ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009"

Transkript

1 Ref. lph/102 ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009 Året har bydd på utfordringer og vekst i organisasjonen. Det har vært en positiv medlemsvekst og organisasjonen har arbeid spesielt med å styrke lokallagene. ORGANISASJON Landsmøtet Det andre ordinære landsmøte i Humanistisk Ungdom ble avholdt april 2009 med 40 deltagere. Landsmøtet foretok vedtektsendringer, vedtok politiske uttalelser, og valgte nye representanter til valgkomiteen og sentralstyret. Sentralstyret Det sittende sentralstyret består av representanter valgt på Humanistisk Ungdoms første ordinære Landsmøte i 2008 og på Landsmøtet i Ved utgangen av året bestod styret av: Verv Navn Født Valgt for Lag leder: Lars-Petter Helgestad 1984 ett år i 2009 Oslo nestleder: Siri Engen 1988 to år i 2008 Gjøvik og omegn økonomileder: Kjetil Hermansen 1988 to år i 2009 Oslo styremedlemmer: Espen Urkegjerde 1990 to år i 2008 Jæren Kari-Anne Ribsskog 1985 to år i 2008 Hamar og omegn Ida Brustad Stokke 1989 to år i 2008 Kristiansand Synøve Vang 1990 to år i 2009 Gjøvik og omegn Anders Garbom Backe 1991 to år i 2009 Vestfold Anna Marie Antonsen 1991 to år i 2009 Vadsø varaer i rekkefølge: Helene Kleppestø 1991 to år i 2008 Haugalandet Gunnhild Strokkenes 1988 to år i 2009 Oslo Dan-Raoul H. Miranda 1990 to år i 2008 Sandnes og Gj.dal Følgende sentralstyremedlemmer trakk seg av ulike personlige årsaker i 2009: 1. vara: Lars-Oskar Dale 1985 to år i 2007 Bergen Vara rykket opp da Dale trakk seg i januar vara: Birgitte T. Meyer 1992 to år i 2009 Hamar og omegn Vara rykket opp da Meyer trakk seg i desember I løpet av 2009 hadde sentralstyret seks styremøter, februar, mars, 17. april, mai, september og november. Møtene ble holdt på Humanismens Hus i Oslo. Sentralstyrets hovedfokus har, i tråd med arbeidsprogrammet vedtatt på landsmøtet, vært rekruttering av medlemmer og styrking av eksisterende lokallag. Leder, nestleder

2 Årsberetning Humanistisk Ungdom og økonomileder har vært oppnevnt som arbeidsutvalg. Øvrige sentralstyremedlemmer har fungert som kontaktpersoner for regionene som lokallagene er samlet i. Valgkomiteen På Landsmøtet i 2009 ble de følgende medlemmene valgt inn i valgkomiteen for ett år: leder: Liv Marita Mahle 1991 Ålesund medlem: Mathias Wiik Westberg 1993 Tromsø medlem: Oda Martine Øverhaug 1989 Oslo/Tromsø vara: Marianne Tofte 1990 Haugesund/Bergen Sekretariatet Human-Etisk Forbund har stilt kontorplass til rådighet på Humanismens Hus i Oslo sentrum. Mari-Kristine Morberg er ansatt som organisasjons- og administrasjonskonsulent i full stilling. Fra 26. februar til 31. august var Bjørn Torjus Hanssen deltidsansatt i en prosjektstilling som sommerleirsjef. Lokallag I 2009 har organisasjonen prioritert å videreutvikle de lagene som er etablert, fremfor å arbeide for etablering av nye lag. I løpet av 2009 ble det på lokale initiativ etablert fire nye lokallag. Det at det stiftes nye lag på egne initiativ viser at HU er inne i en positiv trend hvor vi tiltrekker oss aktive medlemmer. Ålesund lokallag ble vedtatt nedlagt på deres ekstraordinære årsmøte De inaktive lokallagene Eiker, Levanger og Grimstad ble på oppfordring vedtatt nedlagt av Sentralstyret i sak 43/09. Per 31. desember 2009 hadde Humanistisk Ungdom følgende lokallag: Lokallag Stiftelse i 2009 Lokallagsleder 1. Bergen studentlag Lars-Oskar Dale 2. Haugalandet lokallag Miriam Djønne 3. Jæren og omegn lokallag Espen Urkegjerde 4. Stavanger lokallag Maren Veila 5. Gjøvik og omegn lokallag Andreas Sivesind 6. Oslo lokallag Gunnhild Strokkenes 7. Trondheim lokallag Frode Elias Lindal 8. Tromsø lokallag Lin-Marit Bjerkemo 9. Kristiansand lokallag Nina Einerkjær 10. Sandnes og Gjesdal lokallag Dan-Raoul H. Miranda 11. Hamar og omegn Jon Saugstad (fung.) 12. Østfold lokallag 28. januar Linea Solgård 13. Vestfold lokallag 11. februar Anders Garbom Backe 14. Vadsø lokallag 24. februar Anna Marie Antonsen 15. Egersund og Dalane lokallag 16.november Arve Hovland Alle femten lokallagene er tellende per 31. desember 2009 i forhold til Fordelingsutvalgets kriterier. MEDLEMMER Medlemsrekruttering har vært et av organisasjonens hovedsatsninger i Det ble sendt ut et tilbud om medlemskap til alle medlemmer av Human-Etisk Forbund mellom 15 og 21 år (ca ). Tilbud om medlemskap ble også spredt til konfirmanter i alle fylker (ca ) og registrerte barn av HEF-medlemmer (1994-kullet, ca. 700). Av disse meldte færre seg inn i Humanistisk Ungdom enn håpet. Side 2 av 6

3 ant Årsberetning Humanistisk Ungdom Organisasjonen har arbeidet med profilering innenfor det livssynspolitiske området for å bli en mer synlig organisasjon. Bygging av aktivitetstilbud og identitet for en nystartet organisasjon tar tid selv om medlemspotensialet på sikt fremdeles vurderes som stort. Medlemsutvikling i HU aug. 07 nov. 07 feb. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jul. 09 okt. 09 jan. 10 mai. 10 måned Det endelige tallet på tellende 1 medlemmer per 31. desember 2009 ble 807 stk., opp 282 fra 525 ett år tidligere. AKTIVITETER Nasjonalleddet har arrangert og deltatt på en rekke nasjonale arrangementer i Nasjonale seminarer o.l. Sentralstyret arrangerte organisasjonsseminaret Kick-Off i januar med 53 deltagere. Sommerleiren om virkeligheten, darwinisme, astronomi og alternativindustrien på Numedal folkehøgskole i Buskerud i august hadde 77 deltagere og høstseminaret om menneskerettigheter samlet 55 deltagere i Maridalen, Oslo, i oktober. Forskjellige tillitsvalgte har deltatt på flere informasjonsmøter i regi av Human-Etisk Forbunds fylkes- og lokallag. I tillegg var HU representert i arbeidsgruppa som avholdt et dialogtreff for unge på Nansenskolen på Lillehammer i august, arrangert av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Flere i sentralstyret og valgkomiteen har deltatt på ulike kurs hos LNU. Det er også vært gjennomført ett møte mellom HU og Humanistisk Aksjon for Menneskerettigheter i Utviklingsland (HAMU) for å kartlegge mulighetene for samarbeid om en fremtidig ungdomsutveksling i deres prosjektland Nepal. Lokal og regional aktivitet Lokallagene har avholdt spennende aktiviteter i varierende grad. Flere av lokallagene har arrangert bl.a. bli kjent-aktiviteter, informasjonsmøter, regional hyttetur, filmkvelder, 1 Betalende medlemmer f.o.m. 15 t.o.m. 26 år. Side 3 av 6

4 Årsberetning Humanistisk Ungdom Deltakvelder, teaterkvelder, bowlingkvelder, HAMU-innsamling, dialogmøter og stands. I tillegg har de aller fleste lokallagene også profilert seg ovenfor konfirmanter i Human- Etisk Forbund med tanke på videre rekruttering, bl.a. ved å besøke kursgrupper og fortelle om HU og humanisme. HU Sandnes og Gjesdal og HU Haugalandet arrangerte sammen det regionale vårseminaret Cogito Ergo Sum på Røde Kors-hytta i Sirdal mars, med 26 deltagere (hovedsakelig fra sørvestlandet). Tema var argumentasjons- og debatteknikk. Politisk arbeid I forbindelse med Kirkevalget i Den norske kirke, avholdt Humanistisk Ungdom en informasjonskampanje som rettet søkelyset på at over udøpte barn står registrert i statskirkens medlemsregister. Disse barna ville ikke få valgkort eller annen informasjon om sin status fra Den norske kirke. Aksjonen Har du blitt snik-kristnet? ble spredt ved hjelp av Facebook, Twitter, stands, postutsendelse til medlemmene, og egne aksjonssider ble etablert på HUs nettsider. Der valgte også minst 220 personer å fylle ut et skjema for å undersøke om man stod oppført som medlem i statskirkens medlemsregister. Humanistisk Ungdom har også fått Datatilsynet og Barneombudet til å vurdere den såkalte tilhørig-ordningen i Den norske kirke, og tok opp saken med Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken i november. Den norske kirke og Kultur- og Kirkedepartementet har gitt signaler om at de vil vurdere endringer i ordningen. I september sendte vi sammen med PRESS Redd Barna Ungdom en høringsuttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet om forslag til endringer i forskriften om støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner hvor vi var kritiske til at det ble åpnet for diskriminering av en rekke grupper. Sammen med Norsk Studentunion, Norges Blindeforbunds Ungdom, Noregs Ungdomslag, Norges barne- og ungdomskorforbund, PRESS, Norsk Målungdom, Skeiv Ungdom og De Unges orkesterforbund, hadde HU et innlegg i Dagbladet der vi protesterte mot at de foreslåtte endringene ble gjennomført. Vara i Sentralstyret, Helene Kleppestø, deltok på Barnehøringa oktober i regi av LNU, Redd Barna og Barneombudet. I Barnehøringa møter norske barn representanter for FN for å snakke om menneskerettighetssituasjonen for barn og unge i Norge. Internasjonal deltagelse International Humanist and Ethical Youth Organisation (IHEYO) avholdt sin årlige unghumanistkonferanse i Kathmandu, Nepal oktober. HU var representert med fire medlemmer: Mari-Kristine Morberg, Gunnhild Strokkenes, Dan-Raoul H. Miranda og Lars-Petter Helgestad (som reiste på vegne av Human-Etisk Forbund). Humanistisk Ungdom var representert av Gunnhild Strokkenes og Mari-Kristine Morberg på IHEYOs generalforsamling i Kathmandu. I tillegg deltok Kjetil Hermansen og Oda Aase Johnsen i komitéen som reviderte 2008-regnskapet for IHEYO i Brussel, Belgia i desember. INFORMASJON OG MEDIA Organisasjonen har publisert åtte utgaver av Humanistisk Ungdoms nyhetsbrev på e-post. På tampen av året er 390 adresser påmeldt nyhetsbrevet. I løpet av året har HU videreutviklet nettsider med sentral og lokal informasjon om bl.a. livssynet humanisme, organisasjonshåndbok og aktivitetsforslag. Facebook brukes aktivt til informasjonsspredning og Twitter har etter aksjon Snik-kristnet? blitt brukt til små kommentarer og dialog med meningsmotstandere. Side 4 av 6

5 Årsberetning Humanistisk Ungdom Økonomileder Kjetil Hermansen var med i Migrapolis-programmet «Oh, my God» på NRK1. Her har to personer fra ulike religioner/livssyn byttet liv for en helg, og Kjetil var med mormonere bl.a. på gudstjeneste. Kjetil tok med mormonerene på Skeive Dager, og på grilling med HUere der det ble snakket om det humanistiske livssynet. Kjetil ble også intervjuet i Radio Migrapolis på NRK P2 og omtalt i Dagbladets anmeldelse av serien. HU har hatt leserinnlegg om våre politiske saker på trykk i Dagbladet og Dagsavisen. Human-Etisk Forbunds medlemsavis Fri Tanke har ved flere anledninger viet spalteplass til Humanistisk Ungdoms aksjoner, arrangement, meninger og utvikling, både på papir og på nett. HU-leder Lars-Petter Helgestad har i februar og november deltatt på i I kveld på NRK2 for å kommentere fenomener knyttet til skepsis og alternativindustrien. I tillegg har enkelte lokallag fått lokal mediedekning i forbindelse med stiftelse, arrangementer, debattinnlegg og aksjoner. FORHOLD MELLOM HUMAN-ETISK FORBUND OG HUMANISTISK UNGDOM Humanistisk Ungdom er en organisasjon som er etablert med fullt indre selvstyre, der ungdom i alderen 15 til 26 år kan stille til verv i organisasjonen. En samarbeidsavtale med Human-Etisk Forbund fra 2007 slår fast at Humanistisk Ungdom er Human-Etisk Forbunds ungdomsorganisasjon, men organisatorisk og økonomisk uavhengig. Human- Etisk Forbund har forpliktet seg til å bistå Humanistisk Ungdom administrativt og økonomisk, mens Humanistisk Ungdom på sin side er forpliktet til å arbeide med en gjensidig rekruttering av medlemmer til de to organisasjonene. Humanistisk Ungdom er gitt en fast observatørrolle med møte, tale- og forslagsrett i Human-Etisk Forbunds Hovedstyre. HUs leder har deltatt på seks av syv møter i Human- Etisk Forbunds Hovedstyre i Leder har også hatt flere samarbeidsmøter med HEFs generalsekretær Kristin Mile. Leder, nestleder og økonomileder deltok som observatører på HEFs landsmøte i juni, og det var flere HU-medlemmer blant landsmøtedelegatene. Human-Etisk Forbund har ikke representasjon i Humanistisk Ungdom, men det er etablert en rutine der HEFs generalsekretær får tilsendt sakspapirene for HUs sentralstyremøter. HEF utfører medlemsservice, regnskap og noen andre støttefunksjoner for HU. ØKONOMI Inntektene i 2009 stammer fra medlemskontingent, deltageravgifter, Frifond, støtte fra Barne- og likestillingsdepartementets fordelingsutvalg og drifttilskudd fra Human-Etisk Forbund. Fordelingsutvalget var på kontrollbesøk i mars og undersøkte medlemstall, kontingentbetalinger, lokallagsrapporter og arrangementsdeltagelse. Utvalget var godt fornøyd med dokumentasjonen og rutinene i Humanistisk Ungdom. Det var også kontrollbesøk fra Frifond Organisasjon, som forvalter støtteordningen for lokallagsmidler. Vi fikk ingen merknader, men de uttrykte ønske om at vi skriftliggjorde våre fordelingsrutiner. ANNET april deltok leder som observatør på Barne- og Ungdomstinget, som er representantskap i LNU. Han satt også i LNUs arbeidsgruppe for tro og livssyn til Mari- Side 5 av 6

6

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august

Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte 27.-29. august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 01.09.10/163.23 SENTRALSTYREMØTE.-14.11.10 Saksbehandler: Morberg Sak 51/10 Referat fra sentralstyremøte

Detaljer

Sak 48/11 Referat sentralstyremøte 17.-19.06.11

Sak 48/11 Referat sentralstyremøte 17.-19.06.11 28.06.11/163.31 SENTRALSTYREMØTE 26.-28.08.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 48/11 Referat sentralstyremøte 17.-19.06.11 Tilstede: Dan-Raoul H. Miranda, Anders Garbom Backe, Espen Urkegjerde, Matias

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober

33/07 Referat fra sentralstyremøte 19.-21. oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 21.11.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 30. november - 2. desember

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 10.12.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 02/08 Referat

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer

Sentralstyremøte 19.-21.10.07 Saksbehandler: Lars-Oskar Dale

Sentralstyremøte 19.-21.10.07 Saksbehandler: Lars-Oskar Dale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10.10.07/Ref.81612 Sentralstyremøte 19.-21.10.07 Saksbehandler: Lars-Oskar

Detaljer

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014

12.05.14/163.56. SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte. Sak 35/14 Referat sentralstyremøte 02.mai 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 12.05.14/163.56 SENTRALSTYREMØTE 02.mai Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 35/14

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.04.13/163.47 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13 Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13 Saksbehandler: Marit Simonsen Tilstede: Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14 ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/14 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT OG MØTEPLIKT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING

Detaljer

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2009 Lars Gule som tegneseriefigur Side 4 Portrett: Preben Aavitsland Side 22 Margaret Skjelbred skrev av seg oppveksten Side

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Årsrapport 2007 FORORD Denne årsberetningen rapporterer fra Samarbeidsrådets virksomhet i 2007 og frem til årsmøtet 26. mars 2008. Samarbeidsrådet for tros-

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag Årsberetning 2014 Human-Etisk Forbund Bergen lokallag 1 1. Bergen lokallag Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland, og har 4600 medlemmer per 31.12.14. Lokallaget deler kontorlokaler med

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer