TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?"

Transkript

1 -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle aktører, men sivilsamfunnet er en viktig tilleggsaktør til det kommunale tilbudet. Rødt mener det offentlige best kan ivareta kommunale tjenester. KrF ønsker ikke å skille ut kommunale tjenester slik at disse overtas av kommersielle private selskap. KrF ønsker samtidig å legge til rette for at ideelle organisasjoner og stiftelser kan bidra i det kommunale tjenestetilbudet. Høyre mener at valgfrihet og mangfold er viktig for alle innbyggere.

2 2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig? Høyre tror at et større mangfold av tilbydere utover det offentlige tjenestetilbudet bidrar til bedre og mer mangfoldige tjenester. Krf har ikke noe ønske om og rekommunalisere på prinsipielt grunnlag, men vil gjøre det der dette er hensiktsmessig. Sp kommer ikke til og aktivt rekommunalisere tjenester.

3 3. Vil dere/ditt parti iverksette prøveprosjekt for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i minst to etater i kommunen i samarbeid med fagbevegelsen? Rødt sier et stort rungende JA. SV ønsker at kommunen skal ha flere forsøk med sekstimersdager. Dette kan gjerne kombineres med forsøk med andre turnusordninger i samarbeid med de ansatte i stillinger hvor det er aktuelt. Høyre mener vi trenger alle de hender vi kan få og 6 timers arbeidsdag, dvs. deltid for alle, vil være en dårlig løsning. KrF vil se på flere mulige turnusordninger enn de som benyttes i dag, og søke å finne frem til bedre og mer fleksible turnusordninger sammen med de ansattes organisasjoner.

4 4. Vil dere/ditt parti iverksette obligatorisk seksualundervisning i skoler som inkluderer bevisstgjøring om porno og hvordan pornoen påvirker ungdommens syn på seksualitet? Krf ønsker et større fokus på hvordan pornografi ødelegger ungdoms syn på seksualitet og forholdet til sin partner. SV vil at seksualundervisningen i skolen skal omhandle kjønn, respekt og lyst, men også maktbalansen i seksuelle relasjoner, grensesetting og viktigheten av aktivt samtykke. Venstre ønsker å styrke seksualundervisningen. Bevisstgjøring rundt porno er en naturlig del av dette FrP støtter en seksualundervisning som tar utgangspunkt i at hvert enkelt individ bestemmer over sin egen kropp. Undervisningen må sørge for at eleven får et naturlig forhold til egen kropp og egen seksualitet. Høyre ønsker å gi skoleledere og lærere stor frihet i undervisningen, men de har stor tiltro til at skolen inkluderer slike spørsmål i undervisningen der det er naturlig. Sp kommer ikke til å utvide den undervisningen som er i dag, men forutsetter at dette er et tema som tas opp.

5 5. Vil dere/ditt parti forby strippe-klubber? Krf er skeptiske til stripping, og ønsker ikke å legge til rette for strippeklubber i Trondheim. Sp sentralt har gått ut tidligere mot strippeklubber, men Trondheim har ikke ansett dette som en lokalpolitisk sak og ikke tatt stilling, så de henviser til vedtak gjort sentralt. Høyre har generelt liten tro på forbud som politisk virkemiddel i spørsmål av moralsk karakter.

6 6. Vil dere/ditt parti iverksette holdningskampanjer om seksuell trakassering og voldtekt retta mot unge gutter? Frp mener holdningskampanjer som har til hensikt å motvirke voldtekt må prioriteres uavhengig av om ofrene er jenter eller gutter. Frp har tidligere bedt om økt fokus på tiltak rettet mot unge gutter, i forbindelse med behandlingen av tiltaksplan mot prostitusjon og menneskehandel. Høyre mener seksuell trakassering og voldtekt er helt uakseptabelt og må møtes med mange slags virkemidler. De mener holdningsarbeid kanskje er det aller viktigste, særlig i den fasen av livet hvor holdninger formes. Krf vil fremheve virkemidler som holdningsskapende kampanjer, synlig politi, raskere og bedre etterforskning og en mer restriktiv alkoholpolitikk i kampen mot seksuell trakassering og voldtekt Rødt vil iverksette holdningskampanjer, men ikke begrenset til gutter. Sp kommer ikke til å iverksette holdningskampanjer, og kommunen jobber aktivt med arbeid mot gutter som prostituerer seg i Trondheim og de kommer til å jobbe for at dette arbeidet fortsetter og økes i fremtiden.

7 7. Vil dere/ditt parti iverksette tiltak og/eller prioritere bevilgninger for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon? Frp stiller seg bak tiltaksplan mot prostitusjon og menneskehandel. Høyre mener i tillegg at det for utenlandske prostituerte er viktig med et internasjonalt samarbeid. Rødt vi vil arbeide for flere og bedre tilbud for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon. Sp prioriterer bevilgninger for å hjelpe både kvinner og menn som vil ut av prostitusjon.

8 8. Vil der/ditt parti fjerne og/eller gå i mot regjeringas forslag til å utvide grensa for sjølstendig oppholdstillatelse for ekteskapsinnvandrere til 5 år? Sp henviser til partiet sentralt, dette er ikke en sak for kommunen. Venstre har ikke en slik økning av grensa som et primærstandpunkt. Krf understreker at det må finnes egne regler for ekteskapsinnvandrere som opplever vold eller mishandling av seg eller sine barn i ekteskapet. Disse innvandrerne må kunne få opphold uten å ha oppholdt seg i Norge i 5 år.

9 9. Vil dere/ditt parti forplikte dere til å gi kvinner i ufrivillig deltid større stillingsandel ved ledighet? Sp ønsker å tilby både kvinner og menn i ufrivillig deltid større stillingsandel ved ledighet. Krf vil bekjempe ufrivillig deltid. I 2013 var de med på å innføre en garanti om at alle nye stillinger innen eldreomsorgen i Trondheim skal lyses ut som heltidsstillinger. Samtidig er de opptatt av at de som ønsker å jobbe deltid skal få muligheten til dette. Frp vil jobbe for at flere ansatte skal få tilgang til heltidsstillinger, dersom de ønsker dette. Dette må gjøres i henhold til bemanningsbehov. FrP har for eksempel foreslått økt bemanning i eldreomsorgen og bruk av ønsketurnus, og mener dette er tiltak som bidrar i denne sammenhengen. De vil ikke skille mellom kjønn i disse tiltakene. Høyre mener det er god personalpolitikk å satse på egne ansatte. Det betyr at ansatte uansett kjønn som arbeider deltid bør ansettes hvis de for øvrig er godt kvalifisert for stillingen.

10 10. Vil dere/ditt parti innføre en minimumsgrense på 40 % for stillinger i helse og omsorgssektoren ved utlysing av nye stillinger? Sv mener tilbud om hele stillinger må være hovedregelen. Krf har innført en garanti om at alle nye stillinger innen eldreomsorgen skal være 100 % stillinger. I fremtiden vil Krf fortsette å jobbe for at alle som ønsker det skal få anledning til å jobbe 100 % Sp mener ja, dersom det er rom for det økonomisk, det har vært hovedregel i Trondheim de siste årene. Venstre er i utgangspunktet positive, men mener det blir praktisk vanskelig i en studentby. Frp mener en slik minimumsgrense er lite fleksibel, og vil kunne avskjære studenter fra å ha deltidsstillinger i omsorgssektoren. Høyre mener det er et mål å redusere ufrivillig deltid. Forskjellige former for avtaleturnus kan redusere omfanget av ufrivillig deltid, men for Høyre er brukernes behov det viktigste og en absolutt minimumsgrense kan komme i strid med dette.

11 TRONDHEIM Utarbeidet av: KVINNEFRONTEN -Kamp mot all kvinneundertrykking

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder

Utdanningspolitiske satsingsområder 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta har utformet spørsmål som omhandler de viktige sidene av utdanningspolitikken i Alta kommune. Prosessen med å utforme kravene har gått

Detaljer

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 (Ikke korrekturlest - med forbehold om endringer) ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs mål er et solidarisk

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013

Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Partiprogrammer, politiske konfliktlinjer og temaer på YS sine områder i valgkampen 2013 Målet med dette notatet er å se hva som kan bli viktige temaer i valgkampen med utgangspunkt i partienes forslag

Detaljer

2012-2013. DOK 8:12 S (2012-2013) Om endring i foreldrepermisjonsordningen

2012-2013. DOK 8:12 S (2012-2013) Om endring i foreldrepermisjonsordningen En utredning gjennomført av Wenche Irene Thomsen ved LOs Forhandlings- og HMS-avdeling. Revidert 28.06.2013 Representantforslag Forslaget Innholdet For Mot Votering/vedtak i Stortinget 2012-2013 DOK 8:12

Detaljer

Søknad om midler til feministisk selvforsvar

Søknad om midler til feministisk selvforsvar Søknad om midler til feministisk selvforsvar Info om søker: Jenteforsvaret er en undergruppe av Sosialistisk Ungdom Organisasjonsnr: 971524669 Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21933350 Kontonr: 7874

Detaljer

Senterkvinnenes politiske plattform

Senterkvinnenes politiske plattform Senterkvinnenes politiske plattform 2014 2018 Vedtatt av Senterkvinnene sitt landsmøte 2014 Manifestkomiteen: Åse Lilleåsen, Kari Ask, Monika Tjønna og Elisabeth S. Gundersen Grønn feminisme 1. Likeverdighet

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

Hovedprogram for KrFU 2012-2016

Hovedprogram for KrFU 2012-2016 Hovedprogram for KrFU - Oktober Innhold Ideologi... Grunnverdiene i den kristendemokratiske ideologi... Menneskeverd... Nestekjærlighet... Forvalteransvaret... Kristendemokratisk ideologi... Personalisme...

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG

ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 ARBEIDSPROGRAM ALLE INNKOMNE FORSLAG VERSJON FOR RØDT.NO Forslagsnummer: 1 Sidenummer:3 Fra linjenummer: 84 85 "overutnyttelsen av stadig flere viktige naturressurser"

Detaljer

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 17 Juni 2013 2100 bedriftsledere og arbeidstakere om: Stortingsvalget 2013 Hvordan vi stemmer innenfor de ulike bransjene og sektorene. Hvilke partier som vil

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT

KVINNEPANELETS RAPPORT KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken Innledning Norge er blitt kåret til verdens mest likestilte land. Det har vi all grunn

Detaljer

En sosialliberal integreringspolitikk

En sosialliberal integreringspolitikk En sosialliberal integreringspolitikk INNHOLD: Et liberalt utgangspunkt...3 Venstres politikk...4 Norsk- og samfunnsopplæring for flere...5 Større fleksibilitet i norsk- og samfunnsundervisningen...5 Introduksjonskurs

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer