kvinnenes rolle Deres oppgave var å føde og oppdra barn Gutter fikk mest mat og stell, og bare gutter fikk utdanning Døtrene giftet bort i årsalderen ofte til en slektning slik at medgiften ble i familien

25 Ekteskap Jentene måtte være jomfruer Straffbart for menn å fortsette ekteskap dersom kona var utro eller ble voldtatt Kvinnene bodde i egne rom fikk bare delta i familiesammenkomster annet selskapelig samvær var bare for menn bare prostituerte kvinner deltok

26 Bifil kultur Vennskap mellom menn mer høyverdig enn forholdet til det annet kjønn Vanlig med kjærlighetsforhold mellom voksne menn og unge gutter men slike forhold skulle avsluttes når mennene giftet seg Kvinnene var imidlertid respektert som bestyrere av husholdningen, og spilte en hovedrolle i religiøse seremonier

27 Gresk kultur

28 Arkitektur og skulptur Bruk av ulike søyler joniske, dorisk og korintiske Idealet var harmoni og likevekt Parthenon i Athen mest kjent

29 Doriske søyler

30 Joniske søyler

31 Korinthiske søyler

32 Agora

33 Akropolis i dag Parthenon Nike-tempelet

34 Akropolis år 400 f. Kr.

35

36 Akropolis inngang i dag Nike-tempelet

37 400 f. Kr.

38

39

40 Erechteion Parthenon

41

42 Erechteion

43

44

45

46 Parthenon

47

48

49 Religion et utall mannlige og kvinnelige guder hadde menneskelige egenskaper bodde på fjellet Olympos Zevs og Hera viktigst Grekerne ofret til gudene, arrangerte idrettsleker, teaterforestillinger og religiøse opptrinn og bygget templer til gudenes ære Oraklet i Delfi tolket gudenes vilje

50 Delfi

51

52 Oraklet i Delfi

53

54 Jordens sentrum

55

56

57 Det er forbudt å drikke vin utenfor stadion.

58 Korinth-kanalen

59 Skulptur Naturtro gjengivelse som ideal Dyrking av den perfekte kropp

60

61

62

63

64

65

66

67 Teater Grekerne utformet teateret slik vi kjenner det Bakgrunnen var dyrkingen av vinguden Dionysos og fruktbarhetskultus omkring det mannlige kjønnsorgan

68 Dionysus-teateret

69

70 Epidauros

71 Epidaurus

72

73 Idrett Konkurranser for menn (nakne) til ære for gudene Lekene i Olympia arrangert hvert 4. år De greske byene hadde gymnasier idrettsanlegg med bad der en også drev undervisning opphav til våre gymnas/videregående skoler

74

75 Porten til Olympiastadion

76

77 22. sept. 1997

78

79

80

81 Filosofi og vitenskap Naturfilosofene og de senere filosofene Sokrates, Platon og Aristoteles la grunnlaget for renessanse, humanismen, klassisismen og vår moderne vitenskap

82 Rafael: Skolen i Athen (1510) (7,72 m. bredt) Xenofon Sokrates Platon Aristoteles Rafael Ptolemeos Pythagoras Heraklitt (Michelangelo) Diogenes

83 Platon Aristoteles

84 Naturfilosofene Verden bestod av et urstoff Thales alt er vann Anaximander alt er luft Heraklit alt er ild, alt flyter Empedokles læren om de fire elementene (vann, ild, luft, jord)

85 Zenon kjent for sine paradokser for å bevise at forandring og bevegelse er logisk umulig ( haren og skilpadden ) Demokrit virkeligheten består av atomer og det tomme rom Diogenes flytt deg så solen kan skinne på meg ( i tønnen )

86 Sofistene Filosofer for veltalenhet (bl.a Protagoras) Mennesket er alle tings mål skepsis blant aristokratiet redde for at gudene skulle miste innflytelse

87 Sokrates Opptatt av moralske spørsmål og hvordan staten skulle styres Hadde stor tro på menneskene Mente at umoral skyltes mangel på kunnskap

88 Agora

89

90 Platon Elev av Sokrates (skrev ned hans tanker) Mest kjent for sin idelære og statslære Ideene er det virkelige (idealist) "Kongene må bli filosofer, og filosofene konger Skilte mellom kropp og sjel (dualisme) Positiv til kvinners deltakelse i statsstyrelse

91 Aristoteles ville studere tingene slik de var (realist) la grunnlag for moderne vitenskap kritisk til demokrati dominert av uopplyste folkemasser ville ha en blanding av kongedømme og demokrati mente kvinner var ufullstendige mennesker og derfor uegnet til å delta i statsstyre

92 Vitenskapsmenn Pythagoras matematikk Hippocratus medisin

93 Asklepios-tempelet Epidaurus

94

95 Konklusjon: Gresk antikk regnes som den vestlige sivilisasjons vugge

96 Romerikets vekst og fall Grunnleggingen av Roma 753 f. Kr Etruskiske konger f. Kr Den romerske republikken f.kr Keiserdømmet 30- f. Kr til 476 e. Kr Vestromerrikets undergang 476 Østromerrikets

97 Italia 750 f. Kr.

98 Romulus og Remus

99 Italia rundt 500 f. Kr

100 Romerriket 133 f. Kr

101 Romerriket på topp 120 e.kr

102 Roma blir republikk Opprør mot etruskiske konger Roma republikk ca. 510 f. Kr Ledet av 2 konsuler hadde gjensidig veto styrte i et år ved kriser ble diktatorer oppnevnt for maksimum ett halvt år om gangen

103 Patrisierne Roma et klassesamfunn Overklassen (de rike) 300 av disse valgt til Senatet valgt til viktige embeter

104 Plebeierne (underklassen) resten av Romas frie mannlige befolkning menn over 17 år bønder handelsmenn eiendomsløse deltok i Folkeforsamlingen valgte Folketribuner

105 Folketribunenes oppgaver: skulle beskytte plebeierne mot patriserne kunne nedlegge veto mot vedtak i Senatet men bare i Roma og ikke i militærsaker valgte konsuler blant patriserne patriserne fikk imperium

106 Den romerske republikken -et oligarki (fåmannsvelde) 2 konsuler -valgt for ett år -gjensidig veto Senatet -300 representanter fra patrisierne Folkeforsamlingen -Resten av folket plebeierne -Sa ja eller nei til lovforslag -Valgte senatorer og embetsmenn -Valgte folketribuner som satt i Senatet og hadde vetorett

107 Klientsystemet Bånd mellom rike patrisiere og fattige plebeiere patrisierne knyttet til seg plebeiere plebeierne fikk beskyttelse, mat og penger patrisierne fikk plebeiernes stemmer viktig ved valg av embetsmenn plebeierne ble klienter patrisierne ble patroner båndene mellom patrisier- og plebeierfamilier gikk ofte i arv

108 Romerretten Upartisk dommer Den anklagede hadde rett til å møte sine anklagere Bevisførselen skulle være overbevisende Dommeren skulle ta hensyn til motivet bak handlingen En mistenkt skulle regnes som uskyldig helt til det motsatte var bevist Alt dette er grunnleggende rettsprinsipper i dag

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Den greske antikken Den greske antikken strekker seg over et tidsrom på i underkant av tusen år fra cirka 800 f.kr. og frem til kristendommens gjennombrudd rundt

Detaljer

antikkens kultur antikkens kultur antikkens kultur Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå Thea Selliaas Thorsen Siri Sande Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå

antikkens kultur antikkens kultur antikkens kultur Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå Thea Selliaas Thorsen Siri Sande Vibeke Roggen Per-Bjarne Ravnå Vibeke Roggen er førsteamanuensis i latin ved Universitetet i Oslo. Hun har erfaring som lærebokforfatter og arbeider for å styrke de klassiske fagene i norsk skole. Hun har skrevet bøker om et latinsk

Detaljer

Etikk og filosofi 7. Presentasjon av kapitlet. Mål. Filosofer i antikken. Platon (427 f.kr. 347 f.kr.) Sommerfugl. Gutt som husker

Etikk og filosofi 7. Presentasjon av kapitlet. Mål. Filosofer i antikken. Platon (427 f.kr. 347 f.kr.) Sommerfugl. Gutt som husker Etikk og filosofi for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om filosofen Sokrates uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker samtale om familieskikker i hverdag

Detaljer

Marie Louise Tank. Budskap og byråkrati. Lærebok i praktisk retorikk

Marie Louise Tank. Budskap og byråkrati. Lærebok i praktisk retorikk Marie Louise Tank Budskap og byråkrati Lærebok i praktisk retorikk Marie Louise Tank Budskap og byråkrati Lærebok i praktisk retorikk Budskap og byråkrati Introduksjon Budskap og byråkrati Introduksjon

Detaljer

Studieplan til BIBEL-FAKTA. Vidar Kristensen. IKO-forlaget 2015

Studieplan til BIBEL-FAKTA. Vidar Kristensen. IKO-forlaget 2015 Studieplan til BIBEL-FAKTA Vidar Kristensen IKO-forlaget 2015 1 Målgruppe: Bibelgrupper og studiegrupper for ungdom og voksne. Læringsmål: Å få faktakunnskap som gir bedre bakgrunn for å forstå bibelfortellinger.

Detaljer

Spørsmål og svar. Islam. Islam i Norge URTEHAGEN

Spørsmål og svar. Islam. Islam i Norge URTEHAGEN Spørsmål og svar om Islam Islam i Norge URTEHAGEN 1 Dette heftet bygger på noen spørsmål som folk i Norge har stilt om Islam. Spørsmålene har de sendt inn til nettsiden www.koranen.no Redaktør: Trond Ali

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre.

Stortinget, Regjeringen og domstolene skulle styre uavhengige av hverandre. Grunnloven 1814 I 150 år før 1814 regjerte danskekongen eneveldig i Norge. All makt lå hos kongen. I 1814 ble nordmenn enige om at makten måtte deles, og man kom frem til en tredeling av makten inspirert

Detaljer

Politikk og demokrati

Politikk og demokrati 01Samfunnsfag 040506 08-05-06 11:03 Side 5 1 Politikk og demokrati Mål for opplæringen er at eleven skal kunne r gjøre greie for hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet, og diskutere

Detaljer

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet?

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Et hefte om likestilling, likebehandling, rettigheter og muligheter Oslo kommune 705513_01M.indd 1 Innhold 8. mars den internasjonale kvinnedagen side

Detaljer

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38)

1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) 1. En jomfru blir med barn (Luk 1:26-38) BAKGRUNNSSTOFF: I teksten møter vi Maria som en ung kvinne - kanskje ennå ikke fylt 20 år. 1. Sett ut fra denne teksten: Hva slags personlighet synes du Maria har?

Detaljer

Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3.

Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren. Tidslinjer 1+2. Verden og Norge Historie Vg2/Vg3. Eliassen Engelien Eriksen Ertresvaag Grimnes Hellerud Skovholt Sprauten Wiig Øhren Tidslinjer 1+2 Verden og Norge Historie Vg2/Vg3 Bokmål 2 Forord Innhold 3 Å bruke Tidslinjer 1+2 Innhold Nærbilde > >

Detaljer

Trykk her for å kome til neste side

Trykk her for å kome til neste side Dokumentet er organisert med bokmerke for at det skal vere enklare for deg å finne fram. Dersom du ikkje automatisk får opp bokmerka, trykk på dette symbolet i menyen til venstre: Trykk her for å kome

Detaljer

Forslag til program for en 5-dagers tur til Roma

Forslag til program for en 5-dagers tur til Roma Forslag til program for en 5-dagers tur til Roma Balder Bok 1. dag: Marsmarken og omegn. Marsmarken (Campus Martius/Campo Marzio) kalles området som på den ene siden avgrenses av elva Tiberen og på den

Detaljer

aage hauken MED PAULUS ITALIA

aage hauken MED PAULUS ITALIA aage hauken MED PAULUS i ITALIA til alle som elsker Italia AV SAMME FORFATTER Teologene som skapte Det gamle testamente, Gyldendal 1980 Myten om Jesus - eller teologene som skapte Det nye testamente, Gyldendal

Detaljer

ORDNIJIET TELEPATHIC TA JEHOVAH MISSIER MY HVA VIL KOMME

ORDNIJIET TELEPATHIC TA JEHOVAH MISSIER MY HVA VIL KOMME ORDNIJIET TELEPATHIC TA JEHOVAH MISSIER MY HVA VIL KOMME HVA ER Å KOMME, ETTERLATER DET. FORDI DET VAR SKREVET, AT HVER VILLE BLI DØMT ETTER SINE GJERNINGER; GUD ER GUDDOMMELIG DØMMEKRAFT, ER IDÉ FOR IDÉ

Detaljer

UNG I BRASILS STORBYSLUM

UNG I BRASILS STORBYSLUM UNG I BRASILS STORBYSLUM kolibri UNDERVISNINGSHEFTE KOLIBRI Children At Risk Foundation INNHOLD Historien om Gregory Smith 4 Kolibriredet 5 Jobber med barn i faresonen 6 "Ung i Brasils storbyslum er et

Detaljer

Et flerkulturelt samfunn:

Et flerkulturelt samfunn: Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake.

Jødedommen 45. Presentasjon av kapitlet. Mål. Noen viktige historiske hendelser. Hebraisk skrift. Jente som tenner hanukkastake. Jødedommen for opplæringen er at eleven skal kunne fortelle om liv og virke til Moses, åpenbaringen av Toraen og innholdet i sentrale deler av Toraen om jødedom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk

Detaljer

Sult og Overflod. Spillerkompendie. - et historisk rollespill på Veien

Sult og Overflod. Spillerkompendie. - et historisk rollespill på Veien Sult og Overflod - et historisk rollespill på Veien En reise over 2000 år tilbake i tid - til år 11 etter vår tidsregning. Vi befinner oss i eldre jernalder og snarere bestemt i eldre romertid. Her i nord

Detaljer

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Lærerens bok Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse , tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg Dolve Janne Grønningen

Detaljer

Grunnbok. Hver del avsluttes med sammendrag og oppgaver og kan fungere alene eller i kombinasjon med andre deler.

Grunnbok. Hver del avsluttes med sammendrag og oppgaver og kan fungere alene eller i kombinasjon med andre deler. Religion, livssyn og etikk for barnetrinnet Vivo 5 7 er en flertrinnsbok i RLE som inneholder det elevene skal lære fra 5. til 7. trinn. Særtrykket inneholder kapitlet om islam fra grunnboka, og kapitlet

Detaljer

Drageridderordenen Vårt elskede Carintia BFIT sommerlaiv 2004 Skrevet av Trond Solberg, Eskil Mjelva Saatvet og Marianne Aarø

Drageridderordenen Vårt elskede Carintia BFIT sommerlaiv 2004 Skrevet av Trond Solberg, Eskil Mjelva Saatvet og Marianne Aarø Drageridderordenen Vårt elskede Carintia BFIT sommerlaiv 2004 Skrevet av Trond Solberg, Eskil Mjelva Saatvet og Marianne Aarø Lev som om du skal leve evig, lev som om du skal dø i morgen Ridder Vladitch

Detaljer

Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen

Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen MISJONSHØGSKOLEN I STAVANGER Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen Religionens betydning for nigerianske kvinner i prostitusjon Foto: Helge Årsvoll, 2006

Detaljer

MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESTO Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 Salutem Punctis Trianguli! Rosenkorserne steg ut av anonymiteten ved å gi ut Fama Fraternitatis i 1614. Vi er representanter for Den Høyeste Storlosjen

Detaljer

Fridd oss fra den onde Sannheten vil sette deg fri!

Fridd oss fra den onde Sannheten vil sette deg fri! Fridd oss fra den onde Sannheten vil sette deg fri! Av Tore Johannessen Side 1 Innleding Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike. Apostelen Paulus til

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn

Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn Jonathan Ho-ming Lam Kulturforskjell og skilsmisse i et moderne samfunn Moderne heterofile parforhold mellom kinesiske og norske deltagere Masteroppgave i studieretning: Kultur-, sosial- og samfunnspsykologi

Detaljer