Norton AntiVirus Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norton AntiVirus Brukerhåndbok"

Transkript

1 Brukerhåndbok

2 Norton AntiVirus Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon 15.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Produktet som er beskrevet i dette dokumentet, distribueres under lisenser som begrenser bruk, kopiering, distribusjon og dekompilering / omvendt utvikling av produktet. Ingen deler av dette dokumentet kan gjengis i noen form eller på noen måte uten skriftlig tillatelse av Symantec Corporation eller eventuelle lisensinnehavere. DOKUMENTASJONEN GIS "SLIK DEN ER", OG SYMANTEC CORPORATION FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE FORHOLD, FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE, BORTSETT FRA I DE TILFELLER DER SLIK ANSVARSFRASKRIVELSE IKKE ER HJEMLET I LOVEN. SYMANTEC CORPORATION ER IKKE ANSVARLIG FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER KNYTTET TIL UTSTYRET, UTSTYRETS YTELSE ELLER BRUK AV DENNE DOKUMENTASJONEN. INFORMASJONEN I DENNE DOKUMENTASJONEN KAN ENDRES UTEN VARSEL. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell programvare i henhold til FAR , og har begrensede rettigheter i henhold til definisjonene i FAR, avsnitt "Commercial Computer Software Restricted Rights" og DFARS , "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation", og eventuelt etterfølgende lover. All bruk, endring, reproduksjon, fremstilling, visning eller offentliggjøring av den lisensierte programvaren og dokumentasjonen av amerikanske myndigheter skal være i overensstemmelse med denne avtalen. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014, USA Gedrukt in Irland.

3 Innhold Kapittel 1 Kapittel 2 Aktivering Før du begynner... 5 Aktivere Norton AntiVirus... 5 Hvis du ikke kan aktivere produktet... 6 Komme i gang Starte Norton AntiVirus... 7 Utforske hovedvinduet... 7 Vise statusen for beskyttelseskategoriene dine... 9 Om statusindikator for sikkerhet For mer informasjon Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Stikkordregister

4 4 Innhold

5 Aktivering 1 Dette kapittelet inneholder følgende emner: 1 Før du begynner 1 Aktivere Norton AntiVirus 1 Hvis du ikke kan aktivere produktet Før du begynner w Før du begynner, bør du lukke alle åpne programmer og filer som er åpne på datamaskinen, og forsikre deg om at du er tilkoblet Internett. Microsoft-meldinger kan bli vist i løpet av aktiveringen. Følg Microsoft-instruksjonene på skjermen før du fortsetter med å aktivere Norton AntiVirus. Aktivere Norton AntiVirus w Norton AntiVirus er allerede installert på datamaskinen din, men produktet må konfigureres. Hvis du ikke aktiverer produktet i løpet av tidsperioden som er angitt, slutter produktet å virke. Du må være koblet til Internett for å kunne aktivere produktet. Hvis du har problemer med aktiveringen, kan du gå til Symantecs webområde. Gå til følgende URL på Internett: Slik aktiverer du Norton AntiVirus 1 Gjør ett av følgende: 1 Hvis Norton AntiVirus-panelet åpnes automatisk på skrivebordet, går du gjennom alternativene og klikker på Neste. 1 Klikk på Start>Alleprogrammer>NortonAntiVirus>NortonAntiVirus på oppgavelinjen i Windows.

6 6 Aktivering Hvis du ikke kan aktivere produktet 2 Les lisensavtalen og klikk deretter på Godtatt. Hvis du ikke godtar lisensavtalen, kan du ikke fortsette aktiveringen. 3 Gå gjennom alternativene i panelet Norton AntiVirus, og klikk på Neste. 4 Gjør ett av følgende hvis Norton Account-panelet vises: 1 Hvis du allerede har en Norton Account, logger du deg på Norton Account-området for eksisterende kontoer. 1 Hvis du vil opprette en ny Norton Account, fullfører du delen Opprett ny Norton Account. 5 Klikk på Neste. 6 Gå gjennom abonnementsdetaljene dine i panelet Norton AntiVirus. 7 Klikk på Avslutt. Hvis du ikke kan aktivere produktet Hvis du ikke kan koble til Symantec-serverne for å aktivere produktet, må du først kontrollere om du har programvare for foreldrestyring, enten installert eller gjennom en Internett-leverandør som kan blokkere tilkoblingen. Det kan oppstå tilkoblingsproblemer hvis du bruker programvare for foreldrestyring. Hvis du mistenker at foreldrestyring blokkerer tilkoblingen, kan du konfigurere foreldrestyring slik at den ikke blokkerer aktiveringsprosedyren. Du må logge deg på foreldrestyringsprogramvaren som administrator, eller logge deg på Internett gjennom Internett-leverandøren din som administrator, for å endre konfigureringen.

7 Komme i gang 2 Dette kapittelet inneholder følgende emner: 1 Starte Norton AntiVirus 1 Utforske hovedvinduet 1 Vise statusen for beskyttelseskategoriene dine 1 Om statusindikator for sikkerhet 1 For mer informasjon Starte Norton AntiVirus Se Reagere på statusindikatorer for sikkerhet på side 10. Norton AntiVirus beskytter i stor grad alle datamaskiner det er installert på. Du må ikke starte programmet for å være beskyttet. Hvis Norton AntiVirus oppdager en situasjon som krever din oppmerksomhet, åpnes et vindu som hjelper deg med å løse problemet. Du kan til enhver tid starte Norton AntiVirus for å justere innstillingene, gå gjennom beskyttelsesstatusen eller utføre forebyggende vedlikehold. Du får tilgang til alle programfunksjonene fra hovedvinduet. Slik starter du Norton AntiVirus 4 Gjør ett av følgende: 1 I Windows-meldingsområdet dobbeltklikker du på Norton AntiVirus-ikonet. 1 Klikk på Start>Alleprogrammer>NortonAntiVirus>NortonAntiVirus på oppgavelinjen i Windows. Utforske hovedvinduet Når du starter Norton AntiVirus, åpnes hovedvinduet. Hovedvinduet gir tilgang til alle Norton AntiVirus-funksjoner, -alternativer, Hjelp og Støtte.

8 8 Komme i gang Utforske hovedvinduet Slik utforsker du hovedvinduet: Se Starte Norton AntiVirus på side 7. 1 Start Norton AntiVirus. 2 Klikk på koblingen du vil undersøke, øverst i hovedvinduet. Du har disse alternativene å velge mellom: Gi tilbakemelding Her kan du skrive en tilbakemelding om din erfaring med Norton-produktet. Norton Account Gir deg anledning til å administrere all produktinformasjon fra Norton på ett sted. Hjelp og støtte Her får du tilgang til websiden for Norton brukerstøtte, Symantec-hjelpen og Om Norton AntiVirus.

9 Komme i gang Vise statusen for beskyttelseskategoriene dine 9 3 Klikk på alternativet du vil undersøke, til venstre i hovedvinduet. Du har disse alternativene å velge mellom: Sikkerhetsstatus Viser sikkerhetsstatus for datamaskinen din. Nettverkskart Her kan du opprette og vise funksjoner for nettverkssikkerhetskartet. Kjør LiveUpdate Her kan du søke etter de siste produktoppdateringene. Søk nå Herfra kan du umiddelbart søke etter risikoer på datamaskinen. Vis logg Viser detaljer om de siste handlingene du har foretatt med produktet. alternativer Her kan du angi alternativer for Norton Protection Center og Norton AntiVirus. Abonnement Her kan du fornye eller gjenopprette ditt abonnement på Norton AntiVirus. 4 Klikk på alternativlinjen du vil undersøke midt i vinduet. Du har disse alternativene å velge mellom: Oppgaver og søk Her kan du kjøre oppgaver for ditt produkt. Innstillinger Her kan du vise og egendefinere alternativer for ditt produkt. Rapporter og statistikk Viser aktivitetsloggen og det elektroniske virusleksikonet. Vise statusen for beskyttelseskategoriene dine Norton AntiVirus inkluderer Norton Protection Center. Når du bruker datamaskinen, kontrollerer Norton Protection Center hvor godt datamaskinen og de forskjellige aktivitetene er beskyttet mot trusler, risikoer og skade. Før du setter i gang med en oppgave, kan du bruke Norton Protection Center til å kontrollere om det er trygt å fortsette. Slik viser du statusen for beskyttelseskategoriene dine Se Starte Norton AntiVirus på side 7. 1 Klikk på kategorien Hjem i hovedvinduet. 2 I vinduet Norton Protection Center kan du se gjennom statusen for hvert element i hver av beskyttelseskategoriene.

10 10 Komme i gang Om statusindikator for sikkerhet 3 Alternativt kan du gjøre ett av følgende: Om beskyttelseskategoriene 1 Klikk på det elementet du vil vise sikkerhetsstatusen for. 1 Hvis du vil endre statusen for et element som påvirker systemets totale helseevaluering, klikker du først på det aktuelle elementet og så på Reparer. 1 Hvis du vil ignorere statusen for et element som påvirker systemets totale helseevaluering, klikker du først på det aktuelle elementet og så på Ignorer. 1 Hvis du vil overvåke et sikkerhetselement som er blitt ignorert, klikker du først på det aktuelle elementet og så på Overvåk. Avhengig av hvilke programmer som er installert med Norton Protection Center, kan beskyttelseskategoriene omfatte følgende: Datamaskin Viser bestemte beskyttelseskategoristatuser for produktet. Internett Viser beskyttelsesstatus for utgående og innkommende e-postsøk. Identitet Viser beskyttelsesstauts for Internett-transaksjoner, dersom dette er aktuelt. Om statusindikator for sikkerhet I kategorien Norton Protection Center finner du en oversikt over beskyttelsesnivåene du har ved for eksempel sending av e-post og aktivitet i webleseren. Her identifiseres det generelle sikkerhetsnivået, basert på de sikkerhetsprogrammene som er installert på datamaskinen. En statusindikator for sikkerhet vises på venstre side i hovedvinduet. Denne viser følgende statusnivåer: Sikker Krever ingen handling. Merknad Et problem krever at du kontrollerer hva som foregår, uten at dette betyr at datamaskinen står overfor noen trussel. Trussel Et problem truer innholdet på datamaskinen eller hindrer datamaskinen i å fungere effektivt. Reagere på statusindikatorer for sikkerhet Når en statusindikator viser en status som krever gransking, kan du handle for å forbedre beskyttelsesstatusen din.

11 Komme i gang For mer informasjon 11 Slik reagerer du på statusindikatorer i hovedvinduet 4 Klikk på Løse nå i hovedvinduet. For mer informasjon Åpne Hjelp Produktdokumentasjonen hjelper deg med å bruke Norton AntiVirus. Du kan finne informasjonen du trenger på datamaskinen og på Symantecs webområde. Hjelp-funksjonen er tilgjengelig i hele Symantec-produktet. I Hjelp finner du koblinger til informasjon som hjelper deg med bestemte oppgaver du ønsker å utføre. Elektronisk hjelp inneholder en veiledning til alle produktfunksjonene og oppgavene du kan utføre. Slik går du til Hjelp 1 Klikk på Hjelp og støtte øverst i hovedvinduet. 2 Klikk på Hjelp i vinduet Hjelp og støtte. 3 Velg en kategori i venstre rute, klikk på en kategori. Du har disse alternativene å velge mellom: Innhold Viser hjelpen emne for emne. Emneliste Viser alle nøkkelordene til emnene i hjelpen i alfabetisk rekkefølge. Søk Åpner et søkefelt der du kan skrive inn et ord eller uttrykk. Du kan skrive ut et hvilket som helst emne i Hjelp. Slik skriver du ut emner i Hjelp 1 Klikk på kategorien Innhold i hjelpevinduet. 2 Velg emnet du vil skrive ut i Innhold-listen, og klikk på Skriv ut. 3 Velg om du vil skrive ut bare det valgte emnet, eller emnet og alle delemnene under det. 4 Klikk på OK.

12 12 Komme i gang For mer informasjon

13 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Om brukerstøtte Ett klikks support Dersom du har Norton 360, Norton Internet Security eller Norton AntiVirus, får du tilgang til support direkte fra produktet så snart det er installert. Se avsnittet "Ett klikks support" for nærmere detaljer. For spørsmål om andre produkter, finnes to supportalternativer tilgjengelige. Informasjon om alternativene forklares i de relevante seksjonene. 1 Selvhjelp 1 Kontakte brukerstøtte Notis om andre versjoner av Symantecs programvare: Preinstallert (OEM) programvare - Dersom du har et gyldig abonnement for et Norton-produkt som var preinstallert på din datamaskin, kan datamaskinprodusenten kanskje hjelpe deg med supportrelaterte spørsmål. I de fleste tilfeller kan datamaskinprodusenten hjelpe deg med ominstallering av ditt Norton-produkt. For spørsmål relatert til abonnementet eller produktaktivering, vennligst kontakt Symantec support. Programvare som er nedlastet fra en Internettleverandør (ISP) - Dersom du lastet ned ditt Norton-produkt fra din Internettleverandør (ISP), vennligst still dine spørsmål om produktaktivering, abonnement og betaling til dem. Symantec support kan ikke hjelpe deg med spørsmål relatert til abonnement, betaling eller produktaktivering. Denne funksjonen er tilgjengelig for Norton 360, Norton Internet Security og Norton AntiVirus. Dersom produktet ikke er installert kan du bruke alternativene "Selvhjelp" eller "Kontakt support". Ett klikks support gir deg tilgang til støtte direkte fra produktet og tilbyr verktøy som automatisk stiller en diagnose og løser de vanligste problemene. Du kan også søke etter løsninger eller få tilgang til støtte via telefon, i tillegg til gratis support via chat eller e-post. For tilgang til ett klikks støtte, klikk "Support" fra programmets grensesnitt.

14 14 Løsninger for brukerstøtte (EMEA) Om brukerstøtte Selvhjelp Kontakte brukerstøtte Supportpolicy På Symantec websider finner du svarene på de vanligste spørsmålene. Fra vårt webområde kan du: 1 Få hjelp med ditt abonnement, nedlastinger, produktaktivering eller andre ikke-tekniske spørsmål. 1 Søk i vår kunnskapsdatabase for hjelp med tekniske spørsmål, så som installering, konfigurering eller feilsøking for ditt Symantec-produkt. Få informasjon om de seneste virustruslene og fjerningsverktøy. Du får finner Symantec supports web-side på: I tillegg til vår selvhjelpfunksjon, kan du også kontakte en supportrepresentant via chat, e-post eller telefon. Nedenfor finnes en oversikt over de tre ulike supporttilbudene. Chat - samtaler i sanntid med en supportrepresentant. For mer komplekse, tekniske problemer, tilbyr samtalen også muligheten til å la en supportrepresentant koble seg opp mot din datamaskin fra distanse og løse problemene for deg, med din tillatelse. Chat-support er gratis med unntak av vår Virus- og Spyware-tjeneste. E-post - send inn dine spørsmål fra vår webside og få svar via e-post. E-poststøtte har en lengre responstid sammenlignet med chat eller telefon. E-poststøtte er gratis. Telefon - snakk med en supportrepresentant i sanntid. Det er gratis å stille spørsmål om installering eller vanlige tekniske problemer for de nyeste versjonene av et Norton-produkt. For andre problemer, eller om du har en eldre programversjon, er telefonsupport avgiftsbelagt. Support for ikke-tekniske spørsmål er gratis. Vær oppmerksom på at supporttilbudet kan variere for ulike språk eller produkter. For å kontakte support, vennligst besøk Symantec supports webside på: 1 Gå til: 1 Valget for Internettsupport vises først, deretter fulgt av kontaktalternativene hvor du kan velge den type støtte du ønsker. Når Symantec kunngjør at et produkt ikke skal markedsføres eller selges lenger, opphører telefonstøtten 6 måneder senere. Teknisk informasjon for disse produktene kan fremdeles være tilgjengelig på følgende webside: Symantec beholder rettigheten til å endre sine supportpolicyer til en hver tid og uten forvarsel. Du kan lese den seneste versjonen av supportpolicyen på:

15 Stikkordregister A aktiveringsproblemer 6 alternativer 9 D Datamaskin 10 H Hjelp gå til 11 skrive ut 11 hovedvindu Abonnement 9 alternativer 7 Brukerstøtte 7 funksjoner 7 Gi tilbakemelding 8 Hjelp 7 Hjelp og støtte 8 Innstillinger 9 Kjør LiveUpdate 9 Nettverkskart 9 Norton Account 8 Oppgaver og søk 9 Rapporter og statistikk 9 Sikkerhetsstatus 9 Søk nå 9 Vis logg 9 Internett 10 M Merknad 10 N Norton AntiVirus hovedvindu 8 ikon på skrivebordet 7 starte 7 Norton Protection Center beskyttelseskategorier 9 på oppgavelinjen i Windows 10 statusindikator 10 statusnivåer 10 P problemløsing aktivering 6 S statusindikatorer 10 Media Center 10 I Identitet 10 installere fra en nedlastet fil 5 problemer 5

16 foo

Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene"

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

Norton. AntiVirus. Produktveiledning

Norton. AntiVirus. Produktveiledning Norton TM AntiVirus Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne veiledningen

Detaljer

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Produktveiledning Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen, for å redusere "miljøfotsporene" som produktene våre etterlater. Denne

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 NORTON LISENSAVTALE Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 VIKTIG: LES VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN ("LISENSAVTALEN") NØYE FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN (SOM DEFINERT NEDENFOR). SYMANTEC

Detaljer

Kapitel 1: Installering...4

Kapitel 1: Installering...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Innhold Kapitel 1: Installering...4 1.1 Før du installerer for første gang...5 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Brukerveiledning for klienten

Brukerveiledning for klienten www.novell.com/documentation Brukerveiledning for klienten Messenger 3.0 Januar 2015 Juridiske merknader Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Innhold Internet Security 2015 Innhold Kapitel 1: Installering...5 1.1 Før du installerer for første gang...6 1.2 Installere produktet første gang...6 1.3 Installere og oppgradere

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.0 Brukerhåndbok Publisert: 2013-08-27 SWD-20130827084111742 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nytt i denne versjonen... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929

Din bruksanvisning NOKIA N70 http://no.yourpdfguides.com/dref/2451929 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-06 SWD-20140106161347408 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nyheter i BBM... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste versjonen

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Installasjonsveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Installasjonsveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc., 2821 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054, 1.888.847.8766, www.intelsecurity.com

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat og Meetings mobile Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer