Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep"

Transkript

1 Parkering som planpremiss og kostnadsdriver alternative hovedgrep Bybolig Jan Usterud Hanssen Side 1

2 Litt om bilhold, parkering og parkeringspolitikk Boligparkering: situasjonsbeskrivelse (basert på observasjoner og min forståelse av det jeg ser) Diskusjon bl.a. av parkering som kostnadsdriver Mulige grep Side 2

3 Antall biler som husholdningen eier eller disponerer etter bosted, prosent. (Kilde RVU 2005, TØI rapport 856/2006) Ingen bil Én bil Minst to biler Sum Alle Bosted Oslo Omegn til Oslo Bergen/Trondheim/Stavanger Omegn til Brg/Trd/Stv Resterende seks største byer Mindre byer Resten av landet Side 3

4 Antall biler som husholdningen eier eller disponerer etter inntekt, prosent. (kilde: RVU 2005, TØI rapport 856/2006) Ingen bil Én bil Minst to biler Sum Husholdningsinntekt Under kr Kr Kr Kr Kr Kr og over Side 4

5 Antall biler som husholdningen eier eller disponerer etter familietype, prosent. (kilde: RVU 2005, TØI rapport 856/2006) Ingen bil Én bil Minst to biler Sum Alle Familietype Enpersonhusholdning Flerpersonhusholdning m. barn Flerpersonhusholdning u. barn Side 5

6 Reiser fra eller til boligen = ¾ alle reiser Hovedtransportmiddel Reiser som starter eller ender i hjemmet (prosent) Andre reiser (prosent) Total (prosent) Bilfører 75,8 24,2 Bilpassasjer 74,9 25,1 Annet ,3 Totalt 76,7 23, Side 6

7 Folke- og boligtellingen % av husholdningene i Oslo bor i en bolig som verken har garasje, carport eller egen parkeringsplass I landet ellers dreier det seg om 17 % Side 7

8 Alle bilturer starter eller ender med en parkert bil Bilen er parkert 96% av tiden!! (men i planleggingen fokuserer vi gjerne på den ene timen bilen faktisk er i bruk!) Trafikkutfordringene er ofte en følge av den parkeringen det tilrettelegges for, hvor det skjer og hvordan tilbudet styres Side 8

9 Side 9

10 Spørsmål: Er parkeringsformål den beste måten å bruke gatearealer på? Hvor store arealer i en by beslaglegges til parkeringsformål? Sentralt? I ytre byområder? Hva koster parkeringen? Kan overflateparkering ses som et midlertidig beslag av verdifulle arealer Side 10

11 Fordeler med tetthet? Bilholdet synes å være lavere dess tettere folk bor Avstandene mellom og til aktivitetstilbudene minker Kollektivtilbudet blir bedre Det blir enklere å gå og sykle Mao: Det blir enklere å klare seg uten bil (Kanskje det da blir lettere å akseptere et liv uten bil tettheten kan også gjøre det dyrere å ha bil!) Side 11

12 Parkering Areal Transport Side 12

13 Mulige utgangspunkt for parkeringspolitikken Miljøpolitikk? Transportpolitikk? Arealbruk / arealbeslag? Byutvikling? Økonomi? Tilgjengelighet? (til hva? for hvem?) Næringspolitikk? Annet? Side 13

14 Parkering kan utgjøre et virkemiddel på mange politikkområder, men hvilke styringsmuligheter har myndighetene hvis private utbyggere og aktører tar føringen? og ikke minst hvis de har eierskapet til parkeringsplassene? Side 14

15 Parkeringspolitikken (?) hvor finner vi den definert? På nasjonalt nivå? I et regionalt samarbeid? I den enkelte kommune? I den enkelte etat? Hos private aktører f eks utbyggere? Hos organisasjoner, interessegrupper, mv? Hos den enkelte bileier? Blir den klart uttrykt i det hele tatt? Side 15

16 Rammene for parkeringspolitikken gis på nasjonalt nivå Parkeringspolitikken er deretter et kommunalt ansvar, men i praksis er det kanskje utbygger som styrer? Er det da et effektivt virkemiddel? Side 16

17 SD St.meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan KRD St.meld. nr. 23 ( ) Om boligpolitikken MD St.meld. nr. 23 ( ) Bedre miljø i byer og tettsteder Side 17

18 Næring Handel Service Bolig Fritid Annet Blandet arealbruk: alle har behov for parkering men mange plasser står tomme - også i perioder med stor etterspørsel! Side 18

19 Selv om de fleste parkeringsplasser er ledige er de likevel utilgjengelige: De er reserverte Ikke minst gjelder dette boligparkeringen Derfor: Kan sambruk bidra til å redusere behovet for parkeringsplasser? Kanskje kostnadene også kan reduseres? Side 19

20 Parkeringsnormer Minimumsnormer Hvordan finner man frem til disse? Mest aktuelt for boligbygging? Maksimumsnormer Hvilke kriterier skal benyttes? Lokaliseringen? Side 20

21 Parkeringsnorm Bergen Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Tre ulike utfordringer 1. Eksisterende boligbebyggelse 2. Planlegging av nye boligområder og bygninger 3. Gjennomføring og virkelighet Kan disse utfordringene bli sett i sammenheng? Side 24

25 flere spørsmål Hvordan bør parkeringsanlegg lokaliseres i forhold til boligene? Hvilken betalingsvillighet har bileiere for sikker parkering i skjermet anlegg? Hvilke normer og retningslinjer anvendes i byer i andre land? Er det behov for sammenstilling av erfaringer med ulike måter å løse boligparkeringen på? Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 med mulighet for parkering Side 31

32 P-plasser selges separat for , Side 32

33 Pris for kjøp av biloppstillingsplass kr ,- Begrenset antall plasser Side 33

34 Spørsmål Hvem betaler for parkeringsplassene? Parkering i kjeller/underetasje i nye boligprosjekter. Hvilke erfaringer har man med boligbygging uten parkering? Kan bilholdet og derved parkeringsbehovet i boligområder reduseres? Er frikjøpsordninger fortsatt aktuelt? Side 34

35 Mulig utviklingsretninger Fortsette som nå: ulike løsninger / uklarhet / usikkerhet: hvem eier hva, hvem styrer, hvem betaler Rydde opp litt regelverk / bestemmelser? Finne måter å synliggjøre kostnadene på? Bildeling Droppe parkeringen bilfrie boligområder? Et markedsbasert system? Side 35

36 London Borough of Camden : 2523 bilfrie boliger: - redusert trafikk - satser på sykkelparkering - flere boligenheter - mer plass til grønt og lek - beboere får ikke parkere på gaten Side 36

37 Frikjøp Frivillige frikjøp (høyt minimumskrav kan stimulere interessen) Tvungent frikjøp - forutsetter en minimumsnorm; - stiller store krav til kommunenes oppfølging I begge tilfelle: Hvordan fastsette beløpet? Hvordan få det brukt til øremerket formål? Hvem skal dekke det som mangler? Skal kommunene overta ansvaret for å skaffe folk parkeringsplasser? Side 37

38 Så, hva koster en parkeringsplass? Svar: Nok til at det mange steder tilbys bilfrie boligprosjekter Prisen kan i hovedsak bare antydes. Er utbyggernes salgspris reell? Parkering i underetasje/kjeller har ingen tomtepris Hvis ikke bilene stables eller skjules under bakken, kan vi snakke om tap av miljø, uteareal, estetikk, mv. Boligprosjektets attraktivitet reduseres. Parkeringen har i så fall en verdi utover bygge- og driftskostnaden Side 38

39 Side 39

40 Kanskje svaret er privatisering? Er det dristig å la markedskreftene styre parkeringstilbudet? Hvordan gjør vi det? OPS? Side 40

41 oppsummering Det bør etableres tilstrekkelig antall parkeringsplasser i tilknytning til boligprosjekter (minimumskrav) Det er trolig urasjonelt (dyrt) når hvert prosjekt skal løse sin egen parkering Gjesteparkering er en utfordring Det må være anledning til å slippe å betale for parkeringsplass hvis man ikke har bil Det finnes løsninger som sparer plass (og kanskje er rimeligere enn tradisjonelle anlegg) Parkeringen må ikke konkurrere om plass på tomta Det må synliggjøres hva parkeringen (dvs bilholdet) koster Side 41

42 sluttord: Kan parkeringsplassene tilbys uavhengig av de utbyggingsprosjekter de er knyttet til? Det må tas opp i plan- og beslutningsprosessen og gjelder - finansieringen - driften - fordelingen av rettigheter til bruk Det kan (og bør?) bli mer klarhet når det gjelder eierskap, forvaltning og drift av boligparkeringsanlegg Side 42

43 Fortsetter de å mobbe meg, kjøper jeg pinadø bil, jeg også Side 43

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune

Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune Sammendrag: Evaluering av parkeringsnormene i Oslo kommune TØI rapport 1284/2013 Forfatter(e): Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt og Jan Usterud Hanssen Oslo 2013, 64 sider Rapporten er tredelt.

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer

Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer TØI rapport 1311/2014 Jan Usterud Hanssen Åsa Aretun Nils Fearnley Robert Hrelja Petter Christiansen Parkeringsnormer i utvalgte norske og svenske byer Status og effekter på bilinnehav, adferd og økonomi

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Generering av reiser i arbeid henger sammen med de yrkesaktives stilling

Generering av reiser i arbeid henger sammen med de yrkesaktives stilling Sammendrag: Yrkesaktives reiseaktivitet En analyse av faktorer som påvirker bilordninger, parkeringsmuligheter, omfang og transportmiddelbruk på reiser til/i arbeid TØI rapport 444/1999 Forfatter: Jens

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Herfra til leiligheten

Herfra til leiligheten Herfra til leiligheten Boligmelding 2014-2020 HØRINGSUTKAST Innhold 1. Innledning... 5 2. Kommunens organisering... 8 3. Nasjonale mål og føringer... 9 Lovverk... 10 Rom for alle... 10 Universell utforming...

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer