Bonitas Eiendomsforvaltning AS Naboforhold. Den generelle regel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bonitas Eiendomsforvaltning AS 2013. Naboforhold. Den generelle regel"

Transkript

1 Naboforhold Den generelle regel

2 Den generelle regel om naboforhold Råderetten over egen eiendom har sine rettslige begrensninger. Som eier av en eiendom, kan det hende at man har noe eller setter i gang noe på eiendommen sin som ikke myndighetene ser noen grunn til å legge seg oppi, men som likevel må forbys av hensyn til naboene. Det finnes mange bestemmelser i lovverket som regulerer forholdet mellom naboer. Den sentrale loven er lov om rettsforhold mellom grannar av 16. juni 1961 nr 15, den såkalte naboloven. Den sentrale bestemmelsen i naboloven er 2, som inneholder den generelle regel om hva man ikke kan ha og gjøre på egen eiendom dersom naboen forlanger situasjonen endret. Bestemmelsen stiller opp en lang rekke vanskelige spørsmål som må avgjøres skjønnsmessig. 2 første ledd Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg. Naboeiendom i lovens forstand er ikke bare eiendommer som grenser til hverandre, men enhver eiendom der man er sjenert av noe på en annen eiendom. Bor man på samme eiendom, altså med samme gårds- og bruksnummer, for eksempel i en tomannsbolig, et

3 eierseksjonssameie eller i et borettslag, er man ikke naboer i lovens forstand. (Lovene som regulerer disse boformene har imidlertid bestemmelser som bygger på prinsippene i naboloven). Det er ikke noe krav at tomtene skal ha felles grense, skjønt det som oftest vil være tilfelle. Har naboen noen hus nedenfor deg i villaveien plutselig fattet interesse for lafting av tømmer, med det resultat at sirkelsagen går syv ettermiddager i uken, kan du få prøvet lovligheten av dette selv om det ikke foregår på tomten rett ved siden av deg. Den som har noe eller har satt i gang noe på en eiendom, må ha en viss tilknytning til eiendommen for å rammes av forbudet. Forbudet rammer ikke tilfeldige besøkende. Det mest praktiske er at det er en eier, leier eller rettighetshaver som har, gjør eller setter i verk noe som kan sjenere omgivelsene. Den utløsende faktor for at loven skal komme til anvendelse er at noen har, gjør eller sette i verk noe. Dette er alternative vilkår. Formuleringen er valgt med sikte på å dekke alle tenkelige situasjoner. Både å utføre handlinger som for eksempel å grave en grøft langs egen eiendomsgrense som medfører utrasing på naboeiendommen, og unnlatelser av å gjøre noe, som for eksempel å la være å vedlikeholde en støttemur, omfattes av loven. Naboloven kan også komme til anvendelse på en bygning naboen ønsker å sette opp, selv om naboen har fått byggetillatelse. Det kan for eksempel tenkes at bygningen tar en stor del av en spesielt vakker utsikt. Bygningsmyndighetene skal se til at reglen i plan- og bygningsloven følges, og er ikke alltid like opptatt av den naborettslige siden av saken. Det er også et krav til årsakssammenheng mellom det som foregår på naboeiendommen og den ulempe eller skade naboen påføres. Det noen har, gjør eller setter i verk må videre være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe. Det er ikke i seg selv nok at det oppstår en skade eller ulempe, disse må være kvalifiserte; enten urimelige eller unødvendige. Skade kan være både på personer og

4 eiendom. Sprengningsarbeider på egen tomt kan føre til skade i form av sprekker i naboens grunnmur. Støy fra maskiner kan være en ulempe for naboen. Trær som vokser seg svært høye kan føre til at naboen sjelden ser sola, og til at prydbuskene i hagen hans dør. 2 annet ledd I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller ulempa. Ved vurderingen av om noe er urimelig eller unødvendig, skal man se på hva som teknisk og økonomisk kan gjøres for å minske skaden eller ulempen. En illeluktende kompostbinge eller en stor garasje kan for eksempel settes et annet sted på eiendommen enn helt inntil tomtegrensen noen meter fra naboens terrasse, uten at det medfører uforholdsmessige kostnader. Unødvendig er skaden eller ulempen når naboen påfører den uten noe fornuftig formål, eller kanskje til og med i ren sjikanehensikt. Det mest praktiske er imidlertid når ulempen eller skaden ikke er så tyngende at den er urimelig, men likevel større enn nødvendig. Dette har Høyesterett uttalt seg om i en dom i forbindelse med en utvidelse av en vei. I sin alminnelighet må man tåle støy i forbindelse med anleggsarbeider av forbigående art, men i dette tilfellet var det på det rene at støyen var langt større enn vanlig, og kunne vært redusert betraktelig ved relativt enkle tiltak. Vesentlig deler av støyen måtte derfor anses som unødvendig. Gjestgiveriet som hadde et økonomisk tap på grunn av støyen fikk derfor erstatning. Ved vurderingen av urimelighet og unødvendighet, er det skaden eller ulempen man må ta stilling til, ikke selve tiltaket. 2 tredje ledd: I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast vekt på om det er venteleg etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller driftsmåtar på slike stader. Man må vurdere urimeligheten opp mot hva som er påregnelig, og det skal også legges vekt på hva som er sedvanlig. Påregnelige

5 forhold må man som regel finne seg i. Det må foretas en konkret vurdering av hva man må forvente seg ut fra det aktuelle strøkets karakter. Flytter man i en leilighet i en av byens mest populære restaurantgater må man tåle en del støy fra festglade gjester utover kvelden. Bygger man seg et hus i nærheten av Gardermoen kan man ikke siden sette frem et krav om erstatning på grunn av flystøy. Men påregneligheten skal vurderes ut fra hva man kunne forvente seg da man etablerte seg i strøket. Bygget man hus på Gardermoen før det ble aktuelt å legge en flyplass der, ville man kunne nå frem med et erstatningskrav. Urimeligheten må også måles opp mot det sedvanlige. I villastrøk er det vanlig at det grilles i hagene, eller at bikkja til naboen gjør en gang i blant. I landbruksstrøk må man regne med visse luktplager fra bondens fjøs. Hva som er sedvanlig vil forandre seg med tiden og samfunnsforholdene. For femten år siden hadde ingen parabolantenner, mens i dag vil man neppe komme noen vei med å hevde at naboens antenne er så stygg at den må fjernes. For at en skade eller ulempe skal være nabostridig, må den være både upåregnelig og usedvanlig. Det er ikke tilstrekkelig at man ikke kunne påregne følgene av et tiltak på naboeiendommen da man etablerte seg i strøket, hvis følgene er av en slik karakter at de må anses som sedvanlige i slike strøk. I noen tilfeller må man dessuten foreta særlige samfunnsnyttebetraktninger. Nyter man godt av den alminnelige samfunnsutviklingen, må man også tåle en del av de ulempene dette fører med seg. Blir en T-bane linje lagt gjennom strøket, må man som regel akseptere den støy og trafikk det medfører. 2 fjerde ledd Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje stykket, kan det reknast som urimeleg så langt som det fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva som berre eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar. Det går alltid en grense for hvor mye man må tåle. Selv om en ulempe både må anses som påregnelig og sedvanlig, kan det tenkes

6 at for eksempel etableringen av en flyplass fører til en så vesentlig forverring av forholdene for en mindre krets av personer at den likevel er nabostridig. (ref. Huseiernes Lansforbund)

MANUDUKSJONER I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD V/ADVOKAT ARON SOLHEIM

MANUDUKSJONER I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD V/ADVOKAT ARON SOLHEIM MANUDUKSJONER I FAST EIENDOMS RETTSFORHOLD V/ADVOKAT ARON SOLHEIM 1. MANUDUKSJONENES FORMÅL Eksamensforberedelse Gjennomgang av utvalgte temaer: Servituttloven Hevdsloven Naboloven Sameieloven Manuduksjonene

Detaljer

Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT. Enh.

Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT. Enh. Direktoratet for naturforvaltning P.b. 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Att.: Morten Thaulow L.Sak Droktor3tet for naturforvaltning MOTTATT 2 Enh. 1-)V()K \ ` I' I ' I ADVOKATER Erik Borresen Hans ErdvIk Ben

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Klagerne har også vist til X er gravid og sykemeldt og at hun av den grunn ikke kommer seg til alternative steder for å få sett TV på morsmålet.

Klagerne har også vist til X er gravid og sykemeldt og at hun av den grunn ikke kommer seg til alternative steder for å få sett TV på morsmålet. Sakens bakgrunn X og Y kjøpte leilighet i Boligsameiet Z våren 2010. X og Y har bakgrunn fra Iran og Irak. For å kunne orientere seg om nyheter, landinformasjon og generell underholdning fra sine hjemland

Detaljer

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNEVEGDAGENE 24. MAI 2012 NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL VEGHOLDERS ANSVAR FOR OVERVANN. ADVOKAT GUTTORM JAKOBSEN TLF. 900 69 522 2633003 I. INNLEDNING Bygging

Detaljer

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven. av Marielle Ellingsen

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven. av Marielle Ellingsen Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven av Marielle Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Jørn Aass Etterstadsletta 70 0659 Oslo. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo. Oslo, 12.

Jørn Aass Etterstadsletta 70 0659 Oslo. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo. Oslo, 12. Jørn Aass Etterstadsletta 70 0659 Oslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Oslo, 12. desember 2014 Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Et av utvalgets

Detaljer

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012

VEIRETT. Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse. Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 VEIRETT Begrepets innhold, med vekt på Høyesteretts forståelse Studnr: 156134 Veileder: Ingunn Elise Myklebust Masteroppgave ved juridisk fakultet Universitetet i Bergen Vår 2012 Antall ord: 12 242 Side

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven

Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Høringsuttalelse NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Huseiernes Landsforbund (HL) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet brev av 22. august i år, om høringsuttalelse til NOU 2014:6 Revisjon

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger

Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger Kandidatnummer: 198722 Veileder: Bent Liisberg Antall

Detaljer

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008

Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Fra: Adv. Tove L. Mannes Dato: 16.4.2008 Til: KSE Arkivnummer: Saksnr: EIENDOMSSKATT PÅ GÅRDSBRUK 1. Innledning KSEs sekretariat har i senere tid fått en rekke spørsmål vedrørende eiendomsskatt på gårdsbruk.

Detaljer

Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold, JUS 1211 våren 2013 v/ Marianne Reusch http://allemannsretten.no/ 1. Eiendomsrettsbegrepet s.

Forelesninger i fast eiendoms rettsforhold, JUS 1211 våren 2013 v/ Marianne Reusch http://allemannsretten.no/ 1. Eiendomsrettsbegrepet s. INNHOLD: 1. Eiendomsrettsbegrepet s. 2 2. Fast eiendoms grenser s. 4 3. Sameie s. 6 4. Servitutter s. 10 5. Naborett s.13 6. Hevd og alders tids bruk s. 17 7. Konkurrerende rettigheter, ekstinkjson og

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01322-A, (sak nr. 2013/2422), sivil sak, anke over dom, Molde kommune KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt til prøve)

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

Eiendomsrett i undergrunnen

Eiendomsrett i undergrunnen Eiendomsrett i undergrunnen Den private eiendomsretts rekkevidde i undergrunnen og utfordringer knyttet til økt utnyttelse av undergrunnen Kandidatnummer: 185620 Antall ord: 11037 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold»

Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» Advokat Ole Magnus Heimvik ADVOKATFIRMA HALD & CO DA Plan- og bygningsloven og «privatrettslige forhold» To adskilte verdener? Rettslig utgangspunkt

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt

Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Forbedret samhandling i BA prosessen Lovverk og kontrakters betydning for samspill og produkt Astri Eggen og Gunvor Baardvik BegrensSkade Delrapport 6.3 Norwegian Public Roads Begrensning av skader som

Detaljer

Ekspropriasjon - rådighetsinnskrenkning. Naturvern.

Ekspropriasjon - rådighetsinnskrenkning. Naturvern. Side 1 av 6 Høyesterett - Dom. INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-03-31 PUBLISERT: Rt-1993-321 (101-93) STIKKORD: Ekspropriasjon - rådighetsinnskrenkning. Naturvern. SAMMENDRAG: Det ble ikke tilkjent

Detaljer

En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom

En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom En fremstilling av selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ved avhending av fast eiendom av Nils Arne Foshaug Jenssen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne

Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Spørsmål praksis for inndragning av firmabil utover tre måneder er diskriminerende mot personer med nedsatt funksjonsevne Kvinne med nedsatt funksjonsevne hevder at arbeidsgiver B sin regel om at firmabil

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK Vår ref. Deres ref. Dato: 10/193-12-MBA 25.01.2011 YA BANKS NETTBANK ER IKKE UNIVERSELT UTFORMET Ombudet fant at nettbanken til YA Bank ikke er universelt utformet. Synshemmede er avhengig av såkalt talende

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012

Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 Sensorveiledning praktisk oppgave JUS 1211 vårsemesteret 2012 I. Læringskrav og litteratur Oppgaven gjelder erstatningsrett, herunder medvirkning ved bilansvar, adekvans og utmåling av erstatning for merutgifter.

Detaljer