/ SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Marit Simonsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen"

Transkript

1 / SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe, Linea Kristine Solgård, Espen Urkegjerde, Amund Bugge, Dan-Raoul Husebø Miranda, Kristoffer Jonson, Lin-Marit Bjerkemo, Arnlaug Skjæveland, Juni Høiby, Gabriel Alexander Kjølsø- Morkemo, Marit Simonsen(ansatt og referent) Forfall: Anine Humlen, Synøve Vang Saksliste: Sak 60/11 Innkalling og saksliste K* Sak 61/11 Referat fra forrige møte V* Sak 62/11 Orienteringer a. Medlemsrekruttering b. Økonomistatus c. Styrets runde d. Sekretariatet e. Lagenes runde f. Internasjonalt/IHEYO g. Lokallagsanalyse h. Lokallagsledersamling i. Ideologiseminar j. Hovedstyremøte k. Kontaktkonferansen l. SMS-utvikling D* Sak 63/11 Sentralstyrets møtekalender V Sak 64/11 Retningslinjer for Frifondsfordeling V Sak 65/11 Eventuelt D a Nordisk Seminar

2 *K) Konstituering *D) Diskusjonssak *V) Vedtakssak Før møtet begynte gikk vi gjennom møtekritikken fra forrige møte. Sak 60/11 Innkalling og saksliste Sentralstyrets vedtak: Sentralstyret godkjenner innkalling og saksliste med tillagte saker under eventuelt og orienteringer. Sak 61/11 Referat fra forrige møte Noen nødvendige endringer og upresisheter bemerkes i referatet fra lagenes runde, samt noen språklige endringer. Sekretariatet har tidligere mottatt noen språklige endringer fra Dan-Raoul. Sentralstyrets vedtak: Sentralstyret godkjenner referatet med bemerkede endringer. Sak 62/11 Orienteringer a. Medlemsrekruttering 753 betalende og 1387 totale medlemmer, sist sjekket 9. september. Sekretariatet sjekket tallene før utsending av referatet og oppdaterte tall per er 766 betalende, 1405 innmeldte. Årets tredje kontingentkrav (purring) har blitt skrevet ut og sendt fra kjelleren i huset. b. Økonomistatus Etter mange måneders venting uten rapporter fikk vi endelig igjen se foreløpig regnskap for drift i Humanistisk Ungdom. Det er mye å merke seg, både fra regnskapet og fra den følgende diskusjonen om neste års budsjett. REGNSKAP Lagdrift 05 Det er noen poster vi lurer på hva er og noen som ser ut til å mangle. Kan noe være feilført? Sekretariatet sender kopi av dette referatet til regnskapsfører og håper på avklaring innen neste møte. - Lokaler 4750 kr - Annen rentekostnad 177 kr

3 Gratismateriell/Brosjyrer : Vi ser også at det ikke er brukt en krone på dette, selv om det er en post vi ser at det er budsjettert kr til. Vi mener at kostaden for en stor mengde USB-minnepinner burde vært ført på denne posten, og lurer på om disse kan være ført på en annen post? Det er ønskelig at AU følger opp bruken av denne posten og bestiller mer materiell som kan brukes ut over høsten og også neste år. Styremøte 04 Lurer på denne posten: - Andre PR-kostnader 1520kr Det er sjelden vi har PR-kostnader for SSt-møter. Kan denne være feilført? Rekruttering 2 På denne posten er det ikke ført noen utgifter. Vi må være nøyere med å kontere reiser til konfirmantundervisning og tiltak for å fremme liv i lokallagene (som besøk fra lokallagskontakt i forbindelse med rekrutteringsmøter) på denne posten. Vi bør nok også fokusere mer på denne posten i det kommende. Det kan bemerkes at vi her hadde sett for oss en del pengebruk i forbindelse med forsøkt rekruttering fra konfirmantreunionleir, men at denne ikke ble noe av etter HEFs utsettelser. Aksjoner Her er det kostnader som vi vet om at kommer. Vi har en brosjyre på trappene, vi regner for trykk, og moms kommer i tillegg. Det blir også brukt en god del på porto og utsending. Vi har som er øremerket til dette fra LNU fra fjorårets budsjett. Sommerleir 59 Lønn og sosiale kostnader: Her er utgiften høyere enn budsjettet, enda vi vet at lønnen som er utbetalt til sommerleirsjefer samsvarte med budsjettet. Hva er det overskytende? Kan det være feilføringer fra andre poster? Beløpet, 9870 kroner matcher nesten honoraret til bandet som spilte på leiren, men dette burde vært ført på Fremmed tjeneste. Varekjøp og Varesalg: Disse postene er blanke. Det er svært sannsynlig at innkjøp fra Joker til kiosken har blandet seg inn med ordinære mat- og festgodteri-innkjøp. Dette bør vi gå gjennom og få orden i. Det er også en del fakturaer som er betalt med varekjøp til kiosken. Er disse bare ikke ført enda, eller er de feilført? Resultat: Vi ser at vi er i underskudd, men gitt forutsetningene våre, at det var en internasjonal leir og at vi manglet noe ønsket støtte, er dette mye bedre enn fryktet. Frifond / Bidrag til Lag 6 Vi er usikre på hva som er ført hvor og om det er opprettet en ny post for Frifond som tidligere het bidrag til lag. De tre kolonnene vil vi gjerne ha klarhet i. 18+

4 Det er brukt veldig lite på 18+, ettersom vi fikk delta på et seminar i regi av HEF veldig rimelig. Det mangler også noen innbetalinger. Dan-Raoul skal følge opp hvem som eventuelt ikke har betalt for sin deltakelse. Totalt regnskap Offentlig støtte: Det ser ut til at Frifondsbeløpet ikke har kommet med i den posten. Det er også noe lavere enn anslått på grunn av at vi fikk mindre støtte enn søkt til sommerleiren. Andre inntekter: Dette beløpet lurer vi på hva er. Meste parten ser ut til å komme fra sommerleir, men vi lurer på hvilke inntekter det var. Annet Vi bør nok få en egen post til føring av utgifter i forbindelse med utvikling av nye nettsider. Denne bør sannsynligvis være i år og neste år. BUDSJETT Det ble informert om at budsjettet er utarbeidet uten regnskap som veiledning, da regnskapet ikke har foreligget før dagen før møtet. Selv om det er en del bemerkninger og kommentarer er dette på ingen måte kritikk av økonomiansvarlig kun rettledninger til videre arbeid. Anders ber om at postene sorteres alfabetisk slik at det kan bli enklere å orientere seg, men det påpekes at det er en tematisk inndeling på postene, selv om denne ikke er uthevet på noen måte. Lagdrift Manglende poster: Se på fjorårs budsjett eller regnskap. Gratismateriell/Brosjyrer, Kontingenter/tilskudd/Prosjektstøtte, Annen kostnad, Tap og liknende. Årsmøte Manglende post: Kontingenter/tilskudd/prosjektstøtte. Her går Landsmøteaksjonen. Sentralstyremøte Manglende poster: Innenlandsbespisnig, Innenlandsseminarkostnader. Styret minner seg selv om at selv om vi vet at halve året vil det være hovedvekt av SSt-medlemmer bosatt i Oslo-området, så reisekosten ikke blir så høy, må det opprettholdes en betydelig budsjettpost på dette punktet i tilfelle geografien tilsier at reisekosten blir dyrere for nytt sentralstyre. Det må være en buffer i budsjettet for geografisk fordeling av SSt. Rekruttering Manglende poster: Fremmed tjeneste, Innenlandsseminarkostnader (hotell på rekrutteringsturer) Aksjoner Sentralstyret er tvilende til hvordan dette burde budsjetteres. Det har riktignok vært lite i år, men vi pleier å ha en større aksjon omtrent annet hvert år. Budsjettet bør nok justeres opp en del fra i fjor for å ta høyde for dette. Lokallagsledersamling

5 Denne posten bør oppjusteres noe da det er trolig at denne vil romme mer påkosting av kos til sentrale tillitsvalgte enn tidligere, og den dermed kan få en noe annen pris, selv om det er færre i dette oppsettet enn før (som det ser ut til å være regnet med.) SSt anbefaler en økning på omtrent kr. Sommerleir Manglende poster: Lønn og sosiale kostnader, Innenlandsseminarkostnader ser også ut til å mangle et siffer eller er i alle fall alt for lavt. Innenlandsreisekost bør også opp da vi satser på flere deltakere neste år enn i år. Internasjonalt Manglende poster: Inntekter fra deltakeravgift. Forsikringspremie. I tillegg skal IHEYOs kongress for 2012 holdes i Afrika. Det vil nok bli en betydelig utgiftspost da vi sannsynligvis i det minste kommer til å sende vår representant i IHEYOs styre. I tillegg har vi et ønske om å invitere svensker på flere av våre seminarer, samt å delta på et annonsert seminar i Nederland i april. Kostnadene må nok oppjusteres noe som følge av dette. 18+ Det bemerkes at denne posten finansierer seg selv, og det tyder på at vi ikke prioriterer dette feltet. Ønsker vi å ha mer fokus på dette bør vi kanskje investere av våre midler til dette. Referatbemerkning: Økonomiansvarlig påpeker at budsjetter ikke kan leses på denne måten. Totalt budsjett Bidrag fra HEF: Kanskje vil vi måtte øke denne hvis vi planlegger å søke om midler til en ny ansatt. Det ble noe diskusjon om bunnlinjen. Ønsker vi nå å signalisere at vi er klare til å ta av egenkapitalen vår for å investere i våre ønsker? Vi har riktignok fått penger til egenkapital som er øremerket til å stå som dette, og det må tas hensyn til. På den annen side vil vi måtte satse på å øke egenkapitalen dersom vi skal få en ny ansatt, ettersom dette er en betydelig risiko og kostnad som krever en oppjustering av egenkapital. Siste kommentar: Økonomileder er en helt og har gjort en kjempejobb med den foreløpige utformingen av budsjettet. c. Styrets runde Anders: 3 AU-møter, e-post med internasjonalt utvalg for å koordinere og planlegge hva de skal gjøre. Jobbet med ideologiseminar, hatt møter om ny stilling; planlagt lønn og utlysning. Så Dawkins, deltok på kirkedebatt på Litteraturhuset om kirkeforliket (som eneste ikke kristne). Skrevet ferdig tekst som skal i den oppdaterte konfirmantboka, og Fri Tanke, medarbeidersamtale. Espen: Lagde påmeldingssiden til LLsamling. Dan-Raoul: Vært i Tromsø og Vadsø, møter om SMS, jobbet med nettsider; møte med Linea, Geir og Logica. Kommentert på Fri Tanke.no.

6 Inkluderingsbrosjyren klar til trykk sendes inn neste uke. Litt smått på kontoret. Dawkins. Møte i Arbeidsgruppa for FN-spørsmål i LNU. Lin-Marit: Vært opptatt med å overføre alt på lokallaget til Eigil; forberedt ham på lederverv i Tromsø. Var med på Dawkins. Prøver å finne jobb, det tar tid. Kristoffer: Vært i kontakt med lokallagene, skal reise ned når det passer for alle og jobbe med drift. Jobbet med rekruttering, arbeidet med bærekraftplan. Plan for konf.rekruttering. HEF vil at han gjør mye med konf.rekruttering. Anine: Permisjon fra sentralstyret frem til 1. november. Helene har tatt over lokallagene hennes, Oslo og Ålesund. Espen tar over rollen i arbeidsgruppa for Bærekraftige lokallag. Arnlaug: Litt jobb med ideologiseminaret. Linea: Vært på møte om nettsidene. Gabriel: Snakket med Bergen på mail, prøvd å få tak i Haugalandet, men dårlig telefonkontakt. Jobbet med lokallagsledersamling. Amund: Skype-møte med IHEYO, blitt involvert i Nordisk seminar og sett Dawkins. (Noe eget lokallagsarbeid også.) Juni: Sett Dawkins, mye eget lokallagsarbeide, begynt å tenke på ideologiseminaret. Helene: Vært på AU-møter ganger 3, SMS-møte, besvart e-poster, var og hørte på Dawkins, vært på Photoshopkurs, hovedstyremøte og hovedstyreseminar, brukerseminar om kulturmidlene, orienteringsmøte med seremoniavdelingen, AU-dag, LNU Lederkurs tar hele dager. Samarbeidsmøte med HEF, jobbet mye med lokallagsledersamling, vært på vestlandsseminar i Flåm, hatt medarbeidersamtale, vært på OrgSys-kurs, kontaktkonferansen, besøkt Oslo lokallag på styremøte. Synøve: Har vært på to AU-møter, utarbeidet budsjett, jobbet en del med refusjoner og forberedt saker til sentralstyremøtet. Det er fremdeles mye jobb med refusjoner fra leiren (spore opp bilag og slikt) og utarbeidelse av budsjettet var tidkrevende uten regnskap. d. Sekretariatet Vært på AU-møter, diverse kurs hos LNU: Kulturmidlene brukerseminar, Webredaksjon, Lederkurs. Møte med seremoni for orientering. Hjulpet Dan-Raoul med inkluderings-brosjyren, mange henvendelser, utsending av purring, er med å planlegge potensielt lag på Jessheim, oppdatert nettsider, medarbeidersamtale, sett noe på budsjett med Synøve, jobbet noe med sakspapirer. e. Lagenes runde Se eget referat. f. Internasjonalt Gruppa har hatt en del postkorrespondanse; Anders, Amund, Lin-Marit. Det har vært tatt opp til HEF styret om de skal fortsette å ha internasjonalt utvalg. Hvis det videreføres får Anders plass.

7 Har diskutert planer og arbeidsfordeling. Sett på arbeidsprogrammet. Det var lite tydelig fra arbeidsprogrammet hva som skulle gjøres, men det er planlagt at de skal opprettholde kontakt med IHEYO og de har vært i kontakt med folk fra sommerleiren, og vil bidra til Nordisk Seminar. Satser på å reise hvis det dukker opp arrangementer. Litt lite å gjøre kanskje? Inviterer svenskene på ideologiseminaret. Må tas litt som det kommer. Bør kanskje ha fokus på de nordiske områdene mindre på Europa generelt. IHEYO har hatt et skype-møte, oppfølging fra GA, litt nye strukturer og opptaket i IHEU, Amund og Sven blir nok sittende i EC frem til neste valg. Sitter også i arbeidsgrupper. Økonomien ser ut til å være god, og økonomien blir mer stabil nå som de er en del av IHEU. g. Lokallagsanalyse Går fremover, HEF begynner å bli vant til at vi er med på alt. Marit har laget grunndokumenter og maler for kontakt og slikt, det er enklere å gjøre og vi begynner å få mer respons. HEFs landsmøtevedtak ble nevnt på ansattesamlingen, Marit snakket med en del folk der. Bra interesse i Bergen og Kristiansand for å starte og støtte. h. Lokallagsledersamling Vi blir 24 stykker, på Haraldsheimen i Oslo, satser på mer prat, refleksjon, dele erfaringer enn det som opprinnelig var tenkt. Vi ønsker å prøve å lage en gyllen setning til å gi lagene i forbindelse med rekruttering og raske presentasjoner. Hege ønsker seg mer tid. Gabriel, Espen, Helene arrangerer. (Anine borte.) i. Ideologiseminar Har laget en google doc med utgangspunkt i Mari-Kristines plan for arrangmenter. Skal promoteres på tidligere arrangement. Blir ikke 18+ arrangement, som det ble luftet for en stund siden. Tema er nesten satt. Frihet og menneskeverd. Blir slått fast straks. Tid er satt. Henge opp plakat på LLS! Lage nettside med en gang. Koselig med bål? Ser på det. Begynner å kjenne at det haster. Skal ha møter snart. j. Kontaktkonferansen Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet sin konferanse for ungdomsorganisasjoner. Tema var Frivillighet, makt og lykke. Trond Viggo Torgersen snakket, og det var på Sundvolden. Audun Lysbakken kom tok opp det med kontoer for 16-åringer. Kom ikke med noe konkret svar. Sa han hadde en lekkasje fra statsbudsjettet, 5 nye millioner til ungdom og frivillighet (Fordelingsutvalget). k. Hovedstyremøte i HEF Noen helger siden. Blir forhåpentlig bedre, men det var altfor travelt. Tillitsvalgte i HEF og HU har rett til observatører i følge ny forretningsorden. Samme foreslått til landsstyremøte. Filming begynner på neste møte. Debatten om omskjæring var det stor enighet om. Det ble snakket mye om prinsippet. l. SMS

8 Helene var i møte med Per og Helene Engen (kommunikasjon). Problemet er at vi har en halv-avtale med en leverandør vi allerede har et forhold med, men vi får stadig hint om at en annen leverandør er bedre. Så fort det er tid skal Marit undersøke PSWinCom, som er konkurrenten. Hvis de har bedre pris kan det hende vi ønsker å bruke dem isteden. Det store hinderet er kostnaden for å sette opp systemene i OrgSys, medlemsregisteret vårt. Sak 63/11 Sentralstyrets møtekalender Amund forlot møtet under denne saken. Helene orienterte med bakgrunn i sakspapiret. Dersom det er ønskelig at Helene skal delta på hovedstyremøte i juni 2012 er vi nødt til å flytte vårt SStmøte som dessverre kolliderer. Saksbehandler har foreslått enten juni eller juni, disse er de omkringliggende helgene er i eksamensperioden. - Kunne det finnes en dato tidlig i mai? I løpet av mai? - Vi må passe på at det gis beskjed til valgkomiteen om at kandidater må påberegne å møte den helgen vi vedtar. - Feil i sakspapiret: juni skulle vært 24. Det ble noe diskusjon om vi ønsker å vedta nå om vi skal ha en sosial sentralstyresamling i september neste år. Dette sentralstyret vedtar budsjettet, men kanskje neste styret bør fastsette det selv? Vi kan ta det opp som en sak senere. Avstemning: Forslag 1: juni - 2 personer Forslag 2: juni - 5 personer Avholdende: 2 personer Sentralstyrets vedtak: Sentralstyret godkjenner Sentralstyrets møtekalender for 2012, med flytting av junis Sentralstyremøte fra juni til juni. Sak 64/11 Retningslinjer for Frifondsfordeling Marit orienterte med bakgrunn i sakspapiret. Det ble foreslått noen mindre språklige endringer. Vi må kanskje gjøre noen grep for å sikre at driftsstøtten blir brukt opp. Kanskje sette opp oppstartsmidlene? Burde vi kanskje gjøre noe øremerking av midler til Humanistisk Uke eller til bruk i forbindelse med bærekraftig utvikling? Dette kan være vanskelig for små lokallag.

9 Det påpekes at søknadsskjemaet bør gjøres mer synlig på nettsidene. Det er ingen andre innvendinger til retningslinjene og den foreslåtte fordelingen av midler for året. Sentralstyrets vedtak: Retningslinjer for Frifond vedtas med noen mindre språklige endringer. Frifondsmidlene vi er tildelt for 2011 fordeles som følger: Frifondstildeling: ,- - Administrasjon: ,- (Sentralt har lov til å ta 5%.) - Prosjektmidler: ,- (Dette er 30%. Vi kan holde av 10-30%.) - Allereie tildelt ,- (HU legger ut for jan-aug.+bonusmidl.) - Grunnstøtte: ,- (til hvert lokallag, 3000*13) Driftsstøtte ,- (fordeles ved ekstra søknad). Sak 65/11 Eventuelt 65 a Nordisk Seminar Nordisk seminar har fått komplett komitè. Består av Kjetil Hermansen, Amund Bugge, Mari Anna Friedrich og Maarten Andersen. De har hatt møte på Skype, men trenger innspill til hvor man kan være de ønsker å være et spennende nordisk sted, men det går klart ut over vår økonomi og vår investeringsvilje. TEMA Komiteen har begynt å snakke om tema, og her er noen av forslagene: Religionsfrihet i konflikt Ytringsfrihet hvilken virkelighet er riktig? Menneskerettigheter i en stadig mer globalisert verden - Menneskerettigheter - Ytringsfrihet o Islam, sharia o Høyreekstremisme - Inkludering - Humanisme - Religionsfrihet - Styrke forholdet mellom de nordiske landene o Hjelpe de andre nordiske landene til å få statsstøtte Sentralstyret synes flere av ideene høres spennende ut og avventer utvikling styrt av komiteen. STEDER Sentralstyret mener at hvis vi har råd til å være eksotisk sted, kjør på! Dette kommer naturligvis an på andre bevilgninger. Noen forslag til sted: Oslo Falstad-senteret, Levanger

10 Svalbard Island Tromsø Lillehammer Lofoten Andre Skandinaviske storbyer? Det er vanskelig å avgjøre før vi vet hvor mye penger vi har til rådighet. Sentralstyret ønsker å ha fokus på kvalitet fremfor spennende sted. - Det stilles også spørsmål om det er realistisk å få folk til å komme til de mest eksotiske stedene. Det er langt og kronglete å reise til Svalbard, for en helg er det unødvending. Det er bare et helgeseminar. - Profesjonalitet på stedet vi skal være. Lettest å være i innlandet hvis VI er arrangører? Kan kanskje få hjelp fra utlandet? - Ikke over 18 seminar over 20 for å kjøpe 3,5% alkohol. Går an å ha det alkoholfritt, evt? - Noe spesielt å være på et flott sted. Det finnes mange steder å være som er en time unna Gardermoen. - Kanskje også en dag ekstra? Kunne vært fint når man først samler seg et sted. - Lillehammer? - Lillehammer ikke så langt fra Gardermoen. Regionstog flybusser det blir omtrent like praktisk som å ha det i Oslo. - Gabriel foreslår steder i området han kjenner til kan evt. følges opp av komiteen. Kan for eksempel leie seks timannshytter. Det er konferansehoteller der med møterom og slikt. - Lillehammer et navn på grunn av OL. Og det er fint om vinteren. - Sentralt i forhold til mye annet i forhold til Svalbard. Kort reise, Norge, koselig. Sentralstyret heller mot Lillehammer. Det ser ut til å gi oss gode muligheter for organisering, det er et spennende sted, og det er ikke langt å reise. Hjelp å få: Aktiv ungdom er veldig behjelpelige om hvordan man kan søke og hvordan det er lettest å få midler. Ring dem! Sekretariatet ser gjerne over søknader. Midler: Kanskje vi også kan få ekstra midler for distriktsarrangement hvis vi søker hos departementene? BOLYST distriktsmidler! Gabriel kjenner en saksbehandler. Oppland har noen slike søknadsordninger. Ta kontakt med fylkeskommunene. Randi Hermanrud? Tidl. Hovedstyre spør om tips. Hun bør ha en del kontakter der. Sigmund er også derfra. Sentralstyret gleder seg over komiteen og fremgangen!

11 Møtet hevet søndag klokka Møtekritikk: - Litt dumt når fremmede folk kom inn til lunsj i hallen i går, litt bråk. - Litt avbrudd i går, kunne jobbet med ordstyringen. - Bedre å være på humanismens hus hvor vi har alt vi trenger tilgjengelig og huset for oss selv. - Litt lite tydelig at det var snacks her. Men det var et ønske fra sist at de skulle stå separat derfor ble det ikke påpekt. - Litt for langt møte på grunn av gjennomgangen av regnskapet. - Gjøre om orienteringer til sakspapir? Gjøres skriftlig går gjennom ting på forhånd og kan kommenteres på møtet. Lokallag og styrets runde - skriv ned på forhånd. Helgekritikk: - Bra med mat! - Litt uheldig at vi ikke var alene her. - Veldig koselig! - Stedet er kjempeflott! - Gildt på lørdag! - Litt kort helg! Kom litt sent på fredag burde vært mer sosialt på fredagen. Strategitur? Snakke litt store linjer. Planlagt en aksjon? - Blir kanskje håndtert allerede i andre fora.. - Tok litt tid å komme ut her men kjempeflott sted.

SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41

SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Sak 39/12 Referat sentralstyremøte 20.04.12 22.04.12/163.41 SENTRALSTYREMØTE 20.04.12 Saksbehandler:

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11. Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11. Saksbehandler: Marit Simonsen. Saksliste: 13.04.11/163.

SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11. Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11. Saksbehandler: Marit Simonsen. Saksliste: 13.04.11/163. 1 2 3 4 13.04.11/163.27 SENTRALSTYREMØTE 17.-19.06.11 Sak 33/11 Referat Sentralstyremøte 08.04.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 5 6 7 8 9 Tilstede: Dan-Raoul Husebø Miranda, Anders Garbom Backe, Kjetil

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.04.13/163.47 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13 Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13 Saksbehandler: Marit Simonsen Tilstede: Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 11.-13. juni 2010 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg. Sak 40/10 Referat

SENTRALSTYREMØTE 11.-13. juni 2010 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg. Sak 40/10 Referat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sak 40/10 Referat 15.06.10/163.22 SENTRALSTYREMØTE 11.-13. juni 2010 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg Tilstede: Dan-Raoul Husebø Miranda,

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 04.09-06.09.09 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg

SENTRALSTYREMØTE 04.09-06.09.09 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg 1 30.09.09/163.13 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 52/09 Referat Tilstede: SENTRALSTYREMØTE 04.09-06.09.09 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg Lars-Petter Helgestad, Kari-Anne Ribsskog, Birgitte Meyer, Espen Urkegjerde,

Detaljer

Sak 48/11 Referat sentralstyremøte 17.-19.06.11

Sak 48/11 Referat sentralstyremøte 17.-19.06.11 28.06.11/163.31 SENTRALSTYREMØTE 26.-28.08.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 48/11 Referat sentralstyremøte 17.-19.06.11 Tilstede: Dan-Raoul H. Miranda, Anders Garbom Backe, Espen Urkegjerde, Matias

Detaljer

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 10.12.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 02/08 Referat

Detaljer

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 12.05.14/163.56 SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 35/14

Detaljer

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09

Sak 26/09 Referat sentralstyremøte 13.-15.03.09 1 2 01.04.09 /161.12 3 SENTRALSTYREMØTE 4 5 6 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Sak 26/09

Detaljer

Budsjett 2015 og 2016

Budsjett 2015 og 2016 2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo 17 19. april 2015 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest

Detaljer

Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011

Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14.11.11/163.34 SENTRALSTYREMØTE 10.-12.02.12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011 Tilstede: Helene

Detaljer

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015

27.04.15/164.56. SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27.04.15/164.56 SENTRALSTYREMØTE 17.april Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 32/15 Referat sentralstyremøte 17.april 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard, Kristoffer

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Sak 58/12 Referat sentralstyremøte 22. 24.06.12

Sak 58/12 Referat sentralstyremøte 22. 24.06.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 25.06.12/163.42 SENTRALSTYREMØTE 23.- 25.08.12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 58/12 Referat sentralstyremøte 22. 24.06.12 Tilstede: Helene Kleppestø, Synøve

Detaljer

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 21.11.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 30. november - 2. desember

Detaljer

Sak 30/13 Referat sentralstyremøte 01. 03.03.13

Sak 30/13 Referat sentralstyremøte 01. 03.03.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 08.03.13/163.46 SENTRALSTYREMØTE 19.04.12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 30/13

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 9.-11. mars 12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 20/12 Referat sentralstyremøte 10.-12.02.12

SENTRALSTYREMØTE 9.-11. mars 12 Saksbehandler: Marit Simonsen. Sak 20/12 Referat sentralstyremøte 10.-12.02.12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15.02.12/163.35 SENTRALSTYREMØTE 9.-11. mars 12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 20/12 Referat sentralstyremøte 10.-12.02.12 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Tilstede John S. Jannesson Internasjonal kontakt Kari Blumer Jens H. Schreuder Hummam Bhutta Marie Storli (ankom 09.25)

Tilstede John S. Jannesson Internasjonal kontakt Kari Blumer Jens H. Schreuder Hummam Bhutta Marie Storli (ankom 09.25) Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg Kopi til Fra Hummam Bhutta Dato 22.01.2014 Saksnr. Møtedato 18.01.2014 Møtetid Kl. 09.00 Møtested Kontoret til MDG, Skippergata 33 Oslo Tilstede John S. Jannesson

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

MØTEREFERAT TIL MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU

MØTEREFERAT TIL MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg Kopi til Fra Sarah Olausen Dato 09.03.2016 Saksnr. MØTEREFERAT TIL MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-13-1516 Møtedato 09.03.2016 Møtetid Kl. 19.00 Møtested Tilstede

Detaljer

Sak 41/09 Referat sentralstyremøte 29.-30. mai 2009

Sak 41/09 Referat sentralstyremøte 29.-30. mai 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 10.06.09/163.12 SENTRALSTYREMØTE 04-06.09.09 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Tilstede Marie Storli IU-medlem. Frafall Sarah Olausen Koordinator

Tilstede Marie Storli IU-medlem. Frafall Sarah Olausen Koordinator Til Internasjonalt utvalg Kopi til Fra John Slinning Jannesson Dato 23.03.2016 Saksnr. Møtedato 23.03.2016 Møtetid Kl. 19.00 Møtested Skype Tilstede Marie Storli IU-medlem Lise Lorentzen IU-medlem Håkon

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Dato 12. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5

Dato 12. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5 Dato: 12. oktober 2011, 16:00 17:45 Sted: Tilstede: Forfall: Møteleder: Referent: Merknader: Konstituering Styremøteprotokoll Helse Nord IKTs lokaler i Forskningsparken,

Detaljer

ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009

ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Ref. lph/102 ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009 Året har bydd på utfordringer

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

07 Økonomifordeling 2017

07 Økonomifordeling 2017 07 Økonomifordeling 2017 Sak: LM 07/16 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 2 16 17 20 21 Regnskapsposter Budsjett 2016 Budsjett 2017 Endring 1 Landsstyremøter AU-møte

Detaljer

Fredag 13.januar 2017, kl :00 (det serveres lunsj i møtet)

Fredag 13.januar 2017, kl :00 (det serveres lunsj i møtet) Region Øst Kontor: Storgata 8, Oslo Post: Pb. 8723 St. Olavs plass, 0028 OSLO rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no Tlf. + 47 91842830 torkel.oien@kulturskoleradet.no Tlf. + 47 48063060 Referat fra styremøte

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Sak 18/13 Referat sentralstyremøte 01. 03.02.13

Sak 18/13 Referat sentralstyremøte 01. 03.02.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 04.02.12/163.45 SENTRALSTYREMØTE 01. 03.03.12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak

Detaljer

MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516

MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516 Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg Kopi til MDG-IU Fra Sarah Olausen Dato 27.05.2015 Saksnr. MØTEREFERAT FRA MØTE I INTERNASJONALT UTVALG IU-5-1516 Møtedato 27.05.2015 Møtetid Kl. 15:00 Møtested

Detaljer

Sak../08 Referat sentralstyremøte 12.-14.09.08

Sak../08 Referat sentralstyremøte 12.-14.09.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 14.09.08 /81618 SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Ingrid Stranger-Thorsen Sak../08

Detaljer

Espen Urkegjerde (syk), Ida Brustad Stokke, Synøve Vang. Dan-Raoul og Lars-Petter melder saker til eventuelt. Flere mindre feil i sakspapirene.

Espen Urkegjerde (syk), Ida Brustad Stokke, Synøve Vang. Dan-Raoul og Lars-Petter melder saker til eventuelt. Flere mindre feil i sakspapirene. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sak 17/10 Referat fra styremøtet 5.-7.2.10 Tilstede: 17.02.10/163.15 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. februar.10 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg Lars-Petter Helgestad, Kjetil Hermansen (lørdag),

Detaljer

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus

1. ELEVFORSAMLING. Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus 1. ELEVFORSAMLING Velkommen til 1. elevforsamling Elevorganisasjonen i Akershus MØTEDATO: 11.06.2014 MØTETID: 09.00-15.00 MØTESTED: Nydalen videregående skole, Oslo 2. Innkalling til 1. elevforsamling

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27.09.2017 Møtested: Hytta til Mari TIDSRAMME Lørdag 0900-Søndag 1500 Arbeidsutvalget (AU) 2017 Leder Helene Harby 949 83 760 Send mail Nestleder Mari

Detaljer

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til

Mental Helse Ungdom Protokoll styremøte til Protokoll fra sentralstyremøte den 25.01.14. 26.01.14 Mental Helse Ungdoms hovedkontor, Storgata 38, 0182 Oslo. Tilstede: Adrian Lorentsson, Caroline Bernhardsen, Carina Lund, Frode Kämpe, Dona Gashi,

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 Tid: Mandag 19. september, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE, AUGUST 30.-31.8.2014 TIDSRAMME Lørdag 30. August 2014 kl 1200-1800. Søndag 31. August 2014 kl 1000-1500. Forfall: Solvor Alvestad og Anne Mari Hansen Arbeidsutvalget (AU)

Detaljer

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk

Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Referat Styremøte i Grønt Kvinnenettverk Møtested: Partikontoret, Oslo Møtetid: Tirsdag 12. januar kl. 19 21 Innkalt: Andrea Søgnen Tveit, Nikki Schei, Sara Marie Blichner, Suhur Lorch Falch, Ellen Sandvik

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 5-2013 Møtedato: 18. oktober Journalnr.: 2013/340 Sted: Clarion Airport Hotell - Gardermoen Varighet: Fredag 18. oktober 16.00 21.30 Til stede: Fra utvalget: Leder

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

Sak 19/09 Referat sentralstyremøte 07.-08.02.09

Sak 19/09 Referat sentralstyremøte 07.-08.02.09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 25.02.09 /161.11 SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg Sak 19/09 Referat

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Sak 15/08 Referat sentralstyremøte 02.-03.02.08

Sak 15/08 Referat sentralstyremøte 02.-03.02.08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 29.02.08/81615 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.03.08 Saksbehandler: Ingrid Stranger-Thorsen

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013 Referat fra NKA styremøte 31.1.-1.2. 2014 Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Til stede: Nils

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 07.10.2014

Referat Hovedstyremøte 07.10.2014 Referent og kontorvakt: Martin Ek Ikke tilstede: Vinstraff: Referat Hovedstyremøte 07.10.2014 Ølstraff til Hallén for sen møteplan Ølstraff til Andreas for å glemme og føre inn Paintball i arrrangementskalenderen.

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Sentralstyremøte i Humanistisk Ungdom 22. JULI 2017 REFERENT: ASTRI MENNE SJONER

Sentralstyremøte i Humanistisk Ungdom 22. JULI 2017 REFERENT: ASTRI MENNE SJONER Sentralstyremøte i Humanistisk Ungdom 22. JULI 2017 REFERENT: ASTRI MENNE SJONER Til stede: Kristoffer Stokkeland Øistein Sommerfeldt Lysne Synne Heimstad Sørgjerd Eivin Floer Haakon Gunleiksrud Victoria

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 02.09.14 Referat fra FS06 Møtedato Møtetid Møtested 02.09.14 17:30 Munkegata

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE februar 2011 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg. Sak 17/11 Referat februar

SENTRALSTYREMØTE februar 2011 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg. Sak 17/11 Referat februar 1 2 3 17.02.11/163.25 SENTRALSTYREMØTE 11.-13. februar 11 Saksbehandler: Mari-Kristine Morberg 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Sak 17/11 Referat

Detaljer

Styremøte 05.11.2012. Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste

Styremøte 05.11.2012. Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Styremøte 05.11.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes. B) Medlemsutvikling. Pr. i dag (25.10.12)

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314

MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314 Til Internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten, Christine Bangum Kopi til Fra Christine Bangum Dato 20.06.2014 Saksnr. MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314 Møtedato 19.06.2014 Møtetid

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Sak 02/09 Referat sentralstyremøte

Sak 02/09 Referat sentralstyremøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10.12.08 /816110 SENTRALSTYREMØTE Saksbehandler: Ingrid Stranger-Thorsen/Siri Engen Sak 02/09

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013 INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: Inviterte: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Hovedstyrets medlemmer Finn- Ulrik Berntsen Alle avdelingsledere

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015

Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015 Referat styremøte Nmf Trondheim 20. oktober 2015 Tid: 19.00-20.30 Sted: MTG23 Tilstede: Kristina, Johanne, Inga, Øystein, Tora, Hanna, Knut, Martin og Ida Dagsorden: 1. GODKJENNING AV INNKALLING a. Godkjent

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til NJs lokallag:

Retningslinjer for tilskudd til NJs lokallag: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. oktober 2009 kl 13 i NJs lokaler Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Jahn-Arne Olsen, Hilde Tretterud og Gunhild

Detaljer

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr.

Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr. Til Alle medlemmer av internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten og Christine Bangum Kopi til MDG IU Fra Christine Bangum Dato 25.01.2015 Saksnr. REFERAT TIL MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-18-1315 Møtedato

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13. Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13. Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 17/13 Dato: onsdag 15. mai kl 09.15. - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste AU-møte 17/13 den 15.

Detaljer