INNKALLING. Forbundsmøte Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Lunsj kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "27.11.2012 INNKALLING. Forbundsmøte 2012. Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Lunsj kl. 1200-1300"

Transkript

1 INNKALLING Forbundsmøte 2012 Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet Lunsj kl Del I, kl , uten forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundssekretær 2. Presentasjon av deltakerne 3. Ny periode og Via Nordica 2016 v/forbundssekretær (10 min) 4. v/leder av kommunikasjonsgruppa (10 min) 5. NordFoU og relasjon til NVF-utvalg v/jon Krokeborg (20 min) 6. «Ordet fritt» - utveksling av ideer, spørsmål mm. (30-40 min) 7. Takk for møtet v/forbundssekretær Del II, kl , med forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundsleder 2. Presentasjon av deltakerne 3. Innlegg av fire utvalg om sitt arbeidsområde generelt (ikke bare om virksomhetsplanen) - Miljø (D) (20 min) - Organisering og marked (F) (20 min) - Trafikksikkerhet (S) (20 min) - Kompetanse (N) (20 min) 4. Presentasjon av Word Road Association (PIARC) v/seppo Toivonen (20 min) 5. Takk for møtet v/forbundsleder Vel møtt! 1

2 Deltakere på NVF forbundsmøte i Oslo, 27. november 2012 Navn Forbundsmøte del I Forbundsmøte del II Marit Due Langaas 1 1 Marianne Worm 1 1 Anne Ranta aho 1 1 Annelie Nylander 1 1 Thorir Ingason 1 1 Levi Henze 1 1 Johanne Solheim 1 1 Terje Moe Gustavsen 1 Per Jacobsen 1 Raimo Tapio 1 Kimmo Fischer 1 Lena Eriksson 1 Hreinn Haraldsson 1 1 Ewald Kjølbro 1 Jakup Jacobsen 1 Lars Forstén 1 1 Juha Äijö 1 1 Morten Wright Hansen 1 1 Øystein Larsen 1 1 Tor Erik Saltnes 1 1 Trond Wiberg 1 1 Amila Maksumic 1 1 Kenneth Fridolin 1 1 Asbjørn Johnsen 1 1 Mads Oppegaard 1 1 Leif Hald Pedersen 1 1 Niels Krogh Kristensen 1 1 Magnus Nygård 1 1 Peter Molin 1 1 Hilde Bye 1 1 Lars Ekman 1 1 Roger Johansson 1 1 Mia Stampe Lagergaard 1 1 Henrik B. Larsen 1 1 Kjell Windelhed 1 1 Marie von Matérn 1 1 Guðmundur Heiðreksson 1 1 Valtýr Þórisson 1 1 Jens Adamsen 1 1 Finn Thøgersen 1 1 Tore Hoven 1 1 Anna Laurentzius 1 1 Iben Froberg 1 1 Jon Krokeborg 1 Seppo Toivonen 1 Gunn Enge 1 1

3 Del I, kl , uten forbundsstyret Velkommen v/forbundssekretær Presentasjon av deltakerne Ny periode og Via Nordica 2016 v/forbundssekretær v/leder av kommunikasjonsgruppa NordFoU og relasjon til NVF-utvalg v/jon Krokeborg «Ordet fritt» - utveksling av ideer, spørsmål mm. Takk for møtet v/forbundssekretær Del II, kl , med forbundsstyret 27. november 2012, Norge Velkommen v/forbundsleder Presentasjon av deltakerne Innlegg av fire utvalg om sitt arbeidsområde Miljø (D) Organisering og marked (F) Trafikksikkerhet (S) Kompetanse (N) Presentasjon av Word Road Association (PIARC) v/seppo Toivonen Takk for møtet v/forbundsleder 27. november 2013, Finland foreløpig 26. november 2014, Danmark foreløpig 25. november 2015, Sverige foreløpig 1

4 Strategiske tema Strategiske tema Organisering av sektoren i de nordiske land beveger seg i retning av mer koordinering og samordning mellom transportformer. Samtidig skjer det en utvikling i retning av sterkere regional og lokal innflytelse på utviklingen av transportsystemet i noen nordiske land. Spørsmålet om NVFs framtid som vegforum har vært drøftet i forbindelse med ny strategisk plan. Det er fortsatt grunn til å opprettholde NVF som et vegforum, men NVF skal befatte seg i større grad med helhetlige transportsystemer. Der det er relevant inviteres fagfolk innen andre transportformer enn veg til å delta i utvalgsarbeid. 1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer Transportsystemer skal ha færrest mulige negative konsekvenser for mennesker og miljø. 2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer Infrastruktur og transporttilbud skal leve opp til samfunnets og brukernes forventninger om kvalitet og ressursoptimalisering. Livsløpsperspektivet skal legges til grunn i infrastrukturen, og transportsystemer skal ha høy tilgjengelighet, forutsigbarhet og framkommelighet for person- og godstransporter. Strategiske tema 3. Kompetente organisasjoner og effektiv organisering Veg- og transportsektoren skal tilføres og opprettholde riktig kompetanse. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer skal gi god ressursutnyttelse og sikre høy kvalitet på leveranser. 4. Innovasjon og fornyelse Det trengs innovasjon og fornyelse for å utvikle veg- og transportsektoren. Det gjelder utvikling og anvendelse av nye teknologier, organisasjonsformer, samarbeidsformer, kontraktsformer, finansieringsformer m.v. 2

5 Malin Wallander, Sverige Johanne Solheim, Norge - Leder Christina Wildfang Nissen, DK Petur Matthiasson, IS Støttegruppe til forbundsstyret og til utvalg Spredning av informasjon til bransjen Profilering av NVF Utvikling og ajourhold av NVFs hjemmesider Bistå utvalgene med seminarer (praktisk tilrettelegging, kommunikasjon) Møtereferater, seminarer, rapporter og presentasjoner, nyheter, mm. Facebook det sosiale nettverket Yammer: «Intranett» 1

6 Nåværende publiseringsverktøy utgår Gjorde en prisundersøkelse blant 3 leverandører på nye sider med: Tilsvarende funksjonalitet og ambisjonsnivå som nåværende hjemmesider En oppfriskning av designet Opsjon på responsivt design Advania fra Island ble valgt Status nå: Designutkast til forside og undersider De er i gang med programmeringen av sidene Migrering av stoff fra de nåværende sidene til de nye Ledere og sekretærer fra ledende utvalg er ansvarlig for driften av sine nettsider Detaljert bruksanvisning til publiseringsverktøyet kommer Videre opplæring gis av kommunikasjonsgruppen ved behov tlf:

7 Disposition Hvad er NordFoU og hvordan fungerer det? Hvad er NordFoU? Hvordan fungerer det? Hvad kan NVF bruge NordFoU til? (og omvendt) Af Jon Krokeborg, Leder av FoU Stab i Statens Vegvesen og medlem af NordFoU siden 2004 Hvad er NordFoU? Hvad: Et Forsknings- og udviklingssamarbejde (FoU) mellem de finske, svenske, norske, danske og islandske vej(trafik) administrationer, som blev etableret i 2004 Formål: At styrke, promovere og organisere Nordisk FoU gennem konkrete projektsamarbejder Organisering af NordFoU - Styregruppe: strategisk planlægning - Beredningsgruppe: Godkender projektidéer og udfører styregruppens beslutninger - Generalsekretær: Daglig leder af NordFoU - 10 aktive projeter Hver har sin egen styregruppe, projektgruppe og projektleder - Læs mere: 1

8 Hvordan finansieres NordFoU s projekter? Hvem kan sende en projektidé ind til NordFoU? I NordFoU finansierer vi projekterne sammen Hvis fire vejadministrationer deltager i et projekt sammen betaler hver en del af udgifterne til projektet (fordelingen kan variere fra prosjekt til prosjekt) Det gør det meget billigere for den enkelte vejadministration i forhold til, hvis den skulle have gennemført projektet alene Alle ansatte i de statslige nordiske vejmyndigheder kan indsende et projektforslag til NordFoU Det er også muligt for private virksomheder at deltage som partnere i et NordFoU projekt Kort vej fra idé til projektstart Hvordan starter et NordFoU-projekt? 1. At F&U-behov identificeres 2. Der laves et projektforslag, som sendes til os 3. Dit nasjonale NordFoU-medlem præsenterer dit forslag for den andre NordFoU-medlemmer 4. Hvis mindst én anden vejadministration ønsker at deltage i projektet, skal der laves en projektplan 5. Når projektplanen er godkendt af NordFoU, skal parterner underskrive en kontrakt og projektet kan starte Hvad kan NordFoU hjælpe med? Tilbyde projektrådgivning og projektstyringsredskaber Præsentere din idé for den andre Nordiske vejadministrationer og tilbyde dem at deltage (og medfinansiere) dit projekt Koordinere fælles nordiske interesser på den internationale scene og i andre organisationer som fx ERANET Road and C.E.D.R. (Læs mere på 2

9 Hvordan kan NordFoU og NVF drage mere nytte af hinanden? Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan Det er ikke forutsatt at utvalgene skal gjennomføre egne prosjekter. I den grad de skal gjøre utredninger, analyser o.l. skal det gjøres av utvalgsmedlemmer. Utvalg oppfordres imidlertid gjennom sitt arbeid å identifisere og komme med forslag til forsknings- og utviklings-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter som kan utføres utenfor NVF, for eksempel i regi av NordFoU... (NVF Strategisk plan s.9). Hvordan kan NordFoU og NVF drage mere nytte af hinanden? 1. Et fælles nordisk F&U behov identificeres i et NVF-udvalg, men bliver det ikke omsat til et projekt og en løsning 2. NordFoU har rammerne til at hjælpe med at starte og gennemføre et Nordisk projekt, men vi er ikke bekendt med alle fælles nordiske F&U behov på vejområdet 3. NVF-udvalg kunne hjælpe NordFoU med at bliver opmærksomme på fællesnordiske F&U behov, ved at omgøre dem til projektforslag og sende dem til NordFoU 4. Dette kunne bygge en bro mellem videnudveksling og projektløsninger 5. NVF-udvalg kunne desuden indgå som referencegruppe for NordFoUprojekter (ikke bare dem de selv foreslår) Hvorfor samarbejde gennem NordFoU? Mange fælles udfordringer i de Nordiske lande Pågående prosjekter Road surface texture for low noise and low rolling resistance Større nytte af den enkelte partners midler Erfaringsudveksling mellem de deltagende parter NordFoU projekter giver førende specialister i den Nordiske vejsektor mulighed for at samarbejde på tværs af landegrænser Nettverksbygging og erfaringsutveksling Standardisering av testmetode for saltspredere NorSIKT NordTyre - Tyre labelling and Nordic traffic noise 3

10 MORS Prallmetoden Takk for oppmerksomheten Modell for bestemmelse av restsalt Evakuering i vegtunneler Og barten: se Samfunnsøkonomisk evaluering av Intelligente transportsystemer Validation of PPM 4

11 MILJØMÆSSIGE UDFORDRINGER I NORDEN LEIF HALD PEDERSEN, FORMAND NVF-MILJØGRUPPEN MILJØ HVAD ER VIGTIGST I NORDEN LIGE NU? METODE - TRIN 1 MILJØ HVAD ER VIGTIGST I NORDEN LIGE NU? METODE - TRIN 2 HOT LIGE NU Byerne: Øget urbanisering øget transport Øget trængsel ineffektive transportsystemer Støj i forhold til beboelse og rekreative funktioner Luftforurening I forhold til sundhed Konkurrence om arealerne i byen 1

12 BYERNE - VERSION 1 BYERNE VERSION 2 HOT LIGE NU NATUROMRÅDER - HØJBRO EL. LAVBRO Naturområder: Ny infrastruktur i uberørte områder Udfordringer med vilde dyr 2

13 HOT LIGE NU Planlægnings processer: IKKE SÅ HOT LIGE NU Globalt miljø: Komplekse planlægningsprocesser Kræver meget tid og ressourcer Miljøinteresser i sammenhæng med andre samfundsinteresser Nationale vejprojekter lokale myndigheders godkendelse Er transportsektorens fokus på CO 2 forsvundet? Klimapåvirkning som en del af vejplanlægning Har det høj prioritet? Bæredygtig planlægning Er der sammenhæng mellem vores prioriteringer og vores klimamål? GLOBAL KLIMAUDVIKLING? HVAD GØR NVF-MILJØ? Land Sted Tidspunkt Emne Danmark Skanderborg/Silkeborg Maj 2013 Vand/støj/natur/kulturmiljø Norge Drammen og Kongsberg Sept Nordisk miljømøde miljøvennlig byutvikling/ natur og kulturmiljø Sverige Malmø/København April/maj 2014 Bymiljø Island Snæfellsnes Primo sept Infrastruktur i sårbare miljøer Finland Lapland Ultimo maj 2015 Wildlife/klimaforandring/transport-infrastruktur til minedrift Færøerne? Sept. 2015? Natur- og kulturmiljø, herunder vejens indpasning i landskabet? 3

14 Innehåll av presentationen NVF Utskott - Organisering och marknad Konkretisering av arbetsområdet för utskottet Organisering och Marknad Verksmahetsplanen för utskottet Näraliggande Nordiska aktiviteter Nordic Infrastructure Market study Exemplar av nyckeltal (från Via Nordica 2012) Enhetschef Magnus Nygård, Trafikverket, Investeringar, Förbättringsprojekt Magnus Nygård 2 Investering Konkretisering av arbetsområdet 1. Marknadsutveckling samling av information om marknadsutvecklingen informationsutbyte, speciellt om förändringar i marknadssituationen antalet leverantörer i de Nordiska länderna 2. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer erfarenheter av olika samarbetsformer i de Nordiska länderna studier av olika samarbetsnivåer, samverkan, konfliktslösning, 3. Kontraktsstrategier och former strategiska mål för upphandlingar uppföljning av olika kontraktstyper samt betalningsgrunder, tilldelningskriterier totalkostnader ur ett marknadsperspektiv kriterier och bakgrund för olika strategier och former organiseringen av vägmyndigheter, hur beställarrollen hos myndigheten ordnas. Samarbete med övriga utskott ss. kompetensutskottet. Verksamhetsplan hela perioden Seminarier, enligt utskottets teman mer fortlöpande genom den s.k. nyckeltalsgruppen. Seminarium i samband och förbundsutskottsmöte Dag 1: öppet seminarium dag Dag 2: förbundsutskottsmöte med fackligt program Seminarier: 1. Stockholm, , Entreprenadformer och erfarenheter på Citybanan 2. Köpenhamn, hösten 2013, Innovationer, Stöder olika kontraktsformer och organisering innovationer? Hur har man agerat i praktiken, varför? Totalkostnader ur ett marknadsperspektiv? 3. Finland, våren/försommaren 2014, Totalentreprenader, funktionskrav 4. Norge: våren/försommaren 2015 Kontraktsstrategier? Via Nordica kongressen 2016 Investering Magnus Nygård 4 Investering Magnus Nygård 3 1

15 Andra Nordiska aktiviteter Anläggschefsforum o Driftschefsforum Nordisk Anläggschefsforum Utbyte av information av den Nordiska marknaden mellan beställare Benchmarks Definiera relevanta nyckeltal ( Key figures ) Manage relevant sub-groups Fasta kostnader och risker Information av nyckeltal och upphandlingar Marknadssituation och strategisk upphandling McKinsey benchmark? Nordiskt Driftschefsforum 1. Upphandlingsstrategier inom drift och underhåll (DK, NO) 2. Drift och underhåll inom järnvägar, kompetens och krav på utrustningen (SE) 3. Kvalitetssäkring (FI) Nyckeltal / key figures? Under NVF har det arbetats med sk. Nyckeltal Ursprungligen detta började inom GNA ( Gemensam Nordisk Anläggsmarknad) Förslaget för nyckeltal som bör efterföljas kontinuerligt i Norden Intresse finns i flera forum inom NVF arbetet i fortsättning? Beställare, entrenerörer och konsulter Inom Anläggschefsforum o Driftschefsforum? Beställarrollen Behov för mera detaljerad information? Ett ämne för GD-mötet Ett studie påbörjat i Finland, planerad tidsplan till slutet av året Investering Magnus Nygård 6 Investering Magnus Nygård 5 Målsättningar Nordic Infrastructure Market -study På uppdrag av de Nordiska generaldirektörerna Ett snapshot på engelska över den Nordiska infrastrukturmarknaden Begränsad till allmänna vägar och järnvägar = statliga anläggningar Behandlar främst investeringar och drift & underhåll (DoU) Jämför fyra Nordiska länder (Danmark, Finland, Norge och Sverige) Huvudvikten på: kommande investeringar, planerade finansieringsnivåer - stora projekt, linjedragningar, upphandlingstrender generellt Presenteras främst i form av grafer och bilder med kompletterande, förklarande text Baseras på befintligt material Planerad tidplan slutet av året Investering 2

16 Rapportens innehåll (med förbehåll för förändringar) Bakgrundsfakta: Nätverksinformation: km, årliga investeringar, drift & underhållskostnader volymer Allmän information om administrationerna (t.ex. personal) Marknadssituationen idag (+/- några år) Leverantörer: de större entreprenörerna och konsulterna, nya aktörer, statsägda bolag, egenproduktion Förändringar i administrationerna som påverkat marknaderna Upphandlingstrender generellt Pågående och kommande investeringar/projekt Planerade årliga kostnader för investeringar och DoU Stora projekt, Drift och underhåll Exemplar av nyckeltal (från Via Nordica 2012) Investering PRIS- OCH KONJUNKTURUTVECKLING Finland 2011 Sverige 2011 Norge 2011 Pris/indexutveckling för vägbyggnad i de nordiska länderna Indexutveckling baserat på respektive lands kostnadsstruktur med användande av littera från entreprenadindex Norden Totala bygginvesteringar Anläggnings investeringar Utfall Prognos % Källa: Sveriges Byggindustrier, december 2011 Investering Investering Drift veg Danmark matriseanbud 332 kontrakter fag/geografi kan kombineres 3

17 The Nordic Road Administrations Procurement methods in DK contracting (+) + + (+) + (1) FI (3) A common nordic market Key figures a consultants viewpoint NO (3) SE (+) (+) (+) DBB = design-bid-build = utförandeentreprenad D&B = design & build = totalentreprenad Peter Molin, Rambøll Reykjavik 13. juni 2012 DBO = design&build&operate = funktionsentreprenad PPP = public-private partnership = livscykelentreprenad (incl financing) Investering 13 Investering 14 Bjørnar Broderstad, Peter Storm Markedsandeler statligeveieri Norden2010 Tack för ert intresse! 35% 27% 10% 10% 18% NCCRoads Destia Mesta Svevia Andre Investering 15 4

18 TRAFIKSÄKERHETSUTSKOTTET TRAFIKSÄKERHET LARS EKMAN, ORDF ROGER JOHANSSON, SEKR 76 medlemmar från 6 länder Många nya namn Sen information om namn Startmöte i Göteborg 5 temagrupper Stadsplanering Grunddata Oskyddade trafikanter Trafiksäkerhetsprogram Självförklarande gata Nordiskt Trafiksäkerhetsforum 2013, 2014, 2015 TEMAGRUPP PROJEKTBESKRIVNING NORDISK TRAFIKSÄKERHETSFORU M 1

19 REFLEKTIONER ebmöten emsida ontaktugifter Seminariestöd 2

20 Manglen på ingeniør i vejsektoren Stor afgang af ældre ingeniører Få unge der søger ingeniøruddannelserne inden for vejsektoren Samme billede i alle de nordiske lande 2 Hvordan sikrer vi at ungdom gjør valg i skoleverket som kvalifiserer til opptak på teknologiske studier? Evig eies kun et dårlig rykte. Hvordan bygger vi vegsektorens attraktivitet? Hvilke kvalifikasjoner skal framtidens veg- og transportingeniører inneha? Felles kompetansekrav i Norden? Kvalitet på utdannelsestilbudet. Er universitet og høgskoler innrettet for framtida? Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Utvikling av fagområdene i samråd med næring Hvordan løser vi svingninger i aktivitet og rekruttering Hvordan står det til med kvaliteten på ledelsesfunksjonene? Tas dette på alvor i utdannelsen? Best praksis i Norden hvordan skal vi lære av hverandre 1

21 Best praksis i Norden vi lærer av hverandre Hvordan sikre fremtidig rekruttering til sektoren? Attraktivitet bygges via kvalitet på utdanning, samarbeid og markedsføring av de gode historiene Felles kompetanse- og ferdighetskrav i Norden Faglig utvikling innen veg- og transportsektoren Norden som arbeidsmarked Lede, utvikle og beholde kompetanse Åpne workshops og seminarer TEMA Innretning på grunnutdannelse Rekruttering til universitets- og høgskolestudier Innholdet i utdannelsen / studiet Samspillet mellom utdannelse og næringsliv Konkurransen om de gode hodene Internasjonal rekruttering FINLAND Jukka Hopeavuori, Trafikverket SVERIGE Britt-Marie Majbäck, Trafikverket Anna Hamberg, WSP Samhällsbyggnad Anne-Marie Snäll, Trafikverket DANMARK Jens E. Pedersen, Vejsektorens Efteruddannelse Morten Tindal Madsen, Vejdirektoratet Dorte Meulengracht, Vejsektorens Efteruddannelse ISLAND Õlöf Dagny Thorarensen, Vegagerdin FÆRØYENE Una Djurhuus Christiansen, Landsverki NORGE Tove Hernes, NCC AS Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier-Forbund Frank Berntsen, Statens vegvesen Hege E. Nergaard Mikalsen, Lemminkäinen Tore Hoven, Statens vegvesen Lillian Fjerdingen, Norconsult AS 2013 København - vår, mars- trendutvikling. Leadership pipeline Finland - sommer august. Villmanstrand. Trafikkpolitiske trender Samarbeidsmøte med Marknad november. Oslo? 2014 Trondheim - vår Lund - høst Færøyene? 2015 Lillehammer - vinter - vegutbygginger Island - sommer København - høst 2016 forberedelsen til kongress - februar 2

22 Topics for discussion News from PIARC See TA s reports in NVF webpage (Council, ExeCOM, commissions, committees, regional groups, seminars, technical reports, Routes/Roads) Survey of the First Delegates Safety seminars with World Bank and Road Safety Manual Cooperation between PIARC and NVF MoU Action Plan? Activity (commissions and committees, web pages) Seminars and congresses Other topics Messages from Nordic countries to PIARC? Next TA from Norway, secondment period summer Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation 2. How satisfied are you with the benefits offered by the Association? 3. Over the next five years do you believe your country will: / Durant les cinq prochaines années, pensez-vous que votre pays va: / Durante los próximos cinco años, piensa que su país va a: 4,50 4,14 4,00 3,94 3,67 Technicalbenefits/Avantagestechniques/Ventajas técnicas %,n=35 3,50 3,00 3,23 3,41 Economicbenefits/Avantageséconomiques/ Ventajaseconómicas IncreaseitsinvolvementwiththeAssociation/ Augmentersaparticipationàl Association/ AumentarsuparticipaciónenlaAsociación 2,50 2,00 1,50 Accesstoknowledgeandtechnicalinformation/Accès àdesconnaissancesetàdesinformationstechniques/ Accesoaconocimientoseinformacionestécnicas 57,1% 37,1% DecreaseitsinvolvementwiththeAssociation/ Réduiresaparticipationàl Association/Reducirsu participaciónenlaasociación 1,00 0,50 Opportunitiestocontribute/Opportunitéspour contribueraudéveloppement/posibilidadde contribuiraldesarrollo 5,7% Continueaboutthesamelevelofinvolvement/ Poursuivrelemêmeniveaudeparticipation/ Continuarelmismoniveldeparticipación 0,00 Rating(onascaleonetofivewith1beingnotsatisfiedand5beingmostsatisfied,suruneéchellede 1à5;1=passatisfait;5=trèssatisfait,Sobreunaescalade1a5;1=pocosatisfecho;5=lomás satisfecho) Other/Autre/Otras Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation 1

23 Activity in the web Two Nordic Countries in TOP 25 visitors of PIARC web pages Sweden visitors (September) Norway visitors Totally 158 countries and visitors Few registered users from the Nordic Countries Iceland 7 Norway 18 Finland 24 Sweden 25 Denmark 25 Totally 3823 persons from 171 countries Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation 2

19.6.2013 REFERAT. Forbundsstyremøte 1-13. Dato 13. juni 2013 Sted Oslo

19.6.2013 REFERAT. Forbundsstyremøte 1-13. Dato 13. juni 2013 Sted Oslo 19.6.213 REFERAT Forbundsstyremøte 1-13 Dato 13. juni 213 Sted Oslo Til stede Forfall Terje Moe Gustavsen, Norge Liv Kari Hansteen, Norge Marit Due Langaas, Norge Liv Bulling, Norge Gunnar Malm, Sverige

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

4. Orientering om PIARCs strategiarbeid v/torbjørn Suneson, Trafikverket i Sverige

4. Orientering om PIARCs strategiarbeid v/torbjørn Suneson, Trafikverket i Sverige 4.12.2014 REFERAT Forbundsstyremøte 2-14 Dato 27. november 2014 Sted København Til stede Forfall Kjetil Tonning, Norge Marit Due Langaas, Norge Jonas Bjelfvenstam, Sverige Torbjørn Suneson, sak 4 Annelie

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO

ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO ÅRSRAPPORT 2014 03 04 08 10 12 13 14 15 16 18 20 22 28 ÅRETS OPPDRAG ÅRET SOM GIKK SPONSOR SKANDINAVISK FINALE GLOBAL INNOVATION AWARD INSTAGRAM INTERNASJONALT Jr. FLL PRESSE & WEB 2014 I TALL FIRST LEGO

Detaljer

Arbeidsmiljø og partsbasert foretaksutvikling

Arbeidsmiljø og partsbasert foretaksutvikling Arbeidsmiljø og partsbasert foretaksutvikling Erfaringer fra nordiske utviklingsprosjekter Henrik Kvadsheim, Tor Claussen, Martin Hedman, Roger Andersson, Palle Banke, Eva-Carina Nørskov og Tapio Koivisto

Detaljer

Socialt entreprenørskab og social innovation. Andersen, Linda Lundgaard; Hulgård, Lars. Published in: Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Socialt entreprenørskab og social innovation. Andersen, Linda Lundgaard; Hulgård, Lars. Published in: Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon Socialt entreprenørskab og social innovation Andersen, Linda Lundgaard; Hulgård, Lars Published in: Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon DOI: 10.6027/TN2015-502 Publication date: 2015 Document

Detaljer

1300-1430 1A. Sykkelbyer 1B. Barn på sykkel. Møteleder: Hanne Hermanrud, Statens vegvesen Region vest

1300-1430 1A. Sykkelbyer 1B. Barn på sykkel. Møteleder: Hanne Hermanrud, Statens vegvesen Region vest Program Sammendrag 2 Den nasjonale Sykkelkonferansen 2006 Program Mandag 23. oktober 1000-1215 Åpning Plenum Møteleder: Trond Berget, Syklistenes Landsforening Velkommen til Stavanger og Rogaland. Ordfører

Detaljer

Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning 1/2012

Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning 1/2012 1/2012 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning Innhold 4 Kronikk: Humaniora mod

Detaljer

"Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring"

Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring Skriftserie Konferanserapport No. 3-2005 "Vurdering i matematikk - Hvorfor og hvordan? Fra småskole til voksenopplæring" Nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTNU 15. og 16. november 2004 1 2 Forside:

Detaljer

Utviklingsplan ITS Rådet

Utviklingsplan ITS Rådet Juni 2014 Utviklingsplan ITS Rådet 2014-2017 Forsidefoto: Knut Opeide 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 English summary... 7 1. Bakgrunn... 9 1.1 Mandat for ITS Rådet... 10 1.2 ITS-Direktivet... 11

Detaljer

Anbefalinger for et nordisk venturekapitalmarked

Anbefalinger for et nordisk venturekapitalmarked Desember 2005 Anbefalinger for et nordisk venturekapitalmarked Grensehindringer Beskatning Offentlige investeringsmandater Forfatter: Bjørn I. Tiller, Nordisk InnovationsCenter Deltakere: Arbeidsgruppen

Detaljer

Fremtiden er i det blå. Årsrapport 2009

Fremtiden er i det blå. Årsrapport 2009 Fremtiden er i det blå Årsrapport 2009 Fremtiden er i det blå...er løsningen til havs? årsrapport 2009 Innhold: Leder 5 Marin innovasjon: Vil løfte marin sektor 6 Brukerdreven innovasjon: UDI - Innovation

Detaljer

Kommenteret dagsorden

Kommenteret dagsorden Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskommiteen for Uddannelse og Forskning (EK- U), EK-U Mødetid 28. maj 2009 Mødested Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202

Detaljer

Slutrapport. ISIS - IT och säkerhet i Inre Skandinavien

Slutrapport. ISIS - IT och säkerhet i Inre Skandinavien Slutrapport ISIS - IT och säkerhet i Inre Skandinavien Rapporten avser projekt som är Inre Skandinavien Slutrapport Rapportens period: 01.01.2013 31.08.2014 Diarienummer/Tilsagnsnummer: IR 005/12 EUROPEISKA

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter

Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter www.prosjektledelse.org Nr. 4 - Desember 2010 Kunnskapsoverføring i skipsbyggingsprosjekter Side 22-24 Bruk av tidlig varsling i komplekse prosjekter Side 8-9 Tala med bönder på bönders vis och med lärde

Detaljer

ITS-strategi for Statens vegvesen

ITS-strategi for Statens vegvesen ITS-strategi for Statens vegvesen Revisjon 2012 Statens vegvesens rapporter Nr. 179 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Trafikkforvaltning Desember 2012 Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

SBi 2005:01 LCC for byggverk. Nordisk hovedprosjekt slutrapport

SBi 2005:01 LCC for byggverk. Nordisk hovedprosjekt slutrapport SBi 2005:01 LCC for byggverk Nordisk hovedprosjekt slutrapport LCC for byggverk Nordisk hovedprosjekt sluttrapport Svein Bjørberg (red.), Multiconsult Kim Haugbølle (red.), Statens Byggeforskningsinstitut

Detaljer

NORDISK GRUPPE FOR VINTERTJENESTE 1

NORDISK GRUPPE FOR VINTERTJENESTE 1 NORDISK GRUPPE FOR VINTERTJENESTE 1 Forord "Nordisk Gruppe for Vintertjeneste" er sammensatt av representanter fra de sentrale vegadministrasjonene i Danmark, Sverige, Finland, Færøyene, Island og Norge:

Detaljer

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 4-14 i NVF norsk avdeling Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI

ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI 2 // Nordic Innovation er en del av Nordisk ministerråd. Vårt oppdrag er å legge til rette for bærekraftig vekst i Norden. Vi skal stimulere innovasjon, bryte barrierer

Detaljer

Svensk FoU innen VA-Teknikk

Svensk FoU innen VA-Teknikk Rapport Nr 2008-03 Svensk FoU innen VA-Teknikk Hallvard Ødegaard LTU KTH IVL SV VAV SVAF NORD Luleå VAV SV VAV SVAF ØST Sthlm Vatten HS/U LTH Svensk VA-forsk koordinator SVAFK CTH Tema Vatten SMI JTI SMI

Detaljer

Nordisk Ungdomspanel 2006

Nordisk Ungdomspanel 2006 Nordisk Ungdomspanel 2006 Sluttrapport ANP 2007:722 Nordisk Ungdomspanel 2006 Sluttrapport ANP 2007:722 Nordisk Ministerråd, København 2007 ISBN 978-92-893-1504-3 Trykk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Omslagsfoto:

Detaljer

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE

KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE KonseptDesign Bergen 2008 PROSJEKTBESKRIVELSE 2 Kunde: SOM Visualisering: MIR Visuals Bergen 3 DRØMMEN KonseptDesign Bergen skal gi nye løsninger på våre store, felles utfordringer. Når du om 10 år besøker

Detaljer

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003. Jan Usterud Hanssen

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003. Jan Usterud Hanssen TØI rapport 669/2003 Mobility Management En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter Åndsverklovens bestemmelser, og Transportøkonomisk

Detaljer

Slektsfosterhjem i Norden opplæring og oppfølging

Slektsfosterhjem i Norden opplæring og oppfølging Slektsfosterhjem i Norden opplæring og oppfølging Av Hege Sundt Forord Denne rapporten handler om hva slags opplæring, veiledning og oppfølging som slektsfosterforeldre i Norden skal motta av myndighetene

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Kunnskap for Bærekraftig utvikling en oversikt over tilbud til voksne i Norden Livets tre - en bit av veggkunsten (Foto: Sagene samfunnshus) 1 Kartlegging av Klima og Miljø i voksen og efteruddannelserne,

Detaljer

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets bakgrunn... 4 2. Prosjektet og resultater... 4 2.2 Faktainnsamling... 5 2.3 Informasjonsspredning...

Detaljer

WILDCARD UTREDNING+PROGRAM. tegnestue. Tyin ... ... ... MDH R.D.T.W. Lalaland. Pushak

WILDCARD UTREDNING+PROGRAM. tegnestue. Tyin ... ... ... MDH R.D.T.W. Lalaland. Pushak A R K I T E K T U R E N S _ U N D E R S K O G WILDCARD UTREDNING+PROGRAM Pushak...... MDH Lalaland R.D.T.W.... Tyin tegnestue Styringsgruppe for wildcardutredningen: Andreas Vaa Bermann, direktør i Norsk

Detaljer