Byggherreprosjektet, bransjekontakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggherreprosjektet, bransjekontakt"

Transkript

1 Bransje og kontaktmøte Vegdirektoratet 8. oktober 2004 Byggherreprosjektet, bransjekontakt Bjørn Erik Selnes -Kort oppsummering bransjekontakt -Nordisk prosjekt GNA (veg- og jernbane) -Effektivisering og profesjonalisering av byggherrevirksomheten -Spørreundersøkelse om Statens vegvesen som byggherre Orientering, status, videreføring, samarbeid

2 Hva slags BA-næring ønsker byggherren Kjell Bjørvig (GNA-seminar) Vi ønsker å utfordre bransjen og oss selv Bidra aktivt til nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller basert på samvirke Vi må utvikle arbeidsformer som gir den beste totaleffektiviteten og utvikler nye løsninger Krever prosess både hos byggherre og utfører (rådgiver og entreprenør)

3 GNA Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer -Prosjekt initiert av nordisk ministerråd -Veg- og jernbanetatene i Sverige, Finland, Danmark, Norge (Island og Færøyene observatører) -Analyse, forslag til tiltak -Ledelsen besluttet å videreføre prosjektet gjennom handlingsplan med åtte prioriterte punkter

4 GNA Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Problembilde MARKED Prosjektutforming Forbedring av dagens situasjon Bedre samarbeidsklima Økt konkurranse Andre forhold Handlingsplan Utvikling av bestiller og utfører Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3

5 GNA Felles nordisk anleggsmarked og felles nordiske anskaffelsesformer Anskaffelsesstrategier Finland langt i retning av totalløsninger Sverige i samme retning, men grep i forhold til økt konkurranse, strategiske innsatsvarer, etablert FIA Danmark tradisjonelt, forsøk med partnering Norge tradisjonelt, nytt OPS, målpris, (Funksjonskontrakter drift av vegnettet)

6 FIA Förnyelse i anleggsbranchen perspektiv 2010 Vägverket, Banverket initiativtagere Förnyelsesforum, Idéforum, sekretariat Utviklingsprosjekt -> Demonstrasjonsprosjekt -> Tilpasning Finne og prioritere områder -Skape åpent forum for å finne løsninger - Få partene til å implementere - Måle effekt

7 GNA prioriterte prosjekter Prioriterade utvecklingsprojekt Ansvarig organisation Ansvarig nation Gemensam databas för anslag och planer Vejdirektoratet Danmark Gemensam databas för ordlista Gemensamma krav avseende hälsa, miljö och säkerhet (HMS) * Gemensamma spårtekniska och säkerhetsmässiga krav på maskiner vid järnvägsbyggande * Enhetliga kompetenskrav Nordisk vision avseende den framtida leverantörsmarknaden * Utveckla entreprenadformer och alternativa samarbetsformer * Vägförvaltningen Banförvaltningscentralen Statens vegvesen Jernbaneverket Jernbaneverket Banverket Banverket Vägverket Vägverket Banverket Vägförvaltningen Finland Norge Norge Sverige Sverige Sverige Finland Utveckling av funktionskrav * Statens vegvesen Norge Översyn av beskattningsregler Nordisk Ministerråd - Översyn av konkurrenshämmande avtal Nordisk Ministerråd - * Prioriterade utvecklingsprojekt i samråd med verkens ledningar den 16 mars 2004.

8 Effektiviseringsprosjektet Prioriterte områder Byggherrevirksomheten (planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold, tekniske støttefunksjoner) Trafikant og kjøretøy Kostnadseffektivitet og bemanningsplanlegging Støtte- og ledelsesprosesser 4 organisatoriske forhold (ressursenhetene, stabene, spesialister/ kompetanse, forhold til fylkeskommunen)

9 Effektivisering av byggherrevirksomheten - Utgangspunkt totaleffektivitet - Kvalitet og sikkerhet - Enhetlig og profesjonell - Sektoransvar Kartlegging: Se på dagens praksis både internt mellom regionene og eksternt Beste praksis Riktig ressursbruk, arbeidsformer, gjennomføringsmodeller

10 Mandat Prosjektet skal ut fra en kartlegging og analyse av dagens situasjon innenfor Statens vegvesen, andre norske byggherrer og andre lands vegetater, foreslå tiltak for å etablere beste praksis med utgangspunkt i totaleffektivitet, kvalitet og sikkerhet, enhetlig og profesjonell opptreden og ivaretakelse av sektoransvaret. Mål Prosjektet skal definere hva som kreves av en effektiv og profesjonell byggherre, og skal forslå tiltak som sikrer at Statens vegvesen i fremtiden fremstår som en effektiv, profesjonell og enhetlig byggherre med en klar strategi, som også tar sektoransvar for utviklingen av BA-næringen innen veg- og trafikksektoren.

11 Hovedaktiviteter 1. Definere byggherreprosessen 2. Kartlegge dagens praksis internt og eksternt 3. Vurdere nye kontraktsformer og gjennomføringsmodeller 4. Markedsanalyse, bransjeoversikt og aktørutvikling 5. Teknologiutvikling og erfaringsoverføring 6. HMS-praksis 7. Oppfølging og dokumentasjon av totaleffektivitet 8. Forslag til tiltak, handlingsplan

12 Prinsippskisse for ulike gjennomføringsmodeller og entrepriseformer Mulighet for påvirkning av prosjekt Kommunedelplan Reguleringsplan Finansiering Byggeplan Bygging Drift og vedlikehold Risikofordeling Grunnerverv Byggherreprosessen Konkurranseutsatt del av prosessen med ulike entrepriseformer OPS DBO (totalentreprise med vedlikeholdansvar) DB (totalentreprise) Hovedentreprise Behov for byggherreressurser Aktuelle entreprenører Internasjonale - store nasjonale m/ uentreprenører Store nasjonale m/underentreprenører Større og mindre Delentrepriser Vedlikeholdskontrakt Mindre entreprenører Større og mindre entreprenører

13 Fremtidens byggherre Klare strategier Høy kompetanse på byggherrespørsmål Velger entrepriseform og kontraktstype på basis av markedsinformasjon, og bidrar gjennom det å forme et fungerende marked Bidrar til utvikling i hele verdikjeden Legger vekt på effektiv og miljøvennlig gjennomføring Kan dokumentere at det vi gjør er riktig

14 Effektivisering av byggherrevirksomheten Kartlegging gjennomført Spørreundersøkelse oktober 2004 Gjennomgang av punkter i forhold til handlingsplan, oppfølging Sluttrapport, forslag til handlingsprogram desember 2004

15 Hovedpunkter i handlingsplanen Effektiv organisering og riktig ressursbruk Enhetlig og profesjonell byggherre Bransjeutvikling, markedsanalyser og aktørutvikling Valg av entrepriseform, kontraktstrategi og samarbeidsmodell. HMS Teknologi Dagens prioriterings- og finansieringspraksis

16 Enhetlig og profesjonell byggherre(1) Krav til enhetlig og profesjonell byggherre Gjennomføre spørreundersøkelse blant entreprenører og konsulenter om hva de mener om statens vegvesen som byggherre. Utrede elektroniske hjelpemiddel i forbindelse med konkurransegrunnlag, anbudsutlysing og anbudsavgjørelse. Utarbeide felles incitament og sanksjonssystem

17 Enhetlig og profesjonell byggherre(2) Samordne mal for Kvalitetsplan for investering og drift/vedlikehold Vurdere krav til entreprenørens dokumentasjon. Mer aktiv bruk av tilbakemelding og sluttevaluering av entreprenører. Utvikle og ta i bruk prosjektstyringsverktøy på drift vedlikehold. (linje) Utvikle og ta i bruk sanntidsdokumentasjon på drift/vedlikehold. (linje)

18 Markedsanalyse, bransjeutvikling og aktørutvikling Definere hva et fungerende marked er, og ønsket konkurransesituasjon for ulike markedselement. Seminar med bransjen Utvikle modell for markedsanalyse. Felles program for aktørutvikling Vurdere dagens krav til 25% egne ansatte.

19 Valg av entrepriseform og kontraktstrategi Lage rapport med erfaringer med ulike entrepriseformer. Forslag til modell for vurdering av totaleffektivitet for utbyggingsprosjekt og drift/vedlikehold. Lage forslag til program for utprøving og implementering av ulike gjennomføringsmodeller. Lage Innspill til tilpassinger i dagens byggherrestrategi Forslag til felles rutiner for valg av entrepriseform og kontraktstrategi.

20 HMS Samarbeid med øvrige nordiske land samt jernbaneverket og andre store norske byggherrer for å utveksle data og måle oss mot hverandre. Foreslå mål for Statens vegvesen og et felles incitament og sanksjonssystem for å oppnå ønsket adferd hos entreprenørene. Spesielle saker som bør taes umiddelbart.

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008

GNA fase 3. Felles krav innen helse, miljø og sikkerhet HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008 GNA fase 3 HMS: Utviklingsplan 2008-2012 Mars 2008 Revidert mai 2008 Forord Prosjektet er et delprosjekt i det nordiske prosjektet Gemensam nordisk anläggningsmarknad GNA initiert av Nordisk ministerråd

Detaljer

GNA-prosjektets rekommendasjoner Videreføring oppfølging GD-beslutning. www.nvfnorden.org

GNA-prosjektets rekommendasjoner Videreføring oppfølging GD-beslutning. www.nvfnorden.org GEMENSAM NORDISK ANLÄGGNINGSMARKNAD Muligheter til et bedre fungerende nordisk marked innen anleggsbransjen GNA-prosjektets rekommendasjoner Videreføring oppfølging GD-beslutning Nordisk chefsforum 18.

Detaljer

Forord. Oslo, april 2001. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo, april 2001. Jon Blaalid direktør Forord Statskonsult har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet alternative organisasjonsmodeller for produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen. Målet for prosjektet har vært å vurdere ulike organisasjonsmodeller

Detaljer

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo PROTOKOLL 1 (5) Møte 2-2013 i det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien

Detaljer

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016

STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1036/13 STRATEGI FOR OSLO KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2013-2016 Sammendrag: Oslo kommunes anskaffelsesstrategi for perioden 2013 til 2016 skal

Detaljer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer

Norsk tunnelbygging. Entreprenørens syn på norske byggherrer Norsk tunnelbygging Entreprenørens syn på norske byggherrer Entreprenørene sitter med stor kompetanse som kan komme prosjektene til gode dersom de blir gitt muligheter Jeg skal forsøke å nærme meg problemstillingen

Detaljer

NVF utvalg drift og vedlikehold

NVF utvalg drift og vedlikehold NVF utvalg drift og vedlikehold Møtereferat fra ordfører/sekretærmøte 3/2014 22.-23. september 2014 Færøyene Deltakere Finland Sverige Danmark Færøyene Norge Forfall Island Finland Danmark Anders Östergård,

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013

Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013 Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013 Vegdirektoratet HR- og administrasjonsavdelingen Senter for kompetanseutvikling Dato: 5.10.2011 Forord Etatens Handlingsprogram for 2010 13 har et mål om å ha

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Evaluering av OPS i vegsektoren

Evaluering av OPS i vegsektoren Knut Sandberg Eriksen, TØI Harald Minken, TØI Glenn Steenberg, Dovre International AS Thorleif Sunde, Dovere International AS Karl-Erik Hagen, KEH-Consult TØI rapport 890/2007 Evaluering av OPS i vegsektoren

Detaljer

Oppsummering bransjedialog

Oppsummering bransjedialog Oppsummering bransjedialog HMS/SHA (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes Møter med : AF-gruppen Veidekke Skanska Mesta NCC Hæhre Implenia MEF + mindre MEF-entreprenører Regionale

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler www.pwc.com Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler Generisk sluttrapport fra spørreundersøkelse utført av PwC på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY -

Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune. - Sluttrapport EY - Arbeidsrapport til prosjektet Framtidens HR i Stavanger kommune - Sluttrapport EY - Innhold Oppsummering av innholdet i rapporten... 4 1 Bakgrunn... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Oppdrag... 6 1.3 Om rapporten...

Detaljer

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel

Invitasjon til dialog. om anskaffelse. av rådgivertjenester. i prosjektet. Vikåsen vanntunnel TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Invitasjon til dialog om anskaffelse av rådgivertjenester i prosjektet Vikåsen vanntunnel En innovativ offentlig anskaffelse i samarbeid med Nasjonalt / regionalt program

Detaljer

Styresak. Det ble i styresak 25/02 vedtatt å igangsette en strategiprosess med tre delprosjekter:

Styresak. Det ble i styresak 25/02 vedtatt å igangsette en strategiprosess med tre delprosjekter: 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 27.02.2003 Styresak nr: 030/03 B Dato skrevet: 19.03.2003 Saksbehandler: Per Karlsen/Hans K. Stenby Vedrørende: Samordning av administrative

Detaljer

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008

Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Funksjonsbaserte asfaltkontrakter i Norden - status 2008 Rapport fra et prosjekt i NVF 33 Via Nordica 09.juni 2008 Helsinki Torgrim Dahl, Statens vegvesen NVFs Utvalg 33 Belegninger Prosjekt Funksjonsbaserte

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing

Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing Forstudie Frode Ramstad Johansen Stiftelsen Østfoldforskning 2. oktober 2002 STØ OR.37.02 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer