Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Brukerhåndbok KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Brukerveiledning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Instruksjon KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

2 Manuell abstrakt: eller distribusjon av ethvert materiale i ethvert format, inkludert oversettelser, er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Kaspersky Lab. Dette dokumentet og all relatert grafikk kan kun brukes som informasjon, og for ikke-kommersielle og personlige formål. Kaspersky Lab forbeholder seg rettigheten til å foreta endringer i dette dokumentet uten forhåndsvarsel. Du finner den nyeste versjonen av dette dokumentet på webområdet til Kaspersky Lab på Kaspersky Lab skal ikke holdes ansvarlig for innhold, kvalitet, relevans eller nøyaktighet når det gjelder materialer som er benyttet i dette dokumentet, hvis rettighetene til disse holdes av tredjeparter. De skal heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle potensielle eller aktuelle tap i forbindelse med bruk av disse materialene. I dette dokumentet brukes registrerte varemerker og tjenestevaremerker som tilhører de respektive eierne. Revisjonsdato: 20, Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. kaspersky.com/no/ 2 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN KASPERSKY LAB LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VIKTIG JURIDISK INFORMASJON TIL ALLE BRUKERE: VENNLIGST LES DEN FØLGENDE RETTSLIGE AVTALEN NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE PROGRAMVAREN. VED Å KLIKKE PÅ AKSEPTER-KNAPPEN I LISENSAVTALENS VINDU, ELLER VED Å KLIKKE PÅ TILSVARENDE SYMBOL(ER), SAMTYKKER DU I Å BLI BUNDET AV BETINGELSENE OG VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. EN SLIK HANDLING ER ET SYMBOL PÅ DIN SIGNATUR OG DU SAMTYKKER I Å BLI BUNDET AV OG BLIR EN PART I DENNE AVTALEN OG ER ENIG AT DENNE AVTALEN ER RETTSKRAFTIG SOM ANDRE SKRIFTLIGE FORHANDLEDE AVTALER SIGNERT AV DEG. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE BETINGELSENE OG VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, MÅ DU AVBRYTE INSTALLASJONEN AV PROGRAMVAREN OG IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN. ETTER DU HAR KLIKKET PÅ AKSEPTER-KNAPPEN I VINDUET TIL LISENSAVTALEN, ELLER ETTER DU HAR KLIKKET PÅ TILSVARENDE SYMBOL(ER), HAR DU RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSENEI LISENSAVTALEN Definisjoner Programvare betyr programvare med alle oppdateringer og relaterte materialer. Rettighetsinnehaver (eier av alle rettigheter, eksklusive eller ikke, til programvaren) betyr Kaspersky Lab ZAO, et selskap etablert i henhold til lovene i Russland. Datamaskin(er) betyr maskinvare, inkludert PC-er, bærbare PC-er, stasjonære PC-er, personlige digitale assistenter, "smart-telefoner", håndholdte apparater eller annet elektronisk utstyr som programvaren er beregnet på og der programvaren vil bli installert og/eller brukt. Sluttbruker (du/din) betyr individ(er) som installerer eller bruker programvaren på hans eller hennes egne vegne eller som bruker en lovlig kopi av programvaren. Hvis programvaren nedlastes eller installeres på vegne av en organisasjon, som for eksempel arbeidsgiver, betyr "du" også organisasjonen som programvaren lastes ned eller installeres for. Dette er betyr herved at en slik organisasjon har autorisert personen som aksepterer denne avtalen til å gjøre det som er nevnt i avtalen på organisasjonens vegne. I denne avtalen inkluderer begrepet "organisasjon" uten begrensing alle partnerskap, selskap med begrenset ansvar, selskap, forening, aksjeselskap, stiftelse, joint venture, arbeidstakerorganisasjon, ikke inkorporert organisasjon eller offentlig organ. Partner(er) betyr organisasjoner eller individ(er), som distribuerer programvaren på grunnlag av en avtale og lisense med rettighetsinnehaveren. Oppdatering(er) betyr alle oppdateringer, revisjoner, patcher, forbedringer, rettelser, modifikasjoner, kopier, tillegg eller vedlikeholdpakker osv. Bruksanvisning betyr bruksanvisning, administratorhåndbok, referansebok og relaterte forklaringer eller andre materialer. Lisensrettigheten Rettighetsinnehaveren gir deg herved en ikke-eksklusiv lisens til å lagre, laste, installere, bruke og vise (til "bruk") programvaren på et bestemt antall datamaskiner for å hjelpe til å beskytte din datamaskien der programvaren er installert fra trusler som er beskrevet i bruksanvisningen, i samsvar med alle tekniske krav som er beskrevet i bruksanvisningen og i følge vilkårene og betingelsene i denne avtalen (lisensen), og du aksepterer denne lisensen: Prøveversjon. Hvis du har mottatt, lastet ned og/eller installert en prøveversjon av programvaren og herved mottar en evalueringslisens for programvaren, kan du kun bruke programvaren til evalueringsformål og bare i løpet av den gjeldende evalueringsperioden, med mindre noe annet er angitt, fra datoen for første installasjon. Enhver bruk av programvaren til andre formål eller ut over gjeldende evalueringsperiode er strengt forbudt. Programvare for flere miljøer, programvare på flere språk, programvare på to medier, flere kopier, bunter. Hvis du bruker andre versjoner av programvaren eller andre språkversjoner av programvaren, hvis du mottar programvaren på flere media, hvis du mottar flere kopier av programvaren eller hvis du har mottatt programvaren pakket sammen med annen programvare, skal det totale antallet datamaskiner der alle versjoner av programvaren er installert tilsvare antallet datamaskiner spesifisert i lisensene du har fått fra rettighetsinnehaveren, forutsatt at, med mindre lisensvilkårene sier noe annet, hver mottatt lisens berettiger deg til å installere og bruke programvaren på et slikt antall datamaskin(er) som spesifisert under klausul 2.2 og 2.3. Hvis programvaren ble mottatt på et fysisk medium, har du rett til å bruke programvaren for beskyttelse av et slikt antall datamaskin(er) som er spesifisert på programvarepakken eller i en tilleggsavtale. Hvis programvaren ble anskaffet viaq Internett, har du rett til å bruke programvaren for å beskytte det antall datamaskiner som ble spesifisert når du fikk lisensen til programvaren eller som spesifisert i en tilleggsavtale. Du har kun rett til å lage en kopi av programvaren som en sikkerhetskopi og kun for å erstatte den lovlig eide kopien av programvaren hvis denne skulle bli mistet, ødelagt eller ubrukelig. Denne sikkerhetskopien kan ikke brukes til andre formål og må ødelegges når du mister retten til å bruke programvaren eller når lisensen din har utløpt eller er terminert av en eller annen grunn i samsvar med lovgivning i landet der du bor og der du bruker programvaren BRUKERVEILEDNING 2.5. Fra programvarens aktiveringen eller etter installasjon av lisensensnøkkelfil (bortsett fra prøveversjoner av programvaren) har du rett til å motta følgende tjenester for den bestemte perioden som spesifiseres på programvarepakken (hvis programvaren ble kjøpt på et fysisk medium) eller spesifisert under anskaffelsen (hvis programvaren var kjøpt via Internett). Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

3 Oppdateringer av programvaren via Internett når rettighetsinnehaver publiserer dem på nettstedet eller gjennom andre tjenester på Internett. Enhver oppdatering som du kan motta blir en del av programvaren og vilkårene og betingelsene i denne avtalen gjelder for dem. Teknisk støtte via Internett og teknisk støtte via servicetelefon. Aktivering og varighet Hvis du modifiserer datamaskinen eller endrer noe av andre leverandørers programvare som er installert på en, kan rettighetsinnehaveren kreve at du gjentar aktivering av programvaren eller installasjon av lisensnøkkelfilen. Rettighetsinnehaveren forbeholder seg retten til å bruke enhver måte og verifiseringsprosedyre til å verifisere gyldigheten av lisensen og/eller lovligheten til en kopi av programvaren som installeres og/eller brukes på din datamaskin. Hvis programvaren ble kjøpt på et fysisk medium, kan programvaren brukes etter at du har akseptert avtalen for perioden som er spesifisert på pakken og som starter når du har akseptert avtalen eller slik det spesifiseres i en tilleggsavtale. Hvis programvaren ble kjøpt via Internett, kan programvaren brukes etter du har akseptert avtalen for perioden som spesifiseres ved aktivering eller slik det spesifiseres i en tilleggsavtale. Du har rett til å bruke prøveversjonen av programvaren som beskrevet under punkt 2.1 okostnadsfritt for en enkelt evalueringsperiode (7 dager) fra tidspunktet programvaren aktiveres, i henhold til avtalen, forutsatt at prøveversjonen ikke berettiger deg til oppdateringer og teknisk støtte via Internett og teknisk støtte via servicetelefon. Hvis rettighetsinnehaveren bestemmer en annen varighet av den enkle evalueringsperioden, vil du få melding om dette. Din lisensen til å bruke programvaren er begrenset til tidsperioden som er spesifisert under punktene 3. 2 eller (hvis aktuelt) og den resterende perioden kan visespå måter som er beskrevet i bruksanvisningen. Hvis du har kjøpt programvare som skal brukes på mer enn en datamaskin, er din lisens til å bruke programvaren begrenset til en tidsperioden som starter fra aktivering av programvaren eller installasjon av lisensnøkkelfil på første datamaskin. Uten forhindring for lovmessige eller økonomiske rettigheter som rettighetsinnehaveren kan ha, skal rettighetsinnehaver dersom du bryter noen av vilkårene og betingelsene i denne avtalen, når som helst uten forvarsel være berettiget til å inndra denne lisensen til å bruke programvaren uten refusjon for hele eller deler av kjøpsprisen. Du samtykker i at ved å bruke programvaren og bruke rapporter eller informasjon oppnådd ved bruk av denne programvaren, må overholde alle gjeldende internasjonale, nasjonale, statlige, regionale og lokale lover og vedtekter, inkludert uten begrensing lover om personvern, opphavsrett, eksportkontroll og utuktighet. Med mindre noe annet spesifikt angis her, kan du ikke overføre eller tildele noen av rettighetene eller forpliktelsene under denne avtalen. Hvis Du har ervervet Programvaren med aktiveringskoden gyldig for språklokalisering av Programvaren for den regionen der den ble ervervet fra Rettighetshaveren eller hans Partnere, kan Du ikke aktivere Programvaren ved å bruke den aktiveringskoden som er ment for andre språklokaliseringer. Hvis programvaren er blitt tilbudt av din teleoperatør, så gjelder vilkårene i din lisensavtale med teleoperatøren. Hvis det gjelder begrensninger angitt i Avsnittene 3.10 og 3.11, er informasjon om disse begrensningene angitt på emballasjen og / eller nettstedet til Rettighetshaveren og / eller hans Partnere. Teknisk Støtte Teknisk støtte som beskrevet under punkt 2.5 i denne avtalen gis når siste oppdatering av programvaren installeres (bortsett fra prøveversjon av programvaren). Teknisk støttetjeneste: kaspersky.com Begrensinger Du må ikke etterligne, klone, låne ut, leie ut, selge, modifisere, dekompilere, eller utføre omvendt utvikling av programvaren eller demontere eller skape utledede produkter basert på programvaren eller noen deler av programvaren, med eksklusivt unntak av rettigheter som ikke kan tas fra deg i følge gjeldende lovgivning. Du må heller ikke ellers redusere noen deler av programvaren til et format som kan leses av mennesker eller overføre den lisensierte programvaren eller noen deler av den lisensierte programvaren og heller ikke tillate en tredjepart å gjøre dette, bortsett fra i den rad len. Rettighetsinnehaveren garanterer ikke beskyttelse mot truslene beskrevet i bruksanvisningen etter utløpet av perioden spesifisert i punkt 3.2 og 3.3 i denne avtalen eller etter at lisensen til å bruke programvaren er avsluttet av en eller annen grunn. PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG RETTIGHETSINNEHAVEREN GIR VERKEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM DENS BRUK ELLER YTELSE. BORTSETT FRA EN EVENTUELL PRODUKTGARANTI, TILSTAND, FREMSTILLING ELLER BETINGELSER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES AV GJELDENDE LOVGIVNINGEN, GIR RETTIGHETSINNEHAVEREN OG DENNES PARTNERE INGEN GARANTI, VILKÅR, FREMSTILLING ELLER BETINGELSER (UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, VÆRE SEG VED LOV, SEDVANE, SKIKK, BRUK ELLER NOE ANNET) AV NOEN ART, INKLUDERT UTEN BEGRENSING OM IKKE-OVERTREDELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, OMSETTELIGHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRASJON ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU TAR ANSVAR FOR ALLE FEIL OG HELE RISIKOEN NÅR DET GJELDER YTELSE SAMT ANSVARET FOR Å VELGE PROGRAMVARE FOR Å OPPNÅ ØNSKEDE RESULTATER, OGSÅ FOR INSTALLERINGEN AV, BRUK AV OG RESULTATENE AV PROGRAMVAREN. UTEN BEGRENSNING AV FORESTÅENDE BESTEMMELSER GIR RETTIGHETSINNEHAVEREN INGEN FREMSTILLING ELLER GARANTI FOR AT PROGRAMVAREN VIL VÆRE FEILFRI ELLER FRI UTENAVBRUDD ELLER ANDRE MANGLER, ELLER AT PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE ALLE DINE KRAV, UANSETT OM DISSE HAR BLITT LAGT FRAM FOR RETTIGHETSINNEHAVEREN ELLER IKKE. Utelukkelse og begrensing av ansvar I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING SKAL RETTIGHETSINNEHAVEREN ELLER DENNES PARTNERE PÅ INGEN MÅTER VÆRE ANSVARLIGE FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFENDE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAP AV INNTEKT, KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, FOR FORRETNINGSAVBRYTELSE, FOR TAP AV PERSONVERN, FOR KORRUPSJON, SKADER ELLER TAP AV DATA ELLER PROGRAMVARER, FOR MANGLER TIL Å OPPFYLLE ALLE PLIKTER, INKLUDERT LOVBESTEMTE PLIKTER, PLIKT TIL GOD TRO ELLER PLIKT TIL RIMELIG FORSIKTIGHET, FOR FORSØMMELSE, FOR ØKONOMISK TAP OG FOR ALLE PENGE- ELLER ANDRE TAP SOM ER RESULTAT AV BRUK ELLER HINDRET BRUK PROGRAMVAREN, SERVICEYTELSER ELLER MANGLENDE SÅDANNE ELLER ANDRE TJENESTER, INFORMASJON, PROGRAMVARE OG RELATERT INNHOLD GJENNOM PROGRAMVAREN ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE SKYLDS BRUKEN AV PROGRAMVAREN, ELLER SOM FØLGE 5 BRUKERVEILEDNING AV ELLER I SAMMENHENG MED NOEN BESTEMMELSE I DENNE AVTALEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER ANDRE FORVOLDTE SKADER (INKLUDERT FORSØMMELSE, FEILAKTIG FREMSTILLING, ALLE ANSVARSFORPLIKTELSER ELLER PLIKTER), ELLER BRUDD PÅ LOVBESTEMTE PLIKTER, ELLER ETHVERT BRUDD PÅ GARANTIEN FRA RETTIGHETSINNEHAVERENS ELLER DENNES PARTNERES SIDE, SELV OM RETTIGHETSINNEHAVEREN ELLER DENNES PARTNERE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

4 DU SAMTYKKER I AT HVIS RETTIGHETSINNEHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE BLIR FUNNET ANSVARLIG(E), SKAL ANSVARET TIL RETTIGHETSINNEHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE VÆRE BEGRENSET TIL PRISEN PÅ PROGRAMVAREN. IKKE I NOE TILFELLE SKAL ANSVARET TIL RETTIGHETSINNEHAVEREN OG/ELLER DENS PARTNERE OVERSTIGE PRISEN SOM BLE BETALT FOR PROGRAMVAREN TIL RETTTIGHETSINNEHAVEREN ELLER PARTNEREN (ETTER OMSTENDIGHETENE) INGENTING I DENNE AVTALEN EKSKLUDERER ELLER BEGRENSER KRAV FOR DØD ELLER PERSONLIGE SKADER. VIDERE GJELDER AT I TILFELLE EN ANSVARSFRASKRIVELSE, EKSKLUSJON ELLER BEGRENSING I DENNE AVTALEN IKKE KAN BLI EKSKLUDERT ELLER BEGRENSET I FØLGE GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL KUN DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN, EKSKLUSJONEN ELLER BEGRENSINGEN IKKE GJELDE DEG, MENS DU FORTSETTER Å VÆRE BUNDET AV ALLE ANDRE RESTERENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, EKSKLUSJONER OG BEGRENSNINGER. 8. GNU og andre tredjeparters lisenser Programvaren kan inkludere noen programvarer som er under lisens (eller underlisens) til brukeren under GNU General Public License (GPL) eller andre lignende gratis programvarelisenser som blant andre rettigheter tillater brukeren til å kopiere, modifisere eller redistribuere visse programmer eller deler av disse, og har tilgang til kildekoden ("Programvare med åpen kilde"). Hvis slike lisenser krever at for hvilken som helst programvare som er distribuert til noen i et utførbart binærformat, kildekoden også må gjøres tilgjengelig for disse brukere, må kildekoden gjøres tilgjengelig ved å sende forespørsel til eller kildekoden må leveresmed programvaren. Hvis lisenser for programvare med åpen kilde krever at rettighetsinnehaveren gir rettigheter til å bruke, kopiere eller modifisere et programvaren med åpen kilde ut over rettighetene som gis i denne avtalen, skal slike rettigheter ha prioritet over rettighetene og restriksjoner i denne avtalen Immaterielle rettigheter Du samtykker i at programvaren og forfatterskapet, systemer, ideer, bruksmetoder, dokumentasjonen og annen informasjon som finnes i programvaren er patentbeskyttet åndsverk og/eller verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører rettighetsinnehaveren eller dennes partnere, og at rettighetsinnehaveren og dennes partnere, etter omstendighetene, er beskyttet av sivil- og straffelovene og av opphavsrettslover, lover om forretningshemmeligheter, varemerker og patenter Russland, EU og USA, i tillegg til andre lands internasjonale konvensjoner. Denne avtalen gir deg ingen rettigheter til åndsverk, inkludert alle varemerker eller tjenestemerker som tilhører rettighetsinnehaveren og/eller dennes partnere ("Varemerkene"). Du kan kun bruke varemerkene når det behøves til å identifisere utskrifter som er produsert av programvaren i henhold til akseptert varemerkepraksis, inkludert identifikasjon av navnet til varemerkets eier. Slik bruk av varemerket gir deg ikke eierrett til dette varemerket. Rettighetsinnehaveren og/eller dennes partnere eier og innehar alle rettigheter, hjemler til Programvaren, inkludert uten begrensing alle feilrettelser, forbedringer, oppdateringer og andre modifikasjoner av programvaren, laget enten av rettighetsinnehaveren eller andre tredjeparter, og alle opphavsrettigheter, patenter, rettigheter til forretningshemmeligheter, varemerker og andre åndsverksrettigheter dette omfatter. Din besittelse, installasjon eller bruk av programvaren overfører ikke til deg noen eierrett til åndsverket i programvaren, og du vil ikke få rettigheter til programvaren bortsett fra det som ellers står i denne avtalen. Alle eksemplarer av programvaren som ble laget herunder må inneholde samme beskyttelsesmerkingen som finnes på og i programvaren. Bortsett fra ovennevnte, gir denne avtalen deg ikke åndsverksrettigheter til programvaren og du erkjenner at lisensen som her beskrives, gitt under denne avtalen, kun gir deg rett til en begrenset bruk under vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Rettighetsinnehaveren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis deg i denne avtalen. Du erkjenner at kildekoden, aktiviseringskoden og/eller lisensnøkkelfilen for programvaren tilhører rettighetsinnehaveren og er forretningshemmeligheter som tilhører rettighetsinnehaveren. Du samtykker i ikke å modifisere, tilpasse, oversette, omvendt utvikle, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å finne ut kildekoden til programvaren. Du samtykker i å ikke modifisere eller endre programvaren på noen måte. Du kan ikke fjerne eller endre på opphavsrettsmerkingen eller andre eiendomsmerker på eksemplarer av programvaren. Gjeldende lov og voldgift Denne avtalen er underlagt og konstrueres i henhold til lovene i Russland uten referanse til konflikter mellom lovbestemmelser og prinsipper. Denne avtalen skal ikke være underlagt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG), og bruken av denne ekskluderes uttrykkelig. Enhver tvist om tolkningen eller anvendelsen av vilkårene i 6 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN denne avtalen eller brudd på punkter i Avtalen skal, bortsett fra hvis det løses ved direkte forhandlinger, avgjøres av ved internasjonal megling ved det Russiske Handels- og Industrikammeret i Moskva, Russland. Enhver kjennelse avgitt av megleren skal være endelig og bindende for alle parter og slike meglingsavgjørelser skal kunne håndheves i enhver domstol i en habil jurisdiksjon. Ingenting i punktet 10 skal hindre en part fra å kunne søke eller få økonomisk erstatning fra en domstol i en habil jurisdiksjon, enten før, under eller etter meglingen. 11. Periode for å anlegge søksmål Intet søksmål, uansett form, forårsaket av transaksjoner under denne avtalen, kan anlegges av noen part hertil mer enn ett (1) år etter at årsaken til handlingen har founnet sted, eller ble oppdaget å ha funnet sted, bortsett fra et søksmål for brudd på åndsverkslovene, som kan anlegges innenfor den lovlig gjeldende maksimale perioden. 12. Hele Avtalen - Separat gyldighet - Ingen frafallelse Denne avtalen er hele avtalen mellom deg og rettighetsinnehaveren og den erstatter alle andre tidligere muntlige eller skriftlige avtaler, forslag, kommunikasjoner eller annonseringer med hensyn til programvaren eller motivet for denne Avtalen. Du erkjenner at du har lest denne avtalen, forstår den, og samtykker i å bli bundet av dens betingelser. Hvis enhver bestemmelse i denne avtalen av en rettsinstans med habil jurisdiksjon finnes å være ugyldig, virkningsløs eller ikke rettskraftig av en eller annen grunn, helt eller delvist, skal en slik bestemmelse endres slik at den blir lovlig og rettskraftig, og hele avtalen vil ikke ugyldiggjøres på grunnen av dette og resten av avtalen vil fortsatt ha full kraft og virkning i den grad det tillates av gjeldende lovgiving mens man beholder den opprinnelige betydningent så mye som mulig. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

5 Intet frafall av en bestemmelse eller et vilkår i denne avtalen skal være gyldig med mindre det er skriftlig og undertegnet av deg og en autorisert representant for rettighetsinnehaveren, forutsatt at intet frafall eller brudd på en bestemmelse i denne avtalen vil utgjøre et frafall av et tidligere, samtidig eller etterfølgende brudd. Rettighetsinnehaverens unngåelse av å insistere på eller håndheve en streng etterlevelse av bestemmelsene i denne avtalen eller sine rettigheter skal ikke kunne tolkes som et frafall av slike bestemmelser eller rettigheter. 13. Rettighetsinnehaverens kontaktinformasjon Dersom du har spørsmål angående denne avtalen, eller hvis du ønsker å ta kontakt med rettighetsinnehaveren av enhver grunn, ber vi deg kontakte vår kundeservice på: Kaspersky Lab ZAO, st 10 build. 1, 1 Volokolamsky Proezd Moskva, Russland Tlf.: Faks: E- post: Nettsted: www. kaspersky.com Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. Programvaren og ledsagende dokumentasjon er beskyttet av opphavsrettslovene og internasjonale opphavsrettsavtaler, samt av andre åndsverkslover og konvensjoner. 7 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN I dette dokumentet Dokumentkonvensjoner.

6 .. 14 TILLEGGSDATAKILDER Informasjonskilder for ytterligere søk Kontakte salgsavdelingen...

7 . 17 Diskusjoner om programmene til Kaspersky Lab i webforumet Kontakte gruppen som har utarbeidet dokumentasjonen.. 17 KASPERSKY MOBILE SECURITY Hva er nytt i Kaspersky Mobile Security 9.

8 Distribusjonssett Maskinvare- og programvarekrav INSTALLERE KASPERSKY MOBILE SECURITY 9...

9 . 20 AVINSTALLERE PROGRAMMET OPPDATERE PROGRAMMET.. 22 KOMME I GANG

10 Aktivere programmet.. 24 Aktivere den kommersielle versjonen Aktivere abonnementet på Kaspersky Mobile Security Kjøpe en aktiveringskode på Internett.

11 27 Aktivere prøveversjonen. 27 Stille inn den hemmelige koden Aktivere alternativet for henting av hemmelig kode...

12 Hente den hemmelige koden Starte programmet Oppdatere programmets databaser.

13 Skanne enheten etter virus Vise informasjon om programmet ADMINISTRERE LISENSEN

14 32 Om Lisensavtalen.. 32 Om Kaspersky Mobile Security 9-lisenser Vis lisensinformasjon Fornye lisensen.

15 Fornye lisensen med aktiveringskoden Fornye lisensen på Internett Fornye lisensen ved å aktivere abonnementet.

16 .. 36 Annullere abonnement Fornye abonnementet PROGRAMGRENSESNITTET...

17 Statusvindu for Beskyttelse.. 39 Programmeny INNHOLDSFORTEGNELSE BESKYTTELSE AV FILSYSTEMET.

18 Om Beskyttelse Aktivere og deaktivere Beskyttelse Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter.

19 SKANNING AV ENHETEN Om behovsbetinget skanning Starte en skanning manuelt...

20 Starte en planlagt skanning.. 49 Velge hvilken objekttype som skal skannes Konfigurere skanning av arkiver Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter.

21 SETTE SKADELIGE OBJEKTER I KARANTENE Om karantene Vise objekter i karantene...

22 .. 54 Gjenopprette objekter i karantene Slette objekter i karantene FILTRERE INNKOMMENDE SAMTALER OG SMS-MELDINGER Om Samtale/SMS-filter...

23 57 Om Samtale/SMS-filtermodi. 58 Endre Samtale/SMS-filtermodus Opprette svartelisten

24 .. 59 Legge til oppføringer i svartelisten Redigere oppføringer i svartelisten Slette oppføringer i svartelisten..

25 Opprette en hviteliste.. 62 Legge til oppføringer i hvitelisten Redigere oppføringer på hvitelisten.

26 Slette oppføringer i hvitelisten Svare på SMS-meldinger og samtaler fra kontakter som ikke finnes i telefonboken Svare på SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre Velge respons for innkommende SMS-meldinger...

27 Velge respons for innkommende samtaler BEGRENSE UTGÅENDE SAMTALER OG SMS-MELDINGER SPERREFUNKSJON.. 68 Om Sperrefunksjon 69 Sperrefunksjonsmodi

28 .. 69 Aktivere/deaktivere Sperrefunksjon Opprette svartelisten Legge til oppføringer i svartelisten.

29 70 Redigere oppføringer i svartelisten 71 Slette oppføringer i svartelisten. 72 Opprette en hviteliste Legge til oppføringer i hvitelisten..

30 . 73 Redigere oppføringer i hvitelisten Slette oppføringer i hvitelisten BESKYTTELSE AV DATA VED TAP ELLER TYVERI AV ENHETEN...

31 Om Tyveribeskyttelse. 76 Blokkere enheten BRUKERVEILEDNING Slette personlige data..

32 Opprette en liste over mapper som skal slettes.. 81 Overvåke utskifting av SIM-kort på enheten Finne enhetens geografiske koordinater.. 83 Starte Tyverisikringsfunksjoner fra en annen enhet

33 . 86 PERSONVERN Personvern Personvernsmodi.

34 .. 87 Aktivere/deaktivere Personvern Aktivere Personvern automatisk Aktivere Personvern eksternt..

35 Opprett en liste over private numre Legge til et nummer på listen over private numre Redigere et nummer på listen over private numre...

36 Slette et nummer fra listen over private numre.. 94 Velge data som skal skjules: Personvern. 94 FILTRERE NETTVERKSAKTIVITET BRANNMUR Om Brannmur..

37 . 96 Aktivere/deaktivere brannmuren Velge sikkerhetsnivå for brannmuren Varslinger om blokkering..

38 KRYPTERE PERSONLIGE DATA.. 99 Om Kryptering Kryptere data..

39 .. 99 Dekryptering av data Blokkere tilgang til krypterte data OPPDATERE PROGRAMMETS DATABASER.

40 Om oppdatering av programmets databaser Vise databaseinformasjon Manuell oppdatering

41 . 105 Planlagt oppdatering Oppdatere i roaming-soner PROGRAMLOGGER..

42 Om logger Vise loggoppføringer 108 Slette loggoppføringer

43 KONFIGURERE EKSTRA INNSTILLINGER Endre den hemmelige koden Vise bekreftelsesmeldinger...

44 Konfigurere lydvarsler TA KONTAKT MED TEKNISK STØTTE ORDLISTE...

45 KASPERSKY LAB INFORMASJON OM TREDJEPARTS KODE Distribuert programkode...

46 INNHOLDSFORTEGNELSE ADB ADBWINAPI.DLL ADBWINUSBAPI.DLL..

47 . 117 Other information STIKKORDREGISTER OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN Dette dokumentet er veiledningen for installasjon, konfigurasjon og bruk av Kaspersky Mobile Security 9. Dokumentet er beregnet på et bredt spekter av brukere. Dokumentets målsetninger: hjelpe brukeren til å installere programmet på en mobilenhet, aktivere det og optimalisere det i henhold til egne behov; tilby raske informasjonssøk for problemer forbundet med programmet; tilby alternative informasjonskilder om programmet og informasjon om alternativer for teknisk støtte. I DENNE DELEN I dette dokumentet..

48 .. 12 Dokumentkonvensjoner I DETTE DOKUMENTET Du finner følgende avsnitt i dokumentet: Tilleggsdatakilder Dette avsnittet beskriver andre informasjonsressurser om programmet og internettressurser der brukere kan diskutere programmet, stille spørsdmål og få svar. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

49 Kaspersky Mobile Security 9 Dette avsnittet beskriver programmets funksjoner og gir kortfattet oversikt over de individuelle komponentene og hovedfunksjonene. Dette avsnittet inneholder informasjon om formålet med distribusjonspakken. Dette avsnittet inneholder en liste over maskinvare- og programvarekrav som en mobilenhet må oppfylle for at installasjon av Kaspersky Mobile Security 9 skal være mulig. Installere Kaspersky Mobile Security 9 Dette avsnittet inneholder veiledning som hjelper deg med å installere programmet på en mobilenhet. Avinstallere programmet Dette avsnittet inneholder veiledning som hjelper deg med å avinstallere programmet fra en mobilenhet. Oppdatering av programmet Dette avsnittet inneholder veiledning som hjelper deg med å oppdatere en eldre versjon av programmet. 12 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN Komme i gang Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du begynner å arbeide med Kaspersky Mobile Security 9: aktivere det, stille inn den hemmelige koden for programmet, aktivere funksjonen for henting av den hemmelige koden, hente den hemmelige koden, starte programmet, oppdatere antivirusdatabasene og skanne enheten etter virus. Administrere lisensen Dette avsnittet inneholder informasjon om vanlige begreper som brukes i sammenheng med programlisensiering. Delen inneholder også instrukser om hvordan du finner mer informasjon om lisensen for Kaspersky Mobile Security 9, og hvordan du forlenger lisensperioden. Programgrensesnittet Dette avsnittet inneholder informasjon om hovedelementene i grensesnittet til Kaspersky Mobile Security 9. Beskyttelse av filsystemet Denne delen inneholder informasjon om komponenten Beskyttelse, som forhindrer at enhetens filsystem blir infisert. Avsnittet forklarer også hvordan du aktiverer/deaktiverer Beskyttelse og justerer driftsinnstillingene. Skanning av enheten Dette avsnittet gir informasjon om skanning av enheten etter behov, noe som oppdager og fjerner trusler på enheten. I avsnittet finner du også forklaring på hvordan du starter et skann av enheten, setter opp et automatisk, tidsplanlagt filsystemskann, velger filer som skal skannes og stiller inn handlingen programmet skal utføre når et skadelig objekt oppdages. Sette skadelige objekter i karantene Denne delen inneholder informasjon om karantene, en bestemt mappe som potensielt skadelige objekter plasseres i. Dette avsnittet beskriver også hvordan du viser, gjenoppretter eller sletter skadelige objekter som blir funnet i mappen. Filtrere innkommende samtaler og SMS-meldinger I dette avsnittet finner du informasjon om Samtale/SMS-filter som forhindrer uønskede samtaler og SMSer i henhold til svarte- og hvitelistene du oppretter. Avsnittet forklarer også hvordan du velger modusen som Samtale/SMS-filter skanner innkommende samtaler og SMSer i, hvordan du konfigurerer ekstra filterinnstillinger for innkommende SMSer og samtaler samt hvordan du oppretter svarte- og hvitelister. Begrense utgående samtaler og SMS-meldinger Sperrefunksjon Denne delen inneholder informasjon om komponenten Sperrefunksjon, som lar deg begrense utgående samtaler og SMSmeldinger til definerte numre. I tillegg får du veiledning i hvordan du oppretter en liste med tillatte og forbudte numre, og hvordan du definerer innstillingene til Sperrefunksjon. Beskyttelse av data ved tap eller tyveri av enheten Dette avsnittet gir informasjon om Tyverisikring, som, ved tap eller tyveri, blokkerer uautorisert tilgang til data som er lagret på mobilenheten og gjør det enkelt å finne enheten. I avsnittet finner du også forklaring på hvordan du aktiverer/deaktiverer Tyverisikringsfunksjonen, stiller inn driftsparametere for den og starter Tyverisikring fra en annen mobilenhet. Personvern Avsnittet inneholder informasjon om Personvern, som kan skjule brukerens konfidensielle opplysninger. 13 BRUKERVEILEDNING Filtrere nettverksaktivitet Brannmur Dette avsnittet inneholder informasjon om Brannmuren som styrer nettverkstilkoblinger på enheten. Dette avsnittet forklarer hvordan du aktiverer/deaktiverer Brannmuren og velger ønsket modus for den. Kryptere personlige data Dette avsnittet inneholder informasjon om Kryptering, som kan kryptere mapper på enheten. Det forklarer også hvordan du krypterer og dekrypterer valgte mapper. Oppdatere programmets databaser Denne delen inneholder informasjon om oppdatering av programmets databaser, som sikrer kontinuerlig beskyttelse av enheten. I tillegg forklarer dette avsnittet hvordan du viser informasjon om installerte antivirusdatabaser, kjører oppdateringen manuelt og konfigurerer automatisk oppdatering av antivirusdatabaser. Programlogger Denne delen inneholder informasjon om logger som registrerer alle komponentenes operasjoner, samt alle utførte oppgaver (for eksempel oppdatering av programdatabaser, virusskanning). Konfigurere ekstra innstillinger Denne delen inneholder informasjon om tilleggsalternativene i Kaspersky Mobile Security 9, for eksempel hvordan du styrer programmets lydvarsler og bakgrunnsbelysning, og hvordan du aktiverer/deaktiverer visning av tips, beskyttelsesikonet og statusvinduet for Beskyttelse. Ta kontakt med Teknisk støtte. Dette avsnittet inneholder anbefalinger om hvordan du kan ta kontakt med Kaspersky Lab hvis du vil ha hjelp fra ditt personlige kabinett på nettstedet for teknisk støtte eller per telefon. Ordliste Dette avsnittet inneholder en liste over alle begrepene som brukes i dokumentet og deres definisjoner. Kaspersky Lab Dette avsnittet inneholder informasjon om Kaspersky Lab ZAO. Informasjon om tredjeparts kode Dette avsnittet inneholder informasjon om tredjeparts kode som er brukt i programmet. Stikkordregister Denne delen hjelper deg til å finne informasjonen du ønsker raskt i dokumentet. DOKUMENTKONVENSJONER Konvensjonene som er beskrevet i tabellen under brukes i dette dokumentet. 14 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN Tabell 1. Dokumentkonvensjoner EKSEMPELTEKST Merk at... BESKRIVELSE AV DOKUMENTKONVENSJONER Advarsler er uthevet i rødt og med klammer. Advarsler inneholder viktig informasjon, for eksempel om datamaskinoperasjoner som er viktige for sikkerhet. Merknader er satt i klammer. Merknader inneholder ekstraopplysninger og referanseinformasjon. Eksempler vises med en gul bakgrunn og under overskriften "Eksempel". Vi anbefaler at du bruker... Eksempel:... Oppdater betyr... ALT+F4 Nye termer står i kursiv. Navn på taster på tastaturet vises i fet skrift og med store bokstaver. Navn på taster etterfulgt ev et "pluss"-tegn indikerer bruken av en tastekombinasjon. Aktiver Slik konfigurerer du en tidsplan for en oppgave: hjelp <IP-adressen til datamaskinen> Navn på elementer i grensesnittet, for eksempel innmatingsfelt, menykommandoer, knapper, osv merkes med fet skrift. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

50 Innledendesetninger i instruksjonene står i kursiv. Tekst på kommandolinjen eller tekst i skjermmeldinger har en bestemt skrifttype. Variabler settes i vinkelparentes. I stedet for variablene blir de korresponderende verdiene plassert for hvert tilfelle (vinkelparentesene utelates). 15 TILLEGGSDATAKILDER Hvis du har spørsmål om å installere eller bruke Kaspersky Mobile Security 9 finner du svar fra disse via diverse informasjonskilder. Du kan velge den beste kilden i henhold til hvor viktig spørsmålet er eller hvor mye det haster.. I DENNE DELEN Informasjonskilder for ytterligere søk Kontakte salgsavdelingen Diskusjoner om programmene til Kaspersky Lab i webforumet Kontakte gruppen som har utarbeidet dokumentasjonen.

51 17 INFORMASJONSKILDER FOR YTTERLIGERE SØK Du kan vise følgende kilder med informasjon om programmet: Webområdet til Kaspersky Lab; websiden til programmets Knowledge Base (kunnskapsbase) på webområdet for Teknisk støtte; det installerte hjelpesystemet og tipsene; den installerte programdokumentasjonen. Siden på webområdet til Kaspersky Lab På denne siden finner du generelle opplysninger om Kaspersky Mobile Security 9 og funksjonene og alternativene i det. Du kan også kjøpe Kaspersky Mobile Security 9 fra vår Internett-butikk. Programmets webside på webområdet for Teknisk støtte (Knowledge Base); Denne siden inneholder artikler som er skrevet av eksperter fra Teknisk Støtte. Disse artiklene inneholder nyttig informasjon, anbefalinger og vanlige spørsmål angående kjøp, installasjon og bruk av Kaspersky Mobile Security 9. Artiklene er organisert etter emne, for eksempel "Database updates" (Databaseoppdateringer) og "Troubleshooting" (Feilsøking). Artiklene forsøker å besvare spørsmål om Kaspersky Mobile Security 9 og andre produkter fra Kaspersky Lab. De kan også inneholde nyheter fra Teknisk støtte. Det installerte hjelpesystemet Hvis du har spørsmål om bestemte vinduer eller faner i Kaspersky Mobile Security 9, kan du vise konteksthjelp. Hvis du vil åpne den kontekstavhengige hjelpen, åpner du den aktuelle skjermen og velger Hjelp. 16 TILLEGGSDATAKILDER Installert dokumentasjon Brukerveiledningen inneholder detaljert informasjon om programmets funksjoner og hvordan du bruker Kaspersky Mobile Security 9, samt råd og anbefalinger om hvordan du konfigurerer programmet. Dokumentene finnes i PDF-format i distribusjonspakken fra Kaspersky Mobile Security 9. Du kan også laste ned disse dokumentene i et elektronisk format fra webområdet til Kaspersky Lab. KONTAKTE SALGSAVDELINGEN Hvis du har spørsmål om valg eller kjøp av Kaspersky Mobile Security, eller forlengelse av lisensen, ringer du en av våre eksperter fra salgsavdelingen i vårt hovedkontor i Moskva på: +7 (495) , +7 (495) , +7 (495) Tjenesten er tilgjengelig på russisk eller engelsk. Du kan også sende dine spørsmål til salgsavdelingen via e-post til DISKUSJONER OM PROGRAMMENE TIL KASPERSKY LAB I WEBFORUMET Hvis spørsmålet ditt ikke krever et umiddelbart svar, kan du diskutere det med en av ekspertene til Kaspersky Lab og andre brukere av antivirusprogrammet i forumet vårt på I forumet kan du vise eksisterende diskusjoner, legge inn kommentarer og opprette nye emner, eller du kan bruke søkemotoren for bestemte forespørsler. KONTAKTE GRUPPEN SOM HAR UTARBEIDET DOKUMENTASJONEN Hvis du har spørsmål om dokumentasjonen, har funnet en feil i den eller vil kommentere den, kan du kontakte vår utviklingsgruppe for brukerdokumentasjon. Du kan kontakte utviklingsgruppen for dokumentasjon ved å sende en e-post til Bruk emnelinjen: "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Mobile Security 9". 17 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Kaspersky Mobile Security 9 beskytter mobilenheter (heretter "enheter") som kjører operativsystemet Microsoft Windows Mobile. Programmet kan beskytte informasjon på enheten mot infeksjon fra kjente trusler, forhindre uønskede SMSmeldinger og samtaler, styre nettverkstilkoblingen på enheten, kryptere informasjon, skjuld den for konfidensielle kontakter og beskytte informasjon hvis enheten går tapt eller blir stjålet. Alle typer trusler behandles av separate programkomponenter. Dette muliggjør fleksibel konfigurasjon av programinnstillingene. Kaspersky Mobile Security 9 omfatter følgende beskyttelseskomponenter: Antivirus-mappe. Det beskytter filsystemet på mobilenheten mot virus og andre skadelige programmer. Antivirus kan oppdage og nøytralisere skadelige objekter på enheten og oppdatere programmets antivirusdatabaser. Samtale/SMS-filter. Skanner alle innkommende SMSer og samtaler etter spam. Komponenten muliggjør fleksibel blokkering av tekstmeldinger og samtaler som anses som uønskede. Tyveribeskyttelse. Denne beskytter informasjon på enheten mot uautorisert tilgang når den er tapt eller stjålet og gjør den også enklere å finne. Med Tyverisikring kan du låse enheten fra en annen enhet, slette opplysninger som er lagret på enheten og finne ut hvor den befinner seg (hvis mobilenheten har en GPS-mottaker) ved hjelp av SMS-kommandoer fra en annen enhet. I tillegg kan du bruke Tyverisikring til å låse enheten hvis SIM-kortet byttes ut eller hvis enheten aktiveres uten SIM-kort. Sperrefunksjon. Alle utgående SMS-meldinger og samtaler sjekkes. Komponenten tillater fleksibel konfigurasjon av filtrering av utgående SMSer og samtaler. Personvern. Det skjuler informasjojn forbundet med konfidensielle numre på kontaktlisten. For disse numrene skjuler Personvern oppføringer i Kontakter, SMS-meldinger i samtaleloggen og nye mottatte SMS-meldinger og samtaler. Brannmur. Kontrollerer nettverkstilkoblingene på den mobile enheten. Brannmur stiller inn tilkoblingene som skal tillates eller forbys. Kryptering. Dette beskytter informasjon i kryptert modus. Komponenten krypterer alle ikkesystem mapper som finnes i minnet eller på minnekort. Tilgang til filer fra krypterte mapper er bare mulig etter at man har oppgitt den hemmelige programkoden. I tillegg inneholder programmet et sett tjenestefunksjoner som holder programmet oppdatert, øker muligheter for bruk av programmet og støtter deg ved bruk av programmet: Beskyttelsesstatus. Programkomponentenes status vises på skjermen. Basert på informasjonen du ser kan du evaluere gjeldende beskyttelsesstatus for informasjon på enheten. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

52 Oppdatere programmets antivirusdatabaser. Denne funksjonen sørger for at antivirusdatabasene til Kaspersky Mobile Security 9 er oppdatert. Hendelseslogg. Alle programkomponentene har en egen hendelseslogg som inneholder informasjon om komponentens drift (for eksempel fullførte operasjoner, data om blokkerte objekter, skannerapporter, oppdateringer). Lisens. Når du kjøper Kaspersky Mobile Security 9, godtar du en lisensavtale mellom deg selv og Kaspersky Lab, som gir deg rett til å bruke programmet, oppdatere programdatabasene og få teknisk støtte over en bestemt tidsperiode. Lisensperioden og annen informasjon som kreves for at programmet skal fungere med full funksjonalitet oppgis i lisensen. Hvis du går til alternativet Lisens, kan du vise en detaljert rapport om den gjeldende lisensen og fornye den om nødvendig. Kaspersky Mobile Security 9 er ikke beregnet for sikkerhetskopiering og gjenoppretting. 18 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 I DENNE DELEN Hva er nytt i Kaspersky Mobile Security Distribusjonssett Maskinvare- og programvarekrav.

53 . 19 HVA ER NYTT I KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Nedenfor finner du en detaljert oversikt over det som er nytt i Kaspersky Mobile Security 9. I Kaspersky Mobile Security 9 finner du følgende nye alternativer: Tilgang til programmet er beskyttet av en hemmelig kode. Med komponenten Personvern kan du skjule følgende informasjon for konfidensielle kontakter fra Kontaktlisten: oppføringer i Kontakter, SMS-meldinger, samtalelogg og nye innkommende SMSmeldinger og innkommende samtaler. Konfidensielle opplysninger er tilgjengelige for visning hvis skjuling er deaktivert. Kryptering muliggjør kryptering av mapper som er lagret i enhetsminnet eller på et minnekort. Komponenten beskytter konfidensielle data i kryptert modus og tillater bare tilgang til krypterte opplysniger etter at den hemmelige koden er oppgitt. En ny tjenestefunksjon ved navn Vis tips er lagt til: Kaspersky Mobile Security 9 for Smartphone viser en kort beskrivelse av en komponent før konfigurasjon av innstillingen i den. Du kan kjøpe en aktiveringskode eller forlenge lisensens gyldighetsperiode enten direkte fra mobilenheten via abonnementsalternativet eller på nett. DISTRIBUSJONSSETT Du kan kjøpe Kaspersky Mobile Security 9 på Internett. Der får du tak i programmets distribusjonssett og dokumentasjon i elektronisk format. Kaspersky Mobile Security 9 kan også kjøpes hos alle de større telefonforhandlerne og -butikker. Hvis du ønsker mer informasjon om kjøp av programmet og hvordan du får tak i distribusjonssettet, tar du kontakt med vår salgsavdeling på MASKINVARE- OG PROGRAMVAREKRAV Kaspersky Mobile Security 9 er utviklet for mobile enheter som kjører et av de følgende operativsystemene: Microsoft Windows Mobile 5. 0; Microsoft Windows Mobile 6.0, 6.1, INSTALLERE KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Programmet installeres på en mobil enhet i flere trinn. Vi anbefaler au du lukker alle åpne programmer før du starter installajsonen. Slik installerer du Kaspersky Mobile Security 9: Koble den mobile enheten til datamaskinen ved hjelp av programmet Microsoft ActiveSync. Utfør en av følgende handlinger: Hvis du har kjøpt programmet på CD-ROM, kjører du det automatiske installasjonsprogrammet for Kaspersky Mobile Security 9 som du finner på CD-en. Hvis du har kjøpt distribusjonspakken på Internett, kopierer du pakken til den mobile enheten på en av følgende måter: fra webområdet til Kaspersky Lab ved å bruke programmet Microsoft ActiveSync ved hjelp av et minnekort Kjør installasjonsprogrammet ved å åpne arkivet som inneholder distribusjonspakken, på den mobile enheten. 3. Les gjennom Lisensavtalen, som er inngått mellom deg og Kaspersky Lab. Hvis du godtar alle betingelsene i avtalen, trykker du på OK. Kaspersky Mobile Security 9 installeres på enheten. Hvis du ikke godtar betingelsene i lisensavtalen, trykker du på Avbryt. Velg språket som skal brukes for grensesnittet til Kaspersky Mobile Security 9, og trykk deretter på OK. Du må starte enheten på nytt for å fullføre installasjonen. Det gjør du ved å trykke på Start på nytt. Programmet installeres med parameterne som er anbefalt av ekspertene hos Kaspersky Lab AVINSTALLERE PROGRAMMET Slik avinstallerer du Kaspersky Mobile Security 9: 1. Dekrypter dataene på enheten hvis de er kryptert med Kaspersky Mobile Security 9 (se delen "Dekryptering av data" på side 101). Deaktivere Personvern (se avsnittet "Aktivere/deaktivere Personvern" på side 88). Lukke Kaspersky Mobile Security 9. Det gjør du ved å trykke på Meny Avslutt. Avinstaller Kaspersky Mobile Security 9. Det gjør du på følgende måte: a. Trykk på Start Innstillinger AVINSTALLERE PROGRAMMET b. Velg Fjern programmer i kategorien System (se figuren nedenfor). Figur 1: Fanen System c. Velg Kaspersky Mobile Security i listen over installerte programmer, og trykk deretter på Fjern (se figuren nedenfor). Figur 2: Velge programmet som skal avinstalleres d. e. f. Bekreft sletting av programmet ved å klikke på Ja i vinduet som åpnes. Tast inn den hemmelige koden og trykk på OK. Angi om du vil beholde programinnstillingene og objekter i karantene (se figuren nedenfor). Hvis du vil beholde programinnstillingene og objekter i karantene, trykker du på Behold (se figuren nedenfor). 21 BRUKERVEILEDNING Hvis du vil avinstallere hele programmet, trykker du på Slett. Figur 3: Fjerne programinnstillingene 5. Start enheten på nytt for å fullføre avinstalleringen av programmet. OPPDATERE PROGRAMMET Du kan oppdatere Kaspersky Mobile Security 9 ved å installere den nyeste versjonen av programmet i denne generasjonen (for eksempel oppdatere versjonen 9,0 til versjon 9,2). Hvis du bruker Kaspersky Mobile Security 8,0 kan du bytte til Kaspersky Mobile Security 9. Slik oppdaterer du programversjonen: Deaktiver Kryptering dekrypter alle data (se avsnittet "Datadekryptering" på side 101). Deaktivere komponenten Personvern (se delen "Aktivere/deaktivere komponenten Personvern" på side 88). Lukk den gjeldende versjonen av Kaspersky Mobile Security. Det gjør du ved å trykke på Meny Avslutt. Kopier programmets distribusjonspakke til enheten. på en av disse måtene: fra webområdet til Kaspersky Lab ved å bruke programmet Microsoft ActiveSync ved hjelp av et minnekort Start distribusjonspakken til Kaspersky Mobile Security 9 på enheten. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

54 Les grundig gjennom lisensavtalen. Hvis du godtar disse betingelsene, trykker du på OK. Du blir først tilbudt å avinstallere gjeldende programversjon. Bekreft avinstallering av forrige programversjon ved å trykke på. Oppgi den hemmelige koden OPPDATERE PROGRAMMET 9. Angi om du vil beholde programinnstillingene og objekter i karantene: Hvis du vil beholde programinnstillingene og objekter i karantene, trykker du på Behold (se figuren nedenfor). Hvis du vil avinstallere hele programmet, trykker du på Avinstaller. 10. Du må starte enheten på nytt for å fullføre avinstalleringsprosessen. Det gjør du ved å trykke på Start på nytt Når du har startet enheten på nytt, kjører du installasjonsprogrammet for Kaspersky Mobile Security 9 (se delen "Installasjon av Kaspersky Mobile Security 9" på side 20). Hvis gjeldende lisens fortsatt er gyldig blir programmet aktivert automatisk. Hvis lisensen er utløpt aktiverer du programmet (se avsnittet "Aktivere programmet" på side 24). Slik bytter du fra Kaspersky Mobile Security 8,0 til versjon 9: Dekrypter eventuelle krypterte data med Kaspersky Mobile Security 8,0. Lukke Kaspersky Mobile Security 9. Det gjør du ved å trykke på Meny Avslutt. Avinstaller Kaspersky Mobile Security 9. Det gjør du på følgende måte: a. b. c. d. e. f. Trykk på Start Innstillinger. Velg Fjern programmer i kategorien System. Velg Kaspersky Mobile Security i listen over installerte programmer, og trykk deretter på Avinstaller. Bekreft sletting av programmet ved å klikke på Ja i vinduet som åpnes. Tast inn den hemmelige koden som, ble innstilt i den forrige versjonen av programmet og trykk på OK. Slett innstillingene for Kaspersky Mobile Security 8,0 helt, siden de er inkompatible med innstillingene for versjon 9. Det gjør du ved å trykke på Slett Start enheten på nytt slik at avinstalleringen av Kaspersky Mobile Security 8,0 fullføres. Begynn å installere Kaspersky Mobile Security 9 (se avsnittet "Installere Kaspersky Mobile Security 9" på side 20). Begynn å aktivere programmet (se avsnittet "Aktivere programmet" på side 24). Hvis lisensperioden til Kaspersky Mobile Security 8. 0 ikke har utløpt, aktiverer du programversjon 9 ved hjelp av aktiveringskoden til versjon KOMME I GANG Dette avsnittet inneholder informasjon om hvordan du begynner å arbeide med Kaspersky Mobile Security 9: aktivere det, stille inn den hemmelige koden for programmet, aktivere funksjonen for henting av den hemmelige koden, hente den hemmelige koden, starte programmet, oppdatere antivirusdatabasene og skanne enheten etter virus. I DENNE DELEN Aktivere programmet. 24 Stille inn den hemmelige koden

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931538

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931538 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 i

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://no.yourpdfguides.com/dref/3960018

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://no.yourpdfguides.com/dref/3960018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i bruksanvisningen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Kaspersky Tablet Security

Kaspersky Tablet Security Kaspersky Tablet Security Hurtigveiledning Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet ditt, og at den vil besvare eventuelle

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet FOR MAC Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cyber Security Pro gir avansert beskyttelse mot skadelig kode for datamaskinen din. Basert på ThreatSense-skannemotoren

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen siste

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Brukerveiledning Kjære bruker, Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil gi svar på de fleste

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Smart Security er en alt-i-ett Internett-sikkerhetsprogramvare.

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Norton AntiVirus Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton AntiVirus Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon 15.0 Copyright

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Brukerveiledning Kjære bruker, Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil gi svar på de fleste

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsdisken eller nettstedet til Trend Micro for detaljert informasjon om systemkrav. Hvis du støter på problemer

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931687

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931687 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3813533

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3813533 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB SMALL OFFICE

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Smart Security gir datamaskinen siste

Detaljer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hurtigstartveiledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hurtigstartveiledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Hurtigstartveiledning ESET Smart Security gir datamaskinen siste nytt innen beskyttelse mot skadelig kode. Basert på skannemotoren ThreatSense som

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Trend Micro-nettsiden for detaljerte systemkrav. Hvis du støter på problemer under installering eller aktivering av denne programvaren, gå

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING

Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil gi svar på de fleste av spørsmålene

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norton AntiVirus. Online. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton AntiVirus. Online. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok TM Norton AntiVirus Online Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager

Administratorhåndbok. HP USB Port Manager Administratorhåndbok HP USB Port Manager Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows er enten et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/ eller andre land.

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! NEPSY-II Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 224650 All kopiering forbudt! Programvarelisens for NEPSY-II PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Kaspersky Internet Security

Kaspersky Internet Security Kaspersky Internet Security Brukerveiledning P RO G RA M V E RS J O N: 1 4. 0 Kjære bruker, Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp i arbeidet ditt, og

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Print Release Innstillinger

Print Release Innstillinger INNHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEILEDNINGEN............................................................................. 2 FUNKSJON FOR UTSKRIFTSFRIGIVELSE.................................................................

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer