Nyre- og urinveislidelser. Eva Kofoed Diakonhjemmet 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyre- og urinveislidelser. Eva Kofoed Diakonhjemmet 1"

Transkript

1 Nyre- og urinveislidelser Eva Kofoed Diakonhjemmet 1

2 NYRESVIKT NYRE- OG URINVEISSYKDOMMER Mannlige kjønnsorganer Kronisk nyresvikt GIR UREMI Akutt inntreder ved alvorlig BTs fall22 MISDANNELSER Sen modning av avløp INFEKSJONER POLYCYSTISK NYRE URETER-REFLUX CYSTITT PYELONEFRITT PROSTATITT, ORCHITT KRETSLØPS-ENDRINGER KONKREMENT-DANNELSE CANCER URINRETENSJON URININKONTINENS AKUTT NYRESVIKT NYRE-ARTERIO-SKLEROSE NYRESTEN PELVIS, URETER, URINBLÆRE Nypernefrom URINBLÆREN PROSTATA CANCER TESTIS BPH = Benign prostata hyperplasi STRESS-INKONTINENS URGE-INKONTINENS Eva Kofoed Diakonhjemmet 2

3 ??? Nyrenes 5 primær-funksjoner? Eva Kofoed Diakonhjemmet 3

4 NYRENS HOVEDOPPGAVER Homeostase HOLDE ORGANISMENS INDRE MILJØ KONSTANT VED Å 1. REGULERE VANNUTSKILLELSE 2. REGULERE ELEKTROLYTTUTSKILLELSE 3. SYRE - BASE REGULERING 4. UTSKILLELSE AV AVFALLSSTOFFER 5. DANNELSE AV HORMONER ERYTROPOITIN RENIN 6. AKTIVERING AV VITAMIN D Eva Kofoed Diakonhjemmet 4

5 Renin- Angiotensin-Aldosteron- System Eva Kofoed Diakonhjemmet 5

6 SARA 65 år Eva Kofoed Diakonhjemmet 6

7 KRONISK NYRESVIKT ÅRSAKER: DIABETISK NEFROPATI HYPERTENSJON CYSTENYRE KRONISK GLOME RULONEFRITT KRONISK PYELONEFRITT BEHANDL.: KONSE RVATIVT MED DIET + MEDI SIN DIALYSE TRANSPLANTASJON Eva Kofoed Diakonhjemmet 7

8 Hypertensiv nefropati Glomeruli tåler ikke det høye trykk og risikerer å sklerosere Intensiv antihypertensiv behandling f.eks Hemning RAAS systemet med legemidler: ACE-hemmere Angiotensin-II-reseptorhemmere RAAS= renin-angiotensin-aldosterol-systemet ACE= angiotensin converting enzymhemmer Eva Kofoed Diakonhjemmet 8

9 KRONISK NYRESVIKT UTVIKLES GRADVIST OVER MANGE ÅR. IRREVERSIBEL TAP AV FUNGERENDE NEFRONER UREMI : SYMPTOMBILDE UAVHENGIG AV ÅRSAK SYMPTOM: OLIGOURI-ANURI overhydrering FORHØYET BT, DYSPNØ, perifere ØDEM, HJERTEARYTMI ANEMI, tretthet KVALME, restless legs KLØE, FØTOR UREMICUS, GUL-BLEK HUDFARGE, ANALYSE: S-KREATININ, S-KARBAMID, S-KALIUM ØKES GFR (GLOMERULÆR FILTRASJONS RATE) S-CALCIUM FALLER ACIDOSE Eva Kofoed Diakonhjemmet 9

10 NYREFUNKSJON KRONISK NYRESVIKT / UREMI NYRESVIKT-SYMPTOM KRITISK VÆSKEREGULERING ELEKTROLYTT- REGULERING SYRE-BASE REGULERING OLIGOURI -> ØDEM Glomerular filtrasjonsrate (=GFR) S-KALIUM ØKER S-KALCIUM FALLER METABOLSK ACIDOSE LUNGEØDEM S-KALIUM AVFALLSSTOFF- UTSKILLELSE D-VIT AKTIVERING ERYTROPOITINDANNELSE S-UREA ØKER S-KREATININ ØKER BEINSKJØRHET ANEMI Renin-forstyrrelse Høyt BT Eva Kofoed Diakonhjemmet 10

11 Sara - case 4.2 Trøtt, hudkløe, kvalme, ankelødemer, tungpusten ved små anstrengelser, lagt på seg 6 kilo den siste måneden. BT 180/100. Redusert diurese døgnet før innleggelse. Ved innleggelse viser blodprøver følgende: S-Albumin 31 g/l - (36-45g/l) ved år S-Kreatinin 790 mikromol/l - ( mikromol/l) S-Carbamid 28 mmol/l - (3,6-4,9 mmol/l) S-Kalium 5,2 mmol/l - (3,6-4,9 mmol/l) S-Calsium 2,0 mmol/l - (2,3-2,7 mmol/l) Hb 4,4 g/100 ml - (11,5-15,5 g/100ml) Syre-base status viser acidose. Eva Kofoed Diakonhjemmet 11

12 BEHANDLING VED KRONISK NYRESVIKT Diet: Fattig på protein, kalium og fosfat og væske Legemidler: BT-senkende Diuretika Erytropoitin Bikarbonatt Fosfat / kalium bindere Dialyse Nyretransplantasjon Eva Kofoed Diakonhjemmet 12

13 AKUTT NYRESVIKT Eva Kofoed Diakonhjemmet 13

14 AKUTT NYRESVIKT Alvorlig : Blødning, sepsis, dehydrering 1) Pre-renalt pga lavt BT Iskæmisk nyreskade Forebygge lavt BT, bl a med væskeinfusjon Behandle utløsende årsak Diuretika Eva Kofoed Diakonhjemmet 14

15 AKUTT NYRESVIKT 2) Renal akutt nyresvikt: direkte nyrevevsbelastning Glomerulonefritt Toksisk, evt legemiddel Infeksjon Behandle utløsende årsak Eva Kofoed Diakonhjemmet 15

16 AKUTT NYRESVIKT 3) POST-RENAL: pga AVLØPSHINDER som PROSTATISME, CANCER, STEIN, stase-nyresvikt Eva Kofoed Diakonhjemmet 16

17 Parameter å følge med på Eva Kofoed Diakonhjemmet 17

18 GLOMERULO-NEFRITTER Direkte glomerulus-skade utett glomeruli Autoimmun inflammasjon Kan gi nefrotisk syndrom: proteinuri hypoproteinemi ødem i tillegg hematuri Eva Kofoed Diakonhjemmet 18

19 UROLITIASIS DISPONERENDE FAKTORER SYMPTOMER DIAGNOSE STASE + INFEKSJON Inaktiv, konsentrert urin Urinsalt-utfelling Intens turevise SMERTER Urolig og kvalme HEMATURI ANAMNESE HEMATURI UROGRAFI CT, UL BEHANDLING FJERNE DISP. FAKTORER SMERTESTILLENDE: NSAID (=Non steriod antiinflammatorisk drug) STEINKNUSING, cystoskop, operasjon KONTROL med UROGRAFI Eva Kofoed Diakonhjemmet 19

20 KREFT I NYRE- OG URINVEIE TYPER WILMS TUMOR (barnekreft) Adenokarcinom (hypernefrom ) Urothelialt karsinom i URINVEIENE Hyppigst blæren SYMPTOMER HEMATURI SMERTER Utfylling eller Blære: Dysuri, pollakisuri METASTASE BEHANDLING OPERASJON (stråling) Angiogenese-hemmer Blære: Cystoskopisk fjerning og hyppige kontroller Eva Kofoed Diakonhjemmet 20

21 Angiogenese Hvorfor kan angiogenese-hemmer virke mot kreft Eva Kofoed Diakonhjemmet 21

22 Bilharziose Schistosomiasis Eva Kofoed Diakonhjemmet 22

23 INFEKSJONER I URINVEIENE URETRITT CYSTITT NEDRE URINVEISINFEKSJON (=UVI) Disponerende SYMPTOMER: LABORATORIE: BEHANDLING: GONORÈ, CLAMYDIA E.COLI, ENTEROKOKK, STAFYLOKOKK. Sårbar slimhinne, blærekateter, urinretensjon, inkontinens, stein, reflux Asymptomatisk, DYSURI, POLLAKISURI, SMERTER, lukt, AT? Stix, mikroskopi, PYURI, BAKTERIEURI, HÆMATORI, dyrkning Juice, VÆSKE, VARME, RÅD, ANTIBIOTIKA, KONTROLL

24 INFEKSJONER I URINVEIENE AKUTT PYELO- NEFRITT ØVRE UVI SYMPTOMER: Komplikasjoner: BEHANDLING: SOM VED NEDRE UVI, MEN OGSÅ FEBER, SMERTER I NYREREGIONEN, NEDSATT A.T., KVALME, SLAPP. UROSEPSIS KRONISK PYELONEFRITT ANTIBIOTIKA MYE DRIKKE URIN KONTROLL KRONISK PYELONEFRITT SYMPTOMER: risiko hvis RESIDIVERENDE AKUTTE PYELONEFRITTER (f.eks ved refluks) NEDSATT AT, TRETT, HODEPINE, RYGGSMERTER, NEDSATT MATLYST, FEBER I PERIODER, FORHØYET BT, UREMI

25 Prostatakreft prostatisme palpasjon biopsi prostata-spesifikt antigen (=PSA) operasjon / stråling antiandrogen behandling Eva Kofoed Diakonhjemmet 25

26 CANCER TESTIS år Hard fortykkelse i testis UL, tumor-markører Seminomer eller non-seminomer Orkiektomi evt lymfeknutefjernelse Strålebehandling Cytostatika Eva Kofoed Diakonhjemmet 26

27 URINVEISSYKDOMMER INKONTINENS Ufrivillig avgang av urin fra urinrøret - sosialt/hygienisk problem Stressinkontinens Endret trykkforhold Urgeinkontinens Sterk miksjonstrang ved mgl nevrologisk overordnet hemning Eva Kofoed Diakonhjemmet 27

28 Miksjon regulering er kompleks Funksjon av blære/urethra Bekkenbund, trykkforhold Vannlatingstrang og vannlatingsrefleks Innervert viljestyrt, sympatisk, parasympatisk Reguleringssenter i hjernestamme og ryggmarg Eva Kofoed Diakonhjemmet 28

29 URINVEISSYKDOMMER INKONTINENS Rammer 30% av kvinner, kun 30% av de søker hjelp Inkontinent ved trening (etter fødsel) Klimakteriele forandringer Eldre med infeksjoner 1. Stress-inkontinens 2. Urge-inkontinens 3. Overflow-inkontinens 4. Reflex-inkontinens Eva Kofoed Diakonhjemmet 29

30 URINVEISSYKDOMMER INKONTINENS 1. Utelukke eller behandle Infeksjon, atrofi, obstipasjon, diuretika-følge, DM, vanskelig toaletttilgang 2. God anamnese: når, hvor mye 3. Gynekologisk undersøkelse Eva Kofoed Diakonhjemmet 30

31 URINVEISSYKDOMMER INKONTINENS BEHANDLING Unngå obstipasjon, overvekt Vannlating før anstrengelse Bekkenbundstrening, plugg fysioterapeut Hjelpemidler: ring, bleier Elektrostimulering Østrogen lokalt Kirurgi Antikolinergika (Alfa-1-) Adrenerge agonister Eva Kofoed Diakonhjemmet 31

32 URINVEISSYKDOMMER RETENSJON Blæren tømmer seg ikke normalt Funksjonell retensjon postoperativt nervesykdom/-skade Organisk retensjon prostatahyperplasi urethra-striktur Akutt eller gradvis utvikling Komplikasjoner stuvning i urinledere / nyrer infeksjonsfare Eva Kofoed Diakonhjemmet 32

33 URINVEISSYKDOMMER BLÆREHALS-OBSTRUKSJON Betennelse i prostata / urethra PROSTATA-HYPERPLASI Eva Kofoed Diakonhjemmet 33

34 URINVEISSYKDOMMER PROSTATA-HYPERPLASI malign? benign prostatahyperplasi = BPH? Gir prostatisme: pollakisuri, slapp stråle, hesitasjon, mgl blæretømning, etterdrypp, nykturi Undersøkelse: prostatapalpasjon, cystourethragrafi, biopsi, Eva Kofoed Diakonhjemmet 34 prostataspesifikt antigen (=PSA)

35 URINVEISSYKDOMMER PROSTATA lidelser BEHANDLING 1. Alfa-1-adrenerge antagonister 2. Kirurgi, f.eks TransUrethral Reseksjon=TUR 3. Ablatio testis / østrogen Komplikasjon postoperativt: Blødning, inkontinens, ereksjonsproblemer Eva Kofoed Diakonhjemmet 35

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS10. Ny/utsatt prøve. Emnekode og namn/namn

Detaljer

Vannlatingsforstyrrelse ved ryggmargsskade (RMS)

Vannlatingsforstyrrelse ved ryggmargsskade (RMS) Copyright Astra Tech AS RBG 9469/07-03/ 5000 Vannlatingsforstyrrelse ved ryggmargsskade (RMS) Trykket på resirkulert papir. Informasjonshefte for helsepersonell Astra Tech AS, Postboks 160, 1471 Lørenskog.

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14

GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER. Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 GERIATRIENS SOMATISKE SYMPTOMBILDE OG UTFORDRINGER Geriater Natalia Aresvik. MD, PhD Solle hotell, 06.03.14 Den typiske pasienten Høy alder Langtkomne aldersforandringer med: Viss atrofi av fleste organer

Detaljer

Gynekologi & Obstetrikk Kompendium Medisinstuderende 12.semester Københavns Universitet

Gynekologi & Obstetrikk Kompendium Medisinstuderende 12.semester Københavns Universitet Gynekologi & Obstetrikk Kompendium Medisinstuderende 12.semester Københavns Universitet 0 FORORD Dette kompendium er skrevet med utgangspunkt i 1.utgave av læreboken Obstetrik og Gynækologi av Lawrence

Detaljer

UROLITHIASIS STEIN FREMMENDE SYKDOMMER. MIAF-urolithiasis (ca.10%av stein populasjon) ANATOMISKE FORHOLD GENETISKE ÅRSAKER, SKADER OG UROLITHIASIS

UROLITHIASIS STEIN FREMMENDE SYKDOMMER. MIAF-urolithiasis (ca.10%av stein populasjon) ANATOMISKE FORHOLD GENETISKE ÅRSAKER, SKADER OG UROLITHIASIS UROLITHIASIS UROLITHIASIS Overlege A.R.Tahir OUU,OUS Urolithiasis-stein i urinveier Urolithiasis deles i to grupper: 1-Enkel stein sykdom (ca. 60% of stein populasjon). Enkel stein episode 2-Komplisert

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi

NSFs Faggruppe av Sykepleiere i Urologi Nr. 1 - februar 2014-25. årg. ISSN 1891-5116 8 Kronikk; MILLIONER av helsekroner å spare 10 Reisebrev, ESPU Genova 2013 14 Program, FSU-konferansen i Namsos 2014 24 Akutt nyresvikt 28 Følgende stiller

Detaljer

BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer

BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer Anders Hartmann,, Rikshospitalet Nyrefunksjonen- glomerulusfiltrasjonen (GFR) Med nyrefunksjon mener vi vanligvis evnen til å produsere primærurin,

Detaljer

33. Nyresykdom og nyretransplantasjon

33. Nyresykdom og nyretransplantasjon 438 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 33. Nyresykdom og nyretransplantasjon Forfattere Susanne Heiwe, dr. med, legitimerad sjukgymnast, Sjukgymnastikkliniken, Karolinska

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03

Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Versjon 13.05.03 Vernepleier utdanning - Stoffskiftesykdommer - Side - 1 - av 13 sider Diabetes mellitus ========================================================= Kronisk stoffskiftesykdom som rammer 2-3 % av den norske

Detaljer

Urininkontinens og UVI. Renate Pettersen Geriatrisk Seksjon, medisinsk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus

Urininkontinens og UVI. Renate Pettersen Geriatrisk Seksjon, medisinsk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Urininkontinens og UVI Renate Pettersen Geriatrisk Seksjon, medisinsk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Emnekurs geriatri SIHF 20.02.2014 De nedre vannveier - aldersforandringer Glatte muskelfibre

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje.

I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje. Et temahefte fra Ditt Apotek I Ditt Apotek har vi god kunnskap om urinlekkasje. Den kunnskapen vil vi gjerne dele med deg. - vi gir deg bedre helse Innhold 3 Innledning... 5 Urinsystemet... 5 Hva skjer

Detaljer

Tabletter Ramipril Actavis 1,25 mg tabletter er hvite til offwhite, kapselformede, udrasjerte flate tabletter, 8,0 x 4,0 mm.

Tabletter Ramipril Actavis 1,25 mg tabletter er hvite til offwhite, kapselformede, udrasjerte flate tabletter, 8,0 x 4,0 mm. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Ramipril Actavis 1,25 mg tablett Ramipril Actavis 2,5 mg tablett Ramipril Actavis 5 mg tablett Ramipril Actavis 10 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

NYRESVIKT OG HEMODIALYSE

NYRESVIKT OG HEMODIALYSE NYRESVIKT OG HEMODIALYSE Informasjon til pasient og pårørende Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Nyrenes funksjoner s. 4 2. Akutt og kronisk nyresvikt s. 8 3. Uremi

Detaljer

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Nefrologisk Forum Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Innhold Redaktørens spalte....3 Formannsnytt 4 Regulering av arginin vasopressin reseptor ved genetisk hypertensjon v/bjarne Iversen...5 Effekt av hemodialyse

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Generell patologi, sykdomslære og farmakologi

Detaljer

Det komplette sykehjem

Det komplette sykehjem Det komplette sykehjem Som kan behandle og samhandle Kjell Krüger Takk for hjelpen, Einar Engtrø og Kristian Jansen Innhold Det komplette sykehjem; kultur og struktur I samme båt livsfilosofisk basis for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI 22. mai 2008 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor

Detaljer

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no >

Prostatakreft. - til pasienter, pårørende og andre interesserte. I samarbeid med. kreftforeningen.no > Prostatakreft - til pasienter, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > I samarbeid med < Innledning Innhold 3 Innledning 5 Prostata 7 Prostatakreft 7 - Årsak/økt risiko 7 - Arvelighet 7 -

Detaljer

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Emnekode og navn/namn : BSM3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære og farmakologi

Detaljer

Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/2011 16:05 Page 1 Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Brosjyre til pasienter/foreldre Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/2011 16:05 Page 2 Forstå

Detaljer

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen

Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen Vi håper at PP-presentasjonen vil bli til nytte for praksisfeltet. Med vennlig hilsen Britt Hjerpekjønn og Sidsel Riisberg Paulsen IV BEHANDLING PÅ SYKEHJEM Fokus på 4 tilstander Dehydrering Urinveisinfeksjon

Detaljer