EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006"

Transkript

1 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets planer Produktlanseringer med global rekkevidde (NOK mill) 1. kv kv Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 9,2 % 9,2 % 10,0 % Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Operasjonell kontantstrøm Operasjonelle investeringer Fortjeneste per aksje (NOK) 0,74 0,51 2,73 Antall ansatte EDB Business Partner hadde i 1. kvartal 2006 driftsinntekter på NOK mill mot NOK mill i samme kvartal Driftsinntektene viste en vekst på 14 prosent i forhold til tilsvarende periode i Av oppkjøpene som ble foretatt i slutten av 2005 og begynnelsen av 2006 er TAG Systems konsolidert i forretningsområdet Løsninger med virkning fra , Datarutin i forretningsområdet IT Drift med virkning fra , mens Avenir og Spring Consulting er inkludert i det nye forretningsområdet Applikasjonstjenester med virkning fra Driftsinntektene i IT Drift økte med 1 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2005, mens forretningsområdet Løsninger hadde en vekst i omsetningen på 18 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, hvorav en organisk vekst på 8 prosent. Applikasjonstjenester hadde en omsetning på NOK 111 mill i 1. kvartal Proforma omsetning for forretningsområdet var NOK 91 mill i 2005, hvilket innebærer en samlet vekst på 22 prosent for virksomhetene som nå inngår i Applikasjonstjenester. Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 123 mill i kvartalet mot NOK 109 mill i 1. kvartal Konsernets EBITA margin ble 9,2 prosent som er på nivå med samme periode i fjor. EBITA marginen for forretningsområdet IT Drift ble 8,2 prosent mot 8,7 prosent i 1. kvartal Endringen skyldes i hovedsak tidligere kommuniserte prisreduksjoner knyttet til enkelte store kundekontrakter. Løsninger viste en EBITA margin på 14,9 prosent sammenlignet med 15,2 prosent for samme periode i fjor. Det nye forretningsområdet Applikasjonstjenester viste en EBITA margin på 13,8 prosent, som er en betydelig forbedring sammenlignet med proforma EBITA margin for 1. kvartal 2005 for virksomhetene som nå inngår i Applikasjonstjenester. Amortisering av immaterielle eiendeler relatert til merverdier på kundekontrakter og software i forbindelse med overtatt virksomhet utgjorde i 1. kvartal 2006 NOK 18 mill mot NOK 23 mill i 1. kvartal Amortisering av immaterielle eiendeler relatert til virksomheter konsolidert fra 2006 utgjorde NOK 6 mill. Driftsresultat (EBIT) for 1. kvartal 2006 ble NOK 105 mill, mot NOK 85 mill for 1. kvartal 2005, hvilket tilsvarer en økning på 24 prosent.

2 - 2 - Netto finanskostnader utgjorde NOK 11 mill i 1. kvartal 2006 mot NOK 17 mill i tilsvarende kvartal i fjor. Netto rentekostnader utgjorde NOK 9 mill, en økning fra NOK 7 mill i samme periode Konsernet fikk et resultat etter skatt på NOK 67 mill i 1. kvartal 2006, mot NOK 47 mill i samme periode Fortjeneste pr. aksje ble NOK 0,74 mot NOK 0,51 i 1. kvartal 2005, som er en økning på 44 prosent. Antall ansatte er økt fra per 31. desember 2005 til per 31. mars 2006 som følge av oppkjøpt virksomhet. Kontantstrøm og likviditet Konsernets operasjonelle kontantstrøm var i 1. kvartal 2006 NOK 56 mill mot NOK 58 mill i samme kvartal i fjor. Justert for positiv kontantstrøm fra virksomheten i EDB Telekom som ble solgt i 2005 med NOK 33 mill i 1. kvartal 2005, og NOK 13 mill fra oppkjøpte virksomheter i 2006, var det en underliggende forbedring i operasjonell kontantstrøm på NOK 18 mill. Oppbygging av normalisert arbeidskapital i forbindelse med oppkjøp utgjorde NOK 56 mill og er klassifisert som netto kontantstrøm fra finansiering. Kontantstrøm pr aksje var NOK 0,61 i 1. kvartal 2006 mot NOK 0,65 i 1. kvartal Netto rentebærende gjeld er NOK mill pr 31. mars 2006, en økning på NOK 763 mill fra utgangen av forrige kvartal. Økningen er relatert til oppgjør for oppkjøpt virksomhet, som med unntak for resultatbasert tilleggsoppgjør med eventuell utbetaling i 2007, er fullt ut gjennomført i perioden. Likviditetsreserven er NOK 827 mill pr 31. mars 2005, hvorav ubenyttede trekkrettigheter utgjør NOK 749 mill. Konsernet har i perioden inngått en 5 års avtale om en flervaluta trekkfasilitet på NOK 500 mill. Investeringer Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler utgjorde i 1. kvartal 2006 NOK 67 mill mot NOK 66 mill i tilsvarende kvartal i Av investeringene er NOK 12 mill knyttet til investeringer knyttet til nytt administrasjonsbygg på Skøyen i Oslo, mens øvrige investeringer i hovedsak er relatert til kundekontrakter. Det er inngått en operasjonell leasing avtale i forbindelse med samlokalisering av stormaskinsdrift fra Bergen, Hamar og Stockholm til Oslo på NOK 68 mill i 1. kvartal I tillegg er det i forbindelse med oppgradering av programvare for offentlig sektor i 1. kvartal aktivert NOK 6 mill som immaterielle eiendeler. Samlet utgjør aktiverte utviklingskostnader NOK 15 mill per 31. mars Ordrereserve Konsernets ordrereserve utgjorde per 31. mars 2006 NOK mill, som er en netto reduksjon på NOK 617 mill i forhold til 31. desember prosent av ordrereserven vil inntektsføres i løpet av resten av 2006, 2007 og NOK mill er relatert til IT Drift, NOK mill til Løsninger og NOK 64 mill til Applikasjonstjenester.

3 - 3 - Konsernets forretningsområder IT Drift Virksomheten består av nettverkstjenester, drift av infrastruktur og applikasjoner, sikkerhetstjenester, brukerstøtte og forretningsstøttende elektroniske tjenester som fakturahåndtering, betalingstjenester og meldingsformidling samt print virksomhet. Aktiviteten er rettet mot alle bransjer og er lokalisert i Norge og Sverige. (NOK mill) 1. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 8,2 % 8,7 % 9,1 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Driftsinntekter i IT Drift utgjorde NOK 955 mill i 1. kvartal 2006, sammenlignet med NOK 944 mill i tilsvarende kvartal Forretningsområdet hadde en vekst i driftsinntektene på ca 1 prosent i forhold til 1. kvartal 2005 og skyldes oppkjøpet av Datarutin, som er konsolidert i forretningsområdet med virkning fra Lønn- og personalkostnader økte som følge av overtatt virksomhet, mens andre driftskostnader er redusert som følge av gjennomførte restruktureringer. Driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 78 mill i 1. kvartal 2006 mot NOK 82 mill i 1. kvartal EBITA marginen for kvartalet ble 8,2 prosent mot 8,7 prosent i 1. kvartal i Reduksjonen skyldes tidligere kommuniserte prisreduksjoner knyttet til enkelte store kundekontrakter. IT Drift i Sverige viste også i 1. kvartal 2006 en positiv EBITA utvikling som forventes å forbedres ytterligere i de kommende kvartaler og å være på nivå med øvrig del av forretningsområdet i løpet av Reduksjonen i operasjonelle investeringer var som forventet, og skyldes lavere kunderelaterte investeringer sammenlignet med tilsvarende periode i Datarutin har virksomhet innen IT drift, konsulenttjenester, dokumenthåndtering og løsninger for fagforbundenes sparekasser, ulike organisasjoner og eiendomsselskap i Sverige. Selskapet opererer ut fra Stockholm, Arjeplog og Herrljunga. Virksomheten inngår i forretningsområdet IT Drift i Sverige og den pågående integrasjonen er gjennomført som planlagt. Omsetning og EBITA margin for 1. kvartal 2006 er i tråd med opprinnelige forventninger.

4 - 4 - Løsninger Virksomheten omfatter salg av programvare og konsulenttjenester til bank- og finanssektoren og offentlig sektor. EDB tilbyr et fullverdig spekter av produkter og tjenester til nordiske banker, og virksomheten er hovedsakelig lokalisert i Norge og Sverige. (NOK mill) 1. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 14,9 % 15,2 % 18,9 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Forretningsområdet Løsninger hadde i 1. kvartal 2006 driftsinntekter på NOK 303 mill, mot NOK 256 mill i samme periode året før, som tilsvarer en vekst på 18 prosent. Omsetningsveksten relaterer seg til oppkjøp av BanqIT Business Applications i 2005 og TAG Systems i 2006 samt en organisk vekst på 8 prosent, særlig generert innenfor Bank og Finansområdet. Varekostnader samt lønn- og personalkostnader økte fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 som følge av oppkjøpt virksomhet. TAG Systems har en relativt sett høyere andel varekost enn den øvrige virksomheten i Løsninger. Andre driftskostnader økte som følge av oppkjøpt virksomhet samt innleie av konsulenter i forbindelse med høyt aktivitetsnivå. Forretningsområdet leverte et driftsresultat før amortisering av goodwill (EBITA) på NOK 45 mill i 1. kvartal 2006 mot NOK 39 mill i samme periode 2005 som tilsvarer en økning på 15 prosent. EBITA marginen var på 14,9 prosent sammenlignet med 15,2 prosent i samme periode i fjor. TAG Systems leverer kortpersonalisering og tjenester knyttet til bankers og andre virksomheters kortvirksomhet. Selskapet er videreført som et eget selskap med produksjonsvirksomhet i Mo i Rana. Omsetning og EBITA margin i 1. kvartal 2006 er i henhold til forventning.

5 Applikasjonstjenester De oppkjøpte virksomhetene Avenir, Spring Consulting og Software Technology Integration (STI) er organisert i det nyetablerte forretningsområdet Applikasjonstjenester. Virksomhetene har betydelig kompetanse på SAP-, Microsoft-, IBM- og Oracle teknologi, samt prosjektledelse, systemutvikling og integrasjon samt tilpasning og implementering av standardsystemer. (NOK mill) 1. kv Driftsinntekter 111 Varekostnader 11 Lønn- og personalkostnader 76 Avskrivninger 0 Andre driftskostnader 9 Sum driftskostnader 96 Driftsresultat før amortisering (EBITA) 15 EBITA % 13,8 % Operasjonelle investeringer 0 Antall ansatte 365 Forretningsområdet Applikasjonstjenester hadde i 1. kvartal 2006 driftsinntekter på NOK 111 mill, mot en proforma omsetning for 1. kvartal 2005 på NOK 91 mill, hvilket innebærer en samlet vekst på 22 prosent for virksomhetene som nå inngår i Applikasjonstjenester. Av den samlede omsetningen utgjør ca 50 prosent SAP rådgivning. Gjennomsnittlig beskjeftigelsesgrad for Avenir og Spring Consulting har vært 77,5 prosent i perioden for 298 fakturerbare konsulenter. Varekostnader består i hovedsak av konsulenttjenester fra underleverandører, mens øvrige driftskostnader er relatert til egne ansatte. Forretningsområdet leverte et driftsresultat før amortisering av goodwill (EBITA) på NOK 15 mill i 1. kvartal 2006 som, tilsvarer en EBITA margin på 13,8 prosent. Dette er en betydelig forbedring fra proforma EBITA margin for 1. kvartal 2005 og skyldes vekst både i Spring og Avenir samt lavere felleskostnader i Avenir sammenlignet med tilsvarende periode i Avenir er etablert i EDB som et eget selskap og Spring Consulting videreføres som egen juridisk enhet. Morselskap/Annet Driftsresultat før amortisering av goodwill (EBITA) for Morselskap/Annet utgjør NOK -16 mill mot NOK -13 mill i 1. kvartal Andre forhold Som et ledd i konsernets opsjonsprogram har konsernsjef, øvrig konsernledelse samt ca 50 nøkkelmedarbeidere per 30. mars 2006 mottatt opsjoner av en ramme på totalt 1,9 mill opsjoner. Det er i løpet av 1. kvartal 2006 utøvd opsjoner. Antall utestående opsjoner per 31. mars er Påløpt andel av verdi av utdelte opsjoner inkludert beregnet arbeidsgiveravgift er belastet resultatet for 1. kvartal 2006 med NOK 4,6 mill, mot NOK 3,5 mill i tilsvarende kvartal i Kostnaden er fordelt på morselskapet samt de enkelte forretningsområder. EDB Business Partner innførte IFRS i regnskapet per 1. januar Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med delårsrapporteringsstandarden.

6 - 6 - Utsiktene fremover IT-tjenestemarkedet i Norden vokser i første kvartal 2006, og EDB legger til grunn at denne utviklingen fortsetter resten av året. Det er god etterspørsel etter bank- og finansløsninger og markedet for applikasjonstjenester og IT Rådgivning viser en tilsvarende god utvikling. I siste del av 2005 og 1. kvartal 2006 var det et fåtall større kontrakter som ble signert innen IT outsourcing. Oppstarten av slike kontrakter gjør at man vil se en sprangvis utvikling i totalmarkedet innen outsourcing. EDB ser en utvikling innen forretningsområdet IT Drift som er i tråd med markedsutviklingen. EDB ser mange muligheter som vil kunne bidra positivt til omsetningsutviklingen innen IT Drift i tiden fremover. Samtidig har selskapet et kostnadsfokus som skal sikre at marginen opprettholdes på et stabilt nivå. Overtagelsen av Datarutin har styrket den svenske delen av forretningsområdet. Forretningsområdet Løsninger forventer at den positive markedsutviklingen fra første kvartal fortsetter de neste kvartalene. Selskapet ser god etterspørsel blant annet innen kredittområdet, noe som drives av kundenes behov for økt effektivisering og myndighetenes krav om Basel II tilpasninger. Basel II er internasjonale krav til risikostyring som bankene må følge for å oppnå bestemte krav til egenkapital finansiering. Nye produktlanseringer ventes også å bidra positivt til utviklingen. TAG Systems har utviklet seg positivt og gjør at selskapet har styrket markedsposisjonen innen kortområdet. Forretningsområdet Applikasjonstjenester, som ble etablert i første kvartal, har god tilgang på prosjekter. Utnyttelsesgraden på konsulentene ventes i tiden fremover å ligge på et tilsvarende høyt nivå som selskapet har rapportert for første kvartal. Aktivitetsnivået i andre kvartal påvirkes noe på grunn av offentlige helligdager. Avenir, Spring Consulting og Software Technology Integration utvikler seg positivt, og i tråd med selskapets planer. Med virkning fra april overtas Guide Konsult AB, og dette vil forsterke EDBs posisjon innen Applikasjonstjenester i Sverige. EDB ser samtidig flere kryssalgsmuligheter mellom det nye forretningsområdet Applikasjonstjenester og IT Drift og Løsninger. Oslo, 24. april 2006 Styret i EDB Business Partner ASA

7 - 7 - EDB Business Partner Rapport per forretningsområde (NOK mill) Driftsinntekter: 1.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 04 IT Drift Løsninger , Applikasjonstjenester 111 Elimineringer EDB Konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA): 1.kv kv kv 053. kv kv kv kv kv kv kv 04 IT Drift Løsninger , Applikasjonstjenester 15 Morselskap / Annet EDB Konsern Driftsmargin: 1.kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 04 IT Drift 8,2 % 8,7 % 9,1 % 9,4 % 9,4 % 8,8 % 8,7 % 9,9 % 10,1 % 8,9 % 8,4 % Løsninger 14,9 % 15,2 % 18,9 % 20,0 % 18,9 % 20,8 % 15,2 % 15,9 % 16,4 % 15,9 % 9,2 % Applikasjonstjenester 13,8 % EDB Konsern 9,2 % 9,2 % 10,4 % 10,9 % 10,6 % 10,8 % 9,2 % 10,1 % 10,3 % 9,2 % 7,4 %

8 - 8 - EDB Business Partner Resultatregnskap (NOK mill) 1.kv 06 1.kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Ordinære avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) Engangsposter Amortisering av immaterielle eiendeler Driftsresultat (EBIT) Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skatter Resultat etter skatt Resultat etter skatt Telekom virksomhet Balanse (NOK mill) Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Likvider Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Lån på spesielle vilkår Annen rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlige avgifter, feriepenger Rentefri gjeld Rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

9 - 9 - EDB Business Partner Kontantstrømoppstilling (NOK mill) 1. kv 06 1.kv EBITDA Inn-/utbetaling av finans/skatt m.m Endring kundefordringer/forskudd Endring leverandørgjeld/forskudd Endring andre tidsavgrensninger Nto kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Operasjonelle investeringer Investering i egenutviklet programvare Salg av driftsmidler Investering i virksomhet Salg av virksomhet Nto kontantstrøm fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Utbetaling av utbytte Innbetaling av egenkapital 21-2 Nto kontantstrøm fra finansiering Nto endring i betalingsmidler Betalingsmidler IB Valutaendringer på betalingsmidler Betalingsmidler UB Nøkkeltall 1. kv 06 1.kv Nøkkeltall per aksje (NOK): Resultat videreført virksomhet 0,74 0,51 2,73 Utvannet resultat videreført virksomhet 0,72 0,50 2,66 EBITDA 2,17 2,00 8,95 Operasjonell kontantstrøm 0,61 0,65 6,41 Andre nøkkeltall: EBITDA-margin 14,7 % 15,3 % 16,7 % EBITA-margin 9,2 % 9,2 % 10,0 % Avkastning på investert kapital (ROIC) 16,1 % 19,1 % 19,6 % Egenkapital i % av totalkapital 39 % 37 % 44 % Gearing 0,66 0,41 0,26 Netto rentebærende gjeld (NOK mill) Gj.sn. antall aksjer Gj.sn. antall aksjer inkl. utvanningseffekt

10 EDB Business Partner Egenkapitalavstemming (NOK mill) Egenkapital Resultat etter skatt, inkl Telekom Utbytte Implement. effekt IAS 39 og andre IFRS effekter Opsjonsprogram ansatte Kapitalforhøyelse 21-2 Omregningsdifferanser Egenkapital

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK 1.465 mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 Høydepunkter 2. kvartal 2008 Omsetningen øker 25 prosent til NOK 2.034 millioner EBITA var NOK 191 millioner (155) Fortjeneste per

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2000 Oppsummering EDB Business Partners resultat målt på den underliggende drift, ligger på linje med første kvartal i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger,

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 1. kvartal i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innenfor

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 1 Oppsummering Resultatmargin 7,1% for konsernet ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 Kraftig bedring i EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase har lagt grunnlag for marginvekst Ingen

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 Oppsummering Bedre underliggende EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase legger grunnlaget for marginvekst Operasjonell kontantstrøm på 234 MNOK

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter økt med 6% til NOK 1.685 mill Forbedret EBITA margin til 10,2% Sterk operasjonell kontantstrøm; NOK 523 mill (+38%) Signert nye

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 2. kvartal i fjor Lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor God lønnsomhetsutvikling innenfor Driftsområdet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q2 2001 Driftsinntekter EBITDA EBITA NOK 1 205 mill. (+ 14 % mot proforma) 182 (+ 37 MNOK) 135 (+ 53 MNOK) Resultat før skatt -10 (-

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer