(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , EP, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Nestec S.A., Avenue Nestlé, 1800 Vevey, Sveits (72) Oppfinner MÖRI, Peter, Burghubelstrasse 1, CH-3272 Walperswil, Sveits (74) Fullmektig Plougmann & Vingtoft, Postboks 03 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Oppsamler for brukte kapsler for drikkevareanordninger (6) Anførte publikasjoner EP-A

2 Tittel: OPPSAMLER FOR BRUKTE KAPSLER FOR DRIKKEVAREANORDNINGER 1 Beskrivelse Oppfinnelsens område Oppfinnelsens område vedrører oppsamlere for brukte kapsler fra maskiner for fremstilling av drikkevarer fra en ingrediens av drikkevaren som leveres til maskinen i en kapsel. Kjent teknikk 1 Maskiner for fremstilling av drikkevarer er blitt svært populære, enten det er hjemme eller på kontorer. Det finnes for eksempel maskiner for fremstilling av drikkevarer, slik som kaffe, te, suppe eller andre lignende drikkevarer, der minst én ingrediens av den ønskede drikkevaren, for eksempel malt kaffe, leveres i en kapsel som plasseres i et kapseluttrekkingskammer i maskinen. 2 Anvendelse av kapsler, slik som plast- og/eller aluminiumbaserte kapsler, for fremstilling av drikkevarer har mange fordeler. Kapsler, særlig aluminiumbaserte kapsler, er hermetiske eller gasstette og kan derfor beskytte drikkevareingrediensen effektivt i en lengre periode mot miljøet, mot f.eks. luft, fuktighet eller lys, før anvendelse av ingrediensen og derved forhindre tidlig forringelse av ingrediensen. Kapsler med en drikkevareingrediens er videre enkle å håndtere, de er hygieniske, og anvendelsen av dem omfatter mindre rengjøring av maskinen for fremstilling av drikkevarer, særlig kommer ingen vesentlig del av maskinens uttrekkingskammer i kontakt med drikkevareingrediensen i kapselen under ekstrasjonsprosessen. Kapsler settes vanligvis enkeltvis inn i maskinens uttrekkingskammer, manuelt eller automatisk fra en kapselstabel. Varmt eller kaldt vann sendes deretter gjennom kapselen for å brygge eller på annen måte trekke ut ingrediensen eller ingrediensene i kapselen og danne den ønskede drikkevaren. Den fremstilte

3 2 drikkevaren leveres til brukeren i en kopp, et krus eller en annen beholder via et utløp på maskinen. Brukte kapsler fjernes enten enkeltvis fra maskinen for fremstilling av drikkevarer etter fremstilling av drikkevarer, eller de kan samles opp i en maskins oppsamler for brukte kapsler, for eksempel som nevnt i EP (i den foreliggende patentsøkerens navn). 1 2 Kapseloppsamleren er vanligvis plassert under kapselkammeret slik at kapslene kan falle ned i oppsamleren som følge av tyngdekraft etter fremstilling. I sistnevnte tilfelle må brukeren tømme oppsamleren når den er full. Oppsamleren kan være en beholder av skufftypen som kan fjernes, plassert i et hulrom i maskinen for fremstilling av drikkevarer, vanligvis under uttrekkingskammeret. Oppsamleren for brukte kapsler kan skyves inn i og ut av maskinhuset. Det kan oppstå et problem med slike kapseloppsamlere, særlig i forbindelse med stive kapsler, når brukte kapsler samler seg i beholderen i en haug med kapsler hvor toppen overstiger beholderen på en slik måte at den kommer i konflikt med huset når beholderen skyves ut av maskinhuset for å tømmes. En løsning for å unngå fastkiling av oppsamleren på grunn av brukte kapsler er å tilveiebringe en optisk nivådetektor for måling av kapselnivået i oppsamleren for brukte kapsler, og be brukeren tømme oppsamleren når kapselnivået nærmer seg nivået i maskinhuset. En annen løsning omfatter å telle antall kapseluttrekkinger etter at oppsamleren er tømt, og be brukeren tømme oppsamleren etter at et forhåndsbestemt antall kapsler er samlet opp, ettersom en overfylling av disse muligens kan forårsake fastkiling. 3 En ulempe med nivådetektorsystemet omfatter anvendelse av dyre elektroniske detektorer, særlig optiske detektorer. Siden kapslene som samler seg naturlig danner en haug i beholderen, er det videre vanlig med sløsing av plass også rundt denne haugen. En ulempe ved kapseltellingssystemet er at det er nødvending å fastsette et maksimalt antall kapsler som skal oppsamles i oppsamleren, for til en hver tid å unngå fastkiling, hvilket ofte vil føre til en dårlig fylling av oppsamleren på det tidspunktet hvor brukeren bes om å tømme oppsamleren igjen, og med

4 3 enda større sløsing av plass rundt haugen av oppsamlede kapsler i beholderen enn med nivådetektoren beskrevet ovenfor. Det er derfor fortsatt behov for å tilveiebringe en rimelig og enkel løsning for å unngå fastkiling av en oppsamler for brukte kapsler i en kaffemaskin, samtidig som optimal fylling av oppsamleren muliggjøres. Kort beskrivelse av oppfinnelsen 1 Oppfinnelsen vedrører derfor en anordning for fremstilling av en drikkevare fra en kapsel som inneholder en ingrediens av drikkevaren som skal fremstilles. Anordningen for fremstilling av drikkevarer omfatter: et hus som har et hulrom som uttrukne kapsler tømmes i; og en oppsamlingsbeholder i husets hulrom der beholderen har en åpning for mottak av de tømte, uttrukne kapslene og oppsamling av kapslene. Beholderen har videre en mottaksinnretting som beholderen anordnes i for å bli fylt med kapsler opp til et maksimalt fyllingsnivå i hulrommet. Oppsamlingsbeholderen kan fjernes fra hulrommet for tømming av kapslene som er samlet opp i beholderen. 2 Anordningen for fremstilling av drikkevarer kan ha et uttrekkingskammer for mottak av kapslene, for uttrekking av drikkevareingrediensen for å danne drikkevaren og for tømming av uttrukne, brukte kapsler til husets hulrom, særlig som følge av tyngdekraft. Selv etter anvendelse har kapslene vanligvis en viss stivhet som vil hemme deformasjon. Kapslene er for eksempel dannet av metall, slik som aluminium, og/eller av et plastmateriale, særlig et termoplastisk materiale. I henhold til oppfinnelsen overstiger dette maksimale fyllingsnivået av kapsler i hulrommet åpningen i beholderen når beholderen er i mottaksinnrettingen. Beholderen kan dessuten tippes eller dreies til en fjerningsinnretting i hulrommet for å muliggjøre fjerning av oppsamlingsbeholderen, som er fylt med kapsler, ut av hulrommet. Som nevnt ovenfor samler brukte kapsler, som faller ned i oppsamlingsbeholderen via beholderens åpning, seg i form av en haug i beholderen. Denne haugen med

5 4 kapsler kan stige opp til det maksimale fyllingsnivået. Dette maksimale fyllingsnivået ligger over åpningen i beholderen når beholderen er i mottaksinnrettingen. Hvis det anvendes en oppsamlingsanordning som er kjent i teknikken, vanligvis en beholder av skufftypen, vil toppen av haugen med kapsler som overstiger beholderens åpning hindre uttrekking av beholderen fra hulrommet, der toppen vil kollidere med den faste ytterveggen på anordningens hus som mer eller mindre passer til den øvre kanten på den bevegelige kapselbeholderens fremre vegg. I denne situasjonen vil kapslene i hulrommet fastkile beholderen, og brukeren vil stå overfor problemet med å løsne beholderen. 1 Hvis beholderen i hulrommet tippes eller dreies for fjerning av beholderen fra hulrommet i henhold til den foreliggende oppfinnelsen, tippes eller dreies haugen med kapsler i beholderen samtidig slik at toppen på haugen senkes i forhold til hulrommet, og/eller haugen med kapsler omfordeles i beholderen av tippe- eller dreiebevegelsen hvorved høyden på haugen senkes i beholderen. I begge tilfeller senkes nivået på kapslene som har samlet seg i forhold til husets hulrom for å unngå en kollisjon mellom kapslene og anordningens hus under fjerning av beholderen fra hulrommet, som vil føre til problemer med fastkiling av beholderen i hulrommet. 2 I en utførelsesform omfatter huset en drikkevarebehandlingsdel og en dryppeskåldel, der hulrommet er avgrenset av drikkevarebehandlingsdelen og dryppeskåldelen. Dryppeskåldelen kan være avtakbar fra drikkevarebehandlingsdelen, der oppsamlingsbeholderen eventuelt er anordnet for å kunne tippes eller dreies og fjernes ved å skille dryppedelen fra drikkevarebehandlingsdelen. Dryppeskåldelen omfatter vanligvis en dryppeskål hvor en bakre del av dryppeskåldelen danner en nedre del av hulrommet for oppsamlingsbeholderen, der særlig dryppeskålen er dekket av et bæreelement, slik som en rist, for å holde en drikkevaremottaker. Dryppeskålen danner vanligvis et magasin for oppsamling av væske som går gjennom bæreelementet. Bæreelementet kan anordnes for å sikre oppsamlingsbeholderen for kapsler i mottaksinnrettingen.

6 Husets hulrom kan ha: en frontåpning for innsetting og fjerning av oppsamlingsbeholderen; og en bunn med en generelt oppreist utstående del, vegg eller kile som danner en dreieakse tilgrensende frontåpningen der oppsamlingsbeholderen kan vippes eller dreies omkring i hulrommet. Oppsamlingsbeholderen har eventuelt en bunn i mottaksinnrettingen som er vinklet opp fra den tilgrensende dreieaksen, for å øke vinkelen som oppsamlingsbeholderen kan tippes eller dreies med. Hulrommet kan ha en bunn som bærer en nedre del i oppsamlingsbeholderen, der oppsamlingsbeholderens nedre del kan tippes eller dreies med hulrommets bunn. I dette tilfellet beveger hulrommets bunn og beholderens bunn seg sammen fra mottaksinnrettingen til fjerningsinnrettingen og vice versa. 1 I stedet for å tilveiebringe tipp- eller dreiepunktet i bunnen av husets hulrom, kan oppsamlingsbeholderen for eksempel henge i hulrommet langs en toppakse som strekker seg i det vesentlige parallelt med åpningen i toppdelen av beholderen, der oppsamlingsbeholderen kan tippes eller dreies omkring toppaksen. Hulrommet kan ha minst én kam som samvirker med minst én samsvarende kambolt på oppsamlingsbeholderen eller vice versa, der kammen eller kammene og kambolten eller kamboltene er anordnet for å styre beholderen i en tipp- eller dreiebevegelse i hulrommet. 2 Husets hulrom kan ha en frontåpning for innsetting og fjerning av oppsamlingsbeholderen, og en bakre gjennomgang motstående frontåpningen som gjør det mulig for en bakre del av oppsamlingsbeholderen å gå gjennom når beholderen tippes eller dreies til fjerningsinnrettingen i hulrommet. Den bakre gjennomgangen kan avgrenses av en oppreist vegg i hulrommet, særlig en oppreist vegg som strekker seg oppover fra en nedre del av hulrommet. Oppsamlingsbeholderen kan ha en bakre vegg med en skulder, avsats eller utstående del som samvirker med en øvre kant på hulrommets oppreiste vegg for å sikre beholderen i fjerningsinnrettingen eller mottaksinnrettingen. 3 Hulrommet og oppsamlingsbeholderen kan ha en festeanordning for sikring av

7 6 beholderen i mottaksinnrettingen i hulrommet. Festeanordningen omfatter for eksempel ett eller flere smekkfester, og/eller festeanordningen omfatter en bæreåpning eller et bæreelement i hulrommet som samvirker med en samsvarende hengeflens, utstående del eller stift på oppsamlingsbeholderen eller vice versa. Oppsamlingsbeholderen i husets hulrom kan ha en synlig vegg, dvs. en vegg som ikke er fullstendig skjult i hulrommet, som har en transparent eller gjennomskinnelig del over toppunktet. Brukeren kan følgelig foreta en visuell kontroll av nivået av brukte kapsler i oppsamlingsbeholderen gjennom denne transparente eller gjennomskinnelige delen, og fjerne oppsamlingsbeholderen når det oppdages at beholderen er full eller nesten full. 1 På den annen side kan en bruker, ved å anvende den tipp- eller dreibare beholderen ifølge oppfinnelsen, la beholderen fylles med brukte kapsler over kanten eller åpningen i oppsamlingsbeholderen, og muligens opp til uttrekkingskammeret. Når mengden brukte kapsler som er samlet opp i beholderen er så maktpåliggende at en ytterligere kapsel ikke lenger kan tømmes fra uttrekkingskammeret, der haugen med oppsamlede, brukte kapsler når uttrekkingskammeret, må brukeren tippe eller dreie oppsamlingsbeholderen på en slik måte at haugen med kapsler omfordeles i beholderen, og for å muliggjøre tømming av den uttrukne kapselen fra uttrekkingskammeret og fjerning av oppsamlingsbeholderen fra hulrommet for tømming av de brukte kapslene som er samlet opp i beholderen. 2 Kort beskrivelse av tegningene Oppfinnelsen vil nå bli beskrevet med henvisning til de skjematiske tegningene, hvori: Figur 1 viser en kapseloppsamlingsanordning som er kjent i teknikken, for en anordning for fremstilling av drikkevarer; figur 2 viser en kapseloppsamlingsanordning for en anordning for fremstilling av drikkevarer i henhold til oppfinnelsen; og figur 3 illustrerer fjerning av kapseloppsamleren i anordningen som vises i figur 2.

8 7 Detaljert beskrivelse Figur 1 viser en del av en anordning for fremstilling av drikkevarer 1 skjematisk med et drikkevareutløp 2 over en dryppeskål 3, som bærer en kopp 4 som skal fylles med drikkevare via utløp 2. Anordning for fremstilling av drikkevarer 1 har et uttrekkingskammer (vises ikke) for mottak av kapsler som inneholder en ingrediens av drikkevaren som skal fremstilles, for uttrekking av drikkevareingrediensen for å danne drikkevaren og levere den dannede drikkevaren via utløp 2 til kopp 4. Uttrekkingskammeret er anordnet for å la de uttrukne, brukte kapslene falle ned i et hulrom i huset som inneholder en oppsamlingsbeholder for kapsler. 1 Hulrommet som inneholder beholder avgrenses av et todelt hus 1a, 1b dannet av en øvre drikkevarebehandlingsdel 1a, en øvre frontvegg 6 som vises i figur 1 og en nedre dryppeskåldel 1b dannet av en grunnskål 3a som bærer dryppeskål 3 og oppsamlingsbeholder. Grunnskål 3a, dryppeskål 3 og oppsamlingsbeholder kan fjernes i sin helhet som en skuff fra anordning for fremstilling av drikkevarer 1 i pilens 3' retning. En nedre kant 6a av øvre frontvegg 6 avgrenser en øvre grense på åpning 7 i anordning for fremstilling av drikkevarer 1. Oppsamlingsbeholder kan fjernes fra anordning 1 gjennom åpning 7. Oppsamlingsbeholder har en transparent frontvegg b som er mer eller mindre i fortsettelsen av øvre frontvegg 6 og kommer i nærheten av eller i kontakt med kant 6a. 2 Dryppeskål 3, grunnskål 3a og oppsamlingsbeholder kan være dannet av forskjellige elementer, eller kan være sammenføyd i ett eller to elementer. Når dryppeskål 3 er montert til oppsamlingsbeholder eller integrert dermed, kan grunnskål 3a bli overflødig. Under anvendelse av anordning for fremstilling av drikkevarer 1 trekkes kapsler ut i et uttrekkingskammer, og etterpå slippes de gjennom beholderens åpning a inn i beholder hvor de samler seg i en haug, der de øvre grensene vises skjematisk med stiplede linjer a.

9 8 Når det ikke er tilveiebrakt et spesielt system for å behandle kapsler som samler seg i beholder, kan denne haugen med kapsler stige opp til et nivå, som punktert linje b indikerer, som ligger over åpning a i beholder, eller haugen kan til og med stige over nivå b. Som vist i figur ligger nivå b over kant 6a på vegg 6, og derfor over åpning 7 for fjerningen av oppsamlingsbeholder. 1 Ved å trekke oppsamlingsbeholder ut av hulrommet i retning 3', vil kapslene følgelig kollidere med vegg 6 i husets øvre drikkevarebehandlingsdel 1a. Avhengig av anbringelsen av og mengden kapsler som har samlet seg i beholder og som overstiger åpning 7, vil toppen av haugen med kapsler hindre fjerning av beholder, der toppen vil kollidere med den faste ytterveggen 6 på anordningens hus 1a. I dette tilfellet kan kapsler fastkile beholder, og brukeren vil stå overfor problemet med å løsne beholder. For å muliggjøre en problemfri fjerning av oppsamlingsbeholder som vises i figur 1, bør kapsler ikke samle seg over beholderens åpning a. Dette fører imidlertid til fylling av beholder med færre kapsler, noe som betyr større sløsing av plass på grunn av ledige områder c omkring haug a i beholder, og dette nødvendiggjør derfor en større beholder for å hamle opp med denne sløsingen av plass. 2 En løsning på dette problemet vises i figur 2 og 3, hvor de samme henvisningstallene generelt angir de samme elementene, som illustrerer en del av en anordning for fremstilling av drikkevarer 1 ifølge oppfinnelsen. 3 I motsetning til anordningen som er kjent i teknikken, og som vises i figur 1, har anordningen for fremstilling av drikkevarer i figur 2 og 3 en oppsamlingsbeholder som kan innta to forskjellige innrettinger i hulrommet som avgrenses av det todelte huset 1a, 1b. Oppsamlingsbeholder vises mer spesifikt i figur 2 i en generelt oppreist mottaksinnretting, som vertikal punktert linje ' indikerer, og i en vippet eller dreid fjerningsinnretting, som hellende punktert linje " indikerer i figur 3, det vil si på skrått i forhold til mottaksinnrettingen. Vinkelen mellom mottaksinnrettingen og fjerningsinnrettingen kan være i området på til 60 grader, vanligvis til 4 grader, særlig 1 til grader.

10 9 Beholder kan, som illustrert generelt i figur 2 og 3, fylles med kapsler i mottaksinnrettingen (fig. 2) til et nivå b over beholderens åpning a og over kant 6a, som avgrenser åpning 7. Denne fylte beholderen kan, ved tipping eller dreining av beholder i fjerningsinnrettingen " (fig. 3), fjernes for tømming og gå under nivået 6' til kant 6a, til tross for en ansamling av kapsler som overstiger åpning a i beholder, uten fare for at beholder fastkiler seg i hus 1a, 1b. 1 2 I den skjematiske illustrasjonen i figur 3 ser kapselanordningen som danner en haug illustrert av punkterte linjer a ut til å være uendret i beholder i forhold til anordningen av kapsler i beholder som vises i figur 2. Det er åpenbart at kapselanordningen i beholder kan modifiseres i tippe- eller dreiebevegelsen, som pil 3" indikerer. Særlig kan kapsler som er plassert i en øvre region av anordningen, bevege seg til tidligere ledige områder c i beholder, under beholderens åpning a. Derfor kan det oppnås en bedre komprimering av brukte kapsler ' i beholder, og det kreves mindre plass i anordningen for fremstilling av drikkevarer 1 til å ansamle og håndtere det samme antallet brukte kapsler som i anordninger av oppsamlingsbeholdere for brukte kapsler av kjent teknikk. Anordningens hus 1a, 1b omfatter en drikkevarebehandlingsdel 1a som inneholder et uttrekkingskammer og et væskebehandlingssystem, slik som et vannmagasin, pumpe og varmeelement (vises ikke), og en dryppeskåldel 1b. Hulrom 1c, som inneholder beholder, avgrenses av drikkevarebehandlingsdelen 1a og dryppeskåldelen 1b. Dryppeskåldel 1b er avtakbar fra drikkevarebehandlingsdelen 1a, der oppsamlingsbeholder er anordnet for å kunne tippes eller dreies og fjernes ved å skille dryppedelen 1b fra drikkevarebehandlingsdelen 1a, som pilene 3' og 3" i figur 3 viser. Dryppeskåldel 1b inkluderer en grunnskål 3a, en dryppeskål 3, en bakre del av grunndel 3a som danner en nedre del av hulrommet 1c for oppsamlingsbeholder. Dryppeskål 3 er dekket av et bæreelement 3d, slik som en rist, for å holde en drikkevaremottaker 4. Dryppeskål 3 danner et magasin for oppsamling av væske som går gjennom bæreelement 3d.

11 I området 3e driver bæreelement 3d mottaker inn i mottaksinnrettingen mot oppreist vegg 3f i grunnskål 3a. Beholder kan riktignok, som figur 3 illustrerer, ikke tippes eller dreies i hulrom 1c uten å komme i konflikt med bæreelement 3d i område 3e, hvis bæreelement 3d ikke fjernes først for å slippe mottaker fri i rotasjon. 1 Dryppeskåldel 1b, som danner en nedre del 3c som avgrenser hulrom 1c, har videre en generelt oppreist utstående kile 3g som danner en dreieakse tilgrensende frontåpning 7 som oppsamlingsbeholder kan vippes eller dreies omkring i hulrom 1c. Oppsamlingsbeholder har dessuten en bunn i mottaksinnrettingen ' som er vinklet opp fra tilgrensende kile 3g. Det fremkommer av figur 3 at en slik vinklet beholders bunn d gjør det mulig for beholder å bli vippet eller dreid i en større vinkel før bunnen d treffer nedre del 3c i hus 1a, 1b. 2 Husets 1a, 1b hulrom 1c har en bakre gjennomgang 8 motstående frontåpning 7 som gjør det mulig for en bakre vegg e i oppsamlingsbeholder å gå gjennom når beholderen vippes eller dreies i fjerningsinnrettingen " i hulrom 3c. Bakre gjennomgang 8 avgrenses av oppreist vegg 3f i grunnskål 3a. Bakre vegg e i oppsamlingsbeholder har dessuten en skulder f som kan samvirke med en øvre ende av oppreist vegg 3f for å sikre beholder i fjerningsinnrettingen " eller mottaksinnrettingen. Bakre vegg e i oppsamlingsbeholder kan også ha en utstående del eller avsats, som stiplet linje g indikerer, som kan samvirke med en øvre ende av oppreist vegg 3f for å sikre beholder i mottaksinnrettingen '. 3 Hulrom 1c og oppsamlingsbeholder har en festeanordning 9 i form av et smekkfeste for sikring av beholder i mottaksinnretting ' i hulrom 1c. Så lenge oppsamlingsbeholder ikke inneholder en ansamling av brukte kapsler som overstiger kanten eller åpningen a, kan beholder, sammen med grunnskål 3a, dryppeskål 3 og bæreelement 3d, skilles i sin helhet fra øvre drikkevarebehandlingsdel 1a til anordningens hus 1a, 1b uten at beholder tippes eller dreies. Nedre dryppeskåldel 1b og beholder kan med andre ord,

12 11 som figur 2 viser, fjernes i sin helhet i pilens 3' retning med beholderen i mottaksinnrettingen, så sant beholder ikke inneholder en ansamling av kapsler som stikker betydelig frem ut over åpning a i beholder. 1 Når oppsamlingsbeholder inneholder en ansamling av brukte kapsler som stikker merkbart frem ut over kanten eller åpningen a, skal bæreelement eller rist 3d fjernes, og da kan beholder, sammen med grunnskål 3a, dryppeskål 3, trekkes ut i pilens 3' retning fra den øvre drikkevarebehandlingsdelen 1a til anordningens hus 1a, 1b. Ved å trekke grunnskål 3a med beholder bort fra behandlingsdel 1a, vil kapsler som stikker ut fra beholder kollidere med vegg 6 og skyve den øvre delen av beholder bakover slik at beholder vippes eller dreies naturlig omkring utstående kile 3g, i pilens 3" retning i figur 3, for å muliggjøre at den fylte beholderen går problemfritt under vegg 6. Alternativt kan beholder først vippes eller dreies i pilens 3" retning og deretter trekkes i pilens 3' retning med grunnskål 3a når bæreelement eller rist 3d er fjernet.

13 12 Patentkrav 1. Anordning (1) for fremstilling av en drikkevare fra en kapsel som inneholder en ingrediens av drikkevaren, omfattende: - et hus (1a, 1b) som har et hulrom (1c) som brukte kapsler () tømmes i; og - en oppsamlingsbeholder () i husets hulrom (1c), der beholderen har en åpning (a) for å motta de uttømte, brukte kapslene og for å samle opp kapslene, der beholderen har en mottaksinnretting (') hvor beholderen anordnes for å bli fylt med kapsler opp til et maksimalt fyllingsnivå i hulrommet, 1 der oppsamlingsbeholderen () kan fjernes fra hulrommet (1c) for tømming av kapsler som er samlet opp i beholderen, karakterisert ved at det maksimale fyllingsnivået overstiger åpningen (a) i beholderen () i beholderens mottaksinnretting, der beholderen () kan tippes eller dreies til en fjerningsinnretting (") i hulrommet for å muliggjøre fjerning av oppsamlingsbeholderen, som er fylt med kapsler, ut av hulrommet (1c) Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge krav 1, hvori huset omfatter en drikkevarebehandlingsdel (1a) og en dryppeskåldel (1b), der hulrommet (1c) avgrenses av drikkevarebehandlingsdelen og dryppeskåldelen, der særlig dryppeskåldelen er avtakbar fra drikkevarebehandlingsdelen, der oppsamlingsbeholderen () eventuelt er anordnet for å kunne tippes eller dreies og fjernes ved å skille dryppedelen fra drikkevarebehandlingsdelen. 3. Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge krav 2, hvori dryppeskåldelen (1b) omfatter en dryppeskål der en bakre del av dryppeskåldelen (1b) danner en nedre del av hulrommet (1c) for oppsamlingsbeholderen (), der særlig dryppeskålen er dekket av et bæreelement, slik som en rist, for å holde en drikkevaremottaker.

14 13 4. Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge krav 3, hvori bæreelementet er anordnet for å sikre oppsamlingsbeholderen for kapsler () i mottaksinnrettingen (').. Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge hvilke som helst av de foregående kravene, hvori husets hulrom (1c) har: en frontåpning for innsetting og fjerning av oppsamlingsbeholderen (); og en bunn med en generelt oppreist utstående del, vegg eller kile som danner en dreieakse tilgrensende frontåpningen som oppsamlingsbeholderen () kan vippes eller dreies omkring i hulrommet, der oppsamlingsbeholderen () eventuelt har en bunn i mottaksinnrettingen (') som er vinklet opp fra den tilgrensende dreieaksen Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, hvori hulrommet (1c) har en bunn som bærer en nedre del i oppsamlingsbeholderen (), der oppsamlingsbeholderens nedre del kan tippes eller dreies med hulrommets (1c) bunn. 7. Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, hvori husets hulrom (1c) har en toppdel og en frontåpning for innsetting og fjerning av oppsamlingsbeholderen (), der oppsamlingsbeholderen () henger i hulrommet (1c) langs en toppakse som strekker seg i det vesentlige parallelt med åpningen (a) i toppdelen av beholderen, der oppsamlingsbeholderen kan tippes eller dreies omkring toppaksen Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, hvori hulrommet (1c) har minst én kam som samvirker med minst én samsvarende kambolt på oppsamlingsbeholderen () eller vice versa, der kammen eller kammene og kambolten eller kamboltene er anordnet for å styre beholderen i en tipp- eller dreiebevegelse i hulrommet (1c). 9. Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge hvilke som helst av de foregående kravene, hvori husets hulrom (1c) har en frontåpning for innsetting og fjerning av oppsamlingsbeholderen (), og en bakre gjennomgang motstående frontåpningen som gjør det mulig for en bakre del av oppsamlingsbeholderen å gå gjennom når beholderen () tippes eller dreies til fjerningsinnrettingen i

15 14 hulrommet (1c).. Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge krav 9, hvori den bakre gjennomgangen avgrenses av en oppreist vegg i hulrommet (1c). 11. Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge krav, hvori oppsamlingsbeholderen () har en bakre vegg med en skulder, avsats eller utstående del som samvirker med en øvre kant på hulrommets oppreiste vegg (1c) for å sikre beholderen () i fjerningsinnrettingen eller mottaksinnrettingen (') Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge hvilke som helst av de foregående kravene, hvori hulrommet (1c) og beholderen () har en festeanordning for sikring av beholderen () i mottaksinnrettingen (') i hulrommet (1c). 13. Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge krav 12, hvori festeanordningen omfatter ett eller flere smekkfester. 14. Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge krav 12 eller 13, hvori festeanordningen omfatter en bæreåpning eller et bæreelement i hulrommet (1c) som samvirker med en samsvarende hengeflens, utstående del eller stift på oppsamlingsbeholderen () eller vice versa Anordningen for fremstilling av drikkevarer ifølge hvilke som helst av de foregående kravene, hvori oppsamlingsbeholderen () i husets hulrom (1c) har en synlig vegg som har en transparent eller gjennomskinnelig del over toppunktet.

16 1/2

17 2/2

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22734 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F 11/02 (06.01) E04F 11/8 (06.01) F16B /02 (06.01) F16B 12/14 (06.01) F16B 37/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2002942 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47L 13/24 (2006.01) B2G 1/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213646 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A63C 11/22 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer