Diplomundersøkelsen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diplomundersøkelsen 2014"

Transkript

1 Diplomundersøkelsen 2014

2 Forord Indøk Sør har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2014 ved Industriell økonomi og teknologiledelse ved Universitetet i Agder, UiA. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de tidligere studentene sin arbeidssituasjon etter endt utdanning. Alle lønns- og arbeidsforhold som er spurt om i undersøkelsen gjelder for arbeidsåret Undersøkelsen har foregått per e- mail der representantene har mottatt et dokument med spørreskjema, for så å returnere disse mer svar. 25 studenter ble kontaktet, og 15 responderte. Det gir en svarprosent på 60 % fordelt på 5 kvinner og 10 menn. Dette er en økning fra fjorårets svarprosent på Diplomundersøkelse som var 57 %. Indøk Sør takker alle som tok seg tid til å svare på denne undersøkelsen. Det tas forbehold om at de tidligere studentene som deltok i undersøkelsen besvarte spørsmålene med ærlighet. Rettigheten til bruk av undersøkelsen ligger hos Indøk Sør. Spørsmål knyttet til undersøkelsen kan rettes til Ole Bentsen ved Indøk Sør 1

3 Innholdsfortegnelse LØNNSFORHOLD... 3 Kjønnsfordeling... 5 Lønn med hensyn til verv... 6 BRANSJE... 7 JOBBSITUASJON... 8 INDØKSTUDIET Faglig profil Karakterer VERV I STUDIETIDEN UTENLANDSOPPHOLD VURDERING AV INDØK- STUDIET

4 Lønnsforhold I denne undersøkelsen er det operert med grunnlønn og totallønn. Med grunnlønn menes bruttolønn uten eventuelle tillegg som overtid og bonuser. Det er tatt utgangspunkt i den grunnlønnen kandidatene har fått oppgitt i kontrakten ved jobbstart. Med totallønn menes bruttolønn ilagt overtid og bonuser som er forventet i det kommende året. Gjennomsnittlig grunnlønn Grunnlønn Min Median Gj.snitt Maks Andel NOK Tall fra fjorårets Diplomundersøkelse viste en gjennomsnittlig grunnlønn på Kr ,-. Det betyr at gjennomsnittlig grunnlønn har økt med Kr ,-. Det har også vært en økning i laveste og høyeste grunnlønn. I 2013 var disse henholdsvis Kr ,- og Kr ,-. Det vil si at laveste og høyeste grunnlønn er økt med henholdsvis Kr og Kr ,-. 3

5 Gjennomsnittlig totallønn Totallønn Min Median Gj.snitt Maks Andel NOK Med tillegg som overtid og bonuser øker årslønnen til kandidatene med Kr ,-. 4

6 Kjønnsfordeling Gj.snitt grunnlønn Mann Kvinne Gj.snitt grunnlønn Gj.snitt totallønn Mann Kvinne Gj.snitt totallønn Mennene i undersøkelsen viser seg å tjene Kr 3 500,- mer enn kvinnene i grunnlønn. Når det gjelder totallønn tjener mennene Kr ,- mer enn kvinnene. 5

7 Lønn med hensyn til verv Lønn fordelt med hensyn til verv i studietiden Grunnlønn Totallønn Uten verv Med verv Grafen viser at de som hadde verv i studietiden tjener Kr ,- mer i grunnlønn enn de som ikke hadde verv. Det samme gjelder for totallønn der de med verv tjener Kr ,- mer enn de som ikke hadde verv. 6

8 Bransje I grafene nedenfor vises fordelingen av gjennomsnittlig grunnlønn og totallønn fordelt på de bransjene de uteksaminerte jobber i Gj.snitt grunnlønn fordelt på bransje IT Energi Petroleum Bygg & Anlegg Konsulent Industri Annet Andel NOK Gj.snitt totallønn fordelt på bransje IT Energi Petroleum Bygg & Anlegg Konsulent Industri Annet Andel NOK

9 Jobbsituasjon Avsnittet som følger tar for seg hvordan jobbsituasjonen til de uteksaminerte er. Det vil si når de fikk jobb, hvilken arbeidssituasjon de har og hvor tilfredse de er. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 10 % 0 % Har ikke fått jobb Når kandidatene >ikk jobb 4.klasse eller tidligere Vår 5.klasse Etter endt studie Prosent 0 % 7 % 67 % 27 % Grafen viser at 74 % av kandidatene fikk jobb før endt studie. I år er det ingen som oppgir at de ikke fikk jobb. Undersøkelsen tar ikke for seg hvor lang tid etter studiet det tok for de resterende å få jobb. 35 % 30 % 25 % 15 % 10 % 5 % 0 % Hvilken bransje kandidatene jobber IT Energi Petroleum / Offshorete knologi Bygg og Anlegg Konsulent/ Rådgivning Industri Annet Prosent 7 % 7 % 13 % 33 % 7 % 7 % 27 % Oversikten viser bransjefordelingen for kullet Det er to bransjer som utmerker seg der bygg og anlegg tiltrekker seg 33 % og andre bransjer med 25 %. 8

10 Hvor i landet kandidatene jobber 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 10 % 0 % Oslo Kristiansand Kongsberg Telemark Prosent 67 % 7 % 7 % Fordelingen av arbeidssted viser at de uteksaminerte i hovedsak fikk jobb i Oslo og Kristiansand. Flere av de uteksaminerte har jobber der reising er inkludert, men det er stedene som går frem av grafen som er hovedsetet. Var jobben du >ikk førstevalget? 80 % Ja Nei 80 % oppgir at jobben de fikk var førstevalget. Neste graf illustrerer hvor mye kandidatene jobber. 9

11 Antall arbeidstimer pr. uke 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 10 % 0 % 45 timer 43 timer 42 timer 40 timer 37,5 timer Prosent 7 % 7 % 7 % 13 % 67 % Hele 67 % jobber 37,5 timer i uka. Et mindretall av utvalget på 34 % jobber fra 40 til 45 timer i uka. Tilfredshet med jobbsituasjon 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 10 % 0 % Svært utilfreds Utilfreds Tilfreds Svært tilfreds Prosent 0 % 0 % 80 % Grafen viser at samtlige kandidater er tilfreds eller svært tilfreds med sin jobbsituasjon. 10

12 Indøkstudiet Dette avsnittet tar for seg hvilke bachelor studier kandidatene har tatt før Indøk studiet, karakterer på masteroppgave og gjennomsnitt på studiet, forhold rundt verv og utveksling og til slutt en vurdering av Indøk studiet. Faglig profil 60 % 50 % 40 % 30 % 10 % 0 % Bachelor studie før master Indøk Fornybar Energi Bygg Data Mekatronikk Maskin Prosent 27 % 53 % 7 % 7 % 7 % Grafen viser hvilke bachelor studier de eksaminerte har tatt før Indøk studiet. Det viser seg at studieretningene fornybar energi og bygg dominerer. Karakterer Karaktersnitt på masterstudiet 53 % 27 % A B C Karaktersnittet på studiet har hovedvekt i B. Det er fire A, tre C er og resten B. 11

13 Karakter på masteroppgave 0 % 8 % 38 % 54 % A B C D Oversikten viser hvilke karakterer studentene endte opp med på masteroppgaven. 12

14 Verv I studietiden Andel som hadde verv i studietiden 27 % 73 % Ja Nei Grafen viser at 73 % hadde verv i løpet av studietiden. Utenlandsopphold Andel som har vært på utveksling 60 % 40 % Ja Nei Det viser seg at 40 % av studentene var på utveksling i løpet av studietiden 13

15 Fordeling av utveksling pr. land 17 % USA 83 % Australia Av de som utvekslet var USA det mest populære valget. Grafen er også representert med Australia som et mulig land å utveksle til. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 10 % 0 % Faglig utvikling under utenlandsopphold Svært liten grad Liten grad Middels grad Stor grad Svært stor grad Prosent 0 % 0 % 17 % 67 % 17 % Kandidatene mener i stor grad at de har hatt en faglig utvikling i sitt utvekslingsår. 14

16 Vurdering av Indøk- studiet 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 10 % 0 % I hvilken grad de uteksaminerte føler studie har gitt dem kompetansen de trenger Uenig Litt uenig Delvis enig Enig Prosent 7 % 0 % 60 % 33 % Denne grafen viser i hvilken grad de uteksaminerte føler kompetansen de fikk med seg fra studiet fungerer i arbeidslivet. En kandidat mente at studiet ikke hadde gitt den kompetanse som trengtes, mens de resterende har fått utbytte av det de lærte på Indøk- studiet. Andel som ville valgt Indøk studiet igjen 7 % 93 % Ja Nei 93 % av kandidatene ville valgt Indøk- studiet igjen. En kandidat ville ikke valgt samme studieretning. 15

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer

Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer Overgang fra ledighet til arbeid i ulike konjunkturer AV FRØYDIS BAKKEN OG MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG Med bakgrunn i to analyser gjennomført av NAV høsten 2007, belyser denne artikkelen hvordan forholdene

Detaljer

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport

Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Evaluering av undervisningsprosjektet Alle har en psykisk helse Sluttrapport Januar 00 Evaluering av prosjektet Alle har en psykisk helse INNHOLD: Side Om undersøkelsen Oppsummering Resultater fra elevundersøkelsen:

Detaljer

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE)

7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) 7 VARIASJONER MELLOM GRØNNE OG ORDINÆRE HUSHOLDNINGER (BIVARIAT ANALYSE) I forrige kapittel viste vi hvordan egenskaper ved individene, husholdningene og utforming av boligene med dens fysiske nærstruktur

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter Reports 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad og Hilde Lidén Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapporter 2015/1 Kenneth Aarskaug Wiik, Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén

Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune v/ Utviklings- og kompetanseetaten Leif E. Moland Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Rapportering til Oslo kommune

Detaljer

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport

Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Jo Saglie og Signe Bock Segaard Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer