3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL10-HS 180 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL10-HS 180 studiepoeng"

Transkript

1 NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL10-HS 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. januar

2 Emnebeskrivelser yrkesdidaktikk for 3-årig yrkesfaglærerutdanning EMNEBESKRIVELSE YFL4310 Yrkesdidaktikk Eleven/lærlingen i læringsrommet Opplæring i skole og bedrift Studiepoeng: og 2. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Individuell oppgave Bestått/ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 1: Eleven/lærlingen i læringsrommet Emnet fokuserer på: Yrkesidentitet og kultur Arbeidsoppgaver, ansvar, yrkesutøvelse og kompetanse Eget fag/yrke i opplæringen Undervisningsplanlegging Læreplaner, dokumenter og lovverk Yrke og etikk Organisasjonsutvikling og nettverksbygging Læringsmiljø og HMS arbeid. De fem ferdigheter, basisfag og støttefag Analyse og bruk av IKT og andre læringsmidler Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. All undervisning og praksis er obligatorisk Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 2

3 YFL4311 Yrkesdidaktikk Yrkesdidaktikk Studiepoeng: 5 3. og 4. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Hjemmeeksamen. (Todelt felles eksamen for YFL4311 og YFL4312) Bestått/ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 2: Yrkesdidaktikk Emnet fokuserer på: Undervisningsmåter og læremidler Tilpasset opplæring og differensiering Læreplananalyse og utdanningsvalg Vurdering Samarbeid og kommunikasjon Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 3

4 YFL4312 Yrkesdidaktikk Veiledning og instruksjon i praksis Studiepoeng: 5 3. og 4. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Hjemmeeksamen (Todelt felles eksamen for YFL4311 og YFL4312) Bestått/ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 3: Veiledning og instruksjon i praksis Emnet fokuserer på: Veiledning i læringsrommet Instruksjon i læringsrommet Kollegaveiledning Ulike roller i læringsrommet Entreprenørskap Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 4

5 YFL4313 Yrkesdidaktikk Utvikling og dannelse i skole og samfunn Studiepoeng: og 6. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Oppgave integrert med yrkespedagogikk A - F Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 4: Utvikling og dannelse i skole og samfunn Emnet fokuserer på: Yrkesetikk, likeverd og likestilling Yrket i fremtiden Endrings- og utviklingskompetanse FoU-arbeid i skole og bedrift Det doble praksisfeltet Skole- og bedriftskultur Lokalsamfunnet og næringslivet Fagets og yrkets plass i samfunnet Samarbeid mellom skoler og bedrifter/virksomheter om opplæring Internasjonalisering Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 5

6 Emnebeskrivelser yrkespedagogikk for 3-årig yrkesfaglærerutdanning EMNEBESKRIVELSE YFL4300 Yrkespedagogikk Eleven/lærlingen i læringsrommet Studiepoeng: og 2.semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Obligatoriske aktiviteter: Vurderingsform: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Oppgave - gruppe Bestått/ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 1:Eleven/lærlingen i læringsrommet Emnet fokuserer på: Læringsteoretiske perspektiver Læreforutsetninger Læringsstrategier Selvoppfatning, mestring og motivasjon Identitet Ledelse i læringsrommet Samarbeidslæring Læringsmiljø Samarbeid med foreldre/foresatte Konflikthåndtering Etikk Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 6

7 YFL4301 Yrkespedagogikk Generell didaktikk Studiepoeng: og 4. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Hjemmeeksamen Bestått/ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 2: Generell didaktikk Emnet fokuserer på: Arbeidsmåter og undervisningsmetoder Tilpasset opplæring og differensiering Læreplanarbeid Didaktiske kategorier og modeller Spesialpedagogisk arbeid Veiledningsperspektiver Veiledningsmetodikk Kollegabasert veiledning instruksjon Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 7

8 YFL4302 Yrkespedagogikk Utvikling og dannelse i skole og samfunn Studiepoeng: og 6. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Oppgave integrert med yrkesdidaktikk A - F Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet pedagogisk praksisopplæring (i skolen) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 3: Utvikling og dannelse i skole og samfunn Emnet fokuserer på: aksjonslæring og aksjonsforskning forskningsmetoder FoU - arbeid Team- arbeid : kommunikasjon og samarbeid Planleggings- og utviklingsstrategier Skole og bedriftskultur Skoleledelse og organisasjon Samarbeid i og mellomskoler og bedrifter/virksomheter Profesjonalitet Opplæringssystemets historie og fremtidsperspektiv Utdanningspolitikk og reformarbeid Ungdom og sosialisering Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 8

9 Emnebeskrivelser yrkesfaglig bredde og yrkesfaglig dybde yrkesfaglærerutdanning Fokusområder med tilhørende emner Yrkesfaglærerutdanningen består av 3 fokusområder. Disse er: 1. Kommunikasjon og samhandling 2. Yrkesutøving 3. Helsefremmende arbeid Informasjon om hvilke emner som er knyttet til de ulike fokusområdene finner du i emnebeskrivelsene Emnekoder Emnekoder helse- og sosialfag bredde og dybde Kode Emne SP Eksamensform Semester YFL3101 Kommunikasjon og samhandling 1 25 sp Mappeeksamen semester YFL3102 Fysisk- og psykisk helse 1 15 sp Individuell skriftlig eksamen (6 timer) semester YFL3201 Møte med mennesker 15 Individuell muntlig 3. semester sp eksamen YFL3202 Førstehjelp 3 sp Praktisk ferdighetsprøve 4. semester YFL3203 Fysisk og psykisk 10 Individuell skriftlig 4. semester helse 2 sp eksamen (4 timer) YFL3204 Kommunikasjon og samhandling 2 12 sp Mappeeksamen semester YFL3301 Ledelse og 10 Individuell skriftlig 6. semester konfliktløsning sp eksamen (4 timer) YFL3302 Fordypning / bachelor 20 Gruppeoppgave med 5. og 6. sp YFL3303 Ungdom og helse 10 sp. individuell muntlig høring Hjemmeeksamen (3 dager) semester 5. semester Emnene er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnene skal, sammen med veiledet pedagogisk praksisopplæring (i skolen) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. 9

10 YFL3101 Kommunikasjon og samhandling 1 Yrkesfaglig bredde og dybde (10+15) Studiepoeng: og 2. semester Undervisningsform: Forelesninger PBL-arbeid Gruppearbeid Ulike kommunikasjonsøvelser Fokusområder: 1, 2 og 3: Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøving og Helsefremmende arbeid Obligatoriske Innlevering av arbeidskrav aktiviteter: Deltakelse i undervisning og PBL-gruppe Vurderingsform: Mappeeksamen A- F Mål: Studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike kommunikasjonsteorier, samt utvikle sine kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Under arbeidet med emnet skal studenten oppøve evne til å samhandle med ulike elevgrupper, kolleger og andre samarbeidspartnere. Sentrale tema: grunnleggende kommunikasjonsteori ulike menneskesyn samhandling / tverrfaglig samarbeid grupper og gruppeprosesser empati sosial kompetanse sosialisering lærerrollen på HS profesjonalitet utdanningsveier 10

11 YFL3102 Fysisk og psykisk helse 1 Yrkesfaglig bredde og dybde (10+5) Studiepoeng: og 2. semester Undervisningsform: Forelesninger PBL-arbeid Gruppearbeid Øvelser Fokusområde: 1, 2 og 3: Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøving og Helsefremmende arbeid Obligatoriske Deltakelse i undervisning aktiviteter: Studentaktiviteter Vurderingsform: Individuell skriftlig eksamen (6 timer) A- F Mål: Studenten skal tilegne seg kunnskap om menneskets iboende egenskaper og se sammenheng mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som utgjør mennesket som en helhet. Sentrale tema: grunnleggende behov omsorg og egenomsorg anatomi og fysiologi (vektlegging av sentrale organsystemer) personlig hygiene og immunforsvar kosthold og ernæring (næringsstoffene, vitaminer, anbefalinger fra Statens Ernæringsråd) menneskets utvikling (utviklingspsykologi) selvutvikling 11

12 YFL3201 Møte med mennesker Yrkesfaglig dybde Studiepoeng: semester Undervisningsform: Forelesninger Ekskursjoner Gruppearbeid Øvelser Fokusområder: 1 og 3: Kommunikasjon og samhandling og Helsefremmende arbeid Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i undervisning Studentaktiviteter Vurderingsform: Individuell muntlig høring A- F Mål: Studenten skal tilegne seg kunnskap om etiske teorier og kriseteorier som grunnlag for å forstå ulike grupperinger i samfunnet. Kunnskapen skal også gi studenten grunnlag for etisk refleksjon i ulike sammenhenger. Sentrale tema: funksjonshemming minoritetsgrupper det flerkulturelle samfunnet kriser og kriseteorier etikk og etisk refleksjon 12

13 YFL3202 Førstehjelp Yrkesfaglig bredde Studiepoeng: 3 4. semester Undervisningsform: Forelesninger Praktiske øvelser Fokusområde: 3: Helsefremmende arbeid Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i førstehjelps- og instruktørkurset er en forutsetning for å kunne gå opp til praktisk eksamen Vurderingsform: Praktisk ferdighetsprøve Bestått/ ikke bestått Mål: Studenten skal kunne utføre og undervise i førstehjelp. Sentralt: grunnleggende førstehjelp instruktørkurs 13

14 YFL3203 Fysisk og psykisk helse 2 Yrkesfaglig bredde og dybde (5+5) Studiepoeng: og 4. semester Undervisningsform: Forelesninger PBL arbeid Grupperarbeid Studentaktiviteter Fokusområde: 3: Helsefremmende arbeid Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i undervisning Deltakelse i studentaktiviteter Vurderingsform: Individuell skriftlig eksamen (4 timer) A- F Mål: Studenten skal ha kunnskap om hvordan helsen kan påvirkes og forringes av ulike faktorer. I tillegg skal studenten evne å vurdere og reflektere over helse i et lokalt og globalt perspektiv. Sentrale tema: helse i globalt perspektiv livsstilssykdommer spesialkost og dietter selvskading og selvmord spiseforstyrrelser psykiske lidelser rusproblematikk seksuelle overgrep 14

15 YFL3204 Kommunikasjon og samhandling 2 Yrkesfaglig bredde Studiepoeng: og 4. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger PBL-arbeid Gruppearbeid Studentaktiviteter Fokusområder: 1 og 3: Kommunikasjon og samhandling og Helsefremmende arbeid Obligatoriske Innleveringer av arbeidskrav aktiviteter: Deltakelse i undervisning Studentaktiviteter Vurderingsform: Mappeeksamen A- F Mål: Studenten skal ha kunnskap og ferdigheter i å kommunisere generelt, og med ungdom spesielt. Videre skal studenten tilegne seg kunnskap om forhold i skole og samfunn som har betydning for samhandling generelt, og spesielt i forhold til ungdomsgruppen. Sentrale tema: ungdomskultur (rolleforvirring, løsrivelse, selvoppfatning, identitet) mobbing velferdsstaten aktuelle samarbeidspartnere (NAV, sosialsektor, opplæringskontor og lignende) lovverk som regulerer helse- og sosialsektoren relasjonskompetanse HMS 15

16 YFL 3301 Ledelse og konfliktløsning Yrkesfaglig dybde Studiepoeng: semester Undervisningsform: Forelesninger Gruppearbeid Studentaktiviteter Fokusområde: 1: Kommunikasjon og samhandling 2: Yrkesutøving Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i undervisning Deltakelse i studentaktiviteter Vurderingsform: Individuell skriftlig eksamen (4 timer) A- F Mål: Studenten skal ha kjennskap til ulike ledelsesmodeller og klare å håndtere konflikter på ulike nivå. Sentrale tema: ledelsesteorier organisasjonsmodeller konflikthåndtering i klasserommet og andre aktuelle arena 16

17 YFL3302 Fordypning / bachelor Yrkesfaglig bredde og dybde (10+10) Studiepoeng: og 6. semester Undervisningsform: Veiledning Gruppearbeid Fokusområde: 1: Kommunikasjon og samhandling 2: Yrkesutøving 3: Helsefremmende arbeid Obligatoriske Godkjenning av tema og problemstilling aktiviteter: Deltakelse i obligatorisk undervisning Gruppeveiledning. Vurderingsform: Gruppebesvarelse med individuell muntlig høring A- F Mål: Studenten skal fordype seg i et helse- og sosialfaglig tema som er faglig relevant, og som har relevans og overføringsverdi i skolen. Sentralt: valgfritt tema faglig og pedagogisk relevans 17

18 YFL3303 Ungdom og helse Yrkesfaglig bredde Studiepoeng: semester Undervisningsform: Forelesninger Gruppearbeid Studentaktiviteter Fokusområde: 3: Helsefremmende arbeid Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i undervisning Deltakelse i studentaktiviteter Vurderingsform: Hjemmeeksamen (3 dager) A- F Mål: Studenten skal ha kjennskap til ulike ungdomskulturer, og være i stand til å vurdere hva som påvirker ungdommens helsetilstand. Sentrale tema: ungdomskulturer og subkulturer ungdom og fysisk helse ungdom og psykisk helse ungdom og seksuell helse 18

19 Emnebeskrivelser praksis for 3-årig yrkesfaglærerutdanning EMNEBESKRIVELSE YFL4306 Yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring Studiepoeng: Ingen 8 uker, 1. og 2. semester Eksamenskrav: - Gjennomført 4 uker yrkespedagogisk praksis i skole i 1. semester - Gjennomført 4 uker yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis i bedrift/virksomhet i 2. semester Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Vurderingsform: Praksisbesøk og individuell praksisrapport Bestått/Ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST og skal, sammen med de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Yrkesfaglig praksis fra bedrift/virksomhet er en del av dette emnet, sammen med yrkespedagogisk praksis. Fokusområde 1: Eleven/lærlingen i læringsrommet. Opplæring i skole og bedrift. Emnet er primært knyttet opp mot emne YFL4310 i yrkesdidaktikk og YFL4300 i yrkespedagogikk med samme fokusområde. Observasjon, planlegging og undervisning/opplæring vil være prioriterte områder i dette første studieåret. I bedriftspraksisen vil yrkesfaglig bredde/dybde være sentralt sammen med opplæring. Studenten skal skrive en individuell rapport fra praksisperioden i skole og bedrift/virksomhet der erfaringer knyttes opp mot fokusområdene i YFL4310 og YFL4301. Erfaringer som er relevante i forhold til emner innen yrkesfaglig bredde og dybde skal også kommenteres i rapporten fra bedrift/virksomhet. Studentenes erfaringer fra praksisperiodene bør i størst mulig grad knyttes til arbeidskrav -oppgaver gitt i yrkesdidaktikk, yrkespedagogikk og yrkesfaglig bredde og dybde. Når det gjelder yrkesfaglig praksis, vises til praksisguide. Organisering av praksis Yrkespedagogisk praksis gjennomføres i skole i 1. semester. Yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis gjennomføres i bedrift /virksomhet i 2. semester. All praksis er obligatorisk. Vurdering Individuelle rapporter og praksisbesøk danner grunnlaget for vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. Dersom en student får ikke bestått, kan en praksisperiode bare gjentas én gang. Begge praksisrapportene samt praksisbesøk danner et samlet grunnlag for karakter i 3. studieår. 19

20 YFL4307 Yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring Studiepoeng: Ingen 8 uker, 3. og 4. semester Eksamenskrav: - Gjennomført 4 uker yrkespedagogisk praksis i skole i 3. semester - Gjennomført 4 uker yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis i bedrift/virksomhet i 4. semester Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Vurderingsform: Praksisbesøk og individuell praksisrapport Bestått/Ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST og skal, sammen med de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Yrkesfaglig praksis fra bedrift/virksomhet er en del av dette emnet, sammen med yrkespedagogisk praksis. Fokusområde 2: Yrkesdidaktikk Veiledning og instruksjon Emnet er primært knyttet opp mot emne YFL4311 og YFL4312 i yrkesdidaktikk og YFL4301 i yrkespedagogikk med samme fokusområde. Observasjon, planlegging og undervisning/opplæring vil være prioriterte områder i andre studieår. I bedriftspraksisen vil yrkesfaglig bredde/dybde være sentralt sammen med opplæring. Studenten skal skrive en individuell rapport fra praksisperioden i skole og bedrift/virksomhet der erfaringer knyttes opp mot fokusområdene i YFL4311 og YFL4312 og YFL4301. Erfaringer som er relevante i forhold til emner innen yrkesfaglig bredde og dybde, skal også kommenteres i rapporten fra bedrift/virksomhet. Studentenes erfaringer fra praksisperiodene bør i størst mulig grad knyttes til arbeidskrav - oppgaver gitt i yrkesdidaktikk, yrkespedagogikk og yrkesfaglig bredde og dybde. Når det gjelder yrkesfaglig praksis, vises til praksisguide. Organisering av praksis Yrkespedagogisk praksis gjennomføres i skole i 1. semester. Yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis gjennomføres i bedrift /virksomhet i 2. semester. All praksis er obligatorisk. Vurdering Individuelle rapporter og praksisbesøk danner grunnlaget for vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. Dersom en student får ikke bestått, kan en praksisperiode bare gjentas én gang. Begge praksisrapportene samt praksisbesøk danner et samlet grunnlag for karakter i 3. studieår. 20

21 YFL4308 Studiepoeng: Eksamenskrav: Opptakskrav: Vurderingsform: Yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring Ingen 8 uker, 5. og 6. semester - Gjennomført 4 uker yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis i bedrift/virksomhet i 5. semester - Gjennomført 4 uker yrkespedagogisk praksis i skole i 6. semester Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Praksisbesøk og individuell praksisrapport Bestått/Ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST og skal, sammen med de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Yrkesfaglig praksis fra bedrift/virksomhet er en del av dette emnet, sammen med yrkespedagogisk praksis. Fokusområde 3: Utvikling og dannelse i skole og samfunn Emnet er primært knyttet opp mot emne YFL4313 i yrkesdidaktikk og YFL4302 i yrkespedagogikk med samme fokusområde. I bedriftspraksisen vil yrkesfaglig bredde/dybde være sentralt sammen med opplæring. I 3. studieår arbeider studentene med to FoU-prosjekter. Praksisen vil være en viktig del av prosjektarbeidet, og det må legges til rette for FoU-arbeidet i praksisperiodene. Studenten skal skrive en individuell rapport fra praksisperioden der erfaringer knyttes opp mot fokusområdene i YD4 og YPE3. Erfaringer som er relevante i forhold til emner innen yrkesfaglig bredde og dybde skal også kommenteres. Studentenes erfaringer fra praksisperiodene bør i størst mulig grad knyttes til arbeidskrav - oppgaver gitt i yrkesdidaktikk, yrkespedagogikk og yrkesfaglig bredde og dybde. Når det gjelder yrkesfaglig praksis, vises til praksisguide. Organisering av praksis Yrkespedagogisk praksis gjennomføres i skole i 1. semester. Yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis gjennomføres i bedrift /virksomhet i 2. semester. All praksis er obligatorisk. Vurdering Individuelle rapporter og praksisbesøk danner grunnlaget for vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. Dersom en student får ikke bestått, kan en praksisperiode bare gjentas én gang. Begge praksisrapportene samt praksisbesøk danner et samlet grunnlag for karakter i 3. studieår. 21

NTNU- HIST. Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis

NTNU- HIST. Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL08-HS YFL09-HS 180 studiepoeng Planen

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng Planen

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon 180 studiepoeng

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon 180 studiepoeng NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon 180 studiepoeng Planen bygger

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg og anlegg (BA) 180 studiepoeng

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg og anlegg (BA) 180 studiepoeng NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg og anlegg (BA) 180 studiepoeng Revidert på HiST juni 2010

Detaljer

samhandling 1 Engelsk navn Communication and Interaction 1

samhandling 1 Engelsk navn Communication and Interaction 1 Emnebeskrivelser YFL HO 1. studieår Emnekode og emnenavn YFL3105 Kommunikasjon og samhandling 1 Engelsk navn Communication and Interaction 1 Faglig nivå Bachelor Omfang / studiepoeng 25 stp (10 stp bredde

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglige og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Noen tanker og intensjoner

Noen tanker og intensjoner Forskrift til rammeplan for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) og Yrkesfaglærerutdanning (YFL) for trinn 8-13 Noen tanker og intensjoner med fokus på profesjonsretting og det nye profesjonsfaget.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

NTNU- HIST. Emnebeskrivelse for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis. 3-årig yrkesfaglærerutdanning i

NTNU- HIST. Emnebeskrivelse for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis. 3-årig yrkesfaglærerutdanning i HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NTNU- HIST Emnebeskrivelse for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Restaurant- og matfag 180 studiepoeng

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN INNLEDNING Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til undervisning av naturfagene i skole og utdanning. Noe forenklet

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG SIDE 92 MASTER I FAGDIDAKTIKK - NATURFAG MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG Vedtatt av Styret ved NTNU 6. juni 2004 INNLEDNING Med fagdidaktikk i naturfag menes alle de overveielser som er

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn 1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn Emnekode: 1KDD21PH og 1KDD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal gi studentene grunnlag for å undervise i KRL

Detaljer

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching Studieplan Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching 60 Studiepoeng deltid Oppdrag Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 1. april 2003,

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Godkjent lærerutdanning Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage, grunnskole og videregående opplæring er viktig.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet EMNEKODE: TiSP130 EMNENAVN Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 130 (ALU) FAGLIG NIVÅ Masternivå, første emne (syklus 2) OMFANG 30 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Høst 2012

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y)

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y) PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING YRKESFAG SIDE 655 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y) STUDIETILBUD NTNU har følgende lærerutdanningstilbud innen praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: KROPPSØVING Kode: KØ130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal Rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Mat og helse 1 Kode: MH130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 2

2MA Matematikk: Emne 2 2MA5101-22 Matematikk: Emne 2 Emnekode: 2MA5101-22 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 13.2.2014 Arkiv: 2014/ MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 21.2.2014 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1. 7etg. Deltakere: Rolf Windspoll (styreleder)

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in art, craft and design

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in art, craft and design Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in art, craft and design 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Pedagogikk med elevkunnskap

Pedagogikk med elevkunnskap HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Kode: 4PEEL160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Foreløpig plan Pedagogikk med elevkunnskap Fagplanens inndeling: 1. Nasjonale føringer 2. Innledning til lokal fagplan

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Building and Construction

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Building and Construction Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i bygg- og anleggsteknikk Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Building and Construction 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i idrett Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving klasse. EMNEKODE: KØ2301-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for ALU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.- 7.klasse. OMFANG

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk bli i stand

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Kunnskap har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG SIDE 323 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 08.02.2016 Kort om praktisk-pedagogisk

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer