Hvor intelligent er det med intelligente transportsystemer? Hvilken frihet skal mennesket ha som fører?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor intelligent er det med intelligente transportsystemer? Hvilken frihet skal mennesket ha som fører?"

Transkript

1 Hvor intelligent er det med intelligente transportsystemer? Hvilken frihet skal mennesket ha som fører? Dr. Gunnar D. Jenssen Seniorforsker SINTEF Transportforskning Sikkerhetsdagene 2011 Hva skal til for å få en sikrere vegtrafikk

2 Filosofisk utgangspunkt

3 ANCIENT PREDICTION Carriages without 1885 The first Horseless Gasoline Carriage. Running 20mph. 4 hp engine. (Karl Benz) 1914 The first road signs proposed in Norway (1914) 1930 s Children adapting to traffic, in Harlem horses shall go, And accidents fill the world with woe. Around the world thoughts shall fly In the twinkling of an eye. The world upside down shall be And gold be found at the root of a tree. Through hills man shall ride, And no horse be at his side. Under water men shall walk, Shall ride, shall sleep, shall talk. In the air men shall be seen, In white, in black, in green; Iron in the water shall float, As easily as a wooden boat. Gold shall be found and shown In a land that's now not known. Fire and water shall wonders do, England shall at last admit a foe. The world to an end shall come, In eighteen hundred and eighty one." Shipton's Prophecy,he first published in 1448 in 1448, 2008 Human Adaptation to vehicle technology 2008 In vehicle display of current Speed limit available at all times. (Mercedes Benz) 2008 Human Adaptation to vehicles? 1960 s Happy SAAB owner 2008 Neural network of Advanced Vehicle technology 3

4 Hvor intelligent er det med intelligente transportsystem? Framtidens sikkerhetstiltak i et nullvisjons perspektiv? ULYKKER Opplæring Kampanjer Kontroller Trafikkregulering Vegkonstruksjon Intelligente Transportsystemer TID? Bildesign

5 Bilrevolusjon? Førerstøttesystemene vil gjennomgå en enorm utvikling i funksjon og presisjon (og ikke minst på pris), som igjen vil lede frem til førerløs kjøring. Det vil bli et like stort paradigmeskifte som overgangen til elbiler Kilde: Direktør for Bosh (2011)

6 Prometheus, Diats, Stardust, Cemacs, Claresco, Citymobil, Gofer 6

7 Intelligente Transportsystem (ITS) ITS er Informasjons og kommunikasjonsteknologi anvendt innen vegtransport og kjøretøy Forbedrer transportsikkerhet, trafikkavvikling, miljø, pålitelighet, reisetid og kostnader

8 Tiltak: Tid vs Intensitet diagram Passive sikkerhetssystemer Aktive sikkerhetssystemer 8

9 Hva er Intelligente Transportsystemer? Trafikksystem Intelligente Trafikksystem Passive Trafikksystem... Komfort Kommunikasjon Sikkerhet Navigasjon Logistikk Trafikk system Buss MC Tungbil Personbil Miljø Trafikk system Førerstøtte Samvirkende system I Bilen System Veg Bil system Mellom Biler System

10 Hva er intelligens Evnen til ved tankemidler raskt å møte nye situasjoner på en hensiktsmessig måte Kilde: Psykologisk ordbok

11 Avansert førerstøtte Advanced Driver Assistance Systems (ADAS): Active safety systems which detect and evaluate the vehicle surroundings by complex signal processing Kilde:European code of practice for evaluation of ADAS

12 ADAS Tilgjengelig i dag 1. Driver monitoring 2. Night vision systems 3. Automatic parking 4. Workload management systems 5. Emergency steering assist 6. Brake force display 7. Adaptive headlights 8. Lane departure warning 9. Lane keeping assistance 10. Adaptive cruise control 11. Counter steering assistance 12. Hill decent control 13. Electronic stability control 14. Blind spot detection system 15. Pre collision, collision avoidance and obstacle detection systems 16. Emergency braking assist Systems acting on a range of vehicle dynamics 17. Active whiplash injury risk reduction 18. Airbags 19. Pedestrian impact mitigation 20. Post-crash systems and e-call 21. Automatic speed sign recognition 22. Speed Alert, Intelligent Speed Adaptation (ISA)

13 Fokus på 4 førerstøttesystemer: 1. Intelligent fartstilpasser, ISA (Intelligent Speed Adaptation), med ulik grad av inngripen i i førerens atferd 2. Avansert frontlysregulering, AFS (Adaptive Front Light System) 3. Automatisk avstandskontroll, ACC (Automatic Cruise Control) 4. Antiskrens, ESC (Electronic Stability Control) Hovedspørsmål: Hvordan vil de nye hjelpemidlene påvirke og endre førernes atferd? Hvordan vil slike atferdsendringer kunne virke inn på trafikksikkerheten?

14 Metodisk tilnærming Internasjonale resultater? Dybdeintervju av 12 erfarne førere Spørreskjema svar fra 260 førere Metodiske forsøk i NTNU/SINTEFs kjøresimulator Indikatorer på atferd og atferdendringer: Førerens fartsvalg Sideplassering i kjørebanen Bruk av ratt, bremser og gasspedal Reaksjonstid Atferdsendringer påvist i simulator har gjerne samme størrelsesorden og samme retning som i virkelig trafikk.

15 ADAS - Potensielle sikkerhetsproblemer Passivitet Bruk av ledig kapasitet til andre aktiviteter (sms, tv, mobil med mer.) Understimulering, manglende situasjons bevissthet Out of the loop forårsaket av passiv overvåkning og manglende årvåkenhet Ikke oppmerksom på teknisk svikt og funksjonsfeil Forvirring i forhold til system modus Tap av manuelle kontrollferdigheter (inngripen mindre effektiv ved regresjon til manuell kontroll) Kilder: Stevens (2008), Sheridan and Nadler (2006), Sheridan (2001), Bainbridge (1987)

16 ADAS - Potensielle sikkerhetsproblemer Tillit Overdreven tillit til system: Bremseevne Funksjonsområde Mulighet til å ta inn skrens Mistillit Motstand påvirker bruk, aksept, spredning (dermed sikkerhet) Kontrollerbarhet Stående fast opp glatt bakke Ukjent med betjening

17 ADAS - Potensielle sikkerhetsproblemer Mental modell Misforståelser omkring funksjon, og anvendelsesområde Eksempelvis Bruker ACC uten Stop & Go i bystrøk Tror ACC er antikollisjonssystem Skremt når ACC akselererer når target vehicle forsvinner over bakketopp, rundt sving Ikke vet at du med ABS og ESC bør tråkke bremsen i bånn Fuctional limit-module Incident-Module

18 ADAS - Potensielle sikkerhetsproblemer Atferdstilpasning Utilsiktet atferd: Økt hastighet, redusert avstand, tidsluke aksept m.m. Bruk av ITS støtte til å se på TV Bruk utenfor funksjonsområde Kjører lenger enn forsvarlig (fare for avsovning) Konsentrasjon, årvåkenhet, situasjons bevissthet Avstand til forankjørende, akksept av tidsluke Reiserute, tidspunkt for avreise Vær og føreforhold det kjøres under Transportmiddel

19 Hva kan vi si om sikkerhetseffekten?

20 Problem i forhold til å estimere sikkerhetseffekter Teknologien endrer seg stadig Atferden endrer seg over tid Liten eksponering, ulykkesdata

21 Prediksjoner av nytte by Proxy Oppskrift ( e-impact, Prosper): 1. Innhente empiriske data om atferdsendring fra Field Operational Test (FOT) 2. Oversette observert atferdsendring til prediksjon av prosentvis endring for kjøretøy med systemet 3. Predikere framtidig kjøretøypark, år for år 4. Predikere framtidig kjørestrekning pr kjørertøy, år for år 5. Predikere framtidig endring i ulykkesrate pr km, år for år 6. Predikere systemutbredelse i kjøretøyparken 7. Resultat er ulykker spart pr år Source Carstens (2008)

22 Prediksjon av endring i sikkerhet for Speed Alert Intelligent Speed Adaptation Hvis vi vet endring i kjørehastighet mellom baseline (ingen ISA) og kjøring med informerende ISA an vi kalkulere hvordan risiko endrer seg med ISA Med bakgrunn i data fra ISA-UK prosjektet (London) kalkulerte Leeds University reduksjon i ulykkesrisiko på 19.3%

23 Resultater

24 Antiskrens ESC Virkemåte: Sensorer knyttet til styring, rotasjon og fart på hvert enkelt hjul hvor ønsker føreren å styre bilen? Metoder: Dybdeintervju og kjøring (12 pers), med spørsmål om kjørestil, bruksmåte, erfaring og innlæring Spørreskjema: 213 av 260 med ESC Konklusjoner: Internasjonale studier: % ulykkesred. 50% red. på de ulykker det skal virke på 85 % er meget fornøyd eller fornøyd Noen få: overstyrt passasjer i egen bil 16 % sier at ESC har hindret mulige ulykker

25 Intelligent fartstilpasser - ISA Ulik grad av påvirkning: Informerende ISA begrenset virkning Støttende ISA noe fartsreduksjon Kontrollerende ISA størst fartsreduksjon Andre atferdsendringer: Tendens til å kjøre etter fartsgrensen (neg.) Økende tendens til å vike for fotgjengere (pos.) Konklusjoner: Stort potensial for ulykkesreduksjon, minus 20-25% Utfordring å skape aksept og utbredelse Display Digitalt kart m/fartsgrenser GPS

26 User Acceptence ISA Raising alertness vs Desirable vs Undesir Assisting vs Worthle Likeable vs Iriitati Effective vs Superfl Nice vs Annoying Good vs Bad Pleasant vs Unpleasa Usefull vs Useless 2,0 1,5 1,0,5 0,0 -,5-1,0-1,5-2,0 User Acceptence ACC Raising alertness vs Desirable vs Undesir Assisting vs Worthle Likeable vs Irritati Effective vs Superfl Nice vs Annoying Good vs Bad Pleasant vs Unpleasa Usefull vs Useless 2,0 1,5 1,0,5 0,0 -,5-1,0-1,5-2,0 Mean Mean

27 To ulike simulatorstudier Avansert frontlysregulering - AFS Indikatorer: Fart, sideplassering, rattbevegelser Første rapporterte atferdsstudie av AFS på verdensbasis Farten med AFS utenfor tettbygd strøk var ikke høyere enn uten AFS Farten i tettbygd strøk gikk ned med 1 3 km/t, trolig fordi fotgjengere og hindringer oppdages raskere.

28 Automatisk avstandskontroll ACC Virkemåte: Innstilling av både fartsvalg og avstand til forankjørende Metoder: Dybdeintervju og kjøring (12 personer) Spørreundersøkelse (51 av 260 pers.) Simulatorstudier: Indikatorer: Fart, avstand, pedalbruk Konklusjoner: Reduksjon av høye hastigheter viktig Positiv holdning fra brukerne Noe negativt: kjører litt fortere, sløvende, overraskende hendelser Ingen indikasjoner på hvordan ulykkestallene påvirkes

29 Karakteristika for fem læringsfaser i føreres atferdstilpasning til ADAS Learning Phase Level of experience Behaviour Duration Scenario experience Typical learning Typical problems 1.First encounter Tabula rasa Exploratory Unstable First day < 50km 1 6 hours Limited Interface use HMI related Distraction Distrust 2. Learning Novice Unstable 3 4 weeks < 1000km hours 3. Trust Relatively experienced Relativley stable Most urban, rural road/traffic conditions including day/night driving 1 6 months Most urban, rural road types including day/night driving and many weather conditions 4. Adjustment Experienced Stable 6 12 months All urban rural road types most summer winter conditions 5.Readjustment Expert Very stable >1 2 years All relevant road traffic conditions Controllability Trust Shift of locus of control Functional limitations Malfunction Rarely occurring hazard events System limitations & Malfunction HMI related distraction System limitations Passive monitoring Overreliance Drowsiness Resentment Mistrust Resentment Loss of manual control skills

30 Trender 30

31 Nye sensorer bilen kan se Source: Delphi 31

32 Sensor fusion bilen kan se enda mer Source: Dephi 32

33 Dynamisk Navigasjon Bilen ser alt Source: Vision Zero 33

34 Hva har vi lært, hva vet vi? Metodeutvikling: Forsøk i kjøresimulator er en viktig innfallsport til studier av atferd ISA, ACC og AFS: Lite statistikkdata om ulykker. Metoder for å studere atferd er derfor spesielt viktig Virkninger: Førerstøttesystemer vil bidra til stadig færre ulykker: Antiskrens, ESC: Godt dokumentert Fartstilpasser, ISA: Sterke indikasjoner Avanserte frontlys, AFS: Gode indikasjoner Aut. avstandskontroll, ACC: Svært usikkert foreløpig Systemene forbedrer måten vi kjører på dette senker risikoen, både for fører/passasjerer, og for fotgjengere, syklister og andre

35 Trafikkfarlig atferd kan takles med ITS Høyrisikogrupper : ungdom, eldre, rus, innvandrere) Begrense tilgang til bil: Alkolås Ruslås, Kjøre-hviletid m.m Sikre deg Påminner om bruk av bilbelte, varsel om skjev last, varme bremser, lavt dekktrykk m.m Assistere deg ved normal kjøring, Fart, astand, mørke (ISA, ACC, AFS ) m.m. Varsel ved farlige kjøreforhold og farlig atferd Trøtthetsdvarlser, Vinglevarsler, Blindsonevarsel,, Glatt veg m.m. Se hindringer i tåke, mørke snødrev Ved korreksjon av atferd i kritiske situasjoner Kjørefeltstøtte/holder, Antispinn m.m Ved å ta kontroll når situasjonen og føreren er ute av kontroll Nødbremseassistanse, Antisladd, Anti-rollover, 35

36 Evne til å se potensiell fare (risikopersepsjon)

37 Evne til å pumpebremse. Evne til å ta inn en skrens

38 ITS om barierre

39 Hva vet vi for lite om? Mange andre og nye systemer på trappene: Automatisk varsling av passering av midtlinje Automatisk avlesning av fartsgrenseskilt Sensorer som ser fotgjengere og bremser Tretthetssensorer. Samvirkende system Hvordan skal vi sikre god nok opplæring i virkemåte og begrensninger? Klart behov for dette. Hva blir virkningene av en slik økende robothjelp i bilen? Og, - hva med mennesket i hele dette bildet,..frihet.kjøreglede?

40 Hvilken frihet skal mennsekt ha som fører? Beslutningstøtte eller atferdsstyrende? Utviklingen på sikt går mot system der føreren har mindre mulighet til å kontrollere kjøretøyet Fra kjørefeltvarsel til kjørefeltstøtte Fra kollisjonsvarsel til antikollisjon Fra selvstyrt til overvåker til autonom

41 Evne til å holde oss våken mens vi kjører

42 Evne til å se i mørke 42

43 Kan vi basere oss på frivillighet? Utfordringen er å designe system som brukes av ungdom over tid Et system som ikke aksepteres brukes ikke Et system som ikke brukes har ingen sikkerhetseffekt!

44 Aktører og roller: Hvem gjør hva for å komme dit? Det er en rekke slike teknologier som kan hindre eller redusere konsekvensen av typiske ungdomsulykker Ruslås Trøtthets varslende biler (avsovningsulykker, uoppmerksomhet) Biler som hindrer skrens (eneulykker, møteulykker) Biler som hindrer fartsovertredelse (en rekke ulykkestyper) Selvbremsende biler (påkjøring bakfra, kryssullykker) Biler som holder deg i kjørefeltet (utforkjøring, møte, feltskifte) Nå er slik teknologi også under utprøving/utvikling for MC.

45 Langsiktig strategi Kombinasjon av tiltak Tradisjonelle og utradisjonelle Gå gradvis fram med reguleringer på området Den langsiktige strategien i forhold til røyking med gradvis sterkere regulering er en modell som kan fungere også på den trafikale arena. FOU på førerstøtte som aksepteres av ungdom FOU på førerstøtte som leser føreren Differensiering Ikke alle ungdommer driver med risikoatferd i trafikken. Poenget er ikke å stigmatisere en hel gruppe, men få bukt med et alvorlig problem som rammer mange ungdommer og uskyldig tredjepart.

46 Konklusjoner Bruk av ITS har et betydelig sikkerhetspotensiale... Intelligente transportsystemer kompenserer for mennesklige feil, svekkelser, manglende oppmerksomhet og ukritisk atferd m.m For å ta ut nyttepotensialet er det nødvendig med radikale tiltak som går på bekostning av frihet For noen er framtiden førerløs for andre ulik grad av førerstøtte 46

47 E - transport On demand Order a driverless vehicle by cellphone/pda Trials Antibes 2004 For noen kan framtiden være førerløs for andre varierende grad av førerstøtte 47 10/10/

48 Takk for oppmerksomheten Handbook of Intelligent Vehicles, Springer Nov

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 PROSJEKT I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 Statens vegvesen Utviklingsarbeide i forbindelse med NTP-perioden 2006-2015 JUNI 2003-REGION VEST 1FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN 2 Innhold

Detaljer

En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk

En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk En analyse av unge føreres kjøreatferd og motiver for å delta i et ISA-forsøk Av Christin Berg, Stian Brosvik Bayer og Gunnar Thesen IRIS (International Research Institute of Stavanger), P.O.Box 8046,

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Evaluering av Nullvisjonsprosjektet Delrapport 2: Kjøretøytiltak. SINTEF Teknologi og samfunn. Ragnhild Wahl, Terje Giæver, Trine Marie Stene

Evaluering av Nullvisjonsprosjektet Delrapport 2: Kjøretøytiltak. SINTEF Teknologi og samfunn. Ragnhild Wahl, Terje Giæver, Trine Marie Stene STF50 A07058 Åpen RAPPORT Evaluering av Nullvisjonsprosjektet Delrapport 2: Kjøretøytiltak Ragnhild Wahl, Terje Giæver, Trine Marie Stene SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og -informatikk

Detaljer

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting

Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011. Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting TØI rapport 1171/2011 Sikkerhetseffekter av salting Torkel Bjørnskau Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

Rapport. Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden. Resultater fra forprosjekt. Forfattere

Rapport. Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden. Resultater fra forprosjekt. Forfattere - Åpen Rapport Tiltak for gjenerverv av førerett i prøveperioden Resultater fra forprosjekt Forfattere Marianne Elvsaas Nordtømme Kristin Ystmark Bjerkan An-Magritt Kummeneje Gunnar Deinboll Jenssen Dagfinn

Detaljer

Scenarieverksted Trafikken i 2020 Sluttrapport

Scenarieverksted Trafikken i 2020 Sluttrapport Scenarieverksted Trafikken i 2020 Sluttrapport 1 Trafikken i 2020 Når vi skal diskutere fremtidens teknologier er det lett å feste seg ved nye områder som bioteknologi, nanoteknologi eller kanskje hydrogensamfunnet.

Detaljer

Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? SINTEF Teknologi og samfunn

Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? SINTEF Teknologi og samfunn SINTEF A15711 Åpen RAPPORT Eneulykker og trafikksikkerhet Hvem kjører utfor veien og hvorfor skjer dette? Marianne Elvsaas Nordtømme, Dagfinn Moe, Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

Aktiv og passiv risiko

Aktiv og passiv risiko SINTEF A15755 Åpen RAPPORT Aktiv og passiv risiko Studie av høyrisikogruppene unge- og eldre bilførere med forslag til risikoreduserende tiltak Dagfinn Moe, Marianne Elvsaas Nordtømme, og Liv Rakel Øvstedal

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan. for trafikksikkerhet på veg 2010-2013

Nasjonal tiltaksplan. for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 Innhold Forord 7 Innledning 91 DEL 1 BAKGRUNN OG STRatEGIER 10 1. Visjon, mål og oppfølging 12 1.1 Struktur og oppfølging 12 1.2 Nullvisjonen

Detaljer

ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER

ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER ITS smartere, smidigere og sikrere trafikk UTFORDRINGER ANBEFALINGER LØSNINGER Juni 2014 Jernbanetorget 4A, 0154 Oslo, telefon: +47 24 11 12 30, e-post: firmapost@ofv.no www.ofv.no ITS smartere, smidigere

Detaljer

Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk

Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk Hovedresultater fra ISA-forsøket Ungtrafikk Av Christin Berg, Stian Brosvik Bayer og Gunnar Thesen IRIS (International Research Institute of Stavanger) P.O.Box 846, 468 Stavanger Tlf. 51875 E-mail: cb@iris.no,

Detaljer

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE 1 Læreplan Førerkortklasse B, B kode 96 og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 19.01.2013 2 Om å veilede.at man, når det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremst må passe

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Rapport. Leger tiden alle sår?

Rapport. Leger tiden alle sår? - Åpen Rapport Leger tiden alle sår? -intervju med pårørende som har mistet ungdom i trafikken "vi er alle trafikkskadde, ikke bare den som er rammet i ulykken" Forfattere Dagfinn Moe Liv Øvstedal SINTEF

Detaljer

Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet hvor går grensene?

Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet hvor går grensene? Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet hvor går grensene? Christin Berg, Anett Bjelland og Brita Gjerstad IRIS (International Resarch Institute of Stavanger), P.O.Box 8046, 4068 Stavanger,

Detaljer

Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken?

Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken? SINTEF A11940 Åpen RAPPORT Hvem bruker ikke bilbelte - og hva er årsaken? Dagfinn Moe, Marianne E Nordtømme, Liv Øvstedal, Isabelle Roche-Cerasi og Kristian Sakshaug SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Førerkortklasse B og BE

Førerkortklasse B og BE Håndbok B Håndbok 252 Læreplan Førekortklasse B og BE Veiledning Læreplan Førerkortklasse B og BE 252 12.04 Læreplan Førerkortklasse B og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man,

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens Vegvesen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03562-7 384538 63/5

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statens Vegvesen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-03562-7 384538 63/5 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret:

Detaljer

A10670 - Åpen. Rapport. Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)

A10670 - Åpen. Rapport. Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS) A10670 - Åpen Rapport Personvern og trafikk: Personvernet i intelligente transportsystemer (ITS) Forfattere Liv Øvstedal Lone-Eirin Lervåg Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning November

Detaljer

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Tenåringer i trafikken Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Forord Med dette arbeidet ønsker vi å vise hvilke mekanismer som ligger bak ungdommers innblanding i trafikkulykker i tenårene. Vi

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Erlend Hoksrud Aakre Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Stein Johannessen, BAT Medveileder: Torbjørn Haugen, Statens vegvesen Tomas Levin,

Detaljer

Analyse av trafikkulykker i Trondheim sentrum (Midtbyen) med hovedfokus på fotgjengerulykker og sykkelulykker, samt på strategier og tiltak

Analyse av trafikkulykker i Trondheim sentrum (Midtbyen) med hovedfokus på fotgjengerulykker og sykkelulykker, samt på strategier og tiltak Analyse av trafikkulykker i Trondheim sentrum (Midtbyen) med hovedfokus på fotgjengerulykker og sykkelulykker, samt på strategier og tiltak Lise Clausen Jystad Line Langørgen Bygg- og miljøteknikk Innlevert:

Detaljer

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet Juni 2013 Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2012 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 196 Statens vegvesen, Region

Detaljer