Victor Reader Classic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Victor Reader Classic"

Transkript

1 Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS

2 Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: E-post: Internett: Utgave: 0902 Revisjon: Revisjon Supporthenvendelser: Telefon: E-post: 1

3 Innhold INNHOLD... 2 OM VICTOR READER CLASSIC... 3 OVERSIKT OVER VICTOR READER CLASSIC UTPAKKING AV LYDBOKSPILLEREN FYSISK BESKRIVELSE AV VICTOR READER CLASSIC Lydbokspillerens overside Venstre side Høyre side Front Bakside STARTE VICTOR READER SETTE INN ELLER TA UT EN CD... 6 GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER SPILL/STOPP TILBAKESPOLING OG HURTIG FREMOVER... 7 KONTROLLFUNKSJONER INNSTILLING AV TONE INNSTILLING AV VOLUM INNSTILLING AV HASTIGHET... 8 FLYTTEFUNKSJONER FLYTTEKNAPPER FLYTTE TI SIDER AV GANGEN INFO KNAPP Tilgjengelige informasjonselementer BOKMERKER Sette inn bokmerker Gå til et bokmerke Slette bokmerker ANGRE / GJØRE OM FUNKSJONER Angre Gjøre om HØRE PÅ EN MUSIKK CD SPILLE MUSIKK CD ER Funksjoner: TEKNISKE SPESIFIKASJONER

4 Om Victor Reader Classic VisuAide er stolt av å presentere Victor Reader Classic, den digitale lydbokspilleren. Som du kommer til å oppdage, formidler Victor den ytelse og de muligheter som den nye generasjonen med talende bøker tilbyr. Victor er utviklet for å kunne brukes til lesing av bøker som for eksempel bestsellere, romaner, tidsskrifter etc. Den gir deg mulighet til enkelt å navigere i strukturen og raskt forflytte deg til ønsket informasjon. Ved å bruke Victors fire flytteknapper kan du navigere intuitivt. Om du navigerer innen en side eller fra avsnitt til avsnitt, gir Victor en rekke alternativer. Du kan gå til innholdsfortegnelsen, til et avsnitt som interesserer deg, gå tilbake til et bokmerke, alt dette ved hjelp av enkle funksjoner. Kunnskap har aldri vært så tilgjengelig for dem som har lesevansker. Vi ønsker deg mange hyggelige timer med oppdagelsesglede med vår digitale lydbokspiller. 3

5 Oversikt over Victor Reader Classic 1 Utpakking av lydbokspilleren Følgende skal være med når du har pakket opp Victor: Victor Reader Classic, den talende bokleseren En strømkabel En plastikkbag som innholder dokumentasjon og en CD med brukerhåndboken og en kom raskt i gang beskrivelse Selv om VisuAide har kontrollert Victor Reader og andre deler nøye før levering, ber vi deg se etter at de ovenfor angitte delene er med og at de ikke er skadet. Legg merke til at før du bruker Victor Reader første gang, må du koble enheten til et nettuttak, selv om den er utstyrt med oppladbare batterier. Batteriene kan være utladet under forsendelsen selv om de ble ladet før de forlot fabrikken. Hvis batteriene er fullstendig utladet, tar det 8 til 10 timer å lade dem helt opp. Du kan bruke din Victor Reader mens du lader batteriene. Hvis noen av de ovenfor nevnte delene mangler i pakken vennligst kontakt Bo Jo Tveter AS 2 Fysisk beskrivelse av Victor Reader Classic Side 4

6 2.1 Lydbokspillerens overside Den innebygde høyttaleren er plassert i det øverste venstre hjørnet på oversiden. Øverst midt på oversiden er det tre dreibare knapper. Fra venstre til høyre er disse Tone-, Volum- og Hastighetskontroll. Under Tone-, Volum- og Hastighetskontrollene finner du fire flytteknapper pekende OPP, NED, til VENSTRE og HØYRE. Disse lar deg enkelt flytte omkring i bokstrukturen. Til venstre for de fire flytteknappene, midt på enheten er det to knapper til. Den øverste er informasjonsknappen. Den gir deg informasjon om boken, slik som antall sider, total avspillingstid, brukt tid, aktuell side og overskriften for det aktuelle kapitlet eller avsnittet. Den andre knappen er bokmerkeknappen. Den lar deg sette inn et bokmerke for å lagre din posisjon. Under de fire flytteknappene finner du Tilbakespol, Spill / Stopp og Hurtig fremover. Til høyre for disse og litt ovenfor finner du Løs ut knappen som brukes til å få CD en ut av spilleren. 2.2 Venstre side På venstre side av enheten finner du det innebygde håndtaket. 2.3 Høyre side Lengst bak på høyre side på spilleren finner du strømbryteren. Ved siden av denne er det en utgang for fotpedal for å koble til en pedal for kontroll av Spill /Stopp funksjonen uten bruk av hendene. Nær fronten er det en kontakt for å koble til høretelefoner eller eksterne høyttalere. 2.4 Front På fronten av enheten finner du CD ROM sprekken. Legg merke til at hvis du uheldigvis setter inn en CD opp ned, vil den komme ut etter noen få sekunder uten skade. 2.5 Bakside Helt til høyre på baksiden av enheten finner du strøminngangen som brukes til å koble enheten til en elektrisk kontakt. Side 5

7 3 Starte Victor Reader Å starte Victor Reader er enkelt: For å slå på spilleren trykkes strømbryteren oppover. Du hører en pipelyd og en velkommen melding. For å slå enheten av trykkes strømbryteren nedover. Du hører to pipelyder. 4 Sette inn eller ta ut en CD Sett inn CD en i sprekken på forsiden av enheten. Skyv så forsiktig CD en fremover. En motorisert mekanisme vil automatisk trekke CD en inn i stasjonen. Etter noen få sekunder vil Victor Reader annonsere tittelen på boken og etter et pipesignal startes lesing av boken. Hvis du ved en feiltakelse setter inn CD en opp ned, kommer den ut igjen etter noen få sekunder uten skade. For å få ut en CD trykk ganske enkelt Løs ut knappen til høyre for og litt ovenfor Hurtig fremover knappen. En motorisert mekanisme vil automatisk skyve CD en ut av spilleren. Når Victor Reader er ferdig med å skyve ut CD en, kan du fjerne den og legge den i esken. Merknad: Løs ut knappen virker bare etter at Victor Reader er slått på og du har hørt meldingen: Velkommen til Victor Reader Classic. Side 6

8 Grunnleggende funksjoner 5 Spill/Stopp Knappen for Spill/Stopp brukes til å starte og stoppe opplesingen av en bok. For å starte opplesingen av en bok, trykk på Spill/Stopp knappen. For å stanse opplesingen av en bok, trykk på Spill/Stopp knappen igjen. 6 Tilbakespoling og Hurtig fremover Disse knappene lar deg spole fremover og bakover i høyt tempo Du vil høre opplesingen baklengs eller forlengs med høy hastighet. Trykk og hold nede knappen Tilbakespol eller Hurtig fremover inntil du kommer dit du vil og slipp den så. Du kommer så automatisk tilbake til normal avspillingshastighet. Side 7

9 Kontrollfunksjoner Volum, Tone og Hastighet er forhåndsinnstilte ved start. Her beskrives hvordan nivåene kan justeres. 7 Innstilling av tone For å innstille tonen, drei Tonekontrollen mot venstre eller høyre. For å sette tonen til standardnivå drei Tone kontrollen mot høyre eller venstre og stopp når du føler at den er kommet til standard posisjonen. 8 Innstilling av volum For å heve eller senke volumet drei Volum kontrollen mot høyre eller venstre. 9 Innstilling av hastighet For å øke eller minske hastigheten drei Hastighet kontrollen mot høyre eller venstre. For å sette hastigheten til standard nivå, drei Hastighet kontrollen mot høyre eller venstre og stopp når du føler at den er kommet til standard posisjon. Side 8

10 Flyttefunksjoner 10 Flytteknapper Under Tone, Volum og Hastighetkontrollene finner du de fire flytteknappene; OPP knappen som peker oppover, NED knappen som peker NED, VENSTRE som peker mot venstre og HØYRE som peker mot høyre. Disse knappene lar deg enkelt flytte fra et bokelement til et annet for å få rask adgang til ønsket informasjon. Eksempler: flytte kapittel for kapittel, inndeling for inndeling, avsnitt for avsnitt, bok for bok eller andre elementer definert av bokens produsent. Velg først et bokelement (kapittel, side etc.). Trykk OPP eller NED knappene flere ganger inntil du hører det ønskede elementet. Det sist leste elementet er det som er valgt. Bruk så HØYRE knappen til å flytte fremover eller VENSTRE knappen til å flytte bakover fra et tekstelement til et annet inntil du kommer til det ønskede bokelementet. Det seneste elementet lest er det som er valgt. Lesingen vil starte automatisk i det valgte bokelementet. Merknad: Du kan endre tekstelementet når som helst. 11 Flytte ti sider av gangen VENSTRE og HØYRE knapper lar deg flytte 10 sider av gangen for raskt å komme til en bestemt side. Trykk OPP eller NED knappene inntil du hører Side elementet Trykk så og hold nede HØYRE eller VENSTRE knappene. Du vil høre at Victor Reader hopper fremover 10 sider av gangen. Slipp knappen når du er nær den ønskede siden og hopp så fremover én side av gangen ved å trykke VENSTRE eller HØYRE knapppene gjentatte ganger inntil du hører den siden du vil komme til. 12 Info knapp Info knappen gir deg forskjellig informasjon om Victor Reader og hvor du befinner deg i boken. Side 9

11 Trykk og slipp Info knappen én gang. Victor Reader vil liste opp alle tilgjengelige informasjonselementer i to deler: Aktuell posisjon og Bokinformasjon. For å komme direkte til en bestemt del trykk og slipp Info knappen inntil du hører den delen du vil komme til Tilgjengelige informasjonselementer Den aktuelle posisjonen inneholder følgende elementer: Sidenummer Victor Reader leser sidenummeret i boken Tid brukt Victor Reader leser tiden fra begynnelsen av boken til den aktuelle posisjonen. Gjenstående tid Victor Reader leser tiden som er igjen fra den aktuelle posisjonen til slutten av boken. Bok info delen inneholder følgende elementer: Antall bøker på skiven Victor Reader leser hvor mange bøker det er på den aktuelle CD en. Antall sider Victor Reader leser antall sider i den aktuelle boken. Total tid Victor Reader leser total avspillingstid for boken. 13 Bokmerker Bokmerke knappen setter inn bokmerker for å lagre utvalgte sider for fremtidig referanse Sette inn bokmerker Trykk og holde nede Bokmerke knappen. Du vil høre en melding som bekrefter at bokmerket er satt og nummeret for dette bokmerket. Et nummer vil automatisk tilordnes hvert bokmerke 13.2 Gå til et bokmerke Trykk og hold nede Bokmerke knappen. Når du hører meldingen Bokmerkeliste, trykk VENSTRE eller HØYRE knappene for å velge det ønskede bokmerket. Du vil høre bokmerkenummeret når Victor Reader starter lesingen. Side 10

12 13.3 Slette bokmerker Trykk og hold nede Bokmerke knappen to ganger. Du vil så høre Alle bokmerker i denne boken vil bli slettet, vennligst bekreft med Spill /stopp eller avbryt med en annen knapp. Merknad: Bokmerker og aktuelle posisjoner lagres alltid for hver bok. 14 Angre / Gjøre om funksjoner ANGRE / GJØRE OM funksjonene lar deg angre eller utføre din seneste handling på nytt Angre Trykk og slipp TILBAKESPOL knappen for å angre seneste handling Gjøre om Trykk og slipp HURTIG FREMOVER knappen for å utføre den seneste angrede handlingen på nytt. Side 11

13 Høre på en musikk CD Victor Reader er ikke bare en lydbokspiller. Du kan også spille standard musikk CD er og MP3 CD er med bruk av egenskapene som allerede er beskrevet, noe som lar deg lytte til din favorittmusikk i tillegg til skrevne bøker. 15 Spille musikk CD er 15.1 Funksjoner: Venstre og høyre knapper lar deg flytte fra spor til spor. (Se avsnitt 10). Funksjoner assosiert med de følgende knappene er de samme for en bok: Bokmerke knapp (Se avsnitt 13). Info knapp (Se avsnitt 12). Tilbakespol og Hurtig fremover (Se avsnitt 6). Tonekontroll (Se avsnitt 7). Volum kontroll (Se avsnitt 8). Hastighets kontroll (Se avsnitt 9). Side 12

14 Tekniske spesifikasjoner Dimensjoner: 22.8 x 22.8 x 7 cm Vekt: 1.4 kg uten batt./1.6 kg (3.5 lbs) med batt. Filformat som støttes: Daisy 1.0 og 1.1, 2.0, 3.0 Batteritype: Ni MH Strøm adapter: V AC, Hz Algoritmer for koding: PCM, ADPCM, MPEG Side 13

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Hurtigveiledning. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914

Hurtigveiledning. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914 Hurtigveiledning Blaze EZ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0914 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1.

Detaljer

Brukerhåndbok. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914

Brukerhåndbok. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914 Brukerhåndbok Blaze EZ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0914 1 Blaze EZ brukerhåndbok for software-versjon

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

3.6.2 Nivå for innspilling... 27 3.6.3 Tonekontroll... 28 3.6.4 Hastighetsregulering... 28 3.7 Spillerens bakside... 29 3.7.1 Tilkopling for USB

3.6.2 Nivå for innspilling... 27 3.6.3 Tonekontroll... 28 3.6.4 Hastighetsregulering... 28 3.7 Spillerens bakside... 29 3.7.1 Tilkopling for USB Innholdsfortegnelse Om brukerhåndboken... 6 Håndboka i ulike formater... 6 DAISY-klubben... 7 1. Spillerens hovedfunksjoner... 8 1.1 Litt om DAISY... 8 2. Forberedelse og oppstart... 9 2.1 Innholdet i

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Maestro. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004 ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Maestro. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004 ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Maestro Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1204 Copyright 2004. Alle rettigheter forbeholdt,

Detaljer

Memona Plus. Brukerhåndbok. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Memona Plus. Brukerhåndbok. Norsk utgave. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Memona Plus Norsk utgave Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0902 Memona Plus Brukerhåndbok

Detaljer

SARA. Skanne- og leseenhet. Brukerhåndbok. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as 2005

SARA. Skanne- og leseenhet. Brukerhåndbok. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as 2005 SARA Skanne- og leseenhet Brukerhåndbok Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as 2005 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold... 1 Introduksjon... 3 Velkommen

Detaljer

PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTX1/PRO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Brukerhåndbok. Maestro 2.0.2 Trekker 3.0. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0307

Brukerhåndbok. Maestro 2.0.2 Trekker 3.0. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0307 Brukerhåndbok Maestro 2.0.2 Trekker 3.0 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0307 HumanWare Maestro 2.0.2

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK 3000700 3000700

BRUKERHÅNDBOK 3000700 3000700 BRUKERHÅNDBOK 3000700 3000700 Erklæring om konformitet ALVA BV erklærer at MPO 5500 retter seg etter direktivene til 1999/5/EU rådet. Copyright 2003 by ALVA BV. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av

Detaljer

Brukerveiledning for. MAGic. Versjon 8. Skjermforstørrelse med tale for svaksynte. Norsk utgave

Brukerveiledning for. MAGic. Versjon 8. Skjermforstørrelse med tale for svaksynte. Norsk utgave Brukerveiledning for MAGic Versjon 8 Skjermforstørrelse med tale for svaksynte Norsk utgave Magic for Windows Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO

Detaljer

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014 Brukerhåndbok E-bot PRO Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1014 1 E-bot PRO gir deg en rekke kraftige funksjoner

Detaljer

Liberty Color. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12 A 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Liberty Color. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12 A 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Liberty Color Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12 A 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 Innholdsfortegnelse INSTALLASJON...3

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

Presentasjon av Kapten Mobility (KM). 1.1. Introduksjon.

Presentasjon av Kapten Mobility (KM). 1.1. Introduksjon. - Talestyrt GPS for synshemmede MOBILITY 1. Av/På 2. «K» Knapp, Enter 3. Play/Pause 4. Neste/Fremover 5. Stopp 6. Forrige/Tilbake 7. GPS 8. Fri Navigasjon 9. K-tag 10. MP3 11. Lydbok Daisy 12. Høytaler

Detaljer

ReadEasy Move Battery Brukermanual for Control og Touch versjoner. v4.5x

ReadEasy Move Battery Brukermanual for Control og Touch versjoner. v4.5x ReadEasy Move Battery Brukermanual for Control og Touch versjoner. v4.5x Innholdsfortegnelse VisionAid International Innholdsfortegnelse... 1 Pakkens innhold:... 4 Tilkoblinger... 4 Tilkobling av betjeningspanelet

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Trippel CD spiller. Prod.nr. Z 7733. Bruksanvisning

Trippel CD spiller. Prod.nr. Z 7733. Bruksanvisning Trippel CD spiller Prod.nr. Z 7733 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Hurtigveiledning... 4 Knapper på hovedenheten... 6 Knapper på fjernkontrollen... 7 Strømtilkoblinger... 7 Digital klokke...

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7 Håndbok for Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Papenmeier part n : 0090.391.00

Papenmeier part n : 0090.391.00 BRAILLEX ELba The EL Braille Assistant Brukerhåndbok Papenmeier part n : 0090.391.00 Ver. 1.0 / May 2002 FHP-Nr.: 0090.xxx.00 Ver. 0.9 / 04.02 II Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... I CE direktiv for medisinsk

Detaljer

iread Brukerhåndbok Versjon 1.0, oktober 2009.

iread Brukerhåndbok Versjon 1.0, oktober 2009. Brukerhåndbok Versjon 1.0, oktober 2009. Handy Tech Elektronik GmbH Brunnenstraße 10 D-72160 Horb a. N. Germany E-post: info handytech.de Internett: www.handytech.de Oversatt til norsk av Handy Tech

Detaljer

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale.

Dolphin EasyReader Brukerveiledning. Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Dolphin EasyReader Brukerveiledning Dette er en Fulltekst DAISY Digital Talking Book (DTB), laget ved hjelp av syntetisk tale. Innhold Dolphin EasyReader Brukerveiledning... 1 Innhold... 2 Kapittel 1...

Detaljer