Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931538"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Brukerhåndbok KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Brukerveiledning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Instruksjon KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0

2 Manuell abstrakt: eller distribusjon av ethvert materiale i ethvert format, inkludert oversettelser, er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Kaspersky Lab. Dette dokumentet og all relatert grafikk kan kun brukes som informasjon, og for ikke-kommersielle og personlige formål. Kaspersky Lab forbeholder seg rettigheten til å foreta endringer i dette dokumentet uten forhåndsvarsel. Du finner den nyeste versjonen av dette dokumentet på webområdet til Kaspersky Lab på Kaspersky Lab skal ikke holdes ansvarlig for innhold, kvalitet, relevans eller nøyaktighet når det gjelder materialer som er benyttet i dette dokumentet, hvis rettighetene til disse holdes av tredjeparter. De skal heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle potensielle eller aktuelle tap i forbindelse med bruk av disse materialene. I dette dokumentet brukes registrerte varemerker og tjenestevaremerker som tilhører de respektive eierne. Dokumentet ble sist revidert 24. august Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. kaspersky.com/no/support 2 KASPERSKY LAB LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VIKTIG JURIDISK INFORMASJON TIL ALLE BRUKERE: VENNLIGST LES DEN FØLGENDE RETTSLIGE AVTALEN NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE PROGRAMVAREN. VED Å KLIKKE PÅ AKSEPTER- KNAPPEN I LISENSAVTALENS VINDU, ELLER VED Å KLIKKE PÅ TILSVARENDE SYMBOL(ER), SAMTYKKER DU I Å BLI BUNDET AV BETINGELSENE OG VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. EN SLIK HANDLING ER ET SYMBOL PÅ DIN SIGNATUR OG DU SAMTYKKER I Å BLI BUNDET AV OG BLIR EN PART I DENNE AVTALEN OG ER ENIG AT DENNE AVTALEN ER RETTSKRAFTIG SOM ANDRE SKRIFTLIGE FORHANDLEDE AVTALER SIGNERT AV DEG. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE BETINGELSENE OG VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, MÅ DU AVBRYTE INSTALLASJONEN AV PROGRAMVAREN OG IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN. ETTER DU HAR KLIKKET PÅ AKSEPTER-KNAPPEN I VINDUET TIL LISENSAVTALEN, ELLER ETTER DU HAR KLIKKET PÅ TILSVARENDE SYMBOL(ER), HAR DU RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSENEI LISENSAVTALEN. 1. Definisjoner 1.1. Programvare betyr programvare med alle oppdateringer og relaterte materialer Rettighetsinnehaver (eier av alle rettigheter, eksklusive eller ikke, til programvaren) betyr Kaspersky Lab ZAO, et selskap etablert i henhold til lovene i Russland Datamaskin(er) betyr maskinvare, inkludert PC-er, bærbare PC-er, stasjonære PC-er, personlige digitale assistenter, "smart-telefoner", håndholdte apparater eller annet elektronisk utstyr som programvaren er beregnet på og der programvaren vil bli installert og/eller brukt Sluttbruker (du/din) betyr individ(er) som installerer eller bruker programvaren på hans eller hennes egne vegne eller som bruker en lovlig kopi av programvaren. Hvis programvaren nedlastes eller installeres på vegne av en organisasjon, som for eksempel arbeidsgiver, betyr "du" også organisasjonen som programvaren lastes ned eller installeres for. Dette er betyr herved at en slik organisasjon har autorisert personen som aksepterer denne avtalen til å gjøre det som er nevnt i avtalen på organisasjonens vegne. I denne avtalen inkluderer begrepet "organisasjon" uten begrensing alle partnerskap, selskap med begrenset ansvar, selskap, forening, aksjeselskap, stiftelse, joint venture, arbeidstakerorganisasjon, ikke inkorporert organisasjon eller offentlig organ Partner(er) betyr organisasjoner eller individ(er), som distribuerer programvaren på grunnlag av en avtale og lisense med rettighetsinnehaveren Oppdatering(er) betyr alle oppdateringer, revisjoner, patcher, forbedringer, rettelser, modifikasjoner, kopier, tillegg eller vedlikeholdpakker osv Bruksanvisning betyr bruksanvisning, administratorhåndbok, referansebok og relaterte forklaringer eller andre materialer. 2. Lisensrettigheten 2.1. Rettighetsinnehaveren gir deg herved en ikke-eksklusiv lisens til å lagre, laste, installere, bruke og vise (til "bruk") programvaren på et bestemt antall datamaskiner for å hjelpe til å beskytte din datamaskien der programvaren er installert fra trusler som er beskrevet i bruksanvisningen, i samsvar med alle tekniske krav som er beskrevet i bruksanvisningen og i følge vilkårene og betingelsene i denne avtalen (lisensen), og du aksepterer denne lisensen: Prøveversjon. Hvis du har mottatt, lastet ned og/eller installert en prøveversjon av programvaren og herved mottar en evalueringslisens for programvaren, kan du kun bruke programvaren til evalueringsformål og bare i løpet av den gjeldende evalueringsperioden, med mindre noe annet er angitt, fra datoen for første installasjon. Enhver bruk av programvaren til andre formål eller ut over gjeldende evalueringsperiode er strengt forbudt. Programvare for flere miljøer, programvare på flere språk, programvare på to medier, flere kopier, bunter. Hvis du bruker andre versjoner av programvaren eller andre språkversjoner av programvaren, hvis du mottar programvaren på flere media, hvis du mottar flere kopier av programvaren eller hvis du har mottatt programvaren pakket sammen med annen programvare, skal det totale antallet datamaskiner der alle versjoner av programvaren er installert tilsvare antallet datamaskiner spesifisert i lisensene du har fått fra rettighetsinnehaveren, forutsatt at, med mindre lisensvilkårene sier noe annet, hver mottatt lisens berettiger deg til å installere og bruke programvaren på et slikt antall datamaskin(er) som spesifisert under klausul 2.2 og Hvis programvaren ble mottatt på et fysisk medium, har du rett til å bruke programvaren for beskyttelse av et slikt antall datamaskin(er) som er spesifisert på programvarepakken eller i en tilleggsavtale Hvis programvaren ble anskaffet viaq Internett, har du rett til å bruke programvaren for å beskytte det antall datamaskiner som ble spesifisert når du fikk lisensen til programvaren eller som spesifisert i en tilleggsavtale Du har kun rett til å lage en kopi av programvaren som en sikkerhetskopi og kun for å erstatte den lovlig eide kopien av programvaren hvis denne skulle bli mistet, ødelagt eller ubrukelig. Denne sikkerhetskopien kan ikke brukes til andre formål og må ødelegges når du mister retten til å bruke programvaren eller når lisensen din har utløpt eller er terminert av en eller annen grunn i samsvar med lovgivning i landet der du bor og der du bruker programvaren. 3 BRUKERVEILEDNING 2.5. Fra programvarens aktiveringen eller etter installasjon av lisensensnøkkelfil (bortsett fra prøveversjoner av programvaren) har du rett til å motta følgende tjenester for den bestemte perioden som spesifiseres på programvarepakken (hvis programvaren ble kjøpt på et fysisk medium) eller spesifisert under anskaffelsen (hvis programvaren var kjøpt via Internett). Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0

3 Oppdateringer av programvaren via Internett når rettighetsinnehaver publiserer dem på nettstedet eller gjennom andre tjenester på Internett. Enhver oppdatering som du kan motta blir en del av programvaren og vilkårene og betingelsene i denne avtalen gjelder for dem. - Teknisk støtte via Internett og teknisk støtte via servicetelefon. 3. Aktivering og varighet 3.1. Hvis du modifiserer datamaskinen eller endrer noe av andre leverandørers programvare som er installert på den, kan rettighetsinnehaveren kreve at du gjentar aktivering av programvaren eller installasjon av lisensnøkkelfilen. Rettighetsinnehaveren forbeholder seg retten til å bruke enhver måte og verifiseringsprosedyre til å verifisere gyldigheten av lisensen og/eller lovligheten til en kopi av programvaren som installeres og/eller brukes på din datamaskin Hvis programvaren ble kjøpt på et fysisk medium, kan programvaren brukes etter at du har akseptert avtalen for perioden som er spesifisert på pakken og som starter når du har akseptert avtalen eller slik det spesifiseres i en tilleggsavtale Hvis programvaren ble kjøpt via Internett, kan programvaren brukes etter du har akseptert avtalen for perioden som spesifiseres ved aktivering eller slik det spesifiseres i en tilleggsavtale Du har rett til å bruke prøveversjonen av programvaren som beskrevet under punkt 2.1 okostnadsfritt for en enkelt evalueringsperiode (7 dager) fra tidspunktet programvaren aktiveres, i henhold til avtalen, forutsatt at prøveversjonen ikke berettiger deg til oppdateringer og teknisk støtte via Internett og teknisk støtte via servicetelefon. Hvis rettighetsinnehaveren bestemmer en annen varighet av den enkle evalueringsperioden, vil du få melding om dette Din lisensen til å bruke programvaren er begrenset til tidsperioden som er spesifisert under punktene 3.2 eller 3.3 (hvis aktuelt) og den resterende perioden kan visespå måter som er beskrevet i bruksanvisningen Hvis du har kjøpt programvare som skal brukes på mer enn en datamaskin, er din lisens til å bruke programvaren begrenset til en tidsperioden som starter fra aktivering av programvaren eller installasjon av lisensnøkkelfil på første datamaskin Uten forhindring for lovmessige eller økonomiske rettigheter som rettighetsinnehaveren kan ha, skal rettighetsinnehaver dersom du bryter noen av vilkårene og betingelsene i denne avtalen, når som helst uten forvarsel være berettiget til å inndra denne lisensen til å bruke programvaren uten refusjon for hele eller deler av kjøpsprisen Du samtykker i at ved å bruke programvaren og bruke rapporter eller informasjon oppnådd ved bruk av denne programvaren, må overholde alle gjeldende internasjonale, nasjonale, statlige, regionale og lokale lover og vedtekter, inkludert uten begrensing lover om personvern, opphavsrett, eksportkontroll og utuktighet Med mindre noe annet spesifikt angis her, kan du ikke overføre eller tildele noen av rettighetene eller forpliktelsene under denne avtalen Hvis Du har ervervet Programvaren med aktiveringskoden gyldig for språklokalisering av Programvaren for den regionen der den ble ervervet fra Rettighetshaveren eller hans Partnere, kan Du ikke aktivere Programvaren ved å bruke den aktiveringskoden som er ment for andre språklokaliseringer Hvis programvaren er blitt tilbudt av din teleoperatør, så gjelder vilkårene i din lisensavtale med teleoperatøren Hvis det gjelder begrensninger angitt i Avsnittene 3.10 og 3.11, er informasjon om disse begrensningene angitt på emballasjen og / eller nettstedet til Rettighetshaveren og / eller hans Partnere. 4. Teknisk Støtte 4.1. Teknisk støtte som beskrevet under punkt 2. 5 i denne avtalen gis når siste oppdatering av programvaren installeres (bortsett fra prøveversjon av programvaren). Teknisk støttetjeneste: 5. Begrensinger 5.1. Du må ikke etterligne, klone, låne ut, leie ut, selge, modifisere, dekompilere, eller utføre omvendt utvikling av programvaren eller demontere eller skape utledede produkter basert på programvaren eller noen deler av programvaren, med eksklusivt unntak av rettigheter som ikke kan tas fra deg i følge gjeldende lovgivning. Du må heller ikke ellers redusere noen deler av programvaren til et format som kan leses av mennesker eller overføre den lisensierte programvaren eller noen deler av den lisensierte programvaren og heller ikke tillate en tredjepart å gjøre dette, bortsett fra i den rad tidligere nevnte restriksjonerer er kltsinnehaveren garanterer ikke beskyttelse mot truslene beskrevet i bruksanvisningen etter utløpet av perioden spesifisert i punkt 3.2 og 3.3 i denne avtalen eller etter at lisensen til å bruke programvaren er avsluttet av en eller annen grunn PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG RETTIGHETSINNEHAVEREN GIR VERKEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM DENS BRUK ELLER YTELSE. BORTSETT FRA EN EVENTUELL PRODUKTGARANTI, TILSTAND, FREMSTILLING ELLER BETINGELSER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES AV GJELDENDE LOVGIVNINGEN, GIR RETTIGHETSINNEHAVEREN OG DENNES PARTNERE INGEN GARANTI, VILKÅR, FREMSTILLING ELLER BETINGELSER (UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, VÆRE SEG VED LOV, SEDVANE, SKIKK, BRUK ELLER NOE ANNET) AV NOEN ART, INKLUDERT UTEN BEGRENSING OM IKKE-OVERTREDELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, OMSETTELIGHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRASJON ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU TAR ANSVAR FOR ALLE FEIL OG HELE RISIKOEN NÅR DET GJELDER YTELSE SAMT ANSVARET FOR Å VELGE PROGRAMVARE FOR Å OPPNÅ ØNSKEDE RESULTATER, OGSÅ FOR INSTALLERINGEN AV, BRUK AV OG RESULTATENE AV PROGRAMVAREN. UTEN BEGRENSNING AV FORESTÅENDE BESTEMMELSER GIR RETTIGHETSINNEHAVEREN INGEN FREMSTILLING ELLER GARANTI FOR AT PROGRAMVAREN VIL VÆRE FEILFRI ELLER FRI UTENAVBRUDD ELLER ANDRE MANGLER, ELLER AT PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE ALLE DINE KRAV, UANSETT OM DISSE HAR BLITT LAGT FRAM FOR RETTIGHETSINNEHAVEREN ELLER IKKE. 7. Utelukkelse og begrensing av ansvar 7.1. I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING SKAL RETTIGHETSINNEHAVEREN ELLER DENNES PARTNERE PÅ INGEN MÅTER VÆRE ANSVARLIGE FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFENDE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAP AV INNTEKT, KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, FOR FORRETNINGSAVBRYTELSE, FOR TAP AV PERSONVERN, FOR KORRUPSJON, SKADER ELLER TAP AV DATA ELLER PROGRAMVARER, FOR MANGLER TIL Å OPPFYLLE ALLE PLIKTER, INKLUDERT LOVBESTEMTE PLIKTER, PLIKT TIL GOD TRO ELLER PLIKT TIL RIMELIG FORSIKTIGHET, FOR FORSØMMELSE, FOR ØKONOMISK TAP OG FOR ALLE PENGE- ELLER ANDRE TAP SOM ER RESULTAT AV BRUK ELLER HINDRET BRUK PROGRAMVAREN, SERVICEYTELSER ELLER MANGLENDE SÅDANNE ELLER ANDRE TJENESTER, INFORMASJON, PROGRAMVARE OG RELATERT INNHOLD GJENNOM PROGRAMVAREN ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE SKYLDS BRUKEN AV PROGRAMVAREN, ELLER SOM FØLGE AV ELLER I SAMMENHENG MED NOEN BESTEMMELSE I DENNE AVTALEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER ANDRE FORVOLDTE SKADER (INKLUDERT FORSØMMELSE, FEILAKTIG FREMSTILLING, ALLE ANSVARSFORPLIKTELSER ELLER PLIKTER), ELLER BRUDD PÅ LOVBESTEMTE PLIKTER, ELLER ETHVERT BRUDD PÅ GARANTIEN FRA RETTIGHETSINNEHAVERENS ELLER DENNES PARTNERES SIDE, SELV OM RETTIGHETSINNEHAVEREN ELLER DENNES PARTNERE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0

4 DU SAMTYKKER I AT HVIS RETTIGHETSINNEHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE BLIR FUNNET ANSVARLIG(E), SKAL ANSVARET TIL RETTIGHETSINNEHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE VÆRE BEGRENSET TIL PRISEN PÅ PROGRAMVAREN. IKKE I NOE TILFELLE SKAL ANSVARET TIL 5 BRUKERVEILEDNING RETTIGHETSINNEHAVEREN OG/ELLER DENS PARTNERE OVERSTIGE PRISEN SOM BLE BETALT FOR PROGRAMVAREN TIL RETTTIGHETSINNEHAVEREN ELLER PARTNEREN (ETTER OMSTENDIGHETENE) INGENTING I DENNE AVTALEN EKSKLUDERER ELLER BEGRENSER KRAV FOR DØD ELLER PERSONLIGE SKADER. VIDERE GJELDER AT I TILFELLE EN ANSVARSFRASKRIVELSE, EKSKLUSJON ELLER BEGRENSING I DENNE AVTALEN IKKE KAN BLI EKSKLUDERT ELLER BEGRENSET I FØLGE GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL KUN DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN, EKSKLUSJONEN ELLER BEGRENSINGEN IKKE GJELDE DEG, MENS DU FORTSETTER Å VÆRE BUNDET AV ALLE ANDRE RESTERENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, EKSKLUSJONER OG BEGRENSNINGER. 8. GNU og andre tredjeparters lisenser 8.1. Programvaren kan inkludere noen programvarer som er under lisens (eller underlisens) til brukeren under GNU General Public License (GPL) eller andre lignende gratis programvarelisenser som blant andre rettigheter tillater brukeren til å kopiere, modifisere eller redistribuere visse programmer eller deler av disse, og har tilgang til kildekoden ("Programvare med åpen kilde"). Hvis slike lisenser krever at for hvilken som helst programvare som er distribuert til noen i et utførbart binærformat, kildekoden også må gjøres tilgjengelig for disse brukere, må kildekoden gjøres tilgjengelig ved å sende forespørsel til eller kildekoden må leveresmed programvaren. Hvis lisenser for programvare med åpen kilde krever at rettighetsinnehaveren gir rettigheter til å bruke, kopiere eller modifisere et programvaren med åpen kilde ut over rettighetene som gis i denne avtalen, skal slike rettigheter ha prioritet over rettighetene og restriksjoner i denne avtalen. 9. Immaterielle rettigheter 9.1 Du samtykker i at programvaren og forfatterskapet, systemer, ideer, bruksmetoder, dokumentasjonen og annen informasjon som finnes i programvaren er patentbeskyttet åndsverk og/eller verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører rettighetsinnehaveren eller dennes partnere, og at rettighetsinnehaveren og dennes partnere, etter omstendighetene, er beskyttet av sivil- og straffelovene og av opphavsrettslover, lover om forretningshemmeligheter, varemerker og patenter Russland, EU og USA, i tillegg til andre lands internasjonale konvensjoner. Denne avtalen gir deg ingen rettigheter til åndsverk, inkludert alle varemerker eller tjenestemerker som tilhører rettighetsinnehaveren og/eller dennes partnere ("Varemerkene"). Du kan kun bruke varemerkene når det behøves til å identifisere utskrifter som er produsert av programvaren i henhold til akseptert varemerkepraksis, inkludert identifikasjon av navnet til varemerkets eier. Slik bruk av varemerket gir deg ikke eierrett til dette varemerket. Rettighetsinnehaveren og/eller dennes partnere eier og innehar alle rettigheter, hjemler til Programvaren, inkludert uten begrensing alle feilrettelser, forbedringer, oppdateringer og andre modifikasjoner av programvaren, laget enten av rettighetsinnehaveren eller andre tredjeparter, og alle opphavsrettigheter, patenter, rettigheter til forretningshemmeligheter, varemerker og andre åndsverksrettigheter dette omfatter. Din besittelse, installasjon eller bruk av programvaren overfører ikke til deg noen eierrett til åndsverket i programvaren, og du vil ikke få rettigheter til programvaren bortsett fra det som ellers står i denne avtalen. Alle eksemplarer av programvaren som ble laget herunder må inneholde samme beskyttelsesmerkingen som finnes på og i programvaren. Bortsett fra ovennevnte, gir denne avtalen deg ikke åndsverksrettigheter til programvaren og du erkjenner at lisensen som her beskrives, gitt under denne avtalen, kun gir deg rett til en begrenset bruk under vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Rettighetsinnehaveren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis deg i denne avtalen. 9.2 Du erkjenner at kildekoden, aktiviseringskoden og/eller lisensnøkkelfilen for programvaren tilhører rettighetsinnehaveren og er forretningshemmeligheter som tilhører rettighetsinnehaveren. Du samtykker i ikke å modifisere, tilpasse, oversette, omvendt utvikle, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å finne ut kildekoden til programvaren Du samtykker i å ikke modifisere eller endre programvaren på noen måte. Du kan ikke fjerne eller endre på opphavsrettsmerkingen eller andre eiendomsmerker på eksemplarer av programvaren. 10. Gjeldende lov og voldgift Denne avtalen er underlagt og konstrueres i henhold til lovene i Russland uten referanse til konflikter mellom lovbestemmelser og prinsipper. Denne avtalen skal ikke være underlagt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG), og bruken av denne ekskluderes uttrykkelig. Enhver tvist om tolkningen eller anvendelsen av vilkårene i denne avtalen eller brudd på punkter i Avtalen skal, bortsett fra hvis det løses ved direkte forhandlinger, avgjøres av ved internasjonal megling ved det Russiske Handels- og Industrikammeret i Moskva, Russland. Enhver kjennelse avgitt av megleren skal være endelig og bindende for alle parter og slike meglingsavgjørelser skal kunne håndheves i enhver domstol i en habil jurisdiksjon. Ingenting i punktet 10 skal hindre en part fra å kunne søke eller få økonomisk erstatning fra en domstol i en habil jurisdiksjon, enten før, under eller etter meglingen. 11. Periode for å anlegge søksmål Intet søksmål, uansett form, forårsaket av transaksjoner under denne avtalen, kan anlegges av noen part hertil mer enn ett (1) år etter at årsaken til handlingen har founnet sted, eller ble oppdaget å ha funnet sted, bortsett fra et søksmål for brudd på åndsverkslovene, som kan anlegges innenfor den lovlig gjeldende maksimale perioden. 6 KASPERSKY MOBILE SECURITY Hele Avtalen - Separat gyldighet - Ingen frafallelse Denne avtalen er hele avtalen mellom deg og rettighetsinnehaveren og den erstatter alle andre tidligere muntlige eller skriftlige avtaler, forslag, kommunikasjoner eller annonseringer med hensyn til programvaren eller motivet for denne Avtalen. Du erkjenner at du har lest denne avtalen, forstår den, og samtykker i å bli bundet av dens betingelser. Hvis enhver bestemmelse i denne avtalen av en rettsinstans med habil jurisdiksjon finnes å være ugyldig, virkningsløs eller ikke rettskraftig av en eller annen grunn, helt eller delvist, skal en slik bestemmelse endres slik at den blir lovlig og rettskraftig, og hele avtalen vil ikke ugyldiggjøres på grunnen av dette og resten av avtalen vil fortsatt ha full kraft og virkning i den grad det tillates av gjeldende lovgiving mens man beholder den opprinnelige betydningent så mye som mulig. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0

5 Intet frafall av en bestemmelse eller et vilkår i denne avtalen skal være gyldig med mindre det er skriftlig og undertegnet av deg og en autorisert representant for rettighetsinnehaveren, forutsatt at intet frafall eller brudd på en bestemmelse i denne avtalen vil utgjøre et frafall av et tidligere, samtidig eller etterfølgende brudd. Rettighetsinnehaverens unngåelse av å insistere på eller håndheve en streng etterlevelse av bestemmelsene i denne avtalen eller sine rettigheter skal ikke kunne tolkes som et frafall av slike bestemmelser eller rettigheter. 13. Rettighetsinnehaverens kontaktinformasjon Dersom du har spørsmål angående denne avtalen, eller hvis du ønsker å ta kontakt med rettighetsinnehaveren av enhver grunn, ber vi deg kontakte vår kundeservice på: Kaspersky Lab ZAO, st 10 build. 1, 1 Volokolamsky Proezd Moskva, Russland Tlf.: Faks: E- post: Nettsted: www. kaspersky.com Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. Programvaren og ledsagende dokumentasjon er beskyttet av opphavsrettslovene og internasjonale opphavsrettsavtaler, samt av andre åndsverkslover og konvensjoner. 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KASPERSKY MOBILE SECURITY Finne informasjon om programmet. 14 Informasjonskilder for ytterligere søk...

6 Kontakte salgsavdelingen Diskusjoner om programmene til Kaspersky Lab i webforumet Hva er nytt i Kaspersky Mobile Security Maskinvare- og programvarekrav...

7 16 Distribusjonssett KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 FOR SYMBIAN OS Installere Kaspersky Mobile Security Avinstallere programmet...

8 Oppdatere programmet Komme i gang...

9 Aktivere programmet.. 22 Taste inn den hemmelige koden Starte programmet Oppdatere programmets databaser.

10 Skanne enheten etter virus.. 29 Vise informasjon om programmet.. 29 Administrere lisensen...

11 Om Lisensavtalen Om lisensene til Kaspersky Mobile Security Vise lisensinformasjon

12 Fornye lisensen Programgrensesnittet. 36 Beskyttelsesikon

13 Statusvindu for Beskyttelse.. 37 Programkategorier 38 Programmeny

14 .. 39 Beskyttelse av filsystemet Om Beskyttelse Aktivere og deaktivere Beskyttelse...

15 .. 40 Konfigurere beskyttelsesområdet Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter Gjenopprette standard beskyttelsesinnstillinger. 43 Skanning av enheten

16 .. 43 Om Skanning av enheten Starte en skanning manuelt Starte en planlagt skanning..

17 46 Velge hvilken objekttype som skal skannes.. 47 Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter Konfigurere arkivskanning...

18 50 Gjenopprette standard skanneinnstillinger for enheten 51 Sette potensielt infiserte objekter i karantene 51 Om karantene INNHOLDSFORTEGNELSE Vise objekter i karantene...

19 .. 52 Gjenopprette objekter i karantene Slette objekter i karantene Filtrere innkommende samtaler og SMS-meldinger...

20 Om Antisøppelpost Antisøppelpostmoduser Endre antisøppelpostmodus Opprette svartelisten.

21 . 56 Opprette hvitelisten Svare på SMS-meldinger og samtaler fra kontakter som ikke finnes i telefonboken. 62 Svare på SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre...

22 63 Velge respons på innkommende SMS-meldinger Velge respons for innkommende samtaler Begrense utgående samtaler og SMS-meldinger. Barnesperre.. 66 Om Barnesperre

23 Barnesperremoduser Endre barnesperremodus Opprette svartelisten..

24 68 Opprette en hviteliste. 71 Beskyttelse av data ved tap eller tyveri av enheten Om Tyveribeskyttelse Blokkere enheten...

25 Slette personlige data Opprette en liste over mapper som skal slettes. 79 Overvåke utskifting av SIM-kort på enheten

26 . 80 Finne enhetens geografiske koordinater Fjernstarte Tyveribeskyttelse-funksjoner Personvern.

27 . 84 Personvern Personvernsmoduser Endre personvernsmodus.

28 Aktivere Personvern automatisk Fjernaktivere Personvern Opprette en liste med private numre...

29 89 Velge data som skal skjules: Personvern 91 Filtrere nettverksaktivitet. Brannmur Om Brannmur.. 93 Brannmurens sikkerhetsnivåer...

30 Velge sikkerhetsnivå for brannmur. 93 Varsle om et tilkoblingsforsøk Kryptere personlige data..

31 95 Om Kryptering.. 95 Kryptere data Dekryptering av data

32 .. 97 Blokkere tilgang til krypterte data Oppdatere programmets databaser 99 Om oppdatering av programmets databaser

33 99 Vise databaseinformasjon Starte oppdateringer manuelt BRUKERVEILEDNING Starte planlagte oppdateringer Oppdatere i roaming-soner.

34 Konfigurere innstillinger for Internett-tilkobling. 103 Programlogger 104 Om logger

35 . 104 Vise loggoppføringer Slette loggoppføringer Konfigurere ekstra innstillinger.

36 Endre den hemmelige koden Vise ledetekster Konfigurere lydvarsler..

37 . 107 Styre bakgrunnsbelysningen Vise statusvinduet Vise beskyttelsesikonet..

38 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. 0 FOR MICROSOFT WINDOWS MOBILE Installere Kaspersky Mobile Security Avinstallere programmet Oppdatere programmet.

39 114 Komme i gang 115 Aktivere programmet

40 116 Taste inn den hemmelige koden Starte programmet Oppdatere programmets databaser Skanne enheten etter virus...

41 Vise informasjon om programmet Administrere lisensen Programgrensesnittet...

42 129 Statusvindu for Beskyttelse 129 Programmeny 131 Beskyttelse av filsystemet

43 Om Beskyttelse Aktivere og deaktivere Beskyttelse Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter.

44 . 134 Skanning av enheten Om behovsbetinget skanning Starte en skanning manuelt Starte en planlagt skanning...

45 Velge hvilken objekttype som skal skannes Konfigurere skanning av arkiver Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter

46 Sette skadelige objekter i karantene Om karantene Vise objekter i karantene Gjenopprette objekter i karantene...

47 Slette objekter i karantene Filtrere innkommende samtaler og SMS-meldinger Om Antisøppelpost...

48 Antisøppelpostmoduser INNHOLDSFORTEGNELSE Endre antisøppelpostmodus Opprette svartelisten...

49 Opprette hvitelisten Svare på SMS-meldinger og samtaler fra kontakter som ikke finnes i telefonboken Svare på SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre Velge respons for innkommende SMS-meldinger. 154 Velge respons for innkommende samtaler...

50 Begrense utgående samtaler og SMS-meldinger. Barnesperre Om Barnesperre. 156 Barnesperremoduser

51 Aktivere/deaktivere Barnesperre Opprette svartelisten Opprette en hviteliste...

52 160 Beskyttelse av data ved tap eller tyveri av enheten Om Tyveribeskyttelse Blokkere enheten...

53 Slette personlige data Opprette en liste over mapper som skal slettes. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0

54 Overvåke utskifting av SIM-kort på enheten Finne enhetens geografiske koordinater Fjernstarte Tyveribeskyttelse-funksjoner Personvern...

55 Personvern Personvernsmoduser...

56 . 174 Aktivere/deaktivere Personvern Aktivere Personvern automatisk Fjernaktivere Personvern Opprette en liste med private numre.

57 178 Velge data som skal skjules: Personvern Filtrere nettverksaktivitet Brannmur Om Brannmur...

58 . 182 Aktivere/deaktivere Brannmur Velge sikkerhetsnivå for brannmur Varsler om blokkering...

59 Kryptere personlige data Om Kryptering Kryptere data.

60 185 Dekryptering av data 186 Blokkere tilgang til krypterte data. 188 Oppdatere programmets databaser...

61 Om oppdatering av programmets databaser Vise databaseinformasjon Oppdatere manuelt Oppdatere etter tidsplan...

62 192 Oppdatere i roaming-soner 193 Programlogger 194 Om logger

63 . 194 Vise loggoppføringer Slette loggoppføringer...

64 BRUKERVEILEDNING Konfigurere ekstra innstillinger Endre den hemmelige koden Vise ledetekster Konfigurere lydvarsler..

65 . 198 TA KONTAKT MED TEKNISK STØTTE ORDLISTE...

66 KASPERSKY LAB ANNEN INFORMASJON STIKKORDREGISTER..

67 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Kaspersky Mobile Security 9.0 gir beskyttelse av mobile enheter som kjører operativsystemene Symbian OS og Microsoft Windows Mobile, mot kjente og nye trusler, samt uønskede samtaler og SMS-meldinger. Programmet tillater overvåking av utgående samtaler og SMS-meldinger og nettverksaktivitet, og beskytter konfidensiell informasjon mot uautorisert tilgang. Alle typer trusler behandles av separate programkomponenter. På denne måten er det mulig å finjustere programinnstillingene i henhold til brukerens behov. Kaspersky Mobile Security 9.0 omfatter følgende beskyttelseskomponenter: Beskyttelse. Beskytter den mobile enhetens filsystem mot infisering. Komponenten Beskyttelse startes automatisk når du starter operativsystemet. Den kjøres alltid i enhetens minne, og kontrollere alle åpne, lagrede og oppstartede filer på enheten, inkludert minnekort. I tillegg kontrollerer Beskyttelse alle innkommende filer ved å søke etter kjente virus. Du kan fortsette å arbeide med filen hvis objektet ikke er infisert, eller har blitt desinfisert. Skanning av enheten. Hjelper til å finne og nøytralisere skadelige objekter på enheten. Du bør skanne enheten regelmessig for å unngå spredning av skadelige objekter som ikke er oppdaget av Beskyttelse. Antisøppelpost. Gjennomsøker alle innkommende SMS-meldinger og samtaler etter søppelpost. Komponenten lar deg blokkere alle SMS-meldinger og samtaler som du definerer som uønskede. Barnesperre. Kontrollerer utgående meldinger, og blokkerer sending av SMS-meldinger og/eller oppstart av samtaler til forhåndsdefinerte abonnentnumre. Tyveribeskyttelse. Beskytter informasjonen på enheten mot uautorisert tilgang hvis den mistes eller blir stjålet. Komponenten kan også brukes til å blokkere enheten ved tyveri/tap, slette konfidensiell informasjon, kontrollere bruk av SMS-kort og finne de geografiske koordinatene til enheten (hvis enheten har en GPS-mottaker). Personvern. Skjuler konfidensiell informasjon når enheten benyttes av andre. Komponenten lar deg vise eller skjule all informasjon som er tilknyttet bestemte abonnentnumre, for eksempel detaljer i kontaktlisten, SMSkorrespondanse og oppføringer i samtaleloggen. Komponenten lar deg skjule leveringen av innkommende samtaler og SMS-meldinger fra angitte numre. Brannmur. Kontrollerer nettverkstilkoblingene på den mobile enheten. Komponenten lar deg angi tilkoblinger som skal tillates eller blokkeres. Kryptering. Beskytter informasjonen slik at den ikke kan vises av tredjeparter, selv om de har tilgang til enheten. Komponenten krypterer alle ikke-system mapper som finnes i minnet eller på minnekortet. Du gjør dataene i mappen tilgjengelige igjen ved å taste inn den hemmelige koden. I tillegg inneholder programmet flere tjenestefunksjoner. De er utviklet for å holde programmet oppdatert, forbedre dets ytelse og hjelpe brukerne. Oppdatere antivirusdatabasene i programmet. Denne funksjonen sørger for at antivirusdatabasene til Kapersky Mobile Security 9.0 er oppdatert til enhver tid. Beskyttelsesstatus. Programkomponentenes status vises på skjermen. På grunnlag av informasjonen du blir gitt, kan du evaluere den gjeldende beskyttelsesstatusen til enheten. Hendelseslogg. Alle programkomponentene har en egen hendelseslogg som inneholder informasjon om operasjonene til komponenten (for eksempel fullførte operasjoner, data om blokkerte objekter, skannerapporter, oppdateringer osv.). Lisens. Når du kjøper Kaspersky Mobile Security 9.0, godtar du en lisensavtale mellom deg selv og Kaspersky Lab som gir deg rett til å bruke programmet, oppdatere programdatabasene og få teknisk støtte over en bestemt tidsperiode. Bruksbetingelsene og annen informasjon som er nødvendig for å kunne bruke alle funksjonene i programmet, er angitt i lisensen. 13 BRUKERVEILEDNING Hvis du går til alternativet Lisens, kan du vise en detaljert rapport om den gjeldende lisensen og fornye den om nødvendig. Kaspersky Mobile Security 9.0 er ikke beregnet for sikkerhetskopiering og gjenoppretting. I DENNE DELEN Finne informasjon om programmet Hva er nytt i Kaspersky Mobile Security 9.0.

68 15 Maskinvare- og programvarekrav.. 16 Distribusjonssett FINNE INFORMASJON OM PROGRAMMET Hvis du har spørsmål knyttet til valg, installering eller bruk av Kaspersky Mobile Security 9.0, kan du få svar raskt ved å bruke de ulike informasjonskildene. Velg den kilden som passer best i forhold til hvor viktig spørsmålet er og hvor mye det haster. I DENNE DELEN Informasjonskilder for ytterligere søk..

69 14 Kontakte salgsavdelingen Diskusjoner om programmene til Kaspersky Lab i webforumet.. 15 INFORMASJONSKILDER FOR YTTERLIGERE SØK Du kan vise følgende kilder med informasjon om programmet: Webområdet til Kaspersky Lab; websiden til programmets Knowledge Base (kunnskapsbase) på webområdet for Teknisk støtte; det installerte hjelpesystemet og tipsene; den installerte programdokumentasjonen. Siden på webområdet til Kaspersky Lab Bruk denne siden til å få generell informasjon om funksjonene og alternativene i Kaspersky Mobile Security 9.0. Du kan også kjøpe Kaspersky Mobile Security 9.0 i nettbutikken vår. Programmets webside på webområdet for Teknisk støtte (Knowledge Base); Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0

70 kaspersky.com/no/support/ 14 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Denne siden inneholder artikler som er skrevet av eksperter fra Teknisk Støtte. Disse artiklene inneholder nyttig informasjon, anbefalinger og siden Vanlige spørsmål (FAQ). De dekker kjøp, installasjon og bruk av Kaspersky Mobile Security 9.0. Artiklene er organisert etter emne, for eksempel "Work with key files" (Arbeide med nøkkelfiler), "Database updates" (Databaseoppdateringer) og "Troubleshooting" (Feilsøking). Artiklene forsøker å besvare spørsmål om Kaspersky Mobile Security 9.0 og andre produkter fra Kaspersky Lab. De kan også inneholde nyheter fra Teknisk støtte. Det installerte hjelpesystemet Hvis du har spørsmål om et vindu eller en kategori i Kaspersky Mobile Security 9.0, kan du bruke den kontekstavhengige hjelpen. Hvis du vil åpne den kontekstavhengige hjelpen, åpner du den aktuelle kategorien og velger Hjelp. Installert dokumentasjon Brukerveiledningen inneholder detaljert informasjon om programmets funksjoner og hvordan du bruker dem, samt råd og anbefalinger om hvordan du konfigurerer programmet. Dokumentene finnes i PDF-format i distribusjonspakken fra Kaspersky Mobile Security 9.0. Du kan også laste ned disse dokumentene i elektronisk format fra webområdet til Kaspersky Lab. KONTAKTE SALGSAVDELINGEN Hvis du har spørsmål om valg eller kjøp av Kaspersky Mobile Security 9.0 eller forlengelse av lisensen, ringer du en av våre eksperter på salgsavdelingen i vårt hovedkontor i Moskva på: +7 (495) , +7 (495) , +7 (495) Tjenesten er tilgjengelig på russisk eller engelsk. Du kan også sende dine spørsmål til salgsavdelingen via e-post til DISKUSJONER OM PROGRAMMENE TIL KASPERSKY LAB I WEBFORUMET Hvis spørsmålet ditt ikke krever et umiddelbart svar, kan du diskutere det med en av ekspertene til Kaspersky Lab og andre brukere av antivirusprogrammet i forumet vårt på kaspersky.com. I forumet kan du vise eksisterende diskusjoner, legge inn kommentarer og opprette nye emner, eller du kan bruke søkemotoren for bestemte forespørsler. HVA ER NYTT I KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Nedenfor finner du en detaljert oversikt over det som er nytt i Kaspersky Mobile Security Ny beskyttelse: Tilgang til programmet er beskyttet av en hemmelig kode. Pakken med Kaspersky Mobile Security 9.0 inkluderer komponenten Personvern, som forhindrer uautorisert tilgang til brukerens personlige data når enheten brukes av uautoriserte personer. Komponenten skjuler dataene for numre som er oppført i en egen liste. Personvern kjører i bakgrunnen og er ikke synlig, så det er ikke noe som angir at det finnes skjulte data på enheten. 15 BRUKERVEILEDNING I den oppdaterte krypteringsmodulen kan du blokkere tilgang til et vilkårlig antall filer som er lagret i enhetens minne eller på et minnekort. Komponenten beskytter konfidensielle data ved å kryptere dem, og blokkerer automatisk tilgang til dataene ved utløpet av en angitt tidsperiode. Vi har innført en ny metode for å beskytte enheten. Brukeren kan nå aktivere og deaktivere en hvilken som helst komponent, avhengig av ønskede funksjoner. Nå kan du kjøpe en aktiveringskode og fornye lisensen på Internett direkte fra den mobile enheten. MASKINVARE- OG PROGRAMVAREKRAV Kaspersky Mobile Security 9.0 er utviklet for mobile enheter som kjører et av de følgende operativsystemene: Symbian OS 9.1, 9.2, 9.3 og 9.4, 60 UI-serien. Microsoft Windows Mobile 5.0, 6.0, 6. 1 eller 6.5. DISTRIBUSJONSSETT Du kan kjøpe Kaspersky Mobile Security 9.0 på Internett. Der får du tak i programmets distribusjonssett og dokumentasjon i elektronisk format. Kaspersky Mobile Security 9.0 kan også kjøpes hos telefonforhandlere og -butikker. Hvis du ønsker mer informasjon om kjøp av programmet og hvordan du får tak i distribusjonssettet, tar du kontakt med vår salgsavdeling på 16 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. 0 FOR SYMBIAN OS Denne delen inneholder en beskrivelse av hvordan Kaspersky Mobile Security 9.0 fungerer på mobile enheter som kjører Symbian versjon 9.1, 9.2, 9.3 og 9.4, 60 UI-serien. I DENNE DELEN Installere Kaspersky Mobile Security Avinstallere programmet..

71 Oppdatere programmet.. 21 Komme i gang. 22 Administrere lisensen...

72 . 29 Programgrensesnittet Beskyttelse av filsystemet...

73 Skanning av enheten Sette potensielt infiserte objekter i karantene Filtrere innkommende samtaler og SMS-meldinger Begrense utgående samtaler og SMS-meldinger. Barnesperre..

74 Beskyttelse av data ved tap eller tyveri av enheten Personvern Filtrere nettverksaktivitet Brannmur.

75 Kryptere personlige data Oppdatere programmets databaser Programlogger...

76 Konfigurere ekstra innstillinger INSTALLERE KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Programmet installeres på en mobil enhet i flere trinn. Slik installerer du Kaspersky Mobile Security 9.0: 1. Koble den mobile enheten til datamaskinen. For Nokia-telefoner anbefaler vi at du bruker programmet Nokia PC Suite eller Nokia Ovi Suite. 17 BRUKERVEILEDNING 2. Utfør en av følgende handlinger: Hvis du har kjøpt programmet på CD-ROM, kjører du det automatiske installasjonsprogrammet for Kaspersky Mobile Security 9.0 som du finner på CD-en. Hvis du har kjøpt distribusjonspakken på Internett, kopierer du pakken til den mobile enheten på en av følgende måter: fra programmet Nokia PC Suite eller Nokia Ovi Suite (for Nokia-telefoner) ved hjelp av et minnekort Start installasjonen på en av følgende måter: fra programmet Nokia PC Suite eller Nokia Ovi Suite (for Nokia-telefoner) åpne systemarkivet som inneholder distribusjonspakken, på den mobile enheten Det åpnes et vindu som bekrefter installasjonen Bekreft programinstallasjonen ved å trykke på Ja. Gå gjennom tilleggsinformasjonen om programmet, som inkluderer navn, versjon og sertifikater. Deretter trykker du på Fortsett. Hvis språket til operativsystemet ikke stemmer med språket på Kaspersky Mobile Security 9.0, vises en melding på skjermen. Hvis du vil fortsette med installasjonen på det gjeldende språket, trykker du på OK. 5. Les gjennom Lisensavtalen, som er inngått mellom deg og Kaspersky Lab. Hvis du godtar alle betingelsene i avtalen, trykker du på OK. Installasjonen av Kaspersky Mobile Security 9.0 starter. Hvis du ikke godtar betingelsene i lisensavtalen, trykker du på Avbryt. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0

77 Installasjonen avsluttes. Bekreft at det ikke finnes andre antivirusprogrammer på enheten ved å trykke på OK. Du må starte enheten på nytt for å fullføre installasjonen. Programmet installeres med parameterne som er anbefalt av ekspertene hos Kaspersky Lab AVINSTALLERE PROGRAMMET Slik avinstallerer du Kaspersky Mobile Security 9.0: 1. Dekrypter dataene på enheten hvis de er kryptert med Kaspersky Mobile Security 9.0 (se delen "Dekryptering av data" på side 97). Deaktiver Personvern (se delen "Personvernmoduser" på side 85) KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. 0 FOR SYMBIAN OS 3. Lukke Kaspersky Mobile Security 9.0 Det gjør du ved å velge Alternativer Avslutt (se figuren nedenfor). Figur 1: Avslutte programmet 4. Avinstaller Kaspersky Mobile Security Det gjør du på følgende måte: a. b. Åpne enhetens hovedmeny. Velg mappen Programmer Prog. adm. (se figuren nedenfor). Programmets installasjonsmappe vil eventuelt variere avhengig av modellen til den mobile enheten. Figur 2: Banen til installerte programmer 19 BRUKERVEILEDNING c. Velg KMS 9.0 fra listen over programmer, og velg deretter Alternativer Fjern (se figuren nedenfor). Figur 3: Avinstallere programmet d. e. f. Bekreft avinstallasjon av programmet ved å trykke på Ja. Tast inn den hemmelige koden og trykk på OK. Angi om du vil beholde programinnstillingene og objekter i karantene: Hvis du vil lagre programmets parametre og objekter i karantene, merker du av i avkrysningsboksene ved siden av de ønskede parameterne. Deretter trykker du på OK (se figuren nedenfor). Hvis du vil avinstallere programmet fullstendig, trykker du på Avbryt. Figur 4: Listen over innstillinger som skal lagres 20 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 FOR SYMBIAN OS 5. Start enheten på nytt for å fullføre avinstalleringen av programmet. OPPDATERE PROGRAMMET Du kan oppdatere Kaspersky Mobile Security 9.0 ved å installere den nyeste versjonen av programmet i denne generasjonen (for eksempel oppdatere versjon 9.0 til versjon 9. 2). Hvis du bruker Kaspersky Mobile Security 8.0, kan du bytte til Kaspersky Mobile Security 9.0. Slik oppdaterer du programversjonen: Deaktiver kryptering dekrypter alle data (se delen "Dekryptering av data" på side 97). Deaktiver (se delen "Personvernmoduser" på side 85). Lukk den gjeldende versjonen av Kaspersky Mobile Security. Det gjør du ved å trykke på Alternativer Åpne. Kopier programmets distribusjonspakke til enheten ved å bruke en av disse metodene: fra webområdet til Kaspersky Lab fra programmet Nokia PC Suite eller Nokia Ovi Suite (for Nokiatelefoner) ved hjelp av et minnekort Start distribusjonspakken til Kaspersky Mobile Security 9.0 på enheten. Bekreft installasjonen av programmet ved å trykke på Ja. Gå gjennom tilleggsinformasjonen om programmet, som inkluderer navn, versjon og sertifikater. Deretter trykker du på Fortsett. Bekreft oppdateringen av programversjonen ved å trykke på OK. Angi den hemmelige koden angitt i den tidligere versjonen av programmet Les grundig gjennom lisensavtalen. Hvis du godtar disse betingelsene, trykker du på OK. Hvis du ikke godtar betingelsene i lisensavtalen, trykker du på Avbryt. Installasjonen avsluttes. 11. Bekreft at det ikke finnes andre antivirusprogrammer på enheten. Det gjør du ved å trykke på OK. 12. Angi om du vil beholde programinnstillingene og objekter i karantene: Hvis du vil beholde programinnstilingene og objekter i karantene, merker du av i avkrysningsboksene for de ønskede innstillingene, og trykker på OK. Hvis du vil avinstallere programmet fullstendig, trykker du på Avbryt. Installasjonen av Kaspersky Mobile Security 9.0 starter. 13. Du må starte enheten på nytt for å fullføre installasjonen. Hvis den gjeldende lisensen fortsatt er gyldig, blir programmet aktivert automatisk. Hvis lisensen er utløpt, må du aktivere programmet (se delen "Aktivere programmet" på side 22). Slik bytter du fra Kaspersky Mobile Security 8.0 til versjon 9.0: Dekrypter alle data hvis de har blitt kryptert med Kaspersky Mobile Security 8.0. Lukk Kaspersky Mobile Security 8.0. Det gjør du ved å trykke på Alternativer Åpne. 21 BRUKERVEILEDNING 3. Avinstaller Kaspersky Mobile Security 8.0. Det gjør du på følgende måte: a. b. Åpne enhetens hovedmeny. Velg Programmer Min egen-mappen. Programmets installasjonsmappe vil eventuelt variere avhengig av modellen til den mobile enheten. c. d. e. Velg KMS 8.0 fra listen med programmer og velg Alternativer Fjern. Bekreft avinstallasjon av programmet ved å trykke på Ja. Slett innstillingene for Kaspersky Mobile Security 8. 0 fullstendig da disse er inkompatible med innstillingene i versjon 9.0. Det gjør du ved å trykke på Avbryt Start enheten på nytt for å fullføre avinstallasjonen av Kaspersky Mobile Security 8.0. Start installasjonen av Kaspersky Mobile Security 9.0 (se delen "Installere Kaspersky Mobile Security 9.0" på side 17). Hvis lisensperioden til Kaspersky Mobile Security 8.0 ikke har utløpt, aktiverer du programversjon 9.0 ved hjelp av aktiveringskoden til versjon 8.0 (se delen "Aktivere programmet" på side 22). KOMME I GANG Denne delen inneholder informasjon om hvordan du klargjør Kaspersky Mobile Security 9. 0 for bruk (aktivere programmet og angi en hemmelig kode), kjører programmet, oppdaterer antivirusdatabasene og søker etter virus på enheten. I DENNE DELEN Aktivere programmet...

78 .. 22 Taste inn den hemmelige koden Starte programmet Oppdatere programmets databaser.

79 .. 28 Skanne enheten etter virus Vise informasjon om programmet AKTIVERE PROGRAMMET Før du begynner å bruke Kaspersky Mobile Security 9. 0, må det aktiveres. Hvis du vil aktivere Kaspersky Mobile Security 9.0 på enheten din, må du ha Internett-tilkobling. Før du aktiverer programmet, må du kontrollere at innstillingene for dato og klokkeslett på enheten er riktige. Du kan aktivere programmet slik: 22 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 FOR SYMBIAN OS Aktiver prøveversjon. Når du aktiverer prøveversjonen, mottar programmet en gratis prøvelisens. Gyldighetsperioden til prøvelisensen vises på skjermen etter at aktiveringen er fullført. Når gyldighetsperioden til prøvelisensen utløper, begrenses programmets funksjoner. Kun følgende funksjoner vil være tilgjengelige: Aktivering av programmet Administrasjon av programlisensen Hjelpesystemet til Kaspersky Mobile Security 9. Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0

80 0 Deaktivering av Kryptering Deaktivering av Personvern Det er ikke mulig å reaktivere en prøveversjon. Aktiver kommersiell lisens. Hvis du vil aktivere den kommersielle versjonen, må du bruke aktiveringskoden som du mottok da du kjøpte programmet. Når du aktiverer den kommersielle versjonen, mottar programmet en kommersiell lisens som gir deg tilgang til alle funksjonene i programmet. Lisensens gyldighetsperiode vises på skjermen på enheten. Når gyldighetsperioden til prøvelisensen utløper, blir funksjonene i programmet begrenset og kan ikke oppdateres. Du kan få tak i en aktiveringskode på følgende måte: på Internett, ved å gå fra programmet Kaspersky Mobile Security 9.0 til det spesielle webområdet for Kaspersky Lab for mobile enheter, hos Kasperskys nettbutikk ( fra Kaspersky Lab-leverandører. Aktiver abonnement. Når du aktiverer abonnementet, mottar programmet en kommersiell lisens med abonnement. Gyldighetsperioden til den kommersielle lisensen med abonnement er begrenset til 30 dager. Når abonnementet aktiveres, fornyer programmet lisensen hver 30. dag. Når lisensen fornyes, blir et fast beløp for bruk av programmet trukket fra din personlige konto. Dette beløpet fastsettes når abonnementet aktiveres. Betalingen debiteres ved å sende en betalings-sms. Når betalingen er debitert, mottar programmet en ny lisens med et abonnement som gir tilgang til alle funksjonene i programmet. Denne lisensen kommer fra aktiveringsserveren. Du kan avslutte abonnementet på Kaspersky Mobile Security 9.0. Hvis du gjør dette, vil funksjonene i programmet bli begrenset når den gjeldende lisensen utløper. Antivirusdatabasene i programmet vil heller ikke bli oppdatert lenger. I DENNE DELEN Aktivere prøveversjonen. 23 Aktivere den kommersielle versjonen. 24 Aktivere abonnementet på Kaspersky Mobile Security

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://no.yourpdfguides.com/dref/3960018

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://no.yourpdfguides.com/dref/3960018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i bruksanvisningen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet FOR MAC Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cyber Security Pro gir avansert beskyttelse mot skadelig kode for datamaskinen din. Basert på ThreatSense-skannemotoren

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen siste

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Norton AntiVirus Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton AntiVirus Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon 15.0 Copyright

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Smart Security er en alt-i-ett Internett-sikkerhetsprogramvare.

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Kaspersky Tablet Security

Kaspersky Tablet Security Kaspersky Tablet Security Hurtigveiledning Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet ditt, og at den vil besvare eventuelle

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hurtigstartveiledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hurtigstartveiledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Hurtigstartveiledning ESET Smart Security gir datamaskinen siste nytt innen beskyttelse mot skadelig kode. Basert på skannemotoren ThreatSense som

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsdisken eller nettstedet til Trend Micro for detaljert informasjon om systemkrav. Hvis du støter på problemer

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installasjonsveiledning Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Trend Micro-nettsiden for detaljerte systemkrav. Hvis du støter på problemer under installering eller aktivering av denne programvaren, gå

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Smart Security gir datamaskinen siste

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Denne CD-en inneholder programvare fra Norton Internet Security, utviklet for å beskytte deg når du er online. Den inneholder også programvare fra Norton

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING

Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil gi svar på de fleste av spørsmålene

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Norton AntiVirus. Online. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton AntiVirus. Online. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok TM Norton AntiVirus Online Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE Installasjons- og brukerveiledning for Mac 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2... 3 LISENSAVTALE... 3 SUPPORT... 4 3 INSTALLASJONSKRAV... 5 KLIENTKRAV... 5 NETTLESERE... 5 FEILKODER... 5 TILBAKEMELDINGER... 5 4

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer