B60SPESMÅ - Spedbarns og småbarns psykiske helse. VPR - Pediatri. V15MAMMO - Mammografi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B60SPESMÅ - Spedbarns og småbarns psykiske helse. VPR - Pediatri. V15MAMMO - Mammografi"

Transkript

1 HØGSKOLEN I BERGEN AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSPLAN STUDIEÅRET 2014/2015 Sist endret Endringer kan skje i løpet av studieåret. Eksamensplanen er oppført etter utdanning. ALLE INNLEVERINGER SKAL VÆRE MOTTATT AV HIB EKSAMENSDATO INNEN KL SKOLEEKSAMENER STARTER KL FRAMMØTE I EKSAMENSLOKALET ER KL SENSURFRIST ER VANLIGVIS 3 UKER PÅ SKRIFTLIGE EKSAMENER. V60RUSPSYK - Rusproblematikk og psykisk helse 2014H Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø VPHA101 individuell skoleeksamen 4 timer H Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning VPHA102 Individuell hjemmeeksamen H Organisering av tjenester,tverrfaglig samarbeid, vitenskapsteori og metode VPHA103 Skriftlig prosjektplan i gruppe H Rusproblematikk og integrert behandling VRPH205 Fordypningsoppgave H Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse - praksis VRPH206 Praksis praksis avsluttes VPHA - Videreutdanning i psykisk helsearbeid 2014H Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø VPHA101 individuell skoleeksamen 4 timer H Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning VPHA102 Individuell hjemmeeksamen H Organisering av tjenester,tverrfaglig samarbeid, vitenskapsteori og metode VPHA103 Skriftlig prosjektplan i gruppe H Faglig fundament; teori og etikk VPHA203 Fordypningsoppgave H Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse - praksis VPHA204 Praksis praksis avsluttes B60RVTS - Vold og traumatisk stress 14H Hjemmeeksamen RVTS100 Skriftlig eksamen under tilsyn B60SPESMÅ - Spedbarns og småbarns psykiske helse 13H SPSM301 Skriftlig prosjektskisse, hjemmeeks VPR - Pediatri 14H Hjemmeeksamen KRA100 el. Innlevering Hjemmeeksamen VPRE101 el. innlevering Skoleeksamen VPRE110 3 timer V15MAMMO - Mammografi 14H Hjemmeeksamen KRA-100 el. innlevering

2 14H Hjemmeeksamen MAME-200 el. innlevering H Skoleeksamen MAME timer B60LUNGE - Lungesykepleie 14H Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis KVSL-200 hjemmeeksamen el.innlev H Forskningsmetode og statistikk KVSL-200 hjemmeeksamen el.innlev H Klinisk lungesykepleie denerell del og helsepedagogikk KVSL-100 skole 5 timer (2015/2016) H Klinisk fagledelse, fordypning i lungesykepleie LUNGEFF-300 hjemmeeks., el.innlev? (2015/2016) B60GASTRO - Gastrosykepleie 14H Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis KVSG-200 hjemmeeksamen el.innlev H Forskningsmetode og statistikk KVSG-200 hjemmeeksamen el.innlev H Klinisk gastrosykepleiespesialitet, generell del og helsepedagogikk KVSG-100 skole 5 timer (2015/2016) H Fordypning i kilinisk gastrosykepleie - spesialitet GASTF-300 hjemmeeks., el.innlev? (2015/2016) B60NEVRO - Nevrosykepleie 14H Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis KVSN-200 hjemmeeksamen el.innlev H Forskningsmetode og statistikk KVSN-200 hjemmeeksamen el.innlev H Klinisk nevrosykepleie denerell del og helsepedagogikk KVSN-100 skole 5 timer (2015/2016) H Klinisk fagledelse, fordypning i nevrosykepleie NEVRF-300 hjemmeeks., el.innlev? (2015/2016) B60INFEK - Infeksjon og smitte sykepleie 14H Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis KVSIS-200 hjemmeeksamen el.innlev H Forskningsmetode og statistikk KVSIS-200 hjemmeeksamen el.innlev H Klinisk infeksjonssykepleie og smittevern, generell del og helsepedagogikk KVSIS-100 skole 5 timer (2015/2016) H Klinisk fagledelse, fordypning i infeksjonssykepleie og smittevern INF-300 hjemmeeks., el.innlev? (2015/2016) ABIO-A / ABIO-I / ABIO-O - Anestesi-/intensiv- og operasjonsykepleie 14V Prosjektplanlegging i anestesisykepleie AIO- A400 Hjemmeeksamen V Fagutvikling i intensivsykepleie AIO-I100 Hjemmeeksamen B15MI - Motiverende intervju 15V Motiverende intervju MI-100 Hjemmeeksamen

3 V60HRE - Helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre 13H Helsefremmende arbeid med eldre HRE-300 Elektronisk innlev H Rehabiliterende arbeid med eldre HRE-400 Elektronisk innlev V15GER - Gerontology across the professions across the Atlantic 15V Gerontologi i et tverrprofesjonelt og sammenlign. perspektiv VGE801 Hjemmeeksamen V60BBAM - Basic Body Awareness Methodology 13H exam 2, subject 2 BBAE20 Elektronisk innlev H exam 2, subject 2 BBAE20 Muntlig presentation H H H exam 3, subject 3 BBAE30 Elektronisk innlev V15OMT - Omsorgsteknologi for helsepersonell 14H Hjemme OMTE-100 Elektronisk innlev B30STØTTE - Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige 14V Hjemme VSTØ-11 Fordypning/Prosjekt, el. Innlevering V Hjemme VSTØ-1 Eksamen emne V VSTØ-2 Eksamen emne V VSTØ-3 Eksamen emne V VSTØ-4 Eksamen emne B30SYSTEM2 - Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis, trinn H Familieterapeutiske retninger, del 1 FSP-201 Hjemmeeksamen H Familieterapeutiske retninger, del 2 FSP-202 Fordypningsoppgave H Former for systemisk arbeid FSP-301 Hjemmeeksamen H FSP-101 Hjemmeeksamen VEI30 - Veiledningspedagogikk 14H Modul 1-40 timers grunnkurs i veiledning (emne 1) VEIM1 Hjemme, el. innlevering H Veiledningsteori og veiledningspraksis (emne 2): a) Fordypningsoppgave VEI-100, del 1 Hjemme, el. innlevering H Veiledningsteori og veiledningspraksis (emne 2): b) Praksis (kontroll av dokumentasjon) VEI-100, del Etter avtale Etter avtale

4 14H Veiledningsteori og veiledningspraksis (emne 2): c) Praktisk eksamen VEI-100, del 2 Muntlig (evt. utsatt 2/9) H Veiledningsteori og veiledningspraksis (emne 2): c) Praktisk eksamen VEI-100, del 2 Muntlig VEI-1 Veiledningspedagogikk - innføringskurs 15V Modul 1-40 timers grunnkurs i veiledning (emne 1) VEIM1 Skriftlig, hjemme B15KUNN - Kunnskapsbasert praksis 14OUS VKUNNE-10 Hjemme, elektronisk innlevering JMU2 - Jordmor 14H Fødsel og familiedannelse Del 1 - Anatomi og fysiologi JMUE100, del1 ITL elektronisk H Fødsel og familiedannelse Del 1 - Grunnleggende jordmorskap JMUE100, del2 Hjemme, el. innlevering H Fødsel og familiedannelse Del 2 JMUE701 muntlig (scenario) H Vitenskapsteori og forskningsmetode JMUE301 skole 4 timer H Fordypningsoppgave JMUE500 Hjemme H Avsluttende eksamen i jordmorfaget JMUE901 skole 7 timer MA-KBP4 - Mastergradsstudie i Kunnskapsbasert praksis 13H Vitenskapsteori og metode MAKP 302 Elektronisk innlev H Kunnskapsbasert praksis - Implementering i praksis II MAKP 401 Elektronisk innlev H Kunnskapsbasert praksis MAKP102 Elektronisk innlev H Masteroppgave MAKP601 Elektronisk innlev H Masteroppgave MAKP601 Elektronisk innlev MA-FYS - Mastergradsstudie i fysioterapi 14H Vitenskapsteori,filosofi og metode: Vitenskapsfilosofi og teori MAFYS200 Elektronisk innlev H Kropp,bevegelse,helse og sykdom MAFYS101 Elektronisk innlev H Spesiell treningslære og biomekanikk MAFYS320 Praktisk gjennomføring i gruppe/individ muntlig H Spesiell treningslære og biomekanikk MAFYS320 Praktisk gjennomføring i gr./ind. Munt H Intensivfysioterapi MAFYS501 Elektronisk innlev H Fysioterapi ved kirurgi og traumatologi MAFYS521 Elektronisk innlev H Forskningsmetode, forskningsetikk og statistikk MAFYS230 Elektronisk innlev ARBEIDSKRAV Spesiell treningslære og biomekanikk MAFYS320 Innlevering gruppeooppgave Kropp, bevegelse, helse og sykdom MAFYS101 Litteraturseminar Forskningsmetode, forskningsetikk og statistikk MAFYS230 Seminar fremlegg i gruppe MA-SAA - Mastergradsstudie i samfunnsarbeid

5 11H Masteropgave MASA600 Elektronisk innlev H Masteropgave (MASA600/630/645) MASA600 Elektronisk innlev H Sosialteori 2 MASA110 Elektronisk innlev H Samfunnsarbeid 3 MASA203 Elektronisk innlev H Masteroppgave (MASA600/630/645) MASA630/645 Elektronisk innlev MA-SYK3 - Mastergradsstudie i klinisk sykepleie, del II 14H Innlevering prosjektplan MASYK6 Hjemme, el. innlevering H Innlevering av oppgave i vitenskapsteori MASYK5 Hjemme, el. innlevering V Masteroppgave MASYK7 Hjemme H Masteroppgave MASYK7 Hjemme, el. Innlevering (2015/2016) HSH - Videreutdanning i klinisk sykepleie, del I - Helsesøster 13H Vitenskapsteori og forskningsmetode HSHE12, del 1 Hjemme, el. innlevering H Kunnskapsbasert praksis HSHE12, del 2 Hjemme, el. innlevering H Skoleeksamen HSHE20 5 timer H Fordypningsoppgave HSHE40 Hjemme, el. innlevering V60DIA - Videreutdanning i klinisk sykepleie, del I - Diabetes 14H Klinisk diabetesspesialitet, generell del og helsepedagogikk VDIAE-121 Skole 5 timer H Forskningsmetode og KBP, klinisk audit VDIAE-200,del1 Elektronisk innlev. gruppe H Forskningsmetode og KBP, kritisk vurdering av artikkel VDIAE-200,del2 Elektronisk innlev. individuell H Fordypning i klinisk diabetesspesialitet VDIAF-210 Elektronisk innlev. (2015/2016) V60KARD - Videreutdanning i klinisk sykepleie, del I - Kardiologi 13H Klinisk hjertespesialitet, generell del og helsepedagogikk VKARDE-121 Skoleeksamen H Fordypning klinisk kardiologisk sykepleie VKARDF-210 Hjemme, el. innlevering

B60SPESMÅ - Spedbarn og småbarns psykiske helse. B60LUNGE - Lungesykepleie. B60GASTRO - Gastrosykepleie

B60SPESMÅ - Spedbarn og småbarns psykiske helse. B60LUNGE - Lungesykepleie. B60GASTRO - Gastrosykepleie HØGSKOLEN I BERGEN AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSPLAN STUDIEÅRET 2015/2016 Sist endret 05.10.2015 Endringer kan skje i løpet av studieåret. Eksamensplanen er oppført etter utdanning. ALLE INNLEVERINGER

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE

UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE Nasjonal kartleggingsundersøkelse av tilbud ved utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle instanser RAPPORT NR.1 Utdanningsutvalget, LaH NSF Mars 2011. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 120 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret ASP 16. mars 2012. Viser til

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi 1 FYSIOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for

Detaljer

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Videreutdanning i klinisk sykepleie Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2014-2016 0 1. Innledning... 1 Legevakt... 1 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 1 Videreutdanningen i legevaktsykepleie...

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet (Nynorsk) Physical activity (Engelsk) HMAB4004

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet (Nynorsk) Physical activity (Engelsk) HMAB4004 STUDIEPLAN Videreutdanning i Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet (Nynorsk) Physical activity (Engelsk) HMAB4004 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning

Detaljer