Dramatiker 2013 hvem er du?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dramatiker 2013 hvem er du?"

Transkript

1 Dramatiker 2013 hvem er du?

2 Om undersøkelsen Dramatikerforbundet har gjennomført en medlemsundersøkelse for å bestemme fokus for tiden fremover. Datainnsamlingen foregikk mellom januar Spørreskjema finner du på denne linken. Undersøkelsen ble sendt ut til 320 medlemmer. Antall svar: 183. Dette gir en svarprosent på 57.2% 2

3 DRAMATIKERE 3

4 62% menn og 38% kvinner har svart Gjennomsnittsalder er ca 50 år. Kjønn Alder 62% 26% 28% 23% 23% 38% Kvinne Mann eller eldre 4

5 Flest av oss bor i Oslo, og litt flere av oss har jobbet med teater enn med film Hvor bor du? Film vs. Teater 61% 69% 74% 29% 10% I Oslo I Stavanger, Bergen, Trondheim eller Tromsø Andre steder Film Teater 5

6 Kun 9% har ikke arbeidet som dramatiker siste to år. Har du arbeidet som manusforfatter/dramatiker i løpet av de to siste år? 44% 47% 9% Ja, på heltid Ja, på deltid Nei 6

7 To av tre arbeider kun frilans Hva slags ansettelsesforhold jobber du under? 66% 28% 5% Ansatt på prosjekt Frilans Kombinasjon av prosjektansatt og frilans 7

8 46% tjener under kr Hva er din årlige bruttoinntekt (gjennomsnittlig pr. 3 siste år)? 25% 13% 15% 15% 8% 8% 4% 5% 1% 1% 3% 2% Mindre enn NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK Over 1 Ønsker ikke million NOK å oppgi 8

9 64%har skrevet for scene, 52% har skrevet spillefilm. Hvilke(t) format arbeider du / har du arbeidet innen for? (Flere valg mulig) 64% 52% 43% 28% 32% 29% 25% 15% 9% 16% 5% 9

10 Syv av ti jobber enten kun eller mest med egne ideer Hvordan jobber du med dine prosjekter som manusforfatter/dramatiker? 44% 25% 25% 6% Kun med egne ideer Mest med egne ideer Like mye med egne ideer som andres Mest med andres ideer 0% Kun med andres ideer 10

11 To av tre jobber i varierte samarbeid mest alene og noen ganger sammen med andre I hvilken grad jobber du alene eller samarbeider med andre? 67% 16% 16% 0% Jobber kun alene Mest alene og noen ganger sammen med andre Mest sammen med andre og noen ganger alene Alltid sammen med andre 11

12 Film og scenedramatikere tjener gjennomsnittlig omtrent det samme. De med utdanning fra Filmskolen tjener minst Lønn - Film vs. teater Filmskolen Film Teater SSBs beregninger av gjennomsnittlig årsinntekt i Norge i 2011 var Medlemmer i Dramatikerforbundet tjener mindre, altså 82.4% av gjennomsnittlig årsinntekt. Snittlønn Bransjen Kultur, underholdning og fritid hadde i 2011 en gjennomsnittlig årslønn på , i følge SSB Vi ser at medlemmer av Dramatikerforbundet har en årslønn på 91.7% av gjennomsnittlig årsinntekt i bransjen. Kilde: SSB.no 12

13 En selvlært dramatiker har i dag en høyere inntekt enn fagutdannet. Lønn - Fordelt på bakgrunn Autodidakt Fagutdannet Snittlønn

14 Aldersgruppen år tjener mest, mens den yngste gruppen tjener minst Lønn - Fordelt på alder eller eldre Snittlønn

15 De fleste har annet inntektsgivende arbeid, og to av fem oppgir at andelen er på 2/3 Har du annet inntektsgivende arbeid utover ditt virke som dramatiker? Ca. hvor stor del av din årlige bruttoinntekt kommer fra annet virke enn som dramatiker? 76% 37% 41% 22% 24% Ja Nei Ca 1/3 Ca 2/3 Mer enn 2/3 15

16 65% av filmforfatterne har aldri mottatt royalty. På hvor mange filmer har du fått utbetalt royalty? 65% 14% 11% 7% 0% 3% Ingen Flere enn 4 16

17 DE SOM SKRIVER FOR FILM OG TV 17

18 FILMINSTITUTTET 18

19 73% har mottatt manusstøtte ved NFI. Har du SØKT støtte fra Filminstituttets manuskriptstøtteordning? Har du MOTTATT støtte fra Filminstituttets manuskriptstøtteordning? 56% 36% 37% 44% 28% Ja Nei Ja, i løpet av de 2 siste år Ja, for mer enn 2 år siden Nei 19

20 De fleste har fått støtte til 2-5 prosjekter Hvor mange prosjekter har du fått støtte til? 68% 26% 4% 1% 1 prosjekt 2-5 prosjekter 6-10 prosjekter Mer enn 10 prosjekter 20

21 31% har skrevet manus til spillefilm som har vært i utvikling hos spillefilmkonsulentene Har du skrevet manus til spillefilm som har vært i utvikling hos spillefilmkonsulentene (produksjonsavdelingen)? 69% 31% Ja Nei 21

22 De fleste er fornøyde med samarbeidet med manuskonsulentene, men 18 % oppgir at det er lite tilfredsstillende, vanskelig eller et nødvendig onde Hvordan opplever du det generelle samarbeidet med NFIs manuskonsulenter? 44% 25% 14% 8% 7% 3% Svært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 22

23 Halvparten mener at samarbeidet med spillefilmkonsulentene er tilfredsstillende, men hele 35% er ikke fornøyde. Hvordan opplever du det generelle samarbeidet med NFIs spillefilmkonsulenter? 55% 17% 8% 9% 9% 2% Svært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 23

24 NRK DRAMA 24

25 42% har vært i kontakt med NRK Drama i løpet av de siste fem år, flesteparten gjennom eget prosjekt Har du vært i kontakt med NRK Drama i løpet av de siste fem år? 66% Hvordan har du vært tilknyttet? 58% 42% 34% Ja Nei Med et eget prosjekt Som bidragsyter på andres prosjekt 25

26 48% er fornøyd med sluttresultatet Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med sluttresultatet? 43% 33% 18% 5% Svært fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd Deprimert 26

27 Halvparten forlater prosjektet når manus er ferdig. Er du en del av det kreative teamet gjennom hele prosessen? (Flere valg mulig) 51% 16% 14% 11% 12% Kun til manuskriptet er ferdig Ja, også i valg av regissør Jeg blir tatt med på råd om casting og locations Jeg skriver nye scener underveis i produksjonen Jeg er med hele veien frem til ferdig film 27

28 De fleste mener at de har en viss kunstnerisk frihet. Opplever du at du har kunstnerisk frihet i samarbeidet med NRK Drama? 42% 29% 20% 9% Ja Ja, hovedsaklig Til en viss grad Nei 28

29 PRIVATE PRODUSENTER 29

30 Halvparten har hatt prosjekt i utvikling hos en privat produsent de siste to årene Har du hatt prosjekt i utvikling hos en privat produsent de siste to årene? 53% 47% Ja Nei 30

31 I samarbeidet med private produsenter ser vi i større grad at vi er med hele veien Er du en del av det kreative teamet gjennom hele prosessen? 30% 33% 37% 21% 19% Kun til manuskriptet er ferdig Ja, også i valg av regissør Jeg blir tatt med på råd om casting og locations Jeg skriver nye scener underveis i produksjonen Jeg er med hele veien frem til ferdig film 31

32 44% opplever et likeverdig forhold til regissøren. 23 % opplever at i samarbeid med regissør må de gå på akkord med kunstnerisk visjon. Hvordan er ditt forhold til regissører? 44% 28% 23% Jeg regisserer selv Likeverdig Jeg har full kunstnerisk frihet Jeg må gå på akkord med min kunstneriske visjon 1% 3% Jeg blir fullstendig overkjørt 32

33 OPPSUMMERING FILM/TV 33

34 53% oppgir at NRK Drama følger våre kontrakter. For private produsenter er tallet 39%! Opplever du at Dramatikerforbundets normalkontrakter følges? Ja Delvis Nei 53% 33% 39% 44% 14% 17% NRK Drama Private Produsenter 34

35 NFIs ansatte ses i stor grad på som kompetente, NRK Dramaturger oppleves i større grad som inkompetente Sammenligning - Opplevelse 94% 91% NFI Manuskonsulenter NFI Spillefilmkonsulenter Beslutningstakere regionale filmsentre NRK Dramaturger Private produsenter Store institusjonsteatre Små institusjonsteatre 60% 60% 45% 31% 23% 50% 46% 43% 38% 35% 35% 27% 17% 18% 9% 11% 10% 11% 8% 8% 5% 7% 5% 0% 0% 0% 44% 20% 21% 20% 15% 9% 6% Kompetente Nytenkende Risikovillige Konservative Inkompetente 35

36 DE SOM SKRIVER FOR SCENEN 36

37 STORE INSTITUSJONSTEATRE 37

38 Tre av fire som skriver for teater, har vært i kontakt med et større institusjonsteater i løpet av de fem siste år Har du vært i kontakt med et større institusjonsteater i denne perioden? 76% 24% Ja Nei 38

39 47% av dem fikk betalt for å skrive Har du fått betalt for å skrive? 47% Hvor mange prosjekter har du fått betalt for? 47% 31% 34% 22% 10% 9% 0% Ja, i løpet av de to siste årene Ja, for mer enn to år siden Nei Ingen 1 prosjekt 2-5 prosjekter 6-10 prosjekter Mer enn 10 prosjekter 39

40 Halvparten har blitt antatt. Har du blitt refusert? 51% 41% 8% Ja Ja, underveis i manusarbeidet Nei 40

41 Fire av fem samarbeidet med en dramaturg Har du samarbeidet med dramaturg? 79% 21% Ja Nei 41

42 Det er en jevnt spredning i opplevelsen av samarbeidet, men to av tre er tilfredse Hvordan opplever du det generelle samarbeidet med dramaturgene? 33% 18% 16% 13% 9% 11% Svært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 42

43 SMÅ INSTITUSJONSTEATRE 43

44 37% har vært i kontakt med et av de mindre institusjonsteatre Har du vært i kontakt med et av de mindre institusjonsteatrene de siste fem år? 63% 37% Ja Nei 44

45 En av fire har blitt refusert Har du blitt refusert? 71% 23% 6% Ja Ja, underveis i manusarbeidet Nei 45

46 Det generelle samarbeidet er tilfredsstillende for de fleste, men 19% oppgir at det var mindre tilfredsstillende Hvordan opplever du det generelle samarbeidet med teatret? 32% 34% 19% 10% 3% 2% Vært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 46

47 FRIE GRUPPER 47

48 34% har skrevet for en frigruppe de siste fem årene Har du skrevet for en fri gruppe de siste fem årene? 66% 34% Ja Nei 48

49 Nesten alle har fått betalt for å skrive, og hovedvekten har skrevet mellom 1-5 prosjekter Har du fått betalt for å skrive? Hvor mange prosjekter har du fått betalt for å skrive? 60% 52% 32% 28% 8% 5% 5% 10% Ja, i løpet av de 2 siste årene Ja, for mer enn 2 år siden Nei Ingen 1 prosjekt 2-5 prosjekter 6-10 prosjekter Mer enn 10 prosjekter 49

50 65% mener at de frie gruppene ikke betaler tilstrekkelig for manusarbeidet Mener du de frie gruppene betaler tilstrekkelig for manusarbeidet? 65% 15% 20% Ja Nei Vet ikke 50

51 Det generelle samarbeidet er i stor grad vellykket Hvordan opplever du det generelle samarbeidet? 48% 29% 17% 2% 3% 0% Svært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 51

52 DRAMATIKKENS HUS 52

53 29% har søkt støtte fra Dramatikkens hus. Har du søkt støtte fra Dramatikkens hus? Hvorfor har du ikke henvendt deg til Dramatikkens hus? 71% 71% 29% 16% 5% 8% Ja Nei Ingen grunn Det er for langt unna De er ikke relevante Jeg føler meg ikke velkommen 53

54 Over halvparten av disse har mottatt støtte, da til mellom 1 og 5 prosjekter Har du mottatt støtte? Hvor mange prosjekter har du fått støtte til? 57% 43% 37% 37% 20% 6% 0% Ja, i løpet av de 2 siste årene Ja, for mer enn 2 år siden Nei Ingen 1 prosjekt 2-5 prosjekter Mer enn 5 prosjekter 54

55 69%har aldri fått avslag Har du fått avslag? 69% 31% Nei, jeg har aldri fått avslag Ja, 1-3 avslag Ja, flere enn 3 avslag 0% 55

56 De fleste er tilfreds med samarbeidet. 35% er ikke tilfreds. Hvordan opplever du det generelle samarbeidet med Dramatikkens hus? 33% 20% 22% 13% 13% Svært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 0% 56

57 OPPSUMMERING TEATER 57

58 Frie grupper betaler ikke tilstrekkelig mener flest, mens Dramatikkens hus kommer best ut. Mener du betaler tilstrekkelig? Ja Nei Vet ikke 65% 41% 46% 44% 34% 30% 30% 28% 26% 20% 22% 15% Store institusjonsteatre Mindre institusjonsteatre Frie grupper Dramatikkens hus 58

59 Vi tjener minst når vi jobber med de frie gruppene, men vi er generelt mer fornøyd med samarbeidet med dem enn med store institusjonsteatre og Dramatikkens hus 3,9 Generelt samarbeid 4,3 4,7 3,9 Dette spørsmålet er reversert, slik at 1 = Et nødvendig onde og 6 er Svært vellykket. På denne måten er det mulig å sammenligne snitt. Resultatene kan generelt sett oppsummeres slik: : Fortsett slik! : Bra : Akseptabelt : Lavt : Veldig lavt Siden dette er en omberegning av en semantisk skala, vil ikke snittet være representativt for en skala fra 1-6, men det er allikevel mulig å sammenligne resultater. Store institusjonsteatre Små institusjonsteatre Frie grupper Dramatikkens hus 59

60 KVINNER VS MENN 60

61 Kvinner tjener betydelig mindre enn menn, bare 74% av mannens inntekt Lønn - Kjønn Kvinne (N=68) Mann (N=113) Snittlønn *Tall fra SSB tilsier at kvinner i gjennomsnitt i Norge tjener 85 % av det menn tjener. 61

62 Flere menn enn kvinner har fått betalt for å skrive for et større teater de siste to årene Har du fått betalt for å skrive? Kvinne Mann 58% 34% 37% 29% 26% 15% Ja, i løpet av de to siste årene Ja, for mer enn to år siden Nei 62

63 Kvinner har høyere andel personer som ikke har mottatt royalty i tilknytning til filmer På hvor mange filmer har du fått utbetalt royalty? 77% 59% Kvinne Mann 18% 17% 7% 8% 10% 0% 0% 0% 0% 5% Ingen Flere enn 4 63

64 Noe flere menn enn kvinner jobber heltid Har du arbeidet som manusforfatter/dramatiker i løpet av de to siste år? 47% 49% 45% 39% Kvinne Mann 12% 8% Ja, på heltid Ja, på deltid Nei 64

65 Flest kvinner jobber kombinasjon av prosjektansatt og frilans Hva slags ansettelsesforhold jobber du under? 70% 61% 34% Kvinne Mann 24% 5% 6% Ansatt på prosjekt Frilans Kombinasjon av prosjektansatt og frilans 65

66 Menn jobber i noe høyere grad med spillefilm Hvilke(t) format arbeider du / har du arbeidet innen for? (Flere valg mulig) Nye medier (web, spill etc) 4% 9% Musikkdramatikk 18% 29% Revy/sketsjer 10% 19% Barne- og ungdomsteater 28% 29% Scene Tv-drama Radioteater 31% 32% 40% 45% 63% 66% Mann Kvinne Animasjonsfilm 7% 11% Dokumentarfilm 9% 19% Kort- / novellefilm 28% 29% Spillefilm 46% 56% 66

67 Kvinner har skrevet betydelig mer for en fri gruppe de siste fem årene Har du skrevet for en fri gruppe de siste fem årene? 73% 46% 54% 27% Kvinne Mann Ja Nei 67

68 Frie grupper: Men menn har i større grad fått betalt i løpet av de siste 2 årene Har du fått betalt for å skrive? 79% Hvor mange prosjekter har du fått betalt for å skrive? 55% 48% 42% 42% Kvinne Mann 29% 28% Kvinne Mann 21% 16% 10% 10% 6% 14% 0% 0% 0% Ja, i løpet av de 2 siste årene Ja, for mer enn 2 år siden Nei Ingen 1 prosjekt 2-5 prosjekter 6-10 prosjekter Mer enn 10 prosjekter 68

69 HVOR FORNØYDE ER VI MED FORBUNDET? 69

70 Hovedvekten av respondentene er i kontakt med Dramatikerforbundet to - tre ganger i året. Hvor ofte er du i kontakt med forbundet? 52% 29% 13% 6% Flere ganger i måneden Ca. en gang i måneden 2-3 ganger i året 1 gang i året eller mindre 70

71 63% ønsker rådgivning om rettighetsspørsmål Hva bruker du forbundet til? (Flere valg mulig) 63% 49% 50% 38% 26% 23% 31% 15% 15% 71

72 Hovedvekten av respondentene er fornøyde som det er, men en av fire mener forbundet kan gjøre mer Er det andre ting du mener Dramatikerforbundet kunne gjøre for deg i fremtiden? 77% 23% Nei, det er fint som det er Ja 72

73 Fire av fem opplever at Dramatikerforbundet gjør et politisk arbeid for å forbedre deres vilkår Opplever du at Dramatikerforbundet gjør et politisk arbeid for å forbedre dine vilkår? 81% 16% 3% Ja Nei Vet ikke 73

74 Juridisk rådgivning, bransjeavtaler, stipender og kulturpolitisk arbeid er de viktigste oppgavene til forbundet Hva er etter din mening de tre viktigste oppgavene for forbundet? Juridisk rådgivning/spørsmål om rettigheter 72% Forhandle bransjeavtaler 54% Stipender Kulturpolitisk arbeid Kontraktsarbeid 38% 40% 40% Utviklingsstøtte 21% Årsmøter og fester Manuskonsulentordningen 11% 10% Oversetterstøtte Skriveplassene på Litteraturhuset Leiligheten i Barcelona 1% 1% 3% 74

75 Fire av fem opplever forholdet til Dramatikerforbundet som godt Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Dramatikerforbundet? 46% 34% 18% 0% 2% Svært godt Godt Helt ok Dårlig Jeg har ikke noe forhold til forbundet 75

76 Vi ser at andelen ambassadører er høy. Dette er bra! Vi ser også at menn i større grad er skeptikere enn andre grupper 87% 77% Ambassadører vs. skeptikere Kvinne Mann Ved å se nøyere på spørsmålet Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Dramatikerforbundet? kan man avdekke tilfredshet, og hvilke grupper som er ambassadører eller skeptikere. En ambassadør er et fornøyd medlem, som snakker positivt om Dramatikerforbundet til andre. En skeptiker er misfornøyd, og kan potensielt snakke negativt om forbundet. Målet er derfor å redusere antallet skeptikere og øke antallet ambassadører. 20% 13% 3% 0% Ambassadører Skeptikere Nøytrale Respondentene som oppgir Svært godt og Godt kategoriseres som ambassadører. Respondentene som oppgir Helt ok og Dårlig kategoriseres som skeptikere. 76

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark 2014 Kjell Hines Førsteamanuensis Finnmarksfakultetet Alta 03.07.2014 Innhold Innledning... 3 Tabellfortegnelse... 4 Kapittel

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter Medlemsundersøkelse 2011, Utdrag rapport Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport 1. Introduksjon Rapport fra NSF medlemsundersøkelse 2011. Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med e-post, og vi

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) Norske Dramatikeres Forbund (NDF)

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) Norske Dramatikeres Forbund (NDF) OVERENSKOMST mellom Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) og Norske Dramatikeres Forbund (NDF) Overenskomsten hjemler de generelle bestemmelser som skal gjelde i kontraktsforhold mellom teater og dramatiker.

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side

Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000 mellom Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side og Norske Dramatikeres Forbund på den annen side vedrørende de generelle bestemmelser som

Detaljer

NFIs tolkning av Kulturtesten:

NFIs tolkning av Kulturtesten: NFIs tolkning av Kulturtesten: For at du skal kunne motta tilskudd fra norsk filminstitutt etter Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon av 31.10.16 kapittel 2, 3 og 4 må søknaden din gjelde

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø

Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Innbyggerundersøkelse i Hjuksebø Knyttet til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 43/2017 Tittel: Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS

TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS TIL STYRET OG LEDELSEN PÅ DRAMATIKKENS HUS FRA STYRET I DRAMATIKERFORBUNDET Bakgrunn Styret i Dramatikerforbundet ønsker med dette notatet å komme med innspill til hvordan å oppfylle hovedmålsetningene

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2006200720082009201020112012 Diplomundersøkelsen Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen Likestilling og livskvalitet 27 Øystein Gullvåg Holter (NIKK) Cathrine Egeland (AFI) Helge Svare (AFI) Kort om undersøkelsen Oppdragsgiver: Barne- og likestillingsdepartementet Ca 28 respondenter 41 %

Detaljer

SØKNAD TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KINOFILM VERDEN VENTER (TIDELIGERE DEN NYE FILMEN) KLAGE OVER VEDTAK REF. 11/00457-18/IK/TR

SØKNAD TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KINOFILM VERDEN VENTER (TIDELIGERE DEN NYE FILMEN) KLAGE OVER VEDTAK REF. 11/00457-18/IK/TR Vapen och Dramatik AS v/ Mariken Halle og Clara Bodén Darres gate 20, 0175 Oslo Hinden/Länna-atelieérna AB v/ Kalle Boman og Anna Sohlman Östermalmsgatan 64 114 50 Stockholm Norsk filminstitutt Utviklings-

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2005 Skriftserien nr 5/2006 1. Innledning Her presenteres Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor. Tilsvarende lønnsstatistikk finnes

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2012

Diplomundersøkelsen 2012 1 Diplomundersøkelsen 2012 Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk)

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Diplomundersøkelsen. Om du ønsker rådata, ta kontakt med

Diplomundersøkelsen. Om du ønsker rådata, ta kontakt med 1 Diplomundersøkelsen Diplomundersøkelsen er en årlig undersøkelse av uteksaminerte diplomstudenters arbeidssituasjon. Undersøkelsen er gjort av Bindeleddet NTNU og henter inn besvarelser fra forrige uteksaminerte

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Skuespillere og seksuell trakassering

Skuespillere og seksuell trakassering Skuespillere og seksuell trakassering Survey resultater NTLFs høstseminar, 16. november 2010 telemarksforsking.no 1 Disposisjon Presentasjon av undersøkelsen 5 hypoteser om hvorfor Veien videre telemarksforsking.no

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk Lønnsstatistikk 2016 1 Lønnsstatistikk 2016 Norsk Redaktørforening 1. Innledning I desember 2016 gjennomførte InFact en undersøkelse av lønn og andre arbeidsforhold blant norske redaktører på oppdrag fra

Detaljer

Kjønnsbalansen i norsk film En rapport av Norsk filminstitutt, 201

Kjønnsbalansen i norsk film En rapport av Norsk filminstitutt, 201 Kjønnsbalansen i norsk film En rapport av Norsk filminstitutt, 201 Oppsummering Sett over tid har det vært en positiv utvikling i kjønnsbalansen i norsk film. Det er imidlertid fremdeles et stykke igjen

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN Arkivsaksnr.: 06/ Forslag til vedtak: Saksframlegg BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN Arkivsaksnr.: 06/15324 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar saken om brukerundersøkelse i Hjemmetjenesten til orientering. Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010

Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapport svømmebassengundersøkelsen 2010 Rapporten er levert av TNS Gallup - Norge Oslo 2011 1 Tittel på presentasjon 11. april 2011 Bakgrunn for tilleggsundersøkelsen TNS Gallup har på oppdrag for i løpet

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett

Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat, mai 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2006 Skriftserien nr 4/2007 1. Innledning Forskerforbundets lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor er basert på en spørreundersøkelse til alle medlemmer

Detaljer

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene

Målgruppeundersøkelsen. Målgruppeundersøkelsen. -svar fra elevene Målgruppeundersøkelsen -svar fra elevene Tyrili FoU Skrevet av Tone H. Bergly August 2016 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøkelsen... 3 2. Elevene i Tyrili... 3 2.1 Kjønn, alder og enhet 3 2.2

Detaljer

Norsk Redaktørforening. Lønnsstatistikk 2012

Norsk Redaktørforening. Lønnsstatistikk 2012 Norsk Redaktørforening Lønnsstatistikk 2012 1 Lønnsstatistikk 2012 Norsk Redaktørforening 1. Innledning Høsten 2012 gjennomførte NR-sekretariatet en undersøkelse av lønn og enkelte andre arbeidsvilkår

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: Bindeleddet NTNU. Trondheim, NTNU 8. Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant årets diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse. Undersøkelsen er web basert, og den foregikk i år i

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

2014 Alumniundersøkelsen

2014 Alumniundersøkelsen 2014 Alumniundersøkelsen Alumniundersøkelsen 2014 Bindeleddet-NTNU gjennomfører annethvert år en undersøkelse blant tidligere sivilingeniørstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Innbyggerundersøkelse kommunereform Stor-Elvdal kommune 2016 Gjennomført april/mai for Stor-Elvdal kommune 27. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson

Detaljer

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016

Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 2016 Handel- og reisevaneundersøkelse i Bodø kommune August/september 216 Sentio Research Norge AS Rapport Fredrik Solvi Hoen 9.9.216 Innhold Oppsummering...2 Metode og datainnsamling...3 Feilmarginer...4 Demografiske

Detaljer

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010)

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Bakgrunn Undersøkelse blant innbyggerne i Flora kommune om deres ønsker eller behov for å flytte innen kommunen Gjennomført

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

CAWI Questionnaire. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 partner og advokat/advokatfullmektig-delen

CAWI Questionnaire. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 partner og advokat/advokatfullmektig-delen CAWI Questionnaire Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 partner og advokat/advokatfullmektig-delen Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2015 - partnerdelen version 1 TNS 1 Q030 - Q1 Hvilken

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Ring oss på tlf eller send en epost til

Ring oss på tlf eller send en epost til Har du eller er du i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse? Står du nær noen som strever med en spiseforstyrrelse? Hos ROS kan du snakke med en som forstår. Ring oss på tlf. 948 17 818 eller send en

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Helse- og trivselsundersøkelse (HTU) blant studenter i Stavanger/Sandnes Mars Oppsummering

Helse- og trivselsundersøkelse (HTU) blant studenter i Stavanger/Sandnes Mars Oppsummering Helse- og trivselsundersøkelse (HTU) blant studenter i Stavanger/Sandnes Mars 2015 Oppsummering Om HTU Formålet med undersøkelsen er å kartlegge helse og trivsel blant studenter i Stavanger/Sandnes. Gjennomført

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 20112012201320142015201620172014 Diplomundersøkelsen Innhold Forord Nøkkeltall Lønnsforhold Lønn 2 3 4 Lønn mot kjønn Kumulativ fordeling av lønn 5 Grunnlønn mot teknologiretning Lønn mot arbeidstimer

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Alumniundersøkelsen 2017

Alumniundersøkelsen 2017 Alumniundersøkelsen 2017 Alumniundersøkelsen 2017 Bindeleddet NTNU gjennomfører hvert tredje år en undersøkelse blant tidligere sivilingeniørstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse.

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no 1300 gamere sier sitt En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill Utvalg og metode Metode og utvalg Metode Undersøkelsen er gjennomført via Internett (CAWI). I uke 2 til 2010. Undersøkelsen

Detaljer

Stavanger Hockey Medlemsundersøkelse Kartleggingen er gjennomført på dugnad av Markedsføringshuset AS

Stavanger Hockey Medlemsundersøkelse Kartleggingen er gjennomført på dugnad av Markedsføringshuset AS Stavanger Hockey Medlemsundersøkelse 2016 Kartleggingen er gjennomført på dugnad av Markedsføringshuset AS Om Kundestyrt forbedring Markedsføringshuset har over flere år og sammen med flere av de mest

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer