Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3813533"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 Bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 Brukerhåndbok KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 Brukerveiledning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 Instruksjon KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

2 Manuell abstrakt: type reproduksjon eller distribusjon av materiale, herunder oversettelser, er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Kaspersky Lab. Dette dokumentet og all relatert grafikk kan kun brukes som informasjon, og for ikke-kommersielle og personlige formål. Dette dokumentet kan endres uten ytterligere varsel. Du finner den nyeste versjonen av dette dokumentet på webområdet til Kaspersky Lab på Kaspersky Lab skal ikke holdes ansvarlig for innholdet, kvaliteten, relevansen eller nøyaktigheten av materialer som er benyttet i dette dokumentet, hvis rettighetene til disse holdes av tredjeparter, eller for eventuelle tap i forbindelse med bruk av slike dokumenter. Dette dokumentet omfatter de registrerte varemerkene og servicemerkene som tilhører deres respektive eiere. Revideringsdato: Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. kaspersky.com/ 2 INNHOLD KASPERSKY LAB SLUTTBRUKERLISENSAVTALE OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN I dette dokumentet

3 . 11 Dokumentkonvensjoner ANDRE INFORMASJONSKILDER. 14 Informasjonskilder for undersøkelser på egen hånd 14 Diskutere programmene til Kaspersky Lab på webforumet

4 Kontakte salgsavdelingen Kontakte gruppen som har utarbeidet dokumentasjonen.. 15 KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY KRAV TIL MASKINVARE OG PROGRAMVARE...

5 .. 17 INSTALLERE PROGRAMMET Trinn 1. Finne en nyere versjon av programmet. 20 Trinn 2. Sørge for at systemet oppfyller installasjonskravene...

6 .. 21 Trinn 3. Velg installasjonstype Trinn 4. Lese lisensavtalen Trinn 5. Kaspersky Security Network meddelelse om datainnsamling Trinn 6. Velge målmappen.

7 .. 22 Trinn 7. Søke etter andre antivirusprogrammer.. 22 Trinn 8. Deaktivere brannmuren i Microsoft Windows Trinn 9. Forberede installasjon.. 23 Trinn 10. Installere...

8 Trinn 11. Aktivering av programmet Trinn 12. Dataverifisering 24 Trinn 13. Fullføre aktivering...

9 Trinn 14. Restricting access to the application Trinn 15. Velge beskyttelsesmodus Trinn 16. Konfigurere programoppdatering.

10 Trinn 17. Velge trusler som skal oppdages Trinn 18. Systemanalyse Trinn 19. Fullføre konfigureringsveiviseren....

11 UTFØRING AV VANLIGE OPPGAVER Hvordan oppdatere programdatabaser og -moduler Hvordan skanne kritiske områder av datamaskinen for virus Hvordan utføre en fullstendig skanning etter virus på datamaskinen Sjekke beskyttelsesstatusen til et kontornettverk eksternt..

12 Begrense tilgang til innstillingene i Kaspersky Small Office Security Slik overfører du programinnstillinger til en annen datamaskin Hva du må gjøre når det vises programvarslinger GJENOPPRETTE PROGRAMMET

13 32 Trinn 1. Startvindu for installasjonsveiviser Trinn 2. Gjenopprette programmet. 32 Trinn 3. Fullføre gjenoppretting av programmet INSTALLASJONSVEILEDNING Konfigurere programmet etter gjenoppretting.

14 FJERNE PROGRAMMET Trinn 1. Lagre data for gjentatt bruk Trinn 2. Bekreftelse av fjerning

15 .. 35 Trinn 3. Fjerne programmet. Fullføre fjerningen. 35 KONTAKTE TJENESTEN FOR TEKNISK SUPPORT.. 36 Min Kaspersky-konto Teknisk support på telefonen.

16 Opprette systemstatusrapporter Opprette en sporingsfil Sende datafiler..

17 Kjøre AVZ-skript KASPERSKY LAB..

18 40 4 KASPERSKY LAB SLUTTBRUKERLISENSAVTALE VIKTIG JURIDISK BEKJENTGJØRELSE TIL ALLE BRUKERE: LES NØYE FØLGENDE JURIDISKE AVTALE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE PROGRAMVAREN. VED Å KLIKKE PÅ AKSEPTKNAPPEN I VINDUET MED LISENSAVTALEN, ELLER VED Å ANGI TILSVARENDE SYMBOL(ER ) VIL DU VÆRE BUNDET AV VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE AVTALEN. EN SLIK HANDLING ER SYMBOLSK FOR SIGNATUREN DIN, OG DU SAMTYKKER TIL Å VÆRE BUNDET AV, OG ER BLITT EN DEL AV DENNE AVTALEN, OG GODTAR AT DENNE AVTALEN HÅNDHEVES SOM EN SKRIFTLIG FORHANDLET AVTALE SIGNERT AV DEG. DERSOM DU IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSEENE I DENNE AVTALEN, MÅ DU AVBRYTE INSTALLERING AV PROGRAMVAREN OG LA VÆRE MED Å INSTALLERE PROGRAMVAREN. DERSOM DET FØLGER EN LISENSKONTRAKT ELLER LIGNENDE DOKUMENT MED PROGRAMVAREN, SKAL VILKÅRENE FOR BRUK AV PROGRAMVAREN DEFINERT I ET SLIKT DOKUMENT GÅ FORAN DEN AKTUELLE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN. ETTER Å HA KLIKKET PÅ AKSEPTKNAPPEN I VINDUET MED LISENSAVTALEN, ELLER ETTER Å HA SKREVET INN DET TILSVARENDE SYMBOLET ELLER SYMBOLER, VIL DU HA RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN I SAMSVAR MED AVTALENS VILKÅR OG BETINGELSER. 1. Definisjoner 1.1. Programvare betyr programvare, inkludert eventuelle Oppdateringer og relatert materiale Rettighetshaver (eier av alle rettigheter, enten eksklusivt eller på annen måte, til Programvaren) betyr Kaspersky Lab ZAO, et selskap etablert i henhold til lovene i Den russiske føderasjon Datamaskin(er) betyr maskinvare, inkludert personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, arbeidsstasjoner, personlige digitale assistenter, smarttelefoner, håndholdte enheter, eller andre elektroniske enheter som Programvaren er utviklet til og hvor Programvaren vil bli installert og/eller brukt Sluttbruker (Du/Din) betyr person(er) som installerer eller bruker Programvaren på hans eller hennes vegne, eller som lovlig bruker en kopi av Programvaren, eller, dersom Programvaren blir lastet ned eller installert på vegne av en organisasjon, for eksempel en arbeidsgiver, betyr Du organisasjonen som Programvaren er lastet ned eller installert for, og det anses herved at vedkommende organisasjon har autorisert personen som godtar denne avtalen til å gjøre dette på sine vegne. I denne henseende inkludererr via andre elektroniske tjenester. Oppdateringer som du eventuelt får, blir en del av Programvaren, og denne Avtalens betingelser og vilkår gjelder for dem. - Teknisk Support via Internett og Teknisk Support på telefonhotline. 3. Aktivisering og termin 3.1. Dersom Du endrer Din Datamaskin eller gjør endringer i andre leverandørers programvare installert på den, kan Du bli påkrevd av Rettighetshaveren til å gjenta aktivering av Programvaren eller installasjon av lisensnøkkelfilen. Rettighetshaveren forbeholder seg retten til å bruke alle midler og verifiseringsprosedyrer for å bekrefte gyldigheten av Lisensen og/eller lovligheten av en kopi av Programvaren installert og/eller brukt på Din Datamaskin Dersom Programvaren ble kjøpt på et fysisk medium, kan, ved din aksept av denne Avtalen, Programvaren brukes for perioden som er angitt på pakken og som begynner ved aksept av denne Avtalen Dersom Programvaren ble kjøpt via Internett, kan Programvaren brukes for perioden som ble spesifisert under oppkjøpet, ved din aksept av denne Avtalen. Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

19 3.4. Du har rett til å bruke en prøveversjon av Programvaren som angitt under Punkt 2.1 for den enkelte gjeldende evalueringsperioden (30 dager) fra tidspunktet for Programvareaktiviseringen i henhold til denne Avtalen uten noen ekstra kostnader forutsatt at prøveversjonen ikke gir Deg rett til Oppdateringer og Teknisk Support via Internett og Teknisk Support på telefonhotline Din Lisens til å bruke Programvaren er begrenset til den tid som angitt under Punkt 3. 2 eller 3.3 (som passer), og den resterende perioden kan konstateres ved hjelp av midler beskrevet i Bruksanvisningen Dersom du har anskaffet Programvaren for bruk på mer enn én Datamaskin, vil Din Lisens til å bruke Programvaren være begrenset til perioden fra datoen for aktivering av Programvaren eller lisensnøkkelfilsinstallasjonen på den første Datamaskinen Med forbehold for eventuelle andre midler i lov eller egenkapital som Rettighetshaveren kan ha, i tilfelle av at Du bryter noen av Avtalens betingelser og vilkår, skal Rettighetshaveren når som helst uten forvarsel være berettiget til å heve denne Lisensen uten å tilbakebetale kjøpesummen eller noen del av denne Du godtar at du ved bruk av Programvaren og bruk av en hvilken som helst rapport eller informasjon mottatt som følge av bruk av denne Programvaren, vil overholde alle gjeldende internasjonale, nasjonale, statlige, regionale og lokale lover og forskrifter, inkludert, uten begrensning, personvern, opphavsrett, eksportkontroll og obskønitetslovverk Med mindre annet er spesifikt angitt her, må du ikke overføre eller tildele noen av rettighetene du har fått under denne Avtalen eller noen av dine forpliktelser hertil. 4. Teknisk Support 4.1. Den Tekniske Support som er beskrevet under Punkt 2.5 i denne Avtalen, stilles til rådighet for Deg når den siste Oppdateringen av Programvaren er installert (bortsett fra ved en prøveversjon av Programvaren). 6 INNHOLD Teknisk Supporttjeneste: kaspersky.com 4.2. Brukerens data, spesifisert under kontoen Personal Cabinet/My Kaspersky, kan brukes av spesialister ved Teknisk Support utelukkende under behandling av Brukeranmodninger. 5. Informasjonsinnsamling 5.1. Etter å ha samtykket til vilkårene og bestemmelsene i denne Avtalen samtykker Du i å gi informasjon til Rettighetshaveren om kjørbare filer og deres kontrolltall for å bedre Ditt sikkerhetsbeskyttelsesnivå For å bedre sikkerhetsoppmerksomheten når det gjelder nye trusler og deres kilder, og for å bedre Ditt sikkerhetsnivå, er Rettighetshaveren, med Ditt samtykke, som er bekreftet eksplisitt i Kasperskys Erklæring om Sikkerhetsnettverksdatainnsamling [Security Network Data Collection Statement], uttrykkelig berettiget til å motta slik informasjon. Du kan deaktivere Kasperskys Sikkerhetsnettverkstjeneste under installasjonen. Du kan også aktivere og deaktivere Kasperskys Sikkerhetsnettverkstjeneste når som helst på Programvarens alternativside. Du erkjenner og samtykker videre i at informasjonen som Rettighetshaveren har samlet inn, skal kunne bli brukt for å oppspore og publisere rapporter om sikkerhetsrisikotrender etter Rettighetshaverens eget og eksklusive skjønn Programvaren behandler ikke noen personlig gjenkjennbare data og kombinerer ikke dataene som behandles, med personlige informasjoner Hvis Du ikke ønsker at informasjonen som Programvaren samler inn, skal bli sendt til Rettighetshaveren, må Du ikke aktivere og / eller deaktivere Kasperskys Sikkerhetsnettverkstjeneste. 6. Begrensninger 6.1. Du skal ikke emulere, klone, leie, låne, lease, selge, modifisere, dekompilere, eller utføre omvendt utvikling av Programvaren, eller deassemblere eller lage avledede arbeider basert på Programvaren eller noen del derav, med unntak av en ikke-omstøtbar rett gitt til Deg ved gjeldende lovgivning, og du skal ikke på annen måte redusere noen del av Programvaren til lesbar form, eller overføre den lisensierte Programvaren, eller noen delmengde av den lisensierte Programvaren, eller tillate noen tredjepart å gjøre dette, unntatt i den utstrekning den ovennevnte begrensningen er uttrykkelig forbudt etter gjeldende lov. Verken Programvarens binær- eller kildekode kan brukes, eller utføres omvendt utvikling på, for å gjenskape programalgoritmen, som er proprietær. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt Rettighetshaveren og/eller dennes leverandører, som anvendelig. Enhver slik uautorisert bruk av Programvaren skal føre til en umiddelbar og automatisk oppsigelse av denne Avtalen og Lisensen tildelt under denne Avtalen, og kan føre til straffe- og/eller sivilpåtale mot Deg Du skal ikke overføre rettighetene til å bruke Programvaren til noen tredjepart Du skal ikke gi aktiviseringskoden og/eller lisensnøkkelfilen til tredjeparter, eller tillate at tredjeparter får tilgang til aktiviseringskoden og/eller lisensnøkkelen, som anses for å være konfidensielle data av Rettighetshaveren Du skal ikke leie ut, lease eller låne ut Programvaren til noen tredjepart Du skal ikke bruke Programvaren til etablering av data eller programvare som brukes for deteksjon, blokkering eller behandling av trusler beskrevet i Bruksanvisningen Din nøkkelfil kan bli blokkert i tilfelle Du bryter noen av Avtalens betingelser og vilkår Dersom Du bruker prøveversjonen av Programvaren, har Du ikke rett til å motta Teknisk Support som angitt under Punkt 4 i denne Avtalen, og Du har ikke rett til å overføre lisensen eller rettighetene til å bruke Programvaren til tredjepart. 7. Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse 7.1. Rettighetshaveren garanterer at Programvaren i overveiende grad vil prestere i henhold til spesifikasjonene og beskrivelsene angitt i Bruksanvisningen, forutsatt at slik begrenset garanti ikke gjelder for følgende: (w) Din Datamaskins svakheter og relaterte inngrep som Rettighetshaveren uttrykkelig fraskriver seg ethvert garantiansvar for; (x) feil, mangler eller feil som følge av feilaktig bruk, mishandling, ulykke, vanskjøtsel, uriktig installasjon, drift eller vedlikehold, tyveri, hærverk, naturkatastrofer, terrorhandlinger, strømbrudd eller overspenningsbølger, havari, endring, ikke-tillatt endring, eller reparasjon av noen andre enn Rettighetshaveren, eller andre tredjeparters, eller Dine handlinger eller årsaker utenfor Rettighetshaveren rimelige kontroll; (y) eventuelle feil ikke gjort kjent av Deg til Rettighetshaveren så snart som praktisk mulig etter at mangelen første gang dukket opp, og (z) inkompatibilitet forårsaket av maskinvare- og/eller programvarekomponenter installert på Datamaskinen. Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

20 7 INSTALLASJONSVEILEDNING Du erkjenner, aksepterer og godtar at ingen programvare er feilfri, og Du rådes til å ta backup av Datamaskinen Din med en hyppighet og pålitelighet som passer for Deg Rettighetshaveren gir ingen garanti for at Programvaren vil fungere på riktig måte i tilfelle av overtredelse av vilkårene beskrevet i Bruksanvisningen eller i denne Avtalen Rettighetshaveren garanterer ikke at Programvaren vil fungere riktig dersom Du ikke regelmessig laster ned Oppdateringer som angitt under Punkt 2.5 i denne Avtalen Rettighetshaveren garanterer ikke beskyttelse mot truslene beskrevet i Bruksanvisningen etter utløp av perioden angitt under Punkt 3.2 eller 3.3 i denne Avtalen, eller etter at Lisensen til å bruke Programvaren opphører, uansett årsak PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», OG RETTIGHETSHAVEREN GIR INGEN GARANTI FOR PROGRAMVARENS BRUK ELLER FUNKSJONALITET. MED UNNTAK AV NOEN GARANTI, FREMSTILLING ELLER VILKÅR SOM IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES AV GJELDENDE LOV, GIR RETTIGHETSHAVEREN OG PARTNERNE INGEN GARANTI, BETINGELSE, FREMSTILLING ELLER VILKÅR (DIREKTE ELLER INDIREKTE, ENTEN VED LOV, SEDVANERETT, SKIKK, BRUK ELLER ANNET) VEDRØRENDE ET HVILKET SOM HELST ANLIGGENDE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, OVERHOLDELSE AV TREDJEPARTSRETTIGHETER, SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRASJON, ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAR DEG ALLE FEIL, OG HELE RISIKOEN OG ANSVARET VEDØRENDE YTELSE OG VALG AV PROGRAMVAREN FOR Å OPPNÅ RESULTATENE DU ØNSKER, OG FOR INSTALLASJON, BRUK AV OG RESULTATENE SOM OPPNÅS MED PROGRAMVAREN. UTEN BEGRENSNING AV OVENSTÅENDE, GIR RETTIGHETSHAVEREN INGEN FREMSTILLING OM OG GIR INGEN GARANTI FOR AT PROGRAMVAREN VIL VÆRE FEIL- ELLER AVBRUDDSFRI ELLER FRI FOR ANDRE FEIL, ELLER AT PROGRAMVAREN OPPFYLLER NOEN ELLER ALLE DINE KRAV, OM DU HAR OPPGITT DEM TIL RETTIGHETSHAVEREN ELLER IKKE. 8. Utelukkelse og begrensing av garantiansvar 8.1. I MAKSIMAL UTSTREKNING AV GJELDENDE LOV SKAL IKKE RETTIGHETSHAVEREN ELLER DENNES PARTNERE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELL, TILFELDIG, STRAFFENDE, INDIREKTE ELLER AVLEDEDE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE ELLER KONFIDENSIELLE ELLER ANDRE OPPLYSNINGER, FOR FORRETNINGSAVBRUDD, FOR BRUDD PÅ PERSONVERN, FOR ØDELEGGELSE, SKADE OG TAP AV DATA ELLER PROGRAMMER, VED AVVIK FRA ENHVER PLIKT, INKLUDERT LOVFESTEDE PLIKTER, PLIKT FOR GOD TRO ELLER PLIKT TIL RIMELIG OMSORG, FOR UAKTSOMHET, FOR ØKONOMISK TAP, OG FOR NOEN SOM HELST ANDRE ØKONOMISKE ELLER ANDRE TAP) SOM FØLGE AV ELLER PÅ ANNEN MÅTE RELATERT TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, YTELSE ELLER MANGLENDE YTELSE AV STØTTE ELLER ANDRE TJENESTER, INFORMASJON, PROGRAMVARE OG INNHOLD GJENNOM PROGRAMVAREN, ELLER PÅ ANNEN MÅTE SOM FØLGE AV BRUK AV PROGRAMVAREN, ELLER ANNET UNDER ELLER I FORBINDELSE MED NOEN BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN, ELLER SOM FØLGE AV BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER NOEN SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUDERT FORSØMMELSE, FEILREPRESENTASJON, ET HVILKET SOM HELST STRENGT ANSVAR, FORPLIKTELSE ELLER PLIKT), ELLER NOEN BRUDD PÅ LOVFESTET PLIKT, ELLER NOEN BRUDD PÅ GARANTI FRA RETTIGHETSHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE, SELV OM RETTIGHETSHAVEREN OG/ELLER NOEN PARTNER ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DU ER ENIG I AT DERSOM RETTIGHETSHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE ER FUNNET ANSVARLIGE, SKAL RETTIGHETSHAVERENS OG/ELLER DENNES PARTNERES ANSVAR VÆRE BEGRENSET TIL KOSTNADENE FOR PROGRAMVAREN. IKKE I NOE TILFELLE SKAL RETTIGHETSHAVERENS OG/ELLER DENNES PARTNERES ANSVAR OVERSTIGE BELØPET SOM ER BETALT FOR PROGRAMVAREN TIL RETTIGHETSHAVEREN ALLER DENNES PARTNERE (SOM ANVENDELIG). INGENTING I DENNE AVTALEN UTELUKKER ELLER BEGRENSER KRAV MED HENSYN TIL DØD OG PERSONSKADE. I TILFELLE NOEN FORBEHOLD, UTELATELSE ELLER BEGRENSNING I DENNE AVTALEN IKKE KAN UTELUKKES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL SLIKT FORBEHOLD, UTELATELSE ELLER BEGRENSNING IKKE GJELDE FOR DEG, OG DU FORTSETTER Å VÆRE BUNDET AV ALLE DE GJENSTÅENDE FRASKRIVELSER, UNNTAK OG BEGRENSNINGER. 9. GNU og andre tredjepartslisenser Programvaren kan inneholde noen programmer som er lisensiert (eller underlisensiert) til brukeren under GNU, General Public License (GPL), eller andre lignende gratis programvarelisenser som, blant andre 8 INNHOLD rettigheter, tillater brukeren å kopiere, modifisere og gjendistribuere visse programmer, eller deler av dem, og ha tilgang til kildekoden (Open Source Software). Dersom slike lisenser krever at ved programvare distribuert i et kjørbart binært format, skal kildekoden også gjøres tilgjengelig for slike brukere, så skal kildekoden gjøres tilgjengelig ved å sende forespørselen til eller kildekoden følger med Programvaren. Dersom noen lisenser for Open Source Software krever at Rettighetshaveren gir rettigheter til å bruke, kopiere eller endre et Open Source Software-program som er bredere enn rettighetene i denne Avtalen, skal slike rettigheter få forrang over rettigheter og begrensninger i Avtalen. 10. Eierforhold for intellektuell eiendom Du samtykker i at Programvaren og forfatterskapet, systemer, ideer, driftsmetoder, dokumentasjon og annen informasjon som finnes i Programvaren, er proprietær intellektuell eiendom og/eller verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører Rettighetshaveren eller dennes partnere og at Rettighetshaveren og dennes partnere, som anvendelig, er beskyttet av sivil- og strafferett, og etter loven om opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker og patenter i Den russiske føderasjon, EU og USA, samt andre land og internasjonale avtaler. Denne Avtalen gir Deg ingen rettigheter til intellektuell eiendom, inkludert alle varemerker eller servicemerker til Rettighetshaveren og/eller dennes partnere (Varemerker). Du kan bare bruke Varemerker for å identifisere utskriftsdata produsert av Programvaren i samsvar med akseptert praksis for varemerker, inkludert identifisering av Varemerkeierens navn. Slik bruk av et Varemerke gir deg ingen rettigheter til eierskap av Varemerket. Rettighetshaveren og/eller dennes partnere eier og beholder alle rettigheter, tittel og interesse i og til Programvaren, inkludert uten begrensning feilrettinger, forbedringer, Oppdateringer eller andre endringer til Programvaren, enten de er utført av Rettighetshaveren eller en tredjepart, og alle tilhørende opphavsretter, patenter, forretningshemmelighetsrettigheter, varemerker og andre intellektuelle eiendomsrettigheter. Din besittelse, installasjon eller bruk av Programvaren overfører ikke noen intellektuell eiendomsrett av programvaren til deg, og du vil ikke få noen rettigheter til Programvaren, unntatt som uttrykkelig angitt i denne Avtalen. Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

21 Alle kopier av Programvaren som lages, skal inneholde de samme rettighetsmeldinger som ses på og i Programvaren. Unntatt som beskrevet her, gir denne Avtalen deg ingen intellektuell eiendom i Programvaren, og du erkjenner at Lisensen, som videre definert i dette dokumentet og gitt under denne Avtalen, bare gir deg rett til begrenset bruk i henhold til Avtalens betingelser og vilkår. Rettighetshaveren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne avtalen Du er enig med at du ikke må modifisere eller endre Programvaren på noen måte. Du kan ikke fjerne eller endre noen merknader om opphavsrett eller andre proprietære merknader på eventuelle kopier av Programvaren. 11. Gjeldende lov, voldgift Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Den russiske føderasjon uten referanse til konflikter i regler og prinsipper. Denne Avtalen skal ikke være underlagt de Forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer, hvis anvendelse er uttrykkelig unntatt. Eventuelle tvister som oppstår om tolkning og anvendelse av vilkårene i denne Avtalen, eller brudd av disse, skal, med mindre det avgjøres ved direkte forhandlinger, avgjøres ved International Commercial Arbitration Court ved det russiske handelsdepartementet i Moskva, Den russiske føderasjon. Eventuell tilkjennelse av mekler skal være endelig og bindende for partene, og eventuelle dommer på slik voldgiftskjennelse kan håndheves i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Intet under dette Punkt 10 skal hindre en Part i å søke eller skaffe rimelig oppreisning fra en kompetent domstol, enten før, under eller etter voldgiftssaker. 12. Periode for saksanlegg Intet saksanlegg, uansett form, som oppstår som følge av transaksjoner under denne Avtalen, kan bringes av begge parter hertil mer enn ett (1) år etter at årsaken til handlingen har funnet sted, eller ble oppdaget å ha skjedd, bortsett fra at saksanlegg for krenkelse av intellektuelle eiendomsrettigheter kan komme inn under den gjeldende maksimale lovfestede perioden. 13. Totalavtale, ugyldighet, ingen frafallelse Denne Avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Rettighetshaveren og erstatter alle tidligere avtaler, forslag, kommunikasjoner eller reklamer, muntlig eller skriftlig, med hensyn til Programvaren eller innholdet i denne Avtalen. Du erkjenner at du har lest denne Avtalen, forstår den og godtar å være bundet av dens vilkår. Dersom noen bestemmelse i denne Avtalen finnes ugyldig av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, eller av en eller annen grunn umulig å håndheve, helt eller delvis, vil en slik bestemmelse tolkes mer snevert 9 INSTALLASJONSVEILEDNING slik at den blir lovlig og bindende, og slik at hele Avtalen ikke faller bort på grunn av dette, og den øvrige Avtalen fortsetter i full kraft og effekt i den grad det er tillatt etter lov eller egenkapital, mens, den opprinnelige hensikten bevares i den utstrekning det er mulig. Ingen frafallelse av bestemmelser eller vilkår i denne avtalen skal være gyldig med mindre den er skriftlig og undertegnet av deg og en autorisert representant for Rettighetshaveren, forutsatt at ingen frafallelse på noen brudd på bestemmelsene i denne Avtalen vil utgjøre en frafallelse av alle tidligere, samtidige eller etterfølgende brudd. Dersom Rettighetshaverens ikke insisterer på eller håndhever streng ytelse av noen bestemmelse eller noen rettighet i denne Avtalen, skal det ikke tolkes som frafallelse av en slik bestemmelse eller rettighet. 14. Kontaktinformasjon for Rettighetshaveren Skulle du ha noen spørsmål om denne Avtalen, eller hvis du ønsker å kontakte Rettighetshaveren av en eller annen grunn, kan du kontakte vår Kundeserviceavdeling på: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1st Volokolamsky Proezd Moskva, Den russiske føderasjon Tlf.: Faks: E-post: com Hjemmeside: Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. Programvaren og medfølgende dokumentasjon er opphavsrettslig beskyttet av lover og internasjonale avtaler om opphavsrett, samt andre lover og traktater om intellektuell eiendom. 10 OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN Dette dokumentet er en veiledning i hvordan du installerer Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Hovedfunksjonene i Kaspersky Small Office Security 2 for personlige datamaskiner og Kaspersky Small Office Security 2 for filservere er de samme. Forskjellene mellom installasjon og bruk av Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server er beskrevet i den aktuelle delen av veiledningen. I hele veiledningen henviser begrepene "Kaspersky Small Office Security" og "programmet" til både Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Beskrivelser av funksjoner og prosedyrer for installasjon, gjenoppretting og fjerning av programmet som er forskjellige i Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server oppgir programmets fullstendige navn. Dokumentet er tiltenkt spesialister som installerer og konfigurerer programmet for første gang. Spesialisten som utfører installasjonen bør ha erfaring som Microsoft Windowsadministrator og ha erfaring med å installere og konfigurere programvare. Spesialisten må lese denne veiledningen før hun/han forsøker å installere programmet. Dokumentets hensikt er å hjelpe spesialisten med å: installere Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer på en PC og utføre første konfigurering av programmet; installere Kaspersky Small Office Security 2 for File Server på en filserver og utføre første konfigurering av programmet; løse standardkjøretidsoppgaver; gjenopprette programmet hvis en kritisk feil oppstår; fjerne programmet fra PC-en (filserveren). I DETTE AVSNITTET: I dette dokumentet.

22 Dokumentkonvensjoner.. 12 I DETTE DOKUMENTET Dette dokumentet inneholder følgende deler: Andre informasjonskilder Dette avsnittet inneholder en oversikt over kilder med ekstra informasjon om programmet, og en Internett-ressurs der du kan diskutere programmet, dele ideer, stille spørsmål og få svar. Kaspersky Small Office Security 2 Dette avsnittet inneholder en kort beskrivelse av hensikten og hovedfunksjonene i Kaspersky Small Office Security. 11 INSTALLASJONSVEILEDNING Krav til maskinvare og programvare Dette avsnittet inneholder en beskrivelse av maskinvaren og programvaren som kreves for å kunne installere og kjøre Kaspersky Small Office Security på datamaskinen. Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

23 Installere programmet Dette avsnittet inneholder en beskrivelse av hvordan man går frem for å installere programmet på en PC eller filserver. Utføring av vanlige oppgaver Dette avsnittet inneholder instruksjoner om grunnleggende oppgaver som de fleste brukere av programmet vil erfare. Gjenopprette programmet Dette avsnittet inneholder veiledning om hvordan du gjenoppretter Kaspersky Small Office Security hvis en kritisk kjøretidsfeil oppstår. Fjerne programmet Dette avsnittet inneholder en beskrivelse av hvordan du fjerner programmet. Kontakte tjenesten for Teknisk support I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Kaspersky Lab fra Min Kaspersky-konto på webområdet for Teknisk support eller på telefonen. DOKUMENTKONVENSJONER Konvensjoner brukt i denne brukerveiledningen beskrives i tabellen nedenfor. Tabell 1. Dokumentkonvensjoner EKSEMPELTEKST Merk deg at... BESKRIVELSE AV DOKUMENTKONVENSJONER Advarsler er uthevet i rødt og med klammer. Advarsler inneholder viktig informasjon som for eksempel gjelder operasjoner som er kritiske for datamaskinens sikkerhet. Merknader er satt i klammer. Merknader inneholder ekstraopplysninger og referanseinformasjon. Eksempler vises med en gul bakgrunn og under overskriften "Eksempel". Vi anbefaler at du bruker... Eksempel: OM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN EKSEMPELTEKST Oppdater betyr... ALT+F4 BESKRIVELSE AV DOKUMENTKONVENSJONER Nye termer står i kursiv. Navn på taster på tastaturet vises i fet skrift og med store bokstaver. Navn på taster etterfulgt ev et "pluss"-tegn indikerer bruken av en tastekombinasjon. Aktiver Slik konfigurerer du en tidsplan for en oppgave: hjelp <IP-adressen til datamaskinen> Navn på elementer i grensesnittet, for eksempel innmatingsfelt, menykommandoer, knapper, osv merkes med fet skrift. Innledende setninger i instruksjoner står i kursiv. Tekst på kommandolinjen eller tekst i skjermmeldinger har en bestemt skrifttype. Variabler settes i vinkelparentes. Følgende verdier erstatter variablene, vinkelparenteser fjernes. 13 ANDRE INFORMASJONSKILDER Hvis du har spørsmål som gjelder valg, kjøp, installasjon eller bruk av Kaspersky Small Office Security, vil en rekke ulike informasjonskilder være tilgjengelige for å hjelpe deg. Du kan velge den informasjonskilden som er best egnet for spørsmålet ditt, avhengig av hvor viktig det er og om det haster. I DETTE AVSNITTET: Informasjonskilder for undersøkelser på egen hånd Diskutere programmene til Kaspersky Lab på webforumet Kontakte salgsavdelingen..

24 . 15 Kontakte gruppen som har utarbeidet dokumentasjonen INFORMASJONSKILDER FOR UNDERSØKELSER PÅ EGEN HÅND Kaspersky Lab tilbyr følgende informasjonskilder om programmet: programsiden på webområdet til Kaspersky Lab; programsiden på webområdet til Teknisk supporttjeneste (i kunnskapsbasen); Siden for FastTrack-støtte; hjelpesystemet. Programsiden på webområdet til Kaspersky Lab Denne siden ( gir generell informasjon om programmet, samt dets funksjoner og alternativer. Programsiden på webområdet til Teknisk supporttjeneste (Kunnskapsbase) På denne siden ( finner du artikler som er skrevet av eksperter fra Teknisk supporttjeneste. Disse artiklene inneholder nyttig informasjon, anbefalinger og vanlige spørsmål om kjøp, inatallasjon og bruk av programmet. De er sortert etter emne, for eksempel Administrere produktlisensen, Konfigurere oppdateringer og Fjerne operasjonsproblemer. Artiklene kan gi svar på spørsmål som ikke bare gjelder dette programmet, men også andre Kaspersky Lab-produkter. Artiklene inneholder eventuelt også nyheter fra Teknisk supporttjeneste. Tjenesten FastTrack-støtte På denne siden finner du databasen med Vanlige spørsmål og svar, som gjelder programmets operasjon. Du trenger en Internett-tilkobling for å kunne bruke denne tjenesten. Du åpner websiden ved å gå til hovedprogramvinduet og klikke koblingen Støtte. Deretter klikker du knappen FastTrack-støtte i vinduet som åpnes. 14 ANDRE INFORMASJONSKILDER Hjelpesystemet Installasjonspakken for programmet inkluderer den fullstendige og kontekstsensitive hjelpefilen. Den inneholder informasjon om hvordan mann skal administrere databeskyttelse (vise beskyttelsesstatus, skanne forskjellige dataområder etter virus og kjøre andre oppgaver). Den fullstendige og den kontekstsensitive hjelpefilen gir deg informasjon om alle vinduene i programmet, med liste og beskrivelse av innstillingene og oppgavene knyttet til hver av dem. For å åpne hjelpefilen, klikk på Hjelp-knappen i ønsket vinduet, eller trykk på F1-tasten. DISKUTERE PROGRAMMENE TIL KASPERSKY LAB PÅ WEBFORUMET Hvis du har et spørsmål som ikke krever hurtig svar, kan du diskutere saken med spesialister fra Kaspersky Lab, og andre brukere, på vårt forum på På dette forumet kan du se eksisterende tema, legge inn kommentarer, opprette nye tema og bruke søkemotoren. KONTAKTE SALGSAVDELINGEN Hvis du har spørsmål om valg av, eller kjøp av, Kaspersky Small Office Security, eller forlengelse av lisensen, kan du kontakte Salgsavdelingen ( Du kan også sende spørsmål til salgsavdelingen via e-post til KONTAKTE GRUPPEN SOM HAR UTARBEIDET DOKUMENTASJONEN hvis du har spørsmål angående dokumentasjon, eller hvis du har funnet en feil og ønsker å gi tilbakemelding kan du kontakte utviklingsgruppen for dokumentasjonen. Du kan kontakte utviklingsgruppen for dokumentasjon ved å sende en melding til Skriv "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Small Office Security" i emnelinjen på meldingen. 15 KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 Kaspersky Small Office Security 2 er en løsning for små organisasjoner og bedrifter som har egne lokale nettverk med maksimalt to datamaskiner. Kaspersky Small Office Security 2 beskytter datamaskinnettverk mot viruser og andre trusler. Kaspersky Small Office Security 2 består av to deler: Kaspersky Small Office Security 2 for personlige datamaskiner er installert på PC-er som kjører operativsystemet Microsoft Windows. Programmet gir maksimal beskyttelse av dataene på datamaskinen, sikker surfing på Internett, fleksibel konfigurasjon av policyer for ulike brukere når det gjelder bruk av datamaskinen og Internett, samt verktøy som muliggjør ekstern styring av datamaskinene i kontornettverket. Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

25 Kaspersky Small Office Security 2 for filservere er installert på filservere som kjører operativsystemet Microsoft Windows. Programmet gir beskyttelse av dataene på datamaskinen og har verktøy som muliggjør ekstern styring av datamaskinene i kontornettverket. Kaspersky Small Office Security 2 for personlige datamaskiner og Kaspersky Small Office Security 2 for filservere er inkludert i samme distribusjonspakke. Når du installerer programmet, vil konfigurasjonsveiviseren definere hvilket program som bør installeres på datamaskinen, Kaspersky Small Office Security 2 for personlige datamaskiner eller Kaspersky Small Office Security 2 for filservere, basert på informasjonen om operativsystemet. Komponentene og funksjonene i Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server beskrives detaljert i Brukerveiledning for Kaspersky Small Office Security KRAV TIL MASKINVARE OG PROGRAMVARE For å kunne kjøre Kaspersky Small Office Security, må datamaskinen oppfylle følgende minimumskrav: Felleskrav for Kaspersky Small Office Security 2 for File Server og Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer: 500 MB ledig diskplass CD-ROM-stasjon (for å installerel Kaspersky Small Office Security fra distribusjons-cd-en). Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere (for å oppdatere programmets databaser og programmoduler via Internett). Microsoft Windows Installer 2.0. Pekeenhet (mus) Internett-tilkobling for å aktivere Kaspersky Small Office Security. Filserveren som Kaspersky Small Office Security 2 for File Server er installert på, må oppfylle følgende krav: Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard: Intel Pentium 1,4 GHz 64-bit (x64) eller en 1,3 GHz-prosessor med to kjerner eller høyere (eller tilsvarende). 512 MB RAM. Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora"): Intel Pentium 2 GHz 64-biters (x64) prosessor eller høyere (eller tilsvarende). 4 GB RAM. Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7"): Intel Pentium 2 GHz 64-biters (x64) prosessor eller høyere (eller tilsvarende). 4 GB RAM. På utgivelsestidspunktet støtter ikke Kaspersky Small Office Security 2 operativsystemene Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials ("Aurora") og Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard ("SBS 7"), fordi de ikke er offisielt utgitt av Microsoft enda. Du finner oppdatert informasjon om støtte for disse operativsystemene på Kaspersky Labs nettsted, siden som har informasjon om Kaspersky Small Office Security ( Datamaskinen som Kaspersky Small Office Security 2 er installert på, må oppfylle følgende krav: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2: Intel Pentium 800 MHz prosessor eller høyere (eller tilsvarende) 256 MB RAM. 17 INSTALLASJONSVEILEDNING Microsoft Windows Vista Home Basic (32-biters/64-biters, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Home Premium (32-bit/64-biters, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Business (32-biters/64-biters, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Enterprise (32-biters/64-biters, Service Pack 2), Microsoft Windows Vista Ultimate (32-biters/64-biters, Service Pack 2): Intel Pentium 1 GHz, 32-biters (x86) / 64-biters (x64) prosessor eller høyere (eller tilsvarende) 1 GB RAM. Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 7 Ultimate: Intel Pentium 1 GHz, 32-biters (x86) / 64-biters (x64) prosessor eller høyere (eller tilsvarende) 1 GB RAM (for 32-biters systemer) eller 2 GB RAM (for 64-biters systemer). Begrensninger for 64-biters operativsystemer: Du kan ikke aktivere Sikker kjøring hvis du bruker operativsystemet Microsoft Windows XP (64-biters). Sikker kjøring er begrenset hvis du bruker operativsystemene Microsoft Windows Vista (64-biters) og Microsoft Windows 7 (64-biters). Passordbehandling kan ikke kjøres på 64-biters operativsystemer. 18 INSTALLERE PROGRAMMET Kaspersky Small Office Security vil installeres på maskinen din i et interaktiv modus, ved hjelp av installasjonsveiviseren. Hvis du kjører installasjonsveiviseren på en datamaskin blir Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer installert, på en filserver installeres Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Veiledningen i dette avsnittet gjelder installasjon av både Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server. Forskjellene ved installering av Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer og Kaspersky Small Office Security 2 for File Server er minimale, hver forskjell er beskrevet separat i det aktuelle trinnet i installasjonsveiviseren. Veiviseren består av en rekke skjermbilder (trinn) navigert ved å bruke Tilbake og Neste-knappene. du starter installasjonen anbefaler vi at du lukker alle programmer som kjører. For å installere Kaspersky Small Office Security på datamaskinen, kjør oppsettfilen (en fil med *. exe-forlengelsen) på CDen med produktet. Fremgangsmåten for å installere Kaspersky Small Office Security fra en installasjonspakke nedlastet fra Internett er den samme som å installere fra installasjons-cd. 19 INSTALLASJONSVEILEDNING I DETTE AVSNITTET: Trinn 1. Finne en nyere versjon av programmet 20 Trinn 2. Sørge for at systemet oppfyller installasjonskravene...

26 21 Trinn 3. Velg installasjonstype Trinn 4. Lese lisensavtalen.. 21 Trinn 5. Kaspersky Security Network meddelelse om datainnsamling...

27 Trinn 6. Velge målmappen.. 22 Trinn 7. Søke etter andre antivirusprogrammer Trinn 8. Deaktivere brannmuren i Microsoft Windows. 22 Trinn 9. Forberede installasjon...

28 .. 23 Trinn 10. Installere Trinn 11. Aktivering av programmet Trinn 12. Dataverifisering...

29 . 24 Trinn 13. Fullføre aktivering Trinn 14. Restricting access to the application.. 24 Trinn 15. Velge beskyttelsesmodus...

30 25 Trinn 16. Konfigurere programoppdatering Trinn 17. Velge trusler som skal oppdages.. 26 Trinn 18. Systemanalyse...

31 .. 26 Trinn 19. Fullføre konfigureringsveiviseren.. 26 TRINN 1. FINNE EN NYERE VERSJON AV PROGRAMMET Før installasjon sjekker installasjonsveiviseren oppdateringsserverne til Kaspersky Lab for nyere versjoner av Kaspersky Small Office Security. Hvis den ikke finner en nyere produktversjon på Kaspersky Labs oppdateringsservere, vil installasjonsveiviseren for den aktuelle versjonen startes. Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

32 Hvis oppdateringsserverene har en nyere versjon av Kaspersky Small Office Security, vil du bli bedt om å laste den ned og installere den på datamaskinen. Det anbefales at du installerer den nye versjonen av programmet, ettersom nyere versjoner inneholder flere forbedringer som gjør at du er sikret en mer pålitelig beskyttelse av datamaskinen din. Hvis du avbryter nedlasting av en nyere versjonen vil installasjonsveiviseren for den gjeldende versjonen starte opp. Hvis du bestemmer deg for å installere den nye versjonen, blir produktdistribusjonsfiler lastet ned til datamaskinen, og installasjonsveiviseren for den nye versjonen starter automatisk. For nærmere beskrivelse av fremgangsmåten for å installlere den nye versjonen; se tilhørende dokumentasjon. 20 INSTALLERE PROGRAMMET TRINN 2. SØRGE FOR AT SYSTEMET OPPFYLLER INSTALLASJONSKRAVENE Før Kaspersky Small Office Security blir installert på datamaskinen, sjekker installasjonsprogrammet om operativsystemet og oppdateringspakkene tilfredsstiller programvarekravene for installasjon av produktet. I tillegg sjekker installasjonsprogrammet om nødvendig programvare er til stede, og de nødvendige legitimasjonsbeskrivelsene for å installere programmer. Om noen av de ovennevnte kravene ikke oppfylles, vil en tilsvarende melding vises på skjermen. TRINN 3. VELG INSTALLASJONSTYPE På dette stadiet kan du velge typen installasjon for Kaspersky Small Office Security: Ekspressinstallasjon. Når du velger dette alternativet (ruten Tilpasset installasjon er ikke avkrysset), blir programmet installert på datamaskinen med beskyttelsesinnstillinger anbefalt av eksperter hos Kaspersky Lab. Installasjonsveiviseren tilbyr å vise Sluttbrukerlisensavtalen og Kaspersky Security Network meddelelse om datainnsamling. Etter dette blir programmet installert på datamaskinen. Tilpasset installasjon. Når du velger dette alternativet (det er merket av i ruten Tilpasset installasjon) kan du endre installasjonsinnstillinger. Du kan velge hvilke programkomponenter du vil installere og velge installasjonsmappe. Beskyttelsesinnstillingene Kaspersky Lab anbefaler angis for hver komponent du har valgt. Tilpasset installasjonsmodus anbefales bare for erfarne brukere. Uansett installasjonsmodus kan du aktivere Kaspersky Small Office Security etter installasjonen og konfigurere beskyttelsesinnstillingene for å forhindre uautorisert tilgang. For å fortsette med installasjonen, klikk Neste-knappen. TRINN 4. LESE LISENSAVTALEN På dette stadiet bør du se gjennom lisensavtalen mellom deg og Kaspersky Lab. Les avtalen nøye og gi ditt samtykke ved å klikke Jeg godtar-knappen. Installasjonen vil fortsette. Du kan avbryte installasjonen ved å klikke på knappen Avbryt. TRINN 5. garanterer at ingen av din personlige data blir sendt. vinduet som åpnes kan du se informasjon om diskplass. For å lukke vinduet, klikk OK. kan fjerne de oppdagede antivirusprogrammene med knappen Fjern. du trenger ikke å bruke tilleggsbeskyttelse fra operativsystemet. Alternativet Deaktiver Microsoft Windows brannmur er market som standard for installasjonen. Hvis du vil bruke Brannmur som hovedbeskyttelsesverktøy for nettverksaktivitet passer du på at det er merket av for dette alternativet. Hvis du vil beskytte datamaskinen med Microsoft Windows-brannmuren, velger du alternativet Bruk Microsoft Windows Brannmur aktivert. Hvis du gjør det, installeres Brannmurkomponenten, men den deaktiveres for å unngå konflikter i driften av programmene. For å fortsette med installasjonen, klikk Neste-knappen. TRINN 9. FORBEREDE INSTALLASJON Dette trinnet i installasjonsveiviseren er tilgjengelig hvis tilpasset installasjon av Kaspersky Small Office Security er valgt (se side 21). I standard installasjon, er dette trinnet hoppet over. Siden datamaskinen kan være infisert med skadelige programmer som kan påvirke installasjonen av Kaspersky Small Office Security, bør installeringsprosessen beskyttes. Som standard er beskyttelse av installeringsprosessen aktivert Beskytt installeringsprosessen-boksen er avkrysset i veiviseren. Det anbefales at du fjerner krysset fra denne boksen hvis programmet ikke kan bli installert (for eksempel når du utfører fjerninstallasjon med Windows Remote Desktop). Aktivert beskyttelse kan være årsaken. I dette tilfellet bør du avbryte installasjonen, starte den på nytt, merke av i ruten Tilpasset installasjon på Velg installasjonstype-trinnet (se avsnitt "Trinn 3. Velge installasjonstypen" på side 21), og, når du kommer til trinnet Forbereder installasjonen, fjerner du merket i ruten Beskytt installeringsprosessen. For å fortsette med installasjonen, klikk Installer-knappen. Når du installerer programmet på en datamaskin som kjører under Microsoft Windows XP, er aktive nettverkstilkoblinger avsluttet. De fleste avsluttede tilkoblinger er gjenopprettet etter en pause. TRINN 10. INSTALLERE Installasjon av programmet kan ta litt tid. Vent til det er fullført. Aktiveringsveiviseren starter automatisk når installasjonen er fullført. Hvis det oppstår en feil under installasjon som følge av skadelige programmer som hindrer at antivirusprogrammer installeres på datamaskinen, vil installasjonsveiviseren be deg om å laste ned Kaspersky verktøyet for fjerning av virus, et spesielt verktøy for nøytralisering av virus. Hvis du godtar å installere verktøyet vil installasjonsveiviseren last det ned fra Kaspersky Lab servere, hvoretter installasjon av verktøyet starter automatisk. Hvis veiviseren ikke kan laste ned verktøyet vil du bli tilbudt å laste den ned på egen hånd ved å klikke på lenken. Når du er ferdig med verktøyet, bør du slette den og starte installasjonen av Kaspersky Small Office Security. 23 INSTALLASJONSVEILEDNING TRINN 11. AKTIVERING AV PROGRAMMET Aktivering er en prosedyre som aktiverer lisensen, slik at du kan bruke en fullstendig versjon av programmet til lisensen utløper. Du trenger en Internett-tilkobling for å aktivere programmet. Du vil bli tilbudt følgende alternativer for Kaspersky Small Office Securityaktivering: Aktiver kommersiell versjon. Velg dette alternativet og skrive inn aktiveringskoden hvis du har kjøpt en kommersiell versjon av programmet. I løpet av aktivering av en kommersiell versjon av programmet kan det hende at aktiveringsveiviseren ber deg om å registrere deg slik at du kan bruke Kaspersky Labs tekniske brukerstøtte. Aktiver prøveversjon. Bruk dette aktiveringsalternativet hvis du vil installere prøveversjonen av programmet før du bestemmer deg for å kjøpe en kommersiell versjon. Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

33 Du vil kunne bruke den fullt funksjonelle versjon av programmet i et bestemt tidsrom begrenset av lisensen for prøveversjonen for programmet. Når lisensen utløper, kan den ikke aktiveres for andre gang. Aktiver senere. Hvis du velger dette alternativet hopper du over aktivering av Kaspersky Small Office Security. Programmet blir installert på datamaskinen, men du kan ikke bruke enkelte funksjoner i programmet, for eksempel oppdatering (du kan bare oppdatere programmet én gang etter installasjonen), oppretting av kryptert beholder, tilleggsverktøy osv. Alternativet Aktiver senere er bare tilgjengelig første gang Aktiveringsveiviseren kjøres, rett etter at du har installert programmet. TRINN 12. DATAVERIFISERING Under dette trinnet sender aktiveringsveiviseren data til aktiveringsserveren for bekreftelse. For å godkjenne data må du være koblet til Internett. TRINN 13. FULLFØRE AKTIVERING Aktiveringsveiviseren informerer deg om at Kaspersky Small Office Security er aktivert. I tillegg oppgis informasjon om lisensen: lisenstype (kommersielle eller prøve), utløpsdato, og antall PC-er eller filservere under lisensen. Hvis du har aktivert abonnementet, blir informasjon om abonnementsstatus vist i stedet for utløpsdato for lisensen. Klikk på Neste-knappen for å fortsette installasjonen ved å starte konfigureringsveiviseren. TRINN 14. RESTRICTING ACCESS TO THE APPLICATION Hensikten med tilgangsbegrensninger er å forhindre uautoriserte forsøk på å deaktivere beskyttelsen eller endre innstillingene i komponentene i Kaspersky Small Office Security. Begrensning av tilgang til Kaspersky Small Office Security med et passord kan være nyttig i følgende tilfeller: hvis en personlig datamaskin brukes av flere brukere, muligens med varierende datakunnskap; hvis Kaspersky Small Office Security passer på sikkerheten til flere datamaskiner på samme kontornettverk; hvis beskyttelse risikerer å bli deaktivert av malware. 24 INSTALLERE PROGRAMMET Du aktiverer passordbeskyttelse ved å merke av i ruten Aktiver beskyttelse via administratorpassord og fylle ut feltene Passord og Bekreft passord. Angi området du vil beskytte med et passord som følger: Konfigurasjon av programinnstillinger det blir bedt om passord når brukeren prøver å lagre endringer i innstillingene for Kaspersky Small Office Security. Sikkerhetskopieringsbehandling det blir bedt om passord før sikkerhetskopieringsoppgaver kjøres. Webpolicybehandling passordet blir bedt om før webpolicybehandling kjøres (bare i Kaspersky Small Office Security 2 for Personal Computer). Administrasjonskonsoll passordet blir bedt om før du endrer innstillinger i Kaspersky Small Office Security via nettverk. Avslutte programmet det blir bedt om passord når brukeren prøver å avslutte programmet. TRINN 15. VELGE BESKYTTELSESMODUS Dette trinnet i konfigureringsveiviseren er tilgjengelig hvis tilpasset installasjon av Kaspersky Small Office Security21 er valgt (se side ). Ved standardinstallasjon hoppes det over dette trinnet og programmet kjører i automatisk beskyttelsesmodus som standard. Du har muligheten til å velge beskyttelsesmodus manuelt senere. Velg beskyttelsesmodusen som leveres av Kaspersky Small Office Security. To modi er tilgjengelige: Automatisk. Hvis viktige hendelser skjer, utfører Kaspersky Small Office Security handlingen som anbefales av Kaspersky Lab automatisk. Når en trussel oppdages prøver programmet å desinfisere objektet. Hvis dette mislykkes, sletter programmet objektet. Mistenkelige objekter blir hoppet over uten behandling. Popupmeldinger informerer brukeren om nye hendelser. Du installerer denne modusen ved å velge alternativet Jeg stoler på Kaspersky Small Office Security og foretrekker at det tar avgjørelser om datamaskinsikkerhet selv uten å stille spørsmål til meg (anbefalt). Interaktiv. I denne modusen reagerer programmet på hendelser på måten du har angitt. Når en hendelse som krever din oppmerksomhet skjer, viser programmet varslinger som tilbyr deg å velge en handling. Du installerer denne modusen ved å velge alternativet Jeg foretrekker å ta avgjørelser om datamaskinsikkerhet selv. Kaspersky Small Office Security må spørre meg hver gang det er nødvendig å ta en avgjørelse. Varslinger som advarer om oppdaging av en aktiv infeksjon vises uavhengig av beskyttelsesmodusen du har valgt. TRINN 16. KONFIGURERE PROGRAMOPPDATERING Dette trinnet i konfigureringsveiviseren er tilgjengelig hvis tilpasset installasjon av Kaspersky Small Office Security21 er valgt (se side ). Trinnet hoppes over i standardinstallasjon og en automatisk oppdatering utføres som standard. Du har muligheten til å velge oppdateringsmodus manuelt senere. Kvaliteten på beskyttelsen av datamaskinen avhenger direkte av regelmessige oppdateringer av databasene og programmodulene. I dette vinduet ber Installasjonsveiviseren deg om å velge oppdateringsmodus og angi tidsplaninnstillingene. Automatisk oppdatering. Programmet sjekker oppdateringskilden etter oppdateringspakker med bestemte mellomrom. Skanningsfrekvensen kan økes ved virus-utbrudd og reduseres når det er ingen. Hvis det finnes nye oppdateringer, laster programmet ned disse oppdateringene og installerer dem på datamaskinen. Dette er standardmodusen. 25 INSTALLASJONSVEILEDNING Planlagte oppdateringer (tidsintervallet kan variere avhengig av tidsplaninnstillingene). Oppdateringer kjøres automatisk i henhold til tidsplanen. Du kan endre tidsplaninnstillingene i vinduet som åpnes når du klikker på knappen Innstillinger. Manuelle oppdateringer. Hvis du velger dette alternativet kjører du programoppdateringene selv. Hvis du vil bytte til redigering av oppdateringsinnstillingene (velge ressursen oppdateringer skal lastes ned fra eller brukerkontoen som brukes til å kjøre oppdateringsprosessen osv.), klikker du på knappen Innstillinger. TRINN 17. VELGE TRUSLER SOM SKAL OPPDAGES Dette trinnet i konfigureringsveiviseren er tilgjengelig hvis tilpasset installasjon av Kaspersky Small Office Security er valgt (se side 21). I standardinstallasjon hopper man over dette trinnet og innstillingene installeres som standard. Du har muligheten til å velge oppdagede trusler manuelt senere. I dette trinnet kan du velge trusselkategoriene som skal oppdages av Kaspersky Small Office Security. Kaspersky Small Office Security søker alltid etter programmer som kan skade datamaskinen, blant annet virus, ormer og trojanere. TRINN 18. SYSTEMANALYSE På dette stadiet samler konfigureringsveiviseren inn opplysninger om programmer i Microsoft Windows. Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931687

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931687 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931674 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold

Installasjon Huldt & Lillevik Lønn. Innhold Innhold Installasjon Huldt & Lillevik Lønn... 2 Installere Huldt & Lillevik Lønn mot MS SQL Server eller eksisterende MS Express... 2 Krav til maskin og operativsystem... 2 Forberede installasjonen...

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet FOR MAC Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cyber Security Pro gir avansert beskyttelse mot skadelig kode for datamaskinen din. Basert på ThreatSense-skannemotoren

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen siste

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931538

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931538 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 i

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 3 Om programmet 3 Om installasjon 4 Under installasjon 5 Betingelser for installasjon 5 Slik installerer du: Enbruker 6 Etter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM INSTALLASJONSVEILEDNING FOR KALK2010 KALKULASJONSPROGRAM NORGES BYGGMESTERFORBUND Brukerveiledning: http://www.kalk2010.no/help.aspx Support: http://www.kalk2010.no/contact.aspx MINIMUMSKRAV Kalk2010 er

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Personec AS

Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Personec AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MSDE Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 28.09.2005. Innholdsfortegnelse Installere System

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61

Office Synchronizer Versjonsinformasjon. Versjon 1.61 Office Synchronizer Versjonsinformasjon Versjon 1.61 Forretningskontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA. Telefon: +1-937-233-8921

Detaljer

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Smart Security er en alt-i-ett Internett-sikkerhetsprogramvare.

Detaljer

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt!

NEPSY-II. Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0. Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: All kopiering forbudt! NEPSY-II Installasjonsveiledning og programvaremanual, versjon 1.0 Copyright 2014 NCS Pearson, Inc. Art.nr: 224650 All kopiering forbudt! Programvarelisens for NEPSY-II PROGRAMVAREN er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Norton AntiVirus Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton AntiVirus Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon 15.0 Copyright

Detaljer

Hurtiginnføring PC, Mac og Android

Hurtiginnføring PC, Mac og Android Hurtiginnføring PC, Mac og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsplaten eller nettsiden til Trend Micro for detaljerte systemkrav. Du kan også laste ned installasjonsprogrammet på

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Norton AntiVirus. Online. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok

Norton AntiVirus. Online. Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok TM Norton AntiVirus Online Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang MSDE. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang MSDE. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang MSDE Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 22.11.2005. Innholdsfortegnelse Installere System 4 og databasemotoren MSDE...2 Krav

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hurtigstartveiledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hurtigstartveiledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Hurtigstartveiledning ESET Smart Security gir datamaskinen siste nytt innen beskyttelse mot skadelig kode. Basert på skannemotoren ThreatSense som

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0...3 Krav til maskin og operativsystem...3 Forberede installasjonen...4 Installere database...4

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://no.yourpdfguides.com/dref/3960018

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://no.yourpdfguides.com/dref/3960018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i bruksanvisningen

Detaljer

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok

Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Dell SupportAssist for PC-er og nettbrett Brukerhåndbok Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke datamaskinen bedre. FORSIKTIG: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Installasjonsveiledning for Clue 10

Installasjonsveiledning for Clue 10 Installasjonsveiledning for Clue 10 (For serverinstallasjoner og distribusjon av programvare, se egen dokumentasjon her.) Ulike installasjoner Lisensiert programvare automatisk aktivert (anbefalt metode)...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251

Din bruksanvisning KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://no.yourpdfguides.com/dref/3944251 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY PASSWORD MANAGER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY PASSWORD MANAGER i bruksanvisningen

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer