PROGRAM FOR SAMARBEIDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAM FOR SAMARBEIDET"

Transkript

1 PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5

2 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer Samarbeidet skal bygge på følgende: Politisk plattform: 1. Det er et hovedmål å opprettholde og videreutvikle tre selvstendige kommuner. 2. Samarbeidstiltak skal gjennomføres for å sikre innbyggerne gode tjenester, gjennomføre dette på en kostnadseffektiv måte, og for å rekruttere godt kvalifiserte medarbeidere i alle kommunene. Samarbeidet skal omfatte alle samarbeidsnivå fra praktisk samarbeid om tjenesteytingen, forvaltningsoppgaver, utviklingsoppgaver til samhandling i strategiske spørsmål. 3. Samfunnsutviklerrollen skal styrkes gjennom samarbeid. Samarbeidet skal danne en drivkraft i utviklingen av samarbeid i regionen, og gjennom samhandling danne et tyngdepunkt for regional utvikling. Organisering av samarbeidet og mandat Ordførerne i de tre kommunene utgjør i fellesskap den politiske koordinerende ledelse av samarbeidet. Tar opp utfordringer og saker som er av felles interesse for INVESTkommunene. Rådmennene sammen med en representant fra arbeidstakerorganisasjonene utgjør styringsgruppen for samarbeidet. Styringsgruppen har mandat til å få utredet samarbeidsområder/tiltak. Styringsgruppen har ansvar for å få gjennomført tiltak når de nødvendige beslutninger er tatt. Prosjektleder forestår den daglige operative oppfølging på bakgrunn av de vedtak som er fattet i styringsgruppen, og koordinerer arbeidet mot delprosjektlederne og opp mot styringsgruppen. Arbeidstakerorganisasjonene skal være representert når det opprettes arbeidsgrupper og lignende for utredning av tiltak. Prosesser Ansatte skal ivaretas på en god måte i endringsprosessene. Det vises til de personalpolitiske retningslinjer som er utarbeidet for INVEST. Medarbeidere innenfor samarbeidsområdene skal så tidlig som mulig i prosessen informeres og involveres. Tjenesteproduksjonen Kommunene har gjennom samarbeidet som målsetting å Bedre tjenester innen eksisterende økonomiske rammer Få økt beredskap til å møte nye utfordringer Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 2 av 5

3 Få mer robuste tjenester Få nyttiggjort de samlede ressursene kommunene har på spesialområder Muliggjøre påkrevde tjenester som kommunene hver for seg i dag ikke har Få grunnlag for å redusere driftsutgiftene på sikt INVEST har gjennomført flere samarbeidstiltak. For områder som det pågår utredninger eller arbeid for å iverksette samarbeidstiltak på, vises det til egen statusrapport. Følgende samarbeidsområder skal følges opp i løpet av 2006 og 2007: IKT Felles IKT-plattform er vedtatt og felles IT-system flyttes over og nye etableres på denne plattformen. I det videre arbeidet er det viktig at det ved vurdering av nye itløsninger på et område i en av kommunene, først vurderes mulige løsninger innen INVEST. Felles IKTgruppe for å ivareta dette oppnevnes i Skole Samarbeidet i forbindelse med Kunnskapsløftet videreføres. Det skal vurderes om det kan etableres felles løsninger innen områdene digital læringsplattform (LMS-system) og skoleportaler. Inntil videre skal kommunene gjensidig orientere om hva den enkelte kommune jobber med innenfor disse områdene. Personalpolitikk Innen området Rekruttering er det ønskelig å legge til rette for gode lærlingeordninger. Administrering og oppfølging av lærlingeordningen skal gjennomgås i løpet av perioden. Innen området Kompetanse skal det ses på muligheten for hospiteringsordninger mellom INVEST-kommunene. Det kan også være aktuelt å utlyse stillinger internt i INVEST. Barnevern, inkl. rus og tiltaksarbeid. Barnevern: en interkommunal ordning ønskes utover et faglig nettverk. Rusomsorgen/boliger og tiltak: Samarbeidsprosjekt med Kriminalomsorgen og Friomsorgen med utgangspunkt i Jarlegården Oppfølgingssenter med INVESTkommunene. Toårig prosjekt med finansiering fra Husbanken på kr følges opp. Oppmåling Det har tidligere vært en dialog mellom ansatte innenfor ansvarsområdet. Samarbeid på dette området vurderes pånytt når nye forskrifter foreligger innen området i løpet av perioden. Kart/GIS Muligheter for samarbeid innen området Geografiske Informasjonssystemer skal vurderes. Innkjøp Videreutvikler samarbeidet på dette området. Landbruk Det foreligger en innstilling fra arbeidsgruppen på dette ansvarsområdet. Det skal tas endelig beslutning om videre oppfølging av denne innstillingen i løpet av Mulig med hensiktsmessige løsninger på forvaltningssiden og jobber med utgangspunkt i det med å utvikle en plattform på Innherred. Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 3 av 5

4 Ressurskrevende brukere Det skal ses på mulige samarbeidsordninger innen o Ressurskrevende brukere m/døgnbemanning i boliger o Psykiatri. Bemanning o Avlastningsbolig o Felles treningsboliger Eiendomsforvaltning. Et samarbeid innen forvaltning og tjenesteyting innen eiendomsforvaltning skal utredes. Kommunikasjon/samferdsel. Det er etablert en prosjektgruppe innen Veisamarbeid, men det skal i perioden også ses på mulig samhandling innen transport, busser, og RV17-prosjektet. Samhandling og fellesaktiviteter Aktivitet Felles formannskapsmøter Inderøy vertskap Verran vertskap Faste månedlige møter mellom ordførerne Faste månedlige møter mellom rådmennene Felles ledersamlinger på administrativt nåvå Verran vertskap Steinkjer vertskap I tillegg: Faglige samlinger for å drøfte samarbeidsmulighetene innenfor: o teknisk sektor o helse- og omsorgssektoren o utdanningssektoren o stab- og støttetjenester, inkl. IKT, Samlinger innenfor tema: rekruttering, kompetanse, ledelse Informasjon Det skal informeres løpende på kommunenes nettsider fra alle aktiviteter, møtereferat og lignende. Steinkjer kommune skal ha et spesielt ansvar for at all informasjon vedrørende INVEST finnes på kommunens nettside. Det skal lages minimum 2 pressemeldinger i løpet av hvert år for å informere innbyggerne. Politisk nivå i de 3 kommunene skal til enhver tid være orientert om aktiviteten i INVEST. Ordførerne informerer formannskapet i sine kommuner om arbeidet. Innen utgangen av juni skal det lages en statusrapport over gjennomførte tiltak i INVESTregi. Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 4 av 5

5 ØKONOMI Det er et omfattende utredningsarbeid som er knyttet til omstilling og samarbeid mellom Inderøy kommune, Verran kommune og Steinkjer kommune. Å kartlegge mulighetene og utrede effektiv ressursutnyttelse, hvordan dette kan organiseres, og gjennomføres, er i seg selv ressurskrevende. Det søkes derfor om skjønnsmidler til omstilling fra Fylkesmannen til INVEST-prosjektet. Søknaden baserer seg på kostnader knyttet til utredningsarbeid for enkeltområdene og koordinering av disse, fellesaktiviteter, møter i styringsgruppen og lignende. Kostnader knyttet til prosjektleder, tillitsvalgte og prosjektarbeid for øvrig i INVEST-samarbeidet. Rådmennene i Inderøy, Verran og Steinkjer tilrår at dette programmet legges til grunn for INVEST-samarbeidet i 2. halvår av 2006 og for Marit Myrhaug Jacob Br. Almlid Hans Brattås rådmann rådmann rådmann Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 5 av 5

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010 Grenland skal ha en bærekraftig utvikling, hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region Innholdsfortegnelse 1) Innledning........................................................3

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen

Forbedret ressursbruk. Prosjektplan for gjennomføringsfasen Forbedret ressursbruk Prosjektplan for gjennomføringsfasen 1 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 3 2 FORUTSETNINGER, PRINSIPPER OG MÅL FOR GJENNOMFØRINGSFASEN... 9 2.1 FORUTSETNINGER OG PRINSIPPER FOR UTVIKLINGSARBEIDET...

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak

Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Økonomiplan ISK 2014-2017: Beskrivelser av tiltak Prioriterte tiltak Utvikle samkommunen Relevante tema å utrede og vurdere: Utarbeide en utviklings- og samhandlingsstrategi Koordinere og utvikle ISK-oppgaver

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG UTKAST Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: Dato: 15.08.14 KOMMUNEREFORM OPPLEGG FOR ARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Ordførers forslag til

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 06.12. 2002 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER, VERDAL

REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 06.12. 2002 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER, VERDAL FROSTATING Levanger 10.12.02 REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 06.12. 2002 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER, VERDAL Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Hans Brattås Steinkjer

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET FORVALTNINGSREVISJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015. KomRev Trøndelag IKS

EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET FORVALTNINGSREVISJON INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015. KomRev Trøndelag IKS FORVALTNINGSREVISJON EVALUERING INVEST- SAMARBEIDET INDERØY KOMMUNE VERRAN KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE MAI 2015 Evaluering INVEST 0 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune

Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale 6 mellom Sørlandet sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering Side 1 1.0 Parter

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431

Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Ark.: 614 Lnr.: 2444/08 Arkivsaksnr.: 08/431 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NAV-KONTOR I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: 1. Skisse til planløsning for kommunehusets østre fløy 2. Skisse til planløsning for

Detaljer

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.

Saksframlegg. Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/1203-2174/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 19.01.2015 Saksframlegg Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 8/15

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal

ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN. Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.11.10 (kl. 17-19) og 17.11.10 (kl. 08:30 13) på Væktarstua i Tydal SAKSLISTE 16.11. Sak 60/10 Godkjenning av referat fra møte 06.10.10 Sak 61/10 Sak 62/10 Sak 63/10

Detaljer

Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet

Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bjørn Nilsen, 75 51 29 08 Bodø, 18.10.2013 Styresak 115-2013 Etablering av Nasjonal IKT HF som felleseid RHF-virksomhet Formål/Faktabeskrivelse

Detaljer