Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %"

Transkript

1 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på NOK 37 mill (39 mill) Nye kontrakter; NOK 1,3 mrd (5,0 mrd) Nøkkeltall (NOK mill) 1.kv kv. 2009* 2009* Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % Driftsresultat før engangsposter (EBIT) Engangsposter Driftsresultat (EBIT) Resultat før skatt Operasjonell kontantstrøm før restrukturering Operasjonelle investeringer Fortjeneste per aksje før engangsposter (NOK) 0,40 0,49 2,06 Fortjeneste per aksje (NOK) 0,40 0,49 1,29 Antall ansatte * Ikke justert for kjøp og salg av virksomheter i perioden EDB Business Partner ASA Side 1/11

2 Sammendrag 1. kvartal 2010 EDB Business Partner hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på NOK mill mot NOK mill i samme kvartal Det er en nedgang på 5 prosent som i hovedsak skyldes svakere etterspørsel fra bransjeområdet industri i Norden og som påvirker aktivitetsnivået innenfor forretningsområdene IT Drift og Consulting. Driftsinntektene i forretningsområdet IT Drift ble NOK mill mot proforma NOK mill i tilsvarende kvartal året før. Forretningsområdet Løsninger hadde driftsinntekter på NOK 403 mill mot NOK 374 mill i 1. kvartal Forretningsområdet Consulting hadde driftsinntekter i 1. kvartal 2010 på NOK 452 mill mot proforma NOK 522 mill i tilsvarende periode året før. EDB hadde 27 prosent av driftsinntektene utenfor Norge i 1. kvartal Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 134 mill i 1. kvartal 2010 mot NOK 135 mill i samme kvartal Konsernets EBITA margin ble 7,4 prosent mot 7,0 prosent i samme periode i EBITA marginen for forretningsområdet IT Drift ble i 1. kvartal ,9 prosent mot proforma 6,7 prosent i 1. kvartal Forretningsområdet Løsninger hadde en EBITA margin på 12,1 prosent i 1. kvartal 2010 mot 12,7 prosent i samme kvartal året før. Forretningsområdet Consulting viste en EBITA margin på 6,5 prosent i 1. kvartal 2010, sammenlignet med en proforma EBITA margin på 7,2 prosent for 1. kvartal Amortisering knyttet til egenutviklet programvare var NOK 28 mill i 1. kvartal 2010, sammenlignet med NOK 11 mill i tilsvarende kvartal i Økningen er delvis relatert til økt salg av utviklingsprosjekter innenfor bank og finans området. I tillegg er EDBs SAP-prosjekt for kommunale virksomheter begynt avskrevet i 1. kvartal 2010 som følge av at prosjektets hovedmodul er ferdigstilt og tatt i bruk av flere kunder. Amortisering av andre immaterielle eiendeler utgjorde i 1. kvartal 2010 NOK 14 mill, mot NOK 19 mill i 1. kvartal Reduksjonen skyldes avsluttet amortisering av merverdier identifisert ved tidligere oppkjøp. Driftsresultat før amortiseringer (EBITA) for 1. kvartal 2010 ble NOK 134 mill som er på samme nivå som 1. kvartal Netto finanskostnader utgjorde NOK 39 mill i 1. kvartal 2010, en reduksjon på NOK 2 mill sammenlignet med samme periode i Netto rentekostnader utgjorde i 1. kvartal 2010 NOK 36 mill, sammenlignet med NOK 43 mill i 1. kvartal Reduksjonen skyldes lavere gjeldsgrad for konsernet, samt betydelig lavere rentenivå i 1. kvartal 2010 enn i samme periode i Konsernets resultat etter skatt ble NOK 38 mill i 1. kvartal 2010, mot NOK 46 mill i 1. kvartal Rapportert fortjeneste per aksje før engangsposter i 1. kvartal 2010 var NOK 0,40 sammenlignet med NOK 0,49 i samme periode Konsernet hadde ansatte per 31. mars 2010 sammenlignet med ansatte ved utgangen av Økningen i antall ansatte er primært innenfor konsernets virksomheter i Ukraina og India i tråd med kommuniserte planer. I tillegg har EDB overtatt noe personell som en del av nye outsourcing-avtaler i Sverige. Konsernets forretningsområder IT Drift Forretningsområdet IT Drift består av nettverkstjenester, drift av infrastruktur og applikasjoner, sikkerhetstjenester, brukerstøtte og forretningsstøttende elektroniske tjenester. IT Drift gir kundene tilgjengelige og stabile IT-systemer slik at deres ansatte og kunder er sikret tilgang døgnet rundt. Aktivitetene er rettet mot de fleste bransjer og er hovedsakelig lokalisert i Norge og Sverige. (NOK mill) 1. kv kv. 2009* 2009** Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,9 % 6,7 % 8,3 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte *Proforma tall for sammenlignbar periode 2009 ** Proforma tall regnskapsåret 2009 EDB Business Partner ASA Side 2/11

3 Driftsinntekter i forretningsområdet IT Drift utgjorde NOK mill i 1. kvartal 2010, tilsvarende en negativ organisk vekst på 2 prosent sammenlignet med 1. kvartal året før. Nedgangen er i all vesentlighet relatert til konsernets kunder innenfor bransjeområdet Industri. Konsernets øvrige driftsvirksomhet viste en organisk vekst på 4 prosent. Varekostnader i 1. kvartal 2010 var 5 prosent høyere enn i samme periode i Dette skyldes reklassifisering av kostnader knyttet til printvirksomheten som ble outsourcet i Samtidig er konsernets konsulentkostnader redusert som en konsekvens av kostnadsprogrammet som ble gjennomført i Lønns- og personalkostnader var i 1. kvartal 2010 NOK 14 mill lavere enn i tilsvarende kvartal i Dette som et resultat av gjennomførte restruktureringstiltak i andre halvdel av Avskrivninger ble i 1. kvartal 2010 redusert med NOK 6 mill sammenlignet med 1. kvartal Dette som følge av lavere investeringsnivå gjennom 2009, noe som er ytterligere redusert i Driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble NOK 85 mill i 1. kvartal 2010 mot proforma NOK 74 mill i 1. kvartal EBITA marginen for kvartalet ble 7,9 prosent mot proforma 6,7 prosent i 1. kvartal Av EBITA på NOK 85 mill er NOK 8 mill ekstraordinære inntekter primært relatert til reversering av husleieavsetning knyttet til den svenske delen av virksomheten. Løsninger Løsninger tilbyr et fullverdig spekter av programvare og konsulenttjenester til bank- og finanssektoren i Norden, samt programvare / løsninger til norske kommuner, helseregioner og flere statlige foretak. Forretningsområdet leverer også løsninger for dokumenthåndtering til offentlige virksomheter. (NOK mill) 1. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 12,1 % 12,7 % 13,1 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Forretningsområdet Løsninger hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på NOK 403 mill, mot NOK 374 mill i samme periode året før. Dette tilsvarer en organisk vekst på 8 prosent i kvartalet. Løsningsområdet Bank og Finans viste en organisk vekst på 12 prosent i kvartalet som skyldes økt tilgang på nye kunder og vellykkede produktlanseringer. Innen branseområdet Offentlig, hvor EDB jobber med å utvikle en løsningssuite for kommunesektoren, går fornyelsen noe senere enn planlagt. Bakgrunnen for dette er økt behov for utvikling for å dekke de behov kundene har, noe som påvirker inntektsbildet på kort sikt. Varekostnader i 1. kvartal 2010 var på samme nivå som 1. kvartal 2009 selv om driftsinntektene har økt. Dette skyldes høyere grad av omsetning av egne produkter uten tredjeparts leveranser. Lønns- og personalkostnader økte med 8 prosent i 1. kvartal 2010 i forhold til samme kvartal i Økningen skyldes generell lønnsøkning, samt økning i antall ansatte innenfor løsningsområdet Bank og Finans. Forretningsområdet leverte et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 49 mill i 1. kvartal 2010 sammenlignet med NOK 48 mill i 1. kvartal EBITA marginen for kvartalet ble 12,1 prosent mot 12,7 prosent i 1. kvartal Consulting EDB samlet med virkning fra 2009 selskapets virksomheter knyttet til konsulenttjenester i ett forretningsområde Consulting. Trinnvis gjennom 2010 vil selskapene fusjonere slik at man får en enklere struktur og tydeligere markedsmodell. Med virkning fra 1. april 2010 EDB Business Partner ASA Side 3/11

4 er selskapene i Norge fusjonert til EDB Consulting Group AS. En tilsvarende fusjon blant selskapene i Sverige vil gjennomføres i løpet av 3. kvartal For å sikre en optimal balanse mellom nordiske og globale ressurser i kundeleveranser inngår selskapets virksomheter i India og Ukraina i forretningsområdet Consulting. Consulting omfatter med dette i underkant av ansatte med betydelig kompetanse på SAP, Microsoft, Oracle og IBM-teknologi samt prosjektledelse, systemutvikling og integrasjon i tillegg til tilpasning og implementering av standardsystemer. Virksomheten er organisert med en rekke kontorer i Norge, Sverige, Danmark og Belgia, samt India og Ukraina. (NOK mill) 1. kv kv. 2009* 2009** Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 6,5 % 7,2 % 7,4 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte * Proforma tall for sammenlignbar periode 2009 ** Proforma tall regnskapsåret 2009 mill i 1. kvartal 2010 som tilsvarer en EBITA margin på 6,5 prosent. Proforma var EBITA marginen til sammenligning 7,2 prosent i 1. kvartal Gjennomsnittlig beskjeftigelsesgrad for Consulting har vært 75.0 prosent i 1. kvartal 2010 for fakturerbare konsulenter. Antall ansatte var per 31. mars 2010 sammenlignet med ved utgangen av Det har vært en økning av antall ansatte innenfor konsernets virksomheter i India og Ukraina, mens antall ansatte i de nordiske landene er redusert med 3 prosent siden årsskiftet. Av totalt ansatte arbeider 591 i Sverige, 537 i Norge og 102 i Danmark. Konsernets selskaper i India og Ukraina sysselsetter ansatte ved utgangen av mars I tillegg har forretningsområdet 39 ansatte i andre europeiske land, samt i USA og Singapore. Finansielle forhold Kontantstrøm og likviditet Operasjonell kontantstrøm før restrukturering var i 1. kvartal 2010 negativ med NOK 182 mill, sammenlignet med NOK 19 mill i tilsvarende periode året før. Nedgangen skyldes primært en betydelig reduksjon av leverandørgjelden i perioden. Forretningsområdet Consulting hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på NOK 452 mill, mot proforma NOK 522 mill i 1. kvartal Dette tilsvarer en nedgang på 13 prosent ved justering for salg av virksomheter i Sverige i 3. kvartal Nedgangen relaterer seg i hovedsak til redusert etterspørsel fra nordiske industrivirksomheter. Konsernets global sourcing virksomhet viser en organisk vekst i 1. kvartal 2010 på 9 prosent sammenlignet med 1. kvartal Varekostnader ble i 1. kvartal 2010 redusert med 39 prosent sammenliknet med året før og skyldes i hovedsak redusert bruk av underleverandører. Lønns- og personalkostnader ble redusert med NOK 23 mill i 1. kvartal 2010 sammenliknet med 1. kvartal 2009 som følge av netto reduksjon i antall ansatte. Forretningsområdet leverte et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 29 Netto rentebærende gjeld var NOK mill per 31. mars 2010, som er en økning på NOK 288 mill sammenlignet med utgangen av Likviditetsreserven var NOK mill per 31. mars 2010, som er en netto reduksjon på NOK 284 mill fra utgangen av 4. kvartal Ubenyttede trekkrettigheter utgjør NOK 586 mill pr 31. mars Investeringer Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler utgjorde i 1. kvartal 2010 NOK 37 mill mot NOK 39 mill i tilsvarende kvartal i I forbindelse med utvikling og oppgradering av programvare i bransjene Offentlig og Bank og Finans innenfor forretningsområdet Løsninger er det i 1. kvartal 2010 aktivert NOK 48 mill som immaterielle eiendeler. Til sammenligning ble det i 1. kvartal 2009 aktivert NOK 35 EDB Business Partner ASA Side 4/11

5 mill som immaterielle eiendeler. Innenfor Bank og Finans ble det aktivert NOK 18 mill i 1. kvartal 2010, som i all hovedsak er relatert til avtalte kundeleveranser, samt utvikling av nye kredittløsninger og salgsstøttesystemer til en rekke nordiske banker. Innenfor bransjen Offentlig ble det aktivert NOK 26 mill i 1. kvartal 2010 i forbindelse med SAP-prosjektet for kommunale virksomheter. Samlet utgjør aktiverte kostnader i balansen vedrørende egenutviklet programvare NOK 326 mill per 31. mars Ordrereserve Konsernets ordrereserve utgjorde per 31. mars 2010 NOK mill etter å ha signert avtaler med en total kontraktsverdi på NOK mill i løpet av 1. kvartal IT Drift viser en nedgang i ordrereserven med NOK 402 mill til NOK mill mens ordrereserven til forretningsområdet Løsninger ble redusert med NOK 94 mill til NOK mill. Ordrereserven i Consulting ble redusert med NOK 29 mill til NOK 605 mill per 31. mars Støttefunksjoner / elimineringer Eliminering av omsetning mellom selskaper i EDBkonsernet utgjør NOK -107 mill i 1. kvartal 2010 mot NOK -84 mill i 1. kvartal Økningen skyldes primært kryssalg mellom EDBs selskaper innenfor Consulting og IS Partner, samt økte leveranser fra selskapene innenfor Global Sourcing til de andre forretningsområdene. Driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) for Støttefunksjoner som ikke er fordelt på forretningsenhetene utgjør NOK -28 mill i 1. kvartal 2010 mot NOK -25 mill i 1. kvartal Andre forhold utestående opsjoner knyttet til dette programmet pr 31. mars EDB Business Partner innførte IFRS i regnskapet per 1. januar Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som ved avleggelse av årsregnskapet. Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapportering. Utsiktene fremover IT-tjenestemarkedet i Norden viste betydelig nedgang i 2009 som følge av svakere etterspørsel og prispress. Enkelte løsningsområder viser imidlertid vekst, og EDB har styrket sin posisjon innen blant annet Bank og Finans. Ved starten på 2010 er kundene fortsatt tilbakeholdne med å øke investeringene og det er prispress på enkelte tjenesteområder. EDB opplever økt etterspørsel innen tjenesteområder som bidrar til at kundene standardiserer IT-infrastruktur og automatiserer arbeidsprosesser som et ledd i kostnadsreduserende tiltak. Tilsvarende er etterspørselen lavere etter utviklingsprosjekter, noe som også gir lavere inntekter hos EDB. Analyseselskapene IDC og Gartner venter at ITtjenestemarkedet gradvis vil bedre seg gjennom 2010 med utsikter til vekst i andre halvdel av året. På bakgrunn av fortsatt usikker markedssituasjon har styret i EDB høyt fokus på at det løpende gjennomføres nødvendige tiltak som sikrer at selskapet opprettholder en tilfredsstillende konkurransekraft. Oslo, 19. april 2010 Styret i EDB Business Partner ASA I forbindelse med Generalforsamling 10. mai 2006 ble et nytt opsjonsprogram for nøkkelpersonell vedtatt. Generalforsamlingen har senere besluttet at nye opsjonstildelinger ikke skal foretas, men at inngåtte opsjonsavtaler kan fullføres. Første mulige innløsning av første tredjedel av opsjonsprogrammet var i etterkant av offentliggjøring av 2. kvartalstall for Det er samlet EDB Business Partner ASA Side 5/11

6 Selskapsinformasjon EDB Business Partner er en ledende leverandør av ITtjenester i Norden. Vi hjelper våre kunder å skape reell verdi i hele verdikjeden, fra løsninger og konsulenttjenester til outsourcing. Vi er ca ansatte og hadde en årlig omsetning på om lag NOK 7,5 milliarder i EDB skal være en nær partner som kombinerer lokal ekspertise og dyp bransjekunnskap med en betydelig internasjonal leveransekapasitet. EDB Business Partner er notert på Oslo Børs. Finansiell kalender Ordinær generalforsamling 6. mai 2010 Resultat 2. kvartal juli 2010 Resultat 3. kvartal oktober 2010 Resultat 4. kvartal og foreløpige regnskapstall for februar 2011 Kontaktopplysninger EDB Business Partner ASA Nedre Skøyen vei 26 Postboks 640 Skøyen 0214 Oslo Org. nr: MVA Telefon: (+47) Fax: (+47) E-post: EDB Business Partner ASA Side 6/11

7 EDB Business Partner Rapport per forretningsområde* (NOK mill) Driftsinntekter: 1.kv 10 1.kv kv 09 3.kv 09 2.kv 09 1.kv 09 4.kv 08 3.kv 08 2.kv 08 1.kv 08 IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester Elimineringer EDB Konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA): 1.kv 10 1.kv kv 09 3.kv 09 2.kv 09 1.kv 09 4.kv 08 3.kv 08 2.kv 08 1.kv 08 IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester Støttefunksjoner EDB Konsern Driftsmargin: 1.kv 10 1.kv kv 09 3.kv 09 2.kv 09 1.kv 09 4.kv 08 3.kv 08 2.kv 08 1.kv 08 IT Drift 7,9 % 6,7 % 8,3 % 8,7 % 9,7 % 8,2 % 6,7 % 8,4 % 9,6 % 8,0 % 8,1 % Løsninger 12,1 % 12,7 % 13,1 % 12,6 % 13,0 % 14,1 % 12,7 % 13,7 % 15,6 % 15,1 % 13,7 % Applikasjonstjenester 6,5 % 7,1 % 7,4 % 9,4 % 6,6 % 6,2 % 7,1 % 9,3 % 6,0 % 11,9 % 9,4 % EDB Konsern 7,4 % 7,0 % 8,0 % 8,8 % 8,8 % 7,8 % 7,0 % 9,0 % 9,0 % 9,4 % 9,4 % * Ikke justert for kjøp og salg av virksomheter i perioden Ordrereserve per forretningsområde (NOK mill) Ordrereserve Ordrereserve fordelt per år Senere IT Drift Løsninger Applikasjonstjenester Total ordrereserve % av total 33 % 28 % 19 % 15 % 6 % EDB Business Partner ASA Side 7/11

8 EDB Business Partner Resultatregnskap (NOK mill) 1.kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnad Andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Ordinære avskrivninger Driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) Engangsposter Amortisering av immaterielle eiendeler Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Resultat etter skatt Hvorav minoritetsinteresser EDB Business Partner ASA Side 8/11

9 EDB Business Partner Balanse (NOK mill) Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital inklusive minoritetsinteresser Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentefri gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter, feriepenger Kortsiktig rentefri gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld EDB Business Partner ASA Side 9/11

10 EDB Business Partner Kontantstrømoppstilling (NOK mill) 1.kv kv EBITDA Inn-/utbetaling av finans/skatt Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensningsposter* Netto kontantstrøm før restrukturering /engangsposter Endring restrukturering/engangsposter Netto operasjonell kontantstrøm Operasjonelle investeringer Investering i egenutviklet programvare Salg av driftsmidler Investering i virksomhet Salg av virksomhet Netto kontantstrøm fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Utbetaling av utbytte Innbetaling av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansiering Netto endring i likvider Bankinnskudd IB Valutaendringer på betalingsmidler Bankinnskudd UB * Endring i andre tidsavgrensningsposter inkluderer endringer i balansepostene andre kortsiktige fordringer, offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld. EDB Business Partner ASA Side 10/11

11 EDB Business Partner Nøkkeltall 1.kv kv Nøkkeltall per aksje (NOK): Resultat per aksje 0,40 0,49 1,36 Resultat per aksje før engangsposter 0,40 0,49 2,13 EBITDA per aksje 2,14 2,20 9,51 Operasjonell kontantstrøm før restrukturering / engangsposter -2,03 0,21 6,55 Andre nøkkeltall: EBITDA margin 10,5 % 10,3 % 11,5 % EBITA margin 7,4 % 7,0 % 8,1 % Avkastning på investert kapital (ROIC) 8,5 % 9,6 % 10,3 % Netto arbeidskapital (NOK mill) Arbeidskapital i % av omsetning 5,6 % 3,5 % 0,9 % Egenkapital i % av totalkapital 29 % 25 % 28 % Gearing 1,32 1,39 1,21 Netto rentebærende gjeld (NOK mill) Gj.sn. antall aksjer Andre inntekter og kostnader (NOK mill) 1.kv kv Endring i finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi Opsjonsprogram ansatte Omregningsdifferanser valuta Totale andre inntekter og kostnader Egenkapitalavstemming før minoritetsinteresser (NOK mill) 1.kv kv Egenkapital Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Kjøp av egne aksjer Egenkapital UB EDB Business Partner ASA Side 11/11

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK 1.465 mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 Høydepunkter 2. kvartal 2008 Omsetningen øker 25 prosent til NOK 2.034 millioner EBITA var NOK 191 millioner (155) Fortjeneste per

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 1. kvartal i fjor Betydelig lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor Meget bra lønnsomhetsutvikling innenfor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen)

250,0 200,0 150,0 100,0 50,0. RESULTATREGNSKAP 3.kv. 3.kv. Pr Pr Helår (i hele tusen) AKTIV KAPITAL ASA Delårsrapport 3. kvartal 2003 (Delårsrapporten er utarbeidet etter samme regnskapsprinsipper som foretaket har benyttet i årsregnskapet.) 1 3. kvartal 2003 Omsetning NOK 207,6 mill. (+

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999

EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 EDB ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 1999 Oppsummering På generalforsamlingen 6. mai 1999, ble fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare vedtatt i begge selskaper. I det følgende presenteres derfor et konsolidert

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999

EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 EDB ASA - RAPPORT FOR 2. KVARTAL 1999 Oppsummering Fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare AS ble vedtatt av selskapenes generalforsamling den 6. mai 1999, og fusjonen vil være selskapsrettslig

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter økt med 6% til NOK 1.685 mill Forbedret EBITA margin til 10,2% Sterk operasjonell kontantstrøm; NOK 523 mill (+38%) Signert nye

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Regnskap for 4. kvartal 2000 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q4 2000 Driftsinntekter: NOK 1 401 mill. (+ 44%) EBITDA 192 (+ 118 %) EBITA 151 (+ 179 %) Resultat før skatt 69 (+ 164 %) Resultat etter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q1/2015 JANUAR MARS 2015 Omsetning MNOK 113,9 (112,4) EBITDA MNOK 7,7 (7,8) EBIT før engangsposter MNOK 2,8 (2,4) Operasjonell kontantstrøm MNOK -8,1 (-10,7) Bankinnskudd MNOK 54,0 (53,1)

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 1 ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2002 Oppsummering Bedre underliggende EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase legger grunnlaget for marginvekst Operasjonell kontantstrøm på 234 MNOK

Detaljer

TeleComputing 3. kvartal 2009:

TeleComputing 3. kvartal 2009: TeleComputing 3. kvartal 2009: - Omsetning på MNOK 212,3 - Omsetningsnedgang på 3,5 % fra 3. kvartal 2008 (alt organisk) - Ordreinngang i IT Operations segmentet på MNOK 127 - EBITA på MNOK 20,1 - Kontantstrøm

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 1 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2003 Oppsummering Resultatforbedring fra 2. kvartal i fjor Lavere kostnadsbase enn på samme tid i fjor God lønnsomhetsutvikling innenfor Driftsområdet

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera-gruppens fokus på løsninger som gir kundene resultater og effekt på kortere sikt, utført av erfaren spisskompetanse, gjør at konsernet opplever

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer