Hva gjør denne dingsen da?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva gjør denne dingsen da?"

Transkript

1 Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende?

2 Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og Dette skyldes: Økt andel av eldre i befolkninga Sterkt økende førerkortandel i de aldersgruppene som etter hvert passerer 70 år Vi ser med andre ord en dobbelt effekt

3 En stor utfordring? Bortimot en femdobling av antallet førerkortinnehavere over 70 år viser at det er en stor endring i alderssammensetningen blant bilførere Dersom det er slik at eldre har høyere ulykkesrisiko enn gjennomsnittet så kan dette bildet bety at vi har et trafikksikkerhetsproblem Spørsmålet som reises i tittelen på dette innlegget er om teknologi i form av moderne og avanserte førerstøttesystemer kan bidra til å håndtere noen av de problemene eldre kan ha i trafikken

4 Hvordan er den eldre trafikanten? Viktig: Eldre er forskjellige slik som alle andre grupper Noen eldre er gode til å kjøre bil, har god helse, og god sjølinnsikt i egne ferdigheter Andre eldre kan være i en tilstand, (for eksempel helsemessig, mentalt og motorisk) der de helst ikke burde kjøre bil Det betyr at dersom gruppetilhørighet alene skal brukes som kriterium for iverksettelse av tiltak så er det stor risiko for at vi bommer og at eldre som er sikre og trygge sjåfører rammes Det å kjøre bil er et viktig gode som har stor betydning for den enkeltes livskvalitet En restriktiv førerkortpolicy kan ha en negativ virkning totalt sett fordi det blir flere eldre som ferdes i trafikken som myke trafikanter i stedet for å kjøre bil

5 «Eldre» i trafikken hva vet vi? Det er mer sannsynlig at eldre skader seg selv i trafikken framfor at de skader andre. Dødsraten for bilførere over 75 år er fem ganger høyere enn gjennomsnittet mens skaderaten er det dobbelte Bakgrunnen for eldres spesielle situasjon i trafikken er blant annet dette: redusert helse og fysikk (for eksempel benskjørhet, men også syn, hørsel, reaksjonsevne, motorikk) mindre bilkjøring noe som gir mindre vedlikeholdstrening av kjøreferdigheter og vi ser hos alle aldersgrupper at ferdighetene synker med mindre de vedlikeholdes jevnlig Eldres dødsrisiko øker betydelig ved overgang fra bil til andre framkomstmidler som sykling, moped, gange fordi bilen gir beskyttelse

6 Eldres «problemer» Analyser av eldres sterke og svake sider som bilførere har vist at de viktigste problemene er følgende: Oppdage andre trafikanter (også myke trafikanter) på veg inn mot kryss samt å vurdere deres avstand og fart Oppdage andre trafikanter ved behov for fletting og feltskifte Oppdage trafikklys og skilt Oppfatte og reagere raskt nok i komplekse trafikksituasjoner Dette er problemer som alle bilførere kan ha i gitte situasjoner og i dårlige øyeblikk

7 Hvordan er ulykkessituasjonen for eldre bilførere i Norge? Eldre bilførere over 65 år deres andel av totalt antall ulykker (alle aldre) pr ulykkestype Ulykkestype Prosentandel (Antall ulykker) Samme kjøreretning: 20 % (1151) Motsatt kjøreretning: 21 % (873) Kryssende kjøreretning: 22 % (1263) Fotgjenger innblandet: 26 % (717) Utforkjøring: 13 % (1011) Andre uhell: 22 % (240) Dette forteller oss at de ulykkene som er det relativt sett største problemet for eldre over 65 år sammenliknet med totalbildet, er ulykker der fotgjenger er innblandet. Det minste problemet ser ut til å være utforkjøringsulykkene Torbjørn Tronsmoen: TryggTrafikk - konferansen 2015

8 Trafikksikkerhetstiltak overfor eldre førere Tiltak kan tenkes på en rekke områder: Opplæring og kjøretrening Utformingstiltak slik at vegsystemet er enkelt å forstå og bruke Avansert førerstøtte/kjøretøyretta tiltak for eksempel forbedret kollisjonssikkerhet, bedre aktive egenskaper (antiskrens, city safety, autobrems etc.) Alle tiltak som har god effekt på eldre førere har også god effekt for alle førere Det er derfor ønskelig å tenke bredt i tilnærminga til tiltak

9 Kjøretøyet ny førerstøtteteknologi Samfunnets «trafikksikkerhetsbehov» har bidratt til å utvikle teknologi som gjør det mulig i langt større grad å ivareta samspillet mellom trafikanten, kjøretøyet og vegen I sin ytterste konsekvens ser vi dette i form av de forsøkene som er gjort med «automatisk kjøring» (for eksempel Googlebilen) Avanserte førerstøttesystemer hjelper føreren slik at kjøreprosessen blir enklere og slik at feil får mindre konsekvenser noe som er helt i tråd med nullvisjonen

10 Effekter av førerstøttesystemer Det er gjort beregninger av effekten av ulike førerstøttesystemer ved implementering på ulike nivåer TØI-rapport 1202/2012 Effektene er til dels store men det er et generelt trekk at det gir relativt marginal effekt dersom tiltaket reserveres såkalte risikogrupper for eksempel dersom alle promilledømte får alkolås sparer vi 4 liv i året hvis alkolås installeres i alle biler sparer vi mellom 30 og 40 liv i året, dersom de som er dømt for fartsovertredelser får ISA sparer vi 1 liv i året hvis alle får det så sparer vi 41 liv i året

11 Effekter forts. Det er altså når systemene gjøres tilgjengelig i alle biler at effektene kommer med full styrke Det betyr kort og godt at gode førerstøttesystemer virker positivt for alle grupper førere ikke bare problemførerne Likevel i denne sammenhengen er spørsmålet: Hvilke systemer svarer best opp til de behov eldre bilførere har?

12 Mange gode systemer er i dag standard Fra 2014 er for eksempel ESP eller antiskrens standard på alle nye biler i Norge (Nye biler har dessuten langt bedre kollisjonssikkerhet enn hva eldre biler har men obs-obs!!! - det er fortsatt store forskjeller (EuroNCAP) Høy kollisjonssikkerhet er viktig for eldre bilister fordi det bidrar til lavere G-belastning på kroppen) I tillegg er det en rekke gode systemer som er tilgjengelige for kjøpere som etterspør slikt utstyr for eksempel: ISA (intelligent fartstilpasning) adaptiv fartsholder (ACC) City safety systemer autobrems - lane departure warning (LDW) programmerbar nøkkel

13 City safety systemer Dette fungerer på den måten at bilen i lave hastigheter identifiserer hindringer som fotgjengere, syklister, andre biler og iverksetter automatisk bremsing dersom ikke føreren selv reagerer Også nå i en del utgaver kombinert med autobrems ved venstresving i kryss i konflikt med møtende kjøretøy

14 https://www.youtube.com/watch?v=gv KRT-atah8

15 Lane departure warning Noe av problemene eldre har henger sammen med feltskifte og fletteproblematikk Det finnes i dag systemer som varsler dersom bilen forlater kjørefeltet uten at blinklyset står på Enkelte systemer registrerer også trafikk som kommer bakfra og kan korrigere bilen inn i eget kjørefelt igjen. Dette er systemer som vil være nyttige for alle førere fordi alle førere kan gjøre feil. Også for eldre førere absolutt nyttig

16 Adaptiv fartsholder (adaptiv cruise-control) med autobrems Dette er et system som ved hjelp av radar «observerer» trafikken foran og tar hensyn til avstanden til forankjørende slik at denne opprettholdes En fordel med slike systemer er at de kan integreres med autobrems slik at bilen selv foretar en nødbrems i tilfeller der føreren ikke reagerer Dette bidrar til å redusere kollisjoner og konsekvensene av en eventuell kollisjon fordi farten blir redusert Effekten av full implementering av slike systemer i Norge er estimert til 37 sparte liv årlig (2012)

17 eller virker dette bare forstyrrende? Slike systemer er laget slik at de dels varsler føreren dersom han ikke griper inn, dels at systemene intervenerer i kjøringa (korrigerer kurs, iverksetter nødbrems automatisk, korrigerer hastighet) Systemene er designet slik at de ikke iverksetter noenting før føreren virkelig trenger det De fleste førere vil derfor ikke ha «daglig kontakt» med systemene mange vil til og med bli tvilende til at de faktisk virker Oppegående førere vil helt naturlig reagere lenge før systemet sier ifra Systemene er derfor designet for de spesielle situasjonene og har liten betydning i den daglige bilkjøringa Torbjørn Tronsmoen: TryggTrafikk - konferansen 2015

18 Seksjon for trafikantadferd Vi skal utgjøre en forskjell ved å bry oss, utfordre og ivareta helheten Torbjørn Tronsmoen: TryggTrafikk - konferansen 2015

Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet hvor går grensene?

Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet hvor går grensene? Handlingsrommet for personvern og trafikksikkerhet hvor går grensene? Christin Berg, Anett Bjelland og Brita Gjerstad IRIS (International Resarch Institute of Stavanger), P.O.Box 8046, 4068 Stavanger,

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Rapport fra spørreundersøkelse 211 INNLEDNING Risikoen ved å kjøre motorsykkel er betydelig redusert de siste 3 årene. I 198 var 4,8 % av alle norske motorsyklister

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB)

KVALITETEN PÅ VEINETTET. Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) KVALITETEN PÅ VEINETTET Riks- og fylkesveier i Norge Utdrag fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) FORORD INNHOLD Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker å bidra til at landets veinett blir bedre. OFVs

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider. Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagassutslipp? TØI-rapport 1027/2009 Forfatter(e): Arvid Strand m fl Oslo 2009, 96 sider Sammendrag: Gir bedre veger mindre klimagass? Rapporten fastslår at spørsmålet om hvorvidt bedre veger gir mindre klimagass i hovedsak

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Temaheft e f r a Ref or m r essur ssent er f or menn Nr 2 (2008) Innhold Innledning 3 Fenomenet 3 Antallet 5 Starten 6 Balansen 8 Nytten 10 Mangfold 12 Brudd

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer