3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL10-HS 180 studiepoeng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL10-HS 180 studiepoeng"

Transkript

1 NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL10-HS 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. januar

2 Emnebeskrivelser yrkesdidaktikk for 3-årig yrkesfaglærerutdanning EMNEBESKRIVELSE YFL4310 Yrkesdidaktikk Eleven/lærlingen i læringsrommet Opplæring i skole og bedrift Studiepoeng: og 2. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Individuell oppgave Bestått/ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 1: Eleven/lærlingen i læringsrommet Emnet fokuserer på: Yrkesidentitet og kultur Arbeidsoppgaver, ansvar, yrkesutøvelse og kompetanse Eget fag/yrke i opplæringen Undervisningsplanlegging Læreplaner, dokumenter og lovverk Yrke og etikk Organisasjonsutvikling og nettverksbygging Læringsmiljø og HMS arbeid. De fem ferdigheter, basisfag og støttefag Analyse og bruk av IKT og andre læringsmidler Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. All undervisning og praksis er obligatorisk Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 2

3 YFL4311 Yrkesdidaktikk Yrkesdidaktikk Studiepoeng: 5 3. og 4. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Hjemmeeksamen. (Todelt felles eksamen for YFL4311 og YFL4312) Bestått/ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 2: Yrkesdidaktikk Emnet fokuserer på: Undervisningsmåter og læremidler Tilpasset opplæring og differensiering Læreplananalyse og utdanningsvalg Vurdering Samarbeid og kommunikasjon Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 3

4 YFL4312 Yrkesdidaktikk Veiledning og instruksjon i praksis Studiepoeng: 5 3. og 4. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Hjemmeeksamen (Todelt felles eksamen for YFL4311 og YFL4312) Bestått/ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 3: Veiledning og instruksjon i praksis Emnet fokuserer på: Veiledning i læringsrommet Instruksjon i læringsrommet Kollegaveiledning Ulike roller i læringsrommet Entreprenørskap Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 4

5 YFL4313 Yrkesdidaktikk Utvikling og dannelse i skole og samfunn Studiepoeng: og 6. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Oppgave integrert med yrkespedagogikk A - F Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 4: Utvikling og dannelse i skole og samfunn Emnet fokuserer på: Yrkesetikk, likeverd og likestilling Yrket i fremtiden Endrings- og utviklingskompetanse FoU-arbeid i skole og bedrift Det doble praksisfeltet Skole- og bedriftskultur Lokalsamfunnet og næringslivet Fagets og yrkets plass i samfunnet Samarbeid mellom skoler og bedrifter/virksomheter om opplæring Internasjonalisering Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 5

6 Emnebeskrivelser yrkespedagogikk for 3-årig yrkesfaglærerutdanning EMNEBESKRIVELSE YFL4300 Yrkespedagogikk Eleven/lærlingen i læringsrommet Studiepoeng: og 2.semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Obligatoriske aktiviteter: Vurderingsform: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Oppgave - gruppe Bestått/ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 1:Eleven/lærlingen i læringsrommet Emnet fokuserer på: Læringsteoretiske perspektiver Læreforutsetninger Læringsstrategier Selvoppfatning, mestring og motivasjon Identitet Ledelse i læringsrommet Samarbeidslæring Læringsmiljø Samarbeid med foreldre/foresatte Konflikthåndtering Etikk Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 6

7 YFL4301 Yrkespedagogikk Generell didaktikk Studiepoeng: og 4. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Hjemmeeksamen Bestått/ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet yrkespedagogisk praksisopplæring (i skole og bedrift/virksomhet) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 2: Generell didaktikk Emnet fokuserer på: Arbeidsmåter og undervisningsmetoder Tilpasset opplæring og differensiering Læreplanarbeid Didaktiske kategorier og modeller Spesialpedagogisk arbeid Veiledningsperspektiver Veiledningsmetodikk Kollegabasert veiledning instruksjon Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 7

8 YFL4302 Yrkespedagogikk Utvikling og dannelse i skole og samfunn Studiepoeng: og 6. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger/seminarer/praksis Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Obligatoriske aktiviteter: Godkjente innleveringer og arbeidskrav. Deltakelse i obligatorisk undervisning, se fagplan for yrkesfaglærerutdanningen Vurderingsform: Oppgave integrert med yrkesdidaktikk A - F Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnet skal, sammen med veiledet pedagogisk praksisopplæring (i skolen) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift/virksomhet) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. Fokusområde 3: Utvikling og dannelse i skole og samfunn Emnet fokuserer på: aksjonslæring og aksjonsforskning forskningsmetoder FoU - arbeid Team- arbeid : kommunikasjon og samarbeid Planleggings- og utviklingsstrategier Skole og bedriftskultur Skoleledelse og organisasjon Samarbeid i og mellomskoler og bedrifter/virksomheter Profesjonalitet Opplæringssystemets historie og fremtidsperspektiv Utdanningspolitikk og reformarbeid Ungdom og sosialisering Organisering av undervisningen Hoveddelen av undervisningen foregår på samlinger. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, verksted, dramatisering, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv. All undervisning og praksis er obligatorisk. Vurdering Det vises til fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST for nærmere beskrivelse av vurderingsordningene i studieprogrammet. 8

9 Emnebeskrivelser yrkesfaglig bredde og yrkesfaglig dybde yrkesfaglærerutdanning Fokusområder med tilhørende emner Yrkesfaglærerutdanningen består av 3 fokusområder. Disse er: 1. Kommunikasjon og samhandling 2. Yrkesutøving 3. Helsefremmende arbeid Informasjon om hvilke emner som er knyttet til de ulike fokusområdene finner du i emnebeskrivelsene Emnekoder Emnekoder helse- og sosialfag bredde og dybde Kode Emne SP Eksamensform Semester YFL3101 Kommunikasjon og samhandling 1 25 sp Mappeeksamen semester YFL3102 Fysisk- og psykisk helse 1 15 sp Individuell skriftlig eksamen (6 timer) semester YFL3201 Møte med mennesker 15 Individuell muntlig 3. semester sp eksamen YFL3202 Førstehjelp 3 sp Praktisk ferdighetsprøve 4. semester YFL3203 Fysisk og psykisk 10 Individuell skriftlig 4. semester helse 2 sp eksamen (4 timer) YFL3204 Kommunikasjon og samhandling 2 12 sp Mappeeksamen semester YFL3301 Ledelse og 10 Individuell skriftlig 6. semester konfliktløsning sp eksamen (4 timer) YFL3302 Fordypning / bachelor 20 Gruppeoppgave med 5. og 6. sp YFL3303 Ungdom og helse 10 sp. individuell muntlig høring Hjemmeeksamen (3 dager) semester 5. semester Emnene er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST. Emnene skal, sammen med veiledet pedagogisk praksisopplæring (i skolen) og veiledet yrkesfaglig praksisopplæring (i bedrift) og de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning og fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning ved NTNU/HiST beskriver læringsmålene og rammene for studiet. 9

10 YFL3101 Kommunikasjon og samhandling 1 Yrkesfaglig bredde og dybde (10+15) Studiepoeng: og 2. semester Undervisningsform: Forelesninger PBL-arbeid Gruppearbeid Ulike kommunikasjonsøvelser Fokusområder: 1, 2 og 3: Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøving og Helsefremmende arbeid Obligatoriske Innlevering av arbeidskrav aktiviteter: Deltakelse i undervisning og PBL-gruppe Vurderingsform: Mappeeksamen A- F Mål: Studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike kommunikasjonsteorier, samt utvikle sine kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Under arbeidet med emnet skal studenten oppøve evne til å samhandle med ulike elevgrupper, kolleger og andre samarbeidspartnere. Sentrale tema: grunnleggende kommunikasjonsteori ulike menneskesyn samhandling / tverrfaglig samarbeid grupper og gruppeprosesser empati sosial kompetanse sosialisering lærerrollen på HS profesjonalitet utdanningsveier 10

11 YFL3102 Fysisk og psykisk helse 1 Yrkesfaglig bredde og dybde (10+5) Studiepoeng: og 2. semester Undervisningsform: Forelesninger PBL-arbeid Gruppearbeid Øvelser Fokusområde: 1, 2 og 3: Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøving og Helsefremmende arbeid Obligatoriske Deltakelse i undervisning aktiviteter: Studentaktiviteter Vurderingsform: Individuell skriftlig eksamen (6 timer) A- F Mål: Studenten skal tilegne seg kunnskap om menneskets iboende egenskaper og se sammenheng mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som utgjør mennesket som en helhet. Sentrale tema: grunnleggende behov omsorg og egenomsorg anatomi og fysiologi (vektlegging av sentrale organsystemer) personlig hygiene og immunforsvar kosthold og ernæring (næringsstoffene, vitaminer, anbefalinger fra Statens Ernæringsråd) menneskets utvikling (utviklingspsykologi) selvutvikling 11

12 YFL3201 Møte med mennesker Yrkesfaglig dybde Studiepoeng: semester Undervisningsform: Forelesninger Ekskursjoner Gruppearbeid Øvelser Fokusområder: 1 og 3: Kommunikasjon og samhandling og Helsefremmende arbeid Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i undervisning Studentaktiviteter Vurderingsform: Individuell muntlig høring A- F Mål: Studenten skal tilegne seg kunnskap om etiske teorier og kriseteorier som grunnlag for å forstå ulike grupperinger i samfunnet. Kunnskapen skal også gi studenten grunnlag for etisk refleksjon i ulike sammenhenger. Sentrale tema: funksjonshemming minoritetsgrupper det flerkulturelle samfunnet kriser og kriseteorier etikk og etisk refleksjon 12

13 YFL3202 Førstehjelp Yrkesfaglig bredde Studiepoeng: 3 4. semester Undervisningsform: Forelesninger Praktiske øvelser Fokusområde: 3: Helsefremmende arbeid Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i førstehjelps- og instruktørkurset er en forutsetning for å kunne gå opp til praktisk eksamen Vurderingsform: Praktisk ferdighetsprøve Bestått/ ikke bestått Mål: Studenten skal kunne utføre og undervise i førstehjelp. Sentralt: grunnleggende førstehjelp instruktørkurs 13

14 YFL3203 Fysisk og psykisk helse 2 Yrkesfaglig bredde og dybde (5+5) Studiepoeng: og 4. semester Undervisningsform: Forelesninger PBL arbeid Grupperarbeid Studentaktiviteter Fokusområde: 3: Helsefremmende arbeid Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i undervisning Deltakelse i studentaktiviteter Vurderingsform: Individuell skriftlig eksamen (4 timer) A- F Mål: Studenten skal ha kunnskap om hvordan helsen kan påvirkes og forringes av ulike faktorer. I tillegg skal studenten evne å vurdere og reflektere over helse i et lokalt og globalt perspektiv. Sentrale tema: helse i globalt perspektiv livsstilssykdommer spesialkost og dietter selvskading og selvmord spiseforstyrrelser psykiske lidelser rusproblematikk seksuelle overgrep 14

15 YFL3204 Kommunikasjon og samhandling 2 Yrkesfaglig bredde Studiepoeng: og 4. semester (eksamen vår) Undervisningsform: Forelesninger PBL-arbeid Gruppearbeid Studentaktiviteter Fokusområder: 1 og 3: Kommunikasjon og samhandling og Helsefremmende arbeid Obligatoriske Innleveringer av arbeidskrav aktiviteter: Deltakelse i undervisning Studentaktiviteter Vurderingsform: Mappeeksamen A- F Mål: Studenten skal ha kunnskap og ferdigheter i å kommunisere generelt, og med ungdom spesielt. Videre skal studenten tilegne seg kunnskap om forhold i skole og samfunn som har betydning for samhandling generelt, og spesielt i forhold til ungdomsgruppen. Sentrale tema: ungdomskultur (rolleforvirring, løsrivelse, selvoppfatning, identitet) mobbing velferdsstaten aktuelle samarbeidspartnere (NAV, sosialsektor, opplæringskontor og lignende) lovverk som regulerer helse- og sosialsektoren relasjonskompetanse HMS 15

16 YFL 3301 Ledelse og konfliktløsning Yrkesfaglig dybde Studiepoeng: semester Undervisningsform: Forelesninger Gruppearbeid Studentaktiviteter Fokusområde: 1: Kommunikasjon og samhandling 2: Yrkesutøving Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i undervisning Deltakelse i studentaktiviteter Vurderingsform: Individuell skriftlig eksamen (4 timer) A- F Mål: Studenten skal ha kjennskap til ulike ledelsesmodeller og klare å håndtere konflikter på ulike nivå. Sentrale tema: ledelsesteorier organisasjonsmodeller konflikthåndtering i klasserommet og andre aktuelle arena 16

17 YFL3302 Fordypning / bachelor Yrkesfaglig bredde og dybde (10+10) Studiepoeng: og 6. semester Undervisningsform: Veiledning Gruppearbeid Fokusområde: 1: Kommunikasjon og samhandling 2: Yrkesutøving 3: Helsefremmende arbeid Obligatoriske Godkjenning av tema og problemstilling aktiviteter: Deltakelse i obligatorisk undervisning Gruppeveiledning. Vurderingsform: Gruppebesvarelse med individuell muntlig høring A- F Mål: Studenten skal fordype seg i et helse- og sosialfaglig tema som er faglig relevant, og som har relevans og overføringsverdi i skolen. Sentralt: valgfritt tema faglig og pedagogisk relevans 17

18 YFL3303 Ungdom og helse Yrkesfaglig bredde Studiepoeng: semester Undervisningsform: Forelesninger Gruppearbeid Studentaktiviteter Fokusområde: 3: Helsefremmende arbeid Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i undervisning Deltakelse i studentaktiviteter Vurderingsform: Hjemmeeksamen (3 dager) A- F Mål: Studenten skal ha kjennskap til ulike ungdomskulturer, og være i stand til å vurdere hva som påvirker ungdommens helsetilstand. Sentrale tema: ungdomskulturer og subkulturer ungdom og fysisk helse ungdom og psykisk helse ungdom og seksuell helse 18

19 Emnebeskrivelser praksis for 3-årig yrkesfaglærerutdanning EMNEBESKRIVELSE YFL4306 Yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring Studiepoeng: Ingen 8 uker, 1. og 2. semester Eksamenskrav: - Gjennomført 4 uker yrkespedagogisk praksis i skole i 1. semester - Gjennomført 4 uker yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis i bedrift/virksomhet i 2. semester Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Vurderingsform: Praksisbesøk og individuell praksisrapport Bestått/Ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST og skal, sammen med de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Yrkesfaglig praksis fra bedrift/virksomhet er en del av dette emnet, sammen med yrkespedagogisk praksis. Fokusområde 1: Eleven/lærlingen i læringsrommet. Opplæring i skole og bedrift. Emnet er primært knyttet opp mot emne YFL4310 i yrkesdidaktikk og YFL4300 i yrkespedagogikk med samme fokusområde. Observasjon, planlegging og undervisning/opplæring vil være prioriterte områder i dette første studieåret. I bedriftspraksisen vil yrkesfaglig bredde/dybde være sentralt sammen med opplæring. Studenten skal skrive en individuell rapport fra praksisperioden i skole og bedrift/virksomhet der erfaringer knyttes opp mot fokusområdene i YFL4310 og YFL4301. Erfaringer som er relevante i forhold til emner innen yrkesfaglig bredde og dybde skal også kommenteres i rapporten fra bedrift/virksomhet. Studentenes erfaringer fra praksisperiodene bør i størst mulig grad knyttes til arbeidskrav -oppgaver gitt i yrkesdidaktikk, yrkespedagogikk og yrkesfaglig bredde og dybde. Når det gjelder yrkesfaglig praksis, vises til praksisguide. Organisering av praksis Yrkespedagogisk praksis gjennomføres i skole i 1. semester. Yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis gjennomføres i bedrift /virksomhet i 2. semester. All praksis er obligatorisk. Vurdering Individuelle rapporter og praksisbesøk danner grunnlaget for vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. Dersom en student får ikke bestått, kan en praksisperiode bare gjentas én gang. Begge praksisrapportene samt praksisbesøk danner et samlet grunnlag for karakter i 3. studieår. 19

20 YFL4307 Yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring Studiepoeng: Ingen 8 uker, 3. og 4. semester Eksamenskrav: - Gjennomført 4 uker yrkespedagogisk praksis i skole i 3. semester - Gjennomført 4 uker yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis i bedrift/virksomhet i 4. semester Opptakskrav: Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Vurderingsform: Praksisbesøk og individuell praksisrapport Bestått/Ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST og skal, sammen med de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Yrkesfaglig praksis fra bedrift/virksomhet er en del av dette emnet, sammen med yrkespedagogisk praksis. Fokusområde 2: Yrkesdidaktikk Veiledning og instruksjon Emnet er primært knyttet opp mot emne YFL4311 og YFL4312 i yrkesdidaktikk og YFL4301 i yrkespedagogikk med samme fokusområde. Observasjon, planlegging og undervisning/opplæring vil være prioriterte områder i andre studieår. I bedriftspraksisen vil yrkesfaglig bredde/dybde være sentralt sammen med opplæring. Studenten skal skrive en individuell rapport fra praksisperioden i skole og bedrift/virksomhet der erfaringer knyttes opp mot fokusområdene i YFL4311 og YFL4312 og YFL4301. Erfaringer som er relevante i forhold til emner innen yrkesfaglig bredde og dybde, skal også kommenteres i rapporten fra bedrift/virksomhet. Studentenes erfaringer fra praksisperiodene bør i størst mulig grad knyttes til arbeidskrav - oppgaver gitt i yrkesdidaktikk, yrkespedagogikk og yrkesfaglig bredde og dybde. Når det gjelder yrkesfaglig praksis, vises til praksisguide. Organisering av praksis Yrkespedagogisk praksis gjennomføres i skole i 1. semester. Yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis gjennomføres i bedrift /virksomhet i 2. semester. All praksis er obligatorisk. Vurdering Individuelle rapporter og praksisbesøk danner grunnlaget for vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. Dersom en student får ikke bestått, kan en praksisperiode bare gjentas én gang. Begge praksisrapportene samt praksisbesøk danner et samlet grunnlag for karakter i 3. studieår. 20

21 YFL4308 Studiepoeng: Eksamenskrav: Opptakskrav: Vurderingsform: Yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring Ingen 8 uker, 5. og 6. semester - Gjennomført 4 uker yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis i bedrift/virksomhet i 5. semester - Gjennomført 4 uker yrkespedagogisk praksis i skole i 6. semester Se fagplan for yrkesfaglærerutdanning Praksisbesøk og individuell praksisrapport Bestått/Ikke bestått Emnet er en del av den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU/HiST og skal, sammen med de øvrige komponentene studieprogrammet er satt sammen av, gi studentene grunnlag for å undervise innen sitt fagområde. Yrkesfaglig praksis fra bedrift/virksomhet er en del av dette emnet, sammen med yrkespedagogisk praksis. Fokusområde 3: Utvikling og dannelse i skole og samfunn Emnet er primært knyttet opp mot emne YFL4313 i yrkesdidaktikk og YFL4302 i yrkespedagogikk med samme fokusområde. I bedriftspraksisen vil yrkesfaglig bredde/dybde være sentralt sammen med opplæring. I 3. studieår arbeider studentene med to FoU-prosjekter. Praksisen vil være en viktig del av prosjektarbeidet, og det må legges til rette for FoU-arbeidet i praksisperiodene. Studenten skal skrive en individuell rapport fra praksisperioden der erfaringer knyttes opp mot fokusområdene i YD4 og YPE3. Erfaringer som er relevante i forhold til emner innen yrkesfaglig bredde og dybde skal også kommenteres. Studentenes erfaringer fra praksisperiodene bør i størst mulig grad knyttes til arbeidskrav - oppgaver gitt i yrkesdidaktikk, yrkespedagogikk og yrkesfaglig bredde og dybde. Når det gjelder yrkesfaglig praksis, vises til praksisguide. Organisering av praksis Yrkespedagogisk praksis gjennomføres i skole i 1. semester. Yrkesfaglig og yrkespedagogisk praksis gjennomføres i bedrift /virksomhet i 2. semester. All praksis er obligatorisk. Vurdering Individuelle rapporter og praksisbesøk danner grunnlaget for vurdering. Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått. Dersom en student får ikke bestått, kan en praksisperiode bare gjentas én gang. Begge praksisrapportene samt praksisbesøk danner et samlet grunnlag for karakter i 3. studieår. 21

NTNU- HIST. Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis

NTNU- HIST. Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Helse- og sosialfag YFL08-HS YFL09-HS 180 studiepoeng Planen

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon (TIP) 180 studiepoeng Planen

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i

3-årig yrkesfaglærerutdanning i NTNU- HIST Emnebeskrivelse for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Restaurant- og matfag 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon 180 studiepoeng

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon 180 studiepoeng NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Teknikk og industriell produksjon 180 studiepoeng Planen bygger

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg og anlegg (BA) 180 studiepoeng

3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg og anlegg (BA) 180 studiepoeng NTNU- HIST Emnebeskrivelser for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg og anlegg (BA) 180 studiepoeng Revidert på HiST juni 2010

Detaljer

samhandling 1 Engelsk navn Communication and Interaction 1

samhandling 1 Engelsk navn Communication and Interaction 1 Emnebeskrivelser YFL HO 1. studieår Emnekode og emnenavn YFL3105 Kommunikasjon og samhandling 1 Engelsk navn Communication and Interaction 1 Faglig nivå Bachelor Omfang / studiepoeng 25 stp (10 stp bredde

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Yrkesopplæring i skolen Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglige og som ønsker å videreutvikle sin kompetanse

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Noen tanker og intensjoner

Noen tanker og intensjoner Forskrift til rammeplan for Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) og Yrkesfaglærerutdanning (YFL) for trinn 8-13 Noen tanker og intensjoner med fokus på profesjonsretting og det nye profesjonsfaget.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014

NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Utvikling av egen lærerpraksis i et yrkesdidaktisk perspektiv yrkesfag 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet er lærere som underviser i yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

NTNU- HIST. Emnebeskrivelse for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis. 3-årig yrkesfaglærerutdanning i

NTNU- HIST. Emnebeskrivelse for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis. 3-årig yrkesfaglærerutdanning i HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NTNU- HIST Emnebeskrivelse for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Restaurant- og matfag 180 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG STUDIEPLAN INNLEDNING Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til undervisning av naturfagene i skole og utdanning. Noe forenklet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Studentveiledning i praksis - (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Tema i studiet: Praksis som læringsarena og læringsform Veiledning - teori og praksis. Studentveiledning -

Detaljer

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD11PH og 1NAD11PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD11PH og 1NAD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Samfunnsfag år (GLU 5-10) Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet består av 4 emner hver på 15 sp. Studiet kan tas på fulltid over 2 semestre. Innledning Samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Flerkulturell pedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over 2 semestre. Innledning Studieplan 2013/2014 Studiet i flerkulturell pedagogikk er et skolerelatert

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Godkjent lærerutdanning Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage, grunnskole og videregående opplæring er viktig.

Detaljer

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser

Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Praksisopplæring for Grunnskolelærerutdanningen Læringsutbyttebeskrivelser Innhold: Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7. trinn s.1 Læringsutbyttebeskrivelse 5.-10. trinn s.5 Læringsutbyttebeskrivelse 1.-7.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG

MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG SIDE 92 MASTER I FAGDIDAKTIKK - NATURFAG MASTERGRAD I FAGDIDAKTIKK STUDIERETNING NATURFAG Vedtatt av Styret ved NTNU 6. juni 2004 INNLEDNING Med fagdidaktikk i naturfag menes alle de overveielser som er

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn 1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn Emnekode: 1KDD21PH og 1KDD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal gi studentene grunnlag for å undervise i KRL

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Mat og helse 1 Kode: MH130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i barnevern (for Bærum kommune) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Videreutdanningen i barnevern retter seg mot saksbehandlere som arbeider i barneverntjenesten i

Detaljer

Temaoversikt PPU og LUR

Temaoversikt PPU og LUR Temaoversikt PPU og LUR 2017-2018 Grønt: Innføringssamlinger med didaktikk og pedagogikk Blått: Didaktikk-samlinger Svart: Pedagogikk-samlinger PPU heltid og LUR 4. år skal delta på alle samlingsukene.

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer ved fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid over to semestre

Detaljer

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching Studieplan Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching 60 Studiepoeng deltid Oppdrag Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 1. april 2003,

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet EMNEKODE: TiSP130 EMNENAVN Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk 130 (ALU) FAGLIG NIVÅ Masternivå, første emne (syklus 2) OMFANG 30 studiepoeng VEKTINGSREDUKSJONER Ingen UNDERVISNINGSSEMESTER Høst 2012

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 2

2MA Matematikk: Emne 2 2MA5101-22 Matematikk: Emne 2 Emnekode: 2MA5101-22 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y)

PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y) PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING YRKESFAG SIDE 655 PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FPPU FOR YRKESFAG (FPPU-Y) STUDIETILBUD NTNU har følgende lærerutdanningstilbud innen praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium som går

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) HiST Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk Fag: KROPPSØVING Kode: KØ130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i.. (sak A.) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal Rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå, og gjennomføres med 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016

Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Studieplan for Skolekorpsledelse: startkull høst 2016 Versjon 21. januar 2016 Navn på studieprogram Studieprogramkode Fører til kvalifikasjon Omfang Skolekorpsledelse VUSKOLED Ingen formell kvalifikasjon

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk

1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk 1NBD21PH og 1NBD21PD Yrkesdidaktikk i naturbruk Emnekode: 1NBD21PH og 1NBD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Beskrives i fagplanen. Læringsutbytte Studiet skal først og fremst

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

Pedagogikk med elevkunnskap

Pedagogikk med elevkunnskap HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Kode: 4PEEL160 Studiepoeng: 60 Vedtatt: Foreløpig plan Pedagogikk med elevkunnskap Fagplanens inndeling: 1. Nasjonale føringer 2. Innledning til lokal fagplan

Detaljer

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Versjon 02/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Kunnskap har inngående undervisningskunnskap i matematikken elevene arbeider

Detaljer