Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn"

Transkript

1 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 1 Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Brosjyre til pasienter/foreldre

2 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 2 Forstå VUR Barnet ditt har en tilstand som kalles vesikoureteral refluks (VUR). Det finnes behandling som kan hjelpe. I denne brosjyren får du informasjon om VUR og hvordan dette kan behandles.

3 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 3 Omtrent 1 % av barn har VUR Urin produseres i nyrene. Fra nyrebekkenet renner urinen ned gjennom urinlederne till urinblæren. VUR betyr tillbakestrømning av urin fra blæren till urinleder og nyrebekken. Dette kan være ensidig eller på begge sider. Noen barn er født med VUR. Dette oppstår når lukkemekanismen mellom urinblæren og urinlederen er insuffisient. Den nedre delen av urinlederen går gjennom blæreveggen og hvis denne kanalen er for kort, eller ikke munner der den skal, blir det VUR. Visse tilstander, for eksempel blæretømmingsforstyrrelse, disponerer for utvikling av VUR. Nyre Urinledere Urinblære

4 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 4 Forstå VUR Undersøkelse for påvisning av VUR Det må gjøres røntgenundersøkelse for påvisning av VUR. Gjennom et kateter fylles blæren med kontrastvæske og så skal barnet tisse. Undersøkelsen kalles MUCG, som står for miksjons-urethra-cysto-grafi. Hvis VUR forekommer, graderes denne i henhold till figuren. Grad I Grad II Grad III Grad IV Grad V Denne skalaen går fra grad I (mild) til grad V (alvorlig). I de fleste tilfeller forsvinner mildere grader av VUR av seg selv. Jo mer alvorlig VUR, desto mindre sannsynlig er det imidlertid at den vil forsvinne av seg selv. Er VUR alvorlig? VUR kan få alvorlige konsekvenser. Nyrebekkenbetennelse kan oppstå når infisert urin renner tilbake inn i nyrene. Disse infeksjonene kan føre til arrdannelse og skade på nyrene. Denne skaden kan føre til nedsatt nyrefunksjon og høyt blodtrykk senere i livet. Er VUR arvelig? Hvis du hadde VUR som barn, finnes det en mulighet for at barna dine har VUR. Hvis et av barna dine har VUR, kan også barnets brødre og søstre ha det. Det er derfor viktig å diskutere testalternativer med barnets lege.

5 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 5 Behandling av VUR og infeksjonsforebyggning Det er viktig å behandle VUR for å forebygge mulige infeksjoner og nyreskade. Det finnes 3 alternativer for å kontrollere eller behandle VUR: Antibiotika kan brukes til å forebygge infeksjoner til VUR forsvinner seg av selv. Denne behandlingen kan ta mange år, og barna må ta legemidlet hver dag. Disse barna må undersøkes på nytt for VUR med jevne mellomrom. Antibiotikaforebygging brukes helst ved mildere grader av VUR. Langvarig behandling med antibiotika kan imidlertid føre til at bakteriene blir resistente, og føre til flere infeksjoner. Åpen operasjon brukes for å lage en ny lukkemekanisme mellom urinleder og blærevegg. Denne behandling kurerer de fleste barn men det er en forholdsvis stor operasjon i narkose med ca. 1 ukes liggetid etterpå. Kirurgi er best egnet ved høyere grader av refluks.. Ved endoskopisk behandling injiseres en substans under blæreslimhinnen ved urinlederens åpning. Barn kan normalt dra hjem samme dag.

6 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 6 Fordelen med Deflux Deflux er en sikker og effektiv behandling mot VUR. I en nylig publisert studie av barn med moderat VUR, foretrakk de fleste foreldre en endoskopisk behandling fremfor antibiotika eller kirurgi. Deflux-prosedyren Deflux-gel injiseres der urinlederne munner i urinblæren. Dette bidrar til å motvirke at urin renner tilbake via urinlederne opp till nyrebekkenet. Legen din bruker et instrument som kalles cystoskop til injeksjonen. Under prosedyren er barnet i narkose. Etter prosedyren Det er normalt ingen smerter etter prosedyren. Barnet kan kjenne litt sviende følelse de første gangene han eller hun tisser. Du må imidlertid ringe lege hvis barnet ikke klarer å tisse, har mage- eller ryggsmerter, eller har feber etter hjemkomst. Etter prosedyren avgjør legen hvilken type oppfølgning som kreves og om ytterligere behandling er nødvendig. Om nødvendig, utføres en ny MUCG noen måneder etter prosedyren for å se om det fremdeles er refluks.

7 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 7 Deflux effektiv behandling mot VUR Det er gode resultater ved Defluxinjeksjon. Hos ca. 50 % oppnås opphør av VUR etter bare én injeksjon, men andre kan trenge flere injeksjonsprosedyrer. I undersøkelser ett år etter Defluxbehandling var 8 av 10 barn helbredet, og resultatene er varige hos de fleste barn. Etter 3 år hadde 2/3 av behandlede barn ingen refluks. Deflux er indisert for bruk hos barn med refluks av alle grader men brukes hovedsakelig for grad III og IV, og noen ganger grad V. Deflux sikker behandling mot VUR Deflux er et biologisk materiale og har nå vært benyttet til behandling av over barn over hele verden uten alvorlige reaksjoner. Deflux består av to vevsvennlige polysakkarider (typer sukkermolekyler) dekstranomer og hyaluronsyre. Hyaluronsyren brytes ned naturlig (biodegraderes) over tid og erstattes av kroppens eget materiale, mens dekstranomer blir værende. Etter cystoskopi og Defluxinjeksjon er det en liten risiko for infeksjon og blødning fra prosedyren. Selv om det er sjeldent, kan gelen blokkere urinlederen og føre til at urinen ikke tømmer seg til blæren.

8 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 8 Svar på spørsmål om VUR Hva er vesikoureteral refluks (VUR)? Urin produseres i nyrene. Som regel renner det kun én vei: nedover urinlederne og inn i urinblæren. VUR inntreffer når det er tillbakestrømning urin fra blæren. Dette kan skje på én eller begge sider. Urinleder Urinblære Nærbilde av stedet der urinlederen går inn i urinblæren. Hva forårsaker VUR? Noen barn er født med VUR. Dette oppstår når forbindelsen mellom urinblæren og urinlederen er unormal. Den nedre delen av urinlederen går gjennom muskelen i urinblæren. Hvis denne kanalen er for kort eller for mye til én side, kan VUR inntreffe. Blæretømmingsproblemer er også assosiert med VUR.

9 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 9 Hvordan evalueres VUR? VUR diagnostiseres ved å ta røntgenbilder av urinblæren. Undersøkelsen kalles MUCG og da settes en tynn, myk slange (kateter) inn i urinblæren gjennom urethra (urinrøret). Kontrastvæske settes inn i blæren. Røntgenbilder tas for å se om det er VUR og hvilken alvorlighetsgrad den har. Det vanligste graderingssystemet inkluderer 5 grader, der grad I er minst alvorlig og grad V er mest alvorlig. Hvis begge sider har refluks, kan hver side ha forskjellig grad. Kan et barn få et anestesimiddel for MUCG? Det benyttes lokalbedøvende krem i urinrøret, men ikke narkose. Diskuter fordelene og ulempene med å bedøve barnet for MUCG med legen din. Hvem skal undersøkes? VUR påvises hos ca. 1 % av alle barn. Barn som har hatt flere urinveisinfeksjoner bør undersøkes.

10 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 10 Svar på spørsmål Is VUR inherited? om VUR Er VUR arvelig? VUR har en tendens til å forekomme i familier. Så mange som 1/3 av søsken vil ha VUR. Hvis en av foreldrene har VUR, vil ca. halvparten av barna også ha det. Risikoen for nyreskade er høyest i de første 1 2 leveårene. Målet er å påvise VUR på et tidlig stadium og forhindre infeksjon som kan føre til nyreskade. Er VUR alvorlig? Behandling er viktig for å beskytte nyrene. Nyreinfeksjoner kan føre til skader eller arrdannelse i nyrene. Dette kan føre til nedsatt nyrefunksjon og høyt blodtrykk. Hvordan vet jeg om barnet mitt har en infeksjon? Symptomer på urinveisinfeksjon inkluderer: Vond lukt eller grumsete urin Feber Magesmerter Ryggsmerter Smerter i siden Svie eller smerte ved vannlating Hyppig og sterk vannlatingstrang Hodepine Oppkast Spedbarn med infeksjon har ikke nødvendigvis disse symptomene. I stedet kan de ha diaré, dårlig matlyst, feber og økt irritabilitet. Hvis du lurer på noe, må du ringe lege og få barnets urin kontrollert. Barn kan raskt bli veldig syke.

11 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 11 Hvordan avgjør jeg hvilken behandling som er best for barnet mitt? Du bør diskutere dette inngående med legen. Antibiotika, kirurgi og endoskopisk behandling av VUR er alle gode valg. Det viktigste er hva familien din foretrekker. Kirurgi foretrekkes hvis VUR er alvorlig eller det finnes andre tilknyttede medisinske lidelser. Enkelte familier synes det er vanskelig å utføre de rutinemessige røntgenundersøkelsene og den daglige medisineringen med antibiotikabehandling. Mange foreldre foretrekker å unngå åpen kirurgi, og ønsker endoskopisk behandling i stedet. Dine bekymringer og synspunkter er viktige. Det er derfor viktig å diskutere dem med legen. Vær sikker på at du forstår risikoer, fordeler og oppfølgning for hver behandling.

12 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 12 Viktig informasjon om Deflux Indikasjon Deflux er en gel som injiseres der urinlederen munner i urinblæren hos barn med VUR. Dette utføres for å hindre tillbakestrømning av urin. Hvem skal ikke behandles med Deflux? Barn med følgende medisinske tilstander skal ikke behandles med Deflux: Ikke-fungerende nyre(r) Divertikkel ved urinledermunningen Vannlatingsforstyrrelse må utredes først Pågående urinveisinfeksjon Legen din fastslår om disse tilstandene er tilstede. Spør legen din hvis du har spørsmål om disse tilstandene eller hvordan disse påvirker bruk av Deflux. Advarsler Underrett lege hvis barnet ditt har en eksisterende urinveisinfeksjon. Barn med urinveisinfeksjoner skal ikke behandles med Deflux før infeksjonen er borte.

13 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 13 Forsiktighetsregler Kontakt legen eller sykehuset ditt hvis barnet ikke vill tisse, har magesmerter eller får feber etter hjemkomst. Barnet kan ha en blokkering i urinlederne. Disse blokkeringene kan skade nyrene. Bivirkninger Det er en liten risiko for infeksjon og blødning fra prosedyren. Andre bivirkninger kan inntreffe. Noen er sjeldne, for eksempel blokkering i urinlederne. Du bør forhøre deg med lege angående disse bivirkningene. Kliniske testresultater Leger har utført studier for å se hvor godt Deflux fungerte. Ett år etter at de fikk Deflux, var 8 av 10 barn helbredet.

14 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 14 Spørsmål til legen Hvis du har spørsmål om Deflux, skriv dem ned her og diskuter dem med legen.

15 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 15

16 Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/ :05 Page 16 Hvis du vil finne ut mer om VUR og behandling, gå til Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med: Oceana Therapeutics Ltd. Q House, 76 Furze Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland Telefon: +353 (0) Faks: +353 (0) OCL10028 Deflux er et registrert varemerke tilhørende Q-Med AB

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

SMERTELINDRING VED FØDSEL

SMERTELINDRING VED FØDSEL SMERTELINDRING VED FØDSEL Velkommen til kvinneklinikken, avdeling for fødsel/barsel Dette er informasjon om de ulike metodene for smertelindring som tilbys på fødeavdelingen ved vårt sykehus. Fødeavdelingen

Detaljer

Hva er Hydrocephalus?

Hva er Hydrocephalus? Hva er Hydrocephalus? RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN Innhold 1 Forord 2 Hydrocephalus kort fortalt. 4 Historikk 5 Forskjellige typer hydrocephalus 6 Årsaker til hydrocephalus 8 Å stille diagnosen

Detaljer

Barn med stomi/reservoar

Barn med stomi/reservoar Barn med stomi/reservoar Informasjon til familien samt andre pårørende og interesserte Forord De fleste barn som har stomi, lever som andre barn. De er avhengig av en pose på mange, men kan vanligvis være

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon

Prevensjon. Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon Prevensjon Her forklarer vi litt om ulike former for prevensjon NØDPREVENSJON Den mest benyttede nødprevensjon er nødprevensjonspillen, også kalt krisepillen. Den kan brukes hvis den vanlige metoden mislykkes,

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Hva kan føre til seksuelle problemer etter hjerneslag?

Hva kan føre til seksuelle problemer etter hjerneslag? Sex etter hjerneslag Å elske er en viktig del av mange forhold. Men et hjerneslag kan føre til fysiske eller følelsesmessige endringer som kan ha innvirkning på ditt sexliv. Ofte vil informasjon og oppmuntring

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Veksthormonmangel Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn som nylig har fått

Detaljer

Praktiske råd rundt sondeernæring

Praktiske råd rundt sondeernæring GODE RåD Praktiske råd rundt sondeernæring Sharing the care for good nutrition Hva inneholder denne brosjyren? Når beslutningen er tatt om at barnet ditt skal begynne med sondeernæring, eller hvis barnet

Detaljer

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon.

Ulike typer arvelige tilbakevendende febersykdommer: Familiær middelhavsfeber (FMF) Tilhører denne gruppen. Se egen informasjon. www.pediatric-rheumathology.printo.it TILBAKEVENDENDE FEBER MED GENETISK AVVIK Generell introduksjon Nyere utvikling innen forskningen viser klart at noen sjeldne febrile sykdommer skyldes en genetisk

Detaljer

Jeg har fått et nytt organ Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003

Jeg har fått et nytt organ Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003 Utarbeidet av Aslaug Sødal Myrseth og Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet 2003 Blir livet som før? Livet blir ikke som før du ble syk. Du har vært igjennom en periode med sykdom som har gjort noe med

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Kjønnssykdommer og hiv

Kjønnssykdommer og hiv Kjønnssykdommer og hiv KJØNNSSYKDOM- MER OG HIV Kjønnssykdommer, eller seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) som de også kalles, smitter via kjønnsorgan, munn og endetarm. Enkelte sykdommer, som hiv og

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER 1 Øyelaser 5 Behandlingsmetoder 6 Trinn for trinn 8 Vanlige spørsmål 10 Bivirkninger & risiko 11 Linsebytte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Trinn for trinn 16 Vanlige

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Hjertrud får pacemaker

Hjertrud får pacemaker Hjertrud får pacemaker Informasjon til familier med barn som trenger pacemaker Pacemaker et trygt hjelpemiddel I denne brosjyren får du informasjon om og svar på det du bør vite for å gi barnet og deg

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer