Evalueringsrapport Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evalueringsrapport Hvor mange glass tåler barnet ditt?"

Transkript

1 Evalueringsrapport Hvor mange glass tåler barnet ditt? Fokusuke og Miniøya sommeren

2 Innledning Denne evalueringsrapporten oppsummerer hva som ble gjort av holdningsskapende arbeid med kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? i henholdsvis AV-OG-TIL-kommunene i fokusuka og gjennom kampanjearbeidet knyttet opp mot Miniøya sommeren INNLEDNING... 2 HVORFOR SAMVÆR MED BARN TEMA PÅ SOMMEREN?... 3 SAMARBEIDSPARTER... 3 FORARBEID... 3 Kampanjeelementer... 3 Brosjyrer... 3 Sitteunderlag... 5 Annet kampanjeutstyr til lokalt bruk... 6 Annonsemateriell... 6 Film... 7 Mediestrategisk arbeid... 8 Statistiske undersøkelser... 8 IVERKSETTELSEN... 9 Direkte dialog med målgruppa... 9 Fokusuke i AV-OG-TIL-kommunene... 9 Eksempler på lokal aktivitet... 9 Miniøya MEDIER Instagram Facebook Medier Et utvalg av medieoppslagene i sommer: OPPSUMMERING

3 Hvorfor samvær med barn tema på sommeren? Nordmenn drikker mest i de tradisjonelle ferieperiodene og særlig på sommeren. Da har man fri fra forpliktelser, trenger ikke å stå tidlig opp eller å kjøre til jobb, det er varmt og lange, lyse kvelder, og man ønsker å markere ferien og å unne seg noe ekstra. En spørreundersøkelse Ipsos MMI har gjort for AV-OG-TIL, viser at cirka 80 prosent av befolkningen mener at man bør la være å drikke sammen med barn. Til tross for dette oppgir omlag annenhver voksen at de drikker hver dag i sommerferien med barn og unge til stede. Tall viser også at mange har et forholdsvis høyt alkoholforbruk i samvær med barn. Sommerferien er en tid hvor gjerne hele familien er samlet for hygge og gode opplevelser. Her ligger det et paradoks, fordi for voksne betyr også dette ofte også inntak av alkohol. Med kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? ønsker AV-OG-TIL å øke refleksjonsnivået i befolkningen når det gjelder alkoholbruk i samvær med barn. Samarbeidsparter Kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? har vært til stede på Miniøya i flere år, og dette har vært et godt samarbeid som har gitt gode resultater. Miniøya er en arena der målgruppa nås svært presist siden barnefamilier oppsøker festivalen for samvær på barnas premisser. Derfor ble samarbeidet med Miniøya videreført også i AV-OG-TIL har også tett samarbeid med flere kommuner, og i AV-OG-TIL Lokalt avvikles det hvert år en egen fokusuke for AV-OG-TIL-kommunene. Temaet i årets fokusuke var samvær med barn og kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? Forarbeid Kampanjeelementer Brosjyrer Brosjyremateriellet ble innen kampanjeperioden revidert for å skape fornyelse, blant annet fordi det i tilknytning til jul 2012 ble distribuert et stort opplag av brosjyrer. Den nye brosjyren fikk beholde hovedtemaet og kampanjeideen til Hvor mange glass tåler barnet ditt?. Bruk av alkovett i samvær med barn og unge ble vektlagt. I tillegg ble bruk av facebook sterkt kommunisert, med et spørsmål om «Hvor går grensen din?», og en oppfordring om å gå inn på facebook å diskutere drikkegrenser rundt barn og unge. Brosjyremateriellet ble laget i både bokmåls- og nynorskversjon, med tanke på lokal tilpassing for AV- OG-TIL-kommunene. Med nytt profilbilde og nye farger fremsto brosjyren som ny og aktuell. I den 3

4 nye brosjyren er budskapet lettere tilgjengelig med kortere tekst, mens budskapet er det samme som tidligere. Revideringen betyr også at trykkekostnader og portokostnader går ned. I utviklingen av kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? i 2010 ble det invitert inn eksperter på ulike områder som psykologi, rus, kommunikasjon og opinionsdannelse, for å komme med sine synspunkter på kampanjens budskap og kommunikasjon. I forbindelse med revideringen hadde AV- OG-TIL møte med referansegruppen, som gav innspill til innhold, utforming og gjennomføring av kampanjen. (Referansegruppa består av Sonja Mellingen Psykologspesialist, Høyskolen i Bergen, Frid Hansen Fagsjef, Borgestadklinikken, Gro Elin Hansen Leder Fagråd kompetanse, Kommunikasjonsforeningen, Ellen Ramvi Postdoktor, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger, Ragnar Waldahl Professor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO og Kari Randen Daglig leder AV-OG-TIL). 4

5 Sitteunderlag Før årets sommerkampanje ble det produsert sitteunderlag som premie for quiz eller annet kampanjearbeid. Dette er en kampanjeeffekt som passer godt til temaet, det innbyr til trivelig samvær mellom voksne og barn både sommer og vinter, og er en typisk gjenbrukseffekt. Denne type kampanjeeffekt øker også synligheten på utendørsarrangementer og festivaler. Det ble produsert sitteunderlag i god kvalitet med budskap på begge sider, i både nynorsk og bokmålsutgave. 5

6 Annet kampanjeutstyr til lokalt bruk Siden ny brosjyre og annonse beholdt samme skrifttype i kampanjenavnet som tidligere år, kunne rollups, plakater og andre effekter fra tidligere år også benyttes videre. I tillegg ble det i til fokusuka i AV-OG-TIL-kommunene tilbudt penner, ballonger og drops som utdelingseffekt i forbindelse med lokale arrangementer, og t-skjorter til «uniformering» av lokale aktører som skulle ut å prate med folk lokalt. Det ble også laget quiz på bokmål og nynorsk samt forslag til artikkel om temaet til kommunenes hjemmesider. Annonsemateriell Det ble utarbeidet annonsemateriell til Miniøya sitt programhefte, og til lokal annonsering i kommunenes aviser. Tre innrykk i: Agder, Avisa Nordland, Budstikka, Firda, Hallingdølen, Hordaland Folkeblad, Hordaland, Indre Akershus Blad, Os og Fusaposten, Ringerikes Blad, Romerikes Blad, Røyken og Hurum Avis, Sarpsborg Arbeiderblad, Solabladet, Sunnhordland, Tysnes, Tønsberg Blad, Ytre Sogn Avis og Østlandsposten. Noen aviser dekker flere AV- OG-TIL-kommuner. Begge annonsene med oppfordringen om å diskutere grensen for drikking rundt barn og unge på Facebook.com/avogtil Miniøyas annonse med teksten «Barn trives best med edru voksne. Derfor serveres det ikke alkohol på MINIØYA.» Og en ekstra invitasjon til sosiale medier med: «Bli med i vår instakonkurranse: Tagg bildet #alkovett og få en premie i teltet vårt!». 6

7 Film Det ble også laget en filmsnutt. Hovedpoenget med filmen var å få foreldre til å tenke tilbake på sine egne barndoms somre og å gi dem en oppfordring om å skape gode minner for sine barn i sommer. Filmen er primært laget til bruk på AV-OG-TIL sin Facebookside, der kampanjen ble spredt ved at folk «likte» filmen og ble med og delte den videre i sitt nettverk på sosiale medier. Det ble også laget facebook- annonser som promoterte filmen. Ved klikkbar film i annonsen kan filmen spilles av direkte i et større bilde. Filmen er produsert av kommunikasjonsbyrået M&L, etter ide fra AV-OG-TIL. Screenshot fra filmen under. 7

8 Mediestrategisk arbeid I forkant av kampanjen ble det utarbeidet mulige pressevinklinger for å få best mulig pressedekning i ulike nasjonale og lokale medier. Det ble drøftet ulike mulige vinklinger, og skrevet og solgt inn pressemeldinger til bl.a. VG, TV2 Nyhetskanalen og God Morgen Norge. Medieplanene ble presentert og koordinert med Helsedirektoratet. Det ble også skrevet pressemeldinger med lokaltilpasset informasjon for de kommunene som ønsket dette. AV-OG-TIL-koordinator eller andre lokale aktører sto som talspersoner, i tillegg til daglig leder Kari Randen. Statistiske undersøkelser Som en del av det mediestrategiske arbeidet ble det via Ipsos MMI spurt et representativt utvalg av befolkningen om deres opplevelser og holdninger til alkoholbruk i samvær med barn respondenter over 15 år ble intervjuet over telefon. Dette er viktig i budskapsutformingen for å kjenne målgruppa som skal nås, i tillegg til at det også er en svært viktig faktor i mediearbeidet for å få redaksjonell omtale. I de lokale pressemeldingene ble det benyttet tall fra de faste undersøkelsene som gjøres hvert år via Ipsos MMI som del av den store norske forbrukerundersøkelsen. Her hentes det inn ekstra respondenter fra AV-OG-TIL-kommunene. I pressemeldinger til kommuner refereres det til holdningstall basert på enten innbyggerne i kommunene, eller innbyggerne i fylket, for å gi de lokale avisene en lokal vinkling. 8

9 Iverksettelsen Direkte dialog med målgruppa Fokusuke i AV-OG-TIL-kommunene Fokusuka 2013 ble for første gang avviklet før sommeren (uke 21, mai), istedenfor på høsten. Denne endringen ble gjort fordi det har vært ønsket fra flere kommuner å flytte den til sommerværet, i tillegg til at man slik kan unngå en svært hektisk høst for kommunene og sekretariatet med tanke på andre kampanjer som også skal avvikles. At temaet i årets fokusuke skulle være samvær med barn og kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? ble fastsatt på energisamlingen for AV-OG-TIL-kommunene som gikk av stabelen i mars. På energisamlingen ble det også satt av tid til lokal planlegging av fokusuka. Det ble som tidligere år, åpnet for at kommunene så an hvilke arenaer eller lokale arrangementer som var egnet til å fronte budskapet lokalt, og at man derfor også sto fritt til å legge kampanjearbeidet til arrangementer i forkant eller etterkant av uke AV-OG-TIL-kommuner var aktivt med i årets fokusuke og bestilte materiell til bruk lokalt. Over 5000 brosjyrer og over 1700 tatoveringer er blant annet bestilt for å sette temaet på dagsordenen lokalt. Materiellbestilling sees i tabellen. Eksempler på lokal aktivitet Arenaer kommunene gjorde kampanjen og temaet synlig på var bl.a. helsestasjon, barnehage, småskole, møte v/korus og andre kommuner, legekontor, rådhus, kino, bibliotek, familiens hus, lokale bedrifter, voksenopplæringen, lokale festivaler/«dager». Noen smakebiter på planlegging og gjennomføring i AV-OG-TIL-kommunene: 9 - Eg og Katrine legg planar for fokusveka. Ho hadde god ide om å besøke barnehagane så kanskje vi kan samarbeide. I tillegg skal vi ha Bergensklinikkane på besøk 24. og 25. mai med MI kurs. Her skal eg markere fokusveka for det er deltakarar frå mange andre kommunar, så då kan dei oppdage dåke :-) Tenkte å gje halvparten til barnehagen v/besøk. Gler oss til fokusveka :) Ønsker 50 sitteunderlag (tenkte å gje halvparten til barnehagen v/besøk) (Fra Nina i Hyllestad og Katrine i Fjaler)

10 - Tiltak i Kvam i fokusveka er: Utlevering av brosjyre + nokre effektar til foreldre i barnehage og klasse, Brosjyre + plakat på offentlege kontor/ legekontor/ helsestasjon m m, «annonse» på infoskjerm på legekontor og rådhus (Me har infoskjermar (tv) på alle legekontor + på rådhuset skulle gjerne hatt ein «annonse» på nynorsk som kunne rulle over skjermen innimydlo! Ein filmsnutt uten lyd eller eit stillbilete! Har de noko sånt??), Me vil vise gratis kino med filmen «Kompani Orheim» torsdag (der me må ha kinoreklamen dykkar tilsendt, som me vil vise i forkant og i etterkant av Kinoen + alle besøkande får utlevert brosjyren «kor mange glas tåler barnet ditt»!), pressemelding (me kjem til å kontakte lokalavisa om å lage ein sak om dette) Event annonse i lokalavisa. Trur me skal få markert oss i Kvam denne veka, entusiastisk og arbeidsvillig gjeng som var med i planlegginga. Helsing Helga og Siriann i Kvam - Sender deg mail så snart jeg har fått oversikten over antall barnehagebarn, samt elever i 1. til 4 klasse. I tillegg litt til stand og mer oppsøkende virksomhet. Kunne tenke meg Simek (byens største virksomhet med 200, skipsbyggeri), Rådhuset internt, avisen Agder, reklamebyrået Ide`, banken og drosjesentralen. Tror du dette er en god ide? Jeg har planlagt litt og kommet til følgende, men trenger nok litt råd m.h.t. materiell først og fremst: Jeg tenker å få delt ut materiell til skoler torsdag 16.mai (da er det fellesmøte), Lørdag (18.mai) kan være første standdag på kjøpesenteret. + brosjyrer til voksenopplæringen (jeg jobber 50 % der), + brosjyrer til Simek, Agder og Idè) Tatoveringer til alle barn i 1.klasse. 10 plakater til skoler, rådhus og annet. Ballonger til alle i 1 til 4 klasse + stand. Quiz printer jeg ut selv. Et antall penner. Annonsering i Agder onsdag 14.mai? (annonsering før 16.mai kan være bra). Kanskje noen bør la seg intervjue. Uten å ha spurt kan nye rektoren på Sunde være en god Ide`. Kanskje jeg har glemt noe. Mvh Bengt 10.mai 13, Flekkefjord AV-OG-TIL-koordinator Bengt Aslaksen snakker med ansatte ved Simek båtbyggeri om alkohol og samvær med barn. - Både ordførar Ole Ueland og varaordførar Jan Sigve Tjelta stilte opp som AV-OG-TIL ambassadørar sammen med AV-OG-TIL-koordinatoren då Barnas Dag vart arrangert i Tananger onsdag 29. mai. Medan borna fekk ballongar, tatovering og drops, vart foreldra utfordra til å svare på quizen med føremål å gjere dei meir bevisste på sin omgang med alkoholhaldige drikkevarer når dei er saman med barn og unge. Helsing Britt Marit i Sola.(Sola kommune signerte samarbeidsavtale 24. mai) 10

11 Noen eksempler på artikler fra AV-OG-TIL-kommunenes hjemmesider: 11

12 Miniøya 2013 AV-OG-TIL valgte i 2013 for tredje år på rad å samarbeide med arrangørene av kulturfestivalen Miniøya, for å sette fokus på temaet alkovett i samvær med barn og unge. Dette er en god arena for AV-OG-TIL å nå målgruppa, og AV-OG- TIL sin tilstedeværelse gi også et verdifullt element til Miniøyas profil når det gjelder alkohol. Miniøya foregikk i Oslo helgen juni. AV-OG-TIL stod som avsender på inngangsarmbåndet til samtlige besøkende, noe som også gav svært god profilering. I år var det enda større fokus på direkte kontakt med målgruppen. Vi hadde tre telt som gav et fint oppholdsrom for både tegning, tatovering av barn og ikke minst prat med målgruppa foreldre og andre voksne omsorgspersoner. I teltet kunne barna ta en pause fra det hektiske festivallivet ved å tegne. I tillegg fikk de mulighet til å bli tatovert med AV-OG-TIL blomsten, noe som var enormt populært. Mens barna fikk tatovering fikk foreldrene en alkovett-quiz eller de kunne bla i en brosjyre. Quizpremien var sitteunderlag, noe som falt i smak hos både små og store festivaldeltagere. penner og post-its var også tilgjengelig, og ballonger og drops var selvfølgelig også populært blant barna. Oppstart lørdag morgen, de første tatoveringer er gjort, quizer er løst, og tegninger er hengt opp i teltet. 12

13 Noen blinkskudd fra helga, stolte unger med tatoveringer, voksne som løser quiz og slår av en alkovett-prat, og tegning i teltet. Teltet var bemannet med sekretariatet og med frivillige i AV-OG-TIL sitt nettverk, for eksempel kom koordinator i Jevnaker kommune inn til Oslo for å delta. Samtlige kledt i AV-OG-TIL t-skjorter. 13

14 Eksempler på at voksne løser quiz mens barna har fått tatovering. Medier Instagram Både facebook og instagram ble brukt aktivt i kampanjeiverksettelsen. Invitasjon til å dele bilder på Instagram med taggen #alkovett var kommunisert til festivaldeltagere på Miniøya. Her er et bilde av festivalarmbåndet og brosjyren. 14

15 Facebook Det var i juni ekstra fokus på å spre budskapet om alkovett sammen med barn og unge på AV-OG-TIL sin facebookside. Det ble lagt ut ulike statusoppdateringer for å stimulere til debatt og å spre kampanjetematikken. Annonser på facebook promoterte filmen. Her ser vi hvordan folk er aktive på facebooksiden, bl.a. med hele 6370 likes, 5822 videre-delinger og 240 kommentarer på filmen. AV-OG-TIL sine ulike statusoppdateringer om at daglig leder skal i media får fra 150 til 220 likes. Medier I sommermånedene klarte AV-OG-TIL å sette søkelys på alkoholbruk rundt barn og unge i mediene. Det ble medieoppslag både som følge av innsalg fra AV-OG-TIL, og ved at redaksjoner kontaktet AV- OG-TIL for synspunkter og fakta. Etter innslag fra AV-OG-TIL var daglig leder Kari Randen var bl.a. gjest på frokostprogrammet God morgen, Norge! og på TV2 nyhetskanalen, samt at det kom oppslag i VG papiravisen. NTB laget en pressesak på bakgrunn av flere saker, bl.a. med statistikk og sitat fra AV-OG-TIL, som ble spredt svært godt i regionale medier. Dagbladet og Aftenposten Junior tok kontakt med AV-OG-TIL for intervjuer. 15

16 Et utvalg av medieoppslagene i sommer: Kari Randen gjest sammen med blogger Kaluza på God morgen, Norge Aftenposten Junior Ekstra gledelig var det at daglig leder Kari Randen også ble intervjuet av Aftenposten Junior, som hadde en stor og informativ sak for barn om alkohol. 16

17 Faksmile VG

18 Faksmile BT

19 19 Dagbladet.no

20 Faksmile Dagbladet print

21 Dagbladet.no Barneombudet kommenterer sydenfull og i saken henvises det til AV-OG-TIL og Kari Randen sitert. 21

22 Lokalpresse Alle kommunene som ønsket pressemelding og hjelp til innsalg i lokalpressen fikk dette i forbindelse med lokal aktivitet i fokusuka. Her er noen eksempler på lokale presseoppslag. Faksimile Hordaland Folkeblad Faksimile Avisa Agder Faksimile Ytre Sogn Avis

23 Oppsummering Ny brosjyre og sitteunderlag har blitt testet i kampanjen, og har blitt godt mottatt. Ca brosjyrer ble spredt i forbindelse med direkte dialog med målgruppa, ca sitteunderlag er delt ut som respons på at folk har løst quiz, og ca barn har blitt tatovert mens foreldre har slått av en prat om alkovett. Annonser har vært på trykk ved tre innrykk i 19 lokale/regionale aviser. Evaluering av hvor godt annonseeksponeringen har truffet målgruppa, viser at annonseringen i de 15 største lokalavisene dekket 14,1 % av leserne år med barn i husstanden, det vil si personer (målgruppa er på personer). Disse skal ha sett annonsen med en frekvens på 1,7 ganger. Annonsen på facebook som reklamerte for filmen gikk uke 25 (17. juni-23. juni). Det er beregnet at totalt personer i målgruppen ble eksponert for annonsen. På denne tiden oppnådde Filmen totalt avspillinger, ganger av mannlige facebookbrukere ganger av kvinnelige facebookbrukere. En kontakt i facebook Norge uttalte at «Dette er veldig gode resultater. Vi ser så lave priser (kost pr. klikk og kost pr. videoavspilling) i blant, men det er sjeldent. Som oftest ligger prisen på mellom 1 og 3 kr». Det ble altså svært lave kostnader pr. klikk og pr. videoavspilling. Filmen ble gjort tilgjengelig via facebook og youtube, og har fått 6373 likes og blitt delt videre 3004 ganger (brorparten gjort av kvinnelige facebookbrukere). Responsen fra menn og kvinner er relativt lik, men et lite flertall av klikkene på annonsen og antall videoavspillinger kommer fra menn. Imidlertid så ser vi at det er flest kvinner som har valgt å dele videoen videre. Kampanjen og budskapet ble kommunisert i direkte dialog med målgruppa, både i AV-OG- TIL- kommunene under fokusuka i mai og på kulturfestivalen Miniøya i Oslo i juni. 15 kommuner deltok aktivt i fokusuka. Målgruppa ble nådd på kreative måter lokalt, og svært ulike arenaer ble tatt i bruk (alt fra gratis kinofilm, bredt besøk på ulike arbeidsplasser, stand i lokalmiljøet, besøk i barnehager og lokale festivaler/ «dager»). Noen kommuner var også svært gode på å formidle budskapet bredt i lokalsamfunnet. Tilbakemeldingene fra målgruppen på Miniøya var særdeles gode. Teltet var godt besøkt fra det åpnet til det stengte, hele helgen. I løpet av de to dagene ble minst 1000 barn tatovert. Foreldre/ besteforeldre/ tanter & onkler som var sammen med barna fikk tatt en prat med AV-OG-TIL på standen, og 500 sitteunderlag ble delt ut som premie på quiz. AV-OG-TIL og Hvor mange glass tåler barnet ditt? var godt synlig på festivalområdet på grunn av armbånd, tatoveringer, ballonger, sitteunderlag, og annonse i festivalmagasinet. Det ble grundige medieoppslag både på God Morgen Norge, TV2 Nyhetskanalen, Dagbladet, VG og en rekke andre riksdekkende og lokale medier, både på trykk, i nettaviser og på TV. På facebook har det vært stor, aktiv deltagelse. Antall følgere har økt med ca i mai/juni, mye av dette trolig som respons på denne kampanjen (det har i tidsrommet 23

24 før/etter også vært kjørt andre kampanjer, disse har nok også gitt flere følgere). Det har vært svært mange meningsinnlegg vedrørende samvær med barn og alkoholbruk på facebooksiden til AV-OG-TIL, bl.a. 240 kommentarer alene til filmen, og fra 150 til 220 «likes» på ulike statusoppdateringer om at daglig leder skal i media. Oppsummeringen over begrunner at synlighet og gjennomslagskraft må sies å ha vært god. I sommer har temaet har vært satt på agendaen, både lokalt i direkte dialog, nasjonalt via medier og digitalt via sosiale medier. Det er tydelig at dette er et tema som engasjerer voksne og dette bekreftes i dialog med målgruppa enten den er på stand eller på sosiale medier. Dialog med målgruppen er verdifullt for å skape refleksjon, men også fordi det gir innsikt i holdninger og egenopplevelser som igjen kan tas med i det videre arbeid med kampanjen. Med kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? ønsker AV-OG-TIL å øke refleksjonsnivået i befolkningen når det gjelder alkoholbruk i samvær med barn. Møter med målgruppen, interessen for temaet i medier samt omfanget av engasjementet og diskusjoner på sosiale medier tyder på at dette i stor grad er oppnådd i forbindelse med kampanjegjennomføringen i mai/juni

Evalueringsrapport Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Evalueringsrapport Hvor mange glass tåler barnet ditt? Evalueringsrapport Hvor mange glass tåler barnet ditt? Sommeren 2014 1 Innhold Hvorfor samvær med barn tema på sommeren?... 3 Forarbeid... 3 Mediestrategisk arbeid... 3 Statistiske undersøkelser... 4 Virkemidler...

Detaljer

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Måloppnåelse... 3 Mål 1:... 3 Mål 2:... 3 Mål 3:... 3 Målgruppe... 4 Kunnskapsinnhenting...

Detaljer

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Hvor mange glass tåler barnet ditt? Rapport Hvor mange glass tåler barnet ditt? Frode Restad, 2010 Innhold Innledning... 3 Sammendrag... 3 Referansegruppe... 3 Materiell... 4 Brosjyre... 4 Plakater... 4 Roll-up... 5 Post-its og dråpestopper...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE NR. 4/13

INNKALLING TIL STYREMØTE NR. 4/13 INNKALLING TIL STYREMØTE NR. 4/13 Det innkalles til styremøte 24. september klokken 10.30, Lysebu SAKSKART INNKALLING TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/14 11.mars 2014 kl. 15.00 i Torggata 1. Til stede: Stig Søderstrøm, Marte Sletten, Reidar Foss, Kjersti Aastad, Adrian Farner Rogne og Sylvi Graham Referent: Kari Randen Forfall:

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

AV-OG-TIL jobber for godt alkovett

AV-OG-TIL jobber for godt alkovett 2 AV-OG-TIL jobber for godt alkovett Alkovett innebærer å ha et bevisst forhold til hvilke situasjoner det ikke passer å drikke alkohol. I praksis å vurdere og å ta hensyn til mulige uheldige konsekvenser

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Evaluering av trafikkampanjene 2015

Evaluering av trafikkampanjene 2015 Evaluering av trafikkampanjene 2015 AV-OG-TIL Evalueringsrapport, trafikk 2015 Trude E. Gaare Oslo, 1. mars 2016 INNHOLD BAKGRUNN... 3 ALKOHOLFRI TRAFIKK... 3 KAMPANJEMODELL... 3 FORARBEID... 3 MÅL...

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014 Summende hager 2.0 Rapport og evaluering Trigger, juni 2014 Innhold Denne rapporten tar for seg det andre året av kampanjen Summende Hager 5. mai til 8. juni 2014. Utfordringen Målgruppe og målsetting

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare

Kommunikasjonsbyrået Spring. Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Kommunikasjonsbyrået Spring Erfarne rådgivere innenfor strategi, PR, reklame og merkevare Bakteppet Det store bildet Nåsituasjon Kiwanis distrikt Norden har i dag 1340 medlemmer, utviklingen i antall medlemmer

Detaljer

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Hvor mange glass tåler barnet ditt? Hvor mange glass tåler barnet ditt? Julen 2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag og konklusjon 2 1. Kampanjebakgrunn 2 1.1 Alkovett rundt barn og unge 3 1.2 Kampanjemetode 4 2. Organisering 6 3. Virkemidler

Detaljer

Rapport merkekampanje hund og katt. Sommeren 2011

Rapport merkekampanje hund og katt. Sommeren 2011 Rapport merkekampanje hund og katt Sommeren 2011 Kort oppsummering av merkekampanje sommeren 2010 I samarbeid med Den norske veterinærforening (DNV) og Dyrebeskyttelsen Norge (DN), har Dyreidentitet sommeren

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011.

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Mediedekning 2011 Lav barnetrygd gir fattige barn. Nettavisen 08.05.11 2010

Detaljer

SLUTTRAPPORT. AksjeNorge-dagen 2007. Prosjektnummer 178932. (0) Resultatsammendrag. Side 1

SLUTTRAPPORT. AksjeNorge-dagen 2007. Prosjektnummer 178932. (0) Resultatsammendrag. Side 1 SLUTTRAPPORT AksjeNorge-dagen 2007 Prosjektnummer 178932 (0) Resultatsammendrag AksjeNorge-dagen er stiftelsen AksjeNorges landsdekkende, årlige seminarer om aksjer, fond og aksjemarked. Det er arenaen

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

INNSENDERE. Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen

INNSENDERE. Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen INNSENDERE Grønt Punkt v/ Kari-Lill Ljøstad Pulse Communications v/ Hanne Marit Normann og Martin Haukaas MER v/ Gunnar Greve og Liv Johansen Kontaktinformasjon Jørgen H. Kaada-Rønning Pulse Communications

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mars 2015

Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mars 2015 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning mars 2015 Nyhetsklipp Oppland Arbeiderblad 31.03.2015 15:33 Bergensavisen 31.03.2015 13:27 7 tips som gir deg perfekte påskebilder Glåmdalen 31.03.2015 15:57

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13...2

PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13... 1 A. PROTOKOLLER... 2 SAK 38/13. STYREPROTOKOLL FRA MØTE 3/13...2 PROTOKOLL TIL STYREMØTE NR. 4/13 24. september klokken 10.30, Lysebu. Til stede: Kari Randen, Stig Søderstrøm, Stian Eriksen, Marte Sletten, Reidar Foss, Sigrid Gårdsvoll, Kjersti Aastad, Wenche Olsen

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

HOLDNINGSKAMPANJE MOT FESTRELATERTE VOLDTEKTER

HOLDNINGSKAMPANJE MOT FESTRELATERTE VOLDTEKTER HOLDNINGSKAMPANJE MOT FESTRELATERTE VOLDTEKTER Seksjonsleder Lena Reif Seksjon for seksuallovbrudd, Kripos Bakgrunn Voldtektsgruppa i Kripos Etablert i 2010 Bistand og egne saker Kompetansedeling Nasjonalt

Detaljer

Evaluering av. Trafikkampanjen 2013

Evaluering av. Trafikkampanjen 2013 Evaluering av Trafikkampanjen 2013 AV-OG-TIL Evalueringsrapport, trafikk 2013 Kari Randen (red.) Silje Kristin Noer Johansen (forfatter) Oslo, 11. februar 2014 1 Oppsummering av trafikkaksjonene - 2013

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Mediestatistikk 19.09.2012. jan feb mar apr mai jun jul aug sep Mediestatistikk 19.09.2012 Profil:1000 åpne hager Offset: Profil:1000 åpne hager (1 år) 400 300 200 100 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep Total 0 6 2 66 18 18 35 403 7 555 Åndalsnes Avis - Papirutgaven

Detaljer

Hvem er vi Buskerud Leserne våre. Mediene våre. Markedet

Hvem er vi Buskerud Leserne våre. Mediene våre. Markedet Hvem er vi Buskerud Leserne våre Mediene våre Markedet Firmapresentasjon video Alt. Overalt. Alltid. i Buskerud 200.000 forskjellige lesere hver dag DT 84.000 dt.no 48.000 m.dt.no 8.500 Lierposte n 12.000

Detaljer

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet?

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? Synlig speiding Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? 2 Synlig hvorfor? Hva vil det si å være synlig og hvorfor skal vi være det? Bare merarbeid eller også en bonus? 3 Viser speidergruppa

Detaljer

Markedsføringsplan 2011

Markedsføringsplan 2011 Markedsføringsplan 2011 Prosessen Klart uttrykt ønske fra klubbene om nødvendigheten av markedsføring Øremerking av markedsmidler fra salg av VTG materiell Mediebyrå undersøkelse av holdninger til golf

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** 259***** Behandlede klager 137 156 156

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008 0 695 990 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Verdens Gang 198 20,5 333 884 231 662 16 376 581 923 66 019 13 869 138 0 661 949 1 072 70 220 0 733 241 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Adresseavisen 103 21,7 336 582 226 596 13 859 577 036 16 994 20 797 1 506 670 617 003 2 931 38 580 0 658 513 2 Aftenposten 197 22,5 337 900 248 384 24 751 611 035 23 420 8 680 2 128 0 645 262 2 715 12

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014

Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014 Kommunikasjonsplan for Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2014 Planlegging av kommunikasjonstiltak mot prioriterte målgrupper for deltakende byer, Statens vegvesen og samarbeidsparter Utarbeidet av

Detaljer

Hvordan informere om UIB-arrangementer

Hvordan informere om UIB-arrangementer Hvordan informere om UIB-arrangementer Får fagmiljøet ditt besøk av en viktig gjest, eller skal det skje noe utenom det vanlige lansering, oppstart av noe nytt eller andre lokale arrangementer? Her får

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Innsats, oppmerksomhet og omdømme. Midtnorsk havbrukslag 5.februar 2009

Innsats, oppmerksomhet og omdømme. Midtnorsk havbrukslag 5.februar 2009 Innsats, oppmerksomhet og omdømme Midtnorsk havbrukslag 5.februar 2009 Gjør det rette og fortell det! Dette er mitt selskaps visjon! Det er ikke hva du sier, men hva du gjør som teller. Har du først gjort

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Frokostmøte 30. april

Frokostmøte 30. april Frokostmøte 30. april Hva kan du oppnå med å skrive debattinnlegg? Delt 64.411 ganger Delt 24.331 ganger, lest 61.300 Lest av 83.000, delt av 23 611 Lest av 240 000 BT Meninger er blitt en av de viktigste

Detaljer

Forskningsdagene 2007

Forskningsdagene 2007 Forskningsdagene 2007 Kathrine Ytterdal Sørum, medieananlytiker 23 00 25 71 kathrine.ytterdal.sorum@cision.com Anniken Solheim, medieanalytiker 23 00 25 23 anniken.solheim@cision.com 2 Bakgrunn og utvalg

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien

Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien Hvorfor? Sykkelbruken øker Foto: Solveig Jentoft 18.02.2014 Samspillskampanjen Hvorfor? Flere trener på sykkel 18.02.2014

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Bibliotek som merkevare er det mulig?

Bibliotek som merkevare er det mulig? Bibliotek som merkevare er det mulig? Presentasjon på bibliotekledermøte i Østfold 28. februar 2011 Anne Berit Brandvold - gjøre bibliotekene synlige på en positiv måte - vi ville utvikle felles mål, visjoner,

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194 186 207 259 245 Behandlede klager 137 156 156 135

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier

Forbrukerombudets veiledning for merking av. reklame i sosiale medier Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier Juni 2014 Innhold Forbrukerombudets veiledning for merking av reklame i sosiale medier... 1 1. Formål og virkeområde... 3 2. Hovedpunkter

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Hvorfor holde foreldremøte om alkohol? Mange ungdommer debuterer med alkohol i løpet av ungdomstrinnet. Foreldrene spiller en viktig rolle for å begrense barnas

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS 02 MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE Studentavisen INSIDE Studentavisen INSIDE er Norges eneste riksdekkende studentavis. I 2006 ble avisen et aksjeselskapet registret i

Detaljer

Kommunikasjon i Helsedirektoratet

Kommunikasjon i Helsedirektoratet Kommunikasjon i Helsedirektoratet Malin Gylvik Seniorrådgiver kommunikasjon 13.10.20151 Plan for dagen 13.10.2015 2 Helsedirektoratets roller og målsetning Fagmyndighet Iverksette vedtatt politikk Forvalte

Detaljer

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Avfall Innlandet, 2012/01/27 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge http://www.youtube.com/watch?v=xgoytntswyy

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Sosiale medier i Helsedirektoratet

Sosiale medier i Helsedirektoratet Sosiale medier i Helsedirektoratet Malin Gylvik Bodø 1. september 2016 08.09.20161 PR Pressevakt WEB Sosiale medier Internkommu nikasjon Kampanjer Krise Helhetlig Tilgjengelig Oppdatert Tilpasset målgruppen

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Facebook i kundeservice TINE. Nina Furu 3. November 2011

Facebook i kundeservice TINE. Nina Furu 3. November 2011 Facebook i kundeservice TINE Nina Furu 3. November 2011 Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Kurs-

Detaljer

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Jubileums HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Hei alle sammen! Innhold Takk for at dere ønsker å bidra til feiringen av Bodøs

Detaljer

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien Tonje Løwer L Gurholt, Alta 13. juni 2008 Vår r medieplan for 2008 har fem hovedoverskrifter: www.kvinnemakt.no Samarbeid

Detaljer

Porteføljen inkluderer..

Porteføljen inkluderer.. Porteføljen inkluderer.. msn.no - portal Windows Live Messenger - chat Windows Live Hotmail - e-post Office Online - b2b portal Massive - annonsering i TV- og dataspill Facebook - nettsamfunn Microsoft

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler

Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Stiftelsen Elektronikkbransjen April 2014 71 artikler Nyhetsklipp Klappet og klart for DAB Oppland Arbeiderblad 04.04.2014 Millionsalg av nettbrett Dagens Næringsliv 24.04.2014 Tre tips til påskefotograferingen

Detaljer

vvvvvv 4. utgave / april 2012

vvvvvv 4. utgave / april 2012 vvvvvv 4. utgave / april 2012 Kampanjen 2012 I kampanjeperioden 19. mai 9. juni er forbundets mål å få flere til å ta diabetesrisikotesten hos legen, på diabetesrisiko.no og i Apotek 1. For å få til dette,

Detaljer

PR-kontor: PLAN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN. 24 juni 25 juni 26 juni 27 juni 28 juni 29 juni 30 juni

PR-kontor: PLAN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN. 24 juni 25 juni 26 juni 27 juni 28 juni 29 juni 30 juni PR-kontor: PLAN MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN 24 juni 25 juni 26 juni 27 juni 28 juni 29 juni 30 juni oppdater websiden SKYPE med Beate JV på HK møte oppdater dropbo med alle PR materiell JV, Lucy og Stine

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER!

VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER! VELG BORT KUNSTIGE TILSETNINGER! Erfaringer fra økokampanjen FRI 2013 Adm.dir Nina Sundqvist SISTE GANG I perioden 2005-2008 3,5 mill kr Samarbeid SLF og Dagligvarehandelen Kompromissløsning på budskap

Detaljer

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser Q4 2015 hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser - Q4 2015 Side 2 av 11 Dette er oss Hyttenyhetene er bindeleddet mellom hytteeieren, det offentlige

Detaljer

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Undersøkende journalistikk i dag Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Hva skal dette handle om? En undersøkelse av SKUP-prosjekter på 2000- tallet Vilkårene for undersøkende journalistikk

Detaljer

PR-Arbeid - i Klubb, Krets og Forbund

PR-Arbeid - i Klubb, Krets og Forbund PR-Arbeid - i Klubb, Krets og Forbund Media Med media menes alle kommunikasjonskanaler eller meddelelsesmidler som gjør det mulig å spre et budskap til mange mennesker over et stort område på kort tid,

Detaljer

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Utarbeidet av Kjetil Hjertvik, BRV 19. februar 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Fakta om mediedekningen

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer