INNKALLING. Forbundsmøte Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Lunsj kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "27.11.2012 INNKALLING. Forbundsmøte 2012. Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet. Lunsj kl. 1200-1300"

Transkript

1 INNKALLING Forbundsmøte 2012 Dato 27. november 2012 Sted Oslo, Statens vegvesen Vegdirektoratet Lunsj kl Del I, kl , uten forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundssekretær 2. Presentasjon av deltakerne 3. Ny periode og Via Nordica 2016 v/forbundssekretær (10 min) 4. v/leder av kommunikasjonsgruppa (10 min) 5. NordFoU og relasjon til NVF-utvalg v/jon Krokeborg (20 min) 6. «Ordet fritt» - utveksling av ideer, spørsmål mm. (30-40 min) 7. Takk for møtet v/forbundssekretær Del II, kl , med forbundsstyret 1. Velkommen v/forbundsleder 2. Presentasjon av deltakerne 3. Innlegg av fire utvalg om sitt arbeidsområde generelt (ikke bare om virksomhetsplanen) - Miljø (D) (20 min) - Organisering og marked (F) (20 min) - Trafikksikkerhet (S) (20 min) - Kompetanse (N) (20 min) 4. Presentasjon av Word Road Association (PIARC) v/seppo Toivonen (20 min) 5. Takk for møtet v/forbundsleder Vel møtt! 1

2 Deltakere på NVF forbundsmøte i Oslo, 27. november 2012 Navn Forbundsmøte del I Forbundsmøte del II Marit Due Langaas 1 1 Marianne Worm 1 1 Anne Ranta aho 1 1 Annelie Nylander 1 1 Thorir Ingason 1 1 Levi Henze 1 1 Johanne Solheim 1 1 Terje Moe Gustavsen 1 Per Jacobsen 1 Raimo Tapio 1 Kimmo Fischer 1 Lena Eriksson 1 Hreinn Haraldsson 1 1 Ewald Kjølbro 1 Jakup Jacobsen 1 Lars Forstén 1 1 Juha Äijö 1 1 Morten Wright Hansen 1 1 Øystein Larsen 1 1 Tor Erik Saltnes 1 1 Trond Wiberg 1 1 Amila Maksumic 1 1 Kenneth Fridolin 1 1 Asbjørn Johnsen 1 1 Mads Oppegaard 1 1 Leif Hald Pedersen 1 1 Niels Krogh Kristensen 1 1 Magnus Nygård 1 1 Peter Molin 1 1 Hilde Bye 1 1 Lars Ekman 1 1 Roger Johansson 1 1 Mia Stampe Lagergaard 1 1 Henrik B. Larsen 1 1 Kjell Windelhed 1 1 Marie von Matérn 1 1 Guðmundur Heiðreksson 1 1 Valtýr Þórisson 1 1 Jens Adamsen 1 1 Finn Thøgersen 1 1 Tore Hoven 1 1 Anna Laurentzius 1 1 Iben Froberg 1 1 Jon Krokeborg 1 Seppo Toivonen 1 Gunn Enge 1 1

3 Del I, kl , uten forbundsstyret Velkommen v/forbundssekretær Presentasjon av deltakerne Ny periode og Via Nordica 2016 v/forbundssekretær v/leder av kommunikasjonsgruppa NordFoU og relasjon til NVF-utvalg v/jon Krokeborg «Ordet fritt» - utveksling av ideer, spørsmål mm. Takk for møtet v/forbundssekretær Del II, kl , med forbundsstyret 27. november 2012, Norge Velkommen v/forbundsleder Presentasjon av deltakerne Innlegg av fire utvalg om sitt arbeidsområde Miljø (D) Organisering og marked (F) Trafikksikkerhet (S) Kompetanse (N) Presentasjon av Word Road Association (PIARC) v/seppo Toivonen Takk for møtet v/forbundsleder 27. november 2013, Finland foreløpig 26. november 2014, Danmark foreløpig 25. november 2015, Sverige foreløpig 1

4 Strategiske tema Strategiske tema Organisering av sektoren i de nordiske land beveger seg i retning av mer koordinering og samordning mellom transportformer. Samtidig skjer det en utvikling i retning av sterkere regional og lokal innflytelse på utviklingen av transportsystemet i noen nordiske land. Spørsmålet om NVFs framtid som vegforum har vært drøftet i forbindelse med ny strategisk plan. Det er fortsatt grunn til å opprettholde NVF som et vegforum, men NVF skal befatte seg i større grad med helhetlige transportsystemer. Der det er relevant inviteres fagfolk innen andre transportformer enn veg til å delta i utvalgsarbeid. 1. Sikre og miljøvennlige transportsystemer Transportsystemer skal ha færrest mulige negative konsekvenser for mennesker og miljø. 2. Kvalitets- og ressursoptimale transportsystemer Infrastruktur og transporttilbud skal leve opp til samfunnets og brukernes forventninger om kvalitet og ressursoptimalisering. Livsløpsperspektivet skal legges til grunn i infrastrukturen, og transportsystemer skal ha høy tilgjengelighet, forutsigbarhet og framkommelighet for person- og godstransporter. Strategiske tema 3. Kompetente organisasjoner og effektiv organisering Veg- og transportsektoren skal tilføres og opprettholde riktig kompetanse. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer skal gi god ressursutnyttelse og sikre høy kvalitet på leveranser. 4. Innovasjon og fornyelse Det trengs innovasjon og fornyelse for å utvikle veg- og transportsektoren. Det gjelder utvikling og anvendelse av nye teknologier, organisasjonsformer, samarbeidsformer, kontraktsformer, finansieringsformer m.v. 2

5 Malin Wallander, Sverige Johanne Solheim, Norge - Leder Christina Wildfang Nissen, DK Petur Matthiasson, IS Støttegruppe til forbundsstyret og til utvalg Spredning av informasjon til bransjen Profilering av NVF Utvikling og ajourhold av NVFs hjemmesider Bistå utvalgene med seminarer (praktisk tilrettelegging, kommunikasjon) Møtereferater, seminarer, rapporter og presentasjoner, nyheter, mm. Facebook det sosiale nettverket Yammer: «Intranett» 1

6 Nåværende publiseringsverktøy utgår Gjorde en prisundersøkelse blant 3 leverandører på nye sider med: Tilsvarende funksjonalitet og ambisjonsnivå som nåværende hjemmesider En oppfriskning av designet Opsjon på responsivt design Advania fra Island ble valgt Status nå: Designutkast til forside og undersider De er i gang med programmeringen av sidene Migrering av stoff fra de nåværende sidene til de nye Ledere og sekretærer fra ledende utvalg er ansvarlig for driften av sine nettsider Detaljert bruksanvisning til publiseringsverktøyet kommer Videre opplæring gis av kommunikasjonsgruppen ved behov tlf:

7 Disposition Hvad er NordFoU og hvordan fungerer det? Hvad er NordFoU? Hvordan fungerer det? Hvad kan NVF bruge NordFoU til? (og omvendt) Af Jon Krokeborg, Leder av FoU Stab i Statens Vegvesen og medlem af NordFoU siden 2004 Hvad er NordFoU? Hvad: Et Forsknings- og udviklingssamarbejde (FoU) mellem de finske, svenske, norske, danske og islandske vej(trafik) administrationer, som blev etableret i 2004 Formål: At styrke, promovere og organisere Nordisk FoU gennem konkrete projektsamarbejder Organisering af NordFoU - Styregruppe: strategisk planlægning - Beredningsgruppe: Godkender projektidéer og udfører styregruppens beslutninger - Generalsekretær: Daglig leder af NordFoU - 10 aktive projeter Hver har sin egen styregruppe, projektgruppe og projektleder - Læs mere: 1

8 Hvordan finansieres NordFoU s projekter? Hvem kan sende en projektidé ind til NordFoU? I NordFoU finansierer vi projekterne sammen Hvis fire vejadministrationer deltager i et projekt sammen betaler hver en del af udgifterne til projektet (fordelingen kan variere fra prosjekt til prosjekt) Det gør det meget billigere for den enkelte vejadministration i forhold til, hvis den skulle have gennemført projektet alene Alle ansatte i de statslige nordiske vejmyndigheder kan indsende et projektforslag til NordFoU Det er også muligt for private virksomheder at deltage som partnere i et NordFoU projekt Kort vej fra idé til projektstart Hvordan starter et NordFoU-projekt? 1. At F&U-behov identificeres 2. Der laves et projektforslag, som sendes til os 3. Dit nasjonale NordFoU-medlem præsenterer dit forslag for den andre NordFoU-medlemmer 4. Hvis mindst én anden vejadministration ønsker at deltage i projektet, skal der laves en projektplan 5. Når projektplanen er godkendt af NordFoU, skal parterner underskrive en kontrakt og projektet kan starte Hvad kan NordFoU hjælpe med? Tilbyde projektrådgivning og projektstyringsredskaber Præsentere din idé for den andre Nordiske vejadministrationer og tilbyde dem at deltage (og medfinansiere) dit projekt Koordinere fælles nordiske interesser på den internationale scene og i andre organisationer som fx ERANET Road and C.E.D.R. (Læs mere på 2

9 Hvordan kan NordFoU og NVF drage mere nytte af hinanden? Nordisk vegforum (NVF) Strategisk plan Det er ikke forutsatt at utvalgene skal gjennomføre egne prosjekter. I den grad de skal gjøre utredninger, analyser o.l. skal det gjøres av utvalgsmedlemmer. Utvalg oppfordres imidlertid gjennom sitt arbeid å identifisere og komme med forslag til forsknings- og utviklings-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter som kan utføres utenfor NVF, for eksempel i regi av NordFoU... (NVF Strategisk plan s.9). Hvordan kan NordFoU og NVF drage mere nytte af hinanden? 1. Et fælles nordisk F&U behov identificeres i et NVF-udvalg, men bliver det ikke omsat til et projekt og en løsning 2. NordFoU har rammerne til at hjælpe med at starte og gennemføre et Nordisk projekt, men vi er ikke bekendt med alle fælles nordiske F&U behov på vejområdet 3. NVF-udvalg kunne hjælpe NordFoU med at bliver opmærksomme på fællesnordiske F&U behov, ved at omgøre dem til projektforslag og sende dem til NordFoU 4. Dette kunne bygge en bro mellem videnudveksling og projektløsninger 5. NVF-udvalg kunne desuden indgå som referencegruppe for NordFoUprojekter (ikke bare dem de selv foreslår) Hvorfor samarbejde gennem NordFoU? Mange fælles udfordringer i de Nordiske lande Pågående prosjekter Road surface texture for low noise and low rolling resistance Større nytte af den enkelte partners midler Erfaringsudveksling mellem de deltagende parter NordFoU projekter giver førende specialister i den Nordiske vejsektor mulighed for at samarbejde på tværs af landegrænser Nettverksbygging og erfaringsutveksling Standardisering av testmetode for saltspredere NorSIKT NordTyre - Tyre labelling and Nordic traffic noise 3

10 MORS Prallmetoden Takk for oppmerksomheten Modell for bestemmelse av restsalt Evakuering i vegtunneler Og barten: se Samfunnsøkonomisk evaluering av Intelligente transportsystemer Validation of PPM 4

11 MILJØMÆSSIGE UDFORDRINGER I NORDEN LEIF HALD PEDERSEN, FORMAND NVF-MILJØGRUPPEN MILJØ HVAD ER VIGTIGST I NORDEN LIGE NU? METODE - TRIN 1 MILJØ HVAD ER VIGTIGST I NORDEN LIGE NU? METODE - TRIN 2 HOT LIGE NU Byerne: Øget urbanisering øget transport Øget trængsel ineffektive transportsystemer Støj i forhold til beboelse og rekreative funktioner Luftforurening I forhold til sundhed Konkurrence om arealerne i byen 1

12 BYERNE - VERSION 1 BYERNE VERSION 2 HOT LIGE NU NATUROMRÅDER - HØJBRO EL. LAVBRO Naturområder: Ny infrastruktur i uberørte områder Udfordringer med vilde dyr 2

13 HOT LIGE NU Planlægnings processer: IKKE SÅ HOT LIGE NU Globalt miljø: Komplekse planlægningsprocesser Kræver meget tid og ressourcer Miljøinteresser i sammenhæng med andre samfundsinteresser Nationale vejprojekter lokale myndigheders godkendelse Er transportsektorens fokus på CO 2 forsvundet? Klimapåvirkning som en del af vejplanlægning Har det høj prioritet? Bæredygtig planlægning Er der sammenhæng mellem vores prioriteringer og vores klimamål? GLOBAL KLIMAUDVIKLING? HVAD GØR NVF-MILJØ? Land Sted Tidspunkt Emne Danmark Skanderborg/Silkeborg Maj 2013 Vand/støj/natur/kulturmiljø Norge Drammen og Kongsberg Sept Nordisk miljømøde miljøvennlig byutvikling/ natur og kulturmiljø Sverige Malmø/København April/maj 2014 Bymiljø Island Snæfellsnes Primo sept Infrastruktur i sårbare miljøer Finland Lapland Ultimo maj 2015 Wildlife/klimaforandring/transport-infrastruktur til minedrift Færøerne? Sept. 2015? Natur- og kulturmiljø, herunder vejens indpasning i landskabet? 3

14 Innehåll av presentationen NVF Utskott - Organisering och marknad Konkretisering av arbetsområdet för utskottet Organisering och Marknad Verksmahetsplanen för utskottet Näraliggande Nordiska aktiviteter Nordic Infrastructure Market study Exemplar av nyckeltal (från Via Nordica 2012) Enhetschef Magnus Nygård, Trafikverket, Investeringar, Förbättringsprojekt Magnus Nygård 2 Investering Konkretisering av arbetsområdet 1. Marknadsutveckling samling av information om marknadsutvecklingen informationsutbyte, speciellt om förändringar i marknadssituationen antalet leverantörer i de Nordiska länderna 2. Organisering og virksomhets- og samarbeidsformer erfarenheter av olika samarbetsformer i de Nordiska länderna studier av olika samarbetsnivåer, samverkan, konfliktslösning, 3. Kontraktsstrategier och former strategiska mål för upphandlingar uppföljning av olika kontraktstyper samt betalningsgrunder, tilldelningskriterier totalkostnader ur ett marknadsperspektiv kriterier och bakgrund för olika strategier och former organiseringen av vägmyndigheter, hur beställarrollen hos myndigheten ordnas. Samarbete med övriga utskott ss. kompetensutskottet. Verksamhetsplan hela perioden Seminarier, enligt utskottets teman mer fortlöpande genom den s.k. nyckeltalsgruppen. Seminarium i samband och förbundsutskottsmöte Dag 1: öppet seminarium dag Dag 2: förbundsutskottsmöte med fackligt program Seminarier: 1. Stockholm, , Entreprenadformer och erfarenheter på Citybanan 2. Köpenhamn, hösten 2013, Innovationer, Stöder olika kontraktsformer och organisering innovationer? Hur har man agerat i praktiken, varför? Totalkostnader ur ett marknadsperspektiv? 3. Finland, våren/försommaren 2014, Totalentreprenader, funktionskrav 4. Norge: våren/försommaren 2015 Kontraktsstrategier? Via Nordica kongressen 2016 Investering Magnus Nygård 4 Investering Magnus Nygård 3 1

15 Andra Nordiska aktiviteter Anläggschefsforum o Driftschefsforum Nordisk Anläggschefsforum Utbyte av information av den Nordiska marknaden mellan beställare Benchmarks Definiera relevanta nyckeltal ( Key figures ) Manage relevant sub-groups Fasta kostnader och risker Information av nyckeltal och upphandlingar Marknadssituation och strategisk upphandling McKinsey benchmark? Nordiskt Driftschefsforum 1. Upphandlingsstrategier inom drift och underhåll (DK, NO) 2. Drift och underhåll inom järnvägar, kompetens och krav på utrustningen (SE) 3. Kvalitetssäkring (FI) Nyckeltal / key figures? Under NVF har det arbetats med sk. Nyckeltal Ursprungligen detta började inom GNA ( Gemensam Nordisk Anläggsmarknad) Förslaget för nyckeltal som bör efterföljas kontinuerligt i Norden Intresse finns i flera forum inom NVF arbetet i fortsättning? Beställare, entrenerörer och konsulter Inom Anläggschefsforum o Driftschefsforum? Beställarrollen Behov för mera detaljerad information? Ett ämne för GD-mötet Ett studie påbörjat i Finland, planerad tidsplan till slutet av året Investering Magnus Nygård 6 Investering Magnus Nygård 5 Målsättningar Nordic Infrastructure Market -study På uppdrag av de Nordiska generaldirektörerna Ett snapshot på engelska över den Nordiska infrastrukturmarknaden Begränsad till allmänna vägar och järnvägar = statliga anläggningar Behandlar främst investeringar och drift & underhåll (DoU) Jämför fyra Nordiska länder (Danmark, Finland, Norge och Sverige) Huvudvikten på: kommande investeringar, planerade finansieringsnivåer - stora projekt, linjedragningar, upphandlingstrender generellt Presenteras främst i form av grafer och bilder med kompletterande, förklarande text Baseras på befintligt material Planerad tidplan slutet av året Investering 2

16 Rapportens innehåll (med förbehåll för förändringar) Bakgrundsfakta: Nätverksinformation: km, årliga investeringar, drift & underhållskostnader volymer Allmän information om administrationerna (t.ex. personal) Marknadssituationen idag (+/- några år) Leverantörer: de större entreprenörerna och konsulterna, nya aktörer, statsägda bolag, egenproduktion Förändringar i administrationerna som påverkat marknaderna Upphandlingstrender generellt Pågående och kommande investeringar/projekt Planerade årliga kostnader för investeringar och DoU Stora projekt, Drift och underhåll Exemplar av nyckeltal (från Via Nordica 2012) Investering PRIS- OCH KONJUNKTURUTVECKLING Finland 2011 Sverige 2011 Norge 2011 Pris/indexutveckling för vägbyggnad i de nordiska länderna Indexutveckling baserat på respektive lands kostnadsstruktur med användande av littera från entreprenadindex Norden Totala bygginvesteringar Anläggnings investeringar Utfall Prognos % Källa: Sveriges Byggindustrier, december 2011 Investering Investering Drift veg Danmark matriseanbud 332 kontrakter fag/geografi kan kombineres 3

17 The Nordic Road Administrations Procurement methods in DK contracting (+) + + (+) + (1) FI (3) A common nordic market Key figures a consultants viewpoint NO (3) SE (+) (+) (+) DBB = design-bid-build = utförandeentreprenad D&B = design & build = totalentreprenad Peter Molin, Rambøll Reykjavik 13. juni 2012 DBO = design&build&operate = funktionsentreprenad PPP = public-private partnership = livscykelentreprenad (incl financing) Investering 13 Investering 14 Bjørnar Broderstad, Peter Storm Markedsandeler statligeveieri Norden2010 Tack för ert intresse! 35% 27% 10% 10% 18% NCCRoads Destia Mesta Svevia Andre Investering 15 4

18 TRAFIKSÄKERHETSUTSKOTTET TRAFIKSÄKERHET LARS EKMAN, ORDF ROGER JOHANSSON, SEKR 76 medlemmar från 6 länder Många nya namn Sen information om namn Startmöte i Göteborg 5 temagrupper Stadsplanering Grunddata Oskyddade trafikanter Trafiksäkerhetsprogram Självförklarande gata Nordiskt Trafiksäkerhetsforum 2013, 2014, 2015 TEMAGRUPP PROJEKTBESKRIVNING NORDISK TRAFIKSÄKERHETSFORU M 1

19 REFLEKTIONER ebmöten emsida ontaktugifter Seminariestöd 2

20 Manglen på ingeniør i vejsektoren Stor afgang af ældre ingeniører Få unge der søger ingeniøruddannelserne inden for vejsektoren Samme billede i alle de nordiske lande 2 Hvordan sikrer vi at ungdom gjør valg i skoleverket som kvalifiserer til opptak på teknologiske studier? Evig eies kun et dårlig rykte. Hvordan bygger vi vegsektorens attraktivitet? Hvilke kvalifikasjoner skal framtidens veg- og transportingeniører inneha? Felles kompetansekrav i Norden? Kvalitet på utdannelsestilbudet. Er universitet og høgskoler innrettet for framtida? Samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene. Utvikling av fagområdene i samråd med næring Hvordan løser vi svingninger i aktivitet og rekruttering Hvordan står det til med kvaliteten på ledelsesfunksjonene? Tas dette på alvor i utdannelsen? Best praksis i Norden hvordan skal vi lære av hverandre 1

21 Best praksis i Norden vi lærer av hverandre Hvordan sikre fremtidig rekruttering til sektoren? Attraktivitet bygges via kvalitet på utdanning, samarbeid og markedsføring av de gode historiene Felles kompetanse- og ferdighetskrav i Norden Faglig utvikling innen veg- og transportsektoren Norden som arbeidsmarked Lede, utvikle og beholde kompetanse Åpne workshops og seminarer TEMA Innretning på grunnutdannelse Rekruttering til universitets- og høgskolestudier Innholdet i utdannelsen / studiet Samspillet mellom utdannelse og næringsliv Konkurransen om de gode hodene Internasjonal rekruttering FINLAND Jukka Hopeavuori, Trafikverket SVERIGE Britt-Marie Majbäck, Trafikverket Anna Hamberg, WSP Samhällsbyggnad Anne-Marie Snäll, Trafikverket DANMARK Jens E. Pedersen, Vejsektorens Efteruddannelse Morten Tindal Madsen, Vejdirektoratet Dorte Meulengracht, Vejsektorens Efteruddannelse ISLAND Õlöf Dagny Thorarensen, Vegagerdin FÆRØYENE Una Djurhuus Christiansen, Landsverki NORGE Tove Hernes, NCC AS Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier-Forbund Frank Berntsen, Statens vegvesen Hege E. Nergaard Mikalsen, Lemminkäinen Tore Hoven, Statens vegvesen Lillian Fjerdingen, Norconsult AS 2013 København - vår, mars- trendutvikling. Leadership pipeline Finland - sommer august. Villmanstrand. Trafikkpolitiske trender Samarbeidsmøte med Marknad november. Oslo? 2014 Trondheim - vår Lund - høst Færøyene? 2015 Lillehammer - vinter - vegutbygginger Island - sommer København - høst 2016 forberedelsen til kongress - februar 2

22 Topics for discussion News from PIARC See TA s reports in NVF webpage (Council, ExeCOM, commissions, committees, regional groups, seminars, technical reports, Routes/Roads) Survey of the First Delegates Safety seminars with World Bank and Road Safety Manual Cooperation between PIARC and NVF MoU Action Plan? Activity (commissions and committees, web pages) Seminars and congresses Other topics Messages from Nordic countries to PIARC? Next TA from Norway, secondment period summer Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation 2. How satisfied are you with the benefits offered by the Association? 3. Over the next five years do you believe your country will: / Durant les cinq prochaines années, pensez-vous que votre pays va: / Durante los próximos cinco años, piensa que su país va a: 4,50 4,14 4,00 3,94 3,67 Technicalbenefits/Avantagestechniques/Ventajas técnicas %,n=35 3,50 3,00 3,23 3,41 Economicbenefits/Avantageséconomiques/ Ventajaseconómicas IncreaseitsinvolvementwiththeAssociation/ Augmentersaparticipationàl Association/ AumentarsuparticipaciónenlaAsociación 2,50 2,00 1,50 Accesstoknowledgeandtechnicalinformation/Accès àdesconnaissancesetàdesinformationstechniques/ Accesoaconocimientoseinformacionestécnicas 57,1% 37,1% DecreaseitsinvolvementwiththeAssociation/ Réduiresaparticipationàl Association/Reducirsu participaciónenlaasociación 1,00 0,50 Opportunitiestocontribute/Opportunitéspour contribueraudéveloppement/posibilidadde contribuiraldesarrollo 5,7% Continueaboutthesamelevelofinvolvement/ Poursuivrelemêmeniveaudeparticipation/ Continuarelmismoniveldeparticipación 0,00 Rating(onascaleonetofivewith1beingnotsatisfiedand5beingmostsatisfied,suruneéchellede 1à5;1=passatisfait;5=trèssatisfait,Sobreunaescalade1a5;1=pocosatisfecho;5=lomás satisfecho) Other/Autre/Otras Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation 1

23 Activity in the web Two Nordic Countries in TOP 25 visitors of PIARC web pages Sweden visitors (September) Norway visitors Totally 158 countries and visitors Few registered users from the Nordic Countries Iceland 7 Norway 18 Finland 24 Sweden 25 Denmark 25 Totally 3823 persons from 171 countries Exchange knowledges and techniques on roads and road transportation 2

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem

Marit Due Langaas sekretær regnskapsfører (referent) Forfall: Kari Sandberg styremedlem Den Norske Avdeling Dato: 26.11.2012 Møtereferat Styremøte 4-12 i NVF norsk avdeling Dato: 22. november 2012, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Liv Kari Hansteen nestleder

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre

2008-12. Ledende land: Norge. Stockholm 25.november 2010. Formann Even Myhre 1 NVF-ITS 2008-12 Formann Even Myhre Ledende land: Norge Status Stockholm 25.november 2010 2 ITS- Intelligente transportsystemer (og tjenester) Arbeidsområder: Anvendelse av ITS, og oppnådde effekter (tema:

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat ordfører/sekretærmøte 3/2012 Gardermoen, 30. oktober 2012 kl 11-16 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder) Anders Östergård,

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012

Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Møtereferat 1 (5) 12.11.2008 Oppstartsmøte for ordførere og sekretærer Organisering og marked 2008 2012 Dato 08. oktober 2008, kl 1000-1530 Sted Bjørvika-prosjektet, Oslo Tilstede Matti Piispanen Vägförvaltningen

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold.

Arbeidsgruppe 2. Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold. Arbeidsgruppe 2 Utstyr og metoder for effektiv drift og vedlikehold. 18.06.2014 Organisasjon Deltagere i projektet "Utstyr og metode for effektiv drift og vedlikehold : SVERIGE FINLAND ISLAND NORGE DANMARK

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 01/2012

Referat fra utvalgsmøte 01/2012 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 01/2012 Tid: Mandag 26.november 2012 kl. 17:00 tirsdag 27.november kl. 14:00 Sted: Trondheim Til: Edel Austlid Monica Buran Kjersti V. Øksenholt

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26

Tunnlar. Agenda for møtet. Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Dag 1: 2013-04-25 Dag 2: 2013-04-26 Tunnlar Arbetsgrupp 3 (Drift och underhåll) Protokoll möte 1 Tid: Torsdag den 25/4 kl. 10:00 - Fredag den 26/4 kl. 12:00 Plats: Stockholm (Rica Hotel Stockholm) Närvarande: Arild Petter Søvik (Statens

Detaljer

Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30. Forfall: Kjell Asbjørn Næss nestleder Hildegunn Hausken styremedlem

Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30. Forfall: Kjell Asbjørn Næss nestleder Hildegunn Hausken styremedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 3-16 i NVF norsk avdeling Dato: 30. mai 2016, kl. 12.00-12.30 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Terje Moe Gustavsen leder Geir A. Mo styremedlem (telefon)

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012. NVF utvalg for Belegninger. Møtereferat 1/2012 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (5) Brynhild Snilsberg 01.10.2012 NVF utvalg for Belegninger Møtereferat 1/2012 Agenda 1. Presentasjon av utvalget og hvordan vi arbeider i NVF Utvalgets

Detaljer

Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg

Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Referat fra møte nr. 1/2013, NVF Drift og vedlikehold, norsk utvalg Sted Meteorologisk institutt, Blindern, Oslo Besøksadresse: Henrik Mohns plass 1 Møtelokale: Tallhall Tid 26.02.2013, 10:00-16:30 Møteleder

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 1/2014 Helsinki, 20. januar 2014 kl 10-14 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Einar Pálson, Vegagerdin (leder)

Detaljer

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015:

Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: Dagsorden Åpning Åpning Asbjørn Johnsen Referat fra møte 6 i Gøteborg Kongressen Kongressgruppen har arbeidet, og flere avklaringer er nå gjort. Program skal foreligge i juni 2015: a. Sponsorer? b. Hva

Detaljer

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller

Policygruppe for bransjekontakt. Nye gjennomføringsmodeller Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet Omdømmemåling Felles opplæring Opplegg for systematisk samarbeid Nye gjennomføringsmodeller

Detaljer

Referat fra utvalgsmøte 02/2015

Referat fra utvalgsmøte 02/2015 NVF-utvalg Utforming av veger og gater Referat fra utvalgsmøte 02/2015 Tid: Tirsdag 15. september kl. 18:00 onsdag 16. september kl. 17:30 Sted: Lofoten Til stede: Edel Austlid Kristin Kråkenes Tor Arne

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011

Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 1. mars 2011 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

NorSIKT Hensikt, målsetting og status

NorSIKT Hensikt, målsetting og status Nordisk System for Intelligent Klassifisering av Trafikk (Nordic System for Intelligent Classification of Traffic) NorSIKT Hensikt, målsetting og status Informasjonsmøte i København, 22.september 2011

Detaljer

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007

Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Side: 1 av 5 Rapportering av arbeidet i GNA - saksframlegg GD-møte veg Helsingfors 30. november 2007 Bakgrunn for GNA- prosjektet (Felles nordisk anleggsmarked) Prosjektet Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene

Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Til: NVFs utvalg Fra: ViaNordica 2016 prosjektgruppe 19.02.2015 Via Nordica 2016 - Utvalgenes dag - Konkretisering av bestilling til utvalgene Basert på mål om økt samarbeid mellom utvalgene, samt innspill

Detaljer

Ing-Cristine Ericson styremedlem. Marit Due Langaas sekretær (referent) Forfall: Aud Margrethe Riseng styremedlem

Ing-Cristine Ericson styremedlem. Marit Due Langaas sekretær (referent) Forfall: Aud Margrethe Riseng styremedlem Møtereferat Styremøte 4-11 i NVF norsk avdeling 11. oktober 2011, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Mats Rønnbo nestleder Ing-Cristine Ericson styremedlem Olav Slaatsveen

Detaljer

Byggherreprosjektet, bransjekontakt

Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bransje og kontaktmøte Vegdirektoratet 8. oktober 2004 Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bjørn Erik Selnes -Kort oppsummering bransjekontakt -Nordisk prosjekt GNA (veg- og jernbane) -Effektivisering

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

- med fokus på musikk- og kulturskolene

- med fokus på musikk- og kulturskolene - med fokus på musikk- og kulturskolene Hva er NUMU? Nordisk Union för Musikutbildare (NUMU) är en sammanslutning bestående av de tidigare organisationerna Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU) och Nordisk

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Höfn - Island. Formænd og sekretærmøde referat 07. møde Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Höfn - Island. Formænd og sekretærmøde referat 07. møde Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 07. møde 2010-13.06. Tid: 16.00-17.00 Sted: Höfn - Island Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen Mikko Leppanen

Detaljer

Forfall: Helge Jensen styremedlem

Forfall: Helge Jensen styremedlem Møtereferat Styremøte 1-15 i NVF norsk avdeling 29. januar 2015, kl. 1000 1200 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder Geir A. Mo styremedlem Eva Larsen styremedlem

Detaljer

NVF Vinterdrift. Referat fra møte nr 8. Kuopio, Finland den 14.04.2011

NVF Vinterdrift. Referat fra møte nr 8. Kuopio, Finland den 14.04.2011 NVF Vinterdrift. Referat fra møte nr 8. Kuopio, Finland den 14.04.2011 Sted Kuopio, Finland Tid 14.04.2011 Møteleder Bård Nonstad Referent Øystein Larsen og Bård Nonstad Til stede Freddy Knudsen Bård Nonstad

Detaljer

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Rapport fra et prosjekt i NVF 33 Via Nordica 09.juni 2008 Helsinki Torgrim Dahl, Statens vegvesen NVFs Utvalg 33 Belegninger Prosjekt Funksjonsbaserte

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014. Møtereferat 3/2014 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (6) Brynhild Snilsberg 18.09.2014 Møtereferat 3/2014 Møte 18. september kl 12-15, Videomøte (Oslo/Lillehammer/Trondheim) Tilstede: Roar, Anne-Lise, Espen,

Detaljer

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk

Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Den nordiske modellen, finnes den? Et overblikk Via Nordica 2012 Sesjon 3-3 Bjørn Erik Selnes Reykjavik, 12. juni 2012 Nordisk regionalt samarbeid Den nordiske modellen Demokratisk og produktiv (?) Nærhet

Detaljer

Små ekonomiers sårbarhet. Gruppe A Konklusjon

Små ekonomiers sårbarhet. Gruppe A Konklusjon Små ekonomiers sårbarhet Gruppe A Konklusjon Diskussionsfrågor: 1. Är de monetära ordningarna i Danmark, Norge, Sverige och Island hållbara i en globaliserad ekonomi där kapital kan flöda fritt över gränserna?

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen.

Nordiske Komposittdager Ålborg. Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Nordiske Komposittdager Ålborg Tirsdag 26. august 2008 Paal Fischenich Daglig leder Norsk Komposittforbund Kompositt relaterte prosjekter i Norden. Eksempler på prosjekter prioritert av bransjen. Prosjekter

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem

Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400. Øyvind Solberg Thorsen varamedlem Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 4-14 i NVF norsk avdeling Dato: Mandag 8. desember 2014, kl. 1200-1400 Sted: Vegdirektoratet Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder

Detaljer

Referat fra. styremøte i NUAS 10. mai 2016

Referat fra. styremøte i NUAS 10. mai 2016 Referat fra styremøte i NUAS 10. mai 2016 1 Styremøte i NUAS 10. mai 2016 Copenhagen business School Deltakere: Styremedlemmer: Anne-Christine Larsson Ljung, Karlstad University Guðmundur Ragnar Jónsson,

Detaljer

Svanhildur Bogadóttir byarkivar Reykjavik. Det kommunale arkivmiljøet på Island, byarkivene, og Byarkivet I Reykjavik

Svanhildur Bogadóttir byarkivar Reykjavik. Det kommunale arkivmiljøet på Island, byarkivene, og Byarkivet I Reykjavik Svanhildur Bogadóttir byarkivar Reykjavik Det kommunale arkivmiljøet på Island, byarkivene, og Byarkivet I Reykjavik I foredraget mitt vil jeg diskutere Det kommunale arkivmiljøet på Island, Regionale

Detaljer

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene,

Kopi til: Marit Due Langaas, Knut Grefstad, ledere og sekretærer i Utvalg 32 i de andre NVF landene, Møtereferat Møte: Utvalg for Bruer Tid Tirsdag, 13. april 2010, Møte: kl. 18.00 til 20.00 Sted SAS Radisson Bryggen, Bergen Møteleder: Referent: Tilstede: Morten Wright Hansen Olav Lahus Kurt Arild Solaas

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Helsinki - Finland. Formænd og sekretærmøde referat 08. møde Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: Sted: Helsinki - Finland. Formænd og sekretærmøde referat 08. møde Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 08. møde 2010-07.10. Tid: 11.00-15.30 Sted: Helsinki - Finland Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen Mikko

Detaljer

NVF Udformning af veje og gader

NVF Udformning af veje og gader NVF Udformning af veje og gader Formand- og sekretærmøde i Torshavn 4.-5. september 2014 Guðmundur Heiðreksson / Valtýr Þórisson Program for møde 4.-5. september 2014 Torsdag 4. september: kl. 14:30 Kører

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012

Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 12. mars 2012 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Kjøretøy og transporter. Dagsorden. Start 09.00. 0900 Åpning av møte (Asbjørn)

Kjøretøy og transporter. Dagsorden. Start 09.00. 0900 Åpning av møte (Asbjørn) Deltagere 1. Morten Skaugen N 2. Thormod Schau N 3. Pål-Erik Westeng N 4. Steffen Johansen - DK 5. Karl-Erik Kristiansen DK 6. Thomas Rohde DK 7. Finn Bjerremann DK 8. Daniel Arnason ISL 9. Richard ISL

Detaljer

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø Hvilke endringer må du så være åpen for? Idar Kirkhorn, Vianova Systems Velkommen til 27. Novapoint Brukermøte 1 Fra Holmen i 1988, via hele Norge, til Fornebu i dag 400 300 200 100 Holmen Tjøme Bolkesjø

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015

Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger. Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015. Møtereferat 1/2015 Nordisk vegforum Utvalg for Belegninger Referat 1 (7) Brynhild Snilsberg 28.01.2015 Møtereferat 1/2015 Møte 28. januar kl 11-16, Vegdirektoratet i Oslo (møterom Spinneriet) Tilstede: Roar, Anne Stine,

Detaljer

Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Viktig premissgiver og aktør

Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Viktig premissgiver og aktør Bakgrunn Fylkeskommunene Jernbaneverket Statens Vegvesen Samlet virksomhet betydelig del av anleggsmarkedet Viktig premissgiver og aktør Etablering av policygruppe - grunnlag Gruppa skal bidra til å utforme

Detaljer

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON. Arbeidsgruppe: Klimaforandring, virkning på vegens konstruksjon

Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON. Arbeidsgruppe: Klimaforandring, virkning på vegens konstruksjon Utvalg: VEGENS KONSTRUKSJON Arbeidsgruppe: Klimaforandring, virkning på vegens konstruksjon Dato: 20.06.2011 Møtereferat Sted: Torshavn, Færøyene Dato: 20.06.2011 Tid: 10.00-12:00 Møteleder: Referent:

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen

INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen INVITASJON TIL KICK-OFF MØTE 12. Januar 2017 kl 10.00 14.00 Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Hvilket utsagn er du mest enig i? 1. Flere roboter i norsk industri og offentlig sektor er negativt

Detaljer

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen

Internasjonalt FoU-samarbeid. Jon Krokeborg. Teknologiavdelingen Internasjonalt FoU-samarbeid Jon Krokeborg Teknologiavdelingen FoU 2009 Budsjett: ~70 mill.kr Siste 10 år: Færre, men større prosjekter 9 pågående etatsprosjekter Budsjett til etatsprosjektene: ~ 45 mill.kr

Detaljer

PROGRAM. Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København. Torsdag den 10. juni 2010. 8:00-9:15 Registrering

PROGRAM. Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København. Torsdag den 10. juni 2010. 8:00-9:15 Registrering Nordisk konference om Supported Employment 10. og 11. juni 2010 i København PROGRAM Torsdag den 10. juni 2010 8:00-9:15 Registrering 9:15-10:00 Konferenceåbning v/formand for EUSE Danmark, Henning Jahn

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat ordfører/sekretærmøte 3/2013 København, 8. oktober 2013 kl 10-15 Deltakere Island Finland Sverige Danmark Norge Færøyene På sak 9 Einar Pálson, Vegagerdin (leder)

Detaljer

PROTOKOLL FRA. ÅRSMØTET 3. mars 2008. NVF Den norske avdeling

PROTOKOLL FRA. ÅRSMØTET 3. mars 2008. NVF Den norske avdeling PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 3. mars 2008 Innholdsfortegnelse Deltakere... 3 Åpning... 5 Årsberetning 2007... 5 Regnskap 2007... 5 Budsjett 2008... 5 Valg av styremedlemmer... 6 Oppnevnelse av valgkomite...

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene Teknologidagene 2014 Trondheim 6.-10. www.vegvesen.no/teknologidagene Velkommen til Teknologidagene 6. -10. 2014 Statens vegvesen inviterer deg til en uke der du blir kjent med hva som rører seg av ny

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

INPORT Fra idé til virkelighet. 2014-05-09 InPort Intelligent Port Systems AB www.inport.com

INPORT Fra idé til virkelighet. 2014-05-09 InPort Intelligent Port Systems AB www.inport.com INPORT Fra idé til virkelighet Tord Larsson-Steen CEO InPort Intelligent Port Systems AB tord.larsson-steen@inport.com InPort är Nordens ledande leverantör av IT-baserade logistiklösningar för hamnar,

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Stavanger 2012. Bethany Harris Jente 11 år 0 Jenny Fosli Jente 11 år 0 Erik Kaldheim Gutt 11 år 0 Oda Skaar Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Røyneberg extrem lego team Vi kommer fra Røyneberg Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Detaljer

Störande ljus vid vägarbeten om natten

Störande ljus vid vägarbeten om natten Störande ljus vid vägarbeten om natten Referat fra møtet 13. mai 2005, Arlanda Deltagande: Tommy Bäckström Vägverket Jan-Erik Elg Vägverket Morten Hafting Vegdirektoratet Anita Ihs VTI Erik Randrup Vejdirektoratet

Detaljer

Dato: 28.05.2015. Den Norske Avdeling. Møtereferat. Styremøte 3-15 i NVF norsk avdeling

Dato: 28.05.2015. Den Norske Avdeling. Møtereferat. Styremøte 3-15 i NVF norsk avdeling Den Norske Avdeling Dato: Møtereferat Styremøte 3-15 i NVF norsk avdeling Dato: Onsdag 20. mai, kl. 1300-1500 Sted: Vegdirektoratet, 8. etasje Tilstede: Kjell Bjørvig vara leder Kjetil Tonning nestleder

Detaljer

Vejens konstruktion. Tid: 15.30-17.30 Sted: Tórshavn - Føroyjar. Formænd og sekretærmøde referat 10. møde 2011-20.06. Indkaldte: Agenda:

Vejens konstruktion. Tid: 15.30-17.30 Sted: Tórshavn - Føroyjar. Formænd og sekretærmøde referat 10. møde 2011-20.06. Indkaldte: Agenda: Formænd og sekretærmøde referat 10. møde 2011-20.06. Tid: 15.30-17.30 Sted: Tórshavn - Føroyjar Indkaldte: Danmark: Mads Jegsen Jens Adamsen Finland: Island: Norge: Sverige: Agenda: Matti Vehviläinen afbud

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 12:00 13.00 Lunsj Program Torsdag 21. januar 13:00 14:00 Velkommen og presentasjon av deltaker 14:00 14:10

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

FIRST LEGO League. Haugesund 2012

FIRST LEGO League. Haugesund 2012 FIRST LEGO League Haugesund 2012 Presentasjon av laget Frakkagjerd Grublelag Vi kommer fra Førresfjorden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 3 gutter. Vi representerer Frakkagjerd

Detaljer

Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene

Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene Utvalg 21 Transportplanlegging Artikkel fra seminar i Norge september 2005 - Toril Presttun Kundeorientering i de nordiske vegforvaltningene Nvf 21 har gjennomført et seminar om kundeorientering i de nordiske

Detaljer

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting

2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen. Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting 2.4.C Rapportering fra det felles nordiske SIK-prosjektet som behandler problemstillingen Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 Morten Hafting Noen stikkord SIK litt generelt om prosjektet SIK delprosjekt/pilot

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. mars 2009

Protokoll fra årsmøtet 4. mars 2009 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. mars 2009 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg. Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013

Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg. Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013 Framtidens (produksjons-)ledere i bygg og anlegg Interregprosjekt Øresund Kattegat Skagerak Prosjektperiode januar 2011 desember 2013 Utfordringer Ledelse i ulike deler av byggeprosessen ( inkl. fdv) er

Detaljer

Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI

Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI Fafo-konferanse 1.12.2011 Eli Moen Handelshøyskolen BI Høye vekstrater Høy BNP per capita Høy sysselsetting Høy arbeidsdeltakelse Lav fattigdomsrate Sunn makroøkonomi Høy innovasjonsevne Små velferdsstater

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Årsberetning 2014. 5. mars 2014 16. mars 2015. Den Norske Avdeling. Kontoradresse Brynsengfaret 6A Oslo. Organisasj.nr,. Bankkontonr.

Årsberetning 2014. 5. mars 2014 16. mars 2015. Den Norske Avdeling. Kontoradresse Brynsengfaret 6A Oslo. Organisasj.nr,. Bankkontonr. Den Norske Avdeling Årsberetning 2014 5. mars 2014 16. mars 2015 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Oslo Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,.

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen

FIRST LEGO League. Sarpsborg 2012. Fredric Bårdsen Gutt 13 år 0 Mickael Kowalski Gutt 13 år 0 Jonas Melsom Jørgensen FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Technobosses Vi kommer fra Vinterbro Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 0 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nordbytun ungdomsskole

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

BSAB systemet er koblet til AMA beskrivelser til forskællige deler inom byggprocessen. AMA står for Allmän Material och Arbetsbeskrivning.

BSAB systemet er koblet til AMA beskrivelser til forskællige deler inom byggprocessen. AMA står for Allmän Material och Arbetsbeskrivning. FOKUS I BIM med BSAB Kort beskrivelse af Svensk Byggtjänst projekt Fokus I der BSAB klasifikationssystem og AMA beskrivelser og udførendeløsninger kobles til en aktiv BIM model. Det svenske BSAB system

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det?

Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det? Seminaret ÅPNE DATA - 2.september 2009 Hva sier direktivene og hva gjør Statens vegvesen med det? ITS-direktivet: Ivar Christiansen, Trafikkforvaltning INSPIRE-direktivet: Per Andersen, NVDB-Geodata ITS

Detaljer

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013

ITS-rådet. Ivar Christiansen/Børre Skiaker. ITS Konferansen 2013 ITS-rådet Ivar Christiansen/Børre Skiaker ITS Konferansen 2013 Bakgrunn for etablering av ITS Rådet: ITS-direktiv ITS Action Plan 24 aksjoner - 6 prioriterte områder Optimal bruk av veg-, trafikk- og reisedata

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer