Hellas i antikken. Fra Mykene til gresk storhetstid (1200 til 400 f. Kr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hellas i antikken. Fra Mykene til gresk storhetstid (1200 til 400 f. Kr.)"

Transkript

1 Hellas i antikken Fra Mykene til gresk storhetstid (1200 til 400 f. Kr.)

2

3 Indoeuropeisk innvandring 2000 år f. Kr Grekerne kopierte palasskulturene fra Kreta, Egypt og Mesopotamia o Bøndene leverte inn sine produkter som herskerne fordelte videre o Store klasseforskjeller o Palasskulturene gikk under på 1200-tallet f. Kr. o Årsak er ukjent: klimaendring, vulkanutbrudd? o Mange grekere flyttet ut på øyene

4 Mykene

5

6 Løveporten

7

8 Jeg har sett Adamemmons ansikt (Schlieman)

9 Tholos - gravkammer

10

11

12 Grekerne utvikler polisstaten 800 f. Kr. By konsentrert om en høyde (akropolis=høy by) med forsvarsverk og templer 600 polisstater i Hellas Felles religion, språk og kultur Olympia og Delfi fellesgreske helligdommer religiøse fester, idretts- og teaterkonkurranser Ikke-gresktalende ble kalt barbarere Alfabet tatt i bruk Bare menn med mye jord og våpen hadde borgerrettigheter

13 Utvikling av demokrati Polisstatene styrt av monarker (konger) eller av de største jordeierne (aristokratiet) Ny krigsteknikk fra 600-tallet Bondesoldater til fots (hoplitter) erstatter aristokrater til hest Bøndene styrket sin stilling og krevde innflytelse

14 Utvandring tallet Årsak: befolkningsvekst, mangel på jord gresk kultur spredd til sørlige Italia, Sicilia, Sør- Frankrike, Spania, Nord-Afrika og rundt Svartehavet Svartehavsområdet ble gresk kornkammer Grekerne konkurrent til fønikerne (fra Libanon) som grunnla handelskolonier rundt Middelhavet med Karthago som den viktigste Karthagerne kriget senere mot grekerne og Roma (Hannibal/punerkrigene)

15 Perserkrigene: f. Kr.

16 Perserkrigene Gresk opprør mot perserne perserne kontrollerte dagens Tyrkia Perserkongen Dareios angrep Athen slått i 490 i Marathon og senere i Salamis (sjøslag) Athen leder i et stort sjøforbund av greske bystater

17 Perserkrigene: Kjente slag Marathon (490 f. kr.) 42 km fra Athen Thermopylene (480 f. Kr.) 300 spartanere bekjemper perserne Salamis (480 f. Kr.) Sjøslag

18 Athens storhetstid f. Kr. Den folkerikeste bystaten ( innbyggere) Økonomisk grunnlag: Oliven, vindruer og sølv Brødkorn innført fra svartehavsområdet Etter seieren over perserne dominerte Athen Egeerhavsområdet Sjøforbundets felleskasse kontrollert av Athen

19 Athens demokrati Direkte demokrati Folkeforsamlingen var et allmøte Kom sammen 40 ganger i året Alle frie menn over 18 år kunne fremme forslag og delta i diskusjoner Valgte et råd ved loddtrekning 500 menn over 30 år Valgt for et år Skulle forberede saker

20 Folkeforsamlingen

21 Medlemmene i domstolene ble også utpekt ved loddtrekning Skyldspørsmål ble avgjort ved hemmelig avstemning Landsforvisning ble ansett som en særlig hard straff 10 militære ledere, strateger valgt av folkeforsamlingen

22 Deltakelse i demokratiet var først ulønnet senere betalt dårlig økonomi skulle ikke hindre deltakelse Athen var en gutteklubb Slaver, kvinner og fastboende utlendinger hadde ikke stemmerett av var frie menn

23 Athen - et slavesamfunn Ca 50 % var slaver De fleste var krigsfanger Utførte grovarbeid i jordbruk, sølvgruver og steinbrudd Andre var tjenere og prostituerte, men også politi, lærere og sekretærer

24 Kvinnenes rolle Deres oppgave var å føde og oppdra barn Gutter fikk mest mat og stell, og bare gutter fikk utdanning Døtrene giftet bort i årsalderen ofte til en slektning slik at medgiften ble i familien

25 Ekteskap Jentene måtte være jomfruer Straffbart for menn å fortsette ekteskap dersom kona var utro eller ble voldtatt Kvinnene bodde i egne rom fikk bare delta i familiesammenkomster annet selskapelig samvær var bare for menn bare prostituerte kvinner deltok

26 Bifil kultur Vennskap mellom menn mer høyverdig enn forholdet til det annet kjønn Vanlig med kjærlighetsforhold mellom voksne menn og unge gutter men slike forhold skulle avsluttes når mennene giftet seg Kvinnene var imidlertid respektert som bestyrere av husholdningen, og spilte en hovedrolle i religiøse seremonier

27 Gresk kultur

28 Arkitektur og skulptur Bruk av ulike søyler joniske, dorisk og korintiske Idealet var harmoni og likevekt Parthenon i Athen mest kjent

29 Doriske søyler

30 Joniske søyler

31 Korinthiske søyler

32 Agora

33 Akropolis i dag Parthenon Nike-tempelet

34 Akropolis år 400 f. Kr.

35

36 Akropolis inngang i dag Nike-tempelet

37 400 f. Kr.

38

39

40 Erechteion Parthenon

41

42 Erechteion

43

44

45

46 Parthenon

47

48

49 Religion et utall mannlige og kvinnelige guder hadde menneskelige egenskaper bodde på fjellet Olympos Zevs og Hera viktigst Grekerne ofret til gudene, arrangerte idrettsleker, teaterforestillinger og religiøse opptrinn og bygget templer til gudenes ære Oraklet i Delfi tolket gudenes vilje

50 Delfi

51

52 Oraklet i Delfi

53

54 Jordens sentrum

55

56

57 Det er forbudt å drikke vin utenfor stadion.

58 Korinth-kanalen

59 Skulptur Naturtro gjengivelse som ideal Dyrking av den perfekte kropp

60

61

62

63

64

65

66

67 Teater Grekerne utformet teateret slik vi kjenner det Bakgrunnen var dyrkingen av vinguden Dionysos og fruktbarhetskultus omkring det mannlige kjønnsorgan

68 Dionysus-teateret

69

70 Epidauros

71 Epidaurus

72

73 Idrett Konkurranser for menn (nakne) til ære for gudene Lekene i Olympia arrangert hvert 4. år De greske byene hadde gymnasier idrettsanlegg med bad der en også drev undervisning opphav til våre gymnas/videregående skoler

74

75 Porten til Olympiastadion

76

77 22. sept. 1997

78

79

80

81 Filosofi og vitenskap Naturfilosofene og de senere filosofene Sokrates, Platon og Aristoteles la grunnlaget for renessanse, humanismen, klassisismen og vår moderne vitenskap

82 Rafael: Skolen i Athen (1510) (7,72 m. bredt) Xenofon Sokrates Platon Aristoteles Rafael Ptolemeos Pythagoras Heraklitt (Michelangelo) Diogenes

83 Platon Aristoteles

84 Naturfilosofene Verden bestod av et urstoff Thales alt er vann Anaximander alt er luft Heraklit alt er ild, alt flyter Empedokles læren om de fire elementene (vann, ild, luft, jord)

85 Zenon kjent for sine paradokser for å bevise at forandring og bevegelse er logisk umulig ( haren og skilpadden ) Demokrit virkeligheten består av atomer og det tomme rom Diogenes flytt deg så solen kan skinne på meg ( i tønnen )

86 Sofistene Filosofer for veltalenhet (bl.a Protagoras) Mennesket er alle tings mål skepsis blant aristokratiet redde for at gudene skulle miste innflytelse

87 Sokrates Opptatt av moralske spørsmål og hvordan staten skulle styres Hadde stor tro på menneskene Mente at umoral skyltes mangel på kunnskap

88 Agora

89

90 Platon Elev av Sokrates (skrev ned hans tanker) Mest kjent for sin idelære og statslære Ideene er det virkelige (idealist) "Kongene må bli filosofer, og filosofene konger Skilte mellom kropp og sjel (dualisme) Positiv til kvinners deltakelse i statsstyrelse

91 Aristoteles ville studere tingene slik de var (realist) la grunnlag for moderne vitenskap kritisk til demokrati dominert av uopplyste folkemasser ville ha en blanding av kongedømme og demokrati mente kvinner var ufullstendige mennesker og derfor uegnet til å delta i statsstyre

92 Vitenskapsmenn Pythagoras matematikk Hippocratus medisin

93 Asklepios-tempelet Epidaurus

94

95 Konklusjon: Gresk antikk regnes som den vestlige sivilisasjons vugge

96 Romerikets vekst og fall Grunnleggingen av Roma 753 f. Kr Etruskiske konger f. Kr Den romerske republikken f.kr Keiserdømmet 30- f. Kr til 476 e. Kr Vestromerrikets undergang 476 Østromerrikets

97 Italia 750 f. Kr.

98 Romulus og Remus

99 Italia rundt 500 f. Kr

100 Romerriket 133 f. Kr

101 Romerriket på topp 120 e.kr

102 Roma blir republikk Opprør mot etruskiske konger Roma republikk ca. 510 f. Kr Ledet av 2 konsuler hadde gjensidig veto styrte i et år ved kriser ble diktatorer oppnevnt for maksimum ett halvt år om gangen

103 Patrisierne Roma et klassesamfunn Overklassen (de rike) 300 av disse valgt til Senatet valgt til viktige embeter

104 Plebeierne (underklassen) resten av Romas frie mannlige befolkning menn over 17 år bønder handelsmenn eiendomsløse deltok i Folkeforsamlingen valgte Folketribuner

105 Folketribunenes oppgaver: skulle beskytte plebeierne mot patriserne kunne nedlegge veto mot vedtak i Senatet men bare i Roma og ikke i militærsaker valgte konsuler blant patriserne patriserne fikk imperium

106 Den romerske republikken -et oligarki (fåmannsvelde) 2 konsuler -valgt for ett år -gjensidig veto Senatet -300 representanter fra patrisierne Folkeforsamlingen -Resten av folket plebeierne -Sa ja eller nei til lovforslag -Valgte senatorer og embetsmenn -Valgte folketribuner som satt i Senatet og hadde vetorett

107 Klientsystemet Bånd mellom rike patrisiere og fattige plebeiere patrisierne knyttet til seg plebeiere plebeierne fikk beskyttelse, mat og penger patrisierne fikk plebeiernes stemmer viktig ved valg av embetsmenn plebeierne ble klienter patrisierne ble patroner båndene mellom patrisier- og plebeierfamilier gikk ofte i arv

108 Romerretten Upartisk dommer Den anklagede hadde rett til å møte sine anklagere Bevisførselen skulle være overbevisende Dommeren skulle ta hensyn til motivet bak handlingen En mistenkt skulle regnes som uskyldig helt til det motsatte var bevist Alt dette er grunnleggende rettsprinsipper i dag

Hellas i antikken. Fra Mykene til gresk storhetstid (1200 til 400 f. Kr.)

Hellas i antikken. Fra Mykene til gresk storhetstid (1200 til 400 f. Kr.) Hellas i antikken Fra Mykene til gresk storhetstid (1200 til 400 f. Kr.) Hellas i bronsealderen Indoeuropeisk innvandring 2000 år f. Kr Grekerne kopierte palasskulturene fra Kreta, Egypt og Mesopotamia

Detaljer

Det gamle Hellas. Den greske sivilisasjonen

Det gamle Hellas. Den greske sivilisasjonen Det gamle Hellas For 2500 år vokste grekernes sivilisasjon fram. Deres samfunn skulle få stor innflytelse på menneskene fram til våre dager. Mange av våre ord, tanker og fritidssysler stammer fra denne

Detaljer

Romerikets vekst og fall

Romerikets vekst og fall Romerikets vekst og fall Grunnleggingen av Roma 753 f. Kr Etruskiske konger 753-500 f. Kr Den romerske republikken 510-30 f.kr Keiserdømmet 30- f. Kr til 476 e. Kr Vestromerrikets undergang 476 Østromerrikets

Detaljer

Tidlig gresk naturfilosofi

Tidlig gresk naturfilosofi Tidlig gresk naturfilosofi En rekke tenkere i Hellas og på kysten av Lilleasia ca 650-400 f.kr En sentral felles antagelse: det finnes ett eller flere grunnleggende prinsipper som forklarer alt i naturen

Detaljer

Disposisjon for faget

Disposisjon for faget Side 1 for Exphil03 Hva er Exphil 26. august 2014 17:16 Disposisjon for faget Hva er kunnskap Hva kan vi vite sikkert Hvordan kan vi vite Kan vi vite noe sikkert Metafysikk, hva er virkelig De mest grunnleggende

Detaljer

Globalhistorisk atlas. Eivind Heldaas Seland

Globalhistorisk atlas. Eivind Heldaas Seland Globalhistorisk atlas Eivind Heldaas Seland 38 globalhistorisk atlas Gresk og fønikisk bydannelse og ekspansjon Vognføreren fra Delfi, 474 før vår tidsregning. De greske byene rundt Middelhavet og Svartehavet

Detaljer

Det Humanistiske Livssyn

Det Humanistiske Livssyn Ideologiseminar: Det Humanistiske Livssyn Egersund 2004 Andreas Heldal-Lund Min bakgrunn Livssyn Humanismen Human-etikken Etikk Andreas sekulær humanist rasjonalist human-etiker agnostiker kjetter fritenker

Detaljer

Den greske og romerske antikken. Antikken. Den greske og romerske antikken

Den greske og romerske antikken. Antikken. Den greske og romerske antikken Den greske og romerske antikken Antikken Den greske og romerske antikken 1 Med antikken av latinsk antiquus, som betyr gammel mener vi den perioden der gresk og romersk kultur dominerte i områdene rundt

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Bygginga av den athenske flåten, her også kalla «tremuren» Mellom dei to persiske felttoga (490 og 480 f.kr.) vart det funne ei rik sølvåre i Attika. Ho vart brukt til å utvikle den greske flåten, som

Detaljer

Kan vi ha sikker viten om verden, og om rett og galt? - Diskuter ut fra sofistene, Sokrates, Platon og Aristoteles.

Kan vi ha sikker viten om verden, og om rett og galt? - Diskuter ut fra sofistene, Sokrates, Platon og Aristoteles. Kan vi ha sikker viten om verden, og om rett og galt? - Diskuter ut fra sofistene, Sokrates, Platon og Aristoteles. Sofistene; Sokrates hovedmotstandere, hadde et forhold til visdom som ikke samstemte

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Eksamensoppgave ANT1100 Antikkens Verden Høst 2011 13. desember 2011, 4 timer Uten hjelpemidler Oppgaven har 4

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie

En filosofisk kjærlighetshistorie En filosofisk kjærlighetshistorie Våre sentrale verdier: frihet, kjærlighet, 1 Filosofer sier gjerne: «vi må klargjøre disse»! Det betyr i praksis: «kjenn deg selv!» (Sokrates) To veier: begrepsanalytisk

Detaljer

Konstitusjonen av 1789

Konstitusjonen av 1789 Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup Filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 5. juni 2004 Konstitusjonen av 1789 Det første som måtte bestemmes når den franske nasjonalforsamling

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Q 2500 spørsmål og svar. Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Tango et imprint i Schibsted Forlag Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013

Q 2500 spørsmål og svar. Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Tango et imprint i Schibsted Forlag Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Q 2500 spørsmål og svar Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Tango et imprint i Schibsted Forlag Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Spørsmålene i Q er hentet fra Den aller største quizboken Elektronisk

Detaljer

Dr. Thea Selliaas Thorsen, Klassiske fag, NTNU, er akademisk hovedredaktør for Kanon-serien.

Dr. Thea Selliaas Thorsen, Klassiske fag, NTNU, er akademisk hovedredaktør for Kanon-serien. Dr. Thea Selliaas Thorsen, Klassiske fag, NTNU, er akademisk hovedredaktør for Kanon-serien. ARISTOFANES Froskene Gjendiktet av ROBERT EMIL BERGE FORORD VI ER SÅ HELDIGE når det gjelder Froskene, at det

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

Innhold. Handling valg og ansvar... 15. Filosofi, filosofihistorie og etikk... 21. Hellas, hellenere og polis... 29. Sofister og Sokrates...

Innhold. Handling valg og ansvar... 15. Filosofi, filosofihistorie og etikk... 21. Hellas, hellenere og polis... 29. Sofister og Sokrates... Innhold Kapittel 1 Handling valg og ansvar... 15 Tilfeldige og fundamentale mål og valg... 18 Kapittel 2 Filosofi, filosofihistorie og etikk... 21 Moralfilosofi og etikk... 24 Etiske teorier... 25 Noen

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

Tur fra Plataea til Marathon En studietur fra fortid for fremtid, september 2016.

Tur fra Plataea til Marathon En studietur fra fortid for fremtid, september 2016. Tur fra Plataea til Marathon En studietur fra fortid for fremtid, september 2016. Når: Til Athen 08.09.16, lander kl. 16.20 Til Bergen 13.09.16. (Se info på slutten av dokumentet) Et unikt tilbud i regi

Detaljer

KLASSISKE HELLAS. Velkommen på tur med ALLER TRAVEL!

KLASSISKE HELLAS. Velkommen på tur med ALLER TRAVEL! 1 KLASSISKE HELLAS I Hellas ligger vår tids sivilisasjons vugge. De gamle grekerne har hatt stor innflytelse på språket, politikken, utdanningssystemene, filosofien, vitenskapen, kunsten og arkitekturen

Detaljer

Platon (427-347) Elev av Sokrates Dypt berørt av måten Sokrates døde på argumenterte mot demokrati («middelmådighetens tyranni») Sterkt påvirket av Parmenides, Heraklit, Pythagoras 1 Platon (427-347) Utviklet

Detaljer

1. Fra palass til polis

1. Fra palass til polis 1. Fra palass til polis Plan for dagens forelesning Kort innføring i historiske perioder Palassivilisasjonene i gresk bronsealder 2000-1150 f.v.t. Høvdingesamfunnene i De mørke århundrer 1150-750 f.v.t.

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet UTSATT EKSAMEN I ANT1100 Antikkens verden HØST 2015 Oppgaven består av 5 sider. Tirsdag 19. januar (4 timer) Ingen

Detaljer

Abdisere: gi avkall på en tittel. Særlig brukt om konger, keisere og fyrster som fratrer sitt embete

Abdisere: gi avkall på en tittel. Særlig brukt om konger, keisere og fyrster som fratrer sitt embete Viktige begreper Abdisere: gi avkall på en tittel. Særlig brukt om konger, keisere og fyrster som fratrer sitt embete Antikken: historisk periode ca. 700 f.kr. til 500 e.kr. To hovedperioder; gresk og

Detaljer

«Mennesket er målestokken for alle ting» Sofisten Protagoras (ca. 485 ca. 410 f.kr.) 600-500 Naturfilosofane 500 Kleisten reformer. 500 Roma republikk

«Mennesket er målestokken for alle ting» Sofisten Protagoras (ca. 485 ca. 410 f.kr.) 600-500 Naturfilosofane 500 Kleisten reformer. 500 Roma republikk kapittel 2: Antikken og samtalen Hovudområdet antikken og samtalen dreier seg om utviklinga av kulturane rundt Middelhavet. Naturfilosofien og den atenske filosofien om menneske og samfunn høyrer med til

Detaljer

Retorikk. - Læren om talekunst

Retorikk. - Læren om talekunst Retorikk - Læren om talekunst Rafael: Skolen i Athen (1510) (7,72 m. bredt) Xenofon Sokrates Platon Aristoteles Rafael Ptolemeos Pythagoras Heraklitt (Michelangelo) Diogenes Platon Aristoteles Retorikkens

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Anette Strand Kristiansen. Digitale Dokumenter AKROPOLIS

Anette Strand Kristiansen. Digitale Dokumenter AKROPOLIS Digitale Dokumenter 01.02.2012 - AKROPOLIS 1 Akropolis høybyen på fjellet Akropolis, som kommer av ordet ákros (øverst) og ʰē pólis (bystat) (altså Den øvre byen ) er en betegnelse på høyborgene i de eldste

Detaljer

Deres bakgrunn er utviklingen av demokratiet, som gjør at flere kan ta del i det politiske liv.

Deres bakgrunn er utviklingen av demokratiet, som gjør at flere kan ta del i det politiske liv. Sofistene En gruppe lærere som virket i 5. århundre f.kr. Deres bakgrunn er utviklingen av demokratiet, som gjør at flere kan ta del i det politiske liv. Blant de mest kjente: Protagoras, Gorgias, Hippias,

Detaljer

Venner for harde livet

Venner for harde livet Birgitte Lange og Marit Slagsvold Venner for harde livet Skråblikk på moderne vennskap Om boken: Venner og vennskap betyr mye for oss. Gjennom bøker, tv, film og reklame blir vi fortalt at venner er veien

Detaljer

Innsamling. Hypoteser. Utforskning. Konklusjoner. Formidling. Figur01.01

Innsamling. Hypoteser. Utforskning. Konklusjoner. Formidling. Figur01.01 1: Utforskingen av vår verden Figur side 9??? Innsamling Hypoteser Utforskning Konklusjoner Formidling Figur01.01 Det ligger mye og nøyaktig naturvitenskapelig arbeid bak den kunnskapen vi har om verden

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Innsamling. Hypoteser. Utforskning. Konklusjoner. Formidling. Figur01.01

Innsamling. Hypoteser. Utforskning. Konklusjoner. Formidling. Figur01.01 Figur s. 9??? Innsamling Hypoteser Utforskning Konklusjoner Formidling Figur01.01 Det ligger mye og nøyaktig naturvitenskapelig arbeid bak den kunnskapen vi har om verden omkring oss. Figur s. 10 Endrede

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Bevisføring mot Menons paradoks

Bevisføring mot Menons paradoks I Platons filosofiske dialog Menon utfordrer stormannen Menon tenkeren Sokrates til å vurdere om dyd kan læres, øves opp eller er en naturlig egenskap. På dette spørsmålet svarer Sokrates at han ikke en

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Solheim, Nicolai Kristen. EXPHIL03 Høst 2011. Seminargruppe 41. Menons Paradoks. Skrevet av

EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Solheim, Nicolai Kristen. EXPHIL03 Høst 2011. Seminargruppe 41. Menons Paradoks. Skrevet av EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Menons Paradoks Menon spør: Og på hvilken måte, Sokrates, skal du undersøke det som du overhodet ikke vet hva er Utdyp spørsmålet, forklar hvorfor det er viktig og redegjør

Detaljer

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles

Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Formidlingspakke til Antigone av Sofokles Den greske antikken Den greske antikken strekker seg over et tidsrom på i underkant av tusen år fra cirka 800 f.kr. og frem til kristendommens gjennombrudd rundt

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE FORNUFT OPPLYSNINGSTID FRIHET FORANDRING NYTT VERDENSBILDE-HELIOSENTRISK HUMANISME NATURVITENSKAP DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN (1776) ERKLÆRER RETTEN TIL LIV,

Detaljer

HELLAS. www.nyttig.no Reiselinjen tlf. 52704706

HELLAS. www.nyttig.no Reiselinjen tlf. 52704706 HELLAS www.nyttig.no Reiselinjen tlf. 52704706 Sounion Som Europas eldste by, og «den vestlige sivilisasjonens vugge», kan Athen by på historie og kultur uten sidestykke. Det sies at ingen annen by ved

Detaljer

ÅRSPLAN Skoleåret: 2016/2017 Trinn: 5.

ÅRSPLAN Skoleåret: 2016/2017 Trinn: 5. ÅRSPLAN Skoleåret: 2016/2017 Trinn: 5. Fag: Samfunnsfag UKE Periode med tema Kompetansemål Læringsmål Metode; TPO, læringsstrategier Grunnleggende ferdigheter Vurdering for læring 3637 Geografi og kart

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. april 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

PROFETI OM EUROPAS FREMTID

PROFETI OM EUROPAS FREMTID PROFETI OM EUROPAS FREMTID Dette er en profeti som fører helt ned til vår egen tid, og som viser hva vi går i møte. Bibelen gir oss grunn til å se lyst på fremtiden: «Og desto fastere har vi det profetiske

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

INVITASJON TIL RETORIKKENS FØDESTED ATHEN

INVITASJON TIL RETORIKKENS FØDESTED ATHEN INVITASJON TIL RETORIKKENS FØDESTED ATHEN INVITASJON VELKOMMEN TIL RETORIKKSEMINAR I ATHEN! FØDESTEDET FOR POLITIKK OG MENINGSDANNELSE I LEDERSKAP Velkommen til Athen og en reise i retorikk, filosofi og

Detaljer

Forandring og mangfoldighet: en introduksjon til utviklingen av presokratisk filosofi

Forandring og mangfoldighet: en introduksjon til utviklingen av presokratisk filosofi Forandring og mangfoldighet: en introduksjon til utviklingen av presokratisk filosofi Av Ole Martin Moen Presokratene er en samlebetegnelse vi bruker for å referere til filosofene som levde før (pre) Sokrates.

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Sofistene og Sokrates

Sofistene og Sokrates Sofistene og Sokrates Sokrates skrev ingenting, men orienterte seg mot samtalen Sokrates opptrer i Platons dialoger, ofte i samtale med sofistene (Sokrates' hovedmotstandere) 1 Sofistene (Protagoras, Trasymachos,...)

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no

Er du gutt. og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? www.nkvts.no Hva er omskjæring av jenter? Omskjæring av jenter er ulike inngrep der deler av jenters kjønnsorganer skades og fjernes. Det er to hovedtyper:

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Humanist Erlend Hovdkinn From Bok: Kampen mot de greske gudene

Humanist Erlend Hovdkinn From Bok: Kampen mot de greske gudene Fra 02/16. En ny bok hevder at ateisme har like lange tradisjoner som religion. Men kan moderne ateisme knyttes til filosofene fra antikkens Hellas? Tim Whitmarsh er professor i gresk kultur ved Cambridge

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012 RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012 Etter å ha ankommet Rhodos på søndag og gjort oss kjent, både i ny-byen og gamlebyen, fortsatte vi utforskningen av øya. Dette er rett bort i gata der vi bor. Etter

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

DE PERSISKE KONGENE. Kyros: 559-530 f.kr. Kambyses: 530-522 f.kr. Gaumata (Pseudo- Smerdis): 522 f.kr. Dareios I: 522-486 f-kr.

DE PERSISKE KONGENE. Kyros: 559-530 f.kr. Kambyses: 530-522 f.kr. Gaumata (Pseudo- Smerdis): 522 f.kr. Dareios I: 522-486 f-kr. SAKARJA HISTORISK SITUASJON Esra 5,1-2: Profeten Haggai og profeten Sakarja, sønnesønn til Iddo, talte til jødene i Judea og Jerusalem; i Israels Guds navn talte de til dem. Da gikk Serubabel, sønn av

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no

Bibelens kvinnebilde. www.sykepleien.no Bibelens kvinnebilde GT om kvinner: Kvinnen og barnet: Morskallet løftes sterkt frem i GT. Kvinnen kalles til å føde barn og være en god mor og hustru Men hennes kall strekker seg lengre enn det. www.sykepleien.no

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Det heteronormative landskapet Forskning har opp gjennom tidene i beskjeden grad berørt problemstillinger omkring livssituasjonen

Detaljer

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet? Statsborgerskapstesten Quiz Results 01 Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? 56,924 98% 1,030 2% 0% 47.5% 95% COUNT PERCENT Man kan bo og arbeide i Norge så lenge man vil. 53,891 95% Man kan bo

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Lukian fra Samosata. En hyllest til flua og andre personportretter. Til norsk ved ASLAK ROSTAD

Lukian fra Samosata. En hyllest til flua og andre personportretter. Til norsk ved ASLAK ROSTAD Lukian fra Samosata En hyllest til flua og andre personportretter Til norsk ved ASLAK ROSTAD Til minne om Tomas Hägg (1938 2011) FORORD DISSE OVERSETTELSENE er basert på M.D. Macleods Luciani opera (Macleod

Detaljer

Tur fra Plataea til Marathon En studietur, fra fortid for fremtid, september 2017.

Tur fra Plataea til Marathon En studietur, fra fortid for fremtid, september 2017. Tur fra Plataea til Marathon En studietur, fra fortid for fremtid, september 2017. Når: Til Athen 07.09.17, lander kl. 16.20 Til Bergen 12.09.17. (Se info på slutten av dokumentet) Et unikt tilbud i regi

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETENE Den 10. desember 1948 vedtok og kunngjorde De Forente Nasjoners tredje Generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighetene. Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot.

Detaljer

(1453) Slutten på Romeriket og starten på Det Osmanske Riket. Innlevering i eldre historie 2. Termin Levert: 19. januar 2007.

(1453) Slutten på Romeriket og starten på Det Osmanske Riket. Innlevering i eldre historie 2. Termin Levert: 19. januar 2007. FALLET AV KONSTANTINOPEL (1453) Slutten på Romeriket og starten på Det Osmanske Riket. Innlevering i eldre historie 2. Termin Levert: 19. januar 2007 Øystein Bjørndal 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon (forts.) Flervalg Automatisk poengsum Levert LIK101 1 Likestilling: Sosialisering og kjønnsroller Kandidat 6102 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status LIK101 03.06.2015 Dokument Automatisk poengsum Levert 1 LIK101 03.06-2015 - generell informasjon

Detaljer

Lokal læreplan samfunnsfag 5. trinn

Lokal læreplan samfunnsfag 5. trinn Lokal læreplan samfunnsfag 5. trinn Lærebok: Midgard Antall uker 6 uker Livet ved de store elvene Bison VØL Nærlesing Letelesing Skumlesing Læresamtalen Midgard s 6-29 Globus s 86 95 (Utdrag. Lærer) Tutankhamon,

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1:

Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: Preken juledag i Fjellhamar kirke 25. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Johannes i kapittel 1: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var

Detaljer

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging

HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging HI-129 1 Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse og nasjonsbygging Kandidat-ID: 2032 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 Generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 spørsmål om bruk

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Dr. Thea Selliaas Thorsen, Klassiske fag, NTNU, er akademisk hovedredaktør for Kanon-serien.

Dr. Thea Selliaas Thorsen, Klassiske fag, NTNU, er akademisk hovedredaktør for Kanon-serien. Dr. Thea Selliaas Thorsen, Klassiske fag, NTNU, er akademisk hovedredaktør for Kanon-serien. TERENTS Evnukken GJENDIKTET FRA LATIN AV Iris Aasen Brecke FORORD EVNUKKEN BLIR AV FORSKERE i dag regnet som

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

Reisen til Roma. Svein Lindin Sommelier svein@vinforedrag.no

Reisen til Roma. Svein Lindin Sommelier svein@vinforedrag.no 1 Reisen til Roma Svein Lindin Sommelier svein@vinforedrag.no 23-25. mai samlet to gamle studievenner, Lars G. Rein-Helliesen og Jon W. Iddeng, ulike fagmiljøer innenfor historie, arkeologi og vin til

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Forord.................................................................. 11 Kapittel 1 Historiske røtter.............................................. 13 Hva kjennetegner et menneske?...........................................

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv

Kristin Solberg. Livets skole. Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Kristin Solberg Livets skole Historien om de afganske kvinnene som risikerer alt for å redde liv Om forfatteren: Kristin Solberg (f. 1982) er journalist og forfatter, bosatt i Kairo. Under arbeidet med

Detaljer

Introduksjon til lærerveiledning

Introduksjon til lærerveiledning Introduksjon til lærerveiledning Dette undervisningsopplegget vil bli videreutviklet via www.ungioslo.org. Intensjonen er at erfaringer vil bli delt via nettsiden slik at dette kan bli en verktøykasse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Figurer kapittel 1 Vår psykologiske hverdag. Periode/årstall Hovedsyn / sentrale retninger i psykologien Sentrale personer

Figurer kapittel 1 Vår psykologiske hverdag. Periode/årstall Hovedsyn / sentrale retninger i psykologien Sentrale personer Figurer kapittel 1 Vår ske hverdag Figur side 18 En oversikt over ens utvikling Periode/årstall Hovedsyn / sentrale retninger i en Sentrale personer Antikken (ca. 700 f.kr. 500 e.kr.) Middelalder (ca.

Detaljer

KoiKoi: Barnekompendiet

KoiKoi: Barnekompendiet KoiKoi: Barnekompendiet 1. Om kjønn hos Ankoi Opptakstprøvene Den første natten av KoiKoi samles alle av hvert kjønn for å holde MannRit, NukRit og KvinnRit. Din rolles kjønn ble avgjort på en av disse

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer