Trafikksikkerhet med ITS Kjøretøybaserte sikkerhetssystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikksikkerhet med ITS Kjøretøybaserte sikkerhetssystemer"

Transkript

1 Trafikksikkerhet med ITS Kjøretøybaserte sikkerhetssystemer Gunnar Deinboll Jenssen SINTEF 1

2 Innhold Teknologi og Trender Forholdet mellom passive sikkerhetssystemer og aktiv sikkerhet. Hva er viktigst og hvorfor? Førerstøttesystemer som bidrar til, eller vil i nær fremtid bidra til, økt sikkerhet i veitrafikken Vil nye EU-direktiver bidra til økt sikkerhet i kjøretøyer? 2

3 Foresight studie for Teknologirådet ITS ogtrafikksikkerhet 2020 (video) 3

4 Sikkerhetsperspektivet Kjøretøyteknologi 4

5 Aktive og passive sikkerhetsystem i bil Aktiv sikkerhet Hindre ulykker Passiv sikkerhet Redusere alvorlighetsgrad 5

6 Sikkerhetspotensial for aktive og passive system Kilde: Leen and Heffernan (2002) 6

7 Tiltak: Tid vs Intensitet diagram Passive sikkerhetssystemer Aktive sikkerhetssystemer 7

8 In Vehicle Information Systems (IVIS) Head-Up Display Dashboard / Central display 10 0 Navigation system display Vibrating seat Haptic accellerator 8

9 Potensielle sikkerhetsproblemer IVIS Overbelastning Distraksjon Utilpasset HMI eks. tidlig versjon av info. system i BMW 7 serie 9

10 Avansert førerstøtte Advanced Driver Assistance Systems (ADAS): Active safety systems which detect and evaluate the vehicle surroundings by complex signal processing Kilde:European code of practice for evaluation of ADAS 10

11 ADAS Tilgjengelig i dag 1. Driver monitoring 2. Night vision systems 3. Automatic speed sign recognition 4. Automatic parking 5. Workload management systems 6. Emergency steering assist 7. Brake force display 8. Adaptive headlights 9. Lane departure warning 10. Lane keeping assistance 11. Adaptive cruise control 12. Counter steering assistance 13. Hill decent control 14. Electronic stability control 15. Blind spot detection system 16. Pre collision, collision avoidance and obstacle detection systems 17. Emergency braking assist Systems acting on a range of vehicle dynamics 18. Active whiplash injury risk reduction 19. Airbags 20. Pedestrian impact mitigation 21. Post-crash systems and e-call 11

12 Limited knowledge There is a clear lack of reviews of previous experience and data to support investments in ADAS both from a cost/benefit point of view and especially, from a safety perspective (HUMANIST NoE - Vaa et. al. 2006) 12

13 ADAS - Potensielle sikkerhetsproblemer Passivitet Bruk av ledig kapasitet til andre aktiviteter (sms, tv, mobil med mer.) Understimulering, manglende situasjons bevissthet Out of the loop forårsaket av passiv overvåkning og manglende årvåkenhet Ikke oppmerksom på teknisk svikt og funksjonsfeil Forvirring i forhold til system modus Tap av manuelle kontrollferdigheter (inngripen mindre effektiv ved regresjon til manuell kontroll) Kilder: Stevens (2008), Sheridan and Nadler (2006), Sheridan (2001), Bainbridge (1987) 13

14 ADAS - Potensielle sikkerhetsproblemer Tillit Overdreven tillit til system: Bremseevne Funksjonsområde Mulighet til å ta inn skrens Mistillit, krenkelse, motstand: Påvirker bruk, aksept, spredning (dermed sikkerhet) Kontrollerbarhet: Stående fast opp glatt bakke 14

15 ADAS - Potensielle sikkerhetsproblemer Mental modell Misforståelser omkring funksjon, og anvendelsesområde Eksempelvis Bruker ACC uten Stop & i bystrøk Tror ACC er antikollisjonssystem Skremt når ACC akselererer når target vehicle forsvinner over bakketopp, rundt sving Ike vet at du med ABS og ESC bør tråkke bremsen i bånn Fuctional limit-module Incident-Module 15

16 ADAS - Potensielle sikkerhetsproblemer Atferdstilpasning Utilsiktet atferd: Økt hastighet, redusert avstand, tidsluke aksept m.m. Bruk av ITS støtte til å se på TV Bruk utenfor funksjonsområde Kjører lenger enn forsvarlig (fare for avsovning) Endring i : Fartsvalg Konsentrasjon, årvåkenhet, situasjons bevissthet Avstand til forankjørende, akksept av tidsluke Reiserute, tidspunkt for avreise Vær og føreforhold det kjøres under Transportmiddel 16

17 Automated parking Obvious support potential For visual field impairments 17

18 BMW Night Vision: Pedestrian support 18

19 Hva kan vi si om sikkerhetseffekten? 19

20 Problem i forhold til å estimere sikkerhetseffekter Teknologien endrer seg stadig Atferden endrer seg over tid Liten eksponering, ulykkesdata 20

21 Sikkerhet påvirkes av en rekke faktorer Atferdstilpasning Reliabilitet Potensial for misbruk Bruker aksept Markedsandel, utbredelse Utviklingstadie teknologien er på 21

22 Betingelser for at atferdstilpasning kan inntreffe 1. Forandring i vegtrafikksystemet veg-kjøretøy-fører 2. Feedback kan merkes Forventninger, mental tilstand 3. Atferdsendring er mulig Handlefrihet omgivelsene tillater 4. Atferdsendring er motivert Bevisst/ubevisst, risikopersepsjon, trygghetsfølelse 22

23 Prediksjoner av nytte by Proxy Oppskrift ( e-impact, Prosper): 1. Innhente empiriske data om atferdsendring fra Field Operational Test (FOT) 2. Oversette observert atferdsendring til prediksjon av prosentvis endring for kjøretøy med systemet 3. Predikere framtidig kjøretøypark, år for år 4. Predikere framtidig kjørestrekning pr kjøreertøy, år for år 5. Predikere framtidig endring i ulykkesrate pr km, år for år 6. Predikere systemutbredelse I kjøretøyparken 7. Resultat er ulykker spart pr år Source Carstens (2008) 23

24 Prediksjon av endring i sikkerhet for Speed Alert Intelligent Speed Adaptation Hvis vi vet endring I kjørehastighet mellom baseline (ingen ISA) og kjøring med informerende ISA an vi kalkulere hvordan risiko endrer seg med ISA Med bakgrunn i data fra ISA-UK prosjektet (London) kalkulerte Leeds University reduksjon i ulykkesrisiko på 19.3% 24

25 Systemer for førerstøtte Measure Safety effect BA Net Antilock Braking System (ABS) (-) + Acc.-3.5% Electronic Stability Control (ESC) 0 ++ Acc -50%, -13%, -32 E-call - + Acc. -5% (?) Alcolock/Druglock? + Adaptive front lighting systems (AFS) -? Enhanced night vision (NV) - + Intelligent Cruise Control (IC)?? Adaptive Cruise Control (ACC)?? Ingen ulykker registrert Lateral control/warning (LDW)?? By Proxy -10% til -40% Collision Avoidance System?? Driver vigilance/fatigue monitoring?? Intelligent Speed Adaptation (ISA) Informative Speed Advice (ISA) (+) (+)?? By Proxy -10% til -26 % Intersection control?? 25

26 Ikke bruk antiskrensen ESP får sjåføren til å ta større sjanser Av Gjermund Glesnes kl. 09:00 Kilde: VG NETT (VG Nett) Antiskrenssystem på bilen gjør at føreren tar større risiko i trafikken. Det viser en spørreundersøkelse fra det svenske forskningsinstituttet VTI. SKAL HA KONTROLL: Bilføreren skal kjøre slik at bilens antiskrens ikke slår inn. Foto: Martin Nilsen Instituttet har spurt bilførere hvordan de vil oppføre seg i tre ulike situasjoner, med og uten elektronisk stabilitetskontroll (ESP) på bilen. Svarene er bekymringsverdige. Bilistene svarer nemlig at de er langt mer troende til å ta en sjanse hvis bilen er utstyrt med ESP enn hvis den ikke er det. 26

27 ESC ESC checks 25 times per second: Where does the driver want to steer? ESC checks 25 times per second: Where is the vehicle going? Figure 1. Illustration of ESC capability in evasive hazard manouveres. From an ad for ESP by Bosch in a Chinese magazine (2005). ESC takes action: It "steers" the vehicle by brake interventions. The car is kept more safely on track Figure 2. ESC is active all the time. It recognizes critical situations before the driver can and intervenes independently. From (Bosch 2008). 27

28 Funksjon 28

29 ESCs bidrag til ulykkesreduksjon er STORT! 30 % 29

30 Oversikt over system og metoder I PhD studie: Technologies studied ESC & ACC In depth interview In situ observation ( in traffic, on road) Method Scenario Exposure Population Oslo and Trondheim One hour drive 12 drivers Male and female Age ESC & ACC Survey Norway 2 6 years 500 drivers Male and female Age One day ISA Driving Simulator Within subjects ACC Driving Simulator Within subjects ACC Driving Simulator Exploratory AFS Driving Simulator Mixed design Urban Dual Carr. Motorway City streets Urban Dual Carr. Motorway City streets Urban & Rural Dual Carr. Motorway City streets Urban & Rural Dual Carr. City streets One day Four days Six days 24 drivers Male and female Age drivers Male and female Age drivers Male Age drivers Male and female Age

31 Electronic Stability Control (ESC) 1. Forbausende få studier har adressert mulig atferdstilpasning ved bruk av ESC 2. Den første Norske studie av ESC (Jenssen 2008) viser at fleste kjører med ESC slik intensjonen er 3. Negativ atferdstilpasning En mindre andel (10%) av førerne rapporterer at de kjører mer aggressivt, mindre defensivt og kjører fortere med ESC. Dette er i tråd med en nylig publisert survey blant Canadiske førere (Rudin- Brown 2008). 4. Varslingseffekt bekreftet 5. Stor sikkerhetseffekt bekreftet 31

32 Dersom man kombinerer ESP og vanlig cruise-kontroll med evnen til å se, så får man ACC Motorstyring Radar ABS/ESP aggregat Betjenings modul Rotasjons- og aks. sensor Rattvinkel Girkassestyring 32

33 Adaptive Cruise Control (ACC) 1. Noe potensial for misbruk og sikkerhetsnegativ atferdstilpasning (Jenssen et al, 2003) Detection Adaptation Back to driver settings 2. Atferd som ønskelig Majoriteten av førerne har en atferd i tråd med intensjonen for ACC 3. Atferden er i tråd med Norske anbefalinger for avstand til forankjørende 3 sekunds regelen (Jenssen, 2008) 4. Ingeen ulykker relatert til ACC bruk er rapportert så langt 5. Potensial ACC har et enda større sikkerhetspotensial under typike Nordiske vegtrafikkforhold hvis sensor utviklingen evner å overkomme funksjonsfeil under snøvær, slaps. 33

34 Adaptive Front Lighting Systems (AFS) Urban Rural Motorway Full light Poor visibility 34

35 Adaptive kjørelys Uten AFS Med AFS 35

36 Adaptive Front Light Systems (AFS) 1. AFS studien er den første omkring atferd til norske førere med AFS og den første omkring atferdseffekter i et internasjonalt perspektiv (Jenssen et al 2007). 2. Ingen negativ atferdstilpasning ble observert for førere utstyrt med AFS 3. Signifikant lavere hastighet med AFS i urban omgivelser Helt imot hva vi forventet var hastigheten i urbane omgivelser signifikant lavere for AFS førere. Hastigheten økte over en seksdagersperiode, men tilsvarende økning ble observert for førere uten AFS. 4. Ingen forsøk på å kvantifisere sikkerhetseffekter så langt 36

37 Intelligent Speed Adaptation (ISA) 1. Stort sikkerhets potensial 2. Lav brukeraksept Blant førere som vil ha størst nytte av systemet -fartsovertredere, unge førere 3. Ennå en ung teknologi med et stort forbedringspotensial 4. Kontrollerende ISA Krever politisk handling for vellykket implementering % reduksjon av dødsulykker (Carstens 2008; Elvik 2007) Blaupunkt ISA On board speed limit integrated in navigation display Norwegian ISA On board speed, speed limit and overspeed warning Integrated in PDA Figure 1. HMI solutions for three different ISA technologies. ISA UK On board speed limit and overspeed warning integrated in standard instrumentation 37

38 Karakteristika for fem lærings faser i føreres atferdstilpasning til ADAS Learning Phase Level of experience Behaviour Duration Scenario experience Typical learning Typical problems 1.First encounter Tabula rasa Exploratory Unstable First day < 50km 1 6 hours Limited Interface use HMI related Distraction Distrust 2. Learning Novice Unstable 3 4 weeks < 1000km hours Most urban, rural road/traffic conditions including day/night driving Controllability HMI related distraction System limitations 3. Trust Relatively experienced Relativley stable 1 6 months Most urban, rural road types including day/night driving and many weather conditions Trust Shift of locus of control Passive monitoring Overreliance Drowsiness 4. Adjustment Experienced Stable 6 12 months All urban rural road types most summer winter conditions Functional limitations Malfunction Resentment 5.Readjustment Expert Very stable >1 2 years All relevant road traffic conditions Rarely occurring hazard events System limitations & Malfunction Mistrust Resentment Loss of manual control skills 38

39 Status for en del andre system Adekvat støtte Adekvat Sikkerhet i dag Adekvat sikkeret i framtida Intersection Control Nei Nei Avhengig av automatiseringsnivå Anti collision Nei Nei Avhengig av automatiseringsnivå Lane Change Ja Sannsynigvis / ja Avhengig av automatiseringsnivå Lane keeping Yes Sannsynligvis / ja Avhengig av automatiseringsnivå Parking Ja Ja Ja 39

40 Trender i framtiden 40

41 Foresight om teknologi Det går om lag 50 år fra en nyvinning skjer til den er allment utbredt, selv om den er sosialt nødvendig Jacques Attalli 2006 Une breve histoire del avenir 41

42 42

43 Fikk en koffert i Prometheus planlagt 1985 Min sjef Birger Elvestad kom hjem fra Brussel med en koffert Kravspekk for ITS system og utviklingsplan Planen i stor grad fulgt opp 43

44 44

45 PROMETHEUS & DRIVE 4 Rammeprogram Chauffeur I og II 5 Rammeprogram Cybercar, Cybermove EDICT STARDUST 6 Rammeprogram E-Safety Citymobil Cemacs 7 Rammeprogram Cvis Longitudinell kontroll Lateral kontroll Integrerte system Samvirkende system 45

46 ITS Action Plan Problemområder Aging Public funds, skills shortage, preferences Migration and internal mobility connections Environmental challenges emissions Increasing scarcity of fossil fuels dearer-dirtier Urbanisation The last mile issue World trends need for global solutions 46

47 ITS Action Plan Strategi for implementering En strategi for raskere spredning av ITS på en sammenhengende og konsekvent måte, med fokus på: Action Area 1: Action Area 2: Action Area 3: Action Area 4: Action Area 5: Action Area 6: Optimal bruk av veg, trafikk og reise data Gjennomgående ITS baserte trafikk og frakthåndteringstjenester i Europeiske transport korridorer og sammenhengende urbane områder Vegtrafikk sikkerhet og security Integrering av kjøretøy med transport infrastruktur Datasikkerhet, datavern, og forsikringsansvar Europeisk ITS samarbeid og koordinering 47

48 ITS Action Plan Strategi for implementering Human Machine Interaction (HMI): Behov for standardiserte plattformer og grensesnitt av hensyn til sikkerhet Sikkerhetssystem i bil: Samvirkende system krever synkronisert spredning i kjøretøy og infrastruktur ecall: Bør ikke introduseres som et autonomt system Elektroniske Betalingssystemer: Harmonisering over landegrenser for å sikre likebhandling av nyttetransport Trafikkstyring: Kompleksiteten i trafikkstyring (offentlig/privat og mellom transportformer) krever et helhetlig kontrollsystem, nettverk Kritisk for å nå ambisiøse mål 48

49 ITS ActionPlan Konkretisering Utvikling av et rammeverk for et trafikksikkert HMI grensesnitt i bil og for integrering av nomadiske enheter basert på European Statement of Principle 29 angående effektive og sikre informasjons og kommunikasjonssystem i bil Adressere problem tilknyttet forsikringsansvar i forbindelse med bruk av ITS løsninger og spesielt sikkerhetssystem i bil Adoptering av en åpen platformarkitektur for i-bilen løsninger tilknyttet ITS tjenester og applikasjoner inkludert standard grensesnitt. Resultat fremmes for relevante standardiserings organ Definisjon av spesifikasjoner for Veg-til-Veg, Bil-til-Veg og Biltil-Bil kommunikasjon innenfor samvirkende system 49

50 Konklusjoner Framtidens sikkerhetstiltak ULYKKER Opplæring Kampanjer Kontroller Trafikkregulering Vegkonstruksjon? Bildesign Intelligente Transportsystemer TID 50

51 Shipton's Prophecy, Publisert i 1448 ANCIENT PREDICTION Carriages without horses shall go, And accidents fill the world with woe. Around the world thoughts shall fly In the twinkling of an eye. The world upside down shall be And gold be found at the root of a tree. Through hills man shall ride, And no horse be at his side. Under water men shall walk, Shall ride, shall sleep, shall talk. In the air men shall be seen, In white, in black, in green; Iron in the water shall float, As easily as a wooden boat. 51

Hvor intelligent er det med intelligente transportsystemer? Hvilken frihet skal mennesket ha som fører?

Hvor intelligent er det med intelligente transportsystemer? Hvilken frihet skal mennesket ha som fører? Hvor intelligent er det med intelligente transportsystemer? Hvilken frihet skal mennesket ha som fører? Dr. Gunnar D. Jenssen Seniorforsker SINTEF Transportforskning Sikkerhetsdagene 2011 Hva skal til

Detaljer

Studie av brukergrensesnitt for systemer for kjørefeltstøtte

Studie av brukergrensesnitt for systemer for kjørefeltstøtte SINTEF 13765 Åpen RAPPORT Studie av brukergrensesnitt for systemer for kjørefeltstøtte Evaluering av WayPilot HMI-løsning Terje Moen, Lone-Eirin Lervåg, Gunnar D. Jenssen www.sintef.no SINTEF Teknologi

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Rapport. Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden. Resultater fra forprosjekt. Forfattere

Rapport. Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden. Resultater fra forprosjekt. Forfattere - Åpen Rapport Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden Resultater fra forprosjekt Forfattere Marianne Elvsaas Nordtømme Kristin Ystmark Bjerkan An-Magritt Kummeneje Gunnar Deinboll Jenssen Dagfinn

Detaljer

Utrygghet og risikokompensasjon i transportsystemet

Utrygghet og risikokompensasjon i transportsystemet TØI rapport 622/2003 Utrygghet og risikokompensasjon i transportsystemet En kunnskapsoversikt for RISIT-programmet Astrid H. Amundsen Torkel Bjørnskau Denne publikasjonen er vernet etter Åndsverklovens

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

Aktiv og passiv risiko

Aktiv og passiv risiko SINTEF A15755 Åpen RAPPORT Aktiv og passiv risiko Studie av høyrisikogruppene unge- og eldre bilførere med forslag til risikoreduserende tiltak Dagfinn Moe, Marianne Elvsaas Nordtømme, og Liv Rakel Øvstedal

Detaljer

ITS i kollektivtrafikken Statens vegvesens etatsprosjekt ITS på veg

ITS i kollektivtrafikken Statens vegvesens etatsprosjekt ITS på veg STF50 A05223 Åpen RAPPORT ITS i kollektivtrafikken Statens vegvesens etatsprosjekt ITS på veg Jørgen Rødseth og Børge Bang SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk Juni 2006 5

Detaljer

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak

Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak Randi Hjorthol Susanne Nordbakke Liva Vågane Lena Levin Anu Sirén Pål Ulleberg TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet og velferd utvikling, reisebehov og tiltak TØI rapport 1179/2011 Eldres mobilitet

Detaljer

Analyse av trafikkulykker i Trondheim sentrum (Midtbyen) med hovedfokus på fotgjengerulykker og sykkelulykker, samt på strategier og tiltak

Analyse av trafikkulykker i Trondheim sentrum (Midtbyen) med hovedfokus på fotgjengerulykker og sykkelulykker, samt på strategier og tiltak Analyse av trafikkulykker i Trondheim sentrum (Midtbyen) med hovedfokus på fotgjengerulykker og sykkelulykker, samt på strategier og tiltak Lise Clausen Jystad Line Langørgen Bygg- og miljøteknikk Innlevert:

Detaljer

A10670 - Åpen. Rapport. Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)

A10670 - Åpen. Rapport. Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS) A10670 - Åpen Rapport Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS) Forfattere Liv Øvstedal Lone-Eirin Lervåg Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning November

Detaljer

Overskrift 12th World Congress on ITS

Overskrift 12th World Congress on ITS Overskrift 12th World Congress on ITS linje to Forklarende Erfaringer fra tittel Statens eller vegvesens undertitteldeltagelse, linje 6.-10. to november 2005, San Francisco, USA RAPPORTA P P O R T Veg-

Detaljer

Kartlegging av arbeidsrelaterte trafikkulykker

Kartlegging av arbeidsrelaterte trafikkulykker TØI rapport 1188/2012 Ross Owen Phillips Sunniva Frislid Meyer Kartlegging av arbeidsrelaterte trafikkulykker Analyse av dødsulykker i Norge fra 2005 til 2010 TØI rapport 1188/2012 Kartlegging av arbeidsrelaterte

Detaljer

Telefoner i trafikken:

Telefoner i trafikken: Agathe Backer-Grøndahl TØI rapport 939/2008 Telefoner i trafikken: En litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring TØI rapport 939/2008 Telefoner i trafikken En litteraturgjennomgang

Detaljer

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 PROSJEKT I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 Statens vegvesen Utviklingsarbeide i forbindelse med NTP-perioden 2006-2015 JUNI 2003-REGION VEST 1FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN 2 Innhold

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Rapport. Trafikantenes syn på personlig integritet i transportsystemet. Forfattere Solveig Meland Liv Øvstedal

Rapport. Trafikantenes syn på personlig integritet i transportsystemet. Forfattere Solveig Meland Liv Øvstedal A17214 - Åpen Rapport Trafikantenes syn på personlig integritet i transportsystemet Forfattere Solveig Meland Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning 2010-12-01 I FORORD I denne

Detaljer

Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? SINTEF Teknologi og samfunn

Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF A15711 Åpen RAPPORT Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? Marianne Elvsaas Nordtømme, Dagfinn Moe, Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Sykling mot enveiskjøring

Sykling mot enveiskjøring TØI rapport 1/01 Torkel Bjørnskau Aslak Fyhri Michael W. J. Sørensen Sykling mot enveiskjøring Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo TØI rapport 1/01 Sykling mot enveiskjøring

Detaljer

Årsrapport 2012Annual report

Årsrapport 2012Annual report Årsrapport 2012Annual report Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2012 4 Report from the board of directors 2012 Årsregnskap 2012 6 Financial statement 2012 Vi tar miljøsyndere på fersken

Detaljer

Nye kollektive mobilitetsløsninger - bildeling som case

Nye kollektive mobilitetsløsninger - bildeling som case TØI rapport 1218/2012 Vibeke Nenseth Tom Erik Julsrud May Hald Nye kollektive mobilitetsløsninger - bildeling som case TØI rapport 1218/2012 Nye kollektive mobilitetsløsninger bildeling som case Vibeke

Detaljer

En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk

En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk Av Christin Berg, Stian Brosvik Bayer og Gunnar Thesen IRIS (International Research Institute of Stavanger), P.O.Box 8046,

Detaljer

Rapport. Leger tiden alle sår?

Rapport. Leger tiden alle sår? - Åpen Rapport Leger tiden alle sår? -intervju med pårørende som har mistet ungdom i trafikken "vi er alle trafikkskadde, ikke bare den som er rammet i ulykken" Forfattere Dagfinn Moe Liv Øvstedal SINTEF

Detaljer

Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv. SINTEF Teknologi og samfunn. Trond Foss og Eirik Skjetne

Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv. SINTEF Teknologi og samfunn. Trond Foss og Eirik Skjetne SINTEF A6606 Åpen RAPPORT Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv Trond Foss og Eirik Skjetne SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging April 2008 3 SAMMENDRAG

Detaljer

Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk

Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk Av Christin Berg, Stian Brosvik Bayer og Gunnar Thesen IRIS (International Research Institute of Stavanger) P.O.Box 846, 468 Stavanger Tlf. 51875 E-mail: cb@iris.no,

Detaljer

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Fridulv Sagberg Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet TØI rapport 1386/2014 Skjerpet håndhevelse av helsekrav til førerkort effekt på trafikksikkerhet

Detaljer

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1

N AV I G A R E 2-2 0 0 7 1 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 2-2007 Ulykken som rystet offshorebransjen Side 6-9 Facing the facts on fatigue at sea Side 10-14 Welfare for safety at sea Side 22-23 Martha

Detaljer

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Torkel Bjørnskau TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 TØI rapport 1164/2011 Risiko i veitrafikken 2009-2010 Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele

Detaljer