Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i UNN. Einar Bugge Fag- og forskningssjef UNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i UNN. Einar Bugge Fag- og forskningssjef UNN"

Transkript

1 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i UNN Einar Bugge Fag- og forskningssjef UNN

2 Definisjon kvalitet Kvalitet omhandler i hvilken grad det som skjer av aktivitet og tiltak i helsetjenesten øker sannsynligheten for en ønsket helsegevinst for individet og for grupper av individ, gitt dagens kunnskap Institute of Medicine 1990

3 Hva er helsegevinst? Forbli frisk Bli frisk (dersom man blir syk) Mestre livet med sykdom (dersom man ikke kan bli frisk) Mestre slutten av livet

4 Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling

5 En kompleks verden! ulike diagnoser 3000 ulike medikamenter 4000 ulike kirurgiske og medisinske prosedyrer

6 Er det rart det glipper??!!

7 Fokusområde pasientskader! Primum non nocere

8

9 VG nett 3. juni 2011: I løpet av året har 2000 mistet livet på grunn av sykehustabber. Det er nær ti ganger høyere enn antallet som dør i trafikken blir påført skader for livet i helsevesenet hvert år, ifølge grove anslag myndighetene opererer utifra Hver dag dør fem personer som følge av feil gjort av norske leger. Anslaget er basert på den nasjonale gjennomgangen av feilbehandlinger i norske sykehus, gjennomført av professor og legenestor Peter F. Hjort for syv år siden. Dette er tallene Norsk Pasientskadeerstatning forholder seg til i dag

10 Administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst er krystallklar: Halvparten av svikt og feilbehandlinger kan unngås

11 Hvor ofte inntreffer pasientskader - uheldige hendelser? USA 3,2 5,4% Australia 10,6 16,6% Storbritannia 11,7% Danmark 9% New Zeeland 12,9% Canada 7,5% Japan 11% Sverige 8,6% Norge?? 10 %!

12 Hvor ofte intreffer pasientskader - uheldige hendelser? USA 3,2 5,4% Australia 10,6 16,6% Storbritannia 11,7% Danmark 9% New Zeeland 12,9% Canada 7,5% Japan 11% Sverige 8,6% Norge?? 10 %!

13 Pasientskader i UNN Sykehusinfeksjoner?! NPE-saker der pasienten får medhold Tilsynssaker Avvik?

14 Noen eksempler Siste NOIS-tall UNN betydelig over landsgjennomsnittet for postoperative infeksjoner for ACB-operasjoner Hofteproteser Keisersnitt (Neste år: Rapportere 12-mnd tall for disse + tarmreseksjoner + galleblærefjernelser)

15 Fra møte i Kvalitetsutvalget - NPE saker der pasienten har fått medhold Mann f. 88 komplikasjon etter blindtarmoperasjon forsinket behandling Kvinne f. 31 Bypassoperert lyske feil behandlingsmetode Kvinne f. 56 forsinket diagnose brystkreft, mammografi feiltolket, ikke tatt vevsprøve. Ikke svar fra UNN til NPE! Kvinne f. 58 hjerneslag etter coiling av utposing på hjernearterie feil behandlingsmetode Kvinne f. 96 Synsnerveskade som følge av høyt hjernetrykk forsinket diagnose, feil behandlingsmetode Mann f. 84 Infeksjon etter opr for armbrudd, feil operasjonsmetode Kvinne f. 31 Komplikasjoner etter lårhalsbrudd i fot med hofteprotese feil operasjonsmetode

16 Fra siste møte i Kvalitetsutvalget - NPE saker der pasienten har fått medhold Mann f. 88 komplikasjon etter blindtarmoperasjon forsinket behandling Kvinne f. 31 Bypassoperert lyske feil behandlingsmetode Kvinne f. 56 forsinket diagnose brystkreft, mammografi feiltolket, ikke tatt biopsi. Ikke svar fra UNN! Kvinne f. 58 hjerneslag etter coiling av utposing på hjerenarterie feil behandlingsmetode Kvinne f. 96 Synsnerveskade som følge av høyt hjernetrykk forsinket diagnose, feil behandlingsmetode Mann f. 84 Infeksjon etter opr for armbrudd, feil operasjonsmetode Kvinne f. 31 Komplikasjoner etter lårhalsbrudd i fot med hofteprotese feil operasjonsmetode EB 6. juni 2011

17 Svar NPE! Kommenter sakkyndiges uttalelse om vi er uenig!

18 TO svært gode grunner til å fokusere på pasientskader For pasientens skyld! Fordi det lønner seg!

19

20

21 Hva må vi gjøre?? Vi må arbeide systematisk med kvalitetsforbedringsarbeid! Vi må ALDRI ha som ambisjon å være like gode som gjennomsnittet vi skal ALLTID ha som ambisjon å være minst like gode som de beste Da kan vi skape en kultur for forbedring

22 Systematisk forbedringsarbeid Kartlegge og måle! GTT Global Trigger Tool NOIS og prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner Kvalitetsregistre Rate my hospital

23 Systematisk forbedringsarbeid Pasientforløpsarbeidet lean Metode fra industrien brukes i sykehusene Ikke noe å skamme seg over dette handler ikke om samlebåndstenkning! Hva gir gevinst for pasienten hva er sløsing?! Fjerne sistnevnte! Standardiserte forløp gir god kvalitet gode prosedyrer, enkeltpasienter glipper ikke, mindre tidsbruk

24

25 Systematisk kvalitetsarbeid Gode og riktige prioriteringer er godt kvalitetsarbeid! Er vi gode på det? Siste tertialrapport: flere polikliniske konsultasjoner Knapt 200 flere avviklet fra venteliste Svær økning i antall kontroller Fortsatt fristbrudd Nedgang i ventetider men mer potensial!

26

27 Alle kan ikke gjøre eller få alt de vil! Vi bør gjøre litt mindre for sikkerhets skyld

28 Prioritering og ventelistehåndtering Kjenne og bruke prioriteringsforskriften Nasjonale prioriteringsveiledere Pasientadministrative rutiner Urologisaken

29 Urologisaken Lærer hele UNN av denne? Arbeidsgruppe laget nye rutiner for ventelistehåndtering og oppfølging høsten 2010, ligger i Docmap, følges opp Ikke i mål når det gjelder riktig prioritering i forhold til forskrift leger prioriterer ulikt, mye opplæring og oppfølging må til Og hvordan sikrer vi læring på tvers av andre tilsyn, NPE-saker, internkontroll etc??

30 Kvalitetsutvalget Hittil fokus på enkeltsaker Det skal vi slutte med! Fokus på hvordan vi kan bli en lærende organisasjon lære av våre feil og nestenfeil KU skal formulere ambisiøse målsettinger og tiltaksplaner for kvalitetsarbeidet i UNN!

31 Pasientadministrative rutiner Stort prosjekt under oppstart, 3 deler: Rutiner rundt mottak og vurdering av henvisninger, innkallingsbrev etc Sette pasientene direkte på time, fjerne ventelistene! Gjennomgang av den pasientdokumentasjon som produseres under pasientens opphold Unngå dobbeldokumentasjon Tenke pasientforløp Alle pasienter skal få epikrisen i hånden ved utreise Hva og hvordan?! Håndbok for pasientdokumentasjon i UNN

32 Pasienttilfredshet Rate my hospital Pasienttilfredshetsundersøkelse etablert i noen avdelinger, mye manuelt arbeid Maskinlesbart skjema utviklet piloteres snart Utfordring å få gode data av fritekstfeltene

33 Age? You mean now or when we first sat down?

34 Pasientsikkerhet nasjonal kampanje Uheldige hendelser GTT (Global Trigger Tool) Tryggere kirurgi verner liv (Safe surgery) Sykehusinfeksjoner (NOIS) Slaghåndtering Legemiddelhåndtering særlig avstemming av legemiddellister på tvers av nivåene i helsevesenet (Sykehusapotekenes rolle) Flere områder etter hvert EB juni 2011

35 EB 6. juni 2011

36 Resultat etter bruk av WHO sjekklista EB 6. juni 2011

37 Trygg kirurgi i UNN Kirurgiklinikken har fått en mill kroner fra Helse Nord til implementering i UNN Vi forventer oppstart i løpet av høsten Alle i UNN skal være med

38 Legemiddelhåndtering Her skjer mange feil! Kurvearket bør, må og skal bli elektronisk Generisk forordning i hele UNN Prosjekt med farmasøyt i sengepost planlagt

39 Dokumentstyring prosedyrer i Docmap Ca dokumenter siden januar % av dokumentene har ikke revisjonsdato eller er over revisjonsdato % av dokumenten som har utgått revisjonsdato eller mangler revisjonsdato 70 Det lages nye fremfor å revidere gamle Akuttmedisin Rehab NST Rus og spes psyk Diagnostisk UNN HF HLK Allmenpsykiatrisk K3K BUK TMS OPIN Medisinsk NO-klinikken Longyearbyen SDE

40 Dårlig kvalitet på fagprosedyrene kan bli et stort problem. Mengden dokumenter øker Vedlikeholdet mangler Tilfeldig opplæring Duplikater 60 CVK prosedyrer Ikke kunnskapsbasert Ingen referanser Tar laaaaaang tid før forskningen når pasienten.

41 Hva gjøres med prosedyreproblemet i UNN Prosedyreutvalg etablert Gjennomgang av overordnete prosedyrer Fordele ansvar for fagprosedyrer Unngå dobbeltprosedyrer! Områder som mangler prosedyrer Følge opp årlige revisjoner Nasjonale, kunnskapsbaserte prosedyrer

42 Ny versjon av Docmap Prosedyrer uten revisjonsdato legges ikke over Prosedyrer på overtid i forhold til revisjonsdato legges ikke over!

43 EB juni 2011

44 Avvikene i UNN stopper opp! 60% blir ikke ferdigbehandlet. Hvem har avvikene tertial tertial tertial tertial tertial tertia tertial tertial Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner

45 Avviksmelding og håndtering i UNN = problem! - Ting på gang

46 Pukkelkostnad! Kostnadene med kvalitetsarbeidet er dersom det gjøres riktig en pukkelkostnad Når effektene kommer, er gevinsten langt større enn innsatsen Derfor er dette helt sentralt også for å frigjøre ressurser til flere eldre, nye behandlingsformer etc etc

47

48 EB 6. juni 2011

49 Fag- og Forskningssenteret sin rolle Kompetanse og verktøy Overordnet kvalitetsarbeid Systemene (Docmap++) Internrevisjoner Ledelsens gjennomgang Etc Utfordringen er koblingen FFS klinikkene Jeg vil ha leger fra de kliniske avdelingene i bistilling i FFS Systematisk opplæring Spydspisser i klinikkenes og avdelingenes systematiske kvalitetsforbedringsarbeid

50 Det handler om ledelse! Vi forventer av våre ledere er med på følgende:

51 Konklusjon I Gjøre det rette med de rette pasientene på rett måte til rett tid og GJØRE DET RIKTIG FØRSTE GANG!

52 Konklusjon II Vi må ALDRI ha som ambisjon å være like gode som gjennomsnittet vi skal ALLTID ha som ambisjon å være minst like gode som de beste

53 Konklusjon III Forbedringskultur alle i UNN har to jobber; Den ene er å gjøre jobben sin Den andre er å alltid jobbe med hvordan jobben kan forbedres! Om alle brukte 5 % av tiden til det siste.

54

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter...

Ledelsens gjennomgang 3. tertial 2011...21 Formål...21 Sammendrag...21 Risikovurderinger...22 Tiltak...22 Styrende dokumenter... 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Ledelsens gjennomgang 3.tertial 2011 Styringshjul

Detaljer

Forslag til tiltak:... 15

Forslag til tiltak:... 15 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hvem har avvikene Melder Nærmeste leder Saksbehandler Godkjenner Forskning, fag, kvalitet og undervisning 2008 2009 2010 Saksnr Utvalg Møtedato XX/2011 Styret Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet

Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Mandat Vedtatt av styringsgruppa 27. august 2014 Side 1 av 32 Innhold 1 Programinformasjon... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Innledning... 5 4 Strategiske føringer...

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Indikatorer og kommentarer Vedlegg 2 1. tertial 2012 Vedlegg til styresak 42/2012 Ledelsens gjennomgang Styresak 42/2012 - Oslo universitetssykehus v16 1. tertial 2012 - indikatorer.

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2015 Vedlegg 2 Styresak 39/2015 Innholdsfortegnelse 1 Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll... 3 1.1 Oppdrag og bestilling 2015... 3 1.2 Styrende dokumentasjon

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet

Kvalitetsstrategi. for. Sykehuset Innlandet Kvalitetsstrategi for Sykehuset Innlandet Litt bedre i morgen enn i dag.. Brumunddal, januar 2012 1 1. Innledning 1.1 KVALITETSSTRATEGIEN FOR SYKEHUSET INNLANDET En felles kvalitetsstrategi i Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING

Detaljer

Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012).

Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012). 2. Pasientsikkerhet 2.1 Pasienthendelser Andel av registreringer med betydelig skade/død ligger på samme nivå som tidligere (3.5 % tilsvarende 4,0 % i 1 tertiale 2012). 49 % av de pasientrelaterte avviksregistreringene

Detaljer

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.10.12 SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 10-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Overordnet risikostyring oppdragsdokument 1. tertial 2015

Overordnet risikostyring oppdragsdokument 1. tertial 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/6 Ole Martin Olsen, 78421997 Hammerfest, 26.2.2015 Saksnummer 34/2015 Saksansvarlig: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Møtedato:

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

2. Brukermedvirkning... 18 2.1 Brukerutvalget... 18 2.2 Ungdomsrådet... 18 2.3 Brukertilbakemeldinger... 19

2. Brukermedvirkning... 18 2.1 Brukerutvalget... 18 2.2 Ungdomsrådet... 18 2.3 Brukertilbakemeldinger... 19 Ledelsens gjennomgang Utvalgte områder og kommentarer 2. tertial 2014 Vedlegg 2 Styresak 55/2014 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetsstyring, intern styring og kontroll... 3 1.1 Styrende dokumentasjon som

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør. Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900

Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør. Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900 Styresak Dato dok.: 10.4.2013 Administrerende direktør Møtedato: 24.4.3013 Vår ref.: Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Helle Gjetrang / Stein Vaaler Telefon: +47 02900 Vedlegg: Telefaks: +47 67902140

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015

Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/6 Ole Martin Olsen, 78421997 Hammerfest, 04.05.2015 Saksnummer /2015 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Møtedato:

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2012-2016

Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Hovedprogram for forbedring 2012-2016 Handlingsplan 2012 INNLEDNING Innhold: Innledning... 3 2. Universitetssykehusfunksjonen... 4 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger... 4 2.2 Universitetssykehusets

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015

Kvalitetsrapport. Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Kvalitetsrapport Resultat og ltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset mars 2015 Side 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Datagrunnlag... 3 3 Foreløpige månedlige ventelistetall... 3 3.1 Regional oversikt... 3

Detaljer