Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0

2 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet ditt, og at den vil besvare eventuelle spørsmål om denne programvaren. Reproduksjon eller distribusjon av ethvert materiale i ethvert format, inkludert oversettelser, er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra Kaspersky Lab. Dette dokumentet og all relatert grafikk kan kun brukes som informasjon, og for ikke-kommersielle og personlige formål. Kaspersky Lab forbeholder seg rettigheten til å foreta endringer i dette dokumentet uten forhåndsvarsel. Du finner den nyeste versjonen av dette dokumentet på webområdet til Kaspersky Lab på Kaspersky Lab skal ikke holdes ansvarlig for innhold, kvalitet, relevans eller nøyaktighet når det gjelder materialer som er benyttet i dette dokumentet, hvis rettighetene til disse holdes av tredjeparter. De skal heller ikke holdes ansvarlig for eventuelle potensielle eller aktuelle tap i forbindelse med bruk av disse materialene. I dette dokumentet brukes registrerte varemerker og tjenestevaremerker som tilhører de respektive eierne. Dokumentet ble sist revidert 4. februar Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. 2

3 KASPERSKY LAB LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VIKTIG JURIDISK INFORMASJON TIL ALLE BRUKERE: VENNLIGST LES DEN FØLGENDE RETTSLIGE AVTALEN NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE PROGRAMVAREN. VED Å KLIKKE PÅ AKSEPTER-KNAPPEN I LISENSAVTALENS VINDU, ELLER VED Å KLIKKE PÅ TILSVARENDE SYMBOL(ER), SAMTYKKER DU I Å BLI BUNDET AV BETINGELSENE OG VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. EN SLIK HANDLING ER ET SYMBOL PÅ DIN SIGNATUR OG DU SAMTYKKER I Å BLI BUNDET AV OG BLIR EN PART I DENNE AVTALEN OG ER ENIG AT DENNE AVTALEN ER RETTSKRAFTIG SOM ANDRE SKRIFTLIGE FORHANDLEDE AVTALER SIGNERT AV DEG. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE BETINGELSENE OG VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, MÅ DU AVBRYTE INSTALLASJONEN AV PROGRAMVAREN OG IKKE INSTALLERE PROGRAMVAREN. ETTER DU HAR KLIKKET PÅ AKSEPTER-KNAPPEN I VINDUET TIL LISENSAVTALEN, ELLER ETTER DU HAR KLIKKET PÅ TILSVARENDE SYMBOL(ER), HAR DU RETT TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN I HENHOLD TIL VILKÅRENE OG BETINGELSENEI LISENSAVTALEN. 1. Definisjoner 1.1. Programvare betyr programvare med alle oppdateringer og relaterte materialer Rettighetsinnehaver (eier av alle rettigheter, eksklusive eller ikke, til programvaren) betyr Kaspersky Lab ZAO, et selskap etablert i henhold til lovene i Russland Datamaskin(er) betyr maskinvare, inkludert PC-er, bærbare PC-er, stasjonære PC-er, personlige digitale assistenter, "smart-telefoner", håndholdte apparater eller annet elektronisk utstyr som programvaren er beregnet på og der programvaren vil bli installert og/eller brukt Sluttbruker (du/din) betyr individ(er) som installerer eller bruker programvaren på hans eller hennes egne vegne eller som bruker en lovlig kopi av programvaren. Hvis programvaren nedlastes eller installeres på vegne av en organisasjon, som for eksempel arbeidsgiver, betyr "du" også organisasjonen som programvaren lastes ned eller installeres for. Dette er betyr herved at en slik organisasjon har autorisert personen som aksepterer denne avtalen til å gjøre det som er nevnt i avtalen på organisasjonens vegne. I denne avtalen inkluderer begrepet "organisasjon" uten begrensing alle partnerskap, selskap med begrenset ansvar, selskap, forening, aksjeselskap, stiftelse, joint venture, arbeidstakerorganisasjon, ikke inkorporert organisasjon eller offentlig organ Partner(er) betyr organisasjoner eller individ(er), som distribuerer programvaren på grunnlag av en avtale og lisense med rettighetsinnehaveren Oppdatering(er) betyr alle oppdateringer, revisjoner, patcher, forbedringer, rettelser, modifikasjoner, kopier, tillegg eller vedlikeholdpakker osv Bruksanvisning betyr bruksanvisning, administratorhåndbok, referansebok og relaterte forklaringer eller andre materialer. 2. Lisensrettigheten 2.1. Rettighetsinnehaveren gir deg herved en ikke-eksklusiv lisens til å lagre, laste, installere, bruke og vise (til "bruk") programvaren på et bestemt antall datamaskiner for å hjelpe til å beskytte din datamaskien der programvaren er installert fra trusler som er beskrevet i bruksanvisningen, i samsvar med alle tekniske krav som er beskrevet i bruksanvisningen og i følge vilkårene og betingelsene i denne avtalen (lisensen), og du aksepterer denne lisensen: Prøveversjon. Hvis du har mottatt, lastet ned og/eller installert en prøveversjon av programvaren og herved mottar en evalueringslisens for programvaren, kan du kun bruke programvaren til evalueringsformål og bare i løpet av den gjeldende evalueringsperioden, med mindre noe annet er angitt, fra datoen for første installasjon. Enhver bruk av programvaren til andre formål eller ut over gjeldende evalueringsperiode er strengt forbudt. Programvare for flere miljøer, programvare på flere språk, programvare på to medier, flere kopier, bunter. Hvis du bruker andre versjoner av programvaren eller andre språkversjoner av programvaren, hvis du mottar programvaren på flere media, hvis du mottar flere kopier av programvaren eller hvis du har mottatt programvaren pakket sammen med annen programvare, skal det totale antallet datamaskiner der alle versjoner av programvaren er installert tilsvare antallet datamaskiner spesifisert i lisensene du har fått fra rettighetsinnehaveren, forutsatt at, med mindre lisensvilkårene sier noe annet, hver mottatt lisens berettiger deg til å installere og bruke programvaren på et slikt antall datamaskin(er) som spesifisert under klausul 2.2 og Hvis programvaren ble mottatt på et fysisk medium, har du rett til å bruke programvaren for beskyttelse av et slikt antall datamaskin(er) som er spesifisert på programvarepakken eller i en tilleggsavtale Hvis programvaren ble anskaffet via Internett, har du rett til å bruke programvaren for å beskytte det antall datamaskiner som ble spesifisert når du fikk lisensen til programvaren eller som spesifisert i en tilleggsavtale Du har kun rett til å lage en kopi av programvaren som en sikkerhetskopi og kun for å erstatte den lovlig eide kopien av programvaren hvis denne skulle bli mistet, ødelagt eller ubrukelig. Denne sikkerhetskopien kan ikke brukes til andre formål og må ødelegges når du mister retten til å bruke programvaren eller når lisensen din har utløpt eller er terminert av en eller annen grunn i samsvar med lovgivning i landet der du bor og der du bruker programvaren Fra programvarens aktiveringen eller etter installasjon av lisensensnøkkelfil (bortsett fra prøveversjoner av programvaren) har du rett til å motta følgende tjenester for den bestemte perioden som spesifiseres på 3

4 B R U K E R V E I L E D N I N G programvarepakken (hvis programvaren ble kjøpt på et fysisk medium) eller spesifisert under anskaffelsen (hvis programvaren var kjøpt via Internett). - Oppdateringer av programvaren via Internett når rettighetsinnehaver publiserer dem på nettstedet eller gjennom andre tjenester på Internett. Enhver oppdatering som du kan motta blir en del av programvaren og vilkårene og betingelsene i denne avtalen gjelder for dem. - Teknisk støtte via Internett og teknisk støtte via servicetelefon. 3. Aktivering og varighet 3.1. Hvis du modifiserer datamaskinen eller endrer noe av andre leverandørers programvare som er installert på den, kan rettighetsinnehaveren kreve at du gjentar aktivering av programvaren eller installasjon av lisensnøkkelfilen. Rettighetsinnehaveren forbeholder seg retten til å bruke enhver måte og verifiseringsprosedyre til å verifisere gyldigheten av lisensen og/eller lovligheten til en kopi av programvaren som installeres og/eller brukes på din datamaskin Hvis programvaren ble kjøpt på et fysisk medium, kan programvaren brukes etter at du har akseptert avtalen for perioden som er spesifisert på pakken og som starter når du har akseptert avtalen eller slik det spesifiseres i en tilleggsavtale Hvis programvaren ble kjøpt via Internett, kan programvaren brukes etter du har akseptert avtalen for perioden som spesifiseres ved aktivering eller slik det spesifiseres i en tilleggsavtale Du har rett til å bruke prøveversjonen av programvaren som beskrevet under punkt 2.1 okostnadsfritt for en enkelt evalueringsperiode (30 dager) fra tidspunktet programvaren aktiveres, i henhold til avtalen, forutsatt at prøveversjonen ikke berettiger deg til oppdateringer og teknisk støtte via Internett og teknisk støtte via servicetelefon. Hvis rettighetsinnehaveren bestemmer en annen varighet av den enkle evalueringsperioden, vil du få melding om dette Din lisensen til å bruke programvaren er begrenset til tidsperioden som er spesifisert under punktene 3.2 eller 3.3 (hvis aktuelt) og den resterende perioden kan visespå måter som er beskrevet i bruksanvisningen Hvis du har kjøpt programvare som skal brukes på mer enn en datamaskin, er din lisens til å bruke programvaren begrenset til en tidsperioden som starter fra aktivering av programvaren eller installasjon av lisensnøkkelfil på første datamaskin Uten forhindring for lovmessige eller økonomiske rettigheter som rettighetsinnehaveren kan ha, skal rettighetsinnehaver dersom du bryter noen av vilkårene og betingelsene i denne avtalen, når som helst uten forvarsel være berettiget til å inndra denne lisensen til å bruke programvaren uten refusjon for hele eller deler av kjøpsprisen Du samtykker i at ved å bruke programvaren og bruke rapporter eller informasjon oppnådd ved bruk av denne programvaren, må overholde alle gjeldende internasjonale, nasjonale, statlige, regionale og lokale lover og vedtekter, inkludert uten begrensing lover om personvern, opphavsrett, eksportkontroll og utuktighet Med mindre noe annet spesifikt angis her, kan du ikke overføre eller tildele noen av rettighetene eller forpliktelsene under denne avtalen Hvis Du har ervervet Programvaren med aktiveringskoden gyldig for språklokalisering av Programvaren for den regionen der den ble ervervet fra Rettighetshaveren eller hans Partnere, kan Du ikke aktivere Programvaren ved å bruke den aktiveringskoden som er ment for andre språklokaliseringer Hvis programvaren er blitt tilbudt av din teleoperatør, så gjelder vilkårene i din lisensavtale med teleoperatøren Hvis det gjelder begrensninger angitt i Avsnittene 3.10 og 3.11, er informasjon om disse begrensningene angitt på emballasjen og / eller nettstedet til Rettighetshaveren og / eller hans Partnere. 4. Teknisk Støtte 4.1. Teknisk støtte som beskrevet under punkt 2.5 i denne avtalen gis når siste oppdatering av programvaren installeres (bortsett fra prøveversjon av programvaren). Teknisk støttetjeneste: 5. Begrensinger 5.1. Du må ikke etterligne, klone, låne ut, leie ut, selge, modifisere, dekompilere, eller utføre omvendt utvikling av programvaren eller demontere eller skape utledede produkter basert på programvaren eller noen deler av programvaren, med eksklusivt unntak av rettigheter som ikke kan tas fra deg i følge gjeldende lovgivning. Du må heller ikke ellers redusere noen deler av programvaren til et format som kan leses av mennesker eller overføre den lisensierte programvaren eller noen deler av den lisensierte programvaren og heller ikke tillate en tredjepart å gjøre dette, bortsett fra i den rad tidligere nevnte restriksjonerer er klart forbudt av gjeldende lovgivning. Verken programvarens binærkode eller kildekode må brukes eller omvendt utvikles til å gjenskape programalgoritmen, som er patentbeskyttet. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis deg i denne avtalen, tilhører rettighetsinnehaveren og/eller eventuelt dennes leverandører. All slik uautorisert bruk av programvaren vil føre til øyeblikkelig og automatisk oppsigelse av denne avtalen og lisensen som her gis, og kan resultere i strafferettslig eller sivilrettslig forfølgelse mot deg Du kan ikke overføre rettighetene til å bruke programvaren til en tredjepart med mindre noe annet er angitt i en tilleggsavtale Du kan ikke gi aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelfilen til tredjeparter eller gi tredjeparter tilgang til aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen, som anses å være konfidensielle data som tilhører rettighetsinnehaveren. Du må videre utøve forsiktighet for å beskytte aktiveringsskoden og/eller lisensnøkkelen, men du kan overføre aktiveringskoden og/eller lisensnøkkelen til tredjeparter slik det spesifiseres i en tilleggsavtale Du kan ikke låne bort, leie ut eller låne bort programvaren til tredjeparter Du kan ikke bruke programvaren for å lage data eller programvare(r) som skal brukes til oppdagelse, blokkering eller behandling av trusler som beskrives i bruksanvisningen Rettighetsinnehaveren har rett til å blokkere nøkkelfilen eller inndra din lisensen til å bruke programvaren når du har brutt noen av betingelsene og forutsetningene i denne Avtalen og uten noen form for refusjon til deg. 4

5 K A S P E R S K Y L A B L I S E N S A V T A L E F O R S L U T T B R U K E R E 5.7. Hvis du bruker prøveversjonen av programvaren, har du ikke rett til å motta teknisk støtte som spesifisert i punkt 4 i denne avtalen, og du har ikke rett til å overføre lisensen eller rettighetene til å bruke programvaren til tredjeparter. 6. Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelse 6.1. Rettighetsinnehaveren garanterer at programvaren stort sett vil fungere i samsvar med spesifikasjoner og beskrivelser i bruksanvisningen, med forbehold om at en slik begrenset garanti ikke dekker følgende: (w) feil på fin datamaskin og relaterte problemer som rettighetsinnehaveren uttrykkelig frasier seg garantiansvar for; (x) funksjonsfeil, defekter eller svikt som skyldes misbruk, feilbehandling, ulykke, forsømmelse, feil installering, bruk eller vedlikehold, tyveri, vandalisme, force majeure, terrorhandlinger, strømsvikt eller spenningsstøt, skader, endring, ikke-tillatte modifikasjoner eller reparasjoner utført av andre parter enn rettighetsinnehaveren, eller andre tredjeparters eller dine egne handlinger eller årsaker utenfor rettighetsinnehaverens rimelig kontroll; (y) defekt(er) som du ikke har informert rettighetsinnehaveren om så snart som mulig etter at defekten(e) først dukket opp, og (z) inkompatibilitet som er forårsaket av maskinvare og/eller programvarekomponenter som er installert på din datamaskin Du bekrefter, aksepterer og samtykker i at ingen programvare er feilfri og du anbefales å ta sikkerhetskopier av datamaskinen, med en hyppighet og pålitelighet som passer deg Du bekrefter, aksepterer og samtykker i at rettighetsinnehaveren ikke er ansvarlig for datasletting som er autorisert av deg. De nevnte dataene kan omfatte personlig og konfidensiell informasjon Rettighetsinnehaveren gir ikke garanti for at programvaren vil fungere riktig hvis du misligholder betingelsen(e) sombeskrives i bruksanvisningen eller i denne avtalen Rettighetsinnehaveren garanterer ikke at programvaren vil fungere riktig hvis du ikke regelmessig laster ned oppdateringer som spesifisert under punkt 2.5 i denne avtalen. 6.6 Rettighetsinnehaveren garanterer ikke beskyttelse mot truslene beskrevet i bruksanvisningen etter utløpet av perioden spesifisert i punkt 3.2 og 3.3 i denne avtalen eller etter at lisensen til å bruke programvaren er avsluttet av en eller annen grunn PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG RETTIGHETSINNEHAVEREN GIR VERKEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM DENS BRUK ELLER YTELSE. BORTSETT FRA EN EVENTUELL PRODUKTGARANTI, TILSTAND, FREMSTILLING ELLER BETINGELSER SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES AV GJELDENDE LOVGIVNINGEN, GIR RETTIGHETSINNEHAVEREN OG DENNES PARTNERE INGEN GARANTI, VILKÅR, FREMSTILLING ELLER BETINGELSER (UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, VÆRE SEG VED LOV, SEDVANE, SKIKK, BRUK ELLER NOE ANNET) AV NOEN ART, INKLUDERT UTEN BEGRENSING OM IKKE- OVERTREDELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER, OMSETTELIGHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, INTEGRASJON ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU TAR ANSVAR FOR ALLE FEIL OG HELE RISIKOEN NÅR DET GJELDER YTELSE SAMT ANSVARET FOR Å VELGE PROGRAMVARE FOR Å OPPNÅ ØNSKEDE RESULTATER, OGSÅ FOR INSTALLERINGEN AV, BRUK AV OG RESULTATENE AV PROGRAMVAREN. UTEN BEGRENSNING AV FORESTÅENDE BESTEMMELSER GIR RETTIGHETSINNEHAVEREN INGEN FREMSTILLING ELLER GARANTI FOR AT PROGRAMVAREN VIL VÆRE FEILFRI ELLER FRI UTENAVBRUDD ELLER ANDRE MANGLER, ELLER AT PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE ALLE DINE KRAV, UANSETT OM DISSE HAR BLITT LAGT FRAM FOR RETTIGHETSINNEHAVEREN ELLER IKKE. 7. Utelukkelse og begrensing av ansvar 7.1. I DEN GRAD DET TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING SKAL RETTIGHETSINNEHAVEREN ELLER DENNES PARTNERE PÅ INGEN MÅTER VÆRE ANSVARLIGE FOR SPESIELLE, TILFELDIGE, STRAFFENDE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAP AV INNTEKT, KONFIDENSIELL ELLER ANNEN INFORMASJON, FOR FORRETNINGSAVBRYTELSE, FOR TAP AV PERSONVERN, FOR KORRUPSJON, SKADER ELLER TAP AV DATA ELLER PROGRAMVARER, FOR MANGLER TIL Å OPPFYLLE ALLE PLIKTER, INKLUDERT LOVBESTEMTE PLIKTER, PLIKT TIL GOD TRO ELLER PLIKT TIL RIMELIG FORSIKTIGHET, FOR FORSØMMELSE, FOR ØKONOMISK TAP OG FOR ALLE PENGE- ELLER ANDRE TAP SOM ER RESULTAT AV BRUK ELLER HINDRET BRUK PROGRAMVAREN, SERVICEYTELSER ELLER MANGLENDE SÅDANNE ELLER ANDRE TJENESTER, INFORMASJON, PROGRAMVARE OG RELATERT INNHOLD GJENNOM PROGRAMVAREN ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE SKYLDS BRUKEN AV PROGRAMVAREN, ELLER SOM FØLGE AV ELLER I SAMMENHENG MED NOEN BESTEMMELSE I DENNE AVTALEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER ANDRE FORVOLDTE SKADER (INKLUDERT FORSØMMELSE, FEILAKTIG FREMSTILLING, ALLE ANSVARSFORPLIKTELSER ELLER PLIKTER), ELLER BRUDD PÅ LOVBESTEMTE PLIKTER, ELLER ETHVERT BRUDD PÅ GARANTIEN FRA RETTIGHETSINNEHAVERENS ELLER DENNES PARTNERES SIDE, SELV OM RETTIGHETSINNEHAVEREN ELLER DENNES PARTNERE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DU SAMTYKKER I AT HVIS RETTIGHETSINNEHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE BLIR FUNNET ANSVARLIG(E), SKAL ANSVARET TIL RETTIGHETSINNEHAVEREN OG/ELLER DENNES PARTNERE VÆRE BEGRENSET TIL PRISEN PÅ PROGRAMVAREN. IKKE I NOE TILFELLE SKAL ANSVARET TIL RETTIGHETSINNEHAVEREN OG/ELLER DENS PARTNERE OVERSTIGE PRISEN SOM BLE BETALT FOR PROGRAMVAREN TIL RETTTIGHETSINNEHAVEREN ELLER PARTNEREN (ETTER OMSTENDIGHETENE) INGENTING I DENNE AVTALEN EKSKLUDERER ELLER BEGRENSER KRAV FOR DØD ELLER PERSONLIGE SKADER. VIDERE GJELDER AT I TILFELLE EN ANSVARSFRASKRIVELSE, EKSKLUSJON ELLER BEGRENSING I DENNE AVTALEN IKKE KAN BLI EKSKLUDERT ELLER BEGRENSET I FØLGE GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL KUN DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN, EKSKLUSJONEN ELLER BEGRENSINGEN IKKE GJELDE DEG, MENS DU FORTSETTER Å VÆRE BUNDET AV ALLE ANDRE RESTERENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, EKSKLUSJONER OG BEGRENSNINGER. 8. GNU og andre tredjeparters lisenser 5

6 B R U K E R V E I L E D N I N G 8.1. Programvaren kan inkludere noen programvarer som er under lisens (eller underlisens) til brukeren under GNU General Public License (GPL) eller andre lignende gratis programvarelisenser som blant andre rettigheter tillater brukeren til å kopiere, modifisere eller redistribuere visse programmer eller deler av disse, og har tilgang til kildekoden ("Programvare med åpen kilde"). Hvis slike lisenser krever at for hvilken som helst programvare som er distribuert til noen i et utførbart binærformat, kildekoden også må gjøres tilgjengelig for disse brukere, må kildekoden gjøres tilgjengelig ved å sende forespørsel til eller kildekoden må leveresmed programvaren. Hvis lisenser for programvare med åpen kilde krever at rettighetsinnehaveren gir rettigheter til å bruke, kopiere eller modifisere et programvaren med åpen kilde ut over rettighetene som gis i denne avtalen, skal slike rettigheter ha prioritet over rettighetene og restriksjoner i denne avtalen. 9. Immaterielle rettigheter 9.1 Du samtykker i at programvaren og forfatterskapet, systemer, ideer, bruksmetoder, dokumentasjonen og annen informasjon som finnes i programvaren er patentbeskyttet åndsverk og/eller verdifulle forretningshemmeligheter som tilhører rettighetsinnehaveren eller dennes partnere, og at rettighetsinnehaveren og dennes partnere, etter omstendighetene, er beskyttet av sivil- og straffelovene og av opphavsrettslover, lover om forretningshemmeligheter, varemerker og patenter Russland, EU og USA, i tillegg til andre lands internasjonale konvensjoner. Denne avtalen gir deg ingen rettigheter til åndsverk, inkludert alle varemerker eller tjenestemerker som tilhører rettighetsinnehaveren og/eller dennes partnere ("Varemerkene"). Du kan kun bruke varemerkene når det behøves til å identifisere utskrifter som er produsert av programvaren i henhold til akseptert varemerkepraksis, inkludert identifikasjon av navnet til varemerkets eier. Slik bruk av varemerket gir deg ikke eierrett til dette varemerket. Rettighetsinnehaveren og/eller dennes partnere eier og innehar alle rettigheter, hjemler til Programvaren, inkludert uten begrensing alle feilrettelser, forbedringer, oppdateringer og andre modifikasjoner av programvaren, laget enten av rettighetsinnehaveren eller andre tredjeparter, og alle opphavsrettigheter, patenter, rettigheter til forretningshemmeligheter, varemerker og andre åndsverksrettigheter dette omfatter. Din besittelse, installasjon eller bruk av programvaren overfører ikke til deg noen eierrett til åndsverket i programvaren, og du vil ikke få rettigheter til programvaren bortsett fra det som ellers står i denne avtalen. Alle eksemplarer av programvaren som ble laget herunder må inneholde samme beskyttelsesmerkingen som finnes på og i programvaren. Bortsett fra ovennevnte, gir denne avtalen deg ikke åndsverksrettigheter til programvaren og du erkjenner at lisensen som her beskrives, gitt under denne avtalen, kun gir deg rett til en begrenset bruk under vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Rettighetsinnehaveren forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis deg i denne avtalen. 9.2 Du erkjenner at kildekoden, aktiviseringskoden og/eller lisensnøkkelfilen for programvaren tilhører rettighetsinnehaveren og er forretningshemmeligheter som tilhører rettighetsinnehaveren. Du samtykker i ikke å modifisere, tilpasse, oversette, omvendt utvikle, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å finne ut kildekoden til programvaren. 9.3 Du samtykker i å ikke modifisere eller endre programvaren på noen måte. Du kan ikke fjerne eller endre på opphavsrettsmerkingen eller andre eiendomsmerker på eksemplarer av programvaren. 10. Gjeldende lov og voldgift Denne avtalen er underlagt og konstrueres i henhold til lovene i Russland uten referanse til konflikter mellom lovbestemmelser og prinsipper. Denne avtalen skal ikke være underlagt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG), og bruken av denne ekskluderes uttrykkelig. Enhver tvist om tolkningen eller anvendelsen av vilkårene i denne avtalen eller brudd på punkter i Avtalen skal, bortsett fra hvis det løses ved direkte forhandlinger, avgjøres av ved internasjonal megling ved det Russiske Handels- og Industrikammeret i Moskva, Russland. Enhver kjennelse avgitt av megleren skal være endelig og bindende for alle parter og slike meglingsavgjørelser skal kunne håndheves i enhver domstol i en habil jurisdiksjon. Ingenting i punktet 10 skal hindre en part fra å kunne søke eller få økonomisk erstatning fra en domstol i en habil jurisdiksjon, enten før, under eller etter meglingen. 11. Periode for å anlegge søksmål Intet søksmål, uansett form, forårsaket av transaksjoner under denne avtalen, kan anlegges av noen part hertil mer enn ett (1) år etter at årsaken til handlingen har founnet sted, eller ble oppdaget å ha funnet sted, bortsett fra et søksmål for brudd på åndsverkslovene, som kan anlegges innenfor den lovlig gjeldende maksimale perioden. 12. Hele Avtalen - Separat gyldighet - Ingen frafallelse Denne avtalen er hele avtalen mellom deg og rettighetsinnehaveren og den erstatter alle andre tidligere muntlige eller skriftlige avtaler, forslag, kommunikasjoner eller annonseringer med hensyn til programvaren eller motivet for denne Avtalen. Du erkjenner at du har lest denne avtalen, forstår den, og samtykker i å bli bundet av dens betingelser. Hvis enhver bestemmelse i denne avtalen av en rettsinstans med habil jurisdiksjon finnes å være ugyldig, virkningsløs eller ikke rettskraftig av en eller annen grunn, helt eller delvist, skal en slik bestemmelse endres slik at den blir lovlig og rettskraftig, og hele avtalen vil ikke ugyldiggjøres på grunnen av dette og resten av avtalen vil fortsatt ha full kraft og virkning i den grad det tillates av gjeldende lovgiving mens man beholder den opprinnelige betydningent så mye som mulig. Intet frafall av en bestemmelse eller et vilkår i denne avtalen skal være gyldig med mindre det er skriftlig og undertegnet av deg og en autorisert representant for rettighetsinnehaveren, forutsatt at intet frafall eller brudd på en bestemmelse i denne avtalen vil utgjøre et frafall av et tidligere, samtidig eller etterfølgende brudd. Rettighetsinnehaverens unngåelse av å insistere på eller håndheve en streng etterlevelse av bestemmelsene i denne avtalen eller sine rettigheter skal ikke kunne tolkes som et frafall av slike bestemmelser eller rettigheter. 13. Rettighetsinnehaverens kontaktinformasjon Dersom du har spørsmål angående denne avtalen, eller hvis du ønsker å ta kontakt med rettighetsinnehaveren av enhver grunn, ber vi deg kontakte vår kundeservice på: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1 st Volokolamsky Proezd Moskva,

7 K A S P E R S K Y L A B L I S E N S A V T A L E F O R S L U T T B R U K E R E Russland Tlf.: Faks: E-post: Nettsted: Kaspersky Lab ZAO. Med enerett. Programvaren og ledsagende dokumentasjon er beskyttet av opphavsrettslovene og internasjonale opphavsrettsavtaler, samt av andre åndsverkslover og konvensjoner. 7

8 INNHOLDSFORTEGNELSE KASPERSKY LAB LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE... 3 KASPERSKY MOBILE SECURITY Finne informasjon om programmet Informasjonskilder for ytterligere søk Kontakte salgsavdelingen Diskusjoner om programmene til Kaspersky Lab i webforumet Hva er nytt i Kaspersky Mobile Security Maskinvare- og programvarekrav Distribusjonssett KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 FOR SYMBIAN OS Installere Kaspersky Mobile Security Avinstallere programmet Oppdatere fra programversjon 8.0 til versjon Komme i gang Aktivere programmet Taste inn den hemmelige koden Starte programmet Oppdatere programmets databaser Skanne enheten etter virus Vise informasjon om programmet Administrere lisensen Om Lisensavtalen Om lisensene til Kaspersky Mobile Security Om nøkkelfilene til Kaspersky Mobile Security Vise lisensinformasjon Fornye lisensen Programgrensesnittet Beskyttelsesikon Statusvindu for Beskyttelse Programkategorier Programmeny Beskyttelse av filsystemet Om Beskyttelse Aktivere og deaktivere Beskyttelse Konfigurere beskyttelsesområdet Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter Gjenopprette standard beskyttelsesinnstillinger Skanning av enheten Om Skanning av enheten Starte en skanning manuelt Starte en planlagt skanning Velge hvilken objekttype som skal skannes Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter Konfigurere skanning av arkiver Gjenopprette standard skanneinnstillinger for enheten

9 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Sette potensielt infiserte objekter i karantene Om karantene Vise objekter i karantene Gjenopprette objekter i karantene Slette objekter i karantene Filtrere innkommende samtaler og SMS-meldinger Om Antisøppelpost Antisøppelpostmodi Endre antisøppelpostmodus Opprette en svarteliste Opprette en hviteliste Svare på SMS-meldinger og samtaler fra kontakter som ikke finnes i telefonboken Svare på SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre Velge respons for innkommende SMS-meldinger Velge respons for innkommende samtaler Begrense utgående samtaler og SMS-meldinger Barnesperre Om Barnesperre Sperrefunksjonsmodi Endre Barnesperresmodus Opprette en svarteliste Opprette en hviteliste Beskyttelse av data ved tap eller tyveri av enheten Om Tyveribeskyttelse Blokkere enheten Slette personlige data Opprette en liste over objekter som skal slettes Overvåke utskifting av SIM-kort på enheten Finne enhetens geografiske koordinater Fjernstarte funksjonene i Tyveribeskyttelse Skjule personlige data Personvern Personvernsmodi Endre personvernsmodus Automatisk starting av Personvern Fjernstarting av Personvern Opprette en liste over beskyttede kontakter Valg av beskyttelsesobjekter: Personvern Filtrere nettverksaktivitet med Brannmur Om Brannmur Brannmurens sikkerhetsnivåer Velge sikkerhetsnivå for brannmuren Varsel om tilkoblingsforsøk Kryptere personlige data Om Kryptering Kryptering av data Dekryptering av data Blokkere tilgang til krypterte data Oppdatere programmets databaser Om oppdatering av programmets databaser

10 B R U K E R V E I L E D N I N G Vise databaseinformasjon Starte oppdateringer manuelt Starte planlagte oppdateringer Oppdatere i roaming-soner Konfigurere innstillinger for Internett-tilkobling Programlogger Om logger Vise loggoppføringer Slette loggoppføringer Konfigurere ekstra innstillinger Endre den hemmelige koden Vise tips Konfigurere lydvarsler Styre bakgrunnsbelysningen Vise statusvinduet Vise beskyttelsesikonet KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 FOR MICROSOFT WINDOWS MOBILE Installere Kaspersky Mobile Security Avinstallere programmet Oppdatere fra programversjon 8.0 til versjon Komme i gang Aktivere programmet Taste inn den hemmelige koden Starte programmet Oppdatere programmets databaser Skanne enheten etter virus Vise informasjon om programmet Administrere lisensen Programgrensesnittet Statusvindu for Beskyttelse Programmeny Beskyttelse av filsystemet Om Beskyttelse Aktivere og deaktivere Beskyttelse Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter Skanning av enheten Om behovsbetinget skanning Starte en skanning manuelt Starte en planlagt skanning Velge hvilken objekttype som skal skannes Konfigurere skanning av arkiver Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter Sette skadelige objekter i karantene Om karantene Vise objekter i karantene Gjenopprette objekter i karantene Slette objekter i karantene Filtrere innkommende samtaler og SMS-meldinger

11 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Om Antisøppelpost Antisøppelpostmodi Endre antisøppelpostmodus Opprette en svarteliste Opprette en hviteliste Svare på SMS-meldinger og samtaler fra kontakter som ikke finnes i telefonboken Svare på SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre Velge respons for innkommende SMS-meldinger Velge respons for innkommende samtaler Begrense utgående samtaler og SMS-meldinger Barnesperre Om Barnesperre Sperrefunksjonsmodi Aktivere/deaktivere Barnesperre Opprette en svarteliste Opprette en hviteliste Beskyttelse av data ved tap eller tyveri av enheten Om Tyveribeskyttelse Blokkere enheten Slette personlige data Opprette en liste over slettede data Overvåke utskifting av SIM-kort på enheten Finne enhetens geografiske koordinater Fjernstarte funksjonene i Tyveribeskyttelse Skjule personlige data Personvern Personvernsmodi Aktivere/deaktivere Personvern Automatisk starting av Personvern Fjernstarting av Personvern Opprette en liste over beskyttede kontakter Valg av beskyttelsesobjekter: Personvern Filtrere nettverksaktivitet med Brannmur Om Brannmur Aktivere/deaktivere brannmuren Velge sikkerhetsnivå for brannmuren Kryptere personlige data Om Kryptering Kryptering av data Dekryptering av data Blokkere tilgang til krypterte data Oppdatere programmets databaser Om oppdatering av programmets databaser Vise databaseinformasjon Manuell oppdatering Planlagt oppdatering Oppdatere i roaming-soner Programlogger Om logger Vise loggoppføringer

12 B R U K E R V E I L E D N I N G Slette loggoppføringer Konfigurere ekstra innstillinger Endre den hemmelige koden Vise tips Konfigurere lydvarsler TA KONTAKT MED TEKNISK STØTTE ORDLISTE KASPERSKY LAB CRYPTOEX OOO STIKKORDREGISTER

13 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Kaspersky Mobile Security 9.0 gir beskyttelse av mobile enheter som kjører operativsystemene Symbian OS og Microsoft Windows Mobile, mot kjente og nye trusler, samt uønskede samtaler og SMS-meldinger. Programmet gjør det mulig å administrere utgående SMS-meldinger, nettverksaktivitet, og å beskytte konfidensiell informasjon mot uautorisert tilgang. Alle typer trusler behandles av separate programkomponenter. På denne måten er det mulig å finjustere programinnstillingene i henhold til brukerens behov. Kaspersky Mobile Security 9.0 omfatter følgende beskyttelseskomponenter: Beskyttelse. Beskytter den mobile enhetens filsystem mot infisering. Komponenten Beskyttelse startes automatisk når du starter operativsystemet. Den kjøres alltid i enhetens minne, og kontrollere alle åpne, lagrede og oppstartede filer på enheten, inkludert minnekort. I tillegg kontrollerer Beskyttelse alle innkommende filer ved å søke etter kjente virus. Du kan fortsette å arbeide med filen hvis objektet ikke er infisert, eller har blitt desinfisert. Skanning av enheten. Hjelper til å finne og nøytralisere skadelige objekter på enheten. Du bør skanne enheten regelmessig for å unngå spredning av skadelige objekter som ikke er oppdaget av Beskyttelse. Antisøppelpost. Skanner alle innkommende SMS-meldinger og samtaler etter søppelpost. Komponenten lar deg blokkere alle SMS-meldinger og samtaler som du definerer som uønskede. Barnesperre. Skanner utgående meldinger, og blokkerer sending av SMS-meldinger og/eller oppstart av samtaler til forhåndsdefinerte abonnentnumre. Tyveribeskyttelse. Beskytter informasjonen på enheten mot uautorisert tilgang hvis den mistes eller blir stjålet. Komponenten kan også brukes til å blokkere enheten ved tyveri/tap, slette konfidensiell informasjon, kontrollere bruk av SMS-kort og finne de geografiske koordinatene til enheten (hvis enheten har en GPS-mottaker). Personvern. Skjuler konfidensiell informasjon når enheten benyttes av andre. Komponenten lar deg vise eller skjule all informasjon som er tilknyttet bestemte abonnentnumre, for eksempel detaljer i kontaktlisten, SMSkorrespondanse og oppføringer i samtaleloggen. Du kan også velge å skjule mottak av innkommende samtaler og SMS-meldinger fra favorittnumre. Brannmur. Kontrollerer nettverkstilkoblingene på den mobile enheten. Komponenten lar deg definere hvilke tilkoblinger som er tillatt og blokkert. Kryptering. Beskytter informasjonen slik at den ikke kan vises av tredjeparter, selv om de har tilgang til enheten. Komponenten krypterer alle ikke-system mapper som finnes i minnet eller på minnekortet. Du gjør dataene i mappen tilgjengelige igjen ved å taste inn en hemmelig kode som du selv definerer. I tillegg inneholder programmet flere tjenestefunksjoner. De er utviklet for å holde programmet oppdatert, forbedre dets ytelse og hjelpe brukerne. Oppdatering av programmets databaser. Denne funksjonen sørger for at databasene til Kaspersky Mobile Security 9.0 er oppdatert til enhver tid. Beskyttelsesstatus. Programkomponentenes status vises på skjermen. På grunnlag av informasjonen du blir gitt, kan du evaluere den gjeldende beskyttelsesstatusen til enheten. Hendelseslogg. Alle programkomponentene har en egen hendelseslogg som inneholder informasjon om operasjonene til komponenten (for eksempel fullførte operasjoner, data om blokkerte objekter, skannerapporter, oppdateringer osv.). Lisens. Når du kjøper Kaspersky Mobile Security 9.0, godtar du en lisensavtale mellom deg selv og Kaspersky Lab, som gir deg rett til å bruke programmet, oppdatere programdatabasene og få teknisk støtte over en bestemt tidsperiode. Bruksbetingelsene og annen informasjon som er nødvendig for å kunne bruke alle funksjonene i programmet, er angitt i lisensen. Hvis du går til alternativet Lisens, kan du vise en detaljert rapport om den gjeldende lisensen og fornye den om nødvendig. 13

14 B R U K E R V E I L E D N I N G Kaspersky Mobile Security 9.0 er ikke beregnet for sikkerhetskopiering og gjenoppretting. I DENNE DELEN Finne informasjon om programmet Hva er nytt i Kaspersky Mobile Security Maskinvare- og programvarekrav Distribusjonssett FINNE INFORMASJON OM PROGRAMMET Hvis du har eventuelle spørsmål om kjøp, installasjon eller bruk av Kaspersky Mobile Security, er svarene allerede tilgjengelige. Kaspersky Lab tilbyr flere kilder med informasjon om programmet, der du kan velge den som passer best for spørsmålet ditt. I DENNE DELEN Informasjonskilder for ytterligere søk Kontakte salgsavdelingen Diskusjoner om programmene til Kaspersky Lab i webforumet INFORMASJONSKILDER FOR YTTERLIGERE SØK Du kan vise følgende kilder med informasjon om programmet: Webområdet til Kaspersky Lab; websiden til programmets Knowledge Base (kunnskapsbase) på webområdet for Teknisk støtte; det installerte hjelpesystemet og tipsene; den installerte programdokumentasjonen. Siden på webområdet til Kaspersky Lab Gå til denne siden hvis du ønsker generell informasjon om funksjonene og alternativene i Kaspersky Mobile Security. Du kan kjøpe Kaspersky Mobile Security fra vår Internett-butikk. Programmets webside på webområdet for Teknisk støtte (Knowledge Base); Denne siden inneholder artikler som er skrevet av eksperter fra Teknisk Støtte. 14

15 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 Disse artiklene inneholder nyttig informasjon, anbefalinger, og siden Vanlige spørsmål (FAQ). De dekker kjøp, installasjon og bruk av Kaspersky Mobile Security. Artiklene er organisert etter emne, for eksempel "Work with key files" (Arbeide med nøkkelfiler), "Database updates" (Databaseoppdateringer) og "Troubleshooting" (Feilsøking). Artiklene forsøker å besvare spørsmål om Kaspersky Mobile Security og andre produkter fra Kaspersky Lab. De kan også inneholde nyheter fra Teknisk støtte. Det installerte hjelpesystemet Programmets installasjonspakke inneholder både fullstendige og kontekstavhengige hjelpefiler. Hvis du vil åpne den kontekstavhengige hjelpen, åpner du den aktuelle kategorien og velger Hjelp. Installert dokumentasjon Brukerveiledningen inneholder detaljert informasjon om programmets funksjoner og hvordan du bruker dem, samt råd og anbefalinger om hvordan du konfigurerer programmet. Dokumentene finnes i PDF-format i distribusjonspakken fra Kaspersky Mobile Security. Du kan også laste ned disse dokumentene i et elektronisk format fra webområdet til Kaspersky Lab. KONTAKTE SALGSAVDELINGEN Hvis du har spørsmål om valg eller kjøp av Kaspersky Mobile Security, eller forlengelse av lisensen, ringer du en av våre eksperter fra salgsavdelingen i vårt Norden-kontor på: +46 (0) Du kan også sende dine spørsmål til salgsavdelingen via e-post til DISKUSJONER OM PROGRAMMENE TIL KASPERSKY LAB I WEBFORUMET Hvis spørsmålet ditt ikke krever et umiddelbart svar, kan du diskutere det med en av ekspertene til Kaspersky Lab og andre brukere av antivirusprogrammet i forumet vårt på I forumet kan du vise eksisterende diskusjoner, legge inn kommentarer og opprette nye emner, eller du kan bruke søkemotoren for bestemte forespørsler. HVA ER NYTT I KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Nedenfor finner du en detaljert oversikt over det som er nytt i Kaspersky Mobile Security 9.0. Ny beskyttelse: Tilgang til programmet er beskyttet av en hemmelig kode. Pakken med Kaspersky Mobile Security 9.0 inkluderer komponenten Personvern, som forhindrer uautorisert tilgang til brukerens personlige data når enheten brukes av uautoriserte personer. Komponenten skjuler dataene for numre som er oppført i en egen liste. Personvern kjører i bakgrunnen og er ikke synlig, så det er ikke noe som angir at det finnes skjulte data på enheten. I den oppdaterte krypteringsmodulen kan du blokkere tilgang til et vilkårlig antall filer som er lagret i enhetens minne eller på et minnekort. Komponenten beskytter konfidensielle data ved å kryptere dem, og blokkerer automatisk tilgang til dataene ved utløpet av en angitt tidsperiode. 15

16 B R U K E R V E I L E D N I N G Vi har innført en ny metode for å beskytte enheten. Brukeren kan nå aktivere og deaktivere en hvilken som helst komponent, avhengig av ønskede funksjoner. Nå kan du kjøpe en aktiveringskode og fornye lisensen på Internett direkte fra den mobile enheten. MASKINVARE- OG PROGRAMVAREKRAV Kaspersky Mobile Security 9.0 er utviklet for mobile enheter som kjører et av de følgende operativsystemene: Symbian OS 9.1, 9.2, 9.3 og 9.4, 60 UI-serien. Microsoft Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 eller 6.5. DISTRIBUSJONSSETT Du kan kjøpe Kaspersky Mobile Security på Internett. Der får du tak i programmets distribusjonssett og dokumentasjon i elektronisk format. Kaspersky Mobile Security kan også kjøpes hos alle de større telefonforhandlerne og -butikker. Hvis du ønsker mer informasjon om kjøp av programmet og hvordan du får tak i distribusjonssettet, tar du kontakt med vår salgsavdeling på 16

17 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 FOR SYMBIAN OS Denne delen inneholder en beskrivelse av hvordan Kaspersky Mobile Security 9.0 fungerer på mobile enheter som kjører Symbian versjon 9.1, 9.2, 9.3 og 9.4, 60 UI-serien. I DENNE DELEN Installere Kaspersky Mobile Security Avinstallere programmet Oppdatere fra programversjon 8.0 til versjon Komme i gang Administrere lisensen Programgrensesnittet Beskyttelse av filsystemet Skanning av enheten Sette potensielt infiserte objekter i karantene Filtrere innkommende samtaler og SMS-meldinger Begrense utgående samtaler og SMS-meldinger Barnesperre Beskyttelse av data ved tap eller tyveri av enheten Skjule personlige data Filtrere nettverksaktivitet Brannmur Kryptere personlige data Oppdatere programmets databaser Programlogger Konfigurere ekstra innstillinger INSTALLERE KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Programmet installeres på en mobil enhet i flere trinn. Slik installerer du Kaspersky Mobile Security 9.0: 1. Koble den mobile enheten til datamaskinen. 17

18 B R U K E R V E I L E D N I N G For Nokia-telefoner anbefaler vi at du bruker programmet Nokia PC Suite. 2. Utfør en av følgende handlinger: Hvis du har kjøpt programmet på CD-ROM, kjører du det automatiske installasjonsprogrammet for Kaspersky Mobile Security 9.0 som du finner på CD-en. Hvis du har kjøpt distribusjonspakken på Internett, kopierer du pakken til den mobile enheten på en av følgende måter: ved hjelp av programmet Nokia PC Suite (kun for Nokia-telefoner) ved hjelp av et minnekort Start installasjonen på en av følgende måter: fra programmet Nokia PC Suite (kun for Nokia-telefoner) åpne systemarkivet som inneholder distribusjonspakken, på den mobile enheten Det åpnes et vindu som bekrefter installasjonen. 3. Bekreft programinstallasjonen ved å trykke på Ja. 4. Gå gjennom tilleggsinformasjonen om programmet, som inkluderer navn, versjon og sertifikater. Deretter trykker du på Fortsett. Hvis språket til operativsystemet ikke stemmer med språket på Kaspersky Mobile Security 9.0, vises en melding på skjermen. Hvis du vil fortsette med installasjonen på det gjeldende språket, trykker du på OK. 5. Les gjennom Lisensavtalen, som er inngått mellom deg og Kaspersky Lab. Hvis du godtar alle betingelsene i avtalen, trykker du på OK. Kaspersky Mobile Security 9.0 installeres på enheten. Hvis du ikke godtar betingelsene i lisensavtalen, trykker du på Avbryt. Installasjonen avsluttes. 6. Bekreft at det ikke finnes andre antivirusprogrammer på enheten ved å trykke på OK. 7. Du må starte enheten på nytt for å fullføre installasjonen. Programmet installeres med parameterne som er anbefalt av ekspertene hos Kaspersky Lab. AVINSTALLERE PROGRAMMET Slik avinstallerer du Kaspersky Mobile Security 9.0: 1. Dekrypter dataene på enheten hvis de er blitt krypterte med Kaspersky Mobile Security 9.0 se delen "Kryptering av data" på side 94). 2. Deaktiver Personvern (se delen "Personvernmodi" på side 82). 18

19 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 3. Lukke Kaspersky Mobile Security 9.0 Det gjør du ved å velge Alternativer Avslutt (se figuren nedenfor). Figur 1. Avslutter programmet 4. Avinstaller Kaspersky Mobile Security 9.0. Det gjør du på følgende måte: a. Åpne enhetens hovedmeny. b. Velg mappen Innstillinger Databehandler Prog.adm. (se figuren nedenfor). Programmets installasjonsmappe vil eventuelt variere avhengig av modellen til den mobile enheten. Figur 2. Starte Programadministrasjon 19

20 B R U K E R V E I L E D N I N G c. I KMS 9.0 velger du listen over programmer, og deretter velger du Alternativer Fjern (se figuren nedenfor). Figur 3. Fjerner programmet d. Bekreft avinstallasjon av programmet ved å trykke på Ja. e. Tast inn den hemmelige koden og trykk på OK. f. Angi om du vil beholde programinnstillingene og objekter i karantene: Hvis du vil lagre programmets parametre og objekter i karantene, merker du av i avkrysningsboksene ved siden av de ønskede parameterne. Deretter trykker du på OK (se figuren nedenfor). Hvis du vil avinstallere programmet fullstendig, trykker du på Avbryt. Figur 4. Listen over innstillinger som skal lagres 20

21 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 5. Start enheten på nytt for å fullføre avinstalleringen av programmet. OPPDATERE FRA PROGRAMVERSJON 8.0 TIL VERSJON 9.0 Hvis Kaspersky Mobile Security 8.0 allerede er installert på den mobile enheten din, kan du oppdatere den til Kaspersky Mobile Security 9.0. Før du oppdaterer programversjonen deaktiverer du Kryptering dekrypter alle data (se delen"dekryptering av data" på side 94). Slik oppdaterer du programversjonen: 1. Lukk den gjeldende versjonen av Kaspersky Mobile Security. Det gjør du ved å trykke på Alternativer Avslutt. 2. Kopier programmets distribusjonspakke til enheten ved å bruke en av disse metodene: fra webområdet til Kaspersky Lab ved hjelp av programmet Nokia PC Suite (kun for Nokia-telefoner) ved hjelp av et minnekort 3. Start distribusjonspakken til Kaspersky Mobile Security 9.0 på enheten. 4. Bekreft installasjonen av programmet ved å trykke på Ja. 5. Gå gjennom tilleggsinformasjonen om programmet, som inkluderer navn, versjon og sertifikater. Deretter trykker du på Fortsett. 6. Bekreft oppdateringen av programversjonen ved å trykke på OK. 7. Angi den hemmelige koden angitt i den tidligere versjonen av programmet. 8. Les grundig gjennom lisensavtalen. Hvis du godtar disse betingelsene, trykker du på OK. Hvis du ikke godtar betingelsene i lisensavtalen, trykker du på Avbryt. Installasjonen avsluttes. 9. Bekreft at det ikke finnes andre antivirusprogrammer på enheten. Det gjør du ved å trykke på OK. 10. Slett de konfigurerte innstillingene til den forrige programversjonen. Det gjør du ved å trykke på Slett. Innstillingene kan kun beholdes når du flytter fra en versjon til en annen innen samme produktgenerasjon. Parameterne i programversjon 8.0 er ikke kompatible med versjon 9.0. Installasjonen av Kaspersky Mobile Security 9.0 starter. Hvis lisensperioden til Kaspersky Mobile Security 8.0 ikke har utløpt, aktiverer du programversjon 9.0 ved hjelp av aktiveringskoden til versjon 8.0 (se delen "Aktivere programmet" på side 22). 11. Du må starte enheten på nytt for å fullføre installasjonen. 21

22 B R U K E R V E I L E D N I N G KOMME I GANG Denne delen inneholder informasjon om hvordan du klargjør Kaspersky Mobile Security 9.0 (aktiverer den og oppretter en hemmelig kode), kjører programmet, oppdaterer databasene og skanner enheten etter virus. I DENNE DELEN Aktivere programmet Taste inn den hemmelige koden Starte programmet Oppdatere programmets databaser Skanne enheten etter virus Vise informasjon om programmet AKTIVERE PROGRAMMET Kaspersky Mobile Security 9.0 må være aktivert for at du skal kunne bruke programmet. Under aktiveringsprosessen må du angi en hemmelig kode, som kontrolleres og registreres på Kaspersky Labs servere. Deretter vil programmet hente inn og installere nøkkelfilen. Du kan få tak i en aktiveringskode på følgende måte: på Internett (se delen "Kjøpe en aktiveringskode på Internett" på side 25) ved å avslutte Kaspersky Mobile Security 9.0 og gå til webområdet på webområdet fra Kaspersky Lab-leverandører. Hvis du vil aktivere Kaspersky Mobile Security 9.0 på enheten din, må du ha Internett-tilkobling. Før du aktiverer programmet må du kontrollere at innstillingene for dato på enhetens system er riktige. Du kan aktivere programmet slik: Aktiver prøveversjon. Velg denne aktiveringsmetoden hvis du vil bli kjent med programfunksjonene og kjøpe den kommersielle versjonen senere. En gratis nøkkelfil installeres under aktiveringen. Gyldighetsperioden til prøvelisensen vil vises på skjermen når du har fullført aktiveringen. Når gyldighetsperioden til prøvelisensen utløper, begrenses programmets funksjoner. Kun følgende funksjoner vil være tilgjengelige: Aktivering av programmet Administrasjon av programlisensen Hjelpesystemet til Kaspersky Mobile Security 9.0 Deaktivering av Kryptering Deaktivering av Personvern 22

23 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Det er ikke mulig å reaktivere en prøveversjon. Aktiver kommersiell lisens. Velg denne metoden hvis du har kjøpt den kommersielle versjonen av programmet og har mottatt en aktiveringskode. Når du har angitt aktiveringskoden, vil du motta en nøkkelfil som installeres. Den gir tilgang til programmets brede spekter av funksjoner. Gyldighetsperioden vil vises på enhetens skjerm. Når gyldighetsperioden er utløpt, vil programfunksjonene være begrenset, og programmet blir ikke lenger oppdatert. I DENNE DELEN Aktivere den kommersielle versjonen Aktivere prøveversjonen Kjøpe en aktiveringskode på Internett AKTIVERE DEN KOMMERSIELLE VERSJONEN Slik aktiverer du den kommersielle versjonen av programmet med aktiveringskoden: 1. Åpne enhetens hovedmeny. 2. Velg mappen Programmer Installasjoner KMS 9.0. Programmets installasjonsmappe vil eventuelt variere avhengig av modellen til den mobile enheten. 3. Start programmet. Det gjør du ved å trykke på Alternativer Åpne. Vinduet KMS 9.0 åpnes. 4. Velg Alternativer Skriv inn kode. Aktiveringsvinduet for Kaspersky Mobile Security 9.0 åpnes. 23

24 B R U K E R V E I L E D N I N G 5. Tast inn koden i de fire feltene. Aktiveringskoden består av tegn og sifre fra det latinske alfabetet. Koden skiller mellom store og små bokstaver. Når du har tastet inn aktiveringskoden, velger du Alternativer Aktiver (se figuren nedenfor). Figur 5. Aktivere en kommersiell versjon av programmet 6. Bekreft tilkoblingen til Internett ved å trykke på Ja. 7. Velg tilgangspunktet som aktiveringsserveren til Kaspersky Lab skal tilkobles. Programmet vil sende en forespørsel til Kaspersky Labs aktiveringsserver. Når aktiveringskoden er kontrollert, nedlastes programmet,og nøkkelfilen installeres. Hvis aktiveringskoden du tastet inn av en eller annen grunn er ugyldig, vises en informasjonsmelding på skjermen. Da bør du sjekke at aktiveringskoden du har tastet inn, er riktig, og ta kontakt med forhandleren du kjøpte Kaspersky Mobile Security 9.0 av. Hvis det oppsto feil under tilkobling til serveren, og du ikke kunne motta en lisensnøkkel, annulleres aktiveringen. Hvis det er tilfellet, bør du kontrollere parameterne for tilkobling til Internett. Hvis det fremdeles ikke er mulig å korrigere feilene, tar du kontakt med teknisk støtte. 8. Gå til skjermen for inntasting av den hemmelige koden (se delen "Inntasting av hemmelig kode" på side 26). AKTIVERE PRØVEVERSJONEN Slik aktiverer du prøvelisensen for Kaspersky Mobile Security 9.0: 1. Åpne enhetens hovedmeny. 2. Velg mappen Programmer Installasjoner KMS 9.0. Programmets installasjonsmappe vil eventuelt variere avhengig av modellen til den mobile enheten. 3. Start programmet. Det gjør du ved å trykke på Alternativer Åpne. Vinduet KMS 9.0 åpnes. 24

25 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 4. Velg Alternativer Prøveversjon (se figuren nedenfor). Figur 6. Aktivere en kommersiell versjon av programmet 5. Bekreft tilkoblingen til Internett ved å trykke på Ja. 6. Velg tilgangspunktet som serveren skal tilkobles, og trykk på OK. Programmet vil sende en forespørsel til Kaspersky Labs aktiveringsserver, og deretter laste ned og installere nøkkelfilen. Hvis det oppsto feil under tilkobling til serveren, og du ikke kunne motta en lisensnøkkel, tar du kontakt med Teknisk støtte. 7. Gå til skjermen for inntasting av den hemmelige koden (se delen "inntasting av hemmelige kode" på side 26). KJØPE EN AKTIVERINGSKODE PÅ INTERNETT Hvis du vil kjøpe aktiveringskoden for programmet på Internett, følger du denne framgangsmåten: 1. Åpne enhetens hovedmeny. 2. Velg mappen Programmer Installasjoner KMS 9.0. Programmets installasjonsmappe vil eventuelt variere avhengig av modellen til den mobile enheten. 3. Start programmet. Det gjør du ved å trykke på Alternativer Åpne. Vinduet KMS 9.0 åpnes. 4. Velg Alternativer Kjøp på Internett. Vinduet Kjøp på Internett åpnes. 25

26 B R U K E R V E I L E D N I N G 5. Trykk på Åpne (se figuren nedenfor). Figur 7. Kjøper aktiveringskoden på Internett Det åpnes en side på webområdet der du blir bedt om å bestille innkjøp av aktiveringskoden på Internett. 6. Følg den trinnvise veiledningen nedenfor. 7. Når du har kjøpt aktiveringskoden, går du til aktivering av den kommersielle versjonen av programmet (se delen "Aktivere den kommersielle versjonen" på side 23). TASTE INN DEN HEMMELIGE KODEN Etter at du har aktivert programmet, vil du bli bedt om å taste inn den hemmelige koden din. Den hemmelige koden forhindrer uautorisert tilgang til programinnstillingene. Du velger selv din hemmelige kode, og du kan endre den på et senere tidspunkt. Den hemmelige koden kreves i følgende tilfeller: For å få tilgang til programmet For å få tilgang til krypterte data For å aktivere/deaktivere Personvern Når du vil sende en kommando med en spesiell SMS-melding for å fjernstarte følgende funksjoner: Blokker, Utvisking av data, SIM Watch, GPS Søk og Personvern For å kunne avinstallere programmet Du må huske på den hemmelige koden. Hvis du glemmer den, kan du ikke bruke funksjonene til Kaspersky Mobile Security 9.0, få tilgang til krypterte data eller avinstallere programmet. Du anbefales å velge en hemmelig kode som består av minst 7 sifre. 26

27 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Slik taster du inn den hemmelige koden: 1. Etter at du har aktivert programmet, taster du inn tallene du vil bruke, i feltet Skriv inn ny kode. 2. Tast inn den samme koden i feltet Bekreft. Koden du har angitt, sjekkes automatisk. 3. Hvis koden betraktes som ugyldig av kontrollprosedyren, vises en advarselsmelding, og programmet vil be om en bekreftelse. Godta koden ved å trykke på Ja. Hvis du vil opprette en ny kode, trykker du på Nei. 4. Hvis du vil bruke programmet, trykker du OK. STARTE PROGRAMMET Slik starter du Kaspersky Mobile Security 9.0: 1. Åpne enhetens hovedmeny. 2. Velg mappen Programmer Installasjoner KMS 9.0. Programmets installasjonsmappe vil eventuelt variere avhengig av modellen til den mobile enheten. 3. Start programmet. Det gjør du ved å trykke på Alternativer Åpne. Vinduet KMS 9.0 åpnes. 4. Tast inn den hemmelige koden og trykk på OK. Programmet viser et vindu som viser den gjeldende statusen til Kaspersky Mobile Security 9.0 (se delen "Statusvinduet for Beskyttelse" på side 33). Hvis du vil gå til programmets funksjoner, trykker du på OK. OPPDATERE PROGRAMMETS DATABASER Kaspersky Mobile Security 9.0 skanner systemet etter trusler basert på programmets databaser, som inneholder beskrivelser av alle kjente skadelige programmer til dags dato, metoder som vil nøytralisere dem, og beskrivelser av andre skadelige objekter. Når du installerer programmet, er det mulig at databasene som er inkludert i installasjonspakken til Kaspersky Mobile Security 9.0, er foreldet. Vi anbefaler at du oppdaterer programmets databaser umiddelbart etter at programmet er installert. Hvis du vil oppdatere programmets databaser, må du ha en konfigurert Internett-tilkobling på den mobile enheten. Slik starter du oppdatering av databasene manuelt: 1. Velg elementet Oppdater i kategorien Antivirus. Vinduet Oppdater åpnes. 2. Velg Oppdater. Programmet starter oppdatering av databasene fra Kaspersky Lab-serveren. Informasjon om oppdateringsprosessen vises på skjermen. 27

28 B R U K E R V E I L E D N I N G SKANNE ENHETEN ETTER VIRUS Etter at du har installert programmet, anbefales det at du umiddelbart skanner den mobile enheten etter skadelige objekter. Den første skanningen utføres med innstillingene som er forhåndsinnstilt av ekspertene til Kaspersky Lab. Slik kjører du en fullstendig skanning av enheten: 1. Velg elementet Skann i kategorien Antivirus. Vinduet Skann åpnes. 2. Velg Fullstendig skanning. VISE INFORMASJON OM PROGRAMMET Du kan vise generell informasjon om programmet, inkludert versjonsnummer og opphavsrett. Hvis du vil vise informasjon om programmet i kategorien Ekstra velger du Om. ADMINISTRERE LISENSEN I forbindelse med lisensiering av Kaspersky Labs programmer er det viktig å kjenne de tre termene nedenfor: Lisensavtale Lisens Nøkkelfil Disse termene er knyttet til hverandre og utgjør ett enkelt lisensmønster. La oss se litt nærmere på hver enkelt term. Delen inneholder også instrukser om hvordan du finner mer informasjon om lisensen for Kaspersky Mobile Security 9.0, og hvordan du forlenger lisensperioden. I DENNE DELEN Om Lisensavtalen Om lisensene til Kaspersky Mobile Security Om nøkkelfilene til Kaspersky Mobile Security Vise lisensinformasjon Fornye lisensen

29 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS OM LISENSAVTALEN Den aktuelle Lisensavtalen er en avtale mellom en privatperson eller en juridisk enhet som eier en legal kopi av Kaspersky Mobile Security, og Kaspersky Lab. Avtalen er inkludert i alle programmene til Kaspersky Lab. Den inneholder informasjon om rettigheter og begrensninger ved bruk av Kaspersky Mobile Security. Når du kjøper og installerer en kopi av et program fra Kaspersky Lab, får du den ubegrensede rettigheten til å eie denne kopien, i henhold til Lisensavtalen. Kaspersky Lab kan også tilby flere tjenester: Teknisk støtte Oppdatering av databasene i Kaspersky Mobile Security Programmoduler i forbindelse med oppdatering av Kaspersky Mobile Security. For å kunne dra fordel av disse må du kjøpe og aktivere en lisens (se delen "Om lisensene til Kaspersky Mobile Security" på side 29). OM LISENSENE TIL KASPERSKY MOBILE SECURITY En lisens er rettigheten til å bruke Kaspersky Mobile Security og tilleggstjenestene (se delen "Om Lisensavtalen" på siden 29) tilknyttet programmet, som leveres av Kaspersky Lab eller dets partnere. Hver enkelt lisens har en gyldighetsperiode og -type. Den aktuelle gyldighetsperioden til lisensen er perioden som gjelder for tilleggstjenestene. Hvilke tjenester som er tilgjengelige, avhenger av lisenstypen. Følgende lisenstyper er tilgjengelige: Prøveversjon, en gratis lisens med en begrenset gyldighetsperiode. En slik lisens er ment å gi deg en smaksprøve på Kaspersky Mobile Security og hva programmet har å tilby. Den leveres med en prøveversjon av programmet, og har en kort gyldighetsperiode der du kan få tilgang til Knowledge Base (Kunnskapsbasen) (http://support.kaspersky.com) og forumet (http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=3). Hvis du bruker prøvelisensen, kan du ikke ta kontakt med Teknisk støtte, og når gyldighetsperioden har utløpt, kan du ikke lenger bruke alle funksjonene til Kaspersky Mobile Security. Kommersiell er en kostnadspliktig lisens med en gyldighetsperiode på, som regel, ikke mindre en ett år. En slik lisens utstedes til brukeren når han/hun kjøper programmet. Når gyldighetsperioden til Kaspersky Mobile Securitys kommersielle lisens er utløpt, vil noen av funksjonene til programmet ikke lenger være tilgjengelige, og programdatabasene blir ikke oppdatert. I et slikt tilfelle kan vi ikke lenger garantere full beskyttelse av enheten. For at du skal kunne fortsette å bruke programmet og tilleggstjenestene må du kjøpe og aktivere en kommersiell lisens. Lisensen aktiveres ved at du installerer nøkkelfilen (se delen "Om nøkkelfilene til Kaspersky Mobile Security" på side 29) som er tilknyttet lisensen. OM NØKKELFILENE TIL KASPERSKY MOBILE SECURITY En nøkkelfil er en fil som fungerer som din personlige nøkkel for å kunne bruke produktet. Dette teknologiske hjelpemidlet lar deg aktivere en lisens som er tilknyttet filen, og dessuten gir den deg rettigheten til å bruke programmet og tilleggstjenestene. Nøkkelfilen er inkludert i programmets distribusjonssett hvis du kjøpte det hos en forhandler av Kaspersky Lab, eller sendes i en e-postmelding hvis du kjøpte programmet fra en Internett-butikk. Nøkkelfilen inneholder følgende informasjon: 29

30 B R U K E R V E I L E D N I N G Lisensens gyldighetsperiode. Lisenstypen (prøveversjon, kommersiell versjon). Lisensens begrensninger (for eksempel hvor mange datamaskiner lisensen er gyldig for, eller mengden e- postkommunikasjon som beskyttes). Kontakter for Teknisk støtte. En gyldighetsperiode for nøkkelfilen. En gyldighetsperiode for nøkkelfilen, dvs. utløpsdato, som er tilknyttet nøkkelfilen når du får tak i filen. Dette er tidspunktet som nøkkelfilen blir ugyldig på. I tillegg vil du ikke lenger kunne aktivere lisensen som er tilknyttet nøkkelfilen etter denne datoen. La oss finne ut hvordan gyldighetsperioden til nøkkelfilen er tilknyttet gyldighetsperioden til lisensen. Eksempel: Lisensens gyldighetsperiode: 300 dager Abonnementsdato for nøkkelfilen: Nøkkelfilens gyldighetsperiode: 300 dager Nøkkelfilens installasjonsdato (aktivering av lisensen): , dvs. 9 dager etter abonnementsdatoen. Resultat: Beregnet gyldighetsperiode for lisensen: 300 dager 9 dager = 291 dager. VISE LISENSINFORMASJON Du kan vise følgende lisensinformasjon: nøkkelfil, type, antall dager til den utløper og enhetsnummer. Slik viser du lisensinformasjonen: 1. I kategorien Ekstra velger du Lisens. Vinduet Ekstra åpnes. 30

31 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 2. Velg elementet Om lisens (se figuren nedenfor). Figur 8. Vise lisensinformasjon Vinduet Om lisens åpnes. FORNYE LISENSEN Kaspersky Mobile Security 9.0 lar deg forlenge programmets lisens. Lisensen kan forlenges på en av måtene nedenfor: På Internett: aktiver lisensen for en ettårsperiode på det tilegnede webområdet. Med aktiveringskoden: aktiver programmet med aktiveringskoden. Du kan kjøpe aktiveringskoden på eller fra din lokale leverandør av Kaspersky Lab. Hvis du vil aktivere programmet på den mobile enheten, må du ha en konfigurert Internett-tilkobling. I DENNE DELEN Fornye lisensen med aktiveringskoden Fornye lisensen på Internett FORNYE LISENSEN MED AKTIVERINGSKODEN Slik fornyer du lisensen med aktiveringskoden: 1. I kategorien Ekstra velger du Lisens. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg Skriv inn kode. 31

32 B R U K E R V E I L E D N I N G Vinduet Skriv inn kode åpnes. 3. Deretter taster du inn aktiveringskoden som du har mottatt, i de fire feltene og velger Alternativer Aktiver (se figuren nedenfor). Figur 9. Fornye lisensen med aktiveringskoden 4. Hvis programmet også krever et tilkoblingspunkt, velger du tilkoblingstypen du ønsker fra listen med alternativer. Programmet vil sende en forespørsel til Kaspersky Labs aktiveringsserver, og deretter laste ned og installere nøkkelfilen. Når installasjonen av nøkkelfilen er fullført, vil det vises informasjon om lisensen på skjermen. Hvis aktiveringskoden du tastet inn av en eller annen grunn er ugyldig, vises en informasjonsmelding på skjermen. 5. Når du er ferdig, trykker du på OK. FORNYE LISENSEN PÅ INTERNETT Slik fornyer du lisensen på Internett: 1. I kategorien Ekstra velger du Lisens. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg Forny på Internett (se figuren nedenfor). 32

33 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Hvis lisensens gyldighetsperiode er utløpt, endres menyelementet til Kjøp på Internett. Figur 10. Fornye lisensen på Internett Vinduet Kjøp på Internett åpnes. 3. Trykk på Åpne. Vårt webområde åpnes, der du vil bli bedt om å bestille en fornyelse av lisensen. Hvis gyldighetsperioden er utløpt, åpnes automatisk et webområde der du kan kjøpe aktiveringskoden på Internett. 4. Følg den trinnvise veiledningen nedenfor. 5. Når du har kjøpt aktiveringskoden, taster du inn aktiveringskoden du har mottatt (se delen "Fornye lisensen med aktiveringskoden" på side 31). PROGRAMGRENSESNITTET Grensesnittet til Kaspersky Mobile Security 9.0 er enkelt og brukervennlig. Denne delen gir en innføring i dets hovedelementer. BESKYTTELSESIKON Beskyttelsesikonet viser statusen til programmet. Hvis ikonet er aktivt (farget), betyr det at beskyttelsen er slått på. Hvis ikonet ikke er aktivt (grått), angir det at beskyttelsen er avbrutt og alle komponentene er slått av. Som standard vises ikke beskyttelsesikonet på enhetens skjerm. Du kan redigere innstillingene for visning av ikon (se delen "Visning av beskyttelsesikon" på side 106). STATUSVINDU FOR BESKYTTELSE Statusene til programmets hovedkomponenter vises i gjeldende statusvindu. 33

34 B R U K E R V E I L E D N I N G Det finnes tre mulige statuser for hver komponent, og alle disse vises med en bestemt farge, på samme måte som trafikklys. Et grønt lys betyr at beskyttelsen av enheten er tilstrekkelig på gjeldende nivå. De gule og røde lysene viser at det finnes ulike nivåer av sikkerhetstrusler. Trusler er ikke bare skadelig programvare, men kan også være foreldede programdatabaser, deaktiverte beskyttelseskomponenter, minimale operasjonsinnstillinger for programmet osv. Statusvinduet blir umiddelbart tilgjengelig når du starter programmet, og det inneholder følgende informasjon: Beskyttelse er beskyttelsesstatusen for beskyttelse i sanntid (se delen "Beskyttelse av filsystemet" på side 36). Et grønt statusikon angir at beskyttelsen er aktiv og på ønsket nivå, og at programdatabasene er oppdatert. Et gult ikon angir at databasene ikke har blitt oppdatert på flere dager. Et rødt ikon angir at det finnes problemer som kan føre til tap av informasjon eller infisering av enheten. For eksempel er beskyttelse slått av. Programmet har eventuelt ikke blitt oppdatert over lengre tid. Brannmur er et beskyttelsesnivå som beskytter enheten mot uønsket nettverksaktivitet (se "Filtrere nettverksaktivitet. Brannmur" på side ). Firewall" section on page 89). Et grønt statusikon angir at komponenten er aktiv. Brannmurens sikkerhetsnivå er valgt. Et rødt ikon angir at nettverksaktivitet ikke blir filtrert. Tyveribeskyttelse er et beskyttelsesnivå som bidrar til å beskytte enheten ved tap eller tyveri (se delen "Databeskyttelse ved tap eller tyveri av enheten" på side 71). Et grønt statusikon angir at funksjonen Tyveribeskyttelse er aktiv, og navnet vises under komponentens status. Et rødt ikon angir at alle funksjonene i Tyveribeskyttelse er deaktivert. Personvern er et beskyttelsesnivå som beskytter konfidensielle data (se delen "Skjule personlige data" på side 81). Et grønt statusikon angir at komponenten er aktiv. Konfidensielle data er skjulte. Et gult ikon advarer deg om at komponenten er deaktivert. Personlige data vises og er tilgjengelige for visning. Lisens er lisensens gyldighetsperiode (se delen "Administrere lisensen" på side 28). Et grønt status ikon angir at lisensens gyldighetsperiode utløper om mer enn to uker. Et gult status ikon angir at lisensens gyldighetsperiode utløper om mindre enn to uker. 34

35 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Et rødt ikon angir at lisensen er utløpt. Figur 11. Gjeldende statusvindu Du kan også gå til statusvinduet ved å velge Alternativer Beskyttelsesstatus. Som standard vises statusvinduet umiddelbart når du starter programmet. Du kan innstillingene for visningen (se delen "Statusvinduets visning" på side 105). PROGRAMKATEGORIER Programkomponentene er organisert på en logisk måte, og er tilgjengelige i programkategoriene. Alle kategoriene gir deg tilgang til innstillingene til den valgte komponenten, samt beskyttelsesoppgaver. Menyen til Kaspersky Mobile Security 9.0 inneholder følgende kategorier: Antivirus: beskyttelse av filsystemet, behovsbetinget skanning og oppdatering av programmets databaser. Personvern: lar deg skjule konfidensielle data på enheten. Tyveribeskyttelse: lar deg blokkere enheten og slette informasjon på den hvis den blir mistet eller stjålet. Kryptering: lar deg beskytte informasjon på enheten ved hjelp av kryptering. Antisøppelpost: filtrering av uønskede innkommende samtaler og SMS-meldinger. Barnesperre: lar deg styre utgående samtaler og SMS-meldinger. Brannmur: beskyttelse av enheten når den er tilkoblet et nettverk. Ekstra: generelle programinnstillinger, detaljer om programmet, benyttede databaser og lisensen. Som standard er programkategoriene tilgjengelige etter visning av statusvinduet (se delen "Statusvinduet for Beskyttelse" på side 33). Det kan plasseres mellom kategoriene på følgende måte: ved å bruke enhetens joystick 35

36 B R U K E R V E I L E D N I N G etter at du har valgt Alternativer Åpne kategori. PROGRAMMENY Programmenyen lar deg utføre hovedoppgavene til programmet. Menyen inneholder følgende elementer (se figuren nedenfor): Valg: lar deg velge alternativer, kommandoer eller innstillinger. Åpne kategori: lar deg velge en programkomponent. Beskyttelsesstatus: åpner gjeldende statusvindu for Beskyttelse. Hjelp: åpner den kontekstavhengige hjelpen til Kaspersky Mobile Security 9.0. Om: åpner et vindu med detaljer om programmet. Avslutt: avslutter Kaspersky Mobile Security 9.0. Figur 12. Programmeny Hvis du vil åpne programmenyen, velger du Alternativer. Bruk enhetens joystick eller stylus-pennen til å navigere i programmenyen. BESKYTTELSE AV FILSYSTEMET Denne delen inneholder informasjon om komponenten Beskyttelse, som forhindrer at enhetens filsystem blir infisert. Den forklarer også hvordan du aktiverer/deaktiverer Beskyttelse og justerer operasjonsinnstillingene. 36

37 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS I DENNE DELEN Om Beskyttelse Aktivere og deaktivere Beskyttelse Konfigurere beskyttelsesområdet Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter Gjenopprette standard beskyttelsesinnstillinger OM BESKYTTELSE Beskyttelse starter samtidig med operativsystemet og kjører i enhetens minne. Komponenten skanner alle filer som åpnes, lagres eller kjøres. Filene skannes i henhold til følgende algoritme: 1. Komponenten fanger opp alle forsøk av brukeren eller et vilkårlig program på å få tilgang til en fil. 2. Filen skannes etter skadelige objekter (skadelig programvare). Skadelige objekter blir funnet ved å sammenligne objektet med programmets databaser, som inneholder beskrivelser av alle kjente skadelige objekter og hvordan de nøytraliseres. 3. Etter analysen kan Kaspersky Mobile Security 9.0 utføre følgende handlinger: Hvis det ble oppdaget skadelige objekter i filen, vil programmet automatisk blokkere tilgang til filen, og forsøke å utføre handlingen som er angitt i innstillingene. Hvis det ikke oppdages skadelige objekter i filen, vil den automatisk bli gjenopprettet. Informasjon om skanneresultatene lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). AKTIVERE OG DEAKTIVERE BESKYTTELSE Når du aktiverer Beskyttelse, overvåkes alle handlingene i systemet kontinuerlig. Ressursene til enheten brukes for å sikre beskyttelse mot skadelige objekter. Hvis du vil forbedre ytelsen til enheten når du utfører flere oppgaver samtidig, kan du deaktivere Beskyttelse midlertidig. Ekspertene til Kaspersky Lab anbefaler på det sterkeste at du ikke deaktiverer Beskyttelse, fordi det kan føre til at datamaskinen blir infisert og du mister data. Gjeldende beskyttelsesstatus vises i kategorien Antivirus ved siden av menyelementet Beskyttelse. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik aktiverer du Beskyttelse: 1. Velg elementet Beskyttelse i kategorien Antivirus. Vinduet Beskyttelse åpnes. 37

38 B R U K E R V E I L E D N I N G 2. I innstillingen Beskyttelsesmodus setter du verdien til På (se figuren nedenfor). Figur 13. Aktivere Beskyttelse 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. Slik deaktiverer du Beskyttelse: 1. Velg elementet Beskyttelse i kategorien Antivirus. Vinduet Beskyttelse åpnes. 2. I innstillingen Beskyttelsesmodus setter du verdien til Av. 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. KONFIGURERE BESKYTTELSESOMRÅDET Som standard skanner Kaspersky Mobile Security 9.0 alle filtyper. Hvis du vil redusere skannetiden, kan du angi hvilke objekter som skal skannes. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik velger du hvilke objekter som skal skannes: 1. Velg elementet Beskyttelse i kategorien Antivirus. Vinduet Beskyttelse åpnes. 2. Velg en verdi for innstillingen Objekter som skal skannes (se figuren nedenfor): Alle filer: skanner alle filtyper. 38

39 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Kjørbare filer: skanner kun kjørbare filer (for eksempel *.exe, *.sis, *.mdl, *.app). Figur 14. Valg av objekter som skal skannes 3. Trykk på OK for å lagre endringene. VELGE HVILKEN HANDLING SOM SKAL UTFØRES PÅ OPPDAGEDE OBJEKTER Kaspersky Mobile Security 9.0 setter som standard skadelige objekter i karantene. Du kan endre hvilken handling som skal utføres når det oppdages skadelige objekter. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik konfigurerer du hvordan programmet skal reagere når det oppdager skadelige objekter: 1. Velg elementet Beskyttelse i kategorien Antivirus. Vinduet Beskyttelse åpnes. 2. Definer en handling som programmet skal utføre når det oppdages et skadelig objekt. Det gjør du ved å velge en verdi i innstillingen Hvis et virus oppdages (se figuren nedenfor): Slett: slett skadelige objekter uten å varsle brukeren. Karantene: sett skadelig programvare i karantene. 39

40 B R U K E R V E I L E D N I NG Loggfør hendelse: ikke behandle skadelige objekter, men registrer informasjonen om dem i programmets logg. Blokker objektet når det registreres forsøk på å bruke det (for eksempel kopiere eller åpne). Figur 15. Programmets respons når det oppdages et skadelig objekt 3. Trykk på OK for å lagre endringene. GJENOPPRETTE STANDARD BESKYTTELSESINNSTILLINGER Som standard fungerer Beskyttelse med innstillinger som er anbefalt av Kaspersky Labs eksperter. Når du endrer innstillingene til Beskyttelse, kan du til enhver tid tilbakestille dem til de anbefalte operasjonsparametrene. Slik gjenoppretter du standard beskyttelsesinnstillinger: 1. Velg elementet Beskyttelse i kategorien Antivirus. Vinduet Beskyttelse åpnes. 2. Velg Alternativer Gjenopprett. SKANNING AV ENHETEN Denne delen inneholder informasjon om skanning etter viruser og hvordan du finner og nøytraliserer trusler på enheten. I tillegg får du veiledning i hvordan du kjører skanneoppgaver, oppretter en tidsplan for kjøring av oppgaver, velger objekter som skal skannes, og definerer programmets handling når det oppdager en trussel. 40

41 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS I DENNE DELEN Om Skanning av enheten Starte en skanning manuelt Starte en planlagt skanning Velge hvilken objekttype som skal skannes Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter Konfigurere skanning av arkiver Gjenopprette standard skanneinnstillinger for enheten OM SKANNING AV ENHETEN Skanning av enheten gjør det enklere å oppdage og nøytralisere skadelige objekter på enheten. Kaspersky Mobile Security 9.0 lar deg velge mellom en fullstendig eller delvis skanning av enhetens filsystem, det vil si at du kan skanne kun innholdet i enhetens minne, meldinger eller en bestemt mappe (inkludert mapper på minnekortet). Enheten skannes på følgende måte: 1. Kaspersky Mobile Security 9.0 skanner angitte filtyper (se delen "Velge objekttyper som skal skannes" på side 44). 2. Filen skannes etter skadelige objekter (skadelig programvare). Kaspersky Mobile Security 9.0 finner skadelige objekter på grunnlag av programmets databaser, som inneholder beskrivelser av alle kjente skadelige objekter, og hvordan de nøytraliseres. Etter analysen kan Kaspersky Mobile Security 9.0 utføre følgende handlinger: Hvis det oppdages et skadelig objekt i filen, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 utføre den definerte handlingen (se delen "Velge en handling som skal utføres på objekter" på side 45); Hvis det ikke oppdages skadelige objekter, vil filen umiddelbart bli tilgjengelig for brukeren. En skanneoppgave kan startes manuelt eller automatisk i henhold til en definert tidsplan (se delen "Starte en planlagt skanning" på side 43). Resultatene til den behovsbetingede skanningen lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). STARTE EN SKANNING MANUELT Du kan når som helst starte en behovsbetinget skanning manuelt, men det er best å gjøre det når enhetens prosessor ikke er opptatt med andre oppgaver. Slik starter du en skanning etter viruser manuelt: 1. Velg Skann i kategorien Antivirus. Vinduet Skann åpnes. 2. Velg enhetens skanneområdet (se figuren nedenfor): 41

42 B R U K E R V E I L E D N I N G Fullstendig skanning: skann hele filsystemet på enheten. Følgende objekter skannes som standard: enhetens minne og minnekortet. Skanning av mappe: skann et separat objekt i filsystemet eller på minnekortet. Hvis elementet Skanning av mappe er valgt, åpnes et vindu som viser enhetens filsystem. Bruk knappene på joysticken til å navigere gjennom filsystemet. Når du vil skanne mappen, velger du den aktuelle mappen, og deretter velger du Alternativer Skann. Skanning av minne: skann prosesser som er startet i systemminnet, og tilsvarende filer. Skanning av meldinger: skann meldinger mottatt via SMS, MMS eller Bluetooth. Figur 16. Valg av skanneområde 42

43 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Når du har startet skanningen, åpnes et vindu som viser skanneprosessen. Det angir gjeldende status: antall objekter skannet, banen til objektet som skannes, og viser en indikator med resultatene av skanningen i prosent (se figuren nedenfor). Figur 17. Skannestatus for enheten Hvis Kaspersky Mobile Security 9.0 oppdager et infisert objekt, vil det utføre en handling i henhold til angitte skanneparametere (se delen "Velge en handling som skal utføres på objekter" på side 45). Som standard prøver Kaspersky Mobile Security 9.0 å uskadeliggjøre trusler som programmet oppdager. Hvis det ikke er mulig, vil programmet sette det infiserte objektet i karantene. Når skanningen er fullført, vises et sammendrag av resultatene på skjermen. Der finner du følgende informasjon: antall objekter som er skannet antall oppdagede viruser (satt i karantene eller slettet) antall objekter som ikke er skannet (for eksempel filer som er blokkerte av operativsystemet, eller ikke-kjørbare filer når skanningen bare søker gjennom kjørbare programfiler) skannetidspunkt Skjermens bakgrunnsbelysning deaktiveres automatisk under skanningen for å spare batteristrøm. Du kan redigere innstillingene for skjermens bakgrunnsbelysning (se delen "Stille inn bakgrunnsbelysning" på side 104). STARTE EN PLANLAGT SKANNING Med Kaspersky Mobile Security 9.0 kan du opprette en tidsplan med tidspunkter for automatisk skanning. Skanningen utføres i bakgrunnsmodus. Når det oppdages et infisert objekt, utføres automatisk handlingen som er valgt under Skanneinnstillinger. Som standard er automatisk kjøring av planlagte skanninger deaktivert. Slik definerer du en tidsplan for skanninger: 1. Velg elementet Skann i kategorien Antivirus. Vinduet Skann åpnes. 43

44 B R U K E R V E I L E D N I N G 2. Velg elementet Tidsplan. Skjermen Tidsplan åpnes. 3. Angi en verdi i innstillingen Automatisk skanning (se figuren nedenfor): Av: deaktiver planlagte skanninger. Ukentlig: utfør skanningen en gang i uken. Angi Skannedag og Skannetidspunkt for å definere når skanningen skal startes. Daglig: utfør skanningen hver dag. Angi klokkeslettet som du vil at skanningen skal starte på, i feltet Skannetidspunkt. Figur 18. Konfigurere en planlagt skanning 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. VELGE HVILKEN OBJEKTTYPE SOM SKAL SKANNES Som standard skanner Kaspersky Mobile Security 9.0 alle filer som er lagret på enheten og minnekortet. Hvis du vil forkorte skannetiden, kan du velge hvilke objekttyper som skal skannes, dvs. definere hvilke filformater som programmet skal søke etter skadelige programmer i. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik velger du hvilke objekter som skal skannes: 1. Velg elementet Skann i kategorien Antivirus. Vinduet Skann åpnes. 2. Velg Objekter/handlinger. Vinduet Objekter og handlinger åpnes. 44

45 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 3. Velg en verdi for innstillingen Objekter som skal skannes (se figuren nedenfor): Alle filer: skann alle filtyper, og pakk ut og skann innholdet i arkiver. Arkiver i følgende formater skannes: *.zip, *.sis, *.cab og *.sisx. Kun kjørbare filer: skann bare kjørbare programfiler i følgende formater: *.exe, *.dll, *.sis, *.mdl, *.app, *.rdl, *.prt, *.pxt, *.ldd, *.pdd, *.class. Arkiver blir imidlertid ikke pakket ut for å skannes. Figur 19. Velge hvilken objekttype som skal skannes 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. VELGE HVILKEN HANDLING SOM SKAL UTFØRES PÅ OPPDAGEDE OBJEKTER Som standard setter Kaspersky Mobile Security 9.0 infiserte objekter i karantene. Du kan angi hvilke handlinger du vil at programmet skal utføre når det oppdages skadelige objekter. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik konfigurerer du programmets respons: 1. Velg Skann i kategorien Antivirus. Vinduet Skann åpnes. 2. Velg Objekter/handlinger. Vinduet Objekter og handlinger åpnes. 3. Definer en handling som skal utføres på et skadelig objekt. Det gjør du ved å velge en verdi i innstillingen Hvis et virus oppdages (se figuren nedenfor): Slett: slett oppdagede, skadelige objekter uten å varsle brukeren. 45

46 B R U K E R V E I L E D N I N G Karantene: sett oppdagede, skadelige objekter i karantene. Spør bruker: spør brukeren hvilken handling som skal utføres. Når det oppdages en trussel, åpnes en melding som ber brukeren velge en handling. Loggfør hendelse: ikke behandle skadelige objekter, men registrer informasjonen om dem i programmets logg. Blokker objektet når det registreres forsøk på å bruke det (for eksempel kopiere eller åpne). Prøv å desinfisere: forsøk å desinfisere skadelige objekter. Hvis objektet ikke kan desinfiseres, utføres handlingen som er definert i innstillingen Hvis desinfisering mislykkes. Figur 20. Velge hvilken handling som skal utføres på skadelige objekter 4. Hvis du har valgt Prøv å desinfiser, angir du en alternativ handling som programmet skal utføre hvis objektet ikke kan desinfiseres. Det gjør du ved å velge en verdi i innstillingen Hvis desinfisering mislykkes (se figuren nedenfor): Slett: slett skadelige objekter uten å varsle brukeren. Karantene: sett objekter i karantene. Spør bruker: spør brukeren om hvilke handlinger som skal utføres når det oppdages skadelige objekter. 46

47 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Loggfør hendelse: ikke behandle skadelige objekter, men registrer informasjonen om dem i programmets logg. Blokker objektet når det registreres forsøk på å bruke det (for eksempel kopiere eller åpne). Figur 21. Velg hvilken handling som skal utføres på skadelige objekter hvis desinfisering ikke er mulig. 5. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. KONFIGURERE SKANNING AV ARKIVER Viruser er ofte skjult i arkiver. Arkiver må pakkes ut for at innholdet i dem skal kunne skannes. Det kan redusere skannehastigheten betydelig. Som standard er utpakking av arkiver aktivert. Programmet skanner arkiver i følgende formater: *.zip, *.sis, *.sisx, *.cab. Hvis du vil at skanningen skal utføres raskere, kan du deaktivere utpakking av arkiver. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik deaktiverer du utpakking av arkiver: 1. Velg elementet Skann i kategorien Antivirus. Vinduet Skann åpnes. 2. Velg Objekter/handlinger. Vinduet Objekter og handlinger åpnes. 47

48 B R U K E R V E I L E D N I N G 3. I innstillingen Pakk ut arkiver velger du verdien Nei (se figuren nedenfor). Figur 22. Konfigurere skanning av arkiver 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. GJENOPPRETTE STANDARD SKANNEINNSTILLINGER FOR ENHETEN Som standard skannes enheten med innstillingene som anbefales av Kaspersky Labs eksperter. Når angir innstillingene til skanningen, kan du til enhver tid tilbakestille dem til de anbefalte operasjonsparametrene. Slik gjenoppretter du enhetens standard skanneinnstillinger: 1. Velg elementet Skann i kategorien Antivirus. Vinduet Skann åpnes. 2. Velg Objekter/handlinger. Vinduet Objekter og handlinger åpnes. 3. Velg Alternativer Gjenopprett. SETTE POTENSIELT INFISERTE OBJEKTER I KARANTENE Denne delen inneholder informasjon om karantene, en bestemt mappe som potensielt skadelige objekter plasseres i. Delen gir deg også veiledning i hvordan du arbeider med objekter i karantene, dvs. hvordan du viser, gjenoppretter eller sletter objekter i denne mappen. 48

49 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS I DENNE DELEN Om karantene Vise objekter i karantene Gjenopprette objekter i karantene Slette objekter i karantene OM KARANTENE Karantene er en bestemt mappe der Kaspersky Mobile Security 9.0 plasserer potensielt skadelige objekter. Skadelige objekter som blir funnet under skanning av enheten eller under en beskyttelsesoperasjon, kan settes i karantene. Objekter som er satt i karantene, lagres i et pakket format (komprimert) som forhindrer at de aktiveres, og dermed ikke lenger utgjør en trussel for enheten. Objekter i karantene kan enten slettes eller gjenopprettes av brukeren. VISE OBJEKTER I KARANTENE Du kan vise objekter som er satt i karantene. Hvert objekt er oppført med fult navn og datoen de ble funnet på. Slik viser du listen over objekter i karantene: Velg elementet Karantene i kategorien Antivirus. Vinduet Karantene, som inneholder en liste over objekter i karantene, åpnes (se figuren nedenfor). Figur 23. Liste over objekter i karantene 49

50 B R U K E R V E I L E D N I N G GJENOPPRETTE OBJEKTER I KARANTENE Hvis du er sikker på at objektet som er satt i karantene, ikke utgjør noen trussel for enheten, kan det gjenopprettes fra karantene. Det gjenopprettede objektet plasseres i den opprinnelige mappen. Slik gjenoppretter du et objekt fra karantene: 1. Velg elementet Karantene i kategorien Antivirus. Vinduet Karantene åpnes. 2. Velg objektet du vil gjenopprette, og velg deretter Alternativer Gjenopprett. SLETTE OBJEKTER I KARANTENE Du kan slette ett eller alle objektene i karantene. Slik sletter du et objekt fra karantene: 1. Velg elementet Karantene i kategorien Antivirus. Vinduet Karantene åpnes. 2. Velg objektet du vil slette, og velg deretter Alternativer Slett. Det valgte objektet slettes. Slik sletter du alle objektene i karantene: 1. Velg elementet Karantene i kategorien Antivirus. Vinduet Karantene åpnes. 2. Velg Alternativer Slett alle. Alle objektene i karantene slettes. FILTRERE INNKOMMENDE SAMTALER OG SMS- MELDINGER Denne delen inneholder informasjon om komponenten Antisøppelpost, som filtrerer innkommende meldinger og samtaler i henhold til svarte- eller hvitelisten. Dessuten forklarer denne delen hvordan du oppretter svarte- og hvitelister, velger handlinger for Antisøppelpost i forbindelse med innkommende meldinger og samtaler, og konfigurerer innstillingene for komponentens operasjoner. 50

51 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS I DENNE DELEN Om Antisøppelpost Antisøppelpostmodi Endre antisøppelpostmodus Opprette en svarteliste Opprette en hviteliste Svare på SMS-meldinger og samtaler fra kontakter som ikke finnes i telefonboken Svare på SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre Velge respons for innkommende SMS-meldinger Velge respons for innkommende samtaler OM ANTISØPPELPOST Antisøppelpost beskytter enheten mot uønskede meldinger og samtaler. Antisøppelpost filtrerer innkommende SMSmeldinger og samtaler ved hjelp av de definerte svarte- og hvitelistene. Listene består av oppføringer. Hver enkelt oppføring kan inneholde følgende innstillinger: datatype (SMS-melding, samtaler, SMS-meldinger og samtaler) som filterinnstillingene brukes på (nødvendig innstilling), abonnentnummeret som dataene mottas fra, tekst som kan være del av en SMS-melding. Antisøppelpost filtrerer meldinger og samtaler på grunnlag av definerte innstillinger (se delen "Antisøppelpostmodi" på side 52). Antisøppelpost skanner alle innkommende SMS-meldinger og samtaler ut fra disse innstillingene, og bestemmer deretter om meldingen eller samtalen er ønsket eller uønsket (søppelpost). Straks Antisøppelpost har tilordnet statusen ønsket eller uønsket til en SMS-melding eller samtale, er skanningen fullført. Som standard består algoritmen for Antisøppelpost av disse trinnene: 1. Skanning av innkommende SMS-meldinger for å se om de er identiske med abonnentnummer og tekst: a. Fra svartelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen som inneholder et nummer og tekst som er identiske med data i den innkommende SMS-meldingen, anses SMS-meldingen som uønsket, og blir derfor blokkert. Programmet sletter den blokkerte SMS-meldingen b. Fra hvitelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen som inneholder et nummer og tekst som er identiske med data i den innkommende SMS-meldingen, angis SMS-meldingen som ønsket, og blir derfor tillatt. 2. Skanning av samtaler og SMS-meldinger kun for å sjekke nummeret: a. Fra svartelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen med et nummer som er identisk med avsenderens nummer (ingen tekst er angitt i oppføringen), anses SMS-meldingen som søppelpost, og blir derfor blokkert. Programmet sletter den blokkerte SMS-meldingen b. Fra hvitelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen med et nummer som er identisk med avsenderens nummer (ingen tekst er angitt i oppføringen), anses SMS-meldingen som ønsket, og blir derfor tillatt. 51

52 B R U K E R V E I L E D N I N G 3. Skanning av en melding kun for å sjekke tekstinnholdet: a. Fra svartelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen med tekstinnhold som er identisk med dataene i den innkommende SMS-meldingen (nummeret er ikke angitt i oppføringen), anses SMS-meldingen som søppelpost, og blir derfor blokkert. Programmet sletter den blokkerte SMS-meldingen b. Fra hvitelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen med tekstinnhold som er identisk med dataene i den innkommende SMS-meldingen (nummeret er ikke angitt i oppføringen), anses SMS-meldingen som ønsket, og blir derfor tillatt. 4. Valg av handling. Hvis det ikke finnes samsvar verken med svarte- eller hvitelisten, vil Antisøppelpost som standard tillate samtaler og SMS-meldinger, og foreslå at du utfører handlinger i forbindelse med samtaler/meldinger i varselsvinduet. Du kan også vise ytterligere informasjon i varselsvinduet. For en mottatt samtale vises nummeret til innringeren. For en SMS-melding vises abonnentens nummer og innholdet. Informasjon om blokkerte SMS-meldinger og samtaler registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). ANTISØPPELPOSTMODI En antisøppelpostmodus er en hovedkonfigurasjon i komponenten, eller en samling med parametre, som beskytter enheten mot uønskede meldinger og samtaler. Følgende modi er tilgjengelige for Antisøppelpost: Begge listene: filtrering av innkommende SMS-meldinger og samtaler ved hjelp av svarte- og hvitelistene. Når det mottas en SMS-melding eller samtale fra et telefonnummer som ikke finnes på noen av listene, varsles brukeren. Deretter blir de bedt om å utføre en handling: tillate SMS-meldingen / samtalen uten å legge til abonnentens nummer i listene, eller legge til telefonnummeret i svarte- eller hvitelisten. Dette er standardmoduset. Svarteliste: blokker SMS-meldinger og samtaler som stemmer med oppføringer i svartelisten. Blokkerte SMSmeldinger slettes. Alle andre SMS-meldinger og samtaler mottas. Hviteliste: tillat SMS-meldinger og samtaler som stemmer med oppføringer i hvitelisten. Alle andre SMSmeldinger og samtaler blokkeres. Blokkerte SMS-meldinger slettes. Av: ikke filtrer bort noen SMS-meldinger og samtaler. Du kan redigere antisøppelpostmodus (se delen "Endre antisøppelpostmodus" på side 52). Gjeldende antisøppelpostmodus vises i kategorien Antisøppelpost ved siden av menyelementet Modus. ENDRE ANTISØPPELPOSTMODUS Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. Slik velger du antisøppelpostmodus: 1. Velg elementet Modus i kategorien Antisøppelpost. Vinduet Modus åpnes. 52

53 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 2. Velg en verdi for innstillingen Antisøppelpost-modus (se figuren nedenfor). Figur 24. Endre antisøppelpostmodus 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. OPPRETTE EN SVARTELISTE Du kan opprette en svarteliste som Antisøppelpost skal bruke som grunnlag for å blokkere innkommende samtaler og SMS-meldinger. Listen inneholder telefonnumre og uttrykk som angir at det dreier seg om søppelpost hvis de forekommer i en SMS. Informasjon om blokkerte SMS-meldinger og samtaler registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). I DENNE DELEN Legge til oppføringer i svartelisten Redigere oppføringer i svartelisten Slette oppføringer i svartelisten Slette alle oppføringer LEGGE TIL OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Husk på at et nummer ikke kan finnes samtidig i både svarte- og hvitelisten. Hvis et nummer allerede er lagret i en av listene, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 automatisk varsle deg om det, og den aktuelle informasjonen vil vises på skjermen. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. 53

54 B R U K E R V E I L E D N I N G Slik legger du til en oppføring i svartelisten: 1. Velg Svarteliste i kategorien Antisøppelpost. Vinduet Svarteliste åpnes. 2. Velg Alternativer Legg til oppføring (se figuren nedenfor). Figur 25. Legge til oppføringer i svartelisten 3. Foreta følgende innstillinger (se figuren nedenfor): Blokker innkommende: type innkommende informasjon fra et abonnentnummer, som blokkeres av Antisøppelpost. Samtaler og SMS: blokker innkommende SMS-meldinger og samtaler. Kun samtaler: blokker kun innkommende samtaler. Kun SMS: blokker kun innkommende SMS-meldinger. Fra telefonnummer: mottak av SMS-meldinger og/eller samtaler fra dette telefonnummeret blokkeres. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). 54

55 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Inneholder tekst: nøkkelord/uttrykk som antyder at SMS-meldingen er søppelpost. Innstillingen er tilgjengelig dersom verdien for Blokker innkommende er satt til Kun SMS. Figur 26. Oppføringsinnstillinger 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. REDIGERE OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Du kan endre innstillingene for alle oppføringer i svartelisten med blokkerte numre. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. Slik redigerer du til en oppføring i svartelisten i Antisøppelpost: 1. Velg Svarteliste i kategorien Antisøppelpost. Vinduet Svarteliste åpnes. 2. Velg oppføringen du vil endre, i listen, og velg deretter Alternativer Rediger oppføring. 3. Endre de aktuelle innstillingene i oppføringen: Blokker innkommende: type innkommende informasjon fra et abonnentnummer, som blokkeres av Antisøppelpost. Samtaler og SMS: blokker innkommende SMS-meldinger og samtaler. Kun samtaler: blokker kun innkommende samtaler. Kun SMS: blokker kun innkommende SMS-meldinger. Fra telefonnummer: mottak av SMS-meldinger og/eller samtaler fra dette telefonnummeret blokkeres. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). 55

56 B R U K E R V E I L E D N I N G Inneholder tekst: nøkkelord/uttrykk som antyder at SMS-meldingen er søppelpost. Innstillingen er tilgjengelig dersom verdien for Blokker innkommende er satt til Kun SMS. 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. SLETTE OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Det er mulig at et nummer er lagt til i svartelisten over blokkerte numre ved en feiltagelse. Du kan slette slike numre fra listen. Slik sletter du en oppføring i svartelisten for Antisøppelpost: 1. Velg Svarteliste i kategorien Antisøppelpost. Vinduet Svarteliste åpnes. 2. Velg oppføringen som du vil endre, i listen, og velg deretter Alternativer Slett oppføring. SLETTE ALLE OPPFØRINGER Slik sletter du alle oppføringer i svartelisten for Antisøppelpost: 1. Velg Svarteliste i kategorien Antisøppelpost. Vinduet Svarteliste åpnes. 2. Velg Alternativer Slett alle oppføringer. Listen tømmes. OPPRETTE EN HVITELISTE Du kan opprette en hviteliste som Antisøppelpost skal bruke som grunnlag for å tillate innkommende samtaler og SMSmeldinger. Listen inneholder telefonnumre og uttrykk som angir at det ikke dreier seg om søppelpost. I DENNE DELEN Legge til oppføringer i hvitelisten Redigere oppføringer i hvitelisten Slette oppføringer i hvitelisten Slette alle oppføringer i hvitelisten LEGGE TIL OPPFØRINGER I HVITELISTEN Husk på at et nummer ikke kan finnes samtidig i både svarte- og hvitelisten. Hvis et nummer allerede er lagret i en av listene, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 automatisk varsle deg om det, og den aktuelle informasjonen vil vises på skjermen. 56

57 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. Slik legger du til en oppføring i hvitelisten i Antisøppelpost: 1. I kategorien Antisøppelpost velger du Hviteliste. Vinduet Hviteliste åpnes. 2. Velg Alternativer Legg til oppføring (se figuren nedenfor). Figur 27. Legge til oppføringer i hvitelisten 3. Foreta følgende innstillinger for den nye oppføringen (se figuren nedenfor): Tillat innkommende: type innkommende informasjon fra et abonnentnummer, som tillates av Antisøppelpost. SMS og samtaler: tillat innkommende samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: tillat kun innkommende samtaler. Kun SMS: tillat kun innkommende SMS-meldinger. Fra telefonnummer: mottak av SMS-meldinger og samtaler fra dette nummeret tillates. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). 57

58 B R U K E R V E I L E D N I N G Inneholder tekst: nøkkelord/uttrykk som antyder at SMS-meldingen ikke er søppelpost. Innstillingen er tilgjengelig dersom verdien for Tillat innkommende er satt til Kun SMS. Figur 28. Oppføringsinnstillinger 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. REDIGERE OPPFØRINGER I HVITELISTEN Du kan endre alle innstillingene for en oppføring i hvitelisten. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. Slik redigerer du en oppføring i hvitelisten i Antisøppelpost: 1. I kategorien Antisøppelpost velger du Hviteliste. Vinduet Hviteliste åpnes. 2. Velg oppføringen som du vil endre, i listen, og velg deretter Alternativer Endre oppføring. 3. Endre de aktuelle innstillingene i oppføringen: Tillat innkommende: type innkommende informasjon fra et abonnentnummer, som tillates av Antisøppelpost. SMS og samtaler: tillat innkommende samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: tillat kun innkommende samtaler. Kun SMS: tillat kun innkommende SMS-meldinger. Fra telefonnummer: mottak av SMS-meldinger og samtaler fra dette nummeret tillates. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). 58

59 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Inneholder tekst: nøkkelord/uttrykk som antyder at SMS-meldingen ikke er søppelpost. Innstillingen er tilgjengelig dersom verdien for Tillat innkommende er satt til Kun SMS. 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. SLETTE OPPFØRINGER I HVITELISTEN Slik sletter du en oppføring i hvitelisten for Antisøppelpost: 1. I kategorien Antisøppelpost velger du Hviteliste. Vinduet Hviteliste åpnes. 2. Velg oppføringen som du vil endre, i listen, og velg deretter Alternativer Slett oppføring. SLETTE ALLE OPPFØRINGER I HVITELISTEN Slik sletter du alle oppføringer i hvitelisten for Antisøppelpost: 1. I kategorien Antisøppelpost velger du Hviteliste. Vinduet Hviteliste åpnes. 2. Velg Alternativer Slett alle oppføringer. SVARE PÅ SMS-MELDINGER OG SAMTALER FRA KONTAKTER SOM IKKE FINNES I TELEFONBOKEN. Hvis modusen Begge listene eller Hviteliste er valgt for Antisøppelpost (se delen "Antisøppelpostmodi" på side 139), kan du også definere responsen til Antisøppelpost når det gjelder SMS-meldinger og samtaler fra abonnentnumre som ikke finnes i telefonboken. Med Antisøppelpost kan du også utvide hvitelisten ved å legge til numre fra kontaktlisten. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik definerer du responsen til Antisøppelpost for numre som ikke finnes i telefonboken: 1. Velg elementet Modus i kategorien Antisøppelpost. Vinduet Modus åpnes. 2. Velg en av verdiene for innstillingen Tillat kontakter (se figuren nedenfor): Hvis du vil at Antisøppelpost skal gjenkjenne numre fra telefonboken som en ekstra hviteliste, velger du Ja. 59

60 B R U K E R V E I L E D N I N G Hvis du vil at Antisøppelpost skal filtrere SMS-meldinger og samtaler ut i fra innstilt antisøppelpostmodus, velger du Nei. Figur 29. Antisøppelposts respons for numre som ikke finnes i enhetens telefonbok 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. SVARE PÅ SMS-MELDINGER FRA IKKE-NUMERISKE NUMRE Hvis modusen Begge listene eller Svarteliste er valgt for Antisøppelpost se delen "Antisøppelpostmodi" på side 139), kan du også utvide svartelisten ved å legge til ikke-numeriske numre i listen (inkludert bokstaver). Da vil Antisøppelpost blokkere SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik definerer du hvordan Antisøppelpost skal reagere når det mottas meldinger fra ikke-numeriske numre: 1. Velg elementet Modus i kategorien Antisøppelpost. Vinduet Modus åpnes. 2. Velg en verdi for innstillingen Ikke-numeriske numre (se figuren nedenfor): Hvis du vil at Antisøppelpost automatisk skal slette SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre, velger du Blokker. 60

61 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Hvis du vil at Antisøppelpost skal filtrere SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre kun ut fra angitt antisøppelpostmodus, velger du Tillat. Figur 30. Konfigurere hvilken handling Antisøppelpost skal utføre når det mottas SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre. 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. VELGE RESPONS FOR INNKOMMENDE SMS-MELDINGER Som standard er antisøppelpostmodus satt til Begge listene (se delen "Antisøppelpostmodi" på side 139). Antisøppelpost skanner innkommende SMS-meldinger i henholdt til hvite- og svartelistene. Hvis avsenderens nummer ikke finnes i svarte- eller hvitelisten, vil Antisøppelpost varsle deg, og spørre deg hvilken handling som skal utføres på den innkommende SMS-meldingen. Du kan velge en av disse handlingene for den aktuelle SMS-meldingen (se figuren nedenfor): Hvis du vil blokkere SMS-meldingen, og legge til avsenderens telefonnummer i svartelisten, velger du Alternativer Legg til svarteliste. Hvis du vil motta SMS-meldingen, og legge til avsenderens telefonnummer i hvitelisten, velger du Alternativer Legg til hviteliste. 61

62 B R U K E R V E I L E D N I N G Hvis du vil motta SMS-meldingen uten å legge til avsenderens telefonnummer i en av listene, trykker du på Hopp over. Figur 31. Varsel fra Antisøppelpost ved mottak av SMS-melding Informasjon om blokkerte SMS-meldinger og samtaler registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). VELGE RESPONS FOR INNKOMMENDE SAMTALER Som standard er antisøppelpostmodus satt til Begge listene (se delen "Antisøppelpostmodi" på side 139). Antisøppelpost skanner innkommende samtaler i henholdt til hvite- og svartelistene. Hvis avsenderens nummer ikke finnes i svarte- eller hvitelisten, vil Antisøppelpost varsle deg, og spørre deg hvilken handling som skal utføres i forbindelse med den innkommende samtalen. Du kan velge en av disse handlingene for nummeret som samtalen ble oppringt fra (se figuren nedenfor): Hvis du vil legge til innringerens nummer i svartelisten, velger du Alternativer Legg til svarteliste. Hvis du vil legge til innringerens nummer i hvitelisten, velger du Alternativer Legg til hviteliste. 62

63 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Hopp over: ikke legg til innringerens nummer i noen av listene. Figur 32. Varsel fra Antisøppelpost ved godkjent samtale Informasjon om blokkerte samtaler registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). BEGRENSE UTGÅENDE SAMTALER OG SMS-MELDINGER BARNESPERRE Denne delen inneholder informasjon om komponenten Barnesperre, som lar deg begrense utgående samtaler og SMSmeldinger til definerte numre. I tillegg får du veiledning i hvordan du oppretter en liste med tillatte og forbudte numre, og hvordan du definerer innstillingene til Barnesperre. I DENNE DELEN Om Barnesperre Barnesperremodi Endre Barnesperremodus Opprette en svarteliste Opprette en hviteliste OM BARNESPERRE Komponenten Barnesperre filtrerer utgående SMS-meldinger og samtaler ved hjelp av svarte- og hvitelistene. Filtreringen fungerer på samme måte som i komponenten Antisøppelpost. SMS-meldinger og samtaler som stemmer med oppføringer i svartelisten, blokkeres, mens de som stemmer med oppføringer i hvitelisten, tillates. 63

64 B R U K E R V E I L E D N I N G Barnesperre blokkerer kun SMS-meldinger som sendes ved hjelp av enhetens standardfunksjoner. SMS-meldinger som sendes via tredjepartsprogrammer blokkeres ikke. Informasjon om komponentens operasjoner lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). SPERREFUNKSJONSMODI En barnesperremodus er en grunnleggende konfigurasjon av komponenten Barnesperre (et sett med parametre), som gjør det mulig for foreldre å begrense barnas utgående meldinger og samtaler. I Barnesperre er følgende modi tilgjengelige: Av: deaktiver Barnesperre. Ikke filtrer SMS-meldinger og samtaler. Denne modusen velges som standard. Svarteliste: blokker sending av SMS-meldinger og/eller samtaler til numre på svartelisten, og tillat alle andre meldinger og samtaler. Hviteliste: tillat sending av SMS-meldinger og/eller samtaler til numre på hvitelisten, og blokker alle andre meldinger og samtaler. Du kan redigere Barnesperremodus (se delen "Endre Barnesperremodus" på side 64). Gjeldende modus for Barnesperre vises i kategorien Barnesperre ved siden av menyelementet Modus. ENDRE BARNESPERRESMODUS Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. Slik endrer du sperrefunkjonsmodus: 1. Velgelementet Modus i kategorien Barnesperre. Vinduet Modus åpnes. 64

65 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 2. Velg en av de anbefalte Barnesperremodiene (se figuren nedenfor). Figur 33. Endre Barnesperremodus 3. Trykk på OK for å lagre endringene. OPPRETTE EN SVARTELISTE Du kan opprette en svarteliste, som Barnesperre bruker til å avgjøre hvilke utgående SMS-meldinger og samtaler som skal blokkeres. Sending av SMS-meldinger og samtaler til telefonnumre i denne listen blokkeres. Informasjon om blokkerte SMS-meldinger og samtaler registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). I DENNE DELEN Legge til oppføringer i svartelisten Redigere oppføringer i svartelisten Slette oppføringer i svartelisten Slette alle oppføringer i svartelisten LEGGE TIL OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Husk på at et nummer ikke kan finnes samtidig i både svarte- og hvitelisten for Barnesperre. Hvis et nummer allerede er lagret i en av listene, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 automatisk varsle deg om det, og den aktuelle informasjonen vil vises på skjermen. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. 65

66 B R U K E R V E I L E D N I N G Slik legger du til oppføringer i svartelisten i Barnesperre: 1. Velg Svarteliste i kategorien Barnesperre. Vinduet Svarteliste åpnes. 2. Velg Alternativer Legg til oppføring (se figuren nedenfor). Figur 34. Legge til oppføringer i svartelisten 3. Foreta følgende innstillinger for den nye oppføringen (se figuren nedenfor): Blokker utgående: typen utgående informasjon fra et abonnentnummer som Barnesperre blokkerer: SMS og samtaler: blokker utgående samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: blokker kun utgående samtaler. Kun SMS: blokker kun utgående SMS-meldinger. 66

67 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Telefonnummer: telefonnummeret som er blokkert for utgående SMS-meldinger og/eller samtaler. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). Figur 35. Oppføringsinnstillinger 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. REDIGERE OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Du kan endre alle innstillingene for en oppføring i svartelisten over blokkerte numre. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. Slik redigerer du oppføringer i svartelisten i Barnesperre: 1. Velg Svarteliste i kategorien Barnesperre. Vinduet Svarteliste åpnes. 2. Velg oppføringen du vil endre, i listen, og velg deretter Alternativer Rediger oppføring. 3. Endre de aktuelle innstillingene i oppføringen: Blokker utgående: typen utgående informasjon fra et abonnentnummer som Barnesperre blokkerer: SMS og samtaler: blokker utgående samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: blokker kun utgående samtaler. Kun SMS: blokker kun utgående SMS-meldinger. Telefonnummer: telefonnummeret som er blokkert for utgående SMS-meldinger og/eller samtaler. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). 67

68 B R U K E R V E I L E D N I N G 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. SLETTE OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Det er mulig at et nummer er lagt til i svartelisten over blokkerte numre ved en feiltagelse. Du kan slette slike numre fra listen. Hvis du vil slette en oppføring fra svartelisten i Barnesperre, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg Svarteliste i kategorien Barnesperre. Vinduet Svarteliste åpnes. 2. Velg oppføringen som du vil endre, i listen, og velg deretter Alternativer Slett oppføring. SLETTE ALLE OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Slik sletter du alle oppføringer i svartelisten i Barnesperre 1. Velg Svarteliste i kategorien Barnesperre. Vinduet Svarteliste åpnes. 2. Velg Alternativer Slett alle oppføringer. Listen tømmes. OPPRETTE EN HVITELISTE Du kan opprette en hvitelise, som Barnesperre bruker til å avgjøre hvilke utgående SMS-meldinger og samtaler som skal tillates. Sending av SMS-meldinger og samtaler til telefonnumre i denne listen tillates. Informasjon om blokkerte SMS-meldinger og samtaler registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). I DENNE DELEN Legge til oppføringer Redigere oppføringer i hvitelisten Slette oppføringer i hvitelisten Slette alle oppføringer LEGGE TIL OPPFØRINGER Husk på at et nummer ikke kan finnes samtidig i både svarte- og hvitelisten for Barnesperre. Hvis et nummer allerede er lagret i en av listene, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 automatisk varsle deg om det, og den aktuelle informasjonen vil vises på skjermen. 68

69 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. Slik legger du til oppføringer i hvitelisten i Barnesperre: 1. Velg Hviteliste i kategorien Barnesperre. Vinduet Hviteliste åpnes. 2. Velg Alternativer Legg til oppføring (se figuren nedenfor). Figur 36. Legge til oppføringer i hvitelisten 3. Foreta følgende innstillinger for den nye oppføringen (se figuren nedenfor): Tillat utgående: typen utgående informasjon som Barnesperre tillater for et abonnentnummer: SMS og samtaler: tillat utgående samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: tillat kun utgående samtaler. Kun SMS: tillat kun utgående SMS-meldinger. 69

70 B R U K E R V E I L E D N I N G Telefonnummer: SMS-meldinger og/eller samtaler til dette nummeret tillates av Barnesperre. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). Figur 37. Oppføringsinnstillinger 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. REDIGERE OPPFØRINGER I HVITELISTEN Du kan endre alle innstillingene for en oppføring i hvitelisten. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. Slik redigerer du oppføringer i hvitelisten i Barnesperre: 1. Velg Hviteliste i kategorien Barnesperre. Vinduet Hviteliste åpnes. 2. Velg oppføringen du vil endre, i listen, og velg deretter Alternativer Rediger oppføring. 3. Endre de aktuelle innstillingene i oppføringen: Tillat utgående: typen utgående informasjon som Barnesperre tillater for et abonnentnummer: SMS og samtaler: tillat utgående samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: tillat kun utgående samtaler. Kun SMS: tillat kun utgående SMS-meldinger. Telefonnummer: SMS-meldinger og/eller samtaler til dette nummeret tillates av Barnesperre. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). 70

71 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 4. Trykk på Back for å lagre endringene. SLETTE OPPFØRINGER I HVITELISTEN Det er mulig at nummeret er lagt til i hvitelisten ved en feiltagelse. Du kan slette slike numre fra listen. Slik sletter du en oppføring i hvitelisten i Barnesperre: 1. Velg Hviteliste i kategorien Barnesperre. Vinduet Hviteliste åpnes. 2. Velg oppføringen som du vil endre, i listen, og velg deretter Alternativer Slett oppføring. SLETTE ALLE OPPFØRINGER Slik sletter du alle oppføringer i hvitelisten i Barnesperre: 1. Velg Hviteliste i kategorien Barnesperre. Vinduet Hviteliste åpnes. 2. Velg Alternativer Slett alle oppføringer. Listen tømmes. BESKYTTELSE AV DATA VED TAP ELLER TYVERI AV ENHETEN Delen inneholder informasjon om komponenten Tyveribeskyttelse, som gir deg avansert beskyttelse av personlige data hvis enheten mistes eller blir stjålet, og forenkler søk etter enheten. Du vil også få veiledning i hvordan du aktiverer/deaktiverer funksjonen Tyveribeskyttelse, definerer parametrene for funksjonen og fjernstarter beskyttelsen ved tap eller tyveri av enheten. I DENNE DELEN Om Tyveribeskyttelse Blokkere enheten Slette personlige data Opprette en liste over objekter som skal slettes Overvåke utskifting av SIM-kort på enheten Finne enhetens geografiske koordinater Fjernstarte funksjonene i Tyveribeskyttelse OM TYVERIBESKYTTELSE Tyveribeskyttelse beskytter data som er lagret på enheten, mot uautorisert tilgang. Denne funksjonen kan være nyttig hvis enheten mistes eller blir stjålet. Tyveribeskyttelse fjernsperrer enheten og sletter data lagret på enheten. 71

72 B R U K E R V E I L E D N I N G Komponenten inneholder følgende funksjoner: Blokker: blokkerer enheten når brukeren ber om det, og lar deg angi en tekst som skal vises på skjermen i blokkert modus. Utvisking av data: med denne funksjonen kan du foreta en ugjenopprettelig sletting av brukerens personlige data (alle kontakter, meldinger, gallerier, kalendere, logger og innstillinger for nettverkstilgang), data på minnekort og filer i bestemte mapper. SIM Watch: varsler brukeren, og blokkerer den frastjålne enheten hvis SIM-kortet skiftes ut, eller hvis enheten slås på uten SIM-kortet. SIM Watch sender en melding til et angitt telefonnummer og/eller en e-postadresse, som inneholder enhetens nye telefonnummer. GPS Søk: med denne funksjonen kan brukeren finne lokasjonen til enheten, som deretter sendes i en melding til enheten som forespørselen kommer fra, eller til en angitt e-postadresse. Denne funksjonen fungerer bare for enheter som har en innebygd GPS-mottaker. Du må huske den hemmelige koden du opprettet da du kjørte Kaspersky Mobile Security 9.0 for første gang, for å kunne bruke alle funksjonene i Tyveribeskyttelse. Etter at du har installert Kaspersky Mobile Security 9 0, er alle funksjonene i Tyveribeskyttelse deaktivert. Kaspersky Mobile Security 9.0 lar deg fjernstarte Tyveribeskyttelse ved å sende en kommando til den tapte/frastjålne enheten (se delen "Fjernstarte funksjoner i Tyveribeskyttelse" på side 80). Den gjeldende statusen for hver enkelt funksjon vises i kategorien Tyveribeskyttelse ved siden av navnet til funksjonen. Informasjon om komponentens operasjoner lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). BLOKKERE ENHETEN Hvis enheten mistes eller blir stjålet, kan du bruke Blokker-funksjonen til å fjernsperre tilgang til enheten og dataene som er lagret på den. Sperringen (blokkeringen) kan bare oppheves ved at du taster inn den hemmelige koden. Funksjonen blokkerer ikke enheten, men aktiverer alternativet for fjernsperring. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke joysticken eller velge Alternativer Endre. Slik aktiverer du funksjonen Blokker: 1. Velg elementet Blokker i kategorien Tyveribeskyttelse. Vinduet Blokker åpnes. 2. Velg verdien Av i innstillingen Blokker-modus. 3. Hvis du vil vise tekst på skjermen til en blokkert enhet, velger du elementet Tekst når blokkert, og fyller ut feltet Skriv inn teksts (se figuren nedenfor). Når enheten er blokkert, vises som standard teksten Enhet er blokkert på skjermen. 72

73 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Hvis du ikke vil at denne teksten skal vises, velger du innstillingen Tekst når blokkert og sletter innholdet i feltet Skriv inn tekst. Deretter trykker du på OK. Figur 38. Innstillinger i Blokker-funksjonen 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. Hvis Blokker-funksjonen er aktivert, kan du blokkere enheten på flere måter: Ved å bruke alternativet Send kommando. Kaspersky Mobile Security 9.0 må være installert på den andre enheten. En spesiell SMS-melding må opprettes og sendes fra Kaspersky Mobile Security 9.0 på den andre enheten. Meldingen består av telefonnummeret og den hemmelige koden til den tapte/frastjålne enheten som skal blokkeres. Mottak av den spesielle SMS-meldingen på den tapte/frastjålne enheten varsles ikke på noen måte. Ved å bruke en telefon til å sende en standard SMS-melding. For å gjøre det må det opprettes og sendes en SMS-melding på den andre enheten, som inneholder en spesiell tekst og den hemmelige koden til enheten som skal blokkeres. Slik sender du en kommando til den tapte enheten: 1. I kategorien Ekstra velger du Send kommando. Vinduet for sending av den spesielle kommandoen åpnes. 2. Trykk på Start. 73

74 B R U K E R V E I L E D N I N G 3. Velg kommandotypen Blokker, og trykk deretter på Neste (se figuren nedenfor). Figur 39. Fjernsperring av enheten 4. Tast inn telefonnummeret til enheten som skal blokkeres, og trykk deretter på Neste. 5. Tast inn den hemmelige koden som er definert på enheten som skal motta meldingen, og trykk på Send. Hvis du vil opprette en SMS-melding ved hjelp av telefonens standardfunksjoner for oppretting av SMS-meldinger, sender du en standard SMS-melding til enheten du vil blokkere. SMS-meldingen må inneholde teksten block:<kode>, der <kode> er den hemmelige koden som er angitt på enheten som skal blokkeres. Meldingen skiller ikke mellom store og små bokstaver, og mellomrom før og etter kolon ignoreres. SLETTE PERSONLIGE DATA Ved tyveri eller tap av den mobile enheten kan du bruke funksjonen Utvisking av data til å slette følgende informasjon som er lagret på enheten: brukerens personlige data, dvs. alle kontakter, meldinger, galleriet, kalenderen og innstillingene for nettverkstilkoblinger (Tyveribeskyttelse sletter derimot kontaktene som er lagret i enhetens telefonbok og på SIM-kortet.), data på minnekort, filer i mappen C:\Data og i andre angitte mapper. Funksjonen sletter ikke dataene som er lagret på enheten, men inkluderer et alternativ som vil slette dem. Kun når enheten har mottatt den spesielle SMS-meldingen, vil Tyveribeskyttelse slette dataene i den opprettede listen med objekter som skal slettes (se delen "Opprette en liste med objekter som skal slettes" på side 76). Slik aktiverer du funksjonen Utvisking av data: 1. I kategorien Tyveribeskyttelse velger du Utvisking av data. Vinduet Utvisking av data åpnes. 74

75 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 2. Velg elementet Modus. Vinduet Modus åpnes. 3. Velg elementet Utvisking av data-modus, og sett verdien til På (se figuren nedenfor). 4. Velg dataene som skal slettes når enheten mottar en spesiell SMS-melding: Hvis du vil slette personlige data, går du til Slett data og merker av for verdien Ja. Hvis du vil slette filer i mappen C:\Data og i andre angitte mapper, går du til Slett mapper og merker av for Ja. Figur 40. Innstillinger for funksjonen Utvisking av data 5. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. 6. Gå til vinduet der du oppretter en liste over mapper som skal slettes (se delen "Opprette en liste over objekter som skal slettes" på side 76). Hvis funksjonen er aktivert, kan du slette personlige data fra enheten ved å gjøre følgende: Send en kommando til den tapte/frastjålne enheten. Ved å bruke alternativet Send kommando. Kaspersky Mobile Security 9.0 må være installert på den andre enheten. En spesiell SMS-melding må opprettes og sendes fra Kaspersky Mobile Security 9.0 på den andre enheten. Den består av enhetens telefonnummer og dens hemmelige kode. Mottak av den spesielle SMS-meldingen på den tapte/frastjålne enheten varsles ikke på noen måte. Ved å bruke en telefon til å sende en standard SMS-melding. På den andre enheten må det opprettes og sendes en SMS-melding som inneholder en spesiell tekst og den hemmelige koden til den tapte/frastjålne enheten. Slik sender du en kommando til den tapte/ frastjålne enheten: 1. I kategorien Ekstra velger du Send kommando. Vinduet for sending av den spesielle kommandoen åpnes. 2. Trykk på Start. 75

76 B R U K E R V E I L E D N I N G 3. Velg kommandoen Utvisking av data, og trykk deretter på Neste (se figuren nedenfor). Figur 41. Slette personlige data 4. Tast inn telefonnummeret til enheten som du vil slette dataene på, og trykk deretter på Neste. 5. Tast inn den hemmelige koden som er definert på enheten som skal motta meldingen, og trykk på Send. Hvis du vil opprette en SMS-melding ved hjelp av telefonens standardfunksjoner for oppretting av SMS-meldinger, sender du en SMS-melding til den tapte /frastjålne enheten. SMS-meldingen må inneholde teksten wipe:<kode>, der <kode> er den hemmelige koden som er angitt på enheten som skal blokkeres. Meldingen skiller ikke mellom store og små bokstaver, og mellomrom før og etter kolon ignoreres. OPPRETTE EN LISTE OVER OBJEKTER SOM SKAL SLETTES Slik legger du til en mappe i listen over mapper som skal slettes: 1. I kategorien Tyveribeskyttelse velger du Utvisking av data. Vinduet Utvisking av data åpnes. 2. Velg Mapper som skal slettes. Vinduet Mapper som skal slettes åpnes. 76

77 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 3. Velg Alternativer Legg til mappe (se figuren nedenfor). Figur 42. Legge til mapper 4. Velg den aktuelle mappen i trevisningen med mapper, og trykk deretter på OK. Mappen legges til i listen. 5. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. Slik fjerner du en mappe fra listen: 1. I Tyveribeskyttelse velger du Utvisking av data. Vinduet Utvisking av data åpnes. 2. Velg Mapper som skal slettes. Vinduet Mapper som skal slettes åpnes. 3. Velg en mappe i listen, og velg deretter Alternativer Slett mappe. 4. Bekreft fjerningen ved å trykke på Ja. OVERVÅKE UTSKIFTING AV SIM-KORT PÅ ENHETEN SIM Watch sender en melding som inneholder det nye nummeret til det innsatte SIM-kortet til et angitt telefonnummer og/eller e-postadresse, og blokkerer enheten hvis SIM-kortet byttes ut på den tapte/frastjålne enheten. Slik aktiverer du funksjonen SIM Watch og kontrollerer utskifting av SIM-kortet: 1. Velg elementet SIM Watch i kategorien Tyveribeskyttelse. Vinduet SIM Watch åpnes. 2. Velg SIM Watch-modus, og sett deretter verdien til På. 3. Konfigurer følgende SIM Watch-innstillinger (se figuren nedenfor): 77

78 B R U K E R V E I L E D N I N G E-postadresse. Hvis du vil motta en e-post med det nye nummeret til telefonen din, angir du en e- postadresse. Telefonnummer. Hvis du vil at det automatisk skal sendes en melding med det nye nummeret til telefonen din, angir du telefonnummeret som meldingen skal sendes til. Telefonnummeret kan starte med et siffer eller et plusstegn (+), og må kun inneholde sifre. Hvis SIM-kort erstattes. Du blokkerer enheten når SIM-kortet byttes ut eller når enheten slås på uten kortet, ved å stille inn verdien til Blokker. Du kan kun oppheve blokkeringen ved å taste inn den hemmelige koden. Som standard er blokkering av enheten deaktivert. Tekst når blokkert. Hvis du at det skal vises en melding på skjermen i blokkert modus, taster du inn teksten i feltet Skriv inn tekst. Som standard er teksten Enhet er blokkert angitt. Figur 43. Funksjonsinnstillinger for SIM Watch 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. FINNE ENHETENS GEOGRAFISKE KOORDINATER Funksjonen GPS Søk kan sende enhetens geografiske koordinater til en enhet som ber om det, i en SMS-melding, og/eller til en angitt e-postadresse. Denne funksjonen fungerer bare for enheter som har en innebygd GPS-mottaker. Om nødvendig vil mottakeren aktiveres automatisk. Koordinatene kan bare registreres hvis enheten er i et område som dekkes av satellitter. Hvis ingen satellitter er tilgjengelige ved tidspunktet for forespørselen, vil det gjøres flere forsøk på å finne dem ved bestemte tidsintervaller. Slik aktiverer du funksjonen GPS: 1. Velg elementet GPS Søk i kategorien Tyveribeskyttelse. Vinduet GPS Søk åpnes. 2. Velg verdien På i innstillingen GPS Søk-modus. 78

79 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 3. I innstillingen E-postadresse taster du inn e-postadressen som enhetens koordinater skal sendes til (se figuren nedenfor). Figur 44. Funksjonsinnstillinger for GPS Søk 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. Du kan sende en forespørsel om koordinatene til en enhet som har GPS Søk aktivert, på følgende måter: Ved å bruke alternativet Send kommando. Kaspersky Mobile Security 9.0 må være installert på den andre enheten. En spesiell SMS-melding må opprettes og sendes fra Kaspersky Mobile Security 9.0 på den andre enheten. Den består av enhetens telefonnummer og dens hemmelige kode. Mottak av den spesielle SMSmeldingen på den tapte/frastjålne enheten varsles ikke på noen måte. Standardalternativer for oppretting av SMS-meldinger på telefonen. På den andre enheten må det opprettes og sendes en SMS-melding som inneholder en spesiell tekst og den hemmelige koden til den tapte/frastjålne enheten. Slik sender du en kommando til den tapte/ frastjålne enheten: 1. I kategorien Ekstra velger du Send kommando. Vinduet for sending av den spesielle kommandoen åpnes. 79

80 B R U K E R V E I L E D N I N G 2. Velg kommandoen GPS Søk, og trykk deretter på Neste (se figuren nedenfor). Figur 45.Finne lokasjonen til enheten 3. Tast inn telefonnummeret til enheten som du vil finne koordinatene til, og trykk deretter på Neste. 4. Tast inn den hemmelige koden som er definert på enheten som skal motta meldingen, og trykk på Send. Hvis du vil opprette en SMS-melding ved hjelp av telefonens standardfunksjoner for oppretting av SMS-meldinger, sender du en SMS-melding til den tapte /frastjålne enheten. SMS-meldingen må inneholde teksten find:<kode>, der <kode> er den hemmelige koden som er angitt på enheten som skal blokkeres. Meldingen skiller ikke mellom store og små bokstaver, og mellomrom før og etter kolon ignoreres. En SMS-melding med enhetens koordinater sendes til nummeret som forespørselen om å finne koordinatene ble sendt fra, og til e-postadressen, hvis den ble angitt i innstillingene til GPS Søk. FJERNSTARTE FUNKSJONENE I TYVERIBESKYTTELSE Du kan sende en kommando med en spesiell SMS-melding som vil fjernstarte funksjonen Tyveribeskyttelse på den tapte/frastjålne enheten som bruker Kaspersky Mobile Security. Kommandoen mottas ubemerket på den blokkerte enheten. Slik sender du en kommando til den tapte/ frastjålne enheten: 1. I kategorien Ekstra velger du Send kommando. Vinduet for sending av den spesielle kommandoen åpnes. 2. Trykk på Start. 3. Velg en av de anbefalte funksjonene som skal fjernstartes (se figuren nedenfor): Blokker (se delen "Blokkere enheten" på side 72). Utvisking av data (se delen "Slette personlige data" på side 74). 80

81 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS GPS Søk (se delen "Finne enhetens geografiske koordinater" på side 78). Personvern (se delen "Personvern" på side 82). Figur 46. Fjernstarte funksjonene i Tyveribeskyttelse Funksjonen du velger, må være aktivert på enheten som mottar meldingen. 4. Trykk på Neste. 5. Tast inn telefonnummeret som meldingen skal sendes til, og trykk deretter på Neste. 6. Tast inn den hemmelige koden som er definert på enheten som skal motta meldingen, og trykk på Send. SKJULE PERSONLIGE DATA Delen gir informasjon om Personvern. Komponenten aktiverer skjulig av konfidensielle bruker data når enheten brukes midlertidig av andre. I DENNE DELEN Personvern Personvernsmodi Endre personvernsmodus Automatisk starting av Personvern Fjernstarting av Personvern Opprette en liste over beskyttede kontakter Valg av beskyttelsesobjekter: Personvern

82 B R U K E R V E I L E D N I N G PERSONVERN Komponenten Personvern beskytter personlige data, og forhindrer uønsket tilgang til personlig informasjon når andre midlertidig bruker enheten. Komponenten aktiverer skjuling av konfidensielle bruker data, som for eksempel kontakter (lagret i enhetens minne, på SIM-kortet eller på eksterne medier), meldinger og samtaler. Komponenten Personvern analyserer data på grunnlag av en liste over beskyttede kontakter (se delen "Velge beskyttelsesobjekter: Personvern" på side 88). Komponenten skjuler følgende informasjon for numre i denne listen: informasjon i kontaktlisten, oppføringen til nummeret i samtaleloggen (innkommende, utgående, tapt). SMS-meldinger i listen over innkommende, utgående, slettede og sendte SMS-meldinger. Informasjon om operasjonene til Personvern lagres i loggen (se delen "Programlogger" på side101). PERSONVERNSMODI Kaspersky Mobile Security 9.0 kan brukes til å administrere beskyttelse av personlige data. Komponenten Personvern startes manuelt. Som standard er den deaktivert. Personvern kan kjøres i en av disse modiene: Normal: beskyttelse av konfidensielle data er deaktivert. Innstillingene for Personvern er tilgjengelige for endringer. Privat: beskyttelse av konfidensielle data er aktivert. Komponenten Personvern skjuler alle data i forbindelse med de beskyttede kontaktene. Innstillingene for Personvern kan ikke endres. Komponentens gjeldende operasjonsstatus vises i kategorien Personvern ved siden av menyelementet Modus. Det kan ta litt tid å endre personvernsmodus. ENDRE PERSONVERNSMODUS Personvernsmodus kan endres på følgende måter: fra programgrensesnittet, med den hemmelige koden hvis enheten er aktiv i hvilemodus. Slik endrer du personvernsmodus: 1. Velg elementet Modus i kategorien Personvern. Vinduet Personvernsmodus åpnes. 82

83 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 2. Velg en verdi for innstillingen Personvernsmodus (se figuren nedenfor). Figur 47. Endre personvernsmodus 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. Hvis du vil endre personvernsmodus med den hemmelige koden når enheten er i aktiv hvilemodus, taster du inn *hemmelig kode#. Når personvernsmodus endres, vises et varsel på enhetens skjerm. AUTOMATISK STARTING AV PERSONVERN Beskyttelse av konfidensielle data starter som standard umiddelbart etter at du har aktivert Personvern. Du kan angi at Personvern skal startes automatisk etter en definert tidsperiode. Deaktiver Personvern før du endrer innstillingene. Slik konfigurerer du automatisk starting av Personvern etter at en bestemt tidsperiode har utløpt: 1. Velg Modus i kategorien Personvern. Vinduet Personvernsmodus åpnes. 2. Velg en tidsperiode som skal utløpe før Personvern aktiveres automatisk. Det gjør du ved å angi en av de anbefalte verdiene i innstillingen Aktiver automatisk (se figuren nedenfor). Ingen forsinkelse. Etter ett minutt. Etter fem minutter. Etter 15 minutter. 83

84 B R U K E R V E I L E D N I N G Etter én time. Av. Figur 48. Automatisk starting av Personvern 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. FJERNSTARTING AV PERSONVERN Kaspersky Mobile Security 9.0 lar deg fjernstarte Personvern med en spesiell SMS-melding. For å gjøre det må du først aktivere funksjonen som muliggjør fjernstarting av Personvern. Slik tillater du fjernstarting av Personvern: 1. Velg elementet Modus i kategorien Personvern. Vinduet Personvernsmodus åpnes. 84

85 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 2. Velg verdien Ja for innstillingen Skjul ved SMS (se figuren nedenfor). Figur 49. Innstillinger for fjernaktivering av Personvern 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. Komponenten Personvern kan fjernstartes på følgende måter: Send en kommando til den tapte/frastjålne enheten. Kaspersky Mobile Security 9.0 må være installert på den andre enheten. En spesiell SMS-melding må opprettes og sendes fra Kaspersky Mobile Security 9.0 på den andre enheten. Den består av enhetens telefonnummer og dens hemmelige kode. Mottak av den spesielle SMS-meldingen på den tapte/frastjålne enheten varsles ikke på noen måte. Standardalternativer for oppretting av SMS-meldinger på telefonen. På den andre enheten må det opprettes og sendes en SMS-melding som inneholder en spesiell tekst og den hemmelige koden til den tapte/frastjålne enheten. Slik sender du en kommando til den tapte/ frastjålne enheten: 1. I kategorien Ekstra velger du Send kommando. Vinduet for sending av den spesielle kommandoen åpnes. 2. Trykk på Start. 85

86 B R U K E R V E I L E D N I N G 3. Velg kommandoen Personvern, og trykk deretter på Neste (se figuren nedenfor). Figur 50. Fjernstart av Personvern 4. Tast inn telefonnummeret til enheten som du vil skjule dataene på, og trykk deretter på Neste. 5. Tast inn den hemmelige koden som er definert på enheten som skal motta meldingen, og trykk på Send. Når kommandoen mottas, startes automatisk komponenten Personvern på den tapte/frastjålne enheten. Hvis du vil opprette en SMS-melding ved hjelp av telefonens standardfunksjoner for oppretting av SMS-meldinger, sender du en standardsms-melding til enheten du vil finne. SMS-meldingen må inneholde teksten hide:<kode>, der <kode> er den hemmelige koden som er angitt på mottakerenheten. Meldingen skiller ikke mellom store og små bokstaver, og mellomrom før og etter kolon ignoreres. OPPRETTE EN LISTE OVER BESKYTTEDE KONTAKTER Komponenten Personvern skjuler personlige data (for eksempel SMS-meldinger og samtaler) som er tilknyttet bestemte abonnenter. Abonnentnumre lagres i listen over beskyttede kontakter. I DENNE DELEN Legge til et nummer i listen over beskyttede kontakter Redigere et nummer i listen over beskyttede kontakter Slette et nummer i listen over beskyttede kontakter LEGGE TIL ET NUMMER I LISTEN OVER BESKYTTEDE KONTAKTER Du kan legge til alle telefonnumre og kontaktnavn som er lagret på SIM-kortet eller i telefonens telefonbok, i listen over beskyttede kontakter. 86

87 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Deaktiver Personvern før du endrer innstillingene. Slik endrer du en oppføring i listen over beskyttede kontakter: 1. Velg elementet Kontaktliste i kategorien Personvern. Vinduet Kontaktliste åpnes. 2. Utfør en av følgende handlinger (se figuren nedenfor): Hvis du vil legge til et vilkårlig nummer, velger du Alternativer Legg til oppføring Nummer. I Nummer-vinduet som åpnes, fyller du ut feltet Skriv inn telefonnummer. Når du er ferdig med å fylle ut oppføringen, trykker du på OK. Hvis du vil legge til et nummer fra telefonboken, velger du Alternativer Legg til oppføring Kontakter. I Kontakter-vinduet som åpnes, velger du den aktuelle kontakten fra telefonboken ved hjelp av menyen Alternativer Velg. Når du er ferdig med å fylle ut oppføringen, trykker du på OK. Hvis du vil legge til et nummer som er lagret på SIM-kortet, velger du Alternativer Legg til oppføringkontakt fra SIM-kort. I Kontakter-vinduet som åpnes, velger du det aktuelle nummeret på SIM-kortet ved hjelp av menyen Alternativer Velg. Når du er ferdig med å fylle ut oppføringen, trykker du på OK. Figur 51. Legge til oppføringer i listen over beskyttede kontakter 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. REDIGERE ET NUMMER I LISTEN OVER BESKYTTEDE KONTAKTER Kun telefonnumre som er angitt manuelt, kan redigeres. Du kan ikke redigere numre som er valgt i telefonboken eller i nummerlistene på SIM-kortet. Deaktiver Personvern før du endrer komponentens innstillinger. Slik redigerer du et telefonnummer i listen over beskyttede kontakter: 1. Velg elementet Personvern i kategorien Kontaktliste. 87

88 B R U K E R V E I L E D N I N G Vinduet Kontaktliste åpnes. 2. Velg et nummer som skal redigeres, og velg deretter Alternativer Rediger oppføring. Telefonnummeret til den valgte kontakten vises på skjermen. 3. Endre dataene i feltet Skriv inn telefonnummer. 4. Når du er ferdig med redigeringen, trykker du på OK. SLETTE ET NUMMER I LISTEN OVER BESKYTTEDE KONTAKTER Du kan slette ett nummer eller alle numrene i listen over beskyttede kontakter. Slik sletter du ett nummer: 1. Velg elementet Kontaktliste i kategorien Personvern. Vinduet Kontaktliste åpnes. 2. Velg et element i listen, og velg deretter Alternativer Slett oppføring. 3. Bekreft slettingen. Det gjør du ved å trykke på Ja. Slik sletter du alle kontaktene i listen over beskyttede kontakter: 1. Velg elementet Kontaktliste i kategorien Personvern. Vinduet Kontaktliste åpnes. 2. Velg Alternativer Slett alle oppføringer. 3. Bekreft slettingen. Det gjør du ved å trykke på Ja. Listen over beskyttede kontakter tømmes. VALG AV BESKYTTELSESOBJEKTER: PERSONVERN Når komponenten Personvern er aktivert, skjules som standard alle kontakter, meldinger og oppføringer i samtalelogger, som er tilknyttet beskyttede kontakter. Du kan velge hvilke data som skal ha begrenset tilgang. Deaktiver Personvern før du endrer innstillingene. Slik velger du beskyttelsesobjekter for beskyttede numre: 1. I kategorien Personvern velger du kategorien Skjul beskyttelse. Vinduet Skjulte objekter åpnes. 2. Velg objektene som skal skjules for de beskyttede numrene. Velg verdien Skjul ved å gå til menyen Alternativer Endre for alle de aktuelle innstillingene. Alternativer for å skjule følgende objekter er tilgjengelige (se figuren nedenfor): Kontakter: skjul alle data for de beskyttede numrene i enhetens telefonbok. Meldinger: skjul alle SMS-meldinger fra beskyttede numre i listen over innkommende/utgående SMSmeldinger. 88

89 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Samtaleoppføringer: ta i mot samtaler fra beskyttede numre, men skjul innringerens nummer, og ikke vis informasjon om beskyttede numre i samtaleloggene (innkommende, utgående og tapte). Innkommende samtaler: blokker samtaler fra numre på kontaktlisten (innringer vil høre et opptattsignal). Informasjon om den mottatt samtale vises hvis Personvern er deaktivert. Innkommende SMS: ikke vis mottak av innkommende SMS-meldinger (det vises ingen melding på skjermen som varsler om en ny SMS-melding fra et skjult nummer). Alle SMS-meldinger som mottas fra skjulte numre, vises hvis Personvern er deaktivert. Figur 52. Velge skjulte objekter 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. FILTRERE NETTVERKSAKTIVITET MED BRANNMUR Delen inneholder informasjon om komponenten Brannmur, som overvåker innkommende og utgående tilkoblinger på enheten. Du får også veiledning i hvordan du aktiverer/deaktiverer komponentens operasjoner og velger ønsket sikkerhetsnivå. I DENNE DELEN Om Brannmur Brannmurens sikkerhetsnivåer Velge sikkerhetsnivå for brannmuren Varsel om tilkoblingsforsøk OM BRANNMUR Brannmuren analyserer alle nettverkstilkoblingene på enheten. Den blokkerer eller tillater nettverksaktivitet ut fra hvilket sikkerhetsnivå som er valgt. 89

90 B R U K E R V E I L E D N I N G Brannmuren i Kaspersky Mobile Security 9.0 er deaktivert når du har installert programmet. Hvis du vil varsles om alle blokkerte tilkoblinger, bruker du Brannmur-varsler (se delen "Varsel om tilkoblingsforsøk" på side 91). Informasjon om brannmurens operasjoner lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). BRANNMURENS SIKKERHETSNIVÅER Brannmurens operasjon tar utgangspunkt i sikkerhetsnivåene. Det gjeldende sikkerhetsnivået bestemmer hvilke nettverksprotokoller som kan brukes til å overføre informasjon, og hvilke som skal blokkeres. Følgende sikkerhetsnivåer er tilgjengelige: Av: all nettverksaktivitet er tillatt. Dette sikkerhetsnivået er valgt som standard. Kun innkommende tilkoblinger blokkeres: blokker kun innkommende tilkoblinger. Utgående tilkoblinger tillates. Utgående tilkoblinger som bruker SSH-, HTTP-, HTTPS-, IMAP-, SMTP- og POP3-protokoller tillates: blokker alle innkommende tilkoblinger. Du kan sjekke e-postmeldinger, vise webområder og laste ned filer. Utgående tilkoblinger kan bare opprettes ved å bruke portene SSH, HTTP, HTTPS, IMAP, SMTP, POP3. Blokker alle: blokker all nettverksaktivitet, unntatt for oppdatering av programmets databaser og fornyelse av lisensen. Du kan endre brannmurens sikkerhetsnivå (se delen "Velge sikkerhetsnivå for brannmuren" på side 90). Gjeldende modus vises i kategorien Brannmur ved siden av menyelementet Modus. VELGE SIKKERHETSNIVÅ FOR BRANNMUREN Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik angir du brannmurens sikkerhetsnivå: 1. Velg elementet Modus i kategorien Brannmur. Vinduet Modus åpnes. 90

91 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 2. Velg en av de anbefalte sikkerhetsnivåene (se figuren nedenfor). Figur 53. Velge sikkerhetsnivå for brannmuren 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. VARSEL OM TILKOBLINGSFORSØK Brannmuren blokkerer alle uautoriserte tilkoblinger ut fra valgt sikkerhetsnivå (se delen "Velge sikkerhetsnivå for brannmuren" på side 90). Hvis du vil at brannmuren skal informere deg om blokkerte tilkoblinger på den mobile enheten, bruker du Brannmur-varsler. Hvis du vil motta informasjon om tilkoblingsforsøk som er blokkert på valgt sikkerhetsnivå for brannmuren, følger du denne framgangsmåten: 1. I kategorien Brannmur velger du elementet Varsler. 91

92 B R U K E R V E I L E D N I N G 2. Velg verdien Varsle i innstillingen Ved blokkering (se figuren nedenfor). Figur 54. Konfigurere Brannmur-varsler 3. Trykk på OK for å lagre endringene. KRYPTERE PERSONLIGE DATA Denne delen inneholder informasjon om komponenten Kryptering, som beskytter konfidensielle data på enheten din. Du får også veiledning i hvordan du aktiverer/deaktiverer komponentens operasjoner og krypterer/dekrypterer valgte mapper. I DENNE DELEN Om Kryptering Kryptering av data Dekryptere data Blokkere tilgang til krypterte data OM KRYPTERING Kaspersky Mobile Security 9.0 støtter ikke kryptering av data på mobile enheter som kjører Symbian 60-serien, 5. utgave. Komponenten Kryptering forhindrer at andre personer får tilgang til dataene på enheten, selv om de har tilgang til den mobile enheten. Komponenten tillater kryptering av alle ikke-system mapper. Den hemmelige koden må angis for å dekryptere dataene. Når enheten går over i strømsparingsmodus, og den definerte tidsperioden utløper (se delen "Beskytte tilgang til krypterte data" på side 95), blokkeres automatisk tilgang til dataene. Dataene i mappen krypteres når du utfører kommandoen Krypter. Deretter vil data automatisk krypteres og dekrypteres når de overføres til mappen, pakkes ut eller åpnes. 92

93 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Komponenten Kryptering er som standard deaktivert etter at du har installert Kaspersky Mobile Security 9.0. Informasjon om komponentens operasjoner lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). KRYPTERING AV DATA Komponenten Kryptering krypterer alle ikke-system mapper som finnes i minnet eller på minnekortet. Listen over alle filer som allerede er kryptert og dekryptert, er tilgjengelig i kategorien Kryptering, elementet Mappeliste. Du kan også kryptere alle mapper som er i mappelisten, umiddelbart. Slik krypterer du data: 1. Velg elementet Mappeliste i kategorien Kryptering. Vinduet Mappeliste åpnes. 2. Velg Alternativer Legg til mappe (se figuren nedenfor). Figur 55. Kryptering av data Det vil åpnes et vindu med en trevisning av systemfilene. 3. Velg mappen som skal krypteres, og start krypteringsprosessen av den valgte mappen. Det gjør du ved å velge Alternativer Krypter. Du beveger deg rundt i filsystemet ved å bruke enhetens stylus-penn eller joystick-knapper på denne måten: Opp og Ned bevegelse i den valgte mappen, Venstre og Høyre flytter deg ett nivå opp eller ned fra den gjeldende mappen. 4. Trykk på OK. Den krypterte mappen legges til i mappelisten. Når krypteringsprosessen er fullført, endres navnet på elementet Krypter til Dekrypter i menyen Alternativer. 93

94 B R U K E R V E I L E D N I N G Deretter vil data automatisk krypteres og dekrypteres når du arbeider med data i den krypterte mappen, flytter dem ut av mappen eller plasserer nye data i mappen. Hvis du vil kryptere alle mappene i listen på en gang, følger du denne framgangsmåten: 1. I kategorien Kryptering velger du Mappeliste. Vinduet Mappeliste åpnes. 2. Velg Alternativer Ytterligere handlinger Krypter alle. 3. Trykk på OK. DEKRYPTERING AV DATA Du kan fullstendig dekryptere krypterte data (se delen "Kryptering av data" på side 93). Du kan dekryptere én eller alle krypterte mapper på enheten. Slik dekrypterer du en kryptert mappe: 1. Velg Mappeliste i kategorien Kryptering. Vinduet Mappeliste, som inneholder en liste over alle krypterte og dekrypterte mapper, åpnes. 2. Velg mappen du vil dekryptere, i listen, og velg deretter Alternativer Dekrypter (se figuren nedenfor). Figur 56. Dekryptere data 3. Trykk på OK når dekrypteringen er fullført. Når krypteringsprosessen er fullført, endres navnet på elementet Dekrypter til Krypter i menyen Alternativer. Du kan bruke kryptering av data på nytt (se delen "Kryptering av data" på side 93). Hvis du vil dekryptere alle mappene i listen på en gang, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg elementet Mappeliste i kategorien Kryptering. Vinduet Mappeliste åpnes. 94

95 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 2. Velg Alternativer Ytterligere handlinger Dekrypter alle. 3. Trykk på OK. BLOKKERE TILGANG TIL KRYPTERTE DATA Med Kryptering kan du blokkere tilgang til krypterte data umiddelbart, eller ved utløpet av en definert tidsperiode som startes når enheten går over i strømsparingsmodus. Som standard blokkeres krypterte data umiddelbart når bakgrunnsbelysningen deaktiveres. Du kan definere hvor lenge de krypterte dataene skal være tilgjengelige etter at enheten har gått over i strømsparingsmodus. Du må taste inn den hemmelige koden for å kunne fortsette å arbeide med de krypterte dataene. Du kan også blokkere tilgangen til krypterte data midlertidig, og aktivere ledeteksten som ber deg om å taste inn den hemmelige koden. Hvis du vil blokkere tilgang til mappen etter en definert tidsperiode, følger du denne framgangsmåten: 1. I kategorien Kryptering velger du elementet Blokker tilgang. Vinduet Blokker tilgang åpnes. 2. Angi tidsperioden som dataene skal være tilgjengelige for, etter at enheten er gått over i hvilemodus. Det gjør du ved å velge en av de tilgjengelige verdiene under (se figuren nedenfor): Ingen forsinkelse. Etter ett minutt. Etter fem minutter. Etter 15 minutter. Etter én time. Figur 57. Blokkere tilgang til krypterte data 95

96 B R U K E R V E I L E D N I N G 3. Trykk på OK for å lagre endringene. Hvis du umiddelbart vil blokkere tilgang til krypterte data, og aktivere ledeteksten som ber om den hemmelige koden, trykker du på "0" og "1" samtidig. OPPDATERE PROGRAMMETS DATABASER Denne delen inneholder informasjon om oppdatering av programmets databaser, som sikrer kontinuerlig beskyttelse av enheten. Delen gir deg også veiledning i hvordan du viser informasjon om de installerte databasene til programmet, starter oppdateringsprosessen manuelt og konfigurerer automatisk oppdatering av databasene. I DENNE DELEN Om oppdatering av programmets databaser Vise databaseinformasjon Starte oppdateringer manuelt Starte planlagte oppdateringer Oppdatere i roaming-soner Konfigurere innstillinger for Internett-tilkobling OM OPPDATERING AV PROGRAMMETS DATABASER Programmet søker gjennom enheten etter skadelige programmer ved hjelp av programmets databaser, som inneholder en beskrivelse av alle kjente, skadelige programmer, og metoder som vil nøytralisere dem. Det er svært viktig at du holder databasene oppdatert. Vi anbefaler at du oppdaterer programmets databaser regelmessig. Hvis det har gått mer en to uker etter den siste oppdateringen, anses databasene som veldig gamle. Da er det umulig å garantere pålitelig beskyttelse av enheten. Kaspersky Mobile Security 9.0 utfører oppdateringen fra Kaspersky Labs oppdateringsservere. Det er spesielle Internettområder som inneholder oppdateringer for alle databasene til Kaspersky Labs produkter. Hvis du vil oppdatere programmets databaser, må du ha en konfigurert Internett-tilkobling på den mobile enheten. Programmets databaser oppdateres i henhold til følgende algoritme: 1. Programdatabasene som er installert på den mobile enheten, sammenlignes med de som er lagret på den tilegnede oppdateringsserveren til Kaspersky Lab. 2. Kaspersky Mobile Security 9.0 utfører en av følgende handlinger: Hvis de nyeste programdatabasene er installert, vises en informasjonsmelding på skjermen. Hvis de installerte databasene er forskjellige fra de på serveren, vil en ny oppdateringspakke bli lastet ned og installert. Når oppdateringsprosessen er fullført, lukkes tilkoblingen automatisk. Hvis tilkoblingen ble opprettet før oppdateringen startet, vil den fortsatt være åpen for annen bruk. 96

97 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Innstillingene til Internett-tilkoblingen defineres automatisk som standard. Hvis innstillingene til Internett-tilkoblingen ikke er definert automatisk, må du konfigurere dem (se delen "Konfigurere innstillingene til Internett-tilkoblingen" på side 100). Du kan når som helst starte oppdateringen manuelt hvis enheten ikke er opptatt med andre oppgaver, eller du kan planlegge automatiske oppdateringer. Når du er i en roaming-sone, kan du oppdatere databasene til Kaspersky Mobile Security 9.0 for å unngå ekstrakostnader. Databasens utstedelsesdato vises i statusvinduet for Beskyttelse (se delen "Statusvindu for Beskyttelse" på side 33). Detaljert informasjon om den gjeldende databasen er tilgjengelig i kategorien Ekstra i menyelementet Databaseinformasjon. Informasjon om databaseoppdateringer registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 101). VISE DATABASEINFORMASJON Du kan vise informasjon om installerte programdatabaser. Følgende data er tilgjengelige: siste oppdateringsdato, databasenes utstedelsesdato og antall oppføringer i databasene. Hvis du vil vise informasjon om installerte databaser, velger du elementet Databaseinformasjon i kategorien Ekstra (se figuren nedenfor). Figur 58. Informasjon om installerte programdatabaser 97

98 B R U K E R V E I L E D N I N G STARTE OPPDATERINGER MANUELT Du kan starte oppdateringen av programdatabasene manuelt. Slik starter du oppdatering av databasene manuelt: 1. Velg elementet Oppdater i kategorien Antivirus. Vinduet Oppdater åpnes. 2. Velg elementet Oppdater (se figuren nedenfor). Figur 59. Starte oppdateringen manuelt Programmet starter oppdatering av databasene fra Kaspersky Lab-serveren. Informasjon om oppdateringsprosessen vises på skjermen. STARTE PLANLAGTE OPPDATERINGER Regelmessige oppdateringer er en forutsetning for effektiv beskyttelse av enheten mot infisering av skadelige objekter. Du kan konfigurere automatisk oppdatering av databasene for å gjøre dette enklere. I tillegg kan du konfigurere innstillinger for automatisk oppdatering når du befinner deg i en roaming-sone (se delen "Oppdatering i roaming-soner" på side 99). Slik konfigurerer du en tidsplan for automatisk oppdatering av databaser: 1. Velg elementet Oppdater i kategorien Antivirus. Vinduet Oppdater åpnes. 2. Velg elementet Tidsplan. Skjermen Tidsplan åpnes. 98

99 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 3. I innstillingen Oppdater automatisk definerer du en av følgende verdier (se figuren nedenfor): Av: ikke oppdater programdatabasene i henhold til tidsplanen. Ukentlig: utfør oppdateringen en gang i uken. Da må du angi en verdi i innstillingene Oppdateringsdag og Oppdateringstidspunkt. Daglig: oppdater programdatabasen hver dag. Da angir du en verdi i innstillingen Oppdateringstidspunkt. Figur 60. Innstillinger for automatisk oppdatering 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. OPPDATERE I ROAMING-SONER Når du er i en roaming-sone, kan du deaktivere planlagte oppdateringer av databasene. Manuell oppdatering vil fremdeles være tilgjengelig i vanlig modus. Hvis du vil deaktivere planlagte oppdateringer når du er i en roaming-sone, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg Oppdater i kategorien Antivirus. Vinduet Oppdater åpnes. 2. Velg elementet Tidsplan. Skjermen Tidsplan åpnes. 99

100 B R U K E R V E I L E D N I N G 3. I innstillingen Tillat i roaming setter du verdien til Nei (se figuren nedenfor). Figur 61. Konfigurere oppdatering i roaming-soner 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. KONFIGURERE INNSTILLINGER FOR INTERNETT-TILKOBLING Kaspersky Mobile Security 9.0 bruker er tilgangspunkt som er definert som standard, for tilkobling til Internett. Innstillingene for tilgangspunktet tildeles av leverandøren. Hvis Kaspersky Mobile Security 9.0 ikke har angitt tilkoblingsinnstillingene automatisk, må du konfigurere dem manuelt. Hvis du vil konfigurere innstillingene for Internett-tilkoblingen, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg Oppdater i kategorien Antivirus. Vinduet Oppdater åpnes. 2. Velg elementet Tilkobling. 100

101 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS 3. Velg tilgangspunktet som skal brukes til å koble til oppdateringsserveren. Det gjør du ved å velge en verdi i innstillingen Tilgangspunkt, og deretter trykke på OK (se figuren nedenfor). Listen viser alle tilgangspunktene som er definert på den mobile enheten. Figur 62. Innstillinger for Internett-tilkobling 4. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. PROGRAMLOGGER Denne delen inneholder informasjon om logger som registrerer alle komponentenes operasjoner, samt alle utførte oppgaver (for eksempel oppdatering av programdatabaser, virusskanning osv.). I DENNE DELEN Om logger Vise loggoppføringer Slette loggoppføringer OM LOGGER Programloggene lagrer oppføringer om hendelser som skjer under operasjonene til Kaspersky Mobile Security. Oppføringene sorteres etter hendelsestidspunkt, og starter med de nyeste oppføringene. Det vises en separat hendelseslogg for hver komponent. 101

102 B R U K E R V E I L E D N I N G VISE LOGGOPPFØRINGER Slik viser du oppføringer i komponentens logg: 1. I kategorien til den aktuelle komponenten velger du elementet Logg. Loggen til den valgte komponenten åpnes (se figuren nedenfor). Figur 63. Valgt komponent logg 2. Bruk joysticken til å navigere i loggen: opp og ned: vis hendelsene i den gjeldende loggen, venstre og høyre: vis hendelsene i loggene til andre komponenter. Hvis du vil vise detaljert informasjon om loggoppføringene, velger du den aktuelle oppføringen, og deretter velger du Alternativer Vis informasjon. SLETTE LOGGOPPFØRINGER Du kan tømme alle loggene. Informasjon om operasjonene til alle komponentene i Kaspersky Mobile Security 9.0 slettes. Slik sletter du alle oppføringene i loggen: 1. I kategorien til en vilkårlig komponent velger du Logg. Vinduet Logger åpnes. 2. Velg Alternativer Slett logg. Alle oppføringene i alle komponentloggene slettes. 102

103 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS KONFIGURERE EKSTRA INNSTILLINGER Denne delen inneholder informasjon om tilleggsalternativene i Kaspersky Mobile Security 9.0, for eksempel hvordan du styrer programmets lydvarsler og bakgrunnsbelysning, og hvordan du aktiverer/deaktiverer visning av tips, beskyttelsesikonet og statusvinduet for Beskyttelse. I DENNE DELEN Endre den hemmelige koden Vise tips Konfigurere lydvarsler Styre bakgrunnsbelysningen Vise statusvinduet Vise beskyttelsesikonet ENDRE DEN HEMMELIGE KODEN Du kan endre den hemmelige koden, som defineres av deg når du har aktivert programmet. Slik endrer du den hemmelige koden: 1. Velg elementet Innstillinger i kategorien Ekstra. Vinduet Innstillinger åpnes. 2. Velg innstillingen Endre kode. 3. Tast inn den gjeldende koden i feltet Skriv inn kode og trykk på OK. 4. Tast inn den nye koden i feltet Skriv inn ny kode, og trykk deretter på OK for å lagre endringene. VISE TIPS Når du konfigurerer innstillingene til komponentene, viser Kaspersky Mobile Security 9.0 som standard en ledetekst med en kort beskrivelse av den valgte funksjonen. Du kan konfigurere visning av tips i Kaspersky Mobile Security 9.0. Hvis du vil konfigurere visning av tips, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg elementet Innstillinger i kategorien Ekstra. Vinduet Innstillinger åpnes. 2. Velg en av de tilgjengelige verdiene i innstillingen Tips: Vis: viser tips før du konfigurerer innstillingene til den valgte funksjonen. Skjul: ikke vis tips. 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. 103

104 B R U K E R V E I L E D N I N G KONFIGURERE LYDVARSLER Noen ganger oppstår det bestemte hendelser under kjøring av programmet, for eksempel oppdages det et infisert objekt eller virus, gyldighetsperioden er utløpt osv. Du kan aktivere lydvarsler hvis du vil at programmet skal informere deg nå det oppstår slike hendelser. Kaspersky Mobile Security 9.0 inkluderer som standard kun lydvarsler som er angitt i enhetens gjeldende modus. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik styrer du lydvarsler for programmet: 1. Velgelementet Innstillinger i kategorien Ekstra. Vinduet Innstillinger åpnes. 2. Velg en av verdiene for innstillingen Lydvarsler (se figuren nedenfor): Alltid: varsle med lyd uansett hvilken profil som er valgt på enheten. I henhold til profilen: bruk lydvarsler avhengig av valgt modus. Deaktiver: ikke bruk lydvarsler. Figur 64. Styre lydvarsler 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. STYRE BAKGRUNNSBELYSNINGEN Når programmet utfører beskyttelsesoppgaver, brukes det mye strøm. Hvis du vil spare strøm når du utfører disse oppgavene, kan du deaktivere bakgrunnsbelysningen manuelt. 104

105 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik konfigurerer du bakgrunnsbelysningen mens det utføres oppgaver: 1. Velg elementet Innstillinger i kategorien Ekstra. Vinduet Innstillinger åpnes. 2. Velg en av verdiene for innstillingen Bakgrunnslys (se figuren nedenfor): I henhold til profilen: bruk bakgrunnsbelysning avhengig av valgt modus. Aktiver: bruk alltid bakgrunnsbelysning. Figur 65. Styre bakgrunnsbelysningen 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. VISE STATUSVINDUET Du kan velge om programmets statusvindu skal vises når du starter programmet. Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik konfigurerer du visning av statusvinduet når programmet startes: 1. Velg elementet Innstillinger i kategorien Ekstra. Vinduet Innstillinger åpnes. 2. Velg en av verdiene for innstillingen Statusskjerm (se figuren nedenfor): Vis: vis statusvinduet. 105

106 B R U K E R V E I L E D N I N G Skjul: ikke vis statusvinduet. Figur 66. Konfigurere visning av statusvinduet 3. Trykk på Tilbake for å lagre endringene. VISE BESKYTTELSESIKONET Hvis du vil vise beskyttelsesstatusen, kan du konfigurere visning av beskyttelsesikonet på skjermen til den mobile enheten (se delen "Beskyttelsesikon" på side 33). Hvis du vil redigere innstillingene, kan du bruke enhetens joystick eller velge Alternativer Endre. Slik endrer du visningsinnstillingene til beskyttelsesikonet: 1. Velg elementet Beskyttelse i kategorien Antivirus. Vinduet Beskyttelse åpnes. 2. Velg en av verdiene for innstillingen Beskyttelsesikon (se figuren nedenfor): Alltid vis: vis beskyttelsesikonet på enhetens skjerm. Kun i menyen: vis beskyttelsesikonet kun når menyen til enheten eller menyen til Kaspersky Mobile Security 9.0 er åpne. 106

107 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R S Y M B I A N OS Ikke vis: ikke vis beskyttelsesikonet. Figur 67. Visningsinnstillingene for beskyttelsesikonet 3. Trykk på OK for å lagre endringene. 107

108 KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 FOR MICROSOFT WINDOWS MOBILE Denne delen beskriver operasjonene til Kaspersky Mobile Security for mobile enheter som kjører et av følgende operativsystemer: Microsoft Windows Mobile 5.0. Microsoft Windows Mobile 6.0, 6.1, 6.5. I DENNE DELEN Installere Kaspersky Mobile Security Avinstallere programmet Oppdatere fra programversjon 8.0 til versjon Komme i gang Programgrensesnittet Beskyttelse av filsystemet Skanning av enheten Sette skadelige objekter i karantene Filtrere innkommende samtaler og SMS-meldinger Begrense utgående samtaler og SMS-meldinger Barnesperre Beskyttelse av data ved tap eller tyveri av enheten Skjule personlige data Filtrere nettverksaktivitet med Brannmur Kryptere personlige data Oppdatere programmets databaser Programlogger Konfigurere ekstra innstillinger INSTALLERE KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 Programmet installeres på en mobil enhet i flere trinn. Vi anbefaler au du lukker alle åpne programmer før du starter installajsonen. 108

109 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Slik installerer du Kaspersky Mobile Security 9.0: 1. Koble den mobile enheten til datamaskinen ved hjelp av programmet Microsoft ActiveSync. 2. Utfør en av følgende handlinger: Hvis du har kjøpt programmet på CD-ROM, kjører du det automatiske installasjonsprogrammet for Kaspersky Mobile Security 9.0 som du finner på CD-en. Hvis du har kjøpt distribusjonspakken på Internett, kopierer du pakken til den mobile enheten på en av disse måtene: fra webområdet til Kaspersky Lab ved å bruke programmet Microsoft ActiveSync ved hjelp av et minnekort Kjør installasjonsprogrammet ved å åpne arkivet som inneholder distribusjonspakken, på den mobile enheten. 3. Les gjennom Lisensavtalen, som er inngått mellom deg og Kaspersky Lab. Hvis du godtar alle betingelsene i avtalen, trykker du på OK. Kaspersky Mobile Security 9.0 installeres på enheten. Hvis du ikke godtar betingelsene i lisensavtalen, trykker du på Avbryt. 4. Velg språket som skal brukes for grensesnittet til Kaspersky Mobile Security 9.0, og trykk deretter på OK. 5. Du må starte enheten på nytt for å fullføre installasjonen. Det gjør du ved å trykke på Start på nytt. Programmet installeres med parameterne som er anbefalt av ekspertene hos Kaspersky Lab. AVINSTALLERE PROGRAMMET Slik avinstallerer du Kaspersky Mobile Security 9.0: 1. Dataene på enheten hvis de er kryptert med Kaspersky Mobile Security 9.0 se delen "Dekryptering av data" på side 181). 2. Deaktivere komponenten Personvern (se delen "Aktivere/deaktivere komponenten Personvern" på side 170). 3. Lukke Kaspersky Mobile Security 9.0 Det gjør du ved å trykke på Meny Avslutt. 4. Avinstaller Kaspersky Mobile Security 9.0. Det gjør du på følgende måte: a. Trykk på Start Innstillinger. 109

110 B R U K E R V E I L E D N I N G b. Velg Fjern programmer i kategorien System (se figuren nedenfor). Figur 68. Kategorien System c. Velg Kaspersky Mobile Security i listen over installerte programmer, og trykk deretter på Ta bort (se figuren nedenfor). Figur 69. Velge programmet du vil avinstallere d. I vinduet som åpnes, bekrefter du avinstalleringen av programmet ved å trykke på Ja. e. Tast inn den hemmelige koden og trykk på OK. f. Angi om du vil beholde programinnstillingene og objekter i karantene (se figuren nedenfor): Hvis du vil beholde programinnstillingene og objekter i karantene, trykker du på Behold (se figuren nedenfor). 110

111 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Hvis du vil avinstallere hele programmet, trykker du på Ta bort. Figur 70. Fjerner programinnstillingene 5. Start enheten på nytt for å fullføre avinstalleringen av programmet. OPPDATERE FRA PROGRAMVERSJON 8.0 TIL VERSJON 9.0 Hvis Kaspersky Mobile Security 8.0 allerede er installert på den mobile enheten din, kan du oppdatere den til Kaspersky Mobile Security 9.0. Før du oppdaterer programversjonen deaktiverer du Kryptering dekrypter alle data (se delen"dekryptering av data" på side 181). Slik oppdaterer du programversjonen: 1. Lukk den gjeldende versjonen av Kaspersky Mobile Security. Det gjør du ved å trykke på Meny Avslutt. 2. Kopier programmets distribusjonspakke til enheten. på en av disse måtene: fra webområdet til Kaspersky Lab ved å bruke programmet Microsoft ActiveSync ved hjelp av et minnekort 3. Start distribusjonspakken til Kaspersky Mobile Security 9.0 på enheten. 4. Les grundig gjennom lisensavtalen. Hvis du godtar disse betingelsene, trykker du på OK. Du vil bli bedt om å avinstallere versjon 8.0 først. 5. Bekreft avinstalleringen av programversjon 8.0 ved å trykke på OK. 6. Angi den hemmelige koden angitt i den tidligere versjonen av programmet. 111

112 B R U K E R V E I L E D N I N G 7. Slett de konfigurerte innstillingene til den forrige programversjonen. Det gjør du ved å trykke på Slett. Innstillingene kan kun beholdes når du flytter fra en versjon til en annen innen samme produktgenerasjon. Parameterne i programversjon 8.0 er ikke kompatible med versjon Du må starte enheten på nytt for å fullføre avinstalleringsprosessen. Det gjør du ved å trykke på Start på nytt. 9. Når du har startet enheten på nytt, kjører du installasjonsprogrammet for Kaspersky Mobile Security 9.0 (se delen "Installasjon av Kaspersky Mobile Security 9.0" på side 108). Hvis lisensperioden til Kaspersky Mobile Security 8.0 ikke har utløpt, aktiverer du programversjon 9.0 ved hjelp av aktiveringskoden til versjon 8.0 (se delen "Aktivere programmet" på side 112). KOMME I GANG Denne delen inneholder informasjon om hvordan du klargjør Kaspersky Mobile Security 9.0 (aktiverer den og oppretter en hemmelig kode), kjører programmet, oppdaterer databasene og skanner enheten etter virus. I DENNE DELEN Aktivere programmet Taste inn den hemmelige koden Starte programmet Oppdatere programmets databaser Skanne enheten etter virus Vise informasjon om programmet Administrere lisensen AKTIVERE PROGRAMMET Kaspersky Mobile Security 9.0 må være aktivert for at du skal kunne bruke programmet. Under aktiveringsprosessen må du angi en hemmelig kode, som kontrolleres og registreres på Kaspersky Labs servere. Deretter vil programmet hente inn og installere nøkkelfilen. Du kan få tak i en aktiveringskode på følgende måte: (se delen "Kjøpe en aktiveringskode på Internett" på side 115), ved å avslutte Kaspersky Mobile Security 9.0 og gå til webområdet; på webområdet fra Kaspersky Lab-leverandører. Hvis du vil aktivere Kaspersky Mobile Security 9.0 på enheten din, må du ha Internett-tilkobling. Før du aktiverer programmet må du kontrollere at innstillingene for dato på enhetens system er riktige. Du kan aktivere programmet slik: 112

113 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Aktiver prøveversjon. Velg denne aktiveringsmetoden hvis du vil bli kjent med programfunksjonene og kjøpe den kommersielle versjonen senere. En gratis nøkkelfil installeres under aktiveringen. Gyldighetsperioden til prøvelisensen vil vises på skjermen når du har fullført aktiveringen. Når gyldighetsperioden til prøvelisensen utløper, begrenses programmets funksjoner. Kun følgende funksjoner vil være tilgjengelige: Aktivering av programmet Administrasjon av programlisensen Hjelpesystemet til Kaspersky Mobile Security 9.0 Deaktivering av Kryptering Deaktivering av Personvern Det er ikke mulig å reaktivere en prøveversjon. Aktiver kommersiell lisens. Velg denne metoden hvis du har kjøpt den kommersielle versjonen av programmet og har mottatt en aktiveringskode. Når du har angitt aktiveringskoden, vil du motta en nøkkelfil som installeres. Den gir tilgang til programmets brede spekter av funksjoner. Gyldighetsperioden vil vises på enhetens skjerm. Når gyldighetsperioden er utløpt, vil programfunksjonene være begrenset, og programmet blir ikke lenger oppdatert. I DENNE DELEN Aktivere den kommersielle versjonen Aktivere prøveversjonen Kjøpe en aktiveringskode på Internett AKTIVERE DEN KOMMERSIELLE VERSJONEN Slik aktiverer du den kommersielle versjonen av programmet med aktiveringskoden: 1. Velg Start Programmer. 2. Velg KMS 9.0, og kjør programmet ved hjelp av stylus-pennen eller den midtre knappen på joysticken. Vinduet Aktivering åpnes. 3. Velg Skriv inn kode. Et aktiveringsvindu for Kaspersky Mobile Security 9.0 åpnes (se figuren nedenfor). 113

114 B R U K E R V E I L E D N I N G 4. Tast inn aktiveringskoden som du har mottatt, i fire felter, og velg deretter Neste. Figur 71. Aktivere en kommersiell versjon av programmet 5. Bekreft tilkoblingen til Internett ved å trykke på Ja. Programmet vil sende en forespørsel til Kaspersky Labs aktiveringsserver, og deretter laste ned og installere nøkkelfilen. Hvis aktiveringskoden du tastet inn av en eller annen grunn er ugyldig, vises en informasjonsmelding på skjermen. Da bør du sjekke at aktiveringskoden du har tastet inn, er riktig, og ta kontakt med forhandleren du kjøpte Kaspersky Mobile Security 9.0 av. Hvis det oppsto feil under tilkobling til serveren, og du ikke kunne motta en lisensnøkkel, annulleres aktiveringen. Hvis det er tilfellet, bør du kontrollere parameterne for tilkobling til Internett. Hvis det fremdeles ikke er mulig å korrigere feilene, tar du kontakt med teknisk støtte. 6. Gå til skjermen for inntasting av den hemmelige koden (se delen "Inntasting av hemmelig kode" på side 115). AKTIVERE PRØVEVERSJONEN Slik aktiverer du prøvelisensen for Kaspersky Mobile Security 9.0: 1. Velg Start Programmer. 2. Velg KMS 9.0, og kjør programmet ved hjelp av stylus-pennen eller den midtre knappen på joysticken. Vinduet Aktivering åpnes. 3. Velg Prøveversjon. 4. Bekreft tilkoblingen til Internett ved å trykke på Ja. Programmet vil sende en forespørsel til Kaspersky Labs aktiveringsserver, og deretter laste ned og installere nøkkelfilen. Hvis det oppsto feil under tilkobling til serveren, og du ikke kunne motta en lisensnøkkel, tar du kontakt med Teknisk støtte. 114

115 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 5. Gå til skjermen for inntasting av den hemmelige koden (se delen "Inntasting av hemmelig kode" på side 115). KJØPE EN AKTIVERINGSKODE PÅ INTERNETT Hvis du vil kjøpe aktiveringskoden for programmet på Internett, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg Start Programmer. 2. Velg KMS 9.0, og kjør programmet ved hjelp av stylus-pennen eller den midtre knappen på joysticken. Vinduet Aktivering åpnes. 3. Velg Kjøp på Internett. Vinduet Kjøp på Internett åpnes. 4. Trykk på Åpne. Vårt webområde åpnes, der du vil bli bedt om å bestille en fornyelse av lisensen. 5. Følg den trinnvise veiledningen nedenfor. 6. Når du har kjøpt aktiveringskoden, går du til aktivering av den kommersielle versjonen av programmet (se delen "Aktivere den kommersielle versjonen" på side 113). TASTE INN DEN HEMMELIGE KODEN Etter at du har aktivert programmet, vil du bli bedt om å taste inn den hemmelige koden. Den hemmelige koden forhindrer uautorisert tilgang til programinnstillingene. Du kan endre den hemmelige koden på et senere tidspunkt. Den hemmelige koden kreves i følgende tilfeller: For å få tilgang til programmet For å få tilgang til krypterte data For å aktivere/deaktivere Personvern Når du vil sende en kommando med en spesiell SMS-melding for å fjernstarte følgende funksjoner: Blokker, Utvisking av data, SIM Watch, GPS Søk og Personvern For å kunne avinstallere programmet Du må huske på den hemmelige koden. Hvis du glemmer den, kan du ikke bruke funksjonene til Kaspersky Mobile Security 9.0, få tilgang til krypterte data eller avinstallere programmet. Du anbefales å velge en hemmelig kode som består av minst 7 sifre. Slik taster du inn den hemmelige koden: 1. Etter at du har aktivert programmet, taster du inn tallene som skal være koden din, i feltet Skriv inn ny kode. 2. Tast inn den samme koden i feltet Bekreft. Koden du har angitt, sjekkes automatisk. 115

116 B R U K E R V E I L E D N I N G 3. Hvis koden betraktes som ugyldig av kontrollprosedyren, vises en advarselsmelding, og programmet vil be om en bekreftelse. Godta koden ved å trykke på OK. Hvis du vil opprette en ny kode, trykker du på Nei. 4. Når du er ferdig, trykker du på OK. STARTE PROGRAMMET Slik starter du Kaspersky Mobile Security 9.0: 1. Velg Start Programmer. 2. Velg KMS 9.0, og kjør programmet ved hjelp av stylus-pennen eller den midtre knappen på joysticken. 3. Tast inn den hemmelige koden og trykk på OK. Programmet viser et vindu som viser den gjeldende statusen til Kaspersky Mobile Security 9.0 (se delen "Statusvinduet for Beskyttelse" på side 122). Hvis du vil gå til programmets funksjoner, trykker du på Meny. OPPDATERE PROGRAMMETS DATABASER Kaspersky Mobile Security 9.0 skanner systemet etter trusler basert på programmets databaser, som inneholder beskrivelser av alle kjente skadelige programmer til dags dato, metoder som vil nøytralisere dem, og beskrivelser av andre skadelige objekter. Når du installerer programmet, er det mulig at databasene som er inkludert i installasjonspakken til Kaspersky Mobile Security 9.0, er foreldet. Vi anbefaler at du oppdaterer programmets databaser umiddelbart etter at programmet er installert. Hvis du vil oppdatere programmets databaser, må du ha en konfigurert Internett-tilkobling på den mobile enheten. Slik starter du oppdatering av databasene: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg Oppdater. Vinduet Oppdater åpnes. 3. Velg Oppdater. Programmet starter oppdatering av databasene fra Kaspersky Lab-serveren. Informasjon om oppdateringsprosessen vises på skjermen. SKANNE ENHETEN ETTER VIRUS Etter at du har installert programmet, anbefales det at du umiddelbart skanner den mobile enheten etter skadelige objekter. Den første skanningen utføres med innstillingene som er forhåndsinnstilt av ekspertene til Kaspersky Lab. Slik kjører du en fullstendig skanning av enheten: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg Skann. 116

117 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Vinduet Skann åpnes. 3. Velg Fullstendig skanning. VISE INFORMASJON OM PROGRAMMET Du kan vise generell informasjon om programmet, inkludert versjonsnummer og opphavsrett. Slik viser du informasjon om lisensen: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg kategorien Om (se figuren nedenfor). Figur 72. Informasjon om programmet ADMINISTRERE LISENSEN I forbindelse med lisensiering av Kaspersky Labs programmer er det viktig å kjenne de tre termene nedenfor: Lisensavtale Lisens Nøkkelfil Disse termene er knyttet til hverandre og utgjør ett enkelt lisensmønster. La oss se litt nærmere på hver enkelt term. Delen inneholder også instrukser om hvordan du finner mer informasjon om lisensen for Kaspersky Mobile Security 9.0, og hvordan du forlenger lisensperioden. 117

118 B R U K E R V E I L E D N I N G I DENNE DELEN Om Lisensavtalen Om lisensene til Kaspersky Mobile Security Om nøkkelfilene til Kaspersky Mobile Security Vise lisensinformasjon Fornye lisensen OM LISENSAVTALEN Den aktuelle Lisensavtalen er en avtale mellom en privatperson eller en juridisk enhet som eier en legal kopi av Kaspersky Mobile Security, og Kaspersky Lab. Avtalen er inkludert i alle programmene til Kaspersky Lab. Den inneholder informasjon om rettigheter og begrensninger ved bruk av Kaspersky Mobile Security. Når du kjøper og installerer en kopi av et program fra Kaspersky Lab, får du den ubegrensede rettigheten til å eie denne kopien, i henhold til Lisensavtalen. Kaspersky Lab kan også tilby flere tjenester: Teknisk støtte Oppdatering av databasene i Kaspersky Mobile Security Programmoduler i forbindelse med oppdatering av Kaspersky Mobile Security. For å kunne dra fordel av disse må du kjøpe og aktivere en lisens (se delen "Om lisensene til Kaspersky Mobile Security" på side 118). OM LISENSENE TIL KASPERSKY MOBILE SECURITY En lisens er rettigheten til å bruke Kaspersky Mobile Security og tilleggstjenestene (se delen "Om Lisensavtalen" på siden 118) tilknyttet programmet, som leveres av Kaspersky Lab eller dets partnere. Hver enkelt lisens har en gyldighetsperiode og -type. Den aktuelle gyldighetsperioden til lisensen er perioden som gjelder for tilleggstjenestene. Hvilke tjenester som er tilgjengelige, avhenger av lisenstypen. Følgende lisenstyper er tilgjengelige: Prøveversjon, en gratis lisens med en begrenset gyldighetsperiode. En slik lisens er ment å gi deg en smaksprøve på Kaspersky Mobile Security og hva programmet har å tilby. Den leveres med en prøveversjon av programmet, og har en kort gyldighetsperiode der du kan få tilgang til Knowledge Base (Kunnskapsbasen) (http://support.kaspersky.com) og forumet (http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=3). Hvis du bruker prøvelisensen, kan du ikke ta kontakt med Teknisk støtte, og når gyldighetsperioden har utløpt, kan du ikke lenger bruke alle funksjonene til Kaspersky Mobile Security. Kommersiell er en kostnadspliktig lisens med en gyldighetsperiode på, som regel, ikke mindre en ett år. En slik lisens utstedes til brukeren når han/hun kjøper programmet. Når gyldighetsperioden til Kaspersky Mobile Securitys kommersielle lisens er utløpt, vil noen av funksjonene til programmet ikke lenger være tilgjengelige, og programdatabasene blir ikke oppdatert. I et slikt tilfelle kan vi ikke lenger garantere full beskyttelse av enheten. For at du skal kunne fortsette å bruke programmet og tilleggstjenestene må du kjøpe og aktivere en kommersiell lisens. 118

119 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Lisensen aktiveres ved at du installerer nøkkelfilen (se delen "Om nøkkelfilene til Kaspersky Mobile Security" på side 119) som er tilknyttet lisensen. OM NØKKELFILENE TIL KASPERSKY MOBILE SECURITY En nøkkelfil er en fil som fungerer som din personlige nøkkel for å kunne bruke produktet. Dette teknologiske hjelpemidlet lar deg aktivere en lisens som er tilknyttet filen, og dessuten gir den deg rettigheten til å bruke programmet og tilleggstjenestene. Nøkkelfilen er inkludert i programmets distribusjonssett hvis du kjøpte det hos en forhandler av Kaspersky Lab, eller sendes i en e-postmelding hvis du kjøpte programmet fra en Internett-butikk. Nøkkelfilen inneholder følgende informasjon: Lisensens gyldighetsperiode. Lisenstypen (prøveversjon, kommersiell versjon). Lisensens begrensninger (for eksempel hvor mange datamaskiner lisensen er gyldig for, eller mengden e- postkommunikasjon som beskyttes). Kontakter for Teknisk støtte. En gyldighetsperiode for nøkkelfilen. En gyldighetsperiode for nøkkelfilen, dvs. utløpsdato, som er tilknyttet nøkkelfilen når du får tak i filen. Dette er tidspunktet som nøkkelfilen blir ugyldig på. I tillegg vil du ikke lenger kunne aktivere lisensen som er tilknyttet nøkkelfilen etter denne datoen. La oss finne ut hvordan gyldighetsperioden til nøkkelfilen er tilknyttet gyldighetsperioden til lisensen. Eksempel: Lisensens gyldighetsperiode: 300 dager Abonnementsdato for nøkkelfilen: Nøkkelfilens gyldighetsperiode: 300 dager Nøkkelfilens installasjonsdato (aktivering av lisensen): , dvs. 9 dager etter abonnementsdatoen. Resultat: Beregnet gyldighetsperiode for lisensen: 300 dager 9 dager = 291 dager. VISE LISENSINFORMASJON Du kan vise følgende lisensinformasjon: nøkkelfil, type, antall dager til den utløper og enhetsnummer. Slik viser du lisensinformasjonen: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Lisens. Vinduet Ekstra åpnes. 3. Velg Om lisens. 119

120 B R U K E R V E I L E D N I N G FORNYE LISENSEN Kaspersky Mobile Security 9.0 lar deg forlenge programmets lisens. Lisensen kan forlenges på en av måtene nedenfor: På Internett: aktiver lisensen for en ettårsperiode på det tilegnede webområdet. Med aktiveringskoden: aktiver programmet med aktiveringskoden. Du kan kjøpe aktiveringskoden på eller fra din lokale leverandør av Kaspersky Lab. Hvis du vil aktivere programmet på den mobile enheten, må du ha en konfigurert Internett-tilkobling. I DENNE DELEN Fornye lisensen med aktiveringskoden Fornye lisensen på Internett F O R N Y E L I S E N S E N M E D A K T I V E R I N G S K O D E N Slik fornyer du lisensen med aktiveringskoden: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Lisens. Vinduet Ekstra åpnes. 3. Velg elementet Fornyelse. Vinduet Fornyelse åpnes. 120

121 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 4. Tast inn aktiveringskoden som du har mottatt, i fire felter, og velg deretter Neste (se figuren nedenfor). Figur 73. Fornye lisensen med aktiveringskoden 5. Bekreft opprettelse av Internett-tilkobling ved å trykke på Ja. Programmet vil sende en forespørsel til Kaspersky Labs aktiveringsserver, og deretter laste ned og installere nøkkelfilen. Når installasjonen av nøkkelfilen er fullført, vil det vises informasjon om lisensen på skjermen. Hvis aktiveringskoden du tastet inn av en eller annen grunn er ugyldig, vises en informasjonsmelding på skjermen. 6. Når du er ferdig, trykker du på OK. F O R N Y E L I S E N S E N P Å I NTE R N E T T Slik fornyer du lisensen på Internett: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Lisens. Vinduet Ekstra åpnes. 3. Velg elementet Forny på Internett. Hvis lisensens gyldighetsperiode er utløpt, endres menyelementet til Kjøp på Internett. Vinduet Forny på Internett åpnes. 121

122 B R U K E R V E I L E D N I N G 4. Trykk på Åpne (se figuren nedenfor). Figur 74. Fornye lisensen på Internett Det åpnes et webområde, der du blir bedt om å bestille en fornyelse av lisensen. Hvis gyldighetsperioden er utløpt, åpnes webområdet, der du kan kjøpe aktiveringskoden på Internett. 5. Følg den trinnvise veiledningen nedenfor. 6. Når bestillingen av fornyelsen av lisensen behandles, angir du den mottatte aktiveringskoden (se delen "Fornyelse av lisensen med aktiveringskode" på side 120). PROGRAMGRENSESNITTET Grensesnittet til Kaspersky Mobile Security 9.0 er enkelt og brukervennlig. Denne delen gir en innføring i dets hovedelementer. I DENNE DELEN Statusvindu for Beskyttelse Programmeny STATUSVINDU FOR BESKYTTELSE Statusene til programmets hovedkomponenter vises i gjeldende statusvindu. Det finnes tre mulige statuser for hver komponent, og alle disse vises med en bestemt farge, på samme måte som trafikklys. Et grønt lys betyr at beskyttelsen av enheten er tilstrekkelig på gjeldende nivå. De gule og røde lysene viser at det finnes ulike nivåer av sikkerhetstrusler. Trusler er ikke bare skadelig programvare, men kan også være foreldede programdatabaser, deaktiverte beskyttelseskomponenter, minimale operasjonsinnstillinger for programmet osv. Statusvinduet blir umiddelbart tilgjengelig når du starter programmet, og det inneholder følgende informasjon: 122

123 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Beskyttelse er beskyttelsesstatusen for beskyttelse i sanntid (se delen "Beskyttelse av filsystemet" på side 125). Et grønt statusikon angir at beskyttelsen er aktiv og på ønsket nivå, og at programdatabasene er oppdatert. Et gult ikon angir at databasene ikke har blitt oppdatert på flere dager. Et rødt ikon angir at det finnes problemer som kan føre til tap av informasjon eller infisering av enheten. For eksempel er beskyttelse slått av. Programmet har eventuelt ikke blitt oppdatert over lengre tid. Brannmur er et beskyttelsesnivå som beskytter enheten mot uønsket nettverksaktivitet (se "Filtrere nettverksaktivitet. Brannmur" på side 177). Et grønt statusikon angir at komponenten er aktiv. Brannmurens sikkerhetsnivå er valgt. Et rødt ikon angir at nettverksaktivitet ikke blir filtrert. Tyveribeskyttelse er et beskyttelsesnivå som gir deg databeskyttelse ved tap eller tyveri av enheten (se delen "Databeskyttelse ved tap eller tyveri av enheten" på side 158). Et grønt statusikon angir at funksjonen Tyveribeskyttelse er aktiv, og navnet vises under komponentens status. Et rødt ikon angir at alle funksjonene i Tyveribeskyttelse er deaktivert. Personvern er et beskyttelsesnivå som beskytter konfidensielle data (se delen "Skjule personlige data" på side 169). Et grønt statusikon angir at komponenten er aktiv. Konfidensielle data er skjulte. Et gult ikon advarer deg om at komponenten er deaktivert. Personlige data vises og er tilgjengelige for visning. Lisens er lisensens gyldighetsperiode (se delen "Administrere lisensen" på side 117). Et grønt status ikon angir at lisensens gyldighetsperiode utløper om mer enn to uker. Et gult status ikon angir at lisensens gyldighetsperiode utløper om mindre enn to uker. Et rødt ikon angir at lisensen er utløpt. Figur 75. Statusvinduet til programkomponenten 123

124 B R U K E R V E I L E D N I N G Du kan også gå til statusvinduet ved å velge Alternativer Beskyttelsesstatus. PROGRAMMENY Programkomponentene er gruppert på en logisk måte, og de er tilgjengelige fra programmenyen. Du kan gå til den valgte komponentens parametere og beskyttelsesoppgaver fra alle menyelementene. Figur 76. Programmeny Menyen til Kaspersky Mobile Security 9.0 inneholder følgende elementer: Antivirus: beskytter filsystemet mot viruser, lar deg utføre behovsbetinget skanning og oppdatere programmets databaser. Tyveribeskyttelse: lar deg blokkere enheten og slette informasjon på den hvis den blir mistet eller stjålet. Personvern: lar deg skjule konfidensielle data på enheten. Kryptering: lar deg beskytte informasjon på enheten ved hjelp av kryptering. Antisøppelpost: filtrering av uønskede innkommende samtaler og SMS-meldinger. Barnesperre: kontrollerer utgående samtaler og meldinger. Brannmur: beskyttelse av enheten når den er tilkoblet et nettverk. Ekstra: generelle programinnstillinger, detaljer om programmet, benyttede databaser og lisensen. Beskyttelsesstatus: informasjon om enhetens beskyttelsesstatus. Avslutt: avslutter programmet. Hvis du vil åpne programmenyen, velger du Meny. 124

125 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Bruk enhetens joystick eller stylus-pennen til å navigere i programmenyen. Slik går du tilbake til programmet: Velg Meny Beskyttelsesstatus. Slik avslutter du programmet: Velg Meny Avslutt. BESKYTTELSE AV FILSYSTEMET Denne delen inneholder informasjon om komponenten Beskyttelse, som forhindrer at enhetens filsystem blir infisert. Den forklarer også hvordan du aktiverer/deaktiverer Beskyttelse og justerer operasjonsinnstillingene. I DENNE DELEN Om Beskyttelse Aktivere og deaktivere Beskyttelse Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter OM BESKYTTELSE Beskyttelse starter samtidig med operativsystemet og kjører i enhetens minne. Komponenten skanner alle filer som åpnes, lagres eller kjøres. Filene skannes i henhold til følgende algoritme: 1. Komponenten fanger opp alle forsøk av brukeren eller et vilkårlig program på å få tilgang til en fil. 2. Filen skannes etter skadelige objekter (skadelig programvare). Skadelige objekter blir funnet ved å sammenligne objektet med programmets databaser, som inneholder beskrivelser av alle kjente skadelige objekter og hvordan de nøytraliseres. 3. Etter analysen kan Kaspersky Mobile Security 9.0 utføre følgende handlinger: Hvis det ble oppdaget skadelige objekter i filen, vil programmet automatisk blokkere tilgang til filen, og forsøke å utføre handlingen som er angitt i innstillingene. Hvis det ikke oppdages skadelige objekter i filen, vil den automatisk bli gjenopprettet. Informasjon om skanneresultatene lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 189). AKTIVERE OG DEAKTIVERE BESKYTTELSE Når du aktiverer Beskyttelse, overvåkes alle handlingene i systemet kontinuerlig. Ressursene til enheten brukes for å sikre beskyttelse mot skadelige objekter. Hvis du vil forbedre ytelsen til enheten når du utfører flere oppgaver samtidig, kan du deaktivere Beskyttelse midlertidig. Ekspertene til Kaspersky Lab anbefaler på det sterkeste at du ikke deaktiverer Beskyttelse, fordi det kan føre til at datamaskinen blir infisert og du mister data. Gjeldende beskyttelsesstatus vises i vinduet Antivirus ved siden av elementet Beskyttelse. Du kan aktivere/deaktivere Beskyttelse på følgende måter: 125

126 B R U K E R V E I L E D N I N G fra menyen til komponentens innstillinger Fra Antivirus-menyen Hvis du vil endre innstillingene, bruker du enhetens joystick eller stylus-penn. Slik aktiverer du Beskyttelse: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg elementet Beskyttelse. Vinduet Innstillinger åpnes. 3. Merk av for alternativet Aktiver beskyttelse (se figuren nedenfor) Figur 77. Aktivere Beskyttelse 4. Trykk på OK for å lagre endringene. Slik deaktiverer du Beskyttelse: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg elementet Beskyttelse. Vinduet Innstillinger åpnes. 3. Fjern avmerkingen for alternativet Aktiver beskyttelse. 4. Trykk på OK for å lagre endringene. 126

127 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Slik kan du raskt aktivere/ deaktivere Beskyttelse: 1. Velg Meny Antivirus. 2. Vinduet Antivirus åpnes. 3. Trykk på Aktiver/Deaktiver. Navnet på knappen vil endrest til den motsatte handlingen, avhengig av gjeldende beskyttelsesstatus. VELGE HVILKEN HANDLING SOM SKAL UTFØRES PÅ OPPDAGEDE OBJEKTER Kaspersky Mobile Security 9.0 setter som standard skadelige objekter i karantene. Du kan endre hvilken handling som skal utføres når det oppdages skadelige objekter. Hvis du vil endre innstillingene, bruker du enhetens joystick eller stylus-penn. Hvis du vil endre innstillingene for Beskyttelse, må du kontrollere at komponenten er aktivert. Slik konfigurerer du hvordan programmet skal reagere når det oppdager skadelige objekter: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg elementet Beskyttelse. Vinduet Innstillinger åpnes. 3. Definer en handling som programmet skal utføre når det oppdages et skadelig objekt. Det gjør du ved å velge en verdi i innstillingen Hvis et virus oppdages (se figuren nedenfor): Karantene: sett skadelig programvare i karantene. Slett: slett skadelige objekter uten å varsle brukeren. 127

128 B R U K E R V E I L E D N I N G Loggfør hendelse: ikke behandle skadelige objekter, men registrer informasjonen om dem i programmets logg. Blokker objektet når det registreres forsøk på å bruke det (for eksempel kopiere eller åpne). Figur 78. Velge hvilken handling som skal utføres på skadelige objekter 4. Trykk på OK for å lagre endringene. SKANNING AV ENHETEN Denne delen inneholder informasjon om skanning etter viruser og hvordan du finner og nøytraliserer trusler på enheten. I tillegg får du veiledning i hvordan du kjører skanneoppgaver, oppretter en tidsplan for kjøring av oppgaver, velger objekter som skal skannes, og definerer programmets handling når det oppdager en trussel. I DENNE DELEN Om behovsbetinget skanning Starte en skanning manuelt Starte en planlagt skanning Velge hvilken objekttype som skal skannes Konfigurere skanning av arkiver Velge hvilken handling som skal utføres på oppdagede objekter OM BEHOVSBETINGET SKANNING Skanning av enheten gjør det enklere å oppdage og nøytralisere skadelige objekter. Med Kaspersky Mobile Security 9.0 kan du utføre en fullstendig eller delvis skanning av enheten, for eksempel kan du skanne kun innholdet i enhetens minne eller i en bestemt mappe (inkludert mapper på minnekortet). Enheten skannes på følgende måte: 128

129 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 5. Kaspersky Mobile Security 9.0 skanner angitte filtyper (se delen "Velge objekttyper som skal skannes" på side 132). 6. Filen skannes etter skadelige objekter (skadelig programvare). Skadelige objekter blir funnet ved å sammenligne objektet med programmets databaser, som inneholder beskrivelser av alle kjente skadelige objekter og hvordan de nøytraliseres. Etter analysen kan Kaspersky Mobile Security 9.0 utføre følgende handlinger: Hvis det oppdages skadelige objekter i filen, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 blokkere tilgang til filen, og utføre handlingen som er definert i innstillingene (se delen "Velge handlinger som skal utføres på objekter" på side 134). Hvis det ikke oppdages skadelige objekter, vil filen umiddelbart bli tilgjengelig for brukeren. En skanneoppgave kan startes manuelt eller automatisk i henhold til en definert tidsplan (se delen "Starte en planlagt skanning" på side 131). Informasjon om skanneresultatene lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 189). STARTE EN SKANNING MANUELT Du kan når som helst starte en behovsbetinget skanning manuelt, men det er best å gjøre det når enhetens prosessor ikke er opptatt med andre oppgaver. Slik starter du en skanning etter viruser manuelt: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg Skann. Vinduet Skann åpnes. 3. Velg enhetens skanneområdet (se figuren nedenfor): Fullstendig skanning: skann hele filsystemet på enheten. Følgende objekter skannes som standard: enhetens minne og minnekortet. Skanning av minne: skann prosesser som er startet i systemminnet, og tilsvarende filer. Skanning av mappe: skann et separat objekt i filsystemet eller på minnekortet. Hvis Skanning av mappe er valgt, åpnes et vindu som viser enhetens filsystem. Bruk knappene på joysticken til å navigere gjennom filsystemet. Når du vil skanne mappen, velger du den aktuelle mappen, og deretter velger du Skann. 129

130 B R U K E R V E I L E D N I N G Figur 79. Valg av skanneområde Når skanningen har startet, vil det åpnes et skanneprosessvindu som viser skanningens status (se figuren nedenfor), inkludert antall skannede objekter, banen til objektet som skannes i øyeblikket, og en indikator som angir fremdriftsprosenten til skanneprosessen. Figur 80. Skannevinduet Hvis Kaspersky Mobile Security 9.0 oppdager et infisert objekt, vil det utføre en handling i henhold til angitte skanneparametere (se delen "Velge en handling som skal utføres på objekter" på side 134). Som standard setter Kaspersky Mobile Security 9.0 oppdagede trusler i karantene. Når skanningen er fullført, vises et sammendrag av resultatene på skjermen. Der finner du følgende informasjon: antall objekter som er skannet 130

131 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E antall oppdagede viruser (satt i karantene eller slettet) antall objekter som ikke er skannet (for eksempel filer som er blokkerte av operativsystemet, eller ikkekjørbare filer når skanningen bare søker gjennom kjørbare programfiler) skannetidspunkt 4. Når du er ferdig, trykker du på OK. STARTE EN PLANLAGT SKANNING Med Kaspersky Mobile Security 9.0 kan du opprette en tidsplan med tidspunkter for automatisk skanning. Skanningen utføres i bakgrunnsmodus. Når det oppdages et infisert objekt, vil handlingen som er definert i skanneinnstillingene bli utført på objektet (se delen "Velge en handling som skal utføres på objekter" på side 134). Som standard er planlagte skanninger deaktivert. Slik konfigurerer du en planlagt skanning: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg Skann. Vinduet Skann åpnes. 3. Velg elementet Skanneplan. Skjermen Tidsplan åpnes. 4. Merk av for alternativet Skann ifølge plan (se figuren nedenfor). 5. Velg en av de tilgjengelige verdiene i innstillingen Frekvens: Daglig: utfør skanningen hver dag. Angi klokkeslettet som du vil at skanningen skal starte på, i feltet for klokkeslett. 131

132 B R U K E R V E I L E D N I N G Ukentlig: utfør skanningen en gang i uken. Angi klokkeslett og ukedag. Figur 81. Konfigurere en automatisk skanneplan 6. Trykk på OK for å lagre endringene. VELGE HVILKEN OBJEKTTYPE SOM SKAL SKANNES Du kan angi hvilke objekttyper som skal skannes etter skadelige objekter. Hvis du vil endre innstillingene, bruker du enhetens joystick eller stylus-penn. Slik velger du hvilke objekter som skal skannes: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg Skann. Vinduet Skann åpnes. 3. Velg elementet Objekter og handlinger. Vinduet Objekter og handlinger åpnes. 4. Velg hvilke objekter som skal skannes, i feltet Objekter som skal skannes (se figuren nedenfor). Alle filer: skann alle filtyper. Arkiver i følgende formater skannes: *.zip, *.sis, *.cab og *.sisx. Kun kjørbare filer: skann bare kjørbare programfiler i følgende formater: *.exe, *.dll, *.sis, *.mdl, *.app, *.rdl, *.prt, *.pxt, *.ldd, *.pdd, *.class. Arkiver blir imidlertid ikke pakket ut for å skannes. 132

133 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Figur 82. Valg av objekter som skal skannes 5. Trykk på OK for å lagre endringene. KONFIGURERE SKANNING AV ARKIVER Viruser er ofte skjult i arkiver. Arkiver må pakkes ut for at innholdet i dem skal kunne skannes. Det kan redusere skannehastigheten betydelig. Som standard er utpakking av arkiver aktivert. Programmet skanner arkiver i følgende formater: *.zip, *.sis, *.sisx, *.cab. Hvis du vil at skanningen skal utføres raskere, kan du deaktivere utpakking av arkiver. Hvis du vil endre innstillingene, bruker du enhetens joystick eller stylus-penn. Slik deaktiverer du utpakking av arkiver: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg Skann. Vinduet Skann åpnes. 3. Velg elementet Objekter og handlinger. Vinduet Objekter og handlinger åpnes. 4. Fjern avmerkingen for alternativet Arkiver i delen Objekter som skal skannes. 5. Trykk på OK for å lagre endringene. 133

134 B R U K E R V E I L E D N I N G VELGE HVILKEN HANDLING SOM SKAL UTFØRES PÅ OPPDAGEDE OBJEKTER Som standard setter Kaspersky Mobile Security 9.0 infiserte objekter i karantene. Du kan endre hvilke handlinger du vil at programmet skal utføre når det oppdages skadelige objekter. Hvis du vil endre innstillingene, bruker du enhetens joystick eller stylus-penn. Slik konfigurerer du hvordan programmet skal reagere når det oppdager skadelige objekter: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg Skann. Vinduet Skann åpnes. 3. Velg elementet Objekter og handlinger. Vinduet Objekter og handlinger åpnes. 4. Hvis du vil at programmet skal forsøke å desinfisere infiserte objekter, merker du av for alternativet Prøv å desinfiser ved siden av Hvis et virus oppdages. 5. Definer en handling som skal utføres på et oppdaget, skadelig objekt. Det gjør du ved å velge en verdi i innstillingen Utfør handling: Hvis du allerede har merket av for alternativet Prøv å desinfiser, vil overskriften til denne innstillingen ha blitt endret til Hvis desinfisering mislykkes. Denne innstillingen bestemmer programmets handling, selv om objektet ikke er fikset. Karantene: sett objekter i karantene. Spør bruker: spør brukeren om hvilke handlinger som skal utføres når det oppdages skadelige objekter. Slett: slett skadelige objekter uten å varsle brukeren. 134

135 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Loggfør hendelse: ikke behandle skadelige objekter, men registrer informasjonen om dem i programmets logg. Blokker objektet når det registreres forsøk på å bruke det (for eksempel kopiere eller åpne). Figur 83. Velge hvilken handling som skal utføres på skadelige objekter 6. Trykk på OK for å lagre endringene. SETTE SKADELIGE OBJEKTER I KARANTENE Denne delen inneholder informasjon om karantene, en bestemt mappe som potensielt skadelige objekter plasseres i. Delen gir deg også veiledning i hvordan du arbeider med objekter i karantene, dvs. hvordan du viser, gjenoppretter eller sletter objekter i denne mappen. I DENNE DELEN Om karantene Vise objekter i karantene Gjenopprette objekter i karantene Slette objekter i karantene OM KARANTENE Karantene er en bestemt mappe der Kaspersky Mobile Security 9.0 plasserer potensielt skadelige objekter. Skadelige objekter som blir funnet under skanning av enheten eller under en beskyttelsesoperasjon, kan settes i karantene. Objekter som er satt i karantene, lagres i et pakket format (komprimert) som forhindrer at de aktiveres, og dermed ikke lenger utgjør en trussel for enheten. Objekter i karantene kan enten slettes eller gjenopprettes av brukeren. 135

136 B R U K E R V E I L E D N I N G VISE OBJEKTER I KARANTENE Du kan vise objekter som er satt i karantene. Hvert objekt er oppført med fult navn og datoen de ble funnet på. Slik viser du listen over objekter i karantene: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg elementet Karantene. Vinduet Karantene, som inneholder en liste over objekter i karantene, åpnes (se figuren nedenfor). Figur 84. Liste over objekter i karantene GJENOPPRETTE OBJEKTER I KARANTENE Hvis du er sikker på at objektet som er satt i karantene, ikke utgjør noen trussel for enheten, kan det gjenopprettes fra karantene. Det gjenopprettede objektet plasseres i den opprinnelige mappen. Slik gjenoppretter du et objekt fra karantene: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg elementet Karantene. Vinduet Karantene åpnes. 3. Velg objektet du vil gjenopprette, og trykk deretter på Meny Gjenopprett. Det valgte objektet gjenopprettes i den opprinnelige mappen. 136

137 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E SLETTE OBJEKTER I KARANTENE Du kan slette ett eller alle objektene i karantene. Slik sletter du et objekt fra karantene: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg elementet Karantene. Vinduet Karantene åpnes. 3. Velg objektet du vil slette, og trykk deretter på Meny Slett. Det valgte objektet slettes fra karantene. Slik sletter du alle objektene i karantene: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg elementet Karantene. Vinduet Karantene åpnes. 3. Trykk på Meny Slett alle. Alle objektene i karantene slettes. FILTRERE INNKOMMENDE SAMTALER OG SMS- MELDINGER Denne delen inneholder informasjon om komponenten Antisøppelpost, som filtrerer innkommende meldinger og samtaler i henhold til svarte- eller hvitelisten. Dessuten forklarer denne delen hvordan du oppretter svarte- og hvitelister, velger handlinger for Antisøppelpost i forbindelse med innkommende meldinger og samtaler, og konfigurerer innstillingene for komponentens operasjoner. 137

138 B R U K E R V E I L E D N I N G I DENNE DELEN Om Antisøppelpost Antisøppelpostmodi Endre antisøppelpostmodus Opprette en svarteliste Opprette en hviteliste Svare på SMS-meldinger og samtaler fra kontakter som ikke finnes i telefonboken Svare på SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre Velge respons for innkommende SMS-meldinger Velge respons for innkommende samtaler OM ANTISØPPELPOST Antisøppelpost beskytter enheten mot uønskede meldinger og samtaler. Antisøppelpost filtrerer innkommende SMSmeldinger og samtaler ved hjelp av de definerte svarte- og hvitelistene. Listene består av oppføringer. Hver enkelt oppføring kan inneholde følgende innstillinger: datatype (SMS-melding, samtaler, SMS-meldinger og samtaler) som filterinnstillingene brukes på (nødvendig innstilling), abonnentnummeret som dataene mottas fra, tekst som kan være del av en SMS-melding. Antisøppelpost filtrerer meldinger og samtaler på grunnlag av definerte innstillinger (se delen "Antisøppelpostmodi" på side 139). Antisøppelpost skanner alle innkommende SMS-meldinger og samtaler ut fra disse innstillingene, og bestemmer deretter om meldingen eller samtalen er ønsket eller uønsket (søppelpost). Straks Antisøppelpost har tilordnet statusen ønsket eller uønsket til en SMS-melding eller samtale, er skanningen fullført. Som standard består algoritmen for Antisøppelpost av disse trinnene: 1. Skanning av innkommende SMS-meldinger for å se om de er identiske med abonnentnummer og tekst: a. Fra svartelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen som inneholder et nummer og tekst som er identiske med data i den innkommende SMS-meldingen, anses SMS-meldingen som uønsket, og blir derfor blokkert. Programmet sletter den blokkerte SMS-meldingen b. Fra hvitelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen som inneholder et nummer og tekst som er identiske med data i den innkommende SMS-meldingen, angis SMS-meldingen som ønsket, og blir derfor tillatt. 2. Skanning av samtaler og SMS-meldinger kun for å sjekke nummeret: a. Fra svartelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen med et nummer som er identisk med avsenderens nummer (ingen tekst er angitt i oppføringen), anses SMS-meldingen som søppelpost, og blir derfor blokkert. Programmet sletter den blokkerte SMS-meldingen b. Fra hvitelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen med et nummer som er identisk med avsenderens nummer (ingen tekst er angitt i oppføringen), anses SMS-meldingen som ønsket, og blir derfor tillatt. 138

139 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 3. Skanning av en melding kun for å sjekke tekstinnholdet: a. Fra svartelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen med tekstinnhold som er identisk med dataene i den innkommende SMS-meldingen (nummeret er ikke angitt i oppføringen), anses SMS-meldingen som søppelpost, og blir derfor blokkert. Programmet sletter den blokkerte SMS-meldingen b. Fra hvitelisten. Hvis det finnes en oppføring i listen med tekstinnhold som er identisk med dataene i den innkommende SMS-meldingen (nummeret er ikke angitt i oppføringen), anses SMS-meldingen som ønsket, og blir derfor tillatt. 4. Valg av handling. Hvis det ikke finnes samsvar verken med svarte- eller hvitelisten, vil Antisøppelpost som standard tillate samtaler og SMS-meldinger, og foreslå at du utfører handlinger i forbindelse med samtaler/meldinger i varselsvinduet. Du kan også vise ytterligere informasjon i varselsvinduet. For en mottatt samtale vises nummeret til innringeren. For en SMS-melding vises abonnentens nummer og innholdet. Informasjon om blokkerte SMS-meldinger og samtaler registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 189). ANTISØPPELPOSTMODI En antisøppelpostmodus er en hovedkonfigurasjon i komponenten, eller en samling med parametre, som beskytter enheten mot uønskede meldinger og samtaler. Følgende modi er tilgjengelige for Antisøppelpost: Av: alle SMS-meldinger og samtaler mottas. Deaktiverer Antisøppelpost. Hviteliste: SMS-meldinger og samtaler som stemmer med oppføringer i Hviteliste, mottas. Alle andre SMSmeldinger og samtaler blokkeres. Blokkerte SMS-meldinger slettes. Svarteliste: SMS-meldinger og samtaler som stemmer med oppføringer i Svarteliste, blokkeres. Blokkerte SMSmeldinger slettes. Alle andre SMS-meldinger og samtaler blokkeres. Begge listene: innkommende SMS-meldinger og samtaler filtreres ved bruk av både Svarte- og hvitelisten. Hvis det mottas en SMS-melding eller en samtale fra et telefonnummer som ikke finnes i noen av listene, vil Antisøppelpost varsle deg. Du blir deretter bedt om å enten å blokkere eller motta SMS-meldingen eller samtalen, og legge til telefonnummeret i hvite- eller svartelisten. Dette er standardmoduset. Du kan redigere antisøppelpostmodus (se delen "Endre antisøppelpostmodus" på side 139). Gjeldende antisøppelpostmodus vises i kategorien Antisøppelpost ved siden av menyelementet Modus. ENDRE ANTISØPPELPOSTMODUS Slik velger du antisøppelpostmodus: 1. Velg Meny Antisøppelpost. Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Modus. Vinduet Modus åpnes. 139

140 B R U K E R V E I L E D N I N G 3. Velg en verdi for innstillingen Antisøppelpost-modus (se figuren nedenfor). Figur 85. Endre antisøppelpostmodus 4. Trykk på OK for å lagre endringene. OPPRETTE EN SVARTELISTE Du kan opprette en svarteliste som Antisøppelpost skal bruke som grunnlag for å blokkere innkommende samtaler og SMS-meldinger. Listen inneholder telefonnumre og uttrykk som angir at det dreier seg om søppelpost hvis de forekommer i en SMS. Informasjon om blokkerte SMS-meldinger og samtaler registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 189). I DENNE DELEN Legge til oppføringer i svartelisten Redigere oppføringer i svartelisten Slette oppføringer i svartelisten LEGGE TIL OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Husk på at et nummer ikke kan finnes samtidig i både svarte- og hvitelisten. Hvis et nummer allerede er lagret i en av listene, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 automatisk varsle deg om det, og den aktuelle informasjonen vil vises på skjermen. Slik legger du til en oppføring i svartelisten: 1. Velg Meny Antisøppelpost. 140

141 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Svarteliste. Vinduet Svarteliste åpnes. 3. Velg Meny Legg til (se figuren nedenfor). Vinduet Legg til oppføring åpnes. Figur 86. Legge til oppføringer i svartelisten 4. Angi verdier for følgende innstillinger (se figuren nedenfor): Blokker innkommende: type innkommende informasjon fra et abonnentnummer, som blokkeres av Antisøppelpost. SMS og samtaler: blokker innkommende samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: blokker kun innkommende samtaler. Kun SMS: blokker kun innkommende SMS-meldinger. Telefonnummer: SMS-meldinger og/eller samtaler fra dette nummeret blokkeres. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). 141

142 B R U K E R V E I L E D N I N G Inneholder tekst: nøkkelord/uttrykk som antyder at SMS-meldingen er søppelpost. Innstillingen er tilgjengelig dersom verdien for Blokker innkommende er satt til Kun SMS. Figur 87. Oppføringsinnstillinger 5. Trykk på OK for å lagre endringene. REDIGERE OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Du kan endre alle innstillingene for en oppføring i svartelisten. Slik redigerer du til en oppføring i svartelisten i Antisøppelpost: 1. Velg Meny Antisøppelpost. Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Svarteliste. Vinduet Svarteliste åpnes. 3. Velg elementet som du vil redigere, i listen, og velg deretter Meny Rediger. Vinduet Rediger oppføring åpnes. 4. Endre aktuelle innstillinger: Blokker innkommende: type innkommende informasjon fra et abonnentnummer, som blokkeres av Antisøppelpost. SMS og samtaler: blokker innkommende samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: blokker kun innkommende samtaler. Kun SMS: blokker kun innkommende SMS-meldinger. Telefonnummer: SMS-meldinger og/eller samtaler fra dette nummeret blokkeres. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). 142

143 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). Inneholder tekst: nøkkelord/uttrykk som antyder at SMS-meldingen er søppelpost. Innstillingen er tilgjengelig dersom verdien for Blokker innkommende er satt til Kun SMS. 5. Trykk på OK for å lagre endringene. SLETTE OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Det er mulig at et nummer er lagt til i svartelisten over blokkerte numre ved en feiltagelse. Du kan slette slike numre fra listen. Du kan også slette svartelisten i Antisøppelpost ved å fjerne alle oppføringene i listen. Slik sletter du en oppføring i svartelisten i Svartelisten: 1. Velg Meny Antisøppelpost. Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Svarteliste. Vinduet Svarteliste åpnes. 3. Velg oppføringen som skal slettes, i listen, og velg deretter Meny Slett. 4. Bekreft slettingen av oppføringen. Det gjør du ved å trykke på OK. Hvis du vil slette Svartelisten: 1. Velg Meny Antisøppelpost. Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Svarteliste. Vinduet Svarteliste åpnes. 3. Trykk på Meny Slett alle. Listen tømmes. OPPRETTE EN HVITELISTE Du kan opprette en hviteliste som Antisøppelpost skal bruke som grunnlag for å tillate innkommende samtaler og SMSmeldinger. Listen inneholder telefonnumre og uttrykk som angir at det ikke dreier seg om søppelpost. I DENNE DELEN Legge til oppføringer i hvitelisten Redigere oppføringer i hvitelisten Slette oppføringer i hvitelisten

144 B R U K E R V E I L E D N I N G LEGGE TIL OPPFØRINGER I HVITELISTEN Husk på at et nummer ikke kan finnes samtidig i både svarte- og hvitelisten. Hvis et nummer allerede er lagret i en av listene, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 automatisk varsle deg om det, og den aktuelle informasjonen vil vises på skjermen. Slik legger du til en oppføring i hvitelisten i Antisøppelpost: 1. Velg Meny Antisøppelpost. Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Hviteliste. Vinduet Hviteliste åpnes. 3. Velg Meny Legg til (se figuren nedenfor). Vinduet Legg til oppføring åpnes. Figur 88. Legge til oppføringer i hvitelisten 4. Angi verdier for følgende innstillinger (se figuren nedenfor): Tillat innkommende: type innkommende informasjon fra et abonnentnummer, som tillates av Antisøppelpost. SMS og samtaler: tillat innkommende samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: tillat kun innkommende samtaler. Kun SMS: tillat kun innkommende SMS-meldinger. Telefonnummer: mottak av SMS-meldinger og samtaler fra dette nummeret tillates. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). 144

145 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Inneholder tekst: nøkkelord/uttrykk som antyder at SMS-meldingen ikke er søppelpost. Innstillingen er tilgjengelig dersom verdien for Tillat innkommende er satt til Kun SMS. Figur 89. Oppføringsinnstillinger 5. Trykk på OK for å lagre endringene. REDIGERE OPPFØRINGER I HVITELISTEN Du kan endre alle innstillingene for en oppføring i hvitelisten. Slik redigerer du en oppføring i hvitelisten i Antisøppelpost: 1. Velg Meny Antisøppelpost. Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Hviteliste. Vinduet Hviteliste åpnes. 3. Velg elementet som du vil redigere, i listen, og velg deretter Meny Rediger. Vinduet Rediger oppføring åpnes. 4. Endre aktuelle innstillinger: Tillat innkommende: type innkommende informasjon fra et abonnentnummer, som tillates av Antisøppelpost. SMS og samtaler: tillat innkommende samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: tillat kun innkommende samtaler. Kun SMS: tillat kun innkommende SMS-meldinger. Telefonnummer: mottak av SMS-meldinger og samtaler fra dette nummeret tillates. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). 145

146 B R U K E R V E I L E D N I N G Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). Inneholder tekst: nøkkelord/uttrykk som antyder at SMS-meldingen ikke er søppelpost. Innstillingen er tilgjengelig dersom verdien for Tillat innkommende er satt til Kun SMS. 5. Trykk på OK for å lagre endringene. SLETTE OPPFØRINGER I HVITELISTEN Du kan slette én oppføring eller hele hvitelisten. Slik sletter du en oppføring i hvitelisten for Antisøppelpost: 1. Velg Meny Antisøppelpost. Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Hviteliste. Vinduet Hviteliste åpnes. 3. Velg oppføringen som skal slettes, i listen, og velg deretter Meny Slett. 4. Bekreft slettingen av oppføringen. Det gjør du ved å trykke på OK. Hvis du vil slette hvitelisten: 1. Velg Meny Antisøppelpost. Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Hviteliste. Vinduet Hviteliste åpnes. 3. Trykk på Meny Slett alle. Listen tømmes. SVARE PÅ SMS-MELDINGER OG SAMTALER FRA KONTAKTER SOM IKKE FINNES I TELEFONBOKEN. Hvis modusen Begge listene eller Hviteliste er valgt for Antisøppelpost (se delen "Antisøppelpostmodi" på side 139), kan du også definere responsen til Antisøppelpost når det gjelder SMS-meldinger og samtaler fra abonnentnumre som ikke finnes i telefonboken. Med Antisøppelpost kan du også utvide hvitelisten ved å legge til numre fra kontaktlisten. Hvis du vil endre innstillingene, bruker du enhetens joystick eller stylus-penn. Slik definerer du responsen til Antisøppelpost for numre som ikke finnes i telefonboken: 1. Velg Meny Antisøppelpost. Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Modus. 3. Vinduet Modus åpnes. 146

147 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 4. Velg ønsket verdi for innstillingen Tillat kontakter (se figuren nedenfor): Hvis du vil at Antisøppelpost skal behandle numre i telefonboken som en ekstra hviteliste, og blokkere mottak av SMS-meldinger og samtaler fra sendere som ikke finnes i telefonboken, merker du av for alternativet Tillat kontakter. Hvis du vil at Antisøppelpost bare skal filtrere SMS-meldinger og samtaler ut fra hvilken søppelpostmodus som er angitt, fjerner du avmerkingen for Tillat kontakter. Figur 90. Antisøppelposts respons for numre som ikke finnes i enhetens telefonbok 5. Trykk på OK for å lagre endringene. SVARE PÅ SMS-MELDINGER FRA IKKE-NUMERISKE NUMRE Hvis modusen Begge listene eller Svarteliste er valgt for Antisøppelpost (se delen "Antisøppelpostmodi" på side 139), kan du også utvide svartelisten ved å legge til ikke-numeriske numre i listen (inkludert bokstaver). Da vil Antisøppelpost blokkere SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre. Hvis du vil endre innstillingene, bruker du enhetens joystick eller stylus-penn. Slik definerer du hvordan Antisøppelpost skal reagere når det mottas meldinger fra ikke-numeriske numre: 1. Velg Meny Antisøppelpost. Vinduet Antisøppelpost åpnes. 2. Velg elementet Modus. Vinduet Modus åpnes. 3. Velg en verdi for innstillingen Ikke-numeriske numre (se figuren nedenfor): Hvis du vil at Antisøppelpost automatisk skal slette meldinger fra ikke-numeriske numre, merker du av for alternativet Blokker ikke-numeriske numre. 147

148 B R U K E R V E I L E D N I N G Hvis du vil at Antisøppelpost skal filtrere SMS-meldinger og samtaler fra ikke-numeriske numre bare ut fra hvilken antisøppelpostmodus som er definert, fjerner du avmerkingen for Blokker ikke-numeriske numre. Figur 91. Konfigurere hvilken handling Antisøppelpost skal utføre når det mottas SMS-meldinger fra ikke-numeriske numre. 4. Trykk på OK for å lagre endringene. VELGE RESPONS FOR INNKOMMENDE SMS-MELDINGER Som standard er antisøppelpostmodus satt til Begge listene (se delen "Antisøppelpostmodi" på side 139). Antisøppelpost skanner innkommende SMS-meldinger i henholdt til hvite- og svartelistene. 148

149 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Hvis avsenderens nummer ikke finnes verken i svarte- eller hvitelisten, vil Antisøppelpost varsle deg om dette. Du vil bli bedt om å velge en av de tilgjengelige handlingene i Antisøppelpost når det gjelder SMS-meldingen (se figuren nedenfor). Figur 92. Varsel fra Antisøppelpost ved mottak av SMS-melding Ved å bruke menyen kan du velge en av de følgende handlingene, som skal utføres på meldingen: Hvis du vil blokkere SMS-meldingen, og legge til avsenderens telefonnummer i svartelisten, velger du Meny Legg til svarteliste. Hvis du vil motta SMS-meldingen, og legge til avsenderens telefonnummer i hvitelisten, velger du Meny Legg til hviteliste. Hvis du vil motta SMS-meldingen uten å legge til avsenderens telefonnummer i en av listene, trykker du på Hopp over. Informasjon om blokkerte SMS-meldinger registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side189). VELGE RESPONS FOR INNKOMMENDE SAMTALER Som standard er antisøppelpostmodus satt til Begge listene (se delen "Antisøppelpostmodi" på side 139). Antisøppelpost skanner innkommende samtaler i henhold til både svarte- og hvitelisten. 149

150 B R U K E R V E I L E D N I N G Hvis avsenderens nummer ikke finnes i svarte- eller hvitelisten, vil Antisøppelpost varsle deg når skanningen er fullført, og spørre deg hvilken handling som skal utføres i forbindelse med den innkommende samtalen (se figuren nedenfor). Figur 93. Varsel fra Antisøppelpost ved godkjent samtale Du kan velge en av disse handlingene for nummeret som samtalen ble oppringt fra: Hvis du vil legge til innringerens nummer i svartelisten, velger du Meny Legg til svarteliste. Hvis du vil legge til innringerens nummer i hvitelisten, velger du Meny Legg til hviteliste. Hopp over: ikke legg til innringerens nummer i noen av listene. Informasjon om blokkerte samtaler registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side101). BEGRENSE UTGÅENDE SAMTALER OG SMS-MELDINGER BARNESPERRE Denne delen inneholder informasjon om komponenten Barnesperre, som lar deg begrense utgående samtaler og SMSmeldinger til definerte numre. I tillegg får du veiledning i hvordan du oppretter en liste med tillatte og forbudte numre, og hvordan du definerer innstillingene til Barnesperre. I DENNE DELEN Om Barnesperre Barnesperremodi Aktivere/deaktivere Barnesperre Opprette en svarteliste Opprette en hviteliste

151 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E OM BARNESPERRE Komponenten Barnesperre filtrerer utgående SMS-meldinger og samtaler ved hjelp av svarte- og hvitelistene. Filtreringen fungerer på samme måte som i komponenten Antisøppelpost. SMS-meldinger og samtaler som stemmer med oppføringer i svartelisten, blokkeres, mens de som stemmer med oppføringer i hvitelisten, tillates. Barnesperre blokkerer kun SMS-meldinger som sendes ved hjelp av enhetens standardfunksjoner. SMS-meldinger som sendes via tredjepartsprogrammer blokkeres ikke. Informasjon om komponentens operasjoner lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 189). SPERREFUNKSJONSMODI En barnesperremodus er en grunnleggende konfigurasjon av komponenten Barnesperre (et sett med parametre), som gjør det mulig for foreldre å begrense barnas utgående meldinger og samtaler. I Barnesperre er følgende modi tilgjengelige: Av: deaktiver Barnesperre. Ikke filtrer SMS-meldinger og samtaler. Denne modusen velges som standard. Hviteliste: tillat sending av SMS-meldinger og/eller samtaler kun til numre på Hvitelisten (se delen "Opprette en hviteliste" på side 155). Alle andre SMS-meldinger og samtaler blokkeres. Svarteliste: blokker sending av SMS-meldinger og/eller samtaler kun til numre på Svartelisten (se delen "Opprette en svarteliste" på side 152). Alle andre SMS-meldinger og samtaler tillates. Du kan endre Barnesperremodus se delen "Aktivere/deaktivere Barnesperre" på side 151). Den gjeldende Barnesperremodusen vises i vinduet Barnesperre ved siden av elementet Modus. AKTIVERE/DEAKTIVERE BARNESPERRE Slik endrer du sperrefunkjonsmodus: 1. Velg Meny Barnesperre. 2. Vinduet Barnesperre åpnes. 3. Velg elementet Modus. Vinduet Modus åpnes. 151

152 B R U K E R V E I L E D N I N G 4. Velg en av de anbefalte sperrefunksjonsmodiene (se figuren nedenfor). Figur 94. Endre sperrefunksjonsmodus 5. Trykk på OK for å lagre endringene. OPPRETTE EN SVARTELISTE Du kan opprette en svarteliste, som Barnesperre bruker til å avgjøre hvilke utgående SMS-meldinger og samtaler som skal blokkeres. Sending av SMS-meldinger og samtaler til telefonnumre i denne listen blokkeres. Informasjon om blokkerte SMS-meldinger og samtaler registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 189). I DENNE DELEN Legge til oppføringer i svartelisten Redigere oppføringer i svartelisten Slette oppføringer i svartelisten LEGGE TIL OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Husk på at et nummer ikke kan finnes samtidig i både svarte- og hvitelisten for Barnesperre. Hvis et nummer allerede er lagret i en av listene, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 automatisk varsle deg om det, og den aktuelle informasjonen vil vises på skjermen. Slik legger du til oppføringer i svartelisten i Barnesperre: 1. Velg Meny Barnesperre. 2. Vinduet Barnesperre åpnes. 152

153 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 3. Velg elementet Svarteliste. Vinduet Svarteliste åpnes. 4. Velg Meny Legg til (se figuren nedenfor). Figur 95. Legge til oppføringer i svartelisten Vinduet Legg til oppføring åpnes. 5. Angi verdier for følgende innstillinger (se figuren nedenfor): Blokker utgående: typen utgående informasjon fra et abonnentnummer som Barnesperre blokkerer: SMS og samtaler: blokker utgående samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: blokker kun utgående samtaler. Kun SMS: blokker kun utgående SMS-meldinger. 153

154 B R U K E R V E I L E D N I N G Telefonnummer: telefonnummeret som er blokkert for utgående SMS-meldinger og/eller samtaler. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). Figur 96. Oppføringsinnstillinger 6. Trykk på OK for å lagre endringene. REDIGERE OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Du kan endre alle innstillingene for en oppføring i svartelisten. Slik redigerer du en oppføring i svartelisten i Barnesperre: 1. Velg Meny Barnesperre. 2. Vinduet Barnesperre åpnes. 3. Velg elementet Svarteliste. Vinduet Svarteliste åpnes. 4. Velg elementet som du vil redigere, i listen, og velg deretter Meny Rediger. Vinduet Rediger oppføring åpnes. 5. Endre aktuelle innstillinger: Blokker utgående: typen utgående informasjon fra et abonnentnummer som Barnesperre blokkerer: SMS og samtaler: blokker utgående samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: blokker kun utgående samtaler. Kun SMS: blokker kun utgående SMS-meldinger. 154

155 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Telefonnummer: telefonnummeret som er blokkert for utgående SMS-meldinger og/eller samtaler. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). 6. Trykk på OK for å lagre endringene. SLETTE OPPFØRINGER I SVARTELISTEN Det er mulig at et nummer er lagt til i svartelisten over blokkerte numre ved en feiltagelse. Du kan slette slike numre fra listen. Du kan også slette svartelisten i Barnesperre ved å fjerne alle oppføringene i listen. Hvis du vil slette en oppføring fra svartelisten i Barnesperre, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg Meny Barnesperre. 2. Vinduet Barnesperre åpnes. 3. Velg elementet Svarteliste. Vinduet Svarteliste åpnes. 4. Velg oppføringen som skal slettes, i listen, og velg deretter Meny Slett. 5. Bekreft slettingen. Det gjør du ved å trykke på OK. Hvis du vil slette Svartelisten: 1. Velg Meny Barnesperre. 2. Vinduet Barnesperre åpnes. 3. Velg elementet Svarteliste. Vinduet Svarteliste åpnes. 4. Trykk på Meny Slett alle. Listen tømmes. OPPRETTE EN HVITELISTE Du kan opprette en hviteliste som Antisøppelpost skal bruke som grunnlag for å tillate innkommende samtaler og SMSmeldinger. Listen inneholder telefonnumre og uttrykk som angir at det ikke dreier seg om søppelpost. I DENNE DELEN Legge til oppføringer i hvitelisten Redigere oppføringer i hvitelisten Slette oppføringer i hvitelisten

156 B R U K E R V E I L E D N I N G LEGGE TIL OPPFØRINGER I HVITELISTEN Husk på at et nummer ikke kan finnes samtidig i både svarte- og hvitelisten for Barnesperre. Hvis et nummer allerede er lagret i en av listene, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 automatisk varsle deg om det, og den aktuelle informasjonen vil vises på skjermen. Slik legger du til oppføringer i hvitelisten i Barnesperre: 1. Velg Meny Barnesperre. 2. Vinduet Barnesperre åpnes. 3. Velg elementet Hviteliste. 4. Vinduet Hviteliste åpnes. 5. Velg Meny Legg til (se figuren nedenfor). Figur 97. Legge til oppføringer i hvitelisten Vinduet Legg til oppføring åpnes. 6. Angi verdier for følgende innstillinger (se figuren nedenfor): Tillat utgående: typen utgående informasjon som Barnesperre tillater for et abonnentnummer: SMS og samtaler: tillat utgående samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: tillat kun utgående samtaler. Kun SMS: tillat kun utgående SMS-meldinger. 156

157 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Telefonnummer: SMS-meldinger og/eller samtaler til dette nummeret tillates av Barnesperre. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). Figur 98. Oppføringsinnstillinger 7. Trykk på OK for å lagre endringene. REDIGERE OPPFØRINGER I HVITELISTEN Du kan endre alle innstillingene for en oppføring i hvitelisten. Slik redigerer du oppføringer i hvitelisten i Barnesperre: 1. Velg Meny Barnesperre. 2. Vinduet Barnesperre åpnes. 3. Velg elementet Hviteliste. 4. Vinduet Hviteliste åpnes. 5. Velg elementet som du vil redigere, i listen, og velg deretter Meny Rediger. Vinduet Rediger oppføring åpnes. 6. Endre aktuelle innstillinger: Tillat utgående: typen utgående informasjon som Barnesperre tillater for et abonnentnummer: SMS og samtaler: tillat utgående samtaler og SMS-meldinger. Kun samtaler: tillat kun utgående samtaler. Kun SMS: tillat kun utgående SMS-meldinger. 157

158 B R U K E R V E I L E D N I N G Telefonnummer: SMS-meldinger og/eller samtaler til dette nummeret tillates av Barnesperre. Telefonnummeret må bare inneholde alfanumeriske tegn. Det kan starte med et siffer, en bokstav eller et plusstegn (+). Nummeret kan også inneholde maskene "*" og "?" (der "*" er et vilkårlig antall symboler, og "?" bare representerer ett symbol). 7. Trykk på OK for å lagre endringene. SLETTE OPPFØRINGER I HVITELISTEN Du kan slette én oppføring eller hele hvitelisten. Slik sletter du oppføringer i hvitelisten i Barnesperre: 1. Velg Meny Barnesperre. 2. Vinduet Barnesperre åpnes. 3. Velg elementet Hviteliste. 4. Vinduet Hviteliste åpnes. 5. Velg oppføringen som skal slettes, i listen, og velg deretter Meny Slett. 6. Bekreft slettingen. Det gjør du ved å trykke på OK. Hvis du vil slette hvitelisten: 1. Velg Meny Barnesperre. 2. Vinduet Barnesperre åpnes. 3. Velg elementet Hviteliste. 4. Vinduet Hviteliste åpnes. 5. Trykk på Meny Slett alle. Listen tømmes. BESKYTTELSE AV DATA VED TAP ELLER TYVERI AV ENHETEN Delen inneholder informasjon om komponenten Tyveribeskyttelse, som gir deg avansert beskyttelse av personlige data hvis enheten mistes eller blir stjålet, og forenkler søk etter enheten. Du vil også få veiledning i hvordan du aktiverer/deaktiverer funksjonen Tyveribeskyttelse, definerer parametrene for funksjonen og fjernstarter beskyttelsen ved tap eller tyveri av enheten. 158

159 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E I DENNE DELEN Om Tyveribeskyttelse Blokkere enheten Slette personlige data Opprette en liste over slettede data Overvåke utskifting av SIM-kort på enheten Finne enhetens geografiske koordinater Fjernstarte funksjonene i Tyveribeskyttelse OM TYVERIBESKYTTELSE Tyveribeskyttelse beskytter data som er lagret på enheten, mot uautorisert tilgang. Denne funksjonen kan være nyttig hvis enheten mistes eller blir stjålet. Tyveribeskyttelse fjernsperrer enheten og sletter data lagret på enheten. Komponenten inneholder følgende funksjoner: Blokker: blokkerer enheten når brukeren ber om det, og lar deg angi en tekst som skal vises på skjermen i blokkert modus. Utvisking av data: med denne funksjonen kan du foreta en ugjenopprettelig sletting av brukerens personlige data (alle kontakter, meldinger, gallerier, kalendere, logger og innstillinger for nettverkstilgang), data på minnekort og filer i bestemte mapper. SIM Watch: varsler brukeren, og blokkerer den frastjålne enheten hvis SIM-kortet skiftes ut, eller hvis enheten slås på uten SIM-kortet. SIM Watch sender en melding til et angitt telefonnummer og/eller en e-postadresse, som inneholder enhetens nye telefonnummer. GPS Søk: med denne funksjonen kan brukeren finne lokasjonen til enheten, som deretter sendes i en melding til enheten som forespørselen kommer fra, eller til en angitt e-postadresse. Denne funksjonen fungerer bare for enheter som har en innebygd GPS-mottaker. Du må huske den hemmelige koden du opprettet da du kjørte Kaspersky Mobile Security 9.0 for første gang, for å kunne bruke alle funksjonene i Tyveribeskyttelse. Etter at du har installert Kaspersky Mobile Security 9 0, er alle funksjonene i Tyveribeskyttelse deaktivert. Kaspersky Mobile Security 9.0 lar deg fjernstarte Tyveribeskyttelse ved å sende en kommando til den tapte/frastjålne enheten (se delen "Fjernstarte funksjoner i Tyveribeskyttelse" på side 168). Den gjeldende statusen for hver enkelt funksjon vises i kategorien Tyveribeskyttelse ved siden av navnet til funksjonen. Informasjon om komponentens operasjoner lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 189). BLOKKERE ENHETEN Hvis enheten mistes eller blir stjålet, kan du bruke Blokker-funksjonen til å fjernsperre tilgang til enheten og dataene som er lagret på den. Sperringen (blokkeringen) kan bare oppheves ved at du taster inn den hemmelige koden. 159

160 B R U K E R V E I L E D N I N G Funksjonen blokkerer ikke enheten, men aktiverer alternativet for fjernsperring. Slik aktiverer du funksjonen Blokker: 1. Velg Meny Tyveribeskyttelse. Vinduet Tyveribeskyttelse åpnes. 2. Velg elementet Blokker. Vinduet Blokker åpnes. 3. Merk av for alternativet Aktiver blokker. 4. Tast inn meldingen som skal vises på enhetens skjerm i blokkert modus, i feltet Tekst når blokkert (se figuren nedenfor). Som standard brukes standardteksten, som du kan legge til eierens telefonnummer i, for denne meldingen. Figur 99. Innstillinger i Blokker-funksjonen 5. Trykk på OK for å lagre endringene. Hvis Blokker-funksjonen er aktivert, kan du blokkere enheten på flere måter: Ved å bruke alternativet Send kommando. Kaspersky Mobile Security 9.0 må være installert på den andre enheten. En spesiell SMS-melding må opprettes og sendes fra Kaspersky Mobile Security 9.0 på den andre enheten. Meldingen består av telefonnummeret og den hemmelige koden til den tapte/frastjålne enheten som skal blokkeres. Mottak av den spesielle SMS-meldingen på den tapte/frastjålne enheten varsles ikke på noen måte. Ved å bruke en telefon til å sende en standard SMS-melding. For å gjøre det må det opprettes og sendes en SMS-melding på den andre enheten, som inneholder en spesiell tekst og den hemmelige koden til enheten som skal blokkeres. Når du vil fjernsperre enheten, anbefaler vi at du bruker en sikker metode via Send kommando. Her sendes kommandoen og den hemmelige koden med kryptering. 160

161 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Slik sender du en kommando til den tapte/ frastjålne enheten: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Send kommando. Vinduet Send kommando åpnes. 3. I innstillingen Alternativer setter du verdien til Blokker (se figuren nedenfor). 4. Tast inn telefonnummeret til enheten som du vil blokkere, i feltet Telefonnummer. 5. Angi den hemmelige koden som er definert på mottakerenheten, i feltet Ekstern kode. Figur 100. Fjernstart av funksjonen Blokker 6. Trykk på Send. Hvis du vil opprette en SMS-melding ved hjelp av telefonens standardfunksjoner for oppretting av SMS-meldinger, sender du en standard SMS-melding til enheten du vil blokkere. SMS-meldingen må inneholde teksten block:<kode>, der <kode> er den hemmelige koden som er angitt på enheten som skal blokkeres. Meldingen skiller ikke mellom store og små bokstaver, og mellomrom før og etter kolon ignoreres. SLETTE PERSONLIGE DATA Ved tyveri eller tap av den mobile enheten kan du bruke funksjonen Utvisking av data til å slette følgende informasjon som er lagret på enheten: brukerens personlige data, dvs. alle kontakter, meldinger, galleriet, kalenderen og innstillingene for nettverkstilkoblinger (Tyveribeskyttelse sletter derimot kontaktene som er lagret i enhetens telefonbok og på SIM-kortet.), data på minnekort, filer i mappen C:\Mine dokumenter og i andre angitte mapper. 161

162 B R U K E R V E I L E D N I N G Funksjonen sletter ikke dataene som er lagret på enheten, men inkluderer et alternativ som vil slette dem. Kun når enheten har mottatt den spesielle SMS-meldingen, vil Tyveribeskyttelse slette dataene i den opprettede listen med objekter som skal slettes (se delen "Opprette en liste med objekter som skal slettes" på side 164). Slik aktiverer du funksjonen Utvisking av data: 1. Velg Meny Tyveribeskyttelse. Vinduet Tyveribeskyttelse åpnes. 2. Velg elementet Utvisking av data. Vinduet Utvisking av data åpnes. 3. Velg elementet Modus. Vinduet Utvisking av data åpnes. 4. Merk av for alternativet Aktiver Utvisking av data. 5. Velg hvilke data som skal slettes. Det gjør du ved å merke av i boksene ved siden av de ønskede innstillingene i delen Slett (se figuren nedenfor). Hvis du vil slette personlige data, merker du av for alternativet Personlige data. Hvis du vil slette filer i mappen Mine dokumenter og i andre mapper som er angitt, merker du av for alternativet Mapper. Figur 101. Velge hvilke data som skal slettes 6. Trykk på OK for å lagre endringene. 7. Gå til vinduet der du oppretter en liste over mapper som skal slettes (se delen "Opprette en liste over objekter som skal slettes" på side 164). Hvis funksjonen er aktivert, kan du slette personlige data fra enheten ved å gjøre følgende: 162

163 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Ved å bruke alternativet Send kommando. Kaspersky Mobile Security 9.0 må være installert på den andre enheten. En spesiell SMS-melding må opprettes og sendes fra Kaspersky Mobile Security 9.0 på den andre enheten. Den består av enhetens telefonnummer og dens hemmelige kode. Mottak av den spesielle SMSmeldingen på den tapte/frastjålne enheten varsles ikke på noen måte. Ved å bruke en telefon til å sende en standard SMS-melding. På den andre enheten må det opprettes og sendes en SMS-melding som inneholder en spesiell tekst og den hemmelige koden til den tapte/frastjålne enheten. Når du vil fjernslette data, anbefaler vi at du brukker en sikker metode via Send kommando. Her sendes kommandoen og den hemmelige koden med kryptering. Slik sender du en kommando til den tapte/ frastjålne enheten: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Send kommando. Vinduet Send kommando åpnes. 3. I innstillingen Alternativer setter du verdien til Utvisking av data (se figuren nedenfor). 4. Tast inn telefonnummeret til enheten som du vil slette dataene på, i feltet Telefonnummer. 5. Angi den hemmelige koden som er definert på mottakerenheten, i feltet Ekstern kode. Figur 102. Fjernstart av Utvisking av data 6. Trykk på Send. Hvis du vil opprette en SMS-melding ved hjelp av telefonens standardfunksjoner for oppretting av SMS-meldinger, sender du en SMS-melding til den tapte/frastjålne enheten. SMS-meldingen må inneholde teksten wipe:<kode>, der <kode> er den hemmelige koden som er angitt på enheten som skal blokkeres. Meldingen skiller ikke mellom store og små bokstaver, og mellomrom før og etter kolon ignoreres. 163

164 B R U K E R V E I L E D N I N G OPPRETTE EN LISTE OVER SLETTEDE DATA Med funksjonen Utvisking av data kan du opprette en liste over mapper som skal slettes når enheten mottar en spesiell SMS-melding. Slik legger du til en mappe i listen over mapper som skal slettes: 1. Velg Meny Tyveribeskyttelse. Vinduet Tyveribeskyttelse åpnes. 2. Velg elementet Utvisking av data. Vinduet Utvisking av data åpnes. 3. Velg Mapper som skal slettes. Vinduet Mapper som skal slettes åpnes. 4. Velg Alternativer Legg til mappe (se figuren nedenfor). Figur 103. Velge en mappe som skal slettes 5. Velg den aktuelle mappen i trevisningen med mapper, og trykk deretter på Velg. Mappen legges til i listen. Slik sletter du en mappe i listen (se figuren nedenfor): 1. Velg Meny Tyveribeskyttelse. Vinduet Tyveribeskyttelse åpnes. 2. Velg elementet Utvisking av data. Vinduet Utvisking av data åpnes. 3. Velg Mapper som skal slettes. 164

165 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Vinduet Mapper som skal slettes åpnes. 4. Velg en mappe i listen, og trykk på Meny Slett. OVERVÅKE UTSKIFTING AV SIM-KORT PÅ ENHETEN SIM Watch sender en melding som inneholder det nye nummeret til det innsatte SIM-kortet til et angitt telefonnummer og/eller e-postadresse, og blokkerer enheten hvis SIM-kortet byttes ut på den tapte/frastjålne enheten. Slik aktiverer du funksjonen SIM Watch og kontrollerer utskifting av SIM-kortet: 1. Velg Meny Tyveribeskyttelse. Vinduet Tyveribeskyttelse åpnes. 2. Velg elementet SIM Watch. Vinduet SIM Watch åpnes. 3. Merk av for alternativet Aktiver SIM Watch. 4. Hvis du vil kontrollere utskifting av SIM-kortet på enheten, foretar du følgende innstillinger (se figuren nedenfor): Hvis du vil at det automatisk skal sendes en melding om et nytt telefonnummer, taster du inn telefonnummeret som meldingen skal sendes til, i feltet Telefonnummer i delen Send nytt nummer. Telefonnummeret kan starte med et siffer eller et plusstegn (+), og må kun inneholde sifre. Hvis du vil motta en e-post om det nye nummeret, angir du en e-postadresse i feltet E-postadresse under Send nytt nummer. Hvis du vil blokkere enheten når SMS-kortet byttes ut eller hvis enheten slås på uten kort, går du til innstillingen Når du erstatter SIM-kortet, og merker av for alternativet Blokker enhet. Du kan kun oppheve blokkeringen ved å taste inn den hemmelige koden. Hvis du at det skal vises en melding på skjermen i blokkert modus, taster du inn teksten i feltet Tekst når blokkert. Som standard brukes standardteksten, som du kan legge til eierens telefonnummer i, for denne meldingen. 165

166 B R U K E R V E I L E D N I N G Figur 104. Funksjonsinnstillinger for SIM Watch 5. Trykk på OK for å lagre endringene. FINNE ENHETENS GEOGRAFISKE KOORDINATER Funksjonen GPS Søk kan sende enhetens geografiske koordinater til en enhet som ber om det, i en SMS-melding, og/eller til en angitt e-postadresse. Denne funksjonen fungerer bare for enheter som har en innebygd GPS-mottaker. Om nødvendig vil mottakeren aktiveres automatisk. Koordinatene kan bare registreres hvis enheten er i et område som dekkes av satellitter. Hvis ingen satellitter er tilgjengelige ved tidspunktet for forespørselen, vil det gjøres flere forsøk på å finne dem ved bestemte tidsintervaller. Slik aktiverer du funksjonen GPS: 1. Velg Meny Tyveribeskyttelse. Vinduet Tyveribeskyttelse åpnes. 2. Velg elementet GPS Søk. Vinduet GPS Søk åpnes. 3. Merk av for alternativet Aktiver GPS Søk. Som standard sender Kaspersky Mobile Security 9.0 enhetens koordinater i en SMS-melding. 4. Hvis du også vil motta enhetens koordinater i en e-postmelding, skriver du inn e-postadressen i innstillingen Send koordinater (se figuren nedenfor). 166

167 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Figur 105. Funksjonsinnstillinger for GPS Søk 5. Trykk på OK for å lagre endringene. Du kan sende en forespørsel om koordinatene til en enhet som har GPS Søk aktivert, på følgende måter: Ved å bruke alternativet Send kommando. Kaspersky Mobile Security 9.0 må være installert på den andre enheten. En spesiell SMS-melding må opprettes og sendes fra Kaspersky Mobile Security 9.0 på den andre enheten. Den består av enhetens telefonnummer og dens hemmelige kode. Mottak av den spesielle SMSmeldingen på den tapte/frastjålne enheten varsles ikke på noen måte. Standardalternativer for oppretting av SMS-meldinger på telefonen. På den andre enheten må det opprettes og sendes en SMS-melding som inneholder en spesiell tekst og den hemmelige koden til den tapte/frastjålne enheten. Hvis du vil finne ut enhetens koordinater ved å bruke fjernstyring av enheten, anbefaler vi at du bruker en sikker metode via Send kommando. Her sendes kommandoen og den hemmelige koden med kryptering. Slik sender du en kommando til den tapte/ frastjålne enheten: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Send kommando. Vinduet Send kommando åpnes. 3. For innstillingen Funksjon velger du verdien GPS Søk (se figuren nedenfor). 4. Tast inn telefonnummeret til enheten som du vil finne koordinatene til, i feltet Telefonnummer. 167

168 B R U K E R V E I L E D N I N G 5. Angi den hemmelige koden som er definert på mottakerenheten, i feltet Ekstern kode. Figur 106. Finne lokasjonen til enheten 6. Trykk på Send. Hvis du vil opprette en SMS-melding ved hjelp av telefonens standardfunksjoner for oppretting av SMS-meldinger, sender du en SMS-melding til den tapte /frastjålne enheten. SMS-meldingen må inneholde teksten find:<kode>, der <kode> er den hemmelige koden som er angitt på enheten som skal blokkeres. Meldingen skiller ikke mellom store og små bokstaver, og mellomrom før og etter kolon ignoreres. En SMS-melding med enhetens koordinater sendes til nummeret som forespørselen om å finne koordinatene ble sendt fra, og til e-postadressen, hvis den ble angitt i innstillingene til GPS Søk. FJERNSTARTE FUNKSJONENE I TYVERIBESKYTTELSE Du kan sende en kommando med en spesiell SMS-melding som vil fjernstarte funksjonen Tyveribeskyttelse på den tapte/frastjålne enheten som bruker Kaspersky Mobile Security. Kommandoen mottas ubemerket på den blokkerte enheten. Vi anbefaler at du bruker funksjonen Send kommando, fordi det er sikrere å overføre kommandoen og den hemmelige koden til den tapte/frastjålne enheten med kryptering. Slik sender du en kommando til den tapte/ frastjålne enheten: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Send kommando. 3. Vinduet Send kommando åpnes. 4. Velg en av verdiene for innstillingen Funksjon (se figuren nedenfor): Blokker. 168

169 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Utvisking av data. GPS Søk (se delen "Finne enhetens geografiske koordinater" på side 166). Personvern (se delen "Skjule personlige data" på side 169). 5. Angi telefonnummeret som SMS-meldingen skal sendes til, i feltet Telefonnummer. 6. Angi den hemmelige koden som er definert på mottakerenheten, i feltet Ekstern kode. Figur 107. Fjernstarte funksjonene i Tyveribeskyttelse 7. Trykk på Send. SKJULE PERSONLIGE DATA Delen gir informasjon om Personvern. Komponenten aktiverer skjulig av konfidensielle bruker data når enheten brukes midlertidig av andre. I DENNE DELEN Personvern Personvernsmodi Aktivere/deaktivere Personvern Automatisk starting av Personvern Fjernstarting av Personvern Opprette en liste over beskyttede kontakter Valg av beskyttelsesobjekter: Personvern

170 B R U K E R V E I L E D N I N G PERSONVERN Komponenten Personvern beskytter personlige data, og forhindrer uønsket tilgang til personlig informasjon når andre midlertidig bruker enheten. Komponenten aktiverer skjuling av konfidensielle bruker data, som for eksempel kontakter (lagret i enhetens minne, på SIM-kortet eller på eksterne medier), meldinger og samtaler. Komponenten analyserer personlige data ut fra listen over beskyttede numre (se delen "Opprette en liste over beskyttede kontakter" på side 174). Komponenten skjuler følgende informasjon for numre i denne listen: informasjon i kontaktlisten, oppføringen til nummeret i samtaleloggen (innkommende, utgående, tapt). SMS-meldinger i listen over innkommende, utgående, slettede og sendte SMS-meldinger. Informasjon om operasjonene til Personvern lagres i loggen (se delen "Programlogger" på side189). PERSONVERNSMODI Kaspersky Mobile Security 9.0 kan brukes til å administrere beskyttelse av personlige data. Komponenten Personvern startes manuelt. Som standard er den deaktivert. Personvern kan kjøres i en av disse modiene: Normal: beskyttelse av konfidensielle data er deaktivert. Innstillingene for Personvern er tilgjengelige for endringer. Privat: beskyttelse av konfidensielle data er aktivert. Komponenten Personvern skjuler alle data i forbindelse med de beskyttede kontaktene. Innstillingene for Personvern kan ikke endres. Komponentens gjeldende operasjonsstatus vises i vinduet Personvern ved siden av menyelementet Modus. Det kan ta litt tid å endre personvernsmodus. AKTIVERE/DEAKTIVERE PERSONVERN Personvernsmodus kan endres på følgende måter: fra menyen til komponentens innstillinger fra Personvern-menyen. Slik endrer du personvernsmodus: 1. Velg Meny Personvern. Vinduet Personvern åpnes. 2. Velg elementet Modus. Vinduet Modus åpnes. 3. Velg en verdi for innstillingen Modus (se figuren nedenfor). 170

171 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 4. Trykk på OK. Figur 108. Endre personvernsmodus 5. Bekreft endring av personvernsmodus. Det gjør du ved å trykke på OK. Slik endrer du personvernsmodus: 1. Velg Meny Personvern. Vinduet Personvern åpnes. 2. Trykk på Privat/Normal. Navnet på knappen vil endres til den motsatte modusen, avhengig av gjeldende personvernsstatus. 3. Bekreft endring av personvernsmodus. Det gjør du ved å trykke på OK. AUTOMATISK STARTING AV PERSONVERN Beskyttelse av konfidensielle data starter som standard umiddelbart etter at du har aktivert Personvern. Du kan angi at Personvern skal startes automatisk etter en definert tidsperiode. Deaktiver Personvern før du endrer komponentens innstillinger. Slik konfigurerer du automatisk starting av Personvern etter at en bestemt tidsperiode har utløpt: 1. Velg Meny Personvern. Vinduet Personvern åpnes. 2. Velg elementet Modus. 3. Vinduet Modus åpnes. 4. Merk av for alternativet Angi blokkeringsforsinkelse (se figuren nedenfor). 171

172 B R U K E R V E I L E D N I N G 5. Velg en tidsperiode som skal utløpe før Personvern aktiveres automatisk. Det gjør du ved å velge en av de tilgjengelige verdiene for innstillingen Blokkeringsforsinkelse: Ingen forsinkelse. Etter ett minutt. Etter fem minutter. Etter 15 minutter. Etter én time. Figur 109. Automatisk starting av Personvern 6. Trykk på OK. FJERNSTARTING AV PERSONVERN Kaspersky Mobile Security 9.0 lar deg fjernstarte Personvern med en spesiell SMS-melding. For å gjøre det må du først aktivere funksjonen som muliggjør fjernstarting av Personvern. Slik tillater du fjernstarting av Personvern: 1. Velg Meny Personvern. Vinduet Personvern åpnes. 2. Velg elementet Modus. Vinduet Modus åpnes. 172

173 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 3. Merk av for alternativet Skjul ved SMS (se figuren nedenfor). Figur 110. Innstillinger for fjernaktivering av Personvern 4. Trykk på OK. Komponenten Personvern kan fjernstartes på følgende måter: Send en kommando til den tapte/frastjålne enheten. Kaspersky Mobile Security 9.0 må være installert på den andre enheten. En spesiell SMS-melding må opprettes og sendes fra Kaspersky Mobile Security 9.0 på den andre enheten. Den består av enhetens telefonnummer og dens hemmelige kode. Mottak av den spesielle SMS-meldingen på den tapte/frastjålne enheten varsles ikke på noen måte. Standardalternativer for oppretting av SMS-meldinger på telefonen. På den andre enheten må det opprettes og sendes en SMS-melding som inneholder en spesiell tekst og den hemmelige koden til den tapte/frastjålne enheten. Slik sender du en kommando til den tapte/frastjålne enheten: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Send kommando. Vinduet Send kommando åpnes. 3. For innstillingen Funksjon velger du verdien Personvern (se figuren nedenfor). 4. Tast inn telefonnummeret til enheten som du vil finne koordinatene til, i feltet Telefonnummer. 173

174 B R U K E R V E I L E D N I N G 5. Angi den hemmelige koden som er definert på mottakerenheten, i feltet Ekstern kode. Figur 111. Fjernstart av Personvern 6. Trykk på Send. Når kommandoen mottas, startes automatisk komponenten Personvern på den tapte/frastjålne enheten. Hvis du vil opprette en SMS-melding ved hjelp av telefonens standardfunksjoner for oppretting av SMS-meldinger, sender du en standard SMS-melding til enheten du vil blokkere. SMS-meldingenmå inneholde teksten hide:<kode>, der <kode> er den hemmelige koden som er definert på mottakerenheten. Meldingen skiller ikke mellom store og små bokstaver, og mellomrom før og etter kolon ignoreres. OPPRETTE EN LISTE OVER BESKYTTEDE KONTAKTER Komponenten Personvern skjuler personlige data (for eksempel SMS-meldinger og samtaler) som er tilknyttet bestemte abonnenter. Abonnentnumre lagres i listen over beskyttede kontakter. I DENNE DELEN Legge til et nummer i listen over beskyttede kontakter Redigere et nummer i listen over beskyttede kontakter Slette et nummer i listen over beskyttede kontakter LEGGE TIL ET NUMMER I LISTEN OVER BESKYTTEDE KONTAKTER Deaktiver Personvern før du endrer komponentens innstillinger. Slik legger du til et telefonnummer i listen over beskyttede kontakter: 1. Velg Meny Personvern. 174

175 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Vinduet Personvern åpnes. 2. Velg elementet Kontaktliste. Vinduet Kontaktliste åpnes. 3. Utfør en av følgende handlinger (se figuren nedenfor): Hvis du vil legge til et nummer fra telefonboken, velger du Meny Legg til Outlook-kontakt. I vinduet Kontaktliste som åpnes, angir du ønsket oppføring, og trykker deretter på Velg. Hvis du vil legge til et nummer som er lagret på SIM-kortet, velger du Meny Legg tilkontakt fra SIMkort. I vinduet Kontakt fra SIM-kort som åpnes, velger du ønsket oppføring, og trykker deretter påok. Hvis du vil legge til et nummer manuelt, velger du Meny Legg til Nummer. I vinduet Legg til oppføring som åpnes, fyller du ut feltet Telefonnummer, og trykker deretter på OK. Figur 112. Legge til oppføringer i listen over beskyttede kontakter Telefonnummeret legges til i listen over beskyttede kontakter. REDIGERE ET NUMMER I LISTEN OVER BESKYTTEDE KONTAKTER Deaktiver Personvern før du endrer komponentens innstillinger. Kun telefonnumre som er angitt manuelt, kan redigeres. Du kan ikke redigere numre som er valgt i telefonboken eller i nummerlistene på SIM-kortet. Slik redigerer du et telefonnummer i listen over beskyttede kontakter: 1. Velg Meny Personvern. Vinduet Personvern åpnes. 2. Velg elementet Kontaktliste. Vinduet Kontaktliste åpnes. 175

176 B R U K E R V E I L E D N I N G 3. Velg nummeret du vil redigere, og velg deretter Meny Rediger nummer. Vinduet Rediger oppføring åpnes. 4. Endre dataene i feltet Telefonnummer. 5. Når du er ferdig med redigeringen, trykker du på OK. Nummeret endres. SLETTE ET NUMMER I LISTEN OVER BESKYTTEDE KONTAKTER Du kan slette ett nummer eller alle numrene i listen over beskyttede kontakter. Deaktiver Personvern før du endrer komponentens innstillinger. Slik sletter du et telefonnummer i listen over beskyttede kontakter: 1. Velg Meny Personvern. Vinduet Personvern åpnes. 2. Velg elementet Kontaktliste. 3. Vinduet Kontaktliste åpnes. 4. Velg nummeret du vil slette, og velg deretter Meny Fjern oppføring. 5. Bekreft slettingen. Det gjør du ved å trykke på OK. Slik sletter du alle kontaktene i listen over beskyttede kontakter: 1. Velg Meny Personvern. Vinduet Personvern åpnes. 2. Velg elementet Kontaktliste. 3. Vinduet Kontaktliste åpnes. 4. Trykk på Meny Slett alle. 5. Bekreft slettingen. Det gjør du ved å trykke på OK. Listen over beskyttede kontakter tømmes. VALG AV BESKYTTELSESOBJEKTER: PERSONVERN Når komponenten Personvern er aktivert, skjules som standard alle kontakter, meldinger og oppføringer i samtalelogger, som er tilknyttet beskyttede kontakter. Du kan velge hvilke data som skal ha begrenset tilgang. Deaktiver Personvern før du endrer komponentens innstillinger. Slik velger du beskyttelsesobjekter: 1. Velg Meny Personvern. Vinduet Personvern åpnes. 176

177 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 2. Velg elementet Skjulte objekter. Vinduet Skjulte objekter åpnes (se figuren nedenfor). 3. Velg hvilke data på enheten som skal skjules, i delen Skjul oppføringer. Du har følgende alternativer: Kontakter: skjul alle data for de beskyttede numrene i enhetens telefonbok. SMS: skjul alle meldinger fra beskyttede numre i listen over innkommende/utgående SMS-meldinger. Samtaler: ta i mot samtaler fra beskyttede numre, men skjul innringerens nummer, og ikke vis informasjon om beskyttede numre i samtaleloggene (innkommende, utgående og tapte). 4. I delen Skjul hendelser velger du hvilken type innkommende data som skal skjules. Du har også muligheten til å skjule følgende hendelser: Innkommende SMS: ikke vis mottak av innkommende SMS-meldinger (det vises ingen melding på skjermen som varsler om en ny SMS-melding fra et skjult nummer). Alle SMS-meldinger som mottas fra skjulte numre, vises hvis Personvern er deaktivert. Innkommende samtaler: blokker samtaler fra numre på kontaktlisten (innringer vil høre et opptattsignal). Informasjon om mottatte samtaler vises når du deaktiverer beskyttelse av konfidensielle data. Figur 113. Velge skjulte objekter 5. Trykk på OK. FILTRERE NETTVERKSAKTIVITET MED BRANNMUR Delen inneholder informasjon om komponenten Brannmur, som overvåker innkommende og utgående tilkoblinger på enheten. Du får også veiledning i hvordan du aktiverer/deaktiverer komponentens operasjoner og velger ønsket sikkerhetsnivå. 177

178 B R U K E R V E I L E D N I N G I DENNE DELEN Om Brannmur Aktivere/deaktivere brannmuren Velge sikkerhetsnivå for brannmuren OM BRANNMUR Brannmuren analyserer alle nettverkstilkoblingene på enheten. Den blokkerer eller tillater nettverksaktivitet ut fra hvilket sikkerhetsnivå som er valgt. Brannmuren i Kaspersky Mobile Security 9.0 er deaktivert når du har installert programmet. Informasjon om brannmurens operasjoner lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 189). AKTIVERE/DEAKTIVERE BRANNMUREN Brannmurens operasjon tar utgangspunkt i sikkerhetsnivåene. Det gjeldende sikkerhetsnivået bestemmer hvilke nettverksprotokoller som kan brukes til å overføre informasjon, og hvilke som skal blokkeres. Følgende sikkerhetsnivåer er tilgjengelige: Av: all nettverksaktivitet er tillatt. Dette sikkerhetsnivået er valgt som standard. Min. beskyttelse: kun innkommende tilkoblinger blokkeres. Utgående tilkoblinger tillates. Maks. beskyttelse: alle innkommende tilkoblinger blokkeres. Du kan sjekke e-postmeldinger, vise webområder og laste ned filer. Utgående tilkoblinger kan bare opprettes ved å bruke portene SSH, HTTP, HTTPS, IMAP, SMTP, POP3. Blokker alle: blokker all nettverksaktivitet, unntatt for oppdatering av programmets databaser og fornyelse av lisensen. Du kan endre brannmurens sikkerhetsnivå (se delen "Velge sikkerhetsnivå for brannmuren" på side 178). Gjeldende modus vises i vinduet Brannmur ved siden av menyelementet Modus. VELGE SIKKERHETSNIVÅ FOR BRANNMUREN Hvis du vil endre innstillingene, bruker du enhetens joystick eller stylus-penn. Slik angir du brannmurens sikkerhetsnivå: 1. Velg Meny Brannmur. Vinduet Brannmur åpnes. 2. Velg elementet Modus. Vinduet Innstillinger åpnes. 178

179 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 3. Velg en av de anbefalte sikkerhetsnivåene (se figuren nedenfor). Figur 114. Velge sikkerhetsnivå for brannmuren 4. Trykk på OK. KRYPTERE PERSONLIGE DATA Denne delen inneholder informasjon om komponenten Kryptering, som beskytter konfidensielle data på enheten din. Du får også veiledning i hvordan du aktiverer/deaktiverer komponentens operasjoner og krypterer/dekrypterer valgte mapper. I DENNE DELEN Om Kryptering Kryptering av data Dekryptere data Blokkere tilgang til krypterte data OM KRYPTERING Komponenten Kryptering forhindrer at andre personer får tilgang til dataene på enheten, selv om de har tilgang til den mobile enheten. Komponenten tillater kryptering av alle ikke-system mapper. Hvis du vil kryptere/dekryptere data, må du angi den hemmelige koden (se delen "Angi den hemmelige koden" på side 115). Når enheten går over i strømsparingsmodus, og den definerte tidsperioden utløper (se delen "Beskytte tilgang til krypterte data" på side 182), blokkeres automatisk tilgang til dataene. Dataene i mappen krypteres når du utfører kommandoen Krypter. Deretter vil data automatisk krypteres og dekrypteres når de overføres til mappen, pakkes ut eller åpnes. 179

180 B R U K E R V E I L E D N I N G Kjørbare filer (.exe) kan ikke kjøres fra en kryptert mappe. Komponenten Kryptering er som standard deaktivert etter at du har installert Kaspersky Mobile Security 9.0. Informasjon om komponentens operasjoner lagres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 189). KRYPTERING AV DATA Komponenten Kryptering krypterer alle ikke-system mapper som finnes i minnet eller på minnekortet. Listen over alle filer som allerede er kryptert og dekryptert, er tilgjengelig i kategorien Kryptering under Mappeliste. Du kan også kryptere alle mapper som er i mappelisten, umiddelbart. Slik krypterer du data: 1. Velg Meny Kryptering. Vinduet Kryptering åpnes. 2. Velg elementet Mappeliste. Vinduet Mappeliste åpnes. 3. Trykk på Meny Legg til mappe. Det vil åpnes et vindu med en trevisning av systemfilene. 4. Velg mappen du vil kryptere, og trykk deretter på Krypter (se figuren nedenfor). Bruk enhetens stylus-penn eller joystick-knappene til å bevege deg i filsystemet. Figur 115. Kryptering av data Når krypteringsprosedyren er fullført, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 varsle deg om det. Det vises et varselsvindu. 180

181 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 5. Trykk på OK. For en kryptert mappe endres navnet på Krypter-elementet til Dekrypter på menyen. Deretter vil data automatisk krypteres og dekrypteres når du arbeider med data i den krypterte mappen, flytter dem ut av mappen eller plasserer nye data i mappen. Hvis du vil kryptere alle mappene i listen på en gang, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg Meny Kryptering. Vinduet Kryptering åpnes. 2. Velg elementet Mappeliste. Vinduet Mappeliste åpnes. 3. Velg Meny Ytterligere handlinger Krypter alle. Når krypteringsprosedyren er fullført, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 varsle deg om det. Det vises et varselsvindu. 4. Trykk på OK. DEKRYPTERING AV DATA Du kan fullstendig dekryptere krypterte data (se delen "Kryptering av data" på side 180). Du kan dekryptere én eller alle krypterte mapper på enheten. Slik dekrypterer du en kryptert mappe: 1. Velg Meny Kryptering. Vinduet Kryptering åpnes. 2. Velg elementet Mappeliste. Vinduet Mappeliste, som inneholder en liste over alle krypterte og dekrypterte mapper, åpnes. 3. Velg den krypterte mappen på listen, og trykk på Meny Dekrypter (se figuren nedenfor). 181

182 B R U K E R V E I L E D N I N G Figur 116. Aktivere alternativet Når dekrypteringsprosedyren er fullført, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 varsle deg om det. Det vises et varselsvindu. 4. Trykk på OK. For en dekryptert mappe endres navnet på elementet Dekrypter til Krypter på menyen. Du kan bruke kryptering av data på nytt (se delen "Kryptering av data" på side 180). Hvis du vil dekryptere alle mappene i listen på en gang, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg Meny Brannmur. Vinduet Brannmur åpnes. 2. Velg elementet Mappeliste. Vinduet Mappeliste åpnes. 3. Velg Meny Ytterligere handlinger Dekrypter alle. Når dekrypteringsprosedyren er fullført, vil Kaspersky Mobile Security 9.0 varsle deg om det. Det vises et varselsvindu. 4. Trykk på OK. BLOKKERE TILGANG TIL KRYPTERTE DATA Med Kryptering kan du blokkere tilgang til krypterte data umiddelbart, eller ved utløpet av en definert tidsperiode som startes når enheten går over i strømsparingsmodus. Som standard blokkeres krypterte data umiddelbart når bakgrunnsbelysningen deaktiveres. Du kan definere hvor lenge de krypterte dataene skal være tilgjengelige etter at enheten har gått over i strømsparingsmodus. Den hemmelige koden må angis for at du skal kunne fortsette å arbeide med krypterte data (se delen "Angi den hemmelige koden" på side 115). 182

183 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Du kan også blokkere tilgangen til krypterte data midlertidig, og aktivere ledeteksten som ber deg om å taste inn den hemmelige koden. Hvis du vil blokkere tilgang til mappen etter en definert tidsperiode, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg Meny Kryptering. Vinduet Kryptering åpnes. 2. Velg elementet Blokker tilgang. Vinduet Blokker tilgang åpnes. 3. Angi tidsperioden som dataene skal være tilgjengelige for, etter at enheten er gått over i hvilemodus. Det gjør du ved å velge en av de tilgjengelige verdiene i innstillingen Blokker tilgang (se figuren nedenfor): Ingen forsinkelse. Etter ett minutt. Etter fem minutter. Etter 15 minutter. Etter én time. Figur 117. Blokkere tilgang til krypterte data 4. Trykk på OK for å lagre endringene. 183

184 B R U K E R V E I L E D N I N G Hvis du umiddelbart vil blokkere tilgang til en mappe, trykker du på ikonet til Kaspersky Mobile Security 9.0 i varselsområdet til enheten, og velger deretter Lås data (se figuren nedenfor). Figur 118. Kontekstmenyen til programmet i enhetens varselsområde OPPDATERE PROGRAMMETS DATABASER Denne delen inneholder informasjon om oppdatering av programmets databaser, som sikrer kontinuerlig beskyttelse av enheten. Delen gir deg også veiledning i hvordan du viser informasjon om de installerte databasene til programmet, starter oppdateringsprosessen manuelt og konfigurerer automatisk oppdatering av databasene. I DENNE DELEN Om oppdatering av programmets databaser Vise databaseinformasjon Manuell oppdatering Planlagt oppdatering Oppdatere i roaming-soner OM OPPDATERING AV PROGRAMMETS DATABASER Programmet søker gjennom enheten etter skadelige programmer ved hjelp av programmets databaser, som inneholder en beskrivelse av alle kjente, skadelige programmer, og metoder som vil nøytralisere dem. Det er svært viktig at du holder databasene oppdatert. Vi anbefaler at du oppdaterer programmets databaser regelmessig. Hvis det har gått mer en to uker etter den siste oppdateringen, anses databasene som veldig gamle. Da er det umulig å garantere pålitelig beskyttelse av enheten. 184

185 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Kaspersky Mobile Security 9.0 utfører oppdateringen fra Kaspersky Labs oppdateringsservere. Det er spesielle Internettområder som inneholder oppdateringer for alle databasene til Kaspersky Labs produkter. Hvis du vil oppdatere programmets databaser, må du ha en konfigurert Internett-tilkobling på den mobile enheten. Programmets databaser oppdateres i henhold til følgende algoritme: 1. Programdatabasene som er installert på den mobile enheten, sammenlignes med de som er lagret på den tilegnede oppdateringsserveren til Kaspersky Lab. 2. Kaspersky Mobile Security 9.0 utfører en av følgende handlinger: Hvis de nyeste programdatabasene er installert, vises en informasjonsmelding på skjermen. Hvis de installerte databasene er forskjellige fra de på serveren, vil en ny oppdateringspakke bli lastet ned og installert. Når oppdateringsprosessen er fullført, lukkes tilkoblingen automatisk. Hvis tilkoblingen ble opprettet før oppdateringen startet, vil den fortsatt være åpen for annen bruk. Du kan når som helst starte oppdateringen manuelt hvis enheten ikke er opptatt med andre oppgaver, eller du kan planlegge automatiske oppdateringer. Du finner detaljert informasjon i vinduet Ekstra fra elementet Databaseinformasjon. Informasjon om databaseoppdateringer registreres i programmets logg (se delen "Programlogger" på side 189). VISE DATABASEINFORMASJON Du kan vise informasjon om installerte programdatabaser. Følgende data er tilgjengelige: siste oppdateringsdato, databasenes utstedelsesdato og antall oppføringer i databasene. Slik viser du informasjon om installerte databaser: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg kategorien Databaseinformasjon. 185

186 B R U K E R V E I L E D N I N G Vinduet Databaseinformasjon åpnes, med informasjon om programmets databaser (se figuren nedenfor). Figur 119. Informasjon om installerte programdatabaser MANUELL OPPDATERING Du kan starte oppdateringen av programdatabasene manuelt. Slik starter du oppdatering av databasene: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg Oppdater. Vinduet Oppdater åpnes. 186

187 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 3. Velg elementet Oppdater (se figuren nedenfor). Figur 120. Starte oppdateringen manuelt Programmet starter oppdatering av databasene fra Kaspersky Lab-serveren. Informasjon om oppdateringsprosessen vises på skjermen. PLANLAGT OPPDATERING Regelmessige oppdateringer er en forutsetning for effektiv beskyttelse av enheten mot infisering av skadelige objekter. Du kan konfigurere automatisk oppdatering av databasene for å gjøre dette enklere. Slik konfigurerer du en tidsplan for automatisk oppdatering av databaser: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg Oppdater. Vinduet Oppdater åpnes. 3. Velg elementet Oppdater tidsplan. Skjermen Tidsplan åpnes. 4. Merk av for alternativet Oppdater ifølge plan (se figuren nedenfor). 5. Opprett en tidsplan for når du vil kjøre oppdateringer. Det gjør du ved å velge en verdi i innstillingen Frekvens: Daglig: oppdater programdatabasen hver dag. Deretter angir du en verdi i innstillingen Tidspunkt. Ukentlig: utfør oppdateringen en gang i uken. Deretter velger du en verdi i innstillingene Tidspunkt og Ukedag. 187

188 B R U K E R V E I L E D N I N G Figur 121. Innstillinger for automatisk oppdatering 6. Trykk på OK for å lagre endringene. OPPDATERE I ROAMING-SONER Når du er i en roaming-sone, kan du deaktivere planlagte oppdateringer av databasene. Hvis oppdatering i roamingsoner er blokkert, er manuell oppdatering tilgjengelig i standardmodus. Hvis du vil deaktivere planlagte oppdateringer når du er i en roaming-sone, følger du denne framgangsmåten: 1. Velg Meny Antivirus. Vinduet Antivirus åpnes. 2. Velg Oppdater. Vinduet Oppdater åpnes. 3. Velg elementet Oppdater tidsplan. Skjermen Tidsplan åpnes. 4. I delen Oppdaterer roaming merker du av for alternativet Oppdaterer roaming. 188

189 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E Figur 122. Konfigurere oppdatering i roaming-soner 5. Trykk på OK for å lagre endringene. PROGRAMLOGGER Denne delen inneholder informasjon om logger som registrerer alle komponentenes operasjoner, samt alle utførte oppgaver (for eksempel oppdatering av programdatabaser, virusskanning osv.). I DENNE DELEN Om logger Vise loggoppføringer Slette loggoppføringer OM LOGGER Programloggene lagrer oppføringer om hendelser som skjer under operasjonene til Kaspersky Mobile Security. Oppføringene sorteres etter hendelsestidspunkt, og starter med de nyeste oppføringene. Det vises en separat hendelseslogg for hver komponent. VISE LOGGOPPFØRINGER Slik viser du alle oppføringer som er lagret i loggen: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Logger. 189

190 B R U K E R V E I L E D N I N G Vinduet Logger åpnes. 3. Velg komponenten som du vil vise hendelsesloggen for. Hendelsesloggen til den valgte komponenten åpnes (se figuren nedenfor). Figur 123. Vise oppføringer i logger Hvis du vil vise detaljert informasjon om loggoppføringene, velger du ønsket oppføring, og trykker deretter på Detaljer. Hvis du vil gå tilbake til loggene, trykker du på Meny Tilbake. SLETTE LOGGOPPFØRINGER Du kan tømme alle loggene. Informasjon om operasjonene til alle komponentene i Kaspersky Mobile Security 9.0 slettes. Slik sletter du alle logger: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Logger. Vinduet Logger åpnes. 3. Åpne loggen til en vilkårlig komponent. 190

191 K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 9. 0 F O R M I C R O S O F T W I N D O W S M O B I L E 4. Velg Meny Slett alle (se figuren nedenfor). Figur 124. Slette oppføringer 5. Bekreft fjerningen ved å trykke på Ja. Alle oppføringene i alle komponentloggene slettes. KONFIGURERE EKSTRA INNSTILLINGER Denne delen inneholder informasjon om tilleggsalternativer i Kaspersky Mobile Security 9.0, for eksempel hvordan du styrer programmets lydvarsler og hvordan du aktiverer/deaktiverer visning av tips. I DENNE DELEN Endre den hemmelige koden Vise tips Konfigurere lydvarsler ENDRE DEN HEMMELIGE KODEN Du kan endre den hemmelige koden, som defineres av deg når du har aktivert programmet. Slik endrer du den hemmelige koden: 1. Velg Meny Ekstra. Vinduet Ekstra åpnes. 2. Velg elementet Innstillinger. Vinduet Innstillinger åpnes. 191

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931538

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931538 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9.0 i

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://no.yourpdfguides.com/dref/3664763 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://no.yourpdfguides.com/dref/3960018

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://no.yourpdfguides.com/dref/3960018 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

Din bruksanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i bruksanvisningen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet FOR MAC Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cyber Security Pro gir avansert beskyttelse mot skadelig kode for datamaskinen din. Basert på ThreatSense-skannemotoren

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen siste

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access

Installeringsveiledning for tablet-enheter. McAfee All Access Installeringsveiledning for tablet-enheter McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Smart Security er en alt-i-ett Internett-sikkerhetsprogramvare.

Detaljer

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502

Din bruksanvisning F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://no.yourpdfguides.com/dref/2859502 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på F-SECURE MOBILE SECURITY

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Internet Security 2010

Internet Security 2010 Hurtigveiledning Internet Security 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access

Installeringsveiledning for smarttelefoner. McAfee All Access Installeringsveiledning for smarttelefoner McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Norton AntiVirus Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton AntiVirus Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon 15.0 Copyright

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32

Detaljer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan kan jeg være sikker på at datamaskinen er beskyttet...4

Detaljer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hurtigstartveiledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Hurtigstartveiledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Hurtigstartveiledning ESET Smart Security gir datamaskinen siste nytt innen beskyttelse mot skadelig kode. Basert på skannemotoren ThreatSense som

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE FOR SEAGATE PROGRAMVARE VÆR VENNLIG OG LES DENNE SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN ( EULA ) NØYE. VED Å KLIKKE PÅ I AGREE ELLER VED Å TA SKRITT I RETNING AV Å LASTE NED, AKTIVERE (SET-UP),

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Kaspersky Tablet Security

Kaspersky Tablet Security Kaspersky Tablet Security Hurtigveiledning Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet ditt, og at den vil besvare eventuelle

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING

Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING Kaspersky PURE BRUKERVEILEDNING PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil gi svar på de fleste av spørsmålene

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et

Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et Innhold Vilkår for brukere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for brukere»... 3 Gjennomføre en bestilling på et eventsted... 3 Bestille et eventsted... 3 Økonomiske betingelser...

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet:

BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: BRUKSVILKÅR Vi ber deg lese nøye igjennom disse vilkårene før du bruker nettstedet: Genworth Financial-familien av selskaper som tilbyr forsikrings- og finanstjenester ("Genworth Financial") leverer disse

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Smart Security gir datamaskinen siste

Detaljer

(For Eee PC på Linux operativsystem)

(For Eee PC på Linux operativsystem) U3000/U3100 Mini (For Eee PC på Linux operativsystem) Hurtigguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:27:37 PM NW3656 Første utgave January 2008 Opphavsrett 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheter

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

Lisensavtale for sluttbruker

Lisensavtale for sluttbruker Lisensavtale for sluttbruker Programvaren som er innebygd i Garmin-produktet ditt ("Programvaren") eies av Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper ("Garmin"). Tredjeparts kartdataene som er innebygd

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3813533

Din bruksanvisning KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3813533 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY LAB SMALL OFFICE

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installasjonsveiledning Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR

Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR Norwegian License for Open Government Data (NLOD) Bane NOR 1.0 Første utkast 18.01.2017 andpet Revisjon Revisjonen Sist lagret Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av gjelder Dato Tittel Antall sider:

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Kapitel 1: Komme i gang...3

Kapitel 1: Komme i gang...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innhold 2 Innhold Kapitel 1: Komme i gang...3 1.1 Hva må gjøres etter installering...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åpne produktet...4 1.2 Hvordan kan jeg være

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsdisken eller nettstedet til Trend Micro for detaljert informasjon om systemkrav. Hvis du støter på problemer

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011

AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 AVTALE FOR BRUK AV PLAY4FREE SINE DIGITALE TJENESTER Sist oppdatert: 14. oktober 2011 1. Avtalens omfang. Denne avtalen regulerer kjøp av Play4Free Funds, penger, mynter eller noen annen virtuell valuta

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 8 3.1 Ordre...s. 8 3.2 Telling...s. 10 3.3 Import...s.

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Trend Micro-nettsiden for detaljerte systemkrav. Hvis du støter på problemer under installering eller aktivering av denne programvaren, gå

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Installasjonsveiledning for Clue 10

Installasjonsveiledning for Clue 10 Installasjonsveiledning for Clue 10 (For serverinstallasjoner og distribusjon av programvare, se egen dokumentasjon her.) Ulike installasjoner Lisensiert programvare automatisk aktivert (anbefalt metode)...

Detaljer

Nero 7-støtte for Windows Vista TM

Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero 7-støtte for Windows Vista TM Nero AG Side 1 Informasjon om opphavsrett og varemerker Denne veiledningen og alt innholdet er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Nero AG. Med enerett. Denne veiledningen

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931687

Din bruksanvisning KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3931687 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY

Detaljer

Personvernpolicy for markedsføringsregister

Personvernpolicy for markedsføringsregister Personvernpolicy for markedsføringsregister 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET NOD32 Antivirus gir datamaskinen siste nytt

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE

BUYPASS ACCESS ENTERPRISE Installasjons- og brukerveiledning for Mac 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2... 3 LISENSAVTALE... 3 SUPPORT... 4 3 INSTALLASJONSKRAV... 5 KLIENTKRAV... 5 NETTLESERE... 5 FEILKODER... 5 TILBAKEMELDINGER... 5 4

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer