SARA. Skanne- og leseenhet. Brukerhåndbok. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SARA. Skanne- og leseenhet. Brukerhåndbok. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as 2005"

Transkript

1 SARA Skanne- og leseenhet Brukerhåndbok Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as

2

3 Innhold Innhold... 1 Introduksjon... 3 Velkommen til SARA!... 3 Egenskaper... 3 Innholdet i esken... 4 Hva SARA ikke kan lese... 4 Hvordan installere SARA... 4 Skanning og lesing med SARA... 5 Slå SARA på og av... 5 Skanning og lesing med SARA... 5 Justere stemmevolumet... 6 Justere lesehastighet... 6 Bruk av flyttetastene... 7 Skumlesing av et dokument under lesing... 7 Slette en side... 8 Bruk av menyer... 9 Arbeide med filer For å åpne et nytt blankt dokument Åpne et eksisterende dokument Åpne et dokument på CD Lukke et dokument Lagre og navngi et dokument Slette et dokument Bytte mellom dokumentene du holder på å lese Bruk av menyene til andre innstillinger

4 Stemmeinnstillinger Lesestemme og menystemme Tilgjengelige språk Skanneinnstillinger Dobbeltpil flytting Oppdatere SARA fra CD Tillegg for SARA Bruk av hodetelefon på SARA Bruk av eksterne høyttalere Koble skjerm eller TV til SARA Dataskjerm TV-skjerm Innstillinger for tekstvisning Skrifttype Tekststørrelse Farge Avstand

5 Velkommen til SARA! Introduksjon Denne brukerveiledningen er ment å vise hvor enkelt det er å skanne og lese med Freedom Scientifics skanne- og leseenhet (SARA). Den inneholder informasjon om SARA og tastaturet, så vel som et par taster for å komme i gang. Ikke bare kan du enkelt installere SARA og koble til en hodetelefon, men du kan også koble den til en dataskjerm eller en TV. For avanserte brukere finnes det menyer som kan brukes til å angi en rekke valg for lese- og menystemmer, språk, visuelle innstillinger, og håndtering av et ubegrenset antall filer. Egenskaper Den fargerike SARA er så enkel i bruk at den virker uten noe om og men. Leser bøker, magasiner, aviser, regninger og mer. Leser høyt med en distinkt, klar stemme. Leser spalter og tekst i margen så vel som tekst. Store knapper utfører alle de grunnfunksjoner brukeren har behov for. Tastaturet er i farger, med taktile symboler og former som angir hensikten med hver knapp. Trykk tasten Hjelp etterfulgt av en av de andre tastene for å finne ut deres funksjon. Menyen, som er enkel i bruk, kan også brukes til å kontrollere skanning og lesing. Stereo høyttalere i fronten på enheten, gjør at SARA er lett å høre. RealSpeak stemmen kan endres for å passe dine preferanser, for eksempel lesehastighet og volum. Stav ord for å få en bedre forståelse av det som leses. SARA husker hundretusener av sider. Innebygd CD-spiller lar deg lese bøker lagret på CD. 3

6 Koble enheten til en dataskjerm eller TV for å få fargerik, stor skrift i tillegg til talen. Innholdet i esken SARA skanne- og leseenhet Strømkabel (110 eller 220 V) Brukerveiledning med stor skrift. Lydinnspilling for grunnleggende opplæring Hodetelefon Testside for skanning Hva SARA ikke kan lese SARA kan ikke lese håndskrevet eller håndtrykt materiale. Hvis det står en underskrift på et trykt brev, leser SARA brevet men ikke underskriften. Hvis signaturen er skrevet oppå andre trykte ord, for eksempel det avsluttende "Med hilsen", vil ikke bokstavene som står under underskriften leses korrekt. SARA kan ha vanskeligheter med å lese noen trykte skjemaer fordi kantlinjer ofte brukes til å omgi teksten. SARA ser noen ganger bort fra tekst som er nær vertikale eller horisontale linjer eller som er omgitt av en ramme. Du vil for eksempel ha vanskeligheter med å bruke SARA til å lese poengsummer eller børsnoteringer i en avis. Selv om SARA leser mesteparten av teksten korrekt, kan det være vanskelig å forstå meningen. Hvordan installere SARA Koble til strømkabelen på baksiden av SARA. Den riktige kontakten finnes lengst ut på høyre side når du har baksiden av enheten mot deg. Koble så SARA til en veggkontakt. Enheten er nå klar til bruk. Hvis du vil bruke hodetelefonen som leveres med SARA, plugg den inn i hodetelefonkontakten nederst til høyre på frontpanelet. 4

7 Skanning og lesing med SARA Diagram over knappene på fronten av SARA. Slå SARA på og av Strømbryteren er den lille, runde, grønne knappen helt nederst til venstre på den vertikale flaten på fronten av SARA. Trykk denne knappen en gang for å slå på. Trykk igjen for å slå av. Advarsel: Du må ikke koble fra strømkabelen eller koble fra SARA når enheten er i ferd med å slås av. Når enheten varmes opp, er en lyd som indikerer at den er aktiv. Når enheten er klar, sier den "Velkommen til SARA. Trykk den røde skannetasten for å skanne eller den grønne lesetasten for å lese. Skanning og lesing med SARA 1. Løft dekslet på skanneren. 2. Plasser ditt lesestoff med den trykte side ned på skannerens glassplate. Plasser arket mot kanten som omgir glassplaten, mot fronten og til venstre. 3. Lukke skannerdekslet. 5

8 Advarsel: Hvis du har et tykt dokument slik som en bok, vil den bakre delen av skannerdekslet løftes slik at det hviler flatt på boken. Du behøver ikke trykke ned dekslet for å holde boken på plass. Trykk på dekslet kan ødelegge eller forskyve glassplaten i skanneren slik at produktgarantien blir ugyldig. 4. Trykk skannetasten, som er den røde, ovale tasten med en hevet sirkel øverst til venstre på tastaturet. SARA sier, "Skanner" når den begynner å skanne og spiller av en lyd mens den skanner og gjenkjenner tekst. Når SARA er ferdig med å analysere siden, begynner lesingen automatisk. Tips: Hvis du vil avbryte skanningen før den er ferdig, trykk skannetasten på nytt. 5. For å stoppe lesingen trykk lesetasten, som er den grønne tasten med et hevet Spill- og Pausesymbol under skannetasten. Trykk denne tasten igjen for å gjenoppta lesingen. Justere stemmevolumet Til høyre for strømbryteren på frontpanelet er det en oransje vippetast merket med en hevet høyttaler som kontrollerer lydstyrken på SARAS tale. Denne blir kalt Volumtasten. Trykk på venstre side av tasten for å senke volumet og på høyre side for å heve volumet. SARA sier lavere eller høyere slik at du kan justere volumet til det ønskede nivået. Justere lesehastighet SARA har en annen oransje vippetast på fronten, rett til venstre for høretelefonkontakten på høyre side. Den er merket med et hevet kaninsymbol for å representere hastighet. Dette er tasten for Stemmehastighet. Hvis du trykker på venstre side av tasten, hører du SARA si saktere hver gang du trykker den. Trykk på høyre side av tasten øker stemmehastigheten og du hører SARA si hurtigere. Trykk stemmehastighetstasten til du finner en komfortabel lesehastighet. 6

9 Bruk av flyttetastene Diagram over piltastene på SARA. For å flytte rundt på en side du holder på å lese, kan du bruke de fire blå piltastene midt på tastaturet. Pil opp og ned flytter én linje opp eller ned. Pil høyre og venstre flytter fram eller tilbake ett ord. Trykk den blå tasten Valg, som er plassert i midten av piltastene, for å lese det aktuelle ordet. Trykk tasten Valg på nytt for å stave det aktuelle ordet. Trykk tasten Valg en tredje gang for å stave det aktuelle ordet med det fonetiske alfabetet (hvor A er Alpha, B er Bravo, osv.). Fabrikkinnstillingen for de doble piltastene flytter fram eller tilbake side for side. Du kan endre flytteenheten til de doble pilene ved å gå til menyen og velge Dobbeltpil flytting. Du kan velge side, setning eller avsnitt. Bruk Pil opp og ned for å velge et alternativ, og trykk så tasten Valg. Tips: For mer informasjon om bruk av SARAs meny, se avsnittet Bruk av menyer. Skumlesing av et dokument under lesing Du kan skumlese gjennom et dokument ved å bruke piltastene mens SARA holder på å lese. Pil venstre og høyre flytter setning for setning og doble piltaster flytter avsnitt for avsnitt. SARA fortsetter å lese ved den neste enheten du kommer til. 7

10 Slette en side Etter å ha lest en side vil du kanskje slette informasjonen og ikke lagre den på SARA. Dette gjør du ved å flytte til siden og trykke tasten Slett en side på fronten av kontrollpanelet. Dette er den andre lille runde knappen til høyre for Volumtasten. Når du trykker på denne knappen, ber SARA deg om å trykke den på nytt hvis du ønsker å slette siden. Hvis ikke, så trykk ganske enkelt en hvilken som helst annen tast for å avbryte denne kommandoen. 8

11 Bruk av menyer SARA har en meny som lar deg arbeide med filer, endre innstillinger for stemme og skanning, endre visuelle innstillinger, og velge hvilket språk du ønsker å bruke. Bruk Menytasten for å komme til menyen. Menytasten er den rektangulære, brune tasten øverst til høyre på tastaturet. Trykk Menytasten én gang for å åpne menyen. Du hører SARA si Fil. Hvis du trykker Menytasten mens du er i en av menyene, lukkes elementet og du kommer tilbake til dokumentet. Når menyene er åpne: Bruk pil opp og ned for å velge menyelementer. SARA leser hvert menyelement når du flytter til det. Bruk den midtre tasten, eller Valgtasten, for å åpne undermenyer og for å bekrefte menyvalg, på same måten som du trykker ENTER på en datamaskin. Trykk pil venstre for å lukke en undermeny hvis den er åpen eller lukke en liste og gå tilbake til menyen. Når du er i en liste, flytter de doble pilene opp eller ned i listen 10 og 10 elementer av gangen. Trykk Menytasten for å lukke en meny eller en undermeny og gå tilbake til dokumentet. 9

12 Arbeide med filer Fil menyen brukes til å åpne, lukke og lagre filer. For å komme til Filmenyen, trykk Menytasten og trykk så Valgtasten for å velge fil. For å åpne et nytt blankt dokument Åpne Filmenyen og trykk Valgtasten for å velge Nytt dokument. Trykk Valgtasten på nytt, og du er klar til å skanne en ny side. Åpne et eksisterende dokument Trykk Menytasten for å åpne menyen og trykk Valgtasten for å åpne Filmenyen. Trykk pil ned for å høre SARA si Åpne et eksisterende dokument og trykk Valgtasten. Bruk pil opp og ned for å flytte mellom elementer og de doble piltastene for å flytte gjennom listen ti elementer av gangen. SARA leser filnavnene som er tilgjengelige når du piler gjennom dem. Når du har valgt et dokument, kan du åpne det ved å trykk Valgtasten. Hvis du har lest i dokumentet før, blir du flyttet til posisjonen der du var sist. Åpne et dokument på CD Hvis du har lesestoff på en CD, kan du åpne filen og lese den med SARA. Sett inn CDen i CD-stasjonen på fronten av SARA, åpne Filmenyen og velg Åpne fra CD. Følgende filformater støttes:.ark,.rtf og.txt. Filer på CD som du vil lese med SARA, kan ikke lagres i mapper. For å ta ut CDen fra CD-stasjone,n trykk knappen Løs ut til venstre på CDstasjonen. Lukke et dokument For å lukke et dokument, åpne Filmenyen og velg Lukk dokument. Hvis dokumentet ikke er blitt lagret før det ble lukket, vil SARA spørre deg om du vil lagre dokumentet. Etter å ha lukket et dokument, kommer du tilbake til et annet åpent dokument hvis det er noen åpne. Hvis ingen andre dokumenter er åpne, lages et nytt dokument uten navn. 10

13 Lagre og navngi et dokument Når du velger Lagre dokument på Filmenyen, blir du bedt om å trykke tasten Skann/Spill inn for å spille inn et filnavn. For å spille inn snakker du bare i retning av mikrofonen, som er plassert til høyre på fronten av SARA ved siden av høyttaleren. Denne prosessen minner om innspilling av en beskjed på en telefonsvarer. Begynn å snakke når du hører tonen. Filnavnet kan være 5 sekunder langt. Innspillingen avsluttes automatisk og blir deretter spilt av. SARA ber deg så trykke Valgtasten for å bekrefte filnavnet eller trykke tasten Skann/Spill inn på nytt for å gjøre om innspillingen. Du kan spille inn filnavnet om igjen til du er fornøyd. Filen lagres ikke før du trykker Valgtasten for å bekrefte det innspilte filnavnet. Slette et dokument Velg Slett dokument fra Filmenyen. Bruk pil opp og ned for å flytte til filen du vil slette. Trykk Valgtasten for å slette filen. SARA vil spørre om du ønsker å slette filen. Du kan bruke pil venstre for å gå tilbake til menyen uten å slette filen eller trykke Valgtasten for å slette filen. Bytte mellom dokumentene du holder på å lese SARA lar deg ha flere dokumenter åpne samtidig. Det er mulig å bytte mellom disse dokumentene med tasten Bytte fil. Denne er plassert ved siden av Volumtasten på fronten av SARA. Trykk tasten én gang for å flytte fra en åpen fil til en annen. Hvis du har for mange åpne dokumenter, kan du lukke dem med kommandoen Lukk dokument på Filmenyen. 11

14 Bruk av menyene til andre innstillinger For å komme til menyene beskrevet i dette avsnittet, trykk Meny tasten og bruk så opp og ned pilene for å gjøre et valg og trykk så Valgtasten. Stemmeinnstillinger Det er stemmeinnstillinger på menyen for både lese- og menystemme. Du kan velge stemmehastighet og stemme. Tilgjengelige stemmer bestemmes av språket som benyttes. Du kan også velge lesespråk fra menyen Lesestemme. Lesestemme og menystemme Velg lesestemme for å endre stemmen SARA bruker ved lesing, eller velg menystemme for å endre stemmen SARA bruker ved navigasjon i menyer. De følgende stemmeinnstillingene er tilgjengelige: Hastighet Stemmehastigheten kan settes mellom 100 og 500 ord per minutt. Du kan endre denne innstillingen ved enten å bruke tasten Stemmehastighet på høyre side av enheten, eller ved å bruke menyen. Hastigheten justeres i trinn på 20 ord per minutt. Når du går til menyen, annonserer SARA den aktuelle hastigheten for lese- eller menystemmen. Stemme Når du velger menyelementet Stemme, kommer du til en liste over tilgjengelige stemmer for det aktuelle språket. Bruk pil opp og ned for å flytte gjennom listen over tilgjengelige stemmer. Trykk Valgtasten for å velge stemmen du vil høre. Språk Endring av stemmespråk vil automatisk endre skannespråk og listen over tilgjengelige stemmer. Når du er i dokumentet, kan du gå tilbake til menyen for å endre språk. Tilgjengelige språk Valg av Tilgjengelige språk fra menyen Stemmeinnstilinger tar deg til en liste over språkene som er installert på SARA. Hvis et språk er aktivert, hører du ordet avkrysset. Bruk Valgtasten for å krysse av eller fjerne avkryssing av språket. Du kan aktivere så mange av disse språkene som du vil. Når et språk er aktivert, kan du velge det for lese- og/eller menystemme. Tips: Du kan bruke tasten Språk på fronten av SARA for å bytte mellom aktiverte språk. Det er den tredje tasten i midten på frontpanelet. 12

15 Skanneinnstillinger Menyen Skanneinnstillinger har innstillinger for Skill spalter eller Ignorer spalter. Standardinnstilling er Skill spalter. Du bør velge Skill spalter hvis du for eksempel skanner en avis, slik at SARA gjenkjenner spalter i stedet for å lese tvers over hele siden. Hvis du vil lese tvers over spalter med tekst, så velg Ignorer spalter. Det er også en tast for Skanneinnstillinger på fronten av SARA. Det er den fjerde tasten i midten på frontpanelet. Dobbeltpil flytting Flytting refererer til hvor langt i dokumentet du vil gå hver gang du trykker dobbeltpil tastene. Denne flyttingen kan settes til å flytte setning for setning, avsnitt for avsnitt eller side for side. Standardinnstilling er side. Oppdatere SARA fra CD Denne kommandoen lar deg legge til oppdatert informasjon fra Freedom Scientific for SARA. Hvis du mottar en oppdatering på CD, skyv CDen inn i CD-stasjonen foran på SARA. Trykk Menytasten, bruk piltastene for å velge Oppdater fra CD, og trykk Valgtasten. SARA vil spørre deg om noen av filene må lagres og vil deretter utføre oppdateringen. Når oppdateringen er ferdig, vil SARA slå seg av og starte på nytt. Når du hører: Velkommen til SARA, er oppdateringen ferdig. For å ta ut CDen fra CD-stasjonen, trykk knappen Løs ut til venstre på CDstasjonen. 13

16 Tillegg for SARA Diagram for kontaktene på baksiden av SARA Bruk av hodetelefon på SARA Det er en kontakt helt til høyre på frontpanelet. Plugg inn hodetelefonen som leveres med SARA for å kunne lytte til SARA uten å forstyrre andre i nærheten. Når hodetelefonen er plugget inn, er høyttalerne slått av. Bruk av eksterne høyttalere Du kan koble eksterne høyttalere til kontakten Audio ut på høyre side av bakpanelet på SARA, ved siden av strømkontakten. Koble skjerm eller TV til SARA Dataskjerm 1. Slå av SARA. 2. Plasser SARA slik at baksiden av enheten vender mot deg. 3. På nederste rad med kontakter finner du kontakten for dataskjerm som nummer to fra venstre. Denne blå kontakten er firkantet og stikker litt ut. 4. Koble skjermkabelen til den blå skjermkontakten. Tips: Hvis kabelkontakten ikke passer skikkelig inn, så snu kabelkontakten. 5. Stram skruene på kontakten. 6. Koble dataskjermens strømkabel til skjermen. 14

17 7. Plugg skjermens strømkabel inn i en passende kontakt og slå på skjermen. 8. Trykk strømbryteren på SARA. TV-skjerm 9. Slå av SARA. 10. Plasser SARA slik at baksiden av enheten vender mot deg. 11. Det finnes to typer videokabler som kan brukes til TV-tilkobling: S- Video (9-pinners plug) og Composite Video (en rundt RCA-kontakt). 12. Nær midten av kontaktene på baksiden av SARA er det to runde gule kontakter. A. S-Video kabelen kan plugges i kontakten til venstre. B. En kabel med en standard A/V-kontakt (også kalt en RCA kontakt) kan plugges inn i den gule kontakten til høyre. 13. Koble videokabelen til den riktige porten på SARA og den andre enden til den riktige videoinngangen på TV-apparatet. Se brukerhåndboken for TV-apparatet for informasjon om tilkobling av videoenheter som video- og DVD-spillere. 15

18 Innstillinger for tekstvisning Menyen Visuelle innstillinger kan velges for å angi skrifttype, skriftstørrelse og farge når SARA er koblet til en TV eller en dataskjerm. Følgende alternativer er tilgjengelig fra denne menyen. Skrifttype Flere forskjellige fonter kan velges som skjermfont. Tekststørrelse Flere forskjellige skriftstørrelser kan velges for tekstvisning. Farge Det finnes også flere forskjelllige forgrunn/bakgrunn fargekombinasjoner som kan velges for skjermen. Avstand Seks forskjellige mellomrom alternativer er tilgjengelige for visning. De er ganske enkelt listet opp som nivå en til seks. 16

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Hurtigveiledning. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914

Hurtigveiledning. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914 Hurtigveiledning Blaze EZ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0914 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1.

Detaljer

OpenBook. Program for skanning og lesing. Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003

OpenBook. Program for skanning og lesing. Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003 OpenBook Program for skanning og lesing Brukerhåndbok VERSJON 6.0 Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003 23 32 75 00 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon

Detaljer

Maestro. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004 ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Maestro. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004 ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Maestro Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, 0172 Oslo Bo Jo Tveter as 2004! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1204 Copyright 2004. Alle rettigheter forbeholdt,

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014

Brukerhåndbok. E-bot PRO. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1014 Brukerhåndbok E-bot PRO Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1014 1 E-bot PRO gir deg en rekke kraftige funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7 Håndbok for Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Hurtigveiledning til OpenBook

Hurtigveiledning til OpenBook Hurtigveiledning til OpenBook Velkommen til OpenBook OpenBook er et program som forvandler PC, skanner og lydkort til en fullverdig lesemaskin. Bruk en hvilken som helst av dagens populære skannere eller

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011

Kurs i bruk av JAWS. Magnar Høgalmen Oktober 2011 Kurs i bruk av JAWS Magnar Høgalmen Oktober 2011 1 KURS I BRUK AV JAWS... 1 JAWS HISTORIE.... 3 INSTALLERE JAWS.... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER - LESELIST - LEGG TIL LESELIST... 4 JAWS VINDU - INNSTILLINGER

Detaljer

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Brukerveiledning for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave Jaws for Windows Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brukerveiledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en bruksanvisning for Lightwriter SL40 Connect. OppDateringer og tillegg finner du på nettsiden vår: http://www.toby-churchill.com

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK 3000700 3000700

BRUKERHÅNDBOK 3000700 3000700 BRUKERHÅNDBOK 3000700 3000700 Erklæring om konformitet ALVA BV erklærer at MPO 5500 retter seg etter direktivene til 1999/5/EU rådet. Copyright 2003 by ALVA BV. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av

Detaljer

PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio versjon 5 Brukerhåndbok 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTX1/PRO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi Co, Ltd

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 For Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +47 (0)

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 For Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +47 (0)

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside:

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside: LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innføring i e-lector Velkommen til e-lector Gratulerer med deres valg av e-lector. For å installere e-lector følger du punktene i Installasjonsveiledning. Deretter

Detaljer

knfbreader Mobile kreader Mobile Brukerveiledning Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu

knfbreader Mobile kreader Mobile Brukerveiledning Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu knfbreader Mobile kreader Mobile Brukerveiledning Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og produkter er varemerker eller registrerte

Detaljer

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken.

1. Grafikk skrevet ut fra Widgit Lese og Skrive Symbolsett, Widgit Picture sett og andre bilderessurser i pakken. Communicate: In Print 2 (Kommuniser: På Trykk) Widgit Software 2005-2009 Utviklet av Widgit Software Widgit Lese og Skrive Symboler Widgit Software 2000-2009 Widgit pictures Widgit Software 2005-2009.

Detaljer

Word 2010 med skjermleseren Jaws 13

Word 2010 med skjermleseren Jaws 13 Word 2010 med skjermleseren Jaws 13 Word 2010 med skjermleseren Jaws 13 Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0071-6 ISBN elektronisk utgave: 978-82-323-0072-3

Detaljer

Communicate: By Choice (Valg)

Communicate: By Choice (Valg) Communicate: By Choice (Valg) 1 Widgit Software - NorMedia By Choice Veiledning Widgit Software, UK Norsk versjon ved NorMedia Communicate: By Choice Widgit Software 2007 Publisert av Widgit Software Widgit

Detaljer

Hal Skjermleser versjon 9.0

Hal Skjermleser versjon 9.0 Hal Skjermleser versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T300 http://no.yourpdfguides.com/dref/850513

Din bruksanvisning HP PAVILION T300 http://no.yourpdfguides.com/dref/850513 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Mobile Reader. Brukerveiledning

Mobile Reader. Brukerveiledning Mobile Reader Brukerveiledning knfbreader Mobile - kreader Mobile - Brukerveiledning Copyright 2008-2010 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheter forbeholdt. Andre firmanavn og

Detaljer