Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018"

Transkript

1 Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for Tillegg til rådmannen sitt forslag til investeringar, side 58 og 60 i budsjettet Investeringsbudsjettet Tekst Kystmuseet, infrastruktur, kaiområde, sjøbu Hellesøy kai, snuplass i samarb. m/statens v Opparbeiding av rasteplassar Toftøy idrettsbane, nyanlegg Rong stadion, nytt dekke Kjøpmannsvågen, områdeplan Sauøy, områdeplan Rongesund, parkeringsplass Rong skule, planlegging permanent nybygg og plan for nytt uteområde Torsvik nord, vatn, avløp, kabling av 22 kw Ny fylkesveg Blom/Naturgassparken "Mulighetsstudie" med Statens vegvesen Idrettshall "Hjeltefjorden Arena" Hjeltefjorden leilighetssenter Toftøy vassverk, plan for rensing Sentrumsområde, opparbeiding av kaifront mot Hjeltefjorden Ballbinge Rong skule Sum tiltak Endringar i rådmannen sitt budsjettforslag side 58 (pkt 3,4 og 5) Side 60 (pkt 5 og 6) Sum endring i rådmannen sitt forslag Sum investeringar inkl. rådmannens forslag inkl. KLP Låneopptak vert regulert i samsvar med behov for investeringar. Endringar og tillegg i budsjettet utover rådmannen sitt forslag 1. Kommunen har som intensjon å sikra vedlikehaldet av Hjelme gamle kyrkje. 2. Arbeidet med ombygging av Små Terna barnehage skal godkjennast igongsett av formannskapet 3. Side 58 i rådmannen sitt forslag: Posten Omsorgsbustad Rong vert tatt ut av denne tabellen. 4. Side 58 i rådmannen sitt forslag: Posten idrettshall går ut. 5. Side 58 i rådmannen sitt forslag: Posten Rong skule mellombels modulbygg vert tatt ut av denne tabellen. 6. Side 60 i rådmannen sitt forslag om investeringar VAR: Posten Vatn overføringsledning Stegavik-Solsvik går ut. 7. Side 60 i rådmannen sitt forslag om investeringar VAR. Posten Vatn overføringsledning

2 Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for Askøy-Øygarden går ut. Tillegg til rådmannen sitt budsjettforslag for drift perioden Tekst Kystmuseet, årleg driftstilskot Den norske kyrkja, årleg løyving Rong Brass, årleg løyving VM i sykling Styrking av kulturadministrasjonen Sum auke Finansiering: Kaier utgår av rådmannens budsjett sjå notat Budsjettnotat til investeringsbudsjettet for endringar frå TVØ og AP. Kystmuseet Løyvinga for 2015 er meint brukt til opprusting av kaiområde, sjøbu, og infrastruktur ifb. med monoment over ADO. Avduking i mai Vidare budsjettering er meint til opprusting av Kystmuseet sitt uteområde med brygger, bygg på kaien og utfylling i sjø sør for kaien m.m. Kystmuseet administrerer tiltaka. Hellesøy kaiområde Opparbeida snuplass på Hellesøy kaiområde med parkeringsplass, samt opprusting av veg fram til kaien, i samsvar med godkjent reguleringsplan. Arbeidet vert eit samarbeidsprosjekt med Statens Vegvesen. Formannskapet skal godkjenne oppstart. Rasteplassar. Opparbeiding av ulike rasteplassar. Kommunestyret ber om ein plan. Formannskapet får fullmakt å godkjenne forslaget til stader for opparbeiding av rasteplassar. Toftøy Idrettsbane Det pågår arbeid med ein områdeplan der gamle Toftøy Idrettsbane ligg. Det skal utarbeidast detaljerte planar for ei bane (9-arbane) med kunstgras og mini friidrettsanlegg i samsvar med kulturplanen. Planen må og omhandla garderobebygg. Det vert vald eit AD-hoc utval som må legga fram ein plan for kommunestyret, i september 2014 Rong stadion Nytt kunstgras må leggast i 2015 og arbeidet skal gjerast i dialog med Skjærgard. Formannskapet får fullmakt å godkjenna oppstart av arbeidet innanfor budsjett. Områdeplanar I kommuneplanen går det fram at det skal utarbeidast ein kommunal områdeplan for Kjøpmannsvågen og Sauøy. Planutvalet får fullmakt å starta arbeidet. Rong Skule Det er eit behov for kommunestyret å få framlagt romprogram med prognose på kostnad for utbygging av Rong skule samt opparbeiding av nødvendig uteareal. Kommunestyret vedtek at det vert oppretta AD-hoc utval for arbeidet. Sak om oppretting av AD-hoc utval skal leggast fram for kommunestyret i første møte i 2015.

3 Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for Torsvik Nord. VA Det skal utarbeidast ein plan for vidareføring av VA + kabling av høgspent. Langs Vågevegen der anlegget er avslutt pt. ca 300 frå Ny vegtrase Blom/Naturgassparken Kommuneplanen for Øygarden omtalar ny vegtrasé frå Blom/Naturgassparken. I samarbeid med Statens Vegvesen vert det utarbeida eit Mulighetsstudie for alternative traséar. Planutvalet får i oppdrag å arbeida fram traseval i samråd med formannskapet, før kommunestyret tek stilling til endeleg traséval. Idrettshall Hjeltefjorden Arena Kommunestyret har valt eit AD-hoc utval og har fått føringar på sitt arbeid vidare. Hjeltefjorden leilegheitsenter. Saka om leilegheitsenter som vart stoppa av kommunestyret vert lagt fram att for kommunestyret i februar Rådmannen får i oppdrag å vurdera privat utbygging. Det vert oppretta eit AD-hoc utval for arbeidet. Toftøy vassverk Kommunestyret ber om at saka om oppdeling av området nord på Dale, til reservevatn vert lagt fram att for kommunestyret. Kommunestyret ber om at det vert utgreia kostnad og muligheiter for eit nytt reinseanlegg ved Toftøy vassverk. Hjeltefjorden sjøfront Det pågår arbeid med endring av reguleringsplanen for Rong senterområde. Det skal utarbeidast ein plan for ein sjøfront med gjestebrygge m.m. Overskotsstein i området må brukast i arbeidet med utfylling. Ombygging av Små Terna Arbeidet med ombygging av Små-Terna skal godkjennast av formmannskapet før igangsetting Hjelme gamle kyrkje Kommunen har som intensjon å sikra vedlikehaldet at Hjelme Gamle kyrkje. Kommunestyret ber Fellesrådet utarbeida ein vedlikehaldsplan med kostnad for nødvendig vedlikehald av kyrkja. Ballbinge Rong skule Opparbeiding av ballbinge ved Rong skule: Dersom Øygarden kommune får tilskot til bingen, vert tilskotet overført til fond. Kommunestyret viser til vedlegg til Budsjett 2014 notat frå Rong skule om ballbinge, datert og eigen innsats. Kaiar Kommunestyret ber rådmannen legga fram sak om sal av kommunale kaier, bortsett for kaiane kommunen har i Naturgassparken, Rongesundet og Stegevika. Formannskapet får fullmakt godkjenna salet. Fiber utbygging Det vert oppretta eit AD-hoc utval som skal vurdera utbygging av fiber i Øygarden.

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Rapport frå AG Kunnskap

Rapport frå AG Kunnskap Rapport frå AG Kunnskap 07.01.09 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 1 av 12 08.10.2013 Rapport frå AG Kunnskap Hallingmoprosjektet side 2 av 12 08.10.2013 1. INNLEIING Arbeidsgruppa Kunnskap

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM Tid: 7. november 2014 kl. 09.30-12.00 Stad: Samarbeidsrådet sitt møterom Tilstades: Renate Klepsvik Odd Harald Hovland Sigve Sørheim Siri Klokkerstuen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 Innhold Del I Innleiing og oversikt... 1 Overordna utfordringar og hovudmål...

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr)

KVAM HERAD. I/PÅ (namn). (gnr/bnr) KVAM HERAD NOTAT FRÅ OPPSTARTSMØTE DEN.. (dato) REGULERING I/PÅ (namn). (gnr/bnr) Gjennomføring av oppstartsmøte er ei lovpålagd oppgåve jf. plan- og bygningslova 12-8. Møtet skal haldast før kunngjering

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

I denne saken legges frem status på byggeprosjekter vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 Status byggeprosjekter desember 2014: Saken gjelder: I denne saken legges frem status på byggeprosjekter

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag

Vegsamband over Ytre Steinsund. Oppgradert kostnadsoverslag Vegsamband over Ytre Steinsund Oppgradert kostnadsoverslag Region vest Leikanger, R.vegktr Utgreiingsseksjonen Dato: 22.02.2012 Innhald 1. Innleiing 2 2. Tidlegare utgreiingar 3 3. Endring i føresetnader

Detaljer