Maestro. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004 ! !

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maestro. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004 ! 23 32 75 00! 23 32 75 01"

Transkript

1 Maestro Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004! ! e-post: versjon 1204

2 Copyright Alle rettigheter forbeholdt, VisuAide Inc. Denne håndboken er beskyttet av copyright tilhørende VisuAide Inc., med alle rettigheter forbeholdt. I henhold til copyright lov kan denne håndboken ikke kopieres, helt eller delvis, uten foregående skriftlig tillatelse fra VisuAide Inc.

3 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen til Maestro Introduksjon Før du starter Innholdet av pakken Informasjonskilder Beskrivelse av Maestro PDA Overside av enheten Taktilt tastatur Inntasting Navigasjon Funksjon Nedre front av enheten Toppkant Venstre kant Høyre kant Nedre kant Tilbehør Installasjon Før du starter Lade batteriet Installer ActiveSync Koble til din Maestro PDA Kjør ActiveSync Installere Maestro programvare Installer og Fjern det taktile tastaturet Installer MS Outlook Resette din Maestro PDA Sikkerhetskopiere og gjenopprette din Maestro PDA Sikkerhetskopiere din Maestro PDA Gjenopprette din Maestro PDA Bruke Maestro Generell oversikt Starte Maestro Systemlinje System meny Bytte applikasjon Maestro grensesnitt Punkttastatur Telefontastatur Telefon tegnvalg liste

4 4.7 Navigasjonsprinsipper Få hjelp i Maestro Kommandoer Generell navigasjon Lese tekst Velge tekst Juster grunnlegende parametre Juster volum Juster stemmehastighet Still klokken Velg punkt eller telefontastatur Maestro kommandoer etter funksjon Kontrollkommandoer Hjelp kommandoer Meny kommandoer Applikasjon snarveier (fabrikkstandarder) Konfigurasjon kommandoer Lesekommandoer Redigeringskommandoer Dialogbokskommandoer Lydnotatkommandoer Minne Filbehandling Kalender Generell beskrivelse Filbehandling og synkronisering Kalenderapplikasjon menyalternativer Kalender hovedvinduet Avtaleliste Generelt siden Notater siden Lage en ny avtale Se eller rediger en avtale Slette en avtale Nyttige hint for Kalender Søk Alternativer Kontakter Generell beskrivelse Filbehandling og synkronisering Kontakter applikasjonsmeny alternativer Kontakter hovedvindu Sammendrag side Generelt siden Generelle sidefelt Detaljer side

5 6.8 Kategorier siden Lage en ny kontakt Se eller redigere en kontakt Slette en kontakt Legg til en kategori Slette en kategori Nyttige hint for kontakter Alternativer Tekstnotater Generell beskrivelse Filbehandling og synkronisering Filformater for Tekstnotater Tekstnotater applikasjonsmeny alternativer Tekstnotater hovedvinduet Lage et tekstnotat dokument Redigere et dokument Lagre et dokument Gi nytt navn til eller flytte et dokument Lage en ny mappe Gi nytt navn til en mappe Søk etter tekst Søk etter og erstatt tekst Lydnotater Generell beskrivelse Filbehandling og synkronisering Lydnotat filformat Spill inn et kort lydnotat Spill inn et langt lydnotat Fortsett å legge til et lydnotat Spill et lydnotat Lydnotater applikasjonsmeny alternativer Lydnotater hovedvindu Lydnotategenskaper Gi nytt navn til eller Flytte et lydnotat Lage en ny mappe Gi nytt navn til en mappe Konfigurasjon Generell beskrivelse Konfigurasjonspanel applikasjonsmeny

6 9.3 Baklys Knapper Klokke Fabrikkstandarder Input tabell Tastatur Minne Brukerinformasjon Strømsparing Lesing og skriving av tekst Kjøre programmer Lyder og alarmer Stemme US punkttabell

7 1. Velkommen til Maestro 1.1 Introduksjon Velkommen til Maestro. Maestro er en HP ipaq lomme PC gjort tilgjengelig av VisuAide s Maestro rekken med applikasjonsprogrammer, tilpasset tekst til tale teknologi og et taktilt tastatur. Maestro lar deg benytte den ultrakompakte størrelsen til en ekte PDA med de viktigste Windows kompatible applikasjonene, inkludert kalender, kontakter, teksteditor og taleeditor. Maestro lar deg enkelt overføre filer mellom PDA og PC og å synkronisere din kalender og dine kontakter. 1.2 Før du starter Før du starter anbefaler vi på det sterkeste at du tar deg tid til å undersøke innholdet av din Maestro PDA pakke og går gjennom den medfølgende dokumentasjonen. Dette vil sørge for at installasjonen og bruken av din Maestreo PDA går greit og komfortabelt. 1.3 Innholdet av pakken Din Maestro PDA pakke kommer komplett med alle deler og tilbehør du trenger for å komme i gang. Vennligst sørg for at innholdet av pakken har med følgende: HP ipaq 4150 PDA med VisuAide taktilt tastatur Dokking stasjon USB tilkoblingskabel Strømforsyning adapter Bud type høretelefoner Bæreveske Maestro medfølger CD Maestro Komme i gang guide (Svartskrift og punkt) Tastaturoverlegg Taktil beskrivelse av Maestro HP ipaq programvare og dokumentasjonspakke som inneholder dokumentasjon og medfølger CD. 1.4 Informasjonskilder Hjelp for Maestro er tilgjengelig fra et antall kilder. Denne brukerveiledningen vil noen ganger referere til disse. Tilgjengelige kilder omfatter: Tastbeskrivelsemodus, Generell hjelp, Konteksthjelp, Maestro hurtigveiledning, Maestro brukerhåndbok, Maestro Komme i gang veiledning, HP Pocket PC brukerveiledning og HP Pocket PC Komme i gang. Tastbeskrivelsemodus er tilgjengelig overalt i Maestro og gir beskrivelse av tasten man trykker. Dette er en fin mate å lære om Maestro grensesnittet. Trykk og hold F1 tasten for å slå på eller av. Generell hjelp inneholder informasjon om Maestro programvare og er tilgjengelig på din Maestro PDA fra System menyen eller fra hovedmenyen for hver enkelt Maestro applikasjon. Fra Systemmenyen eller fra en vilkårlig Maestro applikasjonsmeny kan man åpne Hjelp undermenyen og så velge Generell hjelp. Derfra kan du velge Maestro hjelp, Konfigurasjon hjelp eller en av de fire Maestro applikasjonenes hjelp. Fra hjelpevinduet kan du velge et emne og lese spesifikk informasjon om ditt valg. Konteksthjelp er tilgjengelig på applikasjonsnivå og inneholder spesifikk hjelp for dialogen man befinner seg i. I en Maestro applikasjon kan man trykke Shift og F1 tastene for å aktivere. Maestro hurtigveiledning gir en komplett opplisting av alle tastfunksjoner på Maestro PDA-en og er tilgjengelig fra Systemmenyen, fra hovedmenyen til hver Maestro applikasjon eller fra Maestro medfølgnde CD. Maestro brukerveiledningen inneholder detaljert informasjon om Maestro og medfølgende CD. Maestro Komme i gang veiledningen gir grunnleggende informaasjon og kommer i svartskrift og punktdokument i din Maestro pakke. Den er også tilgjengelig på den medfølgende CD. HP ipaq Pocket PC h4000 Series brukerveiledning inneholder detaljert informasjon om Pocket PC og er tilgjengelig på HP ipaq Pocket PC medfølger CD. HP ipaq Pocket PC h4000 Series Komme i gang veiledningen inneholder grunnleggende informasjon om Pocket PC og kommer som et trykt dokument i din Pocket PC pakke. 5

8 2. Beskrivelse av Maestro PDA 2.1 Overside av enheten Strømbryter: Plassert på toppen av Maestro PDA brukes til å slå enheten på og av. Når Maestro applikasjoner i bruk og Maestro PDA er avslått, brukes denne knappen til å slå på enheten. For å slå av enheten trykk og hold Systemtasten, plassert nederst til høyre på PDA-en. Aktiv Bluetooth/Wireless LAN indikator: Plassert rett til venstre for strømbryteren. Denne muligheten er for tiden ikke i bruk. Strømindikator: Plassert rett til høyre for strømbryteren. En gul blinking indikerer at enheten lades opp. Fast gult lys indikerer at enheten er ladet opp. 6

9 2.2 Taktilt tastatur Det taktile tastaturet opptar mesteparten av plassen foran på enheten. Det kan deles inn i et antall funksjonelle soner som opptar forskjellige området på tastaturet, inkludert dataangivelse, navigasjon og funksjonstaster Inntasting Den øvre halvdelen av det taktile tastaturet er området for inntasting. Dette inkluderer følgende: Tilbaketast: Plassert i det øverste venstre hjørnet av det taktile tastaturet. Sletter forrige tegn. Delete: Plassert i det øverste høyre hjørnet av det taktile tastaturet. Sletter aktuelt tegn eller merket element. Punkt-/telefontastatur: Plassert øverst på midten, består dette av tolv knapper med tre kolonner med fire rader. Som standard er punkttastaturet aktivert og representerer en punktcelle. Når det brukes som et punkttastatur, har du valget med å konfigurere to av de tre kolonnene som gyldige. Angi et punkt av gangen og trykk Bekreft for å godta tegnet. Når det brukes som et telefontastatur, har tastene siffer og tegn som på en telefon. Bekreft: Større taster plassert på hver side av punkt/telefontastaturet. Trykk på Bekreft tasten sender det angitte tegnet til applikasjonen. Hvis ingen tast er trykket, angis et mellomrom i stedet. Stav: Plassert under venstre Bekreft tasten. Staver det aktuelle ordet. Les: Plassert under høyre Bekreft tasten. Leser den aktuelle linjen Navigasjon Navigasjonstastene inkluderer markørkors, plassert midt på den nedre halvdel av det taktile tastaturet, og tastene langs den høyre nedre siden av tastaturet ved siden av markørkorset. Markørkorstastene er de følgende: Opp pil: Flytt opp en linje. Ned pil: Flytt ned en linje. Venstre pil: Flytt til forrige tegn. Høyre pil: Flytt til neste tegn. Enter: Plassert i midten av piltastene. Tab: Plassert under og til høyre for markørkorset. Flytter til neste kontroll. Shift Tab: Plassert under og til venstre for markørkorset. Flytter til forrige kontroll. Navigasjonstastene langs høyre side nederst på tastaturet er de følgende: Home: Plassert øverst i kolonnen. Flytt til starten av linjen. Page up: Plassert nest øverst i kolonnen. Flytt opp en side. Page down: Plassert tredje øverst i kolonnen. Flytt ned en side. End: Plassert nederst i kolonnen. Flytt til slutten av linjen Funksjon Funksjonstastene er langs venstre side på nedre halvdel av det taktile tastaturet, ved siden av markørkorset, som følgende: F1: Plassert øverst i kolonnen. Leser tittelen til det aktive vinduet. Trykk og hold F1: Slår tastbeskriver på og av. F2: Plassert nest øverst i kolonnen. Leser den aktuelle kontrollen. F3: Plassert tredje øverst i kolonnen. Aktiverer kontekstmenyen. Trykk og hold F3: Aktiverer dialogen for programmer i bruk. F4: Plassert nederst i kolonnen. Aktiverer applikasjonsmenyen. Trykk og hold F4: Bytter mellom punkt og telefontastatur. 7

10 2.3 Nedre front av enheten Escape: Plassert nederst til venstre på fronten av enheten. Kontroll: Plassert mellom Escape tasten og den store knappen i midten. Stor knapp: Plassert i miten av knappene nederst. Brukes ikke. Shift: Plassert rett til høyre for den store knappen. Systemlinje: Plassert nederst til høyre på fronten av enheten. Trykk for å starte Maestro programmet. Trykk og hold for å slå av Maestro PDA. 2.4 Toppkant Stereo hodetelefonplugg: Plassert venstre kant av enhetens overside. Koble til din hodetelefon, hodetelefonsett eller ørepropp. Sikker digital I/O (SDIO) utvidelseskontakt: Plassert midt på toppkanten. Støtter Sikker Digital (SD) lagring minnekort. Mikrofon: Plassert rett til venstre for SDIO utvidelseskontakten. Spill inn din stemme eller andre lyder. Pekepenn: Plassert ved høyre kant av enhetens overside. Skyv ut med neglen for å ta ut, skyv ned for å låse fast. 2.5 Venstre kant Spill inn: Plassert nær toppen av venstre kant, under hodetelefonpluggen. Trykk og hold denne knappen for å starte Lydnotater applikasjonen. Trykk og hold denne knappen for å starte en Lydnotater innspilling så lenge tasten er trykt. Reset knapp: Plassert under Spill inn knappen. Du må fjerne det taktile tastaturet for å finne den. For å utføre en soft reset sett inn pekepennen i hullet inntil systemet resettes. 2.6 Høyre kant Batterideksel uttak lås: Plassert under pekepinnen nær toppen av høyre kant. Skyv opp for å fjerne batteridekslet. Batterideksel: Plassert rett nedenfor batterideksel uttak lås. Skyv ut med neglen for å ta ut og for å installere eller fjerne det utbyttbare/oppladbare batteriet. 2.7 Nedre kant Ladning/Kommunikasjonsport: Plassert i midten av nedre kant. Koblet til dokkestasjon eller lader. Infrarød: Plassert til venstre for Ladning/Kommunikasjonsporten. Sender informasjon til og fra andre infrarøde enheter. 2.8 Tilbehør Det viktigste tilbehøret inkludert med din Maestro PDA er dokkestasjonen, USB kabelen og strømadapteren Dokkestasjonen er laget for å gi plass til Maestro PDA for å overføre data, for ladning eller for begge deler. Den står på fire gummiføtter og har en lav frontprofil. Fremkanten inneholder et spor som er støpt for å passe formen på den nedre delen av Maestro PDA. På bunnen av dette støpte sporet er det en USB kontakt. Maestro PDA-en passer inn i kontakten når den er riktig plassert. Denne kontakten gir Maestro PDA strøm og tilkobling til din PC. På baksiden av dokkestasjonen er det to kontakter, en sylindrisk kontakt på høyre side for å brukes med pluggen fra strømadapteren og en kvadratisk kontakt på venstre side for å brukses med USB kontaktkabelen som settes inn i USB porten på din PC. Strømadapteren har en sylindrisk plugg som du setter inn på baksiden av dokkestasjonen. En adapter som konverterer pluggen til en USB port lar deg koble strømadapteren direkte til USB porten nederst på Maestro PDA. 8

11 3. Installasjon 3.1 Før du starter Dette avsnittet beskriver prosessen med å installere din Maestro PDA og synkronisere den med din vanlige PC med bruk av ActiveSync. HP ipaq 4150 PDA er en skjør enhet, behandl den med forsiktighet. Sett ikke Maestro inn i dokkestasjonen inntil du er ferdig med å installere ActiveSync på din vanlige PC. Utfør den fysiske tilkoblingen bare etter at ActiveSync er installert. Maestro programmet og det taktile tastaturet leveres allerede installert på din Maestro PDA. Imidlertid kan din Maestro PDA komme med utladet batteri. Hvis dette er tilfelle, må du lade opp batteriet og gjeninstallere Maestro programvaren. For å installere Maestro må du gjøre følgende: 1) Install ere Active Sync på din PC. 2) Koble til din Maestro PDA 3) Kjøre Active Sync 4) Installere Maestro programvare Se de relevante avsnittene nedenfor angående detaljer. 3.2 Lade batteriet Batteriet i din Maestro PDA kan lades opp på en av to måter: ved å sette inn strømadapteren i USB porten på undersiden av PDA eller ved å sette inn Maestro i dokkestasjonen koblet til strømadapteren. Dokkestasjonen har også plass for å lade opp et ekstra batteri. Dette er plassert på fronten av baksiden av dokkestasjonen. Sørg for at du setter i batteripolene korrekt langs nedre høyre side av dokkestasjonen. Hvis batteriet på din Maestro PDA lades helt ut, får man en hard reset, og du må gjeninstallere Maestro programvaren. Lad opp batteritet i din PDA i minst fire timer. Dette vil sørge for at batteriindikatoren på din PDA settes riktig tilbake når den er ladet opp. 3.3 Installer ActiveSync Install eractivesync 3.7 eller senere på din vanlige PC. ActiveSync 3.7 er tilgjengelig på Maestro medfølger CD. For å installere den sett inn Maestro mefølger CD-en i din CD-ROM stasjon. Trykk A eller velg ActiveSync knappen for å installere programmet og følg instruksjonene. Under installasjonen vil du bli bedt om å gjøre noen valg, av hvilke noen er viktige for korrekt bruk med Maestro. Bruk Gjest forbindelsen for å installere Maestro programvare, for å gjenopprette en sikkerhetskopi på din Maestro PDA, eller ganske enkelt for å kopiere filer mellom din Maestro PDA og din datamaskin. Bruk Standard forbindelse for å synkronisere dine kontakter, kalender og filer mellom din Maestro PDA og din datamaskin. Dato og tid på din PDA vil synkroniseres i henhold til din datamaskin. Når ActiveSync ber deg velge mellom en Gjest eller en Standard forbindelse, velg Gjest forbindelse. 3.4 Koble til din Maestro PDA Koble din Maestro PDA til din vanlige PC med bruk av dokkestasjonen. Dokkestasjonen kobles til din PC via en kabel med en USB port. Slipp the Maestro PDA-en forsiktig inn i den formtilpassede skuffen foran på dokkestasjonen. Se avsnitt 28: Tilbehør om detaljer angående dokkestasjonen og tilkoblingene. 9

12 3.5 Kjør ActiveSync Når du kobler din Maestro PDA til din vanlige PC, vil ActiveSync starte og kjøres automatisk. Når den er koblet til dokkestasjonen, skulle både Maestro PDA og din PC gi pipelyder som indikerer at tilkoblingen er etablert. Ved å bruke ALT-Tab sekvensen på PC se etter "Ny forbindelse" vinduet. Velg "Standard forbindelse" alternativknappen og trykk så "Neste" for å fullføre forbindelse innstillingen. Dette vil la ActiveSync kommunisere fullt ut med din vanlige PC. Hvis "Ny forbindelse" vinduet ikke kommer frem, fjern PDA fra støtten og forsøk igjen. Trykk Enter for å velge Synkroniser med denne stasjonære maskinen. Angi et unikt navn for din PDA enhet. Navnet på enheten er en del av fobindelseinformasjonen lagret på både din Maestro PDA og din datamaskin. Microsoft ActiveSync bruker dette navnet for å identifisere hvilken enhet som er tilkoblet i øyeblikket.. Pass på å huske det angitte navnet, du kommer til å trenge det for å kunne gjenopprette data på din Maestro PDA. Første gang du etablerer en standard forbindelse mellom din Maestro PDA og din datamaskin, eller etter å ha foretatt en hard reset på Maestro PDA, må du vlege dine Synkroniseringsinnstillinger. Velg bare kalender, kontakter og filer. Dette er filtypene brukt av Kalender, Kontakter, Tekstnotater og Lydnotater applikasjonene. Pass på at du fjerner avkryssing for Innboks. Hvis du glemmer å fjerne avkryssing for Innboks, vil all din epost kopieres til din Maestro PDA og fylle opp minneplassen. Under synkroniseringsprosessen vil ActiveSync gi deg beskjed om fremdriften, inkludert hvor mange filer som er overført. Under synkroniseringen lar du Maestro PDA være i son dokkestasjon og bruker ikke Maestro applikasjonene. For å bruke Maestro fjern Maestro PDA fra dokkestasjonen. Hvis du sletter en kontakt, en avtale eller en fil plassert i Pocket_PC My Documents mappen på din maskin, vil den slettes fra din Maestro PDA ved neste synkronisering. Hvis du sletter elementer fra din Maestro PDA, vil de også slettes fra din PC neste gang du synkroniserer. Hvis det samme elementet er endret på både din PC og din Maestro PDA, vil du neste gang du synkroniserer få ikke behandlede elementer i ActiveSync. Hvis dette skjer, velg Behandlede elementer knappen og trykk Enter. Som standard har elementer på din PC prioritet over de på PDA. Velg Synkroniser knappen for å rette på problemene. Endringene du gjør på din PC vil også gjøres på din Maestro PDA. 3.6 Installere Maestro programvare For å gjeninstallere Maestro programvare eller for å installere en ny versjon av Maestro en det nødvendig med en Active Sync økt. Maestro programvare er tilgjengelig på Maestro dokumentasjon CD-en. For å installere den sett inn Maestro program CD-en i din CD-ROM stasjon. Trykk M eller velg Maestro installasjonsknappen for å starte installasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen. 3.7 Installer og Fjern det taktile tastaturet Din Maestro PDA leveres med det taktile tastaturet allerede installert. Hvis de imidlertid skulle leveres separat, eller hvis det skulle bli nødvendig å fjerne det for å skifte batteri eller resette PDAen, må du gjeninstallere det. Det taktile tastaturet får plass over skjermen på din Maestro PDA og holdes på plass med det elastiske båndet på baksiden. Før du installerer det, må du sørge for at det taktile tastaturet er plassert riktig i forhold til Maestro PDA. Bruk Bekreft tastene og markørkorset til hjelp for plassering. Bekreft tastene skal være over markørkorset. Toppen av det taktile tastaturet er smalnet inn og når det plasseres over Maestro PDA-en skulle det gi lett adgang til Spill inn knappen på øverste venstre side. Grip det taktile tastaturet på sidene og skyv det over den avrundede delen av bunnen på Maestro PDA. Pass på at det kommer på plass over skjermen. For å fjerne det taktile tastaturet kan du gripe det på sidene og løfte det forsiktig. Skyv det over den avrundede delen av Maestro PDA. 3.8 Installer MS Outlook Hvis du vil synkronisere dine kontakter og kalender med MS Outlook, eller hvis du ikke har applikasjonen installert på din PC, må du installere MS Outlook. ActiveSync vil kunne brukes med MS Outlook 98 eller senere på din vanlige PC, men det anbefales på det sterkeste at du oppgraderer til Outlook 2002 eller senere. Outlook 2002 er tilgjengelig på HP ipaq Pocket PC medfølger CD. For å installere den sett inn HP ipaq Pocket PC følger CD i CD-ROM stasjonen på din vanlige PC. Velg Start her og følg så instruksjonene på skjermen. 10

13 Hvis du installerer Outlook 2002 i MS Windows 98 eller MS Windows ME, må du gjenstarte din PC for å fortsette. For å fullføre installasjonen må du angi produktnøkkelen trykt på medfølger CD konvolutten. 3.9 Resette din Maestro PDA Det er to måter å resette din Maestro PDA: med en soft reset eller en hard reset. For å gjenstarte din Maestro PDA uten å slette noe data kan du utføre en soft reset. For å reinitialisere din Maestro PDA kan du utføre en hard reset. En hard reset vil slette alle dine data og fjerne Maestro programvaren. Det er viktig å sikkerhetskopiere din Maestro PDA som beskrevet i neste avsnitt. Reset knappen er plassert under Spill inn knappen på venstre side av din Maestro PDA. Du må fjerne det taktile tastaturet for å finne den. For å utføre en soft reset sett inn pekepennen i hullet inntil systemet resettes. Vent for å høre pipelyden som indikerer at din PDA er riktig startet på nytt, og vent så i 5 sekunder til. For å utføre en hard reset kan du sette inn pekepinnen i hullet mens du samtidig holder på Slå på knappen. Slipp reset knappen og Slå åp knappen. PDA vil slås av. Sett inn pekepinnen i hullet igjen for å starte PDA-en på nytt. Vent for å høre pipet som indikerer at din PDA er startet korrekt på nytt. Vanligvis er det nødvendig å kalibrere skjermen, men en seende person må gjøre dette. For å avslutte hard reset prosessen uten å kalibrere skjermen kan du plassere din Maestro PDA i dokkestasjonen. Hvis du har tatt en sikkerhetskopi av din Maestro PDA, kan du utføre gjenopprettingsprosedyren. Du får gjenopprettet Maestro program met og alle dine data. Dine PDA innstillinger gjenopprettes også. Hvis du ikke har en sikkerhetskopi, kan du bare gjeninstallere Maestro programvaren Sikkerhetskopiere og gjenopprette din Maestro PDA For å sikkerhetskopiere eller gjenopprette innholdet av din Maestro PDA, inkludert alle data og Maestro programmet, må du ha Microsoft ActiveSync installert på din maskin og dokkestasjonen korrekt tilkoblet til den. Det anbefales også at du har din strømadapter plugget inn for å gi strøm til din PDA Sikkerhetskopiere din Maestro PDA For å sikkerhetskopiere hele innholdet av din Maestro PDA gjør følgende: 1) Avslutt Maestro. Åpne System menyen, velg Avslutt Maestro, og trykk så Enter for å bekrefte. 2) Etabler en ActiveSync forbindelse mellom din Maestro PDA og din datamaskin. Hvis du blir bedt om å velge en forbindelse mellom din Maestro PDA og din datamaskin, velg Gjest forbindelse. 3) Fra ActiveSync applikasjonen åpne Meny linjen, trykk Høyre pil knappen for å flytte til Verktøy og Ned pil knappen for å åpne Verktøy undermenyen. 4) Trykk Ned pil knappen for å velge Sikkerhetskopiere og gjenopprette og trykk så Enter. 5) Du er på Sikkerhetskopiere arket. Hvis du har etablert en standard forbindelse, trykk Tab for å få tak i navnet på din sikkerhetskopifil. Du trenger denne for å gjenopprette din Maestro PDA. 6) Trykk Tab for å flytte til Sikkerhetskopier nå knappen og trykk så Enter for å bekrefte. 7) Når sikkerhetskopieringen er ferdig, trykk Enter eller velg OK knappen. 11

14 Gjenopprette din Maestro PDA For å gjenopprette hele innholdet av din Maestro PDA gjør følgende: 1) Etabler en ActiveSync forbindelse mellom din Maestro PDA og din datamaskin og velg Gjest forbindelse. 2) Fra ActiveSync applikasjonen åpne Meny linjen, trykk Høyre pil knappen for å flytte til Verktøy og Ned pil knappen for å åpne Verktøy undermenyen. 3) Trykk Ned pil knappen for å velge Sikkerhetskopiere og gjenopprette og trykk så Enter. 4) Trykk Control + Tab for å komme til Gjenopprett arket. 5) Du er på Gjenopprette arket, og du vil motta en melding om at alle data på din PDA vil erstattes av innholdet lagret i sikkerhetskopifilen. Trykk Enter for å gjenopprette data på din Maestro PDA. 6) Trykk Shift + Tab for å komme til listen over forbindelse filer og velg filen som svarer til din enhet. Det er vanligvis den siste på listen. Hvis du sikkerhetskopierte din Maestro PDA med bruk av Gjest forbindelse, velg Gjest på fillisten. Trykk Tab for å komme til OK knappen og trykk Enter. 7) Velg Gjenopprette knapen og trykk Enter. 8) Når gjenopprettingen er ferdig, trykk Enter eller velg OK knappen. 9) Fjern din Maestro PDA fra dokkestasjonen og utfør en soft reset for at disse endringene skal tas i bruk. 10) Etabler på nytt en forbindelse mellom din Maestro PDA og din PC og velg standard forbindelse. Pass på at du velger de riktige alternativene for synkronisering. 11) Du får den følgende meldingen, Den følgende informasjonstypen på din mobile enhet har elementer som ikke er synkronisert med denne datamaskinen før. Standardvalget er Kombiner elementene på min enhet med elementene på denne maskinen. Trykk Ned pil knappen for å velge "Erstatt elementene på min enhet med elementene på denne maskinen ", trykk så Enter. 12

15 4. Bruke Maestro 4.1 Generell oversikt Maestro tilbyr et Windows liknende miljø for bruk med Maestro applikasjoner. Dette grensesnittet vil være velkjent for PC brukere og gir en rask innlæring. 4.2 Starte Maestro For å slå på Maestro PDA trykk Slå på knappen. Et enkelt pip høres. For å slå av Maestro PDA trykk og hold Systemlinje knappen. Et dobbelt pip høres. Bruk av Slå på knappen vil gjenoppta din Maestro PDA fra der den var sist da du slo den av, inkludert når din Maestro PDA går inn i hvilemodus. Bruk av Avslutt Maestro menyelementet fra System menyen vil avslutte Maestro applikasjonen og la deg bruke andre applikasjoner på din Maestro PDA eller å bruke Active Sync for å foreta en sikkerhetskopiering. Bruk av Slå av Pocket PC menyelementet fra System menyebn vil slå av din Maestro PDA. For å starte Maestro applikasjonen igjen fra Windows CE trykk Systemlinje knappen. 4.3 Systemlinje Systemlinjen er startpunktet hvor du får adgang til Maestro applikasjoner og krysser av for systeminnstillinger. Få adgang til den ved å trykke Systemlinje knappen nederst til høyre på din Maestro PDA. Systemlinjen har fem funksjoner som kan brukes med Venstre pil eller Høyre pil tastene: System meny, Klokke, Batteristatus, Tilgjengelig minne og Punkt/Telefontastatur valgstatus. For å komme til System menyen bruk Opp pil eller Ned pil tastene eller trykk F4. For å få adgang til konfigurasjonsalternativene for Klokke, Batteristatus, Tilgjengelig minne og Punkt/Telefontastatur velg alternativet og trykk Enter. Hvis du bruker Systemlinjen fra en åpen applikasjon, slik som Kalender, trykk Systemlinjeknappen for å gå tilbake til den åpne applikasjonen. 4.4 System meny System menyen inneholder alle Maestro applikasjonsprogrammene, Konfigurasjon, Hjelp og Kontrollfunksjoner. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å navigere i menyen. For å starte en applikasjon velg den fra menyen og trykk Enter tasten. 4.5 Bytte applikasjon Du kan ha mer enn én applikasjon i bruk samtidig. For raskt å starte din foretrukne applikasjon bruk standard snarveitaster for applikasjonen, slik som Ctrl + F1, du kan også bruke System menyen. For å bytte mellom applikasjoner i bruk bruk en av metodene. Som et alternativ kan du bruke Programmer i bruk egenskapen. For å komme til den trykk og hold F3 tasten. Fra listen over applikasjoner i bruk velg den ønskede applikasjonen og trykk Enter. 13

16 4.6 Maestro grensesnitt Tastaturet på Maestro PDA-en inneholder et fullstendig sett med taster man trenger for å navigere, lese tekst og skrive tekst. For å skrive tekst kan tastaturet brukes som punkttastatur eller som et telefontastatur Punkttastatur Når man bruker punkttastatur, er tastene lagt ut som følgende, bortover radene og så nedover: Rad 1, kolonne 1: punkt 1 Rad 1, kolonne 2: punkt 4 Rad 1, kolonne 3: Ikke tilordnet Rad 2, kolonne 1: punkt 2 Rad 2, kolonne 2: punkt 5 Rad 2, kolonne 3: Ikke tilordnet Rad 3, kolonne 1: punkt 3 Rad 3, kolonne 2: punkt 6 Rad 3, kolonne 3: Ikke tilordnet Rad 4, kolonne 1: punkt 7 Rad 4, kolonne 2: punkt 8 Rad 4, kolonne 3: Ikke tilordnet Angi hvert punkt ett av gangen, og bekreft så tegnet med bruk av Bekreft tastene. For eksempel for å skrive tegnet c, trykk punkt 1, punkt 4 og så Bekreft. Ved å trykke bare Bekreft angis mellomrom. Legg merke til at når man bruker datapunkt, er punkt 7 nødvendig for store bokstaver. Se punkttabellavsnittet ved slutten av denne veiledningen for en fullstendig liste over tegn. Standard punkttabell brukt i Maestro er US Braille Telefontastatur Når man bruker telefontastatur, er tastene lagt ut som følgende, bortover radene og så nedover: Rad 1, kolonne 1: 1, krøllalfa,, punktum, spørsmålstegn, utropstegn, komma, understrek, og tegn, kolon, anførselstegn, venstre parentes, høyre parentes, apostrof, prosent, dollar. semikolon. Rad 1, kolonne 2: 2, A, B, C. Rad 1, kolonne 3: 3, D, E, F. Rad 2, kolonne 1: 4, G, H, I. Rad 2, kolonne 2: 5, J, K, L. Rad 2, kolonne 3: 6, M, N, O. Rad 3, kolonne 1: 7, P, Q, R, S. Rad 3, kolonne 2: 8, T, U; V. Rad 3, kolonne 3: 9, W, X, Y, Z. Rad 4, kolonne 1: Telefon tegnvalg liste. Rad 4, kolonne 2: 0,mellomrom, pluss, bindestrek, skråstrek, lik, større enn, mindre enn. Rad 4, kolonne 3: Nummertegn. For bruk med telefontastaturet benyttes alle tastene omtrent som på en mobiltelefon, hvor flere trykk på en tast gir forskjelllige tegn. Velg en verdi og trykk Bekreft for å godta den. For å angi en stor bokstav velg en verdi og trykk så Shift + Bekreft Telefon tegnvalg liste Telefon tegnvalg liste åpner en dialog som inneholder et antall spesialtegn man kan velge mellom. Les listen med piltastene og trykk så Bekreft for å velge det ønskede tegnet. 14

17 4.7 Navigasjonsprinsipper Få hjelp i Maestro I Maestro er det flere måter du raskt kan få hjelp på. Trykk og hold F1 tasten for å slå på eller av tastbeskrivelsemodus. Dette er tilgjengelig overalt i Maestro og gir beskrivelse av tasten man trykker. Dette er en fin mate å lære om Maestro grensesnittet. Trykk the F1 tasten for å høre hvor du er i Maestro. Maestro sier tittelen på det aktive vinduet i en applikasjon eller selve applikasjonsnavnet. Trykk Shift og F1 tastene for å ta i bruk konteksthjelp mens du er i en Maestro applikasjon. Denne inneholder spesiell hjelp for dialogen du er i. Trykk F2 tasten for å høre Maestro lese spesifikk informasjon som angår det aktuelle elementet eller kontrollen. Du kan også få generell hjelp om Maestro programvare fra System menyen eller fra hovedmenyen for hver Maestro applikasjon. Fra Systemmenyen eller fra en vilkårlig Maestro applikasjonsmeny kan man åpne Hjelp undermenyen og så velge Generell hjelp. Derfra kan du velge Maestro hjelp, Konfigurasjon hjelp eller en av de fire Maestro applikasjonenes hjelp. Fra hjelpevinduet kan du velge et emne og lese spesifikk informasjon om ditt valg Kommandoer Vanligvis får man adgang til kommandoer gjennom Applikasjon menyene for de respektive applikasjonene ved trykk på F4 tasten. Kontekstmenyer er også tilgjengelig for spesifikke funksjoner. Disse kommer man til ved å trykke F3 tasten. Brukere kan bruke spesielle snarveitaster for å flytte direkte til et element på en meny. Snarveitaster annonseres etter hvert menyelement. For eksempel, Kalender K eller Kontakter O. Brukere kan også benytte hurtigtaster for å ta i bruk kommandoer. Disse er nevnt i menyene etter kommandonavnet. For eksempel, for å kopiere en utvalgt tekst kan du velge Kopier fra Rediger menyen, eller bruke hurtigtasten Control C. For å gjøre dette skriv C på enten punkt eller telefontastaturet, og mens du trykker Ctrl tasten trykk Bekreft Generell navigasjon Bruk Tab eller Shift Tab knappene for å flytte fremover eller bakover gjennom feltene i en dialog. Bruk Opp pil eller Ned pil tastene for å velge et element på en liste. Bruk Control + Tab eller Control + Shift Tab knappene for å flytte fremover eller bakover på sidene i Kalender eller Kontakter dialogen Lese tekst Bruk Les for å lese den aktuelle linjen. Bruk Opp eller Ned pil tastene for å lese forrige eller neste linje. Bruk Venstre eller Høyre piltast for å lese ett tegn av gangen på en tekstlinje. Bruk Control tast i kombinasjon med Venstre eller Høyre piltast for å lese et ord av gangen på en tekstlinje. Bruk Stav for å stave det aktuelle ordet. Bruk Control tasten i kombinasjon med Opp eller Ned piltast for å lese et avsnitt av gangen i en tekst. Bruk Home eller End tastene for å flytlte til starten eller slutten av en linje. Bruk Control tasten i kombinasjon med Home eller End tastene for å flytte til starten eller slutten av filen. Bruk Page Up eller Page Down tastene for å flytte til en side i en fil. 15

18 4.7.5 Velge tekst Tekst velges fra aktuell posisjon på flere forskjellige måter. Bruk Shift tasten i kombinasjon med Venstre eller Høyre piltast for velge ett tegn av gangen på en tekstlinje. Bruk Shift tasten i kombinasjon med Opp eller Ned piltastene for å velge en linje av gangen i en tekst. Bruk Control og Shift tastene i kombinasjon med Venstre eller Høyre piltast for å velge tekst ett ord av gangen på en tekstlinje. Bruk Control og Shift tastene i kombinasjon med Opp eller Ned piltast for å velge tekst ett avsnitt av gangen i en tekst. Bruk Shift tasten i kombinasjon med Home eller End tasten for å velge til starten eller slutten av en linje. Bruk Control og Shift tastene i kombinasjon med Home eller End tastene for å velge til starten eller slutten av filen. Bruk Shift tasten i kombinasjon med Page Up eller Page Down tastene for å velge oppover eller nedover i en fil. Bruk Shift + Les kommandoen for å lese den valgte teksten. 4.8 Juster grunnlegende parametre Det er grunnleggende parametere som enkelt kan justeres i Maestro, inkludert volum, hastighet, klokke og tastaturtype. For en fullstendig liste over konfigurerbare alternativer se avsnitt Juster volum Hovedvolumet kan justeres på en skala fra 0 til 10. For å øke volumet med ett nivå trykk Shift + Delete tastene. For å minske volumet med ett nivå trykk Shift + Tilbaketast Juster stemmehastighet Stemmehastigheten kan justeres på en skala fra 0 til 10. For å øke stemmehastigheten med ett nivå trykk Control + Delete tastene. For å minske stemmehastigheten med ett nivå trykk Control + Tilbaketast Still klokken For å angi dato og tid fra Systemlinjen velg Klokke og trykk så enter. Dette vil åpne Klokkekonfigurasjon dialogen. Bruk Tab eller Shift Tab knappen for å flytte fremover eller bakover i Klokkekonfigurasjon alternativene som er Sett dato, sett tid, tidssone, OK og Avbryt. Sett dato lar deg angi den aktuelle datoen. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom måned, dag og år. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Sett tid lar deg angi den aktuelle tiden. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom timer og minutter. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Tidssone lar deg velge den aktuelle tidssonen. Pass på og velg riktig etter hvor du bor. Dette er svært viktig for Kalender synkronisering. Hvis den valgte tidssonen på din Maestro PDA er forskjellig fra den på din datamaskin, vil Avtaler synkronisert fra din PC til Maestro PDA bli satt til feil tid. Velg OK eller trykk Enter for å bekrefte dine innstillinger. Velg Avbryt eller trykk Escape for å se bort fra innstillingene du har gjort Velg punkt eller telefontastatur For å bytte mellom punkttastatur og telefontastatur trykk og hold F4 tasten. 16

19 4.9 Maestro kommandoer etter funksjon Kontrollkommandoer Start Maestro applikasjonen: Systemlinje Slå av Maestro PDA: Strømbryter: Slå av Maestro PDA: Trykk og hold systemtasten Hjelp kommandoer Informasjon (hvor er jeg?): F1 Tastbeskriver. Trykk og hold F1 for å slå på/av Konteksthjelp for applikasjoner: Shift + F1 Les aktuell kontroll: F Meny kommandoer Systemmeny: Systemtast, Opp eller Ned pil Applikasjonsmeny: F4 Kontekstmeny: F Applikasjon snarveier (fabrikkstandarder) Start applikasjono 1 (Kalender): Control + F1 Start applikasjon 2 (Kontakter): Control + F2 Start applikasjon 3 (Tekstnotater verktøy): Control + F3 Start applikasjon 4 (Lydnotater verktøy): Control + F Konfigurasjon kommandoer Øk volum: Shift + Delete Minsk volum: Shift + Tilbaketast Øk stemmehastighet: Control + Delete Minsk stemmehastighet: Control + Tilbaketast Avbryt talen: Kontroll Bytt mellom Punkt/telefontastatur: Trykk og hold F Lesekommandoer Les forrige tegn: Venstre pil Les neste tegn: Høyre pil Les forrige ord: Control + Venstre pil Les neste ord: Control + Høyre pil Les aktuelt ord: Stav Les forrige linje: Opp pil Les neste linje: Ned pil Les aktuell linje: Forklar Les forrige avsnitt: Control + Opp pil Les neste avsnitt: Control + Ned pil Les alt: Control + Les Les valgt eller uthevet tekst: Shift + Les Begynnelse av linje: Home Slutten av linje: End Page up: Page up Page down: Page down Begynnelse av fil: Control + Home Slutten av fil: Control + End Redigeringskommandoer Slett aktuelt tegn: Delete Sletter forrige tegn: Tilbaketast Velg forrige tegn: Shift + Venstre pil Velg neste tegn: Shift + Høyre pil Velg forrige ord: Control + Shift + Venstre pil 17

20 Velg neste ord: Control + Shift + Høyre pil Velg forrige linje: Shift + Opp pil Velg neste linje: Shift + Ned pil Velg tekst fra starten av linjen til markør: Shift + Home Velg tekst fra markøren til slutten av linjen: Shift + End Velg alt: Control + A Klipp ut: Control + X Kopier: Control + C Lim inn: Control + V Angre: Control + Z Søk: Control + F Søk etter forrige: Control + Page Up Søk etter neste: Control + Page Down Søk og erstatt: Control + H Erstatt aktuelt: Shift + Enter Dialogbokskommandoer Lukker dialogboksen og forkaster alle endringer: Escape (Avbryt knapp) Lukker dialogboksen og lagrer alle endringer: Enter (OK knapp) Flytt til neste kontroll eller felt: Tab Flytt til forrige kontroll eller felt: Shift Tab Flytt til neste ark: Control tab Flytt til forrige ark: Control + Shift-Tab Les aktuell kontroll: F2 Leser kontrollene i dialogboksen i korrekt tab rekkefølge: Shift + F2 Kryss av i en avkryssingsboks eller velg en knapp: Bekreft Lydnotatkommandoer Start innspilling av et kort notat: Trykk og hold Spill inn, slipp tasten for stoppe Start innspilling av et langt notat: Shift + Spill inn Stopp innspilling: Spill inn Legg til notat: Control + Spill inn Aktiver lydmodus : Enter Deaktiver lydmodus : Escape Spill forrige notat: Opp pil Spill neste notat: Ned pil Spill/Pause for notat: Enter Spol tilbake: Trykk og hold venstre pil Hurtig framover: Trykk og hold høyre pil Begynnelse på notat. Home Slutt på notat. End 18

21 4.10 Minne Dine data kan lagres i en av tre forskjellige lagringsplasser på din Maestro PDA. Dette inkluderer Hovedminne, the ipaq fillager og SD minne. Både Hovedminne og ipaq Fillageret befinner seg på Maestro PDA. SD minnet er på et uttagbart kort som settes inn og tas ut på toppen av Maestro PDA. Hovedminet har en kapasitet på omtrent 56 megabyte. Det er et flyktig minne hvor data går tapt ved en hard reset. IPAQ Fillager er permanent ikke-flyktig minne. Det har en kapasitet på omtrent 3 megabyte. SD minnekapasiteten avhenger av kortet man har kjøpt Filbehandling Filer laget av Maestro applikasjoner lagres som standard i roten av Mine dokumenter som er i Hovedminnet. Bare de filene som oppbevares i Mine dokumenter eller noen av undermappene i Hovedminnet kan overføres til din vanlige PC under synkronisering. Legg merke til at mapper under undermappene ikke gjenkjennes av Tekstnotater og Lydnotater applikasjonene. Under en normal ActiveSync økt synkroniseres filer lagret i Hovedminnet til din Maestro PDA med dem i Mine dokumenter\pocket_pc My Documents mappen på din hoved PC. Standard Pocket PC mappene laget av Active Sync er Business, Personlig og Maler. 19

22 5. Kalender 5.1 Generell beskrivelse Bruk Kalender applikasjonen for å lage, redigere og organisere dine avtaler. For å starte Kalender applikasjonen fra System menyen velg Kalender og trykk Enter. Bruk alternativt snarveien Control + F1 for å åpne Kalender applikasjonen. Mens du er i Kalender applikasjonen trykk F4 for å åpne Kalender applikasjonsmenyen eller F3 for å åpne kontekstmenyen. Dager i den aktuelle uken listes i dagviseren, inkludert antall avtaler for hver dag. Dato kontrollen lar deg velge en bestemt dato for dine avtaler. Kalender avtale dialogegenskaper. Hver kalenderavtale har 2 sider med informasjon. Generelt siden og Notater siden. 5.2 Filbehandling og synkronisering Alle kalenderoppføringer lagres i Pocket Outlook databasen på din Pocket PC. Under en vanlig ActiveSync økt synkroniseres automatisk kalenderoppføringer på både din Pocket PC og din hoved PC. Dette betyr at kalenderoppføringer på din Pocket PC som lages, endres eller slettes vil reflekteres i din Outlook kalender på PC-en og vice versa. 5.3 Kalenderapplikasjon menyalternativer For å åpne Kalender applikasjonsmenyen trykk F4. Avtaler Lag en ny avtale, eller velg for den aktuelle avtalen å redigere avtale, slette avtale eller duplisere avtale. I dag. Gå til dagens avtale. Søk. Søk etter en avtale. Rediger. Velg å Angre, Klippe ut, Lime inn, Slette eller Velge all tekst. Alternativer. Sett start og sluttider for hele dagen avtaler så vel som måten dagene i uken er listet opp. Hjelp. Velg å høre Generell eller Konteksthjelp, eller informasjon om Kalender applikasjonen. Lukk. Lukk den aktuelle avtalen og gå tilbake til Kalender dialogen. Avslutt Kalender. Lukk Kalender applikasjonen. Bruk alternativt Escape tasten for å lukke Kalender applikasjonen. 5.4 Kalender hovedvinduet Bruk Kalender hovedvinduet for å velge en dato til gjennomsyn eller å redigere avtaler. Kalender Dagviser. Velg en dato fra datoene i den angitte uken for å liste opp dine avtaler. Standard er dags dato. Trykk Enter tast eller Høyre piltast for å liste avtalene for den valgte datoen. Fra kontekstmenyen kan du også lage en ny avtale, gå til dagens avtaler eller søke etter en avtale. Kalender datokontroll. Velg datoen du vil liste opp dine avtaler for. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom måned, dag og år. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Fra kontekstmenyen kan du også velge å se avtaler for dags dato. 20

23 5.5 Avtaleliste Bruk Kalender avtaleliste dialogen for å liste opp avtaler for datoen du valgte. Avtaleliste. Velg en avtale fra listen. Trykk Enter tasten for å gå til Generelt siden for avtaler. Fra kontekstmenyen kan du også velge å lage en ny avtale, redigere en avtale eller søke etter en avtale. Kalender datokontroll. Velg datoen du vil liste opp dine avtaler for. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom måned, dag og år. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Fra kontekstmenyen kan du også velge å se avtaler for dags dato. Mens du er i Avtaler listeboksen, kan du bruke Venstre piltast for å gå tilbake til Kalender dialogen. 5.6 Generelt siden Bruk Generelt siden for å angi detaljer for den valgte avtalen. Emne. Angi et emne for din avtale. Sted. Angi et sted for din avtale. Type. Velg mellom en normal kort avtale eller en avtale for hele dagen. Start dato. Setter dato for når avtalen starter. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom måned, dag og år. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Starttid. Setter tiden for når avtalen starter. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom timer og minutter. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Sluttdato. Setter dato for når avtalen slutter. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom måned, dag og år. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Sluttid. Setter tiden for når avtalen slutter. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom timer og minutter. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Påminnelse. Velg mellom På og Av. Tid. Velg en tid for når påminnelsen skal komme. Dette alternativet har 24 innstillinger fra 0 minutter til 14 dager. OK. Velg denne knappen eller trykk Enter tasten for å bekrefte dine endringer. Bruk. Velg å bekrefte dine endringer og fortsette å være på Generelt siden. Avbryt. Velg denne knappen eller trykk Enter tasten for å se bort fra dine endringer. 5.7 Notater siden Bruk Notater siden for å skrive notater for den aktuelle avtalen. Notat. Skriv tekst med informasjon om din avtale. OK. Velg denne knappen eller trykk Enter tasten for å bekrefte dine endringer. Bruk. Velg å bekrefte dine endringer og fortsette å være på Notater siden. Avbryt. Velg denne knappen eller trykk Enter tasten for å se bort fra dine endringer. 5.8 Lage en ny avtale For å lage en ny avtale gjør følgende: 1) For å åpne Ny avtale dialogen bruk en av disse alternativene: Trykk F4 for å åpne Applikasjon menyen. Fra Avtale undermenyen velg Ny avtale og trykk Enter. I Kalender hovedvinduet trykk F3 for å åpne kontekstmenyen. Velg Ny avtale og trykk Enter. Bruk snarveien Control + N. 2) Du er på Generelt siden. Skriv Avtale informasjonen. For å legge til et notat for din avtale trykk Control + Tab for å velge Notat siden. Skriv informasjonen og trykk Enter når du er ferdig. 5.9 Se eller rediger en avtale For å se eller redigere en avtale gjør følgende: 1) Fra Kalender hovedvinduet bruk dagviseren for å velge dagen fra den listede uken og trykk Enter. Du kan også bruke Kalender dato kontrollen for å velge en bestemt dato. 2) Velg en avtale fra listen og trykk Enter for å åpne den. 3) Du er på Generelt siden. Les gjennom eller modifiser avtaleinformasjonen og trykk Enter når du er ferdig Slette en avtale Gjør følgende for å slette en avtale: 1) Fra Kalender hovedvinduet bruk dagviseren for å velge dagen fra den listede uken og trykk Enter. 2) Velg en avtale fra listen og trykk Delete. 3) Trykk Enter for å bekrefte eller Escape for å avbryte sletteprosessen. 21

24 5.11 Nyttige hint for Kalender Dagviser hurtigtaster: Tilbake én dag: Opp pil. Frem én dag: Ned pil. Velg første dag i nåværende uke: Home Velg siste dag i nåværende uke: End Tilbake én uke: Page up. Frem én uke: Page down. Returner til dags dato: Control + T. For å gå til en bestemt dag, måned eller år i Dato kontrollen angi spesifikke verdier for denne bestemte dagen, måneden eller året. For eksempel skriv 9 for å velge september Søk Bruk Søk dialogen for å finne en avtale som tilfredsstiller de angitte søkekriterier. For å åpne Søk dialogen velg Søk fra Kalender applikasjonsmenyen. Bruk alternativt snarveien Control + F. Emne. Angi navnet på et emne å søke etter. Fra. Sett den tidligste datoen å søke etter avtalen. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom måned, dag og år. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Til. Sett den seneste datoen å søke etter avtalen. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom måned, dag og år. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Søk. Velg denne knappen eller trykk Enter tasten for å bekrefte dine endringer. Søkresultat listeboks. Denne vil inneholde alle avtalene som tilfredsstiller dine søkekriterier. Lukk. Velg denne knappen eller trykk Escape for å avslutte søket ditt Alternativer Bruk Alternativer dialogen for å angi start og sluttid for avtaler som gjelder hele dagen så vel som måten dagene i uken er listet opp. For å åpne Alternativer dialogen velg Alternativer fra Kalenderapplikasjonen. Start hel dag avtale. Setter tiden for når hele dagen avtalen starter. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom timer og minutter. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Standard er Slutt hel dag avtale. Setter tiden for når hele dagen avtalen slutter. Bruk Venstre pil og Høyre pil tastene for å velge mellom timer og minutter. Bruk Opp pil og Ned pil tastene for å velge en verdi. Standard er Forhåndsinnstilling for uke. Velg mellom mandag til søndag og lørdag til fredag. Standard er mandag til søndag. Fabrikkstandarder. Velg å gjenopprette kalenderalternativer innstillingene til fabrikkstandarder. OK. Velg denne knappen eller trykk Enter tasten for å bekrefte dine innstillinger. Avbryt. Velg denne knappen eller trykk Escape tasten for å se bort fra dine endringer. 22

25 6. Kontakter 6.1 Generell beskrivelse Bruk Kontakter applikasjonen for å lage, redigere og organisere dine kontakter. For å starte Kontakter applikasjonen fra System menyen velg Kontakter og trykk Enter. Bruk alternativt snarveien Control + F2 for å åpne Kontakter applikasjonen. Mens du er i Kontakter applikasjonen trykk F4 for å åpne Kontakter applikasjonsmenyen eller F3 for å åpne kontekstmenyen. Kontakter egenskaper. Hver kontakt har 4 sider med informasjon: Sammendrag side, Generelt side, Detaljer side og Kategorier side. 6.2 Filbehandling og synkronisering Alle kontakter lagres i Pocket Outlook databasen på din Pocket PC. Under en vanlig ActiveSync økt synkroniseres automatisk kontakter på både din Pocket PC og din hoved PC. Dette betyr at kontakter på din Pocket PC som lages, endres eller slettes vil reflekteres i din Outlook kontakter på PC-en og vice versa. 6.3 Kontakter applikasjonsmeny alternativer For å åpne Kontakter applikasjonsmenyen trykk F4. Kontakter Lag en ny kontakt eller velg å redigere den valgte kontakten, se på en kontakt, slette en kontakt eller duplisere en kontakt. Kategorier. Velg å legge til en kategori eller slette en kategori. Rediger. Velg å Angre, Klippe ut, Lime inn, Slette eller Velge all tekst. Alternativer. Angi måten kontakter listes opp. Hjelp. Velg mellom å høre generell og konteksthjelp eller informasjon om kontakter applikasjonen. Lukk. Lukk den aktuelle kontakten og gå tilbake til Kontakter dialogen. Avslutt kontakter. Lukk Kontakter applikasjonen. Bruk alternativt Escape tasten for å lukke Kontakter applikasjonen. 6.4 Kontakter hovedvindu Bruk Kontakter hovedvinduet for å lage, redigere og organisere dine kontakter. Kontakter listeboks. Lister opp alle kontaktene i den aktuelt valgte kategorien. Trykk the Enter tasten for å se den valgte kontakten. Fra kontekstmenyen kan du også Lage en ny kontakt, Redigere en kontakt, Se en kontakt eller Endre innstillinger. Kategori Velg en kategori å lagre din kontakt i. Alle kontakter alternativet lister innholdet av alle kategorier og er valgt som standard. Andre kategorivalg er Business, Ferie, Ingen kategori, Personlig og Nylig. Fra kontekstmenyen kan du også bruke Legg til en kategori eller Slette en kategori. 6.5 Sammendrag side Bruk Sammendrag siden for å høre detaljer om den valgte kontakten. Sammendrag. Lister detaljene for den valgte kontakten. Detaljer omfatter informasjon som skrives på de følgende sidene. Fra kontekstmenyen kan du også velge Alt eller Kopier tekst. OK. Velg denne knappen eller trykk Enter for å bekrefte dine endringer hvis det er gjort noen på de følgende sidene. Bruk. Velg å bekrefte dine endringer hvis noen er blitt gjort på de følgende sidene, og fortsett å være på Sammendrag siden. Avbryt. Velg denne knappen eller trykk Enter for å forkaste dine endringer hvis det er gjort noen på de følgende sidene. 23