SWOT-analyse - Røros sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SWOT-analyse - Røros sentrum"

Transkript

1 SWOT-analyse - Røros sentrum Gruppe 1 Styrker: Sentralt, gangavstand til det meste og mange tilbud i umiddelbar nærhet. Fine bo-områder for barn, nærhet til friområder i sentrum. Trygg plass å bo for alle. Føler tilhørighet til bebyggelsen/området. Begrenset trafikk, rolig, tar hensyn til omgivelsene. Gågate oppfattes som positivt. Parkeringsordningen fungerer godt, bra at overskuddet går tilbake til samfunnet. Offentlig transport i nærheten, både jernbane og flyplass. Sykle, sparke i sentrum. Unik miks butikker i sentrum, spennende utvalg. Butikkene er åpne til vanlig tid. Sentrum står sterkt som handelsplass. Kontor/Service: Sentralt både sykehus, politi, kommuneadministrasjon, tannlege og andre offentlige kontorer lett tilgjengelig. Kommuneadministrasjonen ligger i gammel bebyggelse, noe som oppleves som positivt. Gir Røros identitet og beboere føler stolthet ved at de tar vare på nasjonale og internasjonale verdier Den gamle bebyggelsen gir ringvirkninger for Røros også utover turisme og handel. Offentlige midler. Engasjerer Rørosingen. Rørossentrum er levende, ikke en kulisse. Svakheter: Hyttifiseringa, ønsker ikke fritidsboliger i sentrum. Høye boligpriser i sentrum, vanskelig for yngre barnefamilier å etablere seg. Myte om at det ikke er tilpasset barnefamilier i sentrum. Dårlige parkeringsanlegg. Lite tilpasset butikker for rørosingen i sentrumsgatene, for lite nyttebutikker. Uforutsigbare åpningstider, tilpasset turisme.

2 Kontorer/service: Tilgjengelighet til bebyggelse, universell utforming. Kan være lite forutsigbart, uryddig, hva er lov? Hensynet til kulturminnevernet, kan medføre merutgifter. Muligheter: Reduser/fjern eiendomsskatt i vernesone, gjøre sentrum mer attraktivt som boplass. Bør være en mulighet å søke om midler for rehabilitering av boliger, som ved uthusprosjektet. Gjøre bebyggelsen mer attraktiv for barnefamilier. Bør forsøke å få en fortetting av boliger i sentrum. Helårs gågate/eventuelt begrenset trafikk i både Kjerkgata og Bergmannsgata, attraktivt for besøkende. Da følger behovet for nye parkeringsanlegg i nærheten av gatene. Videreutvikle et unikt butikktilbud, spesialbutikker. Butikker med sjarm, bruk av både lokaler vendt mot gate og bakrom. Oppnå enda større forståelse for kulturminnevern, skape et eierforhold blant folk flest, spesielt huseieren. Trusler: At folk oppfatter at de må ned i levestandard for å bo i gamle bygg. Passe på og ikke få for strenge trafikkregler som kan hemme bruken av sentrum. Viktig med tilgjengelighet til gårdene. Kommunen skal ikke «bestemme» hvilke butikker som skal inn i gatene, detaljstyring av handelen. Kontorer/service: For mange kontorer som går på bekostning av bolig er ikke positivt for å opprettholde et levende sentrum. Rene forretningsbygg er ikke ønskelig. Stor grad av utskifting er en trussel for sentrum, viktig å bevare identiteten.

3 Gruppe 2 Styrker Bred enighet om målsetningene for sentrum Alle funksjoner er sentrumsnære Folk har lyst til å bo i gatene Stort mangfold i sentrumsfunksjonene Kulturminneverdiene er et stort fortrinn for Røros Det er en stor verdi at alt er så godt tatt vare på Stort mangfold i butikker og vareutvalg. Mange spesialbutikker som man kun finner her. Større positivitet rundt verdensarven nå enn tidligere Folk som kommer hit utenfra opplever det som en verdi å handle i sentrumsgatene Svakheter Folk må få sette i stand husene slik at man kan bo i dem Uheldig sett fra et miljø/energiaspekt at en ikke får isolert husene godt nok Snakker ikke samme språk når det gjelder hvordan felles målsetninger om sentrumsutvikling skal nås Forvaltningen oppleves som styrt av enkeltpersoner For strenge og uklare regler fører til at håndverkere betenker seg med å ta oppdrag i sentrum Utfordrende å balansere trafikkavvikling mellom forskjellige hensyn For mye styring fra sektormyndigheter Mangler parkeringsplasser/-hus i sentrum Byrommene er tilfeldig behandlet Kontor/bolig/forretning i sentrum. Hvor fleksible skal man være? Trusler Markedskreftene Dersom folk ikke bor i gatene får vi en død by og en kulisse Miste mangfoldet i sentrum Bilen tar for stor plass Boplikten overholdes ikke For dyrt å restaurere vinduer i samsvar med kulturminnefaglige krav Dispenseres for mye fra gjeldende regelverk Muligheter Større visjoner i planleggingen Tilrettelegge bedre for barnefamilier i sentrum Få bedre parkeringsforhold for boende i sentrum Samfinansiering vedr. bygging av parkeringshus Ny reguleringsplan kan gi klare og forståelige regler for sentrumsutviklingen Skape engasjement og positivitet for stedet

4 Gruppe 3 Bo i sentrum - skape muligheter for bofellesskap. Mange i Vola vil lettstelt leilighet i sentrum med innbygd vaktmester. Alternative boformer. Ledige tomter omformes til bofellesskap (for eldre?). Mange vil bo i sentrum. Nedafor søsterhjemmet, Peder Hiorts gate. Forslag: På venstre side av Ol-Kanelsaveien kan det være sentrumsnære boliger (RR) På venstre side av Ol-Kanelsaveien kan det være utvidelse av kirkegård (BHS) Tollef Bredals vei (Industrigata) så sentrumsnært at det bør være med i sentrumsplanen. Styrke: Mangfold, felleskap. Skal ikke være en død museumsby, det skal være bevegelse, liv og røre, det er styrken til Røros sentrum. Røros har på mange måter ikke forstått sitt eget beste. Vernet sin betydning for sentrum. Takke Vreim og Tschudi-Madsen (Verdensarv) for det de har gjort. På godt og vondt. Utdeling av maling var et positivt tiltak (RR). Bilfrie sentrumsgater? Fritt for biler? Er det mulig? Er det ønskelig? Ikke realistisk. Røros er opplevelse. Styrke for Røros: Eksotiske butikker, eksklusive dame og herrebutikker, hit kommer folk på tur for å handle; gir oss muligheter. Svakhet: Spriker i alle ender. Rørosingen er blind for sine omgivelser, ser ikke skogen for bare trær (reaksjon på utsagnet om at Røros er opplevelse). Tilgjengelighet, er det en svakhet? Er det ikke tilgjengelig nok? Inni gatene? Det må bygges parkeringshus, bak biblioteket (RR). For de som bor og jobber, og for besøkende. Parkeringshus, ved lok-stallen. Ikke flere parkeringsplasser ved Domus. Må bygge parkeringskjeller. Bygge i Tufta, på parkeringsplassen, bofellesskap med parkeringskjeller. Sentrumsnære leiligheter. Fortetting. Bygge sentrumsnære boliger der Tyskergarasjen står. Domus tar seg til rette, spekulativt forfall? Snik-nedbygging av området. Kjøper og ødelegger. Burde ha bygd parkeringskjeller.

5 Jamfør parkeringshuset i Funäsdalen. Muligheter: Trussel: Netthandel. Store butikksentre. Viktig at det er en forandring, viktig at det er rom for å skape noe nytt, nytt innhold, endringer hele tida, tilpasse seg til utviklingen, være tilpasningsdyktig Er det mulig med de kriteriene, de restriksjoner, de begrensninger som vernet legger? Omgivelsene tiltrekker folk (både gjester og fastboende) som vil bo her Det var nøysomhet, dårlig økonomi, som gjorde at det ser ut som det gjør. Da folk fikk råd, bygde de nytt oppe i Vola, det var for trangt og lite nede i byen. Mangfold pga. innflytting hele tida. Nye folk så romantikken og kjøpte gamle hus i gata. Mælan var skilsmissebyen. Først. Stabil bosetting. Er vekst en forutsetning? Hvis vekst i bebyggelse, skal den være utafor byen eller fortetting innenfor? Bilen dominerer - for mye? En nødvendighet. Flytte flyplassen til Storfloen, legge jernbanen tilbake det den var, frigjør boligarealer for sentrumsnær boligbygging. Ingen tettsteder har så sentrumsnære lekearealer som Røros, Åsgjerdet / Doktortjønna. Røros er et industristed, industrien forsvinner, primærnæringsrelatert industri, er det et problem? Ikke innafor sentrum Turisme. Overnattingsbedrifter har kunnet ekspandere og vokse i sentrum. Vertshuset. Ertzscheidergården. Røros har hele tida utviklet seg, det er turismen basert på. Trafikken har alltid vært på de gåendes premisser, få ulykker. Muligheter i sentrum Fortetting på arealer som ikke er utnytta i dag, der det har vært hus før. Ubebygde areal som har vært bebygget før. Ikke Nilsenhjørnet (RR), jo (EH). Tufta også Finne områder der parkeringshus kan bygges. Samlingsplasser, Nilsenhjørnet, gjerdet ekskluderende, ble mørkt, få lys inn Malmplassen - mulighet for fremtidens aktiviteter i sentrum Malmplassen, tusenårsplassen, kinesisk morgengymnastikk og kaffe. Trusler mot sentrum: Bilens krav, til plass både når de står og går, bakker skal jevnes ut (bakken i Rauveta) Bilen er et problem i sentrum, bilene blir større og flere. Dempe og redusere ulempene, bygge parkeringshus. Ingen parkerer i egen port - det burde være mulig med en liten bil. (Diskusjon.)

6 Kravet om at bilen er tilgjengelig utafor egen dør til enhver tid. Villighet til å betale for innendørs plasser. Sanding i.f.t. sparkføre. De som ikke vil innrette seg etter de reguleringsvedtektene som gjelder. De som ikke aksepterer at reguleringsvedtektene gjelder for "meg". Hadde ikke reguleringsbestemmelsene vært der, hadde ikke Røros vært her. Hadde ikke Røros vært Røros. Brann - sørge for informasjon fra huseier til leietagere, som har stearinlys alle steder.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Beboerundersøkelse 2009 Sosialgruppa på Svartlamon Innhold Forord 3 1 Innledning 4 2 Bakgrunn 4 Fra arbeiderbydel og industri til byøkologi 4 3 Analyse 6

Detaljer

Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill

Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill Oppsummering workshop sentrumsplanen 10. mars 2015 individuelle innspill Oppsummering av innspill tematisk organisert Sentrum i dag - Bygdeby og bildominert i dag =>? I framtida? - Det er skyggefullt og

Detaljer

Den store parkeringsundersøkelsen

Den store parkeringsundersøkelsen Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag 2 Den store parkeringsundersøkelsen

Detaljer

Bo - konsepter for Martodden

Bo - konsepter for Martodden LAA341 Martin Vikhagen Åfløy Byreg. Bo - konsepter for Martodden Innledning til oppgaven Denne oppgaven tar utgangspunkt i de areal og bygningsvolum som er avsatt til boliger i gruppearebeidet. Den setter

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Evalueringen er basert på i hvilken grad kandidatene oppfyller retningslinjene for oppdraget.

Evalueringen er basert på i hvilken grad kandidatene oppfyller retningslinjene for oppdraget. Parallelloppdrag for Husebyjordet, Parkgruppas evaluering av de innkommende forslag. Det er etablert et samarbeid mellom Skedsmo kommune ved Planavdelingen / Kulturkontoret og Parkgruppa / Skedsmokorset

Detaljer

Trivselsundersøkelse

Trivselsundersøkelse Trivselsundersøkelse Et lyspunkt. Foto: Ida M Huse Gulbrandsen Utdeling av lys til alle med hytte og bolig på Vestmarka 2011 Vestmarka i utvikling AS D G S V e s t m a r k a Side 1 Bakgrunn Som et ledd

Detaljer

Gruppe 1: Befolkning, levekår og folkehelse

Gruppe 1: Befolkning, levekår og folkehelse Gruppe 1: Befolkning, levekår og folkehelse HVOR SKAL VI? Heldagsskole Antall eldre øker trenger Arena for studenter miljøer Egenverdi for alle Lav leie for ulike aktiviteteter -flere sykehjem -mer forebygging

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Strategisk del Datert 07.06.06, revidert 07.01.07 og sist revidert 22.02.07 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN 2006-2018 STRATEGISK DEL DATERT 07.06.06 REVIDERT 07.01.07 SIST REVIDERT

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Resultater fra kjedebrevaksjonen

Resultater fra kjedebrevaksjonen Resultater fra kjedebrevaksjonen Under følger alle visjonsforslagene og innleggene som har stått på trykk i Svelviksposten i løpet av kjedebrev-perioden. Byen mange vil flytte til og ingen flytter fra

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM

MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 01 Selbu kommune Selbu kommune 2014 MULIGHETSSTUDIE FOR SELBU SENTRUM 02 Selbu kommune Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Selbu kommune Rapporttittel: sentrum Utgave/dato: 1 / 2014-02-28 Oppdrag: Oppdragsleder:

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014

Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014 Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014 Det var ca. 65 oppmøtte på arrangementet. Gruppene var delt inn etter områder, og varierte i størrelse fra 4-12 deltagere. Gruppene ble ledet av en

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune.

Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Tettstedutvikling i Sørum kommune. Kvalitativ undersøkelse for Sørum Næringsforum. Rapport. Innholdsfortegnelse 1 Informasjonsbehov. Undersøkelsens formål. 2 Hovedfunn. Innbyggere og næringsvirksomhet. 3 5 4.2 Potensielle tilflyttere. 37

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 04/6435 /42261/06-PLNID Henning Westerås 07.09.2006. Telefon: 77 79 01 12

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 04/6435 /42261/06-PLNID Henning Westerås 07.09.2006. Telefon: 77 79 01 12 Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 04/6435 /42261/06-PLNID Henning Westerås 07.09.2006 Q52 Telefon: 77 79 01 12 Saken skal behandles i følgende utvalg: KST Saken har vært

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Areal- og byplankontoret Vedlagt følger: 1. Informasjonsskriv som ble sendt til gjestebudvertene. 2. Hjelpespørsmål og referatmal. 3. Referater fra gjestebudene,

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer