SARA. Skanne- og leseenhet. Brukerhåndbok. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SARA. Skanne- og leseenhet. Brukerhåndbok. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as 2005"

Transkript

1 SARA Skanne- og leseenhet Brukerhåndbok Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0505 Bojo as

2

3 Innhold Innhold... 1 Introduksjon... 3 Velkommen til SARA!... 3 Egenskaper... 3 Innholdet i esken... 4 Hva SARA ikke kan lese... 4 Hvordan installere SARA... 4 Skanning og lesing med SARA... 5 Slå SARA på og av... 5 Skanning og lesing med SARA... 5 Justere stemmevolumet... 6 Justere lesehastighet... 6 Bruk av flyttetastene... 7 Skumlesing av et dokument under lesing... 7 Slette en side... 8 Bruk av menyer... 9 Arbeide med filer For å åpne et nytt blankt dokument Åpne et eksisterende dokument Åpne et dokument på CD Lukke et dokument Lagre og navngi et dokument Slette et dokument Bytte mellom dokumentene du holder på å lese Bruk av menyene til andre innstillinger

4 Stemmeinnstillinger Lesestemme og menystemme Tilgjengelige språk Skanneinnstillinger Dobbeltpil flytting Oppdatere SARA fra CD Tillegg for SARA Bruk av hodetelefon på SARA Bruk av eksterne høyttalere Koble skjerm eller TV til SARA Dataskjerm TV-skjerm Innstillinger for tekstvisning Skrifttype Tekststørrelse Farge Avstand

5 Velkommen til SARA! Introduksjon Denne brukerveiledningen er ment å vise hvor enkelt det er å skanne og lese med Freedom Scientifics skanne- og leseenhet (SARA). Den inneholder informasjon om SARA og tastaturet, så vel som et par taster for å komme i gang. Ikke bare kan du enkelt installere SARA og koble til en hodetelefon, men du kan også koble den til en dataskjerm eller en TV. For avanserte brukere finnes det menyer som kan brukes til å angi en rekke valg for lese- og menystemmer, språk, visuelle innstillinger, og håndtering av et ubegrenset antall filer. Egenskaper Den fargerike SARA er så enkel i bruk at den virker uten noe om og men. Leser bøker, magasiner, aviser, regninger og mer. Leser høyt med en distinkt, klar stemme. Leser spalter og tekst i margen så vel som tekst. Store knapper utfører alle de grunnfunksjoner brukeren har behov for. Tastaturet er i farger, med taktile symboler og former som angir hensikten med hver knapp. Trykk tasten Hjelp etterfulgt av en av de andre tastene for å finne ut deres funksjon. Menyen, som er enkel i bruk, kan også brukes til å kontrollere skanning og lesing. Stereo høyttalere i fronten på enheten, gjør at SARA er lett å høre. RealSpeak stemmen kan endres for å passe dine preferanser, for eksempel lesehastighet og volum. Stav ord for å få en bedre forståelse av det som leses. SARA husker hundretusener av sider. Innebygd CD-spiller lar deg lese bøker lagret på CD. 3

6 Koble enheten til en dataskjerm eller TV for å få fargerik, stor skrift i tillegg til talen. Innholdet i esken SARA skanne- og leseenhet Strømkabel (110 eller 220 V) Brukerveiledning med stor skrift. Lydinnspilling for grunnleggende opplæring Hodetelefon Testside for skanning Hva SARA ikke kan lese SARA kan ikke lese håndskrevet eller håndtrykt materiale. Hvis det står en underskrift på et trykt brev, leser SARA brevet men ikke underskriften. Hvis signaturen er skrevet oppå andre trykte ord, for eksempel det avsluttende "Med hilsen", vil ikke bokstavene som står under underskriften leses korrekt. SARA kan ha vanskeligheter med å lese noen trykte skjemaer fordi kantlinjer ofte brukes til å omgi teksten. SARA ser noen ganger bort fra tekst som er nær vertikale eller horisontale linjer eller som er omgitt av en ramme. Du vil for eksempel ha vanskeligheter med å bruke SARA til å lese poengsummer eller børsnoteringer i en avis. Selv om SARA leser mesteparten av teksten korrekt, kan det være vanskelig å forstå meningen. Hvordan installere SARA Koble til strømkabelen på baksiden av SARA. Den riktige kontakten finnes lengst ut på høyre side når du har baksiden av enheten mot deg. Koble så SARA til en veggkontakt. Enheten er nå klar til bruk. Hvis du vil bruke hodetelefonen som leveres med SARA, plugg den inn i hodetelefonkontakten nederst til høyre på frontpanelet. 4

7 Skanning og lesing med SARA Diagram over knappene på fronten av SARA. Slå SARA på og av Strømbryteren er den lille, runde, grønne knappen helt nederst til venstre på den vertikale flaten på fronten av SARA. Trykk denne knappen en gang for å slå på. Trykk igjen for å slå av. Advarsel: Du må ikke koble fra strømkabelen eller koble fra SARA når enheten er i ferd med å slås av. Når enheten varmes opp, er en lyd som indikerer at den er aktiv. Når enheten er klar, sier den "Velkommen til SARA. Trykk den røde skannetasten for å skanne eller den grønne lesetasten for å lese. Skanning og lesing med SARA 1. Løft dekslet på skanneren. 2. Plasser ditt lesestoff med den trykte side ned på skannerens glassplate. Plasser arket mot kanten som omgir glassplaten, mot fronten og til venstre. 3. Lukke skannerdekslet. 5

8 Advarsel: Hvis du har et tykt dokument slik som en bok, vil den bakre delen av skannerdekslet løftes slik at det hviler flatt på boken. Du behøver ikke trykke ned dekslet for å holde boken på plass. Trykk på dekslet kan ødelegge eller forskyve glassplaten i skanneren slik at produktgarantien blir ugyldig. 4. Trykk skannetasten, som er den røde, ovale tasten med en hevet sirkel øverst til venstre på tastaturet. SARA sier, "Skanner" når den begynner å skanne og spiller av en lyd mens den skanner og gjenkjenner tekst. Når SARA er ferdig med å analysere siden, begynner lesingen automatisk. Tips: Hvis du vil avbryte skanningen før den er ferdig, trykk skannetasten på nytt. 5. For å stoppe lesingen trykk lesetasten, som er den grønne tasten med et hevet Spill- og Pausesymbol under skannetasten. Trykk denne tasten igjen for å gjenoppta lesingen. Justere stemmevolumet Til høyre for strømbryteren på frontpanelet er det en oransje vippetast merket med en hevet høyttaler som kontrollerer lydstyrken på SARAS tale. Denne blir kalt Volumtasten. Trykk på venstre side av tasten for å senke volumet og på høyre side for å heve volumet. SARA sier lavere eller høyere slik at du kan justere volumet til det ønskede nivået. Justere lesehastighet SARA har en annen oransje vippetast på fronten, rett til venstre for høretelefonkontakten på høyre side. Den er merket med et hevet kaninsymbol for å representere hastighet. Dette er tasten for Stemmehastighet. Hvis du trykker på venstre side av tasten, hører du SARA si saktere hver gang du trykker den. Trykk på høyre side av tasten øker stemmehastigheten og du hører SARA si hurtigere. Trykk stemmehastighetstasten til du finner en komfortabel lesehastighet. 6

9 Bruk av flyttetastene Diagram over piltastene på SARA. For å flytte rundt på en side du holder på å lese, kan du bruke de fire blå piltastene midt på tastaturet. Pil opp og ned flytter én linje opp eller ned. Pil høyre og venstre flytter fram eller tilbake ett ord. Trykk den blå tasten Valg, som er plassert i midten av piltastene, for å lese det aktuelle ordet. Trykk tasten Valg på nytt for å stave det aktuelle ordet. Trykk tasten Valg en tredje gang for å stave det aktuelle ordet med det fonetiske alfabetet (hvor A er Alpha, B er Bravo, osv.). Fabrikkinnstillingen for de doble piltastene flytter fram eller tilbake side for side. Du kan endre flytteenheten til de doble pilene ved å gå til menyen og velge Dobbeltpil flytting. Du kan velge side, setning eller avsnitt. Bruk Pil opp og ned for å velge et alternativ, og trykk så tasten Valg. Tips: For mer informasjon om bruk av SARAs meny, se avsnittet Bruk av menyer. Skumlesing av et dokument under lesing Du kan skumlese gjennom et dokument ved å bruke piltastene mens SARA holder på å lese. Pil venstre og høyre flytter setning for setning og doble piltaster flytter avsnitt for avsnitt. SARA fortsetter å lese ved den neste enheten du kommer til. 7

10 Slette en side Etter å ha lest en side vil du kanskje slette informasjonen og ikke lagre den på SARA. Dette gjør du ved å flytte til siden og trykke tasten Slett en side på fronten av kontrollpanelet. Dette er den andre lille runde knappen til høyre for Volumtasten. Når du trykker på denne knappen, ber SARA deg om å trykke den på nytt hvis du ønsker å slette siden. Hvis ikke, så trykk ganske enkelt en hvilken som helst annen tast for å avbryte denne kommandoen. 8

11 Bruk av menyer SARA har en meny som lar deg arbeide med filer, endre innstillinger for stemme og skanning, endre visuelle innstillinger, og velge hvilket språk du ønsker å bruke. Bruk Menytasten for å komme til menyen. Menytasten er den rektangulære, brune tasten øverst til høyre på tastaturet. Trykk Menytasten én gang for å åpne menyen. Du hører SARA si Fil. Hvis du trykker Menytasten mens du er i en av menyene, lukkes elementet og du kommer tilbake til dokumentet. Når menyene er åpne: Bruk pil opp og ned for å velge menyelementer. SARA leser hvert menyelement når du flytter til det. Bruk den midtre tasten, eller Valgtasten, for å åpne undermenyer og for å bekrefte menyvalg, på same måten som du trykker ENTER på en datamaskin. Trykk pil venstre for å lukke en undermeny hvis den er åpen eller lukke en liste og gå tilbake til menyen. Når du er i en liste, flytter de doble pilene opp eller ned i listen 10 og 10 elementer av gangen. Trykk Menytasten for å lukke en meny eller en undermeny og gå tilbake til dokumentet. 9

12 Arbeide med filer Fil menyen brukes til å åpne, lukke og lagre filer. For å komme til Filmenyen, trykk Menytasten og trykk så Valgtasten for å velge fil. For å åpne et nytt blankt dokument Åpne Filmenyen og trykk Valgtasten for å velge Nytt dokument. Trykk Valgtasten på nytt, og du er klar til å skanne en ny side. Åpne et eksisterende dokument Trykk Menytasten for å åpne menyen og trykk Valgtasten for å åpne Filmenyen. Trykk pil ned for å høre SARA si Åpne et eksisterende dokument og trykk Valgtasten. Bruk pil opp og ned for å flytte mellom elementer og de doble piltastene for å flytte gjennom listen ti elementer av gangen. SARA leser filnavnene som er tilgjengelige når du piler gjennom dem. Når du har valgt et dokument, kan du åpne det ved å trykk Valgtasten. Hvis du har lest i dokumentet før, blir du flyttet til posisjonen der du var sist. Åpne et dokument på CD Hvis du har lesestoff på en CD, kan du åpne filen og lese den med SARA. Sett inn CDen i CD-stasjonen på fronten av SARA, åpne Filmenyen og velg Åpne fra CD. Følgende filformater støttes:.ark,.rtf og.txt. Filer på CD som du vil lese med SARA, kan ikke lagres i mapper. For å ta ut CDen fra CD-stasjone,n trykk knappen Løs ut til venstre på CDstasjonen. Lukke et dokument For å lukke et dokument, åpne Filmenyen og velg Lukk dokument. Hvis dokumentet ikke er blitt lagret før det ble lukket, vil SARA spørre deg om du vil lagre dokumentet. Etter å ha lukket et dokument, kommer du tilbake til et annet åpent dokument hvis det er noen åpne. Hvis ingen andre dokumenter er åpne, lages et nytt dokument uten navn. 10

13 Lagre og navngi et dokument Når du velger Lagre dokument på Filmenyen, blir du bedt om å trykke tasten Skann/Spill inn for å spille inn et filnavn. For å spille inn snakker du bare i retning av mikrofonen, som er plassert til høyre på fronten av SARA ved siden av høyttaleren. Denne prosessen minner om innspilling av en beskjed på en telefonsvarer. Begynn å snakke når du hører tonen. Filnavnet kan være 5 sekunder langt. Innspillingen avsluttes automatisk og blir deretter spilt av. SARA ber deg så trykke Valgtasten for å bekrefte filnavnet eller trykke tasten Skann/Spill inn på nytt for å gjøre om innspillingen. Du kan spille inn filnavnet om igjen til du er fornøyd. Filen lagres ikke før du trykker Valgtasten for å bekrefte det innspilte filnavnet. Slette et dokument Velg Slett dokument fra Filmenyen. Bruk pil opp og ned for å flytte til filen du vil slette. Trykk Valgtasten for å slette filen. SARA vil spørre om du ønsker å slette filen. Du kan bruke pil venstre for å gå tilbake til menyen uten å slette filen eller trykke Valgtasten for å slette filen. Bytte mellom dokumentene du holder på å lese SARA lar deg ha flere dokumenter åpne samtidig. Det er mulig å bytte mellom disse dokumentene med tasten Bytte fil. Denne er plassert ved siden av Volumtasten på fronten av SARA. Trykk tasten én gang for å flytte fra en åpen fil til en annen. Hvis du har for mange åpne dokumenter, kan du lukke dem med kommandoen Lukk dokument på Filmenyen. 11

14 Bruk av menyene til andre innstillinger For å komme til menyene beskrevet i dette avsnittet, trykk Meny tasten og bruk så opp og ned pilene for å gjøre et valg og trykk så Valgtasten. Stemmeinnstillinger Det er stemmeinnstillinger på menyen for både lese- og menystemme. Du kan velge stemmehastighet og stemme. Tilgjengelige stemmer bestemmes av språket som benyttes. Du kan også velge lesespråk fra menyen Lesestemme. Lesestemme og menystemme Velg lesestemme for å endre stemmen SARA bruker ved lesing, eller velg menystemme for å endre stemmen SARA bruker ved navigasjon i menyer. De følgende stemmeinnstillingene er tilgjengelige: Hastighet Stemmehastigheten kan settes mellom 100 og 500 ord per minutt. Du kan endre denne innstillingen ved enten å bruke tasten Stemmehastighet på høyre side av enheten, eller ved å bruke menyen. Hastigheten justeres i trinn på 20 ord per minutt. Når du går til menyen, annonserer SARA den aktuelle hastigheten for lese- eller menystemmen. Stemme Når du velger menyelementet Stemme, kommer du til en liste over tilgjengelige stemmer for det aktuelle språket. Bruk pil opp og ned for å flytte gjennom listen over tilgjengelige stemmer. Trykk Valgtasten for å velge stemmen du vil høre. Språk Endring av stemmespråk vil automatisk endre skannespråk og listen over tilgjengelige stemmer. Når du er i dokumentet, kan du gå tilbake til menyen for å endre språk. Tilgjengelige språk Valg av Tilgjengelige språk fra menyen Stemmeinnstilinger tar deg til en liste over språkene som er installert på SARA. Hvis et språk er aktivert, hører du ordet avkrysset. Bruk Valgtasten for å krysse av eller fjerne avkryssing av språket. Du kan aktivere så mange av disse språkene som du vil. Når et språk er aktivert, kan du velge det for lese- og/eller menystemme. Tips: Du kan bruke tasten Språk på fronten av SARA for å bytte mellom aktiverte språk. Det er den tredje tasten i midten på frontpanelet. 12

15 Skanneinnstillinger Menyen Skanneinnstillinger har innstillinger for Skill spalter eller Ignorer spalter. Standardinnstilling er Skill spalter. Du bør velge Skill spalter hvis du for eksempel skanner en avis, slik at SARA gjenkjenner spalter i stedet for å lese tvers over hele siden. Hvis du vil lese tvers over spalter med tekst, så velg Ignorer spalter. Det er også en tast for Skanneinnstillinger på fronten av SARA. Det er den fjerde tasten i midten på frontpanelet. Dobbeltpil flytting Flytting refererer til hvor langt i dokumentet du vil gå hver gang du trykker dobbeltpil tastene. Denne flyttingen kan settes til å flytte setning for setning, avsnitt for avsnitt eller side for side. Standardinnstilling er side. Oppdatere SARA fra CD Denne kommandoen lar deg legge til oppdatert informasjon fra Freedom Scientific for SARA. Hvis du mottar en oppdatering på CD, skyv CDen inn i CD-stasjonen foran på SARA. Trykk Menytasten, bruk piltastene for å velge Oppdater fra CD, og trykk Valgtasten. SARA vil spørre deg om noen av filene må lagres og vil deretter utføre oppdateringen. Når oppdateringen er ferdig, vil SARA slå seg av og starte på nytt. Når du hører: Velkommen til SARA, er oppdateringen ferdig. For å ta ut CDen fra CD-stasjonen, trykk knappen Løs ut til venstre på CDstasjonen. 13

16 Tillegg for SARA Diagram for kontaktene på baksiden av SARA Bruk av hodetelefon på SARA Det er en kontakt helt til høyre på frontpanelet. Plugg inn hodetelefonen som leveres med SARA for å kunne lytte til SARA uten å forstyrre andre i nærheten. Når hodetelefonen er plugget inn, er høyttalerne slått av. Bruk av eksterne høyttalere Du kan koble eksterne høyttalere til kontakten Audio ut på høyre side av bakpanelet på SARA, ved siden av strømkontakten. Koble skjerm eller TV til SARA Dataskjerm 1. Slå av SARA. 2. Plasser SARA slik at baksiden av enheten vender mot deg. 3. På nederste rad med kontakter finner du kontakten for dataskjerm som nummer to fra venstre. Denne blå kontakten er firkantet og stikker litt ut. 4. Koble skjermkabelen til den blå skjermkontakten. Tips: Hvis kabelkontakten ikke passer skikkelig inn, så snu kabelkontakten. 5. Stram skruene på kontakten. 6. Koble dataskjermens strømkabel til skjermen. 14

17 7. Plugg skjermens strømkabel inn i en passende kontakt og slå på skjermen. 8. Trykk strømbryteren på SARA. TV-skjerm 9. Slå av SARA. 10. Plasser SARA slik at baksiden av enheten vender mot deg. 11. Det finnes to typer videokabler som kan brukes til TV-tilkobling: S- Video (9-pinners plug) og Composite Video (en rundt RCA-kontakt). 12. Nær midten av kontaktene på baksiden av SARA er det to runde gule kontakter. A. S-Video kabelen kan plugges i kontakten til venstre. B. En kabel med en standard A/V-kontakt (også kalt en RCA kontakt) kan plugges inn i den gule kontakten til høyre. 13. Koble videokabelen til den riktige porten på SARA og den andre enden til den riktige videoinngangen på TV-apparatet. Se brukerhåndboken for TV-apparatet for informasjon om tilkobling av videoenheter som video- og DVD-spillere. 15

18 Innstillinger for tekstvisning Menyen Visuelle innstillinger kan velges for å angi skrifttype, skriftstørrelse og farge når SARA er koblet til en TV eller en dataskjerm. Følgende alternativer er tilgjengelig fra denne menyen. Skrifttype Flere forskjellige fonter kan velges som skjermfont. Tekststørrelse Flere forskjellige skriftstørrelser kan velges for tekstvisning. Farge Det finnes også flere forskjelllige forgrunn/bakgrunn fargekombinasjoner som kan velges for skjermen. Avstand Seks forskjellige mellomrom alternativer er tilgjengelige for visning. De er ganske enkelt listet opp som nivå en til seks. 16

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst

Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 Side 1 of 15 Sensotec Reporter BASIC Manual for: STANDARD bruker funksjoner Lesemaskin for trykt tekst Bruker manual 3.0 Oktober, 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

Victor Reader Pro Norsk utgave

Victor Reader Pro Norsk utgave Brukerhåndbok Victor Reader Pro Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Pro Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Sensotec Reporter Basic Brukerveiledning

Sensotec Reporter Basic Brukerveiledning Sensotec Reporter Basic Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL Tlf: +47 37 05 86 86 www.provista.no support@provista.no Side 1 Side 2 Innledning Gratulerer med din nye Sensotec Reporter

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Sensotec Reporter CD Bruker manual side 1 av 23. Sensotec Reporter CD Manual for: Reporter med CD Lesemaskin for trykt tekst

Sensotec Reporter CD Bruker manual side 1 av 23. Sensotec Reporter CD Manual for: Reporter med CD Lesemaskin for trykt tekst Sensotec Reporter CD Bruker manual side 1 av 23 Sensotec Reporter CD Manual for: Reporter med CD Lesemaskin for trykt tekst Bruker manual versjon 3.0 Oktober, 2008 Sensotec Reporter CD Bruker manual side

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Sensotec Reporter Brukerveiledning

Sensotec Reporter Brukerveiledning Sensotec Reporter Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL Tlf: +47 37 05 86 86 www.provista.no support@provista.no Side 1 Side 2 Innledning Gratulerer med din nye Seensotec Reporter! Selv

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Hurtigveiledning. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914

Hurtigveiledning. Blaze EZ. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0914 Hurtigveiledning Blaze EZ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0914 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1.

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Victor Reader Classic +

Victor Reader Classic + Victor Reader Classic + Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208 Brukerhåndbok Lightning 2 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0208 Innhold 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk

Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk Her følger en beskrivelse over hvordan man bruker programmet TPB Reader. Alle funksjoner i programmet samt bruk av hurtigtaster beskrives. Du kan også bruke mus og

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Brukerhåndbok SA R A 9. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0109

Brukerhåndbok SA R A 9. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0109 Brukerhåndbok SA R A 9 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0109 Freedom Scientific 11800 31 st Court North

Detaljer

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker

TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker Finn læringsgleden, velg Tastaveden! TASTAVEDEN SKOLE Bruk av Lydbøker 4. utkast 2009 1 Innhold Lydbok opplæring...3 1. Installere programmet:...3 2. Starte programmet:...3 3. Åpne en DAISY-lydbok...4

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Poesi

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Brukerhåndbok Plextalk Poesi Gratulerer med din nye Plextalk Poesi! Dette er en CD-spiller som kan spille av både DAISY, musikk- og MP3-CD'er. Spilleren leveres med bæreveske, eliminator, og ett oppladbart

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer

Brukerveiledning for Rolltalk Designer Brukerveiledning Brukerveiledning for Rolltalk Designer Et verktøy for individuell tilpasning av program ut fra brukerens behov Rev A NO Innhold Brukerveiledning for Rolltalk Designer... 1 Innledning...

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Betjeningspanel (bilde)

Betjeningspanel (bilde) Betjeningspanel (bilde) Betjeningspanel funksjoner Dokument Side håndtering editering Bokmerke Innstillinger Help Dokument mode/ Fremvisnings metode Virtuelt X/Y Mode & Roter virtuelt X/Y Zoom inn avsnitt

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords Innhold IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Del 5 Pdf-opplesning 5 Opplesning av markert tekst 6 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjelp 9 Innstillinger 9 Opplesning

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Pro

Brukerhåndbok Plextalk Poesi Pro Brukerhåndbok Plextalk Poesi Pro Innholdet i denne brukerhåndboken er opphavsrettslig beskyttet og all kopiering av materialet av andre enn Adaptor A/S og MediaLt er forbudt. Gratulerer med din nye Plextalk

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 112 Mai 2013 Milestone 112 Brukerhåndbok 1. Opptakerens funksjoner... 3 1.1 Eskens innhold... 3 1.2 Bruksanvisningen... 3 2. Spillerens utseende... 4 2.1 Bilde

Detaljer

Norwegian MY095. Kort veiledning for å komme igang

Norwegian MY095. Kort veiledning for å komme igang Norwegian MY095 Kort veiledning for å komme igang Oppstilling av myreader A Trykk og hold knappen. Løft håndtaket, slipp knappen, løft til den står loddrett. B Trykk og hold knappen. C Trykk her for å

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning for OPEN BOOK. Ruby Edition Versjon 4. Norsk utgave

Brukerveiledning for OPEN BOOK. Ruby Edition Versjon 4. Norsk utgave Brukerveiledning for OPEN BOOK Ruby Edition Versjon 4 Norsk utgave Open Book Ruby Edition Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk

Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Music Factory Et musikkprogram for de som ikke kan en note, men likevel ønsker å lage egen musikk Programmerer: Simon Detheridge Musikk: Peter McLaren og Simon Detheridge. Copyright: Widgit Labs Ltd. Norsk

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords mikrov.no Inndhold Kom godt i gang med IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Opplesning av markert tekst 5 Ordlisten 5 Åpne/lukke ordlisten 6 Profiler 6 Innstillinger

Detaljer

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA

Easy Games. Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Easy Games Spillsamling COPYRIGHT 2004: LÄRAMERA & LERIPA Norsk versjon ved NorMedia, Pb. 24, 1451 Nesoddtangen. Tlf. 66915440, Fax 66912045. kontakt@normedia.no www.normedia.no 1 Innhold Easy Games 3

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerhåndbok. BookSense 1.0. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0609

Brukerhåndbok. BookSense 1.0. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0609 Brukerhåndbok BookSense 1.0 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0609 2 Om Book Sense XT og Book Sense Takk

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for iphone Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for iphone Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på iphone Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail... 3 For deg som har brukt Personsvar tidligere...... 6

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Classic + Rec. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1204

Brukerhåndbok. Victor Classic + Rec. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1204 Brukerhåndbok Victor Classic + Rec Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1204 VisuAide er stolt over å introdusere

Detaljer

Tips for oppsett av Window-Eyes. Utgitt i april 2010

Tips for oppsett av Window-Eyes. Utgitt i april 2010 Tips for oppsett av Window-Eyes Utgitt i april 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 2. Leselist fra Handy Tech...5 3. Menysystemet i Window-Eyes...5 4. Kjør Window-Eyes fra systemkurven...5 5. Justere

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning AbleCenter AC-02 Multimedia System Bruksanvisning Bruksanvisning AbleCenter Navigering Ablecenteret styres med piltastene. Det kan være lurt å flytte arket/boka i stedet for å bevege kamera med piltaster.

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer