INNKALLING. Forbundsmøte Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Lunsj kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "27.11.2012 INNKALLING. Forbundsmøte 2012. Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Lunsj kl. 1200-1300"

Transkript

1 INNKALLING Forbundsmøte 2012 Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet Lunsj kl Del I, kl , uten forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundssekretær 2. Presentasjon av deltakerne 3. Ny periode og Via Nordica 2016 v/forbundssekretær (10 min) 4. v/leder av kommunikasjonsgruppa (10 min) 5. NordFoU og relasjon til NVF-utvalg v/jon Krokeborg (20 min) 6. «Ordet fritt» - utveksling av ideer, spørsmål mm. (30-40 min) 7. Takk for møtet v/forbundssekretær Del II, kl , med forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundsleder 2. Presentasjon av deltakerne 3. Innlegg av fire utvalg om sitt arbeidsområde generelt (ikke bare om virksomhetsplanen) - Miljø (D) (20 min) - Organisering og marked (F) (20 min) - Trafikksikkerhet (S) (20 min) - Kompetanse (N) (20 min) 4. Presentasjon av Word Road Association (PIARC) v/seppo Toivonen (20 min) 5. Takk for møtet v/forbundsleder Vel møtt! 1

2 Deltakere på NVF forbundsmøte i Oslo, 27. november 2012 Navn Forbundsmøte del I Forbundsmøte del II Marit Due Langaas 1 1 Marianne Worm 1 1 Anne Ranta aho 1 1 Annelie Nylander 1 1 Thorir Ingason 1 1 Levi Henze 1 1 Johanne Solheim 1 1 Terje Moe Gustavsen 1 Per Jacobsen 1 Raimo Tapio 1 Kimmo Fischer 1 Lena Eriksson 1 Hreinn Haraldsson 1 1 Ewald Kjølbro 1 Jakup Jacobsen 1 Lars Forstén 1 1 Juha Äijö 1 1 Morten Wright Hansen 1 1 Øystein Larsen 1 1 Tor Erik Saltnes 1 1 Trond Wiberg 1 1 Amila Maksumic 1 1 Kenneth Fridolin 1 1 Asbjørn Johnsen 1 1 Mads Oppegaard 1 1 Leif Hald Pedersen 1 1 Niels Krogh Kristensen 1 1 Magnus Nygård 1 1 Peter Molin 1 1 Hilde Bye 1 1 Lars Ekman 1 1 Roger Johansson 1 1 Mia Stampe Lagergaard 1 1 Henrik B. Larsen 1 1 Kjell Windelhed 1 1 Marie von Matérn 1 1 Guðmundur Heiðreksson 1 1 Valtýr Þórisson 1 1 Jens Adamsen 1 1 Finn Thøgersen 1 1 Tore Hoven 1 1 Anna Laurentzius 1 1 Iben Froberg 1 1 Jon Krokeborg 1 Seppo Toivonen 1 Gunn Enge 1 1

3 Del I, kl , uten forbundsstyret Velkommen v/forbundssekretær Presentasjon av deltakerne Ny periode og Via Nordica 2016 v/forbundssekretær v/leder av kommunikasjonsgruppa NordFoU og relasjon til NVF-utvalg v/jon Krokeborg «Ordet fritt» - utveksling av ideer, spørsmål mm. Takk for møtet v/forbundssekretær Del II, kl , med forbundsstyret 27. november 2012, Norge Velkommen v/forbundsleder Presentasjon av deltakerne Innlegg av fire utvalg om sitt arbeidsområde Miljø (D) Organisering og marked (F) Trafikksikkerhet (S) Kompetanse (N) Presentasjon av Word Road Association (PIARC) v/seppo Toivonen Takk for møtet v/forbundsleder 27. november 2013, Finland foreløpig 26. november 2014, Danmark foreløpig 25. november 2015, Sverige foreløpig 1

4 Strategiske tema Strategiske tema Organisering av sektoren i de nordiske land beveger seg i retning av mer koordinering og samordning mellom transportformer. Samtidig skjer det en utvikling i retning av sterkere regional og lokal innflytelse på utviklingen av transportsystemet i noen nordiske land. Spørsmålet om NVFs framtid som vegforum har vært drøftet i forbindelse med ny strategisk plan. Det er fortsatt grunn til å opprettholde NVF som et vegforum, men NVF skal befatte seg i større grad med helhetlige transportsystemer. Der det er relevant inviteres fagfolk innen andre transportformer enn veg til å delta i utvalgsarbeid. 1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer Transportsystemer skal ha færrest mulige negative konsekvenser for mennesker og miljø. 2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer Infrastruktur og transporttilbud skal leve opp til samfunnets og brukernes forventninger om kvalitet og ressursoptimalisering. Livsløpsperspektivet skal legges til grunn i infrastrukturen, og transportsystemer skal ha høy tilgjengelighet, forutsigbarhet og framkommelighet for person- og godstransporter. Strategiske tema 3. Kompetente organisasjoner og effektiv organisering Veg- og transportsektoren skal tilføres og opprettholde riktig kompetanse. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer skal gi god ressursutnyttelse og sikre høy kvalitet på leveranser. 4. Innovasjon og fornyelse Det trengs innovasjon og fornyelse for å utvikle veg- og transportsektoren. Det gjelder utvikling og anvendelse av nye teknologier, organisasjonsformer, samarbeidsformer, kontraktsformer, finansieringsformer m.v. 2

5 Malin Wallander, Sverige Johanne Solheim, Norge - Leder Christina Wildfang Nissen, DK Petur Matthiasson, IS Støttegruppe til forbundsstyret og til utvalg Spredning av informasjon til bransjen Profilering av NVF Utvikling og ajourhold av NVFs hjemmesider Bistå utvalgene med seminarer (praktisk tilrettelegging, kommunikasjon) Møtereferater, seminarer, rapporter og presentasjoner, nyheter, mm. Facebook det sosiale nettverket Yammer: «Intranett» 1

6 Nåværende publiseringsverktøy utgår Gjorde en prisundersøkelse blant 3 leverandører på nye sider med: Tilsvarende funksjonalitet og ambisjonsnivå som nåværende hjemmesider En oppfriskning av designet Opsjon på responsivt design Advania fra Island ble valgt Status nå: Designutkast til forside og undersider De er i gang med programmeringen av sidene Migrering av stoff fra de nåværende sidene til de nye Ledere og sekretærer fra ledende utvalg er ansvarlig for driften av sine nettsider Detaljert bruksanvisning til publiseringsverktøyet kommer Videre opplæring gis av kommunikasjonsgruppen ved behov tlf:

7 Disposition Hvad er NordFoU og hvordan fungerer det? Hvad er NordFoU? Hvordan fungerer det? Hvad kan NVF bruge NordFoU til? (og omvendt) Af Jon Krokeborg, Leder av FoU Stab i Statens Vegvesen og medlem af NordFoU siden 2004 Hvad er NordFoU? Hvad: Et Forsknings- og udviklingssamarbejde (FoU) mellem de finske, svenske, norske, danske og islandske vej(trafik) administrationer, som blev etableret i 2004 Formål: At styrke, promovere og organisere Nordisk FoU gennem konkrete projektsamarbejder Organisering af NordFoU - Styregruppe: strategisk planlægning - Beredningsgruppe: Godkender projektidéer og udfører styregruppens beslutninger - Generalsekretær: Daglig leder af NordFoU - 10 aktive projeter Hver har sin egen styregruppe, projektgruppe og projektleder - Læs mere: 1

8 Hvordan finansieres NordFoU s projekter? Hvem kan sende en projektidé ind til NordFoU? I NordFoU finansierer vi projekterne sammen Hvis fire vejadministrationer deltager i et projekt sammen betaler hver en del af udgifterne til projektet (fordelingen kan variere fra prosjekt til prosjekt) Det gør det meget billigere for den enkelte vejadministration i forhold til, hvis den skulle have gennemført projektet alene Alle ansatte i de statslige nordiske vejmyndigheder kan indsende et projektforslag til NordFoU Det er også muligt for private virksomheder at deltage som partnere i et NordFoU projekt Kort vej fra idé til projektstart Hvordan starter et NordFoU-projekt? 1. At F&U-behov identificeres 2. Der laves et projektforslag, som sendes til os 3. Dit nasjonale NordFoU-medlem præsenterer dit forslag for den andre NordFoU-medlemmer 4. Hvis mindst én anden vejadministration ønsker at deltage i projektet, skal der laves en projektplan 5. Når projektplanen er godkendt af NordFoU, skal parterner underskrive en kontrakt og projektet kan starte Hvad kan NordFoU hjælpe med? Tilbyde projektrådgivning og projektstyringsredskaber Præsentere din idé for den andre Nordiske vejadministrationer og tilbyde dem at deltage (og medfinansiere) dit projekt Koordinere fælles nordiske interesser på den internationale scene og i andre organisationer som fx ERANET Road and C.E.D.R. (Læs mere på 2

9 Hvordan kan NordFoU og NVF drage mere nytte af hinanden? Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan Det er ikke forutsatt at utvalgene skal gjennomføre egne prosjekter. I den grad de skal gjøre utredninger, analyser o.l. skal det gjøres av utvalgsmedlemmer. Utvalg oppfordres imidlertid gjennom sitt arbeid å identifisere og komme med forslag til forsknings- og utviklings-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter som kan utføres utenfor NVF, for eksempel i regi av NordFoU... (NVF Strategisk plan s.9). Hvordan kan NordFoU og NVF drage mere nytte af hinanden? 1. Et fælles nordisk F&U behov identificeres i et NVF-udvalg, men bliver det ikke omsat til et projekt og en løsning 2. NordFoU har rammerne til at hjælpe med at starte og gennemføre et Nordisk projekt, men vi er ikke bekendt med alle fælles nordiske F&U behov på vejområdet 3. NVF-udvalg kunne hjælpe NordFoU med at bliver opmærksomme på fællesnordiske F&U behov, ved at omgøre dem til projektforslag og sende dem til NordFoU 4. Dette kunne bygge en bro mellem videnudveksling og projektløsninger 5. NVF-udvalg kunne desuden indgå som referencegruppe for NordFoUprojekter (ikke bare dem de selv foreslår) Hvorfor samarbejde gennem NordFoU? Mange fælles udfordringer i de Nordiske lande Pågående prosjekter Road surface texture for low noise and low rolling resistance Større nytte af den enkelte partners midler Erfaringsudveksling mellem de deltagende parter NordFoU projekter giver førende specialister i den Nordiske vejsektor mulighed for at samarbejde på tværs af landegrænser Nettverksbygging og erfaringsutveksling Standardisering av testmetode for saltspredere NorSIKT NordTyre - Tyre labelling and Nordic traffic noise 3

10 MORS Prallmetoden Takk for oppmerksomheten Modell for bestemmelse av restsalt Evakuering i vegtunneler Og barten: se Samfunnsøkonomisk evaluering av Intelligente transportsystemer Validation of PPM 4

11 MILJØMÆSSIGE UDFORDRINGER I NORDEN LEIF HALD PEDERSEN, FORMAND NVF-MILJØGRUPPEN MILJØ HVAD ER VIGTIGST I NORDEN LIGE NU? METODE - TRIN 1 MILJØ HVAD ER VIGTIGST I NORDEN LIGE NU? METODE - TRIN 2 HOT LIGE NU Byerne: Øget urbanisering øget transport Øget trængsel ineffektive transportsystemer Støj i forhold til beboelse og rekreative funktioner Luftforurening I forhold til sundhed Konkurrence om arealerne i byen 1

12 BYERNE - VERSION 1 BYERNE VERSION 2 HOT LIGE NU NATUROMRÅDER - HØJBRO EL. LAVBRO Naturområder: Ny infrastruktur i uberørte områder Udfordringer med vilde dyr 2

13 HOT LIGE NU Planlægnings processer: IKKE SÅ HOT LIGE NU Globalt miljø: Komplekse planlægningsprocesser Kræver meget tid og ressourcer Miljøinteresser i sammenhæng med andre samfundsinteresser Nationale vejprojekter lokale myndigheders godkendelse Er transportsektorens fokus på CO 2 forsvundet? Klimapåvirkning som en del af vejplanlægning Har det høj prioritet? Bæredygtig planlægning Er der sammenhæng mellem vores prioriteringer og vores klimamål? GLOBAL KLIMAUDVIKLING? HVAD GØR NVF-MILJØ? Land Sted Tidspunkt Emne Danmark Skanderborg/Silkeborg Maj 2013 Vand/støj/natur/kulturmiljø Norge Drammen og Kongsberg Sept Nordisk miljømøde miljøvennlig byutvikling/ natur og kulturmiljø Sverige Malmø/København April/maj 2014 Bymiljø Island Snæfellsnes Primo sept Infrastruktur i sårbare miljøer Finland Lapland Ultimo maj 2015 Wildlife/klimaforandring/transport-infrastruktur til minedrift Færøerne? Sept. 2015? Natur- og kulturmiljø, herunder vejens indpasning i landskabet? 3

14 Innehåll av presentationen NVF Utskott - Organisering och marknad Konkretisering av arbetsområdet för utskottet Organisering och Marknad Verksmahetsplanen för utskottet Näraliggande Nordiska aktiviteter Nordic Infrastructure Market study Exemplar av nyckeltal (från Via Nordica 2012) Enhetschef Magnus Nygård, Trafikverket, Investeringar, Förbättringsprojekt Magnus Nygård 2 Investering Konkretisering av arbetsområdet 1. Marknadsutveckling samling av information om marknadsutvecklingen informationsutbyte, speciellt om förändringar i marknadssituationen antalet leverantörer i de Nordiska länderna 2. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer erfarenheter av olika samarbetsformer i de Nordiska länderna studier av olika samarbetsnivåer, samverkan, konfliktslösning, 3. Kontraktsstrategier och former strategiska mål för upphandlingar uppföljning av olika kontraktstyper samt betalningsgrunder, tilldelningskriterier totalkostnader ur ett marknadsperspektiv kriterier och bakgrund för olika strategier och former organiseringen av vägmyndigheter, hur beställarrollen hos myndigheten ordnas. Samarbete med övriga utskott ss. kompetensutskottet. Verksamhetsplan hela perioden Seminarier, enligt utskottets teman mer fortlöpande genom den s.k. nyckeltalsgruppen. Seminarium i samband och förbundsutskottsmöte Dag 1: öppet seminarium dag Dag 2: förbundsutskottsmöte med fackligt program Seminarier: 1. Stockholm, , Entreprenadformer och erfarenheter på Citybanan 2. Köpenhamn, hösten 2013, Innovationer, Stöder olika kontraktsformer och organisering innovationer? Hur har man agerat i praktiken, varför? Totalkostnader ur ett marknadsperspektiv? 3. Finland, våren/försommaren 2014, Totalentreprenader, funktionskrav 4. Norge: våren/försommaren 2015 Kontraktsstrategier? Via Nordica kongressen 2016 Investering Magnus Nygård 4 Investering Magnus Nygård 3 1

15 Andra Nordiska aktiviteter Anläggschefsforum o Driftschefsforum Nordisk Anläggschefsforum Utbyte av information av den Nordiska marknaden mellan beställare Benchmarks Definiera relevanta nyckeltal ( Key figures ) Manage relevant sub-groups Fasta kostnader och risker Information av nyckeltal och upphandlingar Marknadssituation och strategisk upphandling McKinsey benchmark? Nordiskt Driftschefsforum 1. Upphandlingsstrategier inom drift och underhåll (DK, NO) 2. Drift och underhåll inom järnvägar, kompetens och krav på utrustningen (SE) 3. Kvalitetssäkring (FI) Nyckeltal / key figures? Under NVF har det arbetats med sk. Nyckeltal Ursprungligen detta började inom GNA ( Gemensam Nordisk Anläggsmarknad) Förslaget för nyckeltal som bör efterföljas kontinuerligt i Norden Intresse finns i flera forum inom NVF arbetet i fortsättning? Beställare, entrenerörer och konsulter Inom Anläggschefsforum o Driftschefsforum? Beställarrollen Behov för mera detaljerad information? Ett ämne för GD-mötet Ett studie påbörjat i Finland, planerad tidsplan till slutet av året Investering Magnus Nygård 6 Investering Magnus Nygård 5 Målsättningar Nordic Infrastructure Market -study På uppdrag av de Nordiska generaldirektörerna Ett snapshot på engelska över den Nordiska infrastrukturmarknaden Begränsad till allmänna vägar och järnvägar = statliga anläggningar Behandlar främst investeringar och drift & underhåll (DoU) Jämför fyra Nordiska länder (Danmark, Finland, Norge och Sverige) Huvudvikten på: kommande investeringar, planerade finansieringsnivåer - stora projekt, linjedragningar, upphandlingstrender generellt Presenteras främst i form av grafer och bilder med kompletterande, förklarande text Baseras på befintligt material Planerad tidplan slutet av året Investering 2

16 Rapportens innehåll (med förbehåll för förändringar) Bakgrundsfakta: Nätverksinformation: km, årliga investeringar, drift & underhållskostnader volymer Allmän information om administrationerna (t.ex. personal) Marknadssituationen idag (+/- några år) Leverantörer: de större entreprenörerna och konsulterna, nya aktörer, statsägda bolag, egenproduktion Förändringar i administrationerna som påverkat marknaderna Upphandlingstrender generellt Pågående och kommande investeringar/projekt Planerade årliga kostnader för investeringar och DoU Stora projekt, Drift och underhåll Exemplar av nyckeltal (från Via Nordica 2012) Investering PRIS- OCH KONJUNKTURUTVECKLING Finland 2011 Sverige 2011 Norge 2011 Pris/indexutveckling för vägbyggnad i de nordiska länderna Indexutveckling baserat på respektive lands kostnadsstruktur med användande av littera från entreprenadindex Norden Totala bygginvesteringar Anläggnings investeringar Utfall Prognos % Källa: Sveriges Byggindustrier, december 2011 Investering Investering Drift veg Danmark matriseanbud 332 kontrakter fag/geografi kan kombineres 3

17 The Nordic Road Administrations Procurement methods in DK contracting (+) + + (+) + (1) FI (3) A common nordic market Key figures a consultants viewpoint NO (3) SE (+) (+) (+) DBB = design-bid-build = utförandeentreprenad D&B = design & build = totalentreprenad Peter Molin, Rambøll Reykjavik 13. juni 2012 DBO = design&build&operate = funktionsentreprenad PPP = public-private partnership = livscykelentreprenad (incl financing) Investering 13 Investering 14 Bjørnar Broderstad, Peter Storm Markedsandeler statligeveieri Norden2010 Tack för ert intresse! 35% 27% 10% 10% 18% NCCRoads Destia Mesta Svevia Andre Investering 15 4

18 TRAFIKSÄKERHETSUTSKOTTET TRAFIKSÄKERHET LARS EKMAN, ORDF ROGER JOHANSSON, SEKR 76 medlemmar från 6 länder Många nya namn Sen information om namn Startmöte i Göteborg 5 temagrupper Stadsplanering Grunddata Oskyddade trafikanter Trafiksäkerhetsprogram Självförklarande gata Nordiskt Trafiksäkerhetsforum 2013, 2014, 2015 TEMAGRUPP PROJEKTBESKRIVNING NORDISK TRAFIKSÄKERHETSFORU M 1

19 REFLEKTIONER ebmöten emsida ontaktugifter Seminariestöd 2

20 Manglen på ingeniør i vejsektoren Stor afgang af ældre ingeniører Få unge der søger ingeniøruddannelserne inden for vejsektoren Samme billede i alle de nordiske lande 2 Hvordan sikrer vi at ungdom gjør valg i skoleverket som kvalifiserer til opptak på teknologiske studier? Evig eies kun et dårlig rykte. Hvordan bygger vi vegsektorens attraktivitet? Hvilke kvalifikasjoner skal framtidens veg- og transportingeniører inneha? Felles kompetansekrav i Norden? Kvalitet på utdannelsestilbudet. Er universitet og høgskoler innrettet for framtida? Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Utvikling av fagområdene i samråd med næring Hvordan løser vi svingninger i aktivitet og rekruttering Hvordan står det til med kvaliteten på ledelsesfunksjonene? Tas dette på alvor i utdannelsen? Best praksis i Norden hvordan skal vi lære av hverandre 1

21 Best praksis i Norden vi lærer av hverandre Hvordan sikre fremtidig rekruttering til sektoren? Attraktivitet bygges via kvalitet på utdanning, samarbeid og markedsføring av de gode historiene Felles kompetanse- og ferdighetskrav i Norden Faglig utvikling innen veg- og transportsektoren Norden som arbeidsmarked Lede, utvikle og beholde kompetanse Åpne workshops og seminarer TEMA Innretning på grunnutdannelse Rekruttering til universitets- og høgskolestudier Innholdet i utdannelsen / studiet Samspillet mellom utdannelse og næringsliv Konkurransen om de gode hodene Internasjonal rekruttering FINLAND Jukka Hopeavuori, Trafikverket SVERIGE Britt-Marie Majbäck, Trafikverket Anna Hamberg, WSP Samhällsbyggnad Anne-Marie Snäll, Trafikverket DANMARK Jens E. Pedersen, Vejsektorens Efteruddannelse Morten Tindal Madsen, Vejdirektoratet Dorte Meulengracht, Vejsektorens Efteruddannelse ISLAND Õlöf Dagny Thorarensen, Vegagerdin FÆRØYENE Una Djurhuus Christiansen, Landsverki NORGE Tove Hernes, NCC AS Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier-Forbund Frank Berntsen, Statens vegvesen Hege E. Nergaard Mikalsen, Lemminkäinen Tore Hoven, Statens vegvesen Lillian Fjerdingen, Norconsult AS 2013 København - vår, mars- trendutvikling. Leadership pipeline Finland - sommer august. Villmanstrand. Trafikkpolitiske trender Samarbeidsmøte med Marknad november. Oslo? 2014 Trondheim - vår Lund - høst Færøyene? 2015 Lillehammer - vinter - vegutbygginger Island - sommer København - høst 2016 forberedelsen til kongress - februar 2

22 Topics for discussion News from PIARC See TA s reports in NVF webpage (Council, ExeCOM, commissions, committees, regional groups, seminars, technical reports, Routes/Roads) Survey of the First Delegates Safety seminars with World Bank and Road Safety Manual Cooperation between PIARC and NVF MoU Action Plan? Activity (commissions and committees, web pages) Seminars and congresses Other topics Messages from Nordic countries to PIARC? Next TA from Norway, secondment period summer Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation 2. How satisfied are you with the benefits offered by the Association? 3. Over the next five years do you believe your country will: / Durant les cinq prochaines années, pensez-vous que votre pays va: / Durante los próximos cinco años, piensa que su país va a: 4,50 4,14 4,00 3,94 3,67 Technicalbenefits/Avantagestechniques/Ventajas técnicas %,n=35 3,50 3,00 3,23 3,41 Economicbenefits/Avantageséconomiques/ Ventajaseconómicas IncreaseitsinvolvementwiththeAssociation/ Augmentersaparticipationàl Association/ AumentarsuparticipaciónenlaAsociación 2,50 2,00 1,50 Accesstoknowledgeandtechnicalinformation/Accès àdesconnaissancesetàdesinformationstechniques/ Accesoaconocimientoseinformacionestécnicas 57,1% 37,1% DecreaseitsinvolvementwiththeAssociation/ Réduiresaparticipationàl Association/Reducirsu participaciónenlaasociación 1,00 0,50 Opportunitiestocontribute/Opportunitéspour contribueraudéveloppement/posibilidadde contribuiraldesarrollo 5,7% Continueaboutthesamelevelofinvolvement/ Poursuivrelemêmeniveaudeparticipation/ Continuarelmismoniveldeparticipación 0,00 Rating(onascaleonetofivewith1beingnotsatisfiedand5beingmostsatisfied,suruneéchellede 1à5;1=passatisfait;5=trèssatisfait,Sobreunaescalade1a5;1=pocosatisfecho;5=lomás satisfecho) Other/Autre/Otras Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation 1

23 Activity in the web Two Nordic Countries in TOP 25 visitors of PIARC web pages Sweden visitors (September) Norway visitors Totally 158 countries and visitors Few registered users from the Nordic Countries Iceland 7 Norway 18 Finland 24 Sweden 25 Denmark 25 Totally 3823 persons from 171 countries Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation 2

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan

Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan 2012-2016 Innhold Forord 1. Visjon, formål og rolle 2. Organisasjon 3. Strategiske tema 4. Utvalgsstruktur og arbeidsområder 5. Arbeidsformer 6. Samarbeid med andre

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord

Nordisk vegforum. kompetanse uten grenser. STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord Nordisk vegforum kompetanse uten grenser STEIN i VEI 2017 Scandic Nidelven Trondheim, 1.-3. mars Greger Lyngedal Wian, Statens vegvesen Region nord 1 Om Nordiskt vegforum Grunnlagt i Stockholm den 19 juni

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe.

Prosjektplan vedtatt november Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Prosjektplan vedtatt november 2009. Forbundsstyret er styringsgruppe. Sekretærgruppa er prosjektgruppe. Involvering av utvalgsmedlemmer, avdelingsstyrer og medlemsorganisasjoner. Ingen ekstern bistand

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NordFoU. Jon Krokeborg, leder FoU Stab Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet

NordFoU. Jon Krokeborg, leder FoU Stab Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet NordFoU Jon Krokeborg, leder FoU Stab Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Internasjonal FoU NordFoU ERA-NET ROAD FEHRL EUs rammeprogram COST Bilateralt Hvorfor

Detaljer

Dato: 29. oktober 2010, kl Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder. Ing-Christine Ericson styremedlem Marit Due Langaas sekretær (referent)

Dato: 29. oktober 2010, kl Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder. Ing-Christine Ericson styremedlem Marit Due Langaas sekretær (referent) Møtereferat Styremøte 3-10 i NVF norsk avdeling 29. oktober 2010, kl. 1300-1430 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Mats Rønnbo nestleder Ing-Christine Ericson styremedlem Marit Due

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat ordfører/sekretærmøte 3/2012 Gardermoen, 30. oktober 2012 kl 11-16 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder) Anders Östergård,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017

Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 24. april 2017 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVFs visjon: Kompetans uten grenser

NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVFs visjon: Kompetans uten grenser NVF skal fremme utviklingen innen veg-, vegtrafik- og vegtransportsektoren genom samarbeid mellom fagfolk i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige. Utskott

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Møtereferat 1 (5) 12.11.2008 Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Dato 08. oktober 2008, kl 1000-1530 Sted Bjørvika-prosjektet, Oslo Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 01/2012

Referat fra utvalgsmøte 01/2012 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 01/2012 Tid: Mandag 26.november 2012 kl. 17:00 tirsdag 27.november kl. 14:00 Sted: Trondheim Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold.

Arbeidsgruppe 2. Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold. Arbeidsgruppe 2 Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold. 18.06.2014 Organisasjon Deltagere i projektet "Utstyr og metode for effektiv drift og vedlikehold : SVERIGE FINLAND ISLAND NORGE DANMARK

Detaljer

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode

Møtereferat: Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist. 0 Agenda. 1. Konstituere utvalget. 2. Erfaringer fra forrige periode Møtereferat: Møte: Oppstartsmøte Tunnelutvalget Sted: Vegdirektoratet, Brynsengfaret 6 A Møtedato: 11.-12.10.2016 Referent: Trine Bye Sagen Antall sider inkl. denne: 7 Deltakere: Harald Buvik, Kjell Windelhed,

Detaljer

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan

Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan Organisering og marked (utvalg 13 og 31) Virksomhetsplan 2008 2012 Vision: Nordiskt vägforum - kompetens utan gränser Visionen innebär ett effektivt utvecklande och utnyttjande av kompetens på väg- och

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF Organisering og marked

NVF Organisering og marked NVF 2008-2012 Organisering og marked Innspill Bjørn Erik Selnes Møte Helsinki 7. juni 2008 Premisser for nytt utvalg Sammenslått utvalg 13 og 31, sammenslåingen forankring noen føles seg nedlagt? Navn

Detaljer

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26 Tunnlar Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Tid: Torsdag den 25/4 kl. 10:00 - Fredag den 26/4 kl. 12:00 Plats: Stockholm (Rica Hotel Stockholm) Närvarande: Arild Petter Søvik (Statens

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Til ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg og medlemsorganisasjoner i norsk avdeling:

Til ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg og medlemsorganisasjoner i norsk avdeling: 06.01.2010 Den Norske Avdeling Til ledere og sekretærer i norske avdelingsutvalg og medlemsorganisasjoner i norsk avdeling: Forbundsstyret i NVF vedtok på møtet 27. november 2009 en prosjektplan for arbeidet

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012 NVF utvalg for Belegninger Møtereferat 1/2012 Agenda 1. Presentasjon av utvalget og hvordan vi arbeider i NVF Utvalgets

Detaljer

Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg

Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Sted Meteorologisk institutt, Blindern, Oslo Besøksadresse: Henrik Mohns plass 1 Møtelokale: Tallhall Tid 26.02.2013, 10:00-16:30 Møteleder

Detaljer

Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30. Forfall: Kjell Asbjørn Næss nestleder Hildegunn Hausken styremedlem

Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30. Forfall: Kjell Asbjørn Næss nestleder Hildegunn Hausken styremedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 3-16 i NVF norsk avdeling Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Geir A. Mo styremedlem (telefon)

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 1/2014 Helsinki, 20. januar 2014 kl 10-14 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder)

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Telefonmøte. Formænd og sekretærmøde referat 06. møde Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Telefonmøte. Formænd og sekretærmøde referat 06. møde Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 06. møde 2010-20.04. Tid: 08.00-09.00 Sted: Telefonmøte Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen afbud Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen afbud

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet Omdømmemåling Felles opplæring Opplegg for systematisk samarbeid Nye gjennomføringsmodeller

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

NorSIKT Hensikt, målsetting og status

NorSIKT Hensikt, målsetting og status Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) NorSIKT Hensikt, målsetting og status Informasjonsmøte i København, 22.september 2011

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 02/2015

Referat fra utvalgsmøte 02/2015 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 02/2015 Tid: Tirsdag 15. september kl. 18:00 onsdag 16. september kl. 17:30 Sted: Lofoten Til stede: Edel Austlid Kristin Kråkenes Tor Arne

Detaljer

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010

nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 nvf-its REFERAT 1 (5) REFERAT FORMANN OG SEKRETÆRMØTE 14. april 2010 STED: TID: Oslo, Thon Hotel Opera 14. april 2010, kl.1300-1700 TIL STEDE: Norge: Myhre (F), Kjersti Leiren Boag (S), Torbjørn Haugen

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november 2011

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final revidert pr 15.november 2011 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 Final- 15.11.2008- revidert pr 15.november 2011 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Byggherreprosjektet, bransjekontakt

Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bransje og kontaktmøte Vegdirektoratet 8. oktober 2004 Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bjørn Erik Selnes -Kort oppsummering bransjekontakt -Nordisk prosjekt GNA (veg- og jernbane) -Effektivisering

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Policymøte Temamøte 25.august 2011 Hvordan kan bransjen bidra ved økt volum

Policymøte Temamøte 25.august 2011 Hvordan kan bransjen bidra ved økt volum Policymøte Temamøte 25.august 2011 Hvordan kan bransjen bidra ved økt volum tirsdag, 30. august 2011 1 Oversikt over områdene det må arbeides med - felles mål i midten Myndigheter Samspill Økt volum Et

Detaljer

Dato: 31. januar 2011, kl Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder

Dato: 31. januar 2011, kl Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Den Norske Avdeling Dato: 31.01.2011 Møtereferat Styremøte 1-11 i NVF norsk avdeling Dato: 31. januar 2011, kl. 1500-1615 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Mats Rønnbo nestleder

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge. Leif Jørgen Bakløkk, Helge Mork, Per Otto Aursand, Tore Slyngstad, Bjørn Greger, Rolf Johansen, Geir Berntsen

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge. Leif Jørgen Bakløkk, Helge Mork, Per Otto Aursand, Tore Slyngstad, Bjørn Greger, Rolf Johansen, Geir Berntsen Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Norge Dato: 01.10.2008 Møtereferat Sted: Gardermoen Dato: 22. sept. 2008 Tid: 10:00-14:45 Møteleder: Referent: Deltakere: Forfall: Referat sendes til: Saksliste: Rolf Johansen

Detaljer

Kompetanseutvikling Drift og vedlikehold

Kompetanseutvikling Drift og vedlikehold Kompetanseutvikling Drift og vedlikehold Utvikling av utstyr og metoder for drift og vedlikehold Teknologidagene 2010, 11. Teknologidagene 2010, 11. 14. oktober Drift og vedlikehold av veger er et svært

Detaljer

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

Små ekonomiers sårbarhet. Gruppe A Konklusjon

Små ekonomiers sårbarhet. Gruppe A Konklusjon Små ekonomiers sårbarhet Gruppe A Konklusjon Diskussionsfrågor: 1. Är de monetära ordningarna i Danmark, Norge, Sverige och Island hållbara i en globaliserad ekonomi där kapital kan flöda fritt över gränserna?

Detaljer

- med fokus på musikk- og kulturskolene

- med fokus på musikk- og kulturskolene - med fokus på musikk- og kulturskolene Hva er NUMU? Nordisk Union för Musikutbildare (NUMU) är en sammanslutning bestående av de tidigare organisationerna Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU) och Nordisk

Detaljer

Ing-Cristine Ericson styremedlem. Marit Due Langaas sekretær (referent) Forfall: Aud Margrethe Riseng styremedlem

Ing-Cristine Ericson styremedlem. Marit Due Langaas sekretær (referent) Forfall: Aud Margrethe Riseng styremedlem Møtereferat Styremøte 4-11 i NVF norsk avdeling 11. oktober 2011, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Mats Rønnbo nestleder Ing-Cristine Ericson styremedlem Olav Slaatsveen

Detaljer

Prosjekt vinterdrift. Bård Nonstad, Statens vegvesen

Prosjekt vinterdrift. Bård Nonstad, Statens vegvesen Prosjekt vinterdrift Bård Nonstad, Statens vegvesen Innhold Medlemmer Møteplan Prosjektmål Nordisk gruppe for vintertjenste Medlemmer SVERIGE (3) FINLAND (4) ISLAND (2) NORGE (7) DANMARK (6) Patrik Lidström

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Via Nordica 2012 Sesjon 3-3 Bjørn Erik Selnes Reykjavik, 12. juni 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv (?) Nærhet

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 4-14 i NVF norsk avdeling Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Höfn - Island. Formænd og sekretærmøde referat 07. møde Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Höfn - Island. Formænd og sekretærmøde referat 07. møde Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 07. møde 2010-13.06. Tid: 16.00-17.00 Sted: Höfn - Island Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen Mikko Leppanen

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø Hvilke endringer må du så være åpen for? Idar Kirkhorn, Vianova Systems Velkommen til 27. Novapoint Brukermøte 1 Fra Holmen i 1988, via hele Norge, til Fornebu i dag 400 300 200 100 Holmen Tjøme Bolkesjø

Detaljer

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Rapport fra et prosjekt i NVF 33 Via Nordica 09.juni 2008 Helsinki Torgrim Dahl, Statens vegvesen NVFs Utvalg 33 Belegninger Prosjekt Funksjonsbaserte

Detaljer

Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda

Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda Stavanger-regionen med en nordisk smartby-agenda BJARNE ULDAL CO-FOUNDER & CHIEF MARKETING OFFICER NORDIC EDGE EXPO & CONFERENCE STAVANGER 26-28 SEPTEMBER 2017 NORDICEDGE.ORG Fra oljehovedstad til smartby

Detaljer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Referat fra. styremøte i NUAS 10. mai 2016

Referat fra. styremøte i NUAS 10. mai 2016 Referat fra styremøte i NUAS 10. mai 2016 1 Styremøte i NUAS 10. mai 2016 Copenhagen business School Deltakere: Styremedlemmer: Anne-Christine Larsson Ljung, Karlstad University Guðmundur Ragnar Jónsson,

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den?

Den nordiske modellen, finnes den? Den nordiske modellen, finnes den? Nøkkeltallseminar Nordisk vegforum organisering og marked Bjørn Erik Selnes Oslo, 20. april 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Helsinki - Finland. Formænd og sekretærmøde referat 08. møde Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Helsinki - Finland. Formænd og sekretærmøde referat 08. møde Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 08. møde 2010-07.10. Tid: 11.00-15.30 Sted: Helsinki - Finland Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen Mikko

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014 Møtereferat 3/2014 Møte 18. september kl 12-15, Videomøte (Oslo/Lillehammer/Trondheim) Tilstede: Roar, Anne-Lise, Espen,

Detaljer

Svanhildur Bogadóttir byarkivar Reykjavik. Det kommunale arkivmiljøet på Island, byarkivene, og Byarkivet I Reykjavik

Svanhildur Bogadóttir byarkivar Reykjavik. Det kommunale arkivmiljøet på Island, byarkivene, og Byarkivet I Reykjavik Svanhildur Bogadóttir byarkivar Reykjavik Det kommunale arkivmiljøet på Island, byarkivene, og Byarkivet I Reykjavik I foredraget mitt vil jeg diskutere Det kommunale arkivmiljøet på Island, Regionale

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015 Møtereferat 1/2015 Møte 28. januar kl 11-16, Vegdirektoratet i Oslo (møterom Spinneriet) Tilstede: Roar, Anne Stine,

Detaljer

NVF Udformning af veje og gader

NVF Udformning af veje og gader NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Torshavn 4.-5. september 2014 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson Program for møde 4.-5. september 2014 Torsdag 4. september: kl. 14:30 Kører

Detaljer

Tematisk strategi: Internasjonal virksomhet i Statens vegvesen

Tematisk strategi: Internasjonal virksomhet i Statens vegvesen Tematisk strategi: Internasjonal virksomhet i Statens vegvesen Styrings- og strategistaben, Vegdirektoratet Juni 2017 1. Innledning Statens vegvesen er i kraft av instruksen av 2011 pålagt å «følge opp

Detaljer

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene,

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene, Møtereferat Møte: Utvalg for Bruer Tid Tirsdag, 13. april 2010, Møte: kl. 18.00 til 20.00 Sted SAS Radisson Bryggen, Bergen Møteleder: Referent: Tilstede: Morten Wright Hansen Olav Lahus Kurt Arild Solaas

Detaljer

VELKOMMEN. Ide-seminar om vinter-fou. Bransjenettverk vinterdrift Kompetanseutvikling drift og vedlikehold

VELKOMMEN. Ide-seminar om vinter-fou. Bransjenettverk vinterdrift Kompetanseutvikling drift og vedlikehold VELKOMMEN Ide-seminar om vinter-fou Bransjenettverk vinterdrift Kompetanseutvikling drift og vedlikehold Øystein Larsen, Vegdirektoratet, Teknologiavdelingen Trondheim 14.05.2009 Ide-seminar Vinter-FOU

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Viktig premissgiver og aktør

Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Viktig premissgiver og aktør Bakgrunn Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Samlet virksomhet betydelig del av anleggsmarkedet Viktig premissgiver og aktør Etablering av policygruppe - grunnlag Gruppa skal bidra til å utforme

Detaljer

NVF Vinterdrift. Referat fra møte nr 8. Kuopio, Finland den 14.04.2011

NVF Vinterdrift. Referat fra møte nr 8. Kuopio, Finland den 14.04.2011 NVF Vinterdrift. Referat fra møte nr 8. Kuopio, Finland den 14.04.2011 Sted Kuopio, Finland Tid 14.04.2011 Møteleder Bård Nonstad Referent Øystein Larsen og Bård Nonstad Til stede Freddy Knudsen Bård Nonstad

Detaljer

Kjøretøy og transporter. Dagsorden. Start 09.00. 0900 Åpning av møte (Asbjørn)

Kjøretøy og transporter. Dagsorden. Start 09.00. 0900 Åpning av møte (Asbjørn) Deltagere 1. Morten Skaugen N 2. Thormod Schau N 3. Pål-Erik Westeng N 4. Steffen Johansen - DK 5. Karl-Erik Kristiansen DK 6. Thomas Rohde DK 7. Finn Bjerremann DK 8. Daniel Arnason ISL 9. Richard ISL

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer