/ SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014"

Transkript

1 / SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland, Juni Høiby, Ivan-Louis Miranda Husebø, Sean Traynor, Lin-Marit Bjerkemo, Cecilie Nordby Gjøstein, Kristoffer Stokkeland, Live Johanna Steinsdatter Øverhaug, Kristin Tufte (referent). Forfall: Amund Bugge,Tor Einar Berget Erlandsen, Lyka Camilla Solahug, Saksliste: Sak 30/14 Innkalling og saksliste Sak 31/14 Referat fra forrige møte Sak 32/14 Orienteringer a. Medlemsrekruttering b. Økonomistatus c. Styrets runde d. Sekretariatet e. Lagenes runde f. Internasjonalt/IHEYO g. Organisasjonsutvalget h. Ideologi og PR- utvalget i. Nettsider j. Sommerleir k. Grunnlovskampanjen l. Nordisk seminar Sak 33/14 Landsmøteforberedelser Sak 34/14 Eventuelt Sak 30/14 Innkalling og saksliste Ingen kommentarer. Sentralstyrets vedtak: Sentralstyret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 31/14 Referat fra forrige møte Uenig i vedtaksteksten på saken om IT; innstilte ikke på at vi skulle gjøre ting før LM Innstille at vi skulle gjennomføre det etter LM. Disse endringene skal bli gjort i referatet. Ellers godkjent. Sentralstyrets vedtak: Sentralstyret godkjenner referatet fra sentralstyremøte mars. 1

2 Sak 32/14 Orienteringer a. Medlemsrekruttering 601 betalende, og 1230 totalt. Færre enn i fjor. Jobbe med rekruttering. Nye styret burde sette det på dagsorden. Realitetsorientering: ikke tap av medlemmer, men noen folk som blir for gamle. b. Økonomistatus Regnskap for 2014 har ikke blitt ført enda. Ikke mye å si om det foreløpig. Først på møtet i juni. Ikke tatt stilling til de skal brukes skulle til husleie. Hvordan fordeles? En diskusjon vi burde ha når vi skal revidere budsjettet. c. Styrets runde Sean: har ikke gjort så mye, ekstraordinært årsmøte i Egersund - helt nytt styre, litt nettsidearbeid, litt kontakt med lokallagene. Live: arrangerte Org. Sem, skrevet et sakspapir til LM - aldri gjort før. Kristoffer: Org. Sem, nettsider, to møter med IPU; et om nettside og et om grunnlov, jobbet smått med nettsider ellers. Anders: AU: Møter, bestilling av diverse materiale og utstyr, osv. Org. Sem.: Lobby og aksjon, forberedelser til landsmøtet, workshop med ledere, hjemmesider, pressemeldinger for lokallagene. Forberedelser landsmøtet: Mye arbeid med det praktiske, sammen med Kristin og AU. Grunnlovskampanjen: Skypemøter og mye kommunikasjon for øvrig. Oppdatere nettsider og sosiale medier. Illustrasjoner via illustratør Malin Redvall. Mye jobb mot media, uten like mye hell som håpet, men har begynt å løse seg nå. Har vært i lokalavisa i Tønsberg, Dagsavisen og Vårt Land. Håper å få mye oppmerksomhet rundt aksjonen i helga. Paneldebatt om livssynsnøytralitet hos Skaperkraft. Sommerleir: Møter og arbeid med profilering og informasjon til HEF, osv. Kontakt med leirsjef Hans-Christian om program og ideer. Samarbeid med HEF: Ukentlige redaksjonsmøter. Møter og seminarer med Hovedstyret. Samarbeidsmøter med Hovedstyreleder og Hovedkontoret. Flytting til Brugata. Planlegging av Humanistisk uke, m.m. Nye nettsider: endelig på plass. Jobbet mot CGI, Availo og Broadnet, også i samarbeid med HEF, for endelig å få plass nye nettsider. Ny ansatt: Lært opp og jobbet tett med den nye kommunikasjonsmedarbeideren, Ina. Lokallag: Vært på Oslo lokallags ekstraordinære årsmøte. Også deltatt på flere av Oslo lokallags aktiviteter. Vært i Byavisa i Tønsberg med Lars, leder av Vestfold lokallag. Annet: IPU-møter og kommunikasjon som vanlig. Presentasjonsgruppa - fulgt opp og koordinert, noe mindre enn vanlig. Endelig fått hatt HMS-kurs. Ivan-Louis: skrevet et par LM- papirer, skypemøter om Grunnlov, jobbet med facebook, blitt syk. LU: jobbet med lokallagene, ikke mye kontakt med resten av LU, hjulpet Egersund, jobbet med gamle og nye styret i Hordaland, hjalp til på Org. Sem, deltok på en debatt i Stavanger om tro og hvordan Stavanger kan bli en mer inkluderende by de neste 50 årene, hadde et responsinnlegg men kom ikke til ordet, men deltok ellers i debatten. 2

3 Lin-Marit: Grunnlovsmøter, skrev om KRLE (LM uttalelse), deltok på BUT, kjøpt ny leilighet, ferie, Org.Sem, en del IHEYO- arbeid. Juni: bidratt ganske mye under Org. Sem, skrevet sakspapirer til LM, AU- møter, kontakt med Hordaland angående en frifondssøknad, vært på BUT, vært på sommerleirmøte. Arnlaug: vært på noen AU- møter, var så vidt innom sommerleirmøte, arrangert Org. Sem, ble etter hvert med på IPU- møter, vært på et møte med Oslo kommune om dialogarbeid i Oslo, med representanter fra andre trossamfunn, skrevet en del sakspapirer, og pakket alle LM- papirene, rettet opp litt småfeil i nettsidene, hørte på Anders debatt under paneldebatten Skaperkraft arrangerte, ble publisert et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad som jeg begynte å skrive svar på, men Jens Brun-Pedersen (HEF) skrev svar fortere, burde jobbet mer med lokallagene enn det jeg har fått tid til, vært mye i det siste, jobbet litt med Oslo lokallag. Cecilie: har ikke gjort mye siden sist møte, begynt å planlegge HUmandag. Planen er å komme tilbake og ha en buffer. Målet er 12.mai. d. Sekretariatet Ina: Skrevet debattinnlegg: To til lokallag (oppfordring fra meg til sst: om å pushe lokallag til å faktisk sende de inn til sine lokalaviser), hatt kontakt med Sveinung for å få en felles på NRK Ytring - gikk ikke. Anders har sendt til Klassekampen, bidratt til «Grunnloven - en religiøs tvangstrøye» - på trykk i Dagsavisen, på nett: nyemeninger.no, annen presse: skrev pm til HUs org.seminar: 3 på trykk, kontaktet VG, DB, KK, NRK for å selge inn sak til kampanjestart med Karin Andersen (skrev pm, ringte rundt). Mye jobb, null napp, skrevet pm til nytt SST på LM. Nytt SST må selv selge inn, jobbet med å selge inn aksjon LM, pm og ringe, sosiale medier, delt ting på twitter og facebook, lokalpresse og HUs face, Tw: HU på BUT, laget kampanjetweets:ungdialog, annet arbeid: skrevet forslag til nyhetsbrev, skrevet tekster til nettsidene, deltatt på et kampanjegruppemøte, søkt og fått tillatelse til aksjon på Egertorget, skrevet forslag til uttalelser på LM, deltatt på to redaksjonsgruppemøter, kontaktet SV og V, AUF, GU, KrFu om å delta på aksjon LM. Kristin: Skrevet referat fra forrige sentralstyremøte, jobbet med Humanistisk Uke, vært på kurs om arrangering av internasjonale arrangementer, bestilt og fått buttons og roll-ups, hatt samarbeidsmøte med HEF Akershus om sponsing av sommerleirplasser, bestilt reise og hotell til delegasjonen til Oxford, søkt Frifond, levert særattesjon til Frifondsrapporten for 2013, sendt ut purringer om kontingent, vært på møte om Min Side til HEF, deltok på og skrevet referat fra sommerleirmøte, bestilt reiser til Org.Sem, deltok på Org.Sem, ordnet med tilgang til Nordea for nye brukere, sendt ut endelig innkalling og sakspapirer til LM, mye praktisk arbeid i forbindelse med LM, hatt 4 AU- møter, hatt møte med Lili om ny måte å føre regnskap på (skal orientere om til overlappingsmøtet), avspasert litt, hatt påskeferie. e. Lagenes runde (se eget referat) f. Internasjonalt/IHEYO Lin-Marit trekker som secretary general til GAen til IHEYO. Nesten hele styret blir byttet ut. Nederland arrangerer neste EHYD. Kroatia skal se om de kan arrangere det etter der igjen. EHYD skal arrangeres hvert år utenom WHC- år; vil ikke kollidere med det. Vi har muligens ressurser til å arrangere EHYD i framtiden. Utvalget har ikke hatt møter fram mot LM. Tenker å ta aktiviteten opp nå. 3

4 Verdenskongress i Oxford og GA i forbindelse med det: ikke planlagt mye rundt det. HU har en stor delegasjon. De som skal på GA må snakke sammen. Må få en agenda, men vet ikke når vi får den. Når agendaen er klar burde det sendes ut en e-post til alle som skal delta på GA. Innspill som burde fremmes. GAen er mest sannsynlig dagen før verdenskongressen begynner. De som skal reise burde få en oversikt over hele delegasjonen. Det burde være klart på papiret som skal signeres til Fordelingsutvalget. g. Organisasjonsutvalget Har arrangert Org. Sem. Skrevet en del sakspapirer om vedtektsendringer til LM. h. Ideologi og PR-utvalget Har hatt et generelt møte: hvordan gjøre med HUmandag. Har sendt ut referat til alle. Har hatt et møte om grunnlovsjobbing, skrevet en del sakspapirer til LM, jobbet med kommunikasjon på nettsidene. i. Nettsider Endelig publisert! Sak for neste sentralstyret om det skal fortsatt være et fast orienteringspunkt. Mye som skal utarbeides fortsatt. Burde komme en manual til lokallagene. Har ikke blitt spesifisert i budsjettet hvor mye man kan bruke på det. Må diskutere i juni- møtet. Må også bestemme hvem som skal skrive sakspapir om nettsider til møtet i juni. j. Sommerleir 2 sommerleirmøter. Anders fikk ikke deltatt på ett. Oslo, Akershus og Buskerud sponser plasser; ca. 25 plasser til der. Ca. 40 påmeldte. Endelig fremme program. Øke fokuset på dette nå. Sommerleirmøte på mandag. k. Grunnlovskampanje Anders sendt ut mange e-poster til politikere på aksjonen. Burde snakke litt i forkant av aksjonen. Ganske aksjonsklare. Kanskje burde smekke sammen mer akkurat det vi skal gjøre på workshopen om det. En del mål: mediauttalelser. Anders har lobbet litt mot stortinget. Sendt e-post. Har ikke fått svar. Skal mase litt. Vanskeligere enn vi trodde å få ting ut i media. Ingen interesserte. Selv med leder av SV med. Leserinnlegg bedre gjennomslag enn pressemelding. Kommet på trykk i Dagsavisen og Vårt Land. 5 pressemeldinger fra lokallag har blitt publisert; litt færre enn forventet. Neste mål: hvor mange stemmer? Mål om 30 stemmer. Spent på det. Fristilt eller stemmer felles= kan få flere hvis man kan stemme fritt. Regjeringen dropper Stålsett-utvalget. Skal skrive en LM-uttalelse om det. Tror vi kan behandle det i dag. Kan få trykk i løpet av helga. Illustrasjoner: Fått 7. betalt for det. Savner enda mer deling på facebook og twitter. Må dele i løpet av helga. Tagge en politiker og legge press. Skaper snakkis. l. Nordisk seminar Internasjonale arbeidet har blitt lagt litt på is. Skal jobbe mer med dette etter eksamen. Vil gjerne ha en kartlegging av økonomien fra HUs side. Må kanskje søke økonomisk støtte fra andre steder. Vil gjerne snakke mer med Finland og. Målet er å ha det nordiske seminaret høsten legges opp til at seminaret er 4

5 på engelsk. Det nordiske seminaret kan være et tilleggseminar til det vanlige høstseminaret. Sak 33/14 Landsmøte forberedelser Noen sakspapirer som er nye og skal byttes med de gamle. De blir utdelt. Skal gjennomgå hvem som er saksordfører på hvilke saker, og at alle er komfortable med den jobben de skal ha. Det er viktig at alle får trent seg på å snakke fra talerstolen. Leder er saksordfører på en del konstitueringssaker, fordi møtet ikke er formelt satt enda. 01/14 a: Anders er saksordfører. 01/14 c: endret tidsplan. Lin-Marit er saksordfører. Orientere om uttalelser; Stålsett - uttalelsen tas i kveld. Æresmedlem tas også i kveld. 01/14 d: Juni. Fremmer som endringer under debatten. Anders har en del forslag om endringer. Uenighet om kontrollkomiteen skal ha forslagsrett under LM eller ikke. Kontrollkomiteen skal ha talerett og kan benytte seg av den retten til å si at de ønsker at noen fremmer et forslag. Kontrollkomiteen er et kontrollorgan, og skal sørge for at sentralstyret forholder seg til vedtektene. Det blir rotete hvis kontrollkomiteen også kan endre på vedtektene. Daglig leders talerett er også et forslag. Anders fremmer forslagene til endringer som et helhetlig forslag fra sentralstyret. 01/14 e Ingrid Figved og Torstein Rundhovde sakspapiret må endres. 01/14 f Sigmund i stedet for Tor Einar - sakspapiret må endres. 01/14 g Ivan-Louis byttes ut med Anna Marie Antonsen sakspapiret må endres. 02/14 - årsberetning kan ikke gjøre endringer. Godkjent eller ikke godkjent. Protokolltilførsel hvis kommentarer. Nevne de største punktene. 03/14 Dan-Raoul som fremmer. Kan protokollføre hvis kommentarer. Økonomileder redegjør. 04/14 Ida saksordfører. 05/14 vedtekter. a) Redaksjonelle endringer Juni. Lin-Marit vil fremme et forslag om å gi sentralstyret rettighet til å gjøre redaksjonelle endringer. Behøver ikke ta opp hvert møte. Lin-Marit fremmer skriftlig forslag under saken. b) Sean. c) Lin-Marit d) Amund Arnlaug er vara for Amund. e) Ivan-Louis. Sakspapiret må endres: selve formuleringene i endringsforslaget må inn. f) Juni g) Arnlaug h) Live. Linje : må være en feil. Saksordfører må korrigere feilen. Noen har bare et sett vedtekter; skulle ha spor endringer og uten. 06/14 Anders. Orientere om hva som har skjedd i /14 Ivan-Louis.. 08/14 viktig at sentralleddet og lokallaget forstår hverandre før saken blir fremmet. Anders fremmer det som står i innstillingen. 09/14 selve saken valg ny. Gir oversikt. Valg tar valgkomiteen. Revisor kontrollkomiteen tar neste år. Valgkomitè tar sentralstyret, med Arnlaug i spissen. Sentralstyret må komme med endelig innstilling lørdag kveld og må sikkert samles for et kort møte. l) suppleringsvalg. h) valgt bevisst bort. Inngår i sakspapiret før. 10/14. Grunnlov Anders fremmer. Skrive ut på lørdag. 5

6 Lin-Marit skrevet om KRLE. Utgangspunktet ganske ferdig. Debatteres først på lørdag og er ferdig på søndag. Stålsett - uttalelsen skal presenteres i dag. Sak 34/14 Eventuelt Ingen eventuelt saker. 6

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.04.13/163.47 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13 Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13 Saksbehandler: Marit Simonsen Tilstede: Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer