B60SPESMÅ - Spedbarn og småbarns psykiske helse. B60LUNGE - Lungesykepleie. B60GASTRO - Gastrosykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B60SPESMÅ - Spedbarn og småbarns psykiske helse. B60LUNGE - Lungesykepleie. B60GASTRO - Gastrosykepleie"

Transkript

1 HØGSKOLEN I BERGEN AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSPLAN STUDIEÅRET 2015/2016 Sist endret Endringer kan skje i løpet av studieåret. Eksamensplanen er oppført etter utdanning. ALLE INNLEVERINGER SKAL VÆRE MOTTATT AV HIB EKSAMENSDATO INNEN KL SKOLEEKSAMENER STARTER KL FRAMMØTE I EKSAMENSLOKALET ER KL SENSURFRIST ER VANLIGVIS 3 UKER PÅ SKRIFTLIGE EKSAMENER. V60RYSPSYK - Rusproblematikk og psykisk helse 2015H Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø VPHA101 individuell skoleeksamen 4 timer H Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning VPHA102 Individuell hjemmeeksamen H Organisering av tjenester,tverrfaglig samarbeid, vitenskapsteori og metode VPHA103 Skriftlig prosjektplan i gruppe H Rusproblematikk og integrert behandling VRPH205 Fordypningsoppgave H Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse - praksis VRPH206 Praksis Praksis avsluttes VPHA - Videreutdanning i psykisk helsearbeid 2015H Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø VPHA101 individuell skoleeksamen 4 timer H Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning VPHA102 Individuell hjemmeeksamen H Organisering av tjenester,tverrfaglig samarbeid, vitenskapsteori og metode VPHA103 Skriftlig prosjektplan i gruppe H Faglig fundament; teori og etikk VPHA203 Fordypningsoppgave H Utvikling og utøvelse av relasjonskompetanse - praksis VPHA204 Praksis praksis avsluttes B60RVTS - Vold og traumatisk stress 14H Hjemmeeksamen RVTS200 Hjemmeeksamen - gruppe H Fordypningsoppgave RVTS300 Fordypningsoppgave B60SPESMÅ - Spedbarn og småbarns psykiske helse 15H Innføring i spedbarnspsykologi. Utviklinspsykologiske begreper og teori. SPSM100 skole 6 timer primo mai 15H Spedbarnsobservasjon SPSM210 hjemmeeksamen (notat) primo mai ultimo aug. 15H Utredning og diagnostiske metoder SPSM250 hjemmeeksamen primo mai ultimo aug. B60LUNGE - Lungesykepleie 14H Klinisk lungesykepleie denerell del og helsepedagogikk KVSL-100 skole 5 timer H Klinisk fagledelse, fordypning i lungesykepleie LUNGEFF-300 hjemmeeks., el.innlev? B60GASTRO - Gastrosykepleie

2 14H Klinisk gastrosykepleiespesialitet, generell del og helsepedagogikk KVSG-100 skole 5 timer H Fordypning i kilinisk gastrosykepleie - spesialitet GASTF-300 hjemmeeks., el.innlev? B60NEVRO - Nevrosykepleie 14H Klinisk nevrosykepleie denerell del og helsepedagogikk KVSN-100 skole 5 timer H Klinisk fagledelse, fordypning i nevrosykepleie NEVRF-300 hjemmeeks., el.innlev? B60INFEK - Infeksjonsykepleie og smittevern 14H Klinisk infeksjonssykepleie og smittevern, generell del og helsepedagogikk KVSIS-100 skole 5 timer H Klinisk fagledelse, fordypning i infeksjonssykepleie og smittevern INF-300 hjemmeeks., el.innlev? V60HRE - Helsefremmende og rehabiliterende arbeid med eldre 15H Vitenskapsteori og metode HRE H Grunnlagstenkning i arbeid med eldre HRE-100 Hjemmeeksamen H Vitenskapsteori og metode HRE-200 Hjemmeeksamen V60BBAM - Basic Body Awareness Methodology 15H Subject 1, BBAM in Mental Health and Assessment Tools BBAE-10 Portfolio 1, Elektronisk innlev H Subject 4, BBAM in Society and Psychiatry BBAE-40 Portfolio 4, Elektronisk innlev delt muntlig eksaminasjon MDB - Medisinsk digital bildebehandling 15H Prinsipper for medisinsk avbildning (Principles of imaging) MDB101, del 1 Hjemmeeksamen gruppe H Prinsipper for medisinsk avbildning (Principles of imaging) MDB101, del 2 Muntlig H Anvendelser av medisinsk avbildning (Application of imaging) MDB201, del 1 Hjemmeeksamen gruppe H Anvendelser av medisinsk avbildning (Application of imaging) MDB201, del 2 Individuell høring H Medisinsk bildebehandling og bildeanalyse (Image processing analysis) MDB301 Skole 4 timer V15OMT - Omsorgsteknologi for helsepersonell 15H Hjemme OMTE-100 Elektronisk innlev B30STØTTE - Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige 15V VSTØ-3 Eksamen emne V VSTØ-4 Eksamen emne

3 B-GMP - Gottman parterapimetode 15V Gottman parterapimetode, grunnleggende kompetanse GMP800 Refleksjonsnotat B60FSP - Familieterapi og systemisk praksis 14H Former for systemisk arbeid FSP-301 Hjemmeeksamen H Familieterapeutiske retninger, del 2 FSP-202 Fordypningsoppgave H Former for systemisk arbeid FSP-301 Hjemmeeksamen H Personlig og profesjonell utvikling, del 2 FSP-502 Refleksjonsnotater VEI30 - Veiledningspedagogikk 15H Innføring i veiledningsmetodikk (emne 1) VEIM1 Hjemme, el. innlevering H Veiledningsteori og veiledningspraksis (emne 2): a) Fordypningsoppgave VEI-100, del 1 Hjemme, el. innlevering H Veiledningsteori og veiledningspraksis (emne 2): c) Praktisk eksamen VEI-100, del 2 Muntlig H Veiledningsteori og veiledningspraksis (emne 2): c) Praktisk eksamen VEI-100, del 2 Muntlig VEI-1 - Innføring i veiledningspedagogikk 16V Innføring i veiledningsmetodikk VEIM1 Hjemme B15MI - Motiverende intervju 16V Motiverende intervju MI-100 Hjemme, innlevering B15KUNN - Kunnskapsbasert praksis 15V Kunnskapsbasert praksis (OUS) VKUNNE-10 elekstronisk innlev H Kunnskapsbasert praksis (Bergen kommune) VKUNNE-10 elekstronisk innlev JMU2 - Jordmor 15H Fødsel og familiedannelse Del 1 - Grunnleggende jordmorskap JMUE100 Hjemme, el. innlevering H Fødsel og familiedannelse Del 2 JMUE701 muntlig (scenario) umiddelbart umiddelbart 15H Vitenskapsteori og forskningsmetode JMUE301 skole 4 timer H Fordypningsoppgave JMUE500 Hjemme H Avsluttende eksamen i jordmorfaget JMUE901 skole 7 timer MA-KBP4 - Master i kunnskapsbasert praksis 11H Masteroppgave MAKP601 Elektronisk innlevering H Prosjektplan og metodefordypning MAKP501 Elektronisk innlevering

4 13H Vitenskapsteori og metode MAKP302 Elektronisk innlevering H Kunnskapsbasert praksis i helsefag MAKP102 Elektronisk innlevering H Kunnskapsbasert praksis - Implementering i praksis I MAKP202 Elektronisk innlevering MA-FYS - Master i fysioterapi 15H Intensivfysioterapi MAFYS501 Elektronisk innlev H Fysioterapi ved kirurgi og traumatologi MAFYS521 Elektronisk innlev H Forskningsmetode, forskningsetikk og statistikk MAFYS230 Elektronisk innlev H Fysioterapi ved subakutte og kroniske muskel- og skjelettlidelser (valgemne) MAFYS531 Elektronisk innlev H Fysioterapi ved subakutte og kroniske hjerte- og lungelidelser (valgemne) MAFYS511 Elektronisk innlev H Masteroppgave MAFYS602 Elektronisk innlev ARBEIDSKRAV Godkjent prosjektbeskrivelse mastergradsoppgaven MAFYS602 Elektronisk innlev Refleksjonsnotat praksis MAFYS511/531 Elektronisk innlev Masteroppgave MAFYS602 Seminar fremlegg i gruppe MA-SAA - Master i samfunnsarbeid 13H Masteropgave (MASA600/630/645) MASA600/630/645Elektronisk innlev H Sosialteori 1 MASA105 Elektronisk innlev H Sosialteori 2 MASA110 Elektronisk innlev H Samfunnsarbeid 1 MASA201 Elektronisk innlev H Samfunnsarbeid 2 MASA202 Elektronisk innlev. Gruppe H Samfunnsarbeid 3 MASA203 Elektronisk innlev. (høsten 2016) 15H Metode MASA301 Skoleeksamen H Vitenskapsteori MASA305 Elektronisk innlev. Gruppe MA-KS - Master i klinisk sykepleie - spesialisering anestesisykepleie 15H Å være akutt og/eller kritisk syk ANE 501 Muntlig gr.-eks / /9 + 11/ H Fysiolog, patofysiologi og medisinsk beh. ved akutt og/eller kritisk sykdom MKS 550 Skoleeksamen H Anestesiologi ANE 502 Skoleeksamen H Sentrale funksjoner ANE 503 Skoleeksamen H Vitenskapsteori, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis MKS 551 Hjemmeeksamen MA-KS - Master i klinisk sykepleie - spesialisering barnesykepleie 15H Forskningsmetode og KBP, kritisk vurdering av artikkel BAR503, del 2 Elektronisk innlev. individuell H Forskningsmetode og KBP, klinisk audit BAR503, del 1 Elektronisk innlev. gruppe H Fordypning i klinisk spesialitet og klinisk fagledelse BAR504 Elektronisk innlev. individuell H Klinisk spesialitet, generell del BAR501 Skole 5 timer H Helsepedagogikk BAR502 Elektronisk innlev. individuell

5 MA-KS - Master i klinisk sykepleie - spesialisering intensivsykepleie 15H Å være akutt og/eller kritisk syk INT 501 Muntlig gr.-eks / /9 + 11/ H Fysiolog, patofysiologi og medisinsk beh. ved akutt og/eller kritisk sykdom MKS 550 Skoleeksamen H Intensivmedisin INT 502 Skoleeksamen H Sentrale funksjoner INT 503 Skoleeksamen H Vitenskapsteori, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis MKS 551 Hjemmeeksamen MA-KS - Master i klinisk sykepleie - spesialisering helsesøster 15H Forskningsmetode HEL501 Hjemme H Kunnskapsbasert praksis HEL501 Hjemme H Skoleeksamen HEL502 5 timer H Fordypningsoppgave HEL504 Hjemme H Fordypningsoppgave HSHE40 Hjemme MA-KS - Master i klinisk sykepleie - spesialisering operasjonssykepleie KULL EKSAMEN Emner Kode FORM/TID ORDINÆR SENSUR UTSATT SENSUR 15H Å være akutt og/eller kritisk syk OPR 501 Muntlig gr.-eks / /9 + 11/ H Fysiolog, patofysiologi og medisinsk behandling ved akutt og/eller kritisk MKS 550 Skoleeksamen H Anatomi, kirurgi, mikrobiologi OPR 502 Skoleeksamen H Sentrale funksjoner OPR 503 Skoleeksamen H Vitenskapsteori, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis MKS 551 Hjemmeeksamen MA-SYK3 - Mastergradsstudie i klinisk sykepleie, del II 14H Masteroppgave MASYK7 Hjemme, el. innlevering V60DIA - Videreutdanning i klinisk sykepleie, del I - Diabetes 14H Fordypning i klinisk diabetesspesialitet VDIAF-210 Elektronisk innlev H Klinisk diabetesspesialitet, generell del og helsepedagogikk VDIAE-121 Skole 5 timer V60KARD - Videreutdanning i klinisk sykepleie, del I - Kardiologi

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Til studieutvalgets medlemmer Dato: 29.3.2012 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Videreutdanning i klinisk sykepleie Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 120 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret ASP 16. mars 2012. Viser til

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE

UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE UTDANNING OG ETTERUTDANNING FOR HELSESØSTRE Nasjonal kartleggingsundersøkelse av tilbud ved utdanningsinstitusjoner og andre aktuelle instanser RAPPORT NR.1 Utdanningsutvalget, LaH NSF Mars 2011. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi

Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi 1 FYSIOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Bachelor Programme in Physiotherapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2014-2016 0 1. Innledning... 1 Legevakt... 1 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 1 Videreutdanningen i legevaktsykepleie...

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet (Nynorsk) Physical activity (Engelsk) HMAB4004

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet (Nynorsk) Physical activity (Engelsk) HMAB4004 STUDIEPLAN Videreutdanning i Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet (Nynorsk) Physical activity (Engelsk) HMAB4004 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer