Dramatiker 2013 hvem er du?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dramatiker 2013 hvem er du?"

Transkript

1 Dramatiker 2013 hvem er du?

2 Om undersøkelsen Dramatikerforbundet har gjennomført en medlemsundersøkelse for å bestemme fokus for tiden fremover. Datainnsamlingen foregikk mellom januar Spørreskjema finner du på denne linken. Undersøkelsen ble sendt ut til 320 medlemmer. Antall svar: 183. Dette gir en svarprosent på 57.2% 2

3 DRAMATIKERE 3

4 62% menn og 38% kvinner har svart Gjennomsnittsalder er ca 50 år. Kjønn Alder 62% 26% 28% 23% 23% 38% Kvinne Mann eller eldre 4

5 Flest av oss bor i Oslo, og litt flere av oss har jobbet med teater enn med film Hvor bor du? Film vs. Teater 61% 69% 74% 29% 10% I Oslo I Stavanger, Bergen, Trondheim eller Tromsø Andre steder Film Teater 5

6 Kun 9% har ikke arbeidet som dramatiker siste to år. Har du arbeidet som manusforfatter/dramatiker i løpet av de to siste år? 44% 47% 9% Ja, på heltid Ja, på deltid Nei 6

7 To av tre arbeider kun frilans Hva slags ansettelsesforhold jobber du under? 66% 28% 5% Ansatt på prosjekt Frilans Kombinasjon av prosjektansatt og frilans 7

8 46% tjener under kr Hva er din årlige bruttoinntekt (gjennomsnittlig pr. 3 siste år)? 25% 13% 15% 15% 8% 8% 4% 5% 1% 1% 3% 2% Mindre enn NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK Over 1 Ønsker ikke million NOK å oppgi 8

9 64%har skrevet for scene, 52% har skrevet spillefilm. Hvilke(t) format arbeider du / har du arbeidet innen for? (Flere valg mulig) 64% 52% 43% 28% 32% 29% 25% 15% 9% 16% 5% 9

10 Syv av ti jobber enten kun eller mest med egne ideer Hvordan jobber du med dine prosjekter som manusforfatter/dramatiker? 44% 25% 25% 6% Kun med egne ideer Mest med egne ideer Like mye med egne ideer som andres Mest med andres ideer 0% Kun med andres ideer 10

11 To av tre jobber i varierte samarbeid mest alene og noen ganger sammen med andre I hvilken grad jobber du alene eller samarbeider med andre? 67% 16% 16% 0% Jobber kun alene Mest alene og noen ganger sammen med andre Mest sammen med andre og noen ganger alene Alltid sammen med andre 11

12 Film og scenedramatikere tjener gjennomsnittlig omtrent det samme. De med utdanning fra Filmskolen tjener minst Lønn - Film vs. teater Filmskolen Film Teater SSBs beregninger av gjennomsnittlig årsinntekt i Norge i 2011 var Medlemmer i Dramatikerforbundet tjener mindre, altså 82.4% av gjennomsnittlig årsinntekt. Snittlønn Bransjen Kultur, underholdning og fritid hadde i 2011 en gjennomsnittlig årslønn på , i følge SSB Vi ser at medlemmer av Dramatikerforbundet har en årslønn på 91.7% av gjennomsnittlig årsinntekt i bransjen. Kilde: SSB.no 12

13 En selvlært dramatiker har i dag en høyere inntekt enn fagutdannet. Lønn - Fordelt på bakgrunn Autodidakt Fagutdannet Snittlønn

14 Aldersgruppen år tjener mest, mens den yngste gruppen tjener minst Lønn - Fordelt på alder eller eldre Snittlønn

15 De fleste har annet inntektsgivende arbeid, og to av fem oppgir at andelen er på 2/3 Har du annet inntektsgivende arbeid utover ditt virke som dramatiker? Ca. hvor stor del av din årlige bruttoinntekt kommer fra annet virke enn som dramatiker? 76% 37% 41% 22% 24% Ja Nei Ca 1/3 Ca 2/3 Mer enn 2/3 15

16 65% av filmforfatterne har aldri mottatt royalty. På hvor mange filmer har du fått utbetalt royalty? 65% 14% 11% 7% 0% 3% Ingen Flere enn 4 16

17 DE SOM SKRIVER FOR FILM OG TV 17

18 FILMINSTITUTTET 18

19 73% har mottatt manusstøtte ved NFI. Har du SØKT støtte fra Filminstituttets manuskriptstøtteordning? Har du MOTTATT støtte fra Filminstituttets manuskriptstøtteordning? 56% 36% 37% 44% 28% Ja Nei Ja, i løpet av de 2 siste år Ja, for mer enn 2 år siden Nei 19

20 De fleste har fått støtte til 2-5 prosjekter Hvor mange prosjekter har du fått støtte til? 68% 26% 4% 1% 1 prosjekt 2-5 prosjekter 6-10 prosjekter Mer enn 10 prosjekter 20

21 31% har skrevet manus til spillefilm som har vært i utvikling hos spillefilmkonsulentene Har du skrevet manus til spillefilm som har vært i utvikling hos spillefilmkonsulentene (produksjonsavdelingen)? 69% 31% Ja Nei 21

22 De fleste er fornøyde med samarbeidet med manuskonsulentene, men 18 % oppgir at det er lite tilfredsstillende, vanskelig eller et nødvendig onde Hvordan opplever du det generelle samarbeidet med NFIs manuskonsulenter? 44% 25% 14% 8% 7% 3% Svært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 22

23 Halvparten mener at samarbeidet med spillefilmkonsulentene er tilfredsstillende, men hele 35% er ikke fornøyde. Hvordan opplever du det generelle samarbeidet med NFIs spillefilmkonsulenter? 55% 17% 8% 9% 9% 2% Svært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 23

24 NRK DRAMA 24

25 42% har vært i kontakt med NRK Drama i løpet av de siste fem år, flesteparten gjennom eget prosjekt Har du vært i kontakt med NRK Drama i løpet av de siste fem år? 66% Hvordan har du vært tilknyttet? 58% 42% 34% Ja Nei Med et eget prosjekt Som bidragsyter på andres prosjekt 25

26 48% er fornøyd med sluttresultatet Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med sluttresultatet? 43% 33% 18% 5% Svært fornøyd Fornøyd Mindre fornøyd Deprimert 26

27 Halvparten forlater prosjektet når manus er ferdig. Er du en del av det kreative teamet gjennom hele prosessen? (Flere valg mulig) 51% 16% 14% 11% 12% Kun til manuskriptet er ferdig Ja, også i valg av regissør Jeg blir tatt med på råd om casting og locations Jeg skriver nye scener underveis i produksjonen Jeg er med hele veien frem til ferdig film 27

28 De fleste mener at de har en viss kunstnerisk frihet. Opplever du at du har kunstnerisk frihet i samarbeidet med NRK Drama? 42% 29% 20% 9% Ja Ja, hovedsaklig Til en viss grad Nei 28

29 PRIVATE PRODUSENTER 29

30 Halvparten har hatt prosjekt i utvikling hos en privat produsent de siste to årene Har du hatt prosjekt i utvikling hos en privat produsent de siste to årene? 53% 47% Ja Nei 30

31 I samarbeidet med private produsenter ser vi i større grad at vi er med hele veien Er du en del av det kreative teamet gjennom hele prosessen? 30% 33% 37% 21% 19% Kun til manuskriptet er ferdig Ja, også i valg av regissør Jeg blir tatt med på råd om casting og locations Jeg skriver nye scener underveis i produksjonen Jeg er med hele veien frem til ferdig film 31

32 44% opplever et likeverdig forhold til regissøren. 23 % opplever at i samarbeid med regissør må de gå på akkord med kunstnerisk visjon. Hvordan er ditt forhold til regissører? 44% 28% 23% Jeg regisserer selv Likeverdig Jeg har full kunstnerisk frihet Jeg må gå på akkord med min kunstneriske visjon 1% 3% Jeg blir fullstendig overkjørt 32

33 OPPSUMMERING FILM/TV 33

34 53% oppgir at NRK Drama følger våre kontrakter. For private produsenter er tallet 39%! Opplever du at Dramatikerforbundets normalkontrakter følges? Ja Delvis Nei 53% 33% 39% 44% 14% 17% NRK Drama Private Produsenter 34

35 NFIs ansatte ses i stor grad på som kompetente, NRK Dramaturger oppleves i større grad som inkompetente Sammenligning - Opplevelse 94% 91% NFI Manuskonsulenter NFI Spillefilmkonsulenter Beslutningstakere regionale filmsentre NRK Dramaturger Private produsenter Store institusjonsteatre Små institusjonsteatre 60% 60% 45% 31% 23% 50% 46% 43% 38% 35% 35% 27% 17% 18% 9% 11% 10% 11% 8% 8% 5% 7% 5% 0% 0% 0% 44% 20% 21% 20% 15% 9% 6% Kompetente Nytenkende Risikovillige Konservative Inkompetente 35

36 DE SOM SKRIVER FOR SCENEN 36

37 STORE INSTITUSJONSTEATRE 37

38 Tre av fire som skriver for teater, har vært i kontakt med et større institusjonsteater i løpet av de fem siste år Har du vært i kontakt med et større institusjonsteater i denne perioden? 76% 24% Ja Nei 38

39 47% av dem fikk betalt for å skrive Har du fått betalt for å skrive? 47% Hvor mange prosjekter har du fått betalt for? 47% 31% 34% 22% 10% 9% 0% Ja, i løpet av de to siste årene Ja, for mer enn to år siden Nei Ingen 1 prosjekt 2-5 prosjekter 6-10 prosjekter Mer enn 10 prosjekter 39

40 Halvparten har blitt antatt. Har du blitt refusert? 51% 41% 8% Ja Ja, underveis i manusarbeidet Nei 40

41 Fire av fem samarbeidet med en dramaturg Har du samarbeidet med dramaturg? 79% 21% Ja Nei 41

42 Det er en jevnt spredning i opplevelsen av samarbeidet, men to av tre er tilfredse Hvordan opplever du det generelle samarbeidet med dramaturgene? 33% 18% 16% 13% 9% 11% Svært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 42

43 SMÅ INSTITUSJONSTEATRE 43

44 37% har vært i kontakt med et av de mindre institusjonsteatre Har du vært i kontakt med et av de mindre institusjonsteatrene de siste fem år? 63% 37% Ja Nei 44

45 En av fire har blitt refusert Har du blitt refusert? 71% 23% 6% Ja Ja, underveis i manusarbeidet Nei 45

46 Det generelle samarbeidet er tilfredsstillende for de fleste, men 19% oppgir at det var mindre tilfredsstillende Hvordan opplever du det generelle samarbeidet med teatret? 32% 34% 19% 10% 3% 2% Vært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 46

47 FRIE GRUPPER 47

48 34% har skrevet for en frigruppe de siste fem årene Har du skrevet for en fri gruppe de siste fem årene? 66% 34% Ja Nei 48

49 Nesten alle har fått betalt for å skrive, og hovedvekten har skrevet mellom 1-5 prosjekter Har du fått betalt for å skrive? Hvor mange prosjekter har du fått betalt for å skrive? 60% 52% 32% 28% 8% 5% 5% 10% Ja, i løpet av de 2 siste årene Ja, for mer enn 2 år siden Nei Ingen 1 prosjekt 2-5 prosjekter 6-10 prosjekter Mer enn 10 prosjekter 49

50 65% mener at de frie gruppene ikke betaler tilstrekkelig for manusarbeidet Mener du de frie gruppene betaler tilstrekkelig for manusarbeidet? 65% 15% 20% Ja Nei Vet ikke 50

51 Det generelle samarbeidet er i stor grad vellykket Hvordan opplever du det generelle samarbeidet? 48% 29% 17% 2% 3% 0% Svært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 51

52 DRAMATIKKENS HUS 52

53 29% har søkt støtte fra Dramatikkens hus. Har du søkt støtte fra Dramatikkens hus? Hvorfor har du ikke henvendt deg til Dramatikkens hus? 71% 71% 29% 16% 5% 8% Ja Nei Ingen grunn Det er for langt unna De er ikke relevante Jeg føler meg ikke velkommen 53

54 Over halvparten av disse har mottatt støtte, da til mellom 1 og 5 prosjekter Har du mottatt støtte? Hvor mange prosjekter har du fått støtte til? 57% 43% 37% 37% 20% 6% 0% Ja, i løpet av de 2 siste årene Ja, for mer enn 2 år siden Nei Ingen 1 prosjekt 2-5 prosjekter Mer enn 5 prosjekter 54

55 69%har aldri fått avslag Har du fått avslag? 69% 31% Nei, jeg har aldri fått avslag Ja, 1-3 avslag Ja, flere enn 3 avslag 0% 55

56 De fleste er tilfreds med samarbeidet. 35% er ikke tilfreds. Hvordan opplever du det generelle samarbeidet med Dramatikkens hus? 33% 20% 22% 13% 13% Svært vellykket Vellykket Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Vanskelig Et nødvendig onde 0% 56

57 OPPSUMMERING TEATER 57

58 Frie grupper betaler ikke tilstrekkelig mener flest, mens Dramatikkens hus kommer best ut. Mener du betaler tilstrekkelig? Ja Nei Vet ikke 65% 41% 46% 44% 34% 30% 30% 28% 26% 20% 22% 15% Store institusjonsteatre Mindre institusjonsteatre Frie grupper Dramatikkens hus 58

59 Vi tjener minst når vi jobber med de frie gruppene, men vi er generelt mer fornøyd med samarbeidet med dem enn med store institusjonsteatre og Dramatikkens hus 3,9 Generelt samarbeid 4,3 4,7 3,9 Dette spørsmålet er reversert, slik at 1 = Et nødvendig onde og 6 er Svært vellykket. På denne måten er det mulig å sammenligne snitt. Resultatene kan generelt sett oppsummeres slik: : Fortsett slik! : Bra : Akseptabelt : Lavt : Veldig lavt Siden dette er en omberegning av en semantisk skala, vil ikke snittet være representativt for en skala fra 1-6, men det er allikevel mulig å sammenligne resultater. Store institusjonsteatre Små institusjonsteatre Frie grupper Dramatikkens hus 59

60 KVINNER VS MENN 60

61 Kvinner tjener betydelig mindre enn menn, bare 74% av mannens inntekt Lønn - Kjønn Kvinne (N=68) Mann (N=113) Snittlønn *Tall fra SSB tilsier at kvinner i gjennomsnitt i Norge tjener 85 % av det menn tjener. 61

62 Flere menn enn kvinner har fått betalt for å skrive for et større teater de siste to årene Har du fått betalt for å skrive? Kvinne Mann 58% 34% 37% 29% 26% 15% Ja, i løpet av de to siste årene Ja, for mer enn to år siden Nei 62

63 Kvinner har høyere andel personer som ikke har mottatt royalty i tilknytning til filmer På hvor mange filmer har du fått utbetalt royalty? 77% 59% Kvinne Mann 18% 17% 7% 8% 10% 0% 0% 0% 0% 5% Ingen Flere enn 4 63

64 Noe flere menn enn kvinner jobber heltid Har du arbeidet som manusforfatter/dramatiker i løpet av de to siste år? 47% 49% 45% 39% Kvinne Mann 12% 8% Ja, på heltid Ja, på deltid Nei 64

65 Flest kvinner jobber kombinasjon av prosjektansatt og frilans Hva slags ansettelsesforhold jobber du under? 70% 61% 34% Kvinne Mann 24% 5% 6% Ansatt på prosjekt Frilans Kombinasjon av prosjektansatt og frilans 65

66 Menn jobber i noe høyere grad med spillefilm Hvilke(t) format arbeider du / har du arbeidet innen for? (Flere valg mulig) Nye medier (web, spill etc) 4% 9% Musikkdramatikk 18% 29% Revy/sketsjer 10% 19% Barne- og ungdomsteater 28% 29% Scene Tv-drama Radioteater 31% 32% 40% 45% 63% 66% Mann Kvinne Animasjonsfilm 7% 11% Dokumentarfilm 9% 19% Kort- / novellefilm 28% 29% Spillefilm 46% 56% 66

67 Kvinner har skrevet betydelig mer for en fri gruppe de siste fem årene Har du skrevet for en fri gruppe de siste fem årene? 73% 46% 54% 27% Kvinne Mann Ja Nei 67

68 Frie grupper: Men menn har i større grad fått betalt i løpet av de siste 2 årene Har du fått betalt for å skrive? 79% Hvor mange prosjekter har du fått betalt for å skrive? 55% 48% 42% 42% Kvinne Mann 29% 28% Kvinne Mann 21% 16% 10% 10% 6% 14% 0% 0% 0% Ja, i løpet av de 2 siste årene Ja, for mer enn 2 år siden Nei Ingen 1 prosjekt 2-5 prosjekter 6-10 prosjekter Mer enn 10 prosjekter 68

69 HVOR FORNØYDE ER VI MED FORBUNDET? 69

70 Hovedvekten av respondentene er i kontakt med Dramatikerforbundet to - tre ganger i året. Hvor ofte er du i kontakt med forbundet? 52% 29% 13% 6% Flere ganger i måneden Ca. en gang i måneden 2-3 ganger i året 1 gang i året eller mindre 70

71 63% ønsker rådgivning om rettighetsspørsmål Hva bruker du forbundet til? (Flere valg mulig) 63% 49% 50% 38% 26% 23% 31% 15% 15% 71

72 Hovedvekten av respondentene er fornøyde som det er, men en av fire mener forbundet kan gjøre mer Er det andre ting du mener Dramatikerforbundet kunne gjøre for deg i fremtiden? 77% 23% Nei, det er fint som det er Ja 72

73 Fire av fem opplever at Dramatikerforbundet gjør et politisk arbeid for å forbedre deres vilkår Opplever du at Dramatikerforbundet gjør et politisk arbeid for å forbedre dine vilkår? 81% 16% 3% Ja Nei Vet ikke 73

74 Juridisk rådgivning, bransjeavtaler, stipender og kulturpolitisk arbeid er de viktigste oppgavene til forbundet Hva er etter din mening de tre viktigste oppgavene for forbundet? Juridisk rådgivning/spørsmål om rettigheter 72% Forhandle bransjeavtaler 54% Stipender Kulturpolitisk arbeid Kontraktsarbeid 38% 40% 40% Utviklingsstøtte 21% Årsmøter og fester Manuskonsulentordningen 11% 10% Oversetterstøtte Skriveplassene på Litteraturhuset Leiligheten i Barcelona 1% 1% 3% 74

75 Fire av fem opplever forholdet til Dramatikerforbundet som godt Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Dramatikerforbundet? 46% 34% 18% 0% 2% Svært godt Godt Helt ok Dårlig Jeg har ikke noe forhold til forbundet 75

76 Vi ser at andelen ambassadører er høy. Dette er bra! Vi ser også at menn i større grad er skeptikere enn andre grupper 87% 77% Ambassadører vs. skeptikere Kvinne Mann Ved å se nøyere på spørsmålet Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Dramatikerforbundet? kan man avdekke tilfredshet, og hvilke grupper som er ambassadører eller skeptikere. En ambassadør er et fornøyd medlem, som snakker positivt om Dramatikerforbundet til andre. En skeptiker er misfornøyd, og kan potensielt snakke negativt om forbundet. Målet er derfor å redusere antallet skeptikere og øke antallet ambassadører. 20% 13% 3% 0% Ambassadører Skeptikere Nøytrale Respondentene som oppgir Svært godt og Godt kategoriseres som ambassadører. Respondentene som oppgir Helt ok og Dårlig kategoriseres som skeptikere. 76

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter Medlemsundersøkelse 2011, Utdrag rapport Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport 1. Introduksjon Rapport fra NSF medlemsundersøkelse 2011. Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med e-post, og vi

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark

Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark Kandidatundersøkelse blant kandidater fra den tidligere Høgskolen i Finnmark 2014 Kjell Hines Førsteamanuensis Finnmarksfakultetet Alta 03.07.2014 Innhold Innledning... 3 Tabellfortegnelse... 4 Kapittel

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) Norske Dramatikeres Forbund (NDF)

OVERENSKOMST. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) Norske Dramatikeres Forbund (NDF) OVERENSKOMST mellom Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) og Norske Dramatikeres Forbund (NDF) Overenskomsten hjemler de generelle bestemmelser som skal gjelde i kontraktsforhold mellom teater og dramatiker.

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen

Likestilling og livskvalitet 2007. Kort om undersøkelsen Likestilling og livskvalitet 27 Øystein Gullvåg Holter (NIKK) Cathrine Egeland (AFI) Helge Svare (AFI) Kort om undersøkelsen Oppdragsgiver: Barne- og likestillingsdepartementet Ca 28 respondenter 41 %

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side

Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000. mellom. Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side Overenskomst for perioden 1. mai 1998-31. desember 2000 mellom Norsk Teater- og Orkesterforening på den ene side og Norske Dramatikeres Forbund på den annen side vedrørende de generelle bestemmelser som

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Skuespillere og seksuell trakassering

Skuespillere og seksuell trakassering Skuespillere og seksuell trakassering Survey resultater NTLFs høstseminar, 16. november 2010 telemarksforsking.no 1 Disposisjon Presentasjon av undersøkelsen 5 hypoteser om hvorfor Veien videre telemarksforsking.no

Detaljer

Diplomundersøkelsen 2014

Diplomundersøkelsen 2014 Diplomundersøkelsen 2014 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder,

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

SØKNAD TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KINOFILM VERDEN VENTER (TIDELIGERE DEN NYE FILMEN) KLAGE OVER VEDTAK REF. 11/00457-18/IK/TR

SØKNAD TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KINOFILM VERDEN VENTER (TIDELIGERE DEN NYE FILMEN) KLAGE OVER VEDTAK REF. 11/00457-18/IK/TR Vapen och Dramatik AS v/ Mariken Halle og Clara Bodén Darres gate 20, 0175 Oslo Hinden/Länna-atelieérna AB v/ Kalle Boman og Anna Sohlman Östermalmsgatan 64 114 50 Stockholm Norsk filminstitutt Utviklings-

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017

Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Strategiplan for Sørnorsk Filmsenter AS 2013 2017 Visjon:( Svaret'på'hva'som'er'typisk'for'Agder'og'Telemark'bør'i' fremtida'være:' De'lager'fantastisk'gode'filmer.' INNLEDNING: SørnorskfilmsenterASbleetablerti2008.Sentereteretoffentligeidaksjeselskapder

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland

Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Tobakksfri skoletid i videregående skoler i Nordland Nordland fylkeskommune har invitert alle elever i videregående skole i Nordland til å svare på en undersøkelse om innføringen av tobakksfri skoletid.

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

31.08.2010 11:59 QuestBack eksport - UNDERSØKELSE FNF

31.08.2010 11:59 QuestBack eksport - UNDERSØKELSE FNF UNDERSØKELSE FNF Publisert fra 22.06.2010 til 31.08.2010 11:58:53 66 respondenter (66 unike) 1. Er du medlem av NFF (Norges Film Forbund)? 1 Ja 77,3 % 51 2 Nei 22,7 % 15 Total 66 Gjennomsnitt 1,23 Standard

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Siri Senje. Frosten September. Originalmanus spillefilm

Siri Senje. Frosten September. Originalmanus spillefilm Siri Senje Frosten September Originalmanus spillefilm Vidarforlaget 2012 Tidligere utgitt Camilla, Stemmen fra de Stummes Leir, Gyldendal, 2009 En Udødelig Mand, Bielenberg, 2006 De Unge Hos Ibsen, Gyldendal,

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Evaluering av Kolslinjen

Evaluering av Kolslinjen Evaluering av Kolslinjen Av Jørgen Emaus Steen og Arild H. Steen Arbeidsforskningsinstituttet Innholdsfortegnelse 1 Hva er Kolslinjen?...3 2 Metode...4 2.1 Om intervjuene...4 2.2 Om intervjupersonene...5

Detaljer

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no

En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill. forbrukerportalen.no 1300 gamere sier sitt En undersøkelse av den norske befolknings forhold til pc/-tvspill Utvalg og metode Metode og utvalg Metode Undersøkelsen er gjennomført via Internett (CAWI). I uke 2 til 2010. Undersøkelsen

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Evaluering av UngdomsBirken sykkel - September 2013

Evaluering av UngdomsBirken sykkel - September 2013 Evaluering av UngdomsBirken sykkel - September 2013 Innledning Denne rapporten er utarbeidet av Markedsføringshuset på bakgrunn av en webbasert markedsundersøkelse av et tilfeldig utvalg av påmeldte deltakere

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Tolkning Kulturtesten:

Tolkning Kulturtesten: Tolkning Kulturtesten: Fra forskriften: Søknaden må gjelde et kulturprodukt. En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier: 1. Manuskript eller litterært

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

"Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016

Kvinner i finans SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 "Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 Styringsgruppen har ordet. Flere kvinner bør velge karriere innen finans Til sammen har vi en lang karriere innen finans, analyse og forvaltning.

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak

BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak Beregnet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Dokument type Rapport Dato Mars 2014 BRUKERUNDERSØKELSE Barn i statlige og private barneverntiltak BRUKERUNDERSØKELSE BARN I STATLIGE OG PRIVATE BARNEVERNTILTAK

Detaljer

INTERNASJONALT SAMISK FILMSENTER AS (ISF) Retningslinjer for Internasjonal Samisk Filmsenter AS med generelle og særlige vilkår for tilskudd

INTERNASJONALT SAMISK FILMSENTER AS (ISF) Retningslinjer for Internasjonal Samisk Filmsenter AS med generelle og særlige vilkår for tilskudd INTERNASJONALT SAMISK FILMSENTER AS (ISF) Retningslinjer for Internasjonal Samisk Filmsenter AS med generelle og særlige vilkår for tilskudd RETNINGSLINJER FOR INTERNASJONALT SAMISK FILMSENTER AS (ISF)

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse. Mars 2012 Totalrapport

Medarbeiderundersøkelse. Mars 2012 Totalrapport Medarbeiderundersøkelse Mars 2012 Totalrapport Medarbeiderundersøkelse 23.04.2012 Om undersøkelsen Undersøkelsens formål er å innhente et informasjonsgrunnlag om sentrale arbeidsmiljøfaktorer og å bruke

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Notater. Marit Lorentzen og Trude Lappegård. Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn 2009/42. Notater

Notater. Marit Lorentzen og Trude Lappegård. Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn 2009/42. Notater 2009/42 Notater Marit Lorentzen og Trude Lappegård Notater Likestilling og deling av omsorgsoppgaver for barn Forskningsavdelingen/Gruppe for demografi og levekårsforskning Innhold 1 Innledning... 2 2

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 16.04.2013 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/13 Sak 6/13 REFERATSAKER LIKESTILLINGSRAPPORT 2012

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Resultater Partssammensatt utvalg 4. mars 2014 Svarprosent 2013: 3 70 inviterete /2 47 svar 2012: 3 337 inviterete /2 369 svar 2013 69 % 2012 71 % 2011 64 % 0 10 20 30 40

Detaljer