I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet."

Transkript

1 Mens vi venter Våren 2014 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent, noen venter på tildeling og en del foreldre venter på å reise for å hente barnet sitt. I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Ny saksgang og ny forskrift Fra 1. februar 2015 ble ansvaret for å utrede adoptivsøkere overført fra kommunene til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Søknader om adopsjon skal fra 1.februar 2015 sendes til regionene i Bufetat. Kommunen skal utrede ferdig søkere der søknad om forhåndssamtykke og om fornyelse av forhåndssamtykke er kommet til kommunen før 1. februar Bufetat skal utrede søkere der søknad har kommet inn fra 1. februar Samtidig trådte en ny forskrift om adopsjon av barn fra utlandet i kraft. Noen viktige endringer: Godkjenningen kan forlenges med to år Forhåndssamtykket gis for tre år, og kan etter søknad forlenges med to år. Søkere som allerede har fått sin godkjenning forlenget med ett år, kan ikke få forlenget godkjenning med ytterligere ett år. Disse søkerne må søke om ny godkjenning etter fire år. Dersom det foreligger en konkret tildeling fra opprinnelseslandets myndigheter og adopsjonsprosessen er inne i en avsluttende fase, kan det vurderes en forlengelse av forhåndssamtykket. Adopsjonsforberedende kurs blir obligatorisk NB! Dette gjelder også søkere som allerede er godkjent, men som må søke om ny godkjenning etter fire år.

2 Adopsjonssøkerne skal ha deltatt på adopsjonsforberedende kurs før forhåndssamtykke kan gis. Hvis søkerne tidligere har deltatt på adopsjonsforberedende kurs, og det søkes om adopsjon av et nytt barn, kreves det ikke nytt kurs. Kursene er annonsert på Bufetat sine hjemmesider: Bufdir tar i mot påmelding til kursene fortløpende. De som ikke fikk plass på kurs våren 2015 vil bli prioritert på høstens kurs. Adopsjonsforberedende kurs er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og er et tilbud til førstegangs adoptivsøkere i hele landet. Det anbefales at man deltar på kurset så tidlig som mulig i adopsjonsprosessen. Kursene holdes på forskjellige steder i Norge. Kurset er gratis og går over to helger med overnattinger (lørdag morgen til søndag ettermiddag). Deltakerne betaler kun reiseutgifter. Høring om ny adopsjonslov Den 14. oktober 2014 la Adopsjonslovutvalget fram sin utredning om ny adopsjonslov. I desember sendte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) utredningen på høring. Adopsjonslovutvalget har foretatt en fullstendig av hva adopsjonsloven bør inneholde, og laget utkast til ny adopsjonslov. Utvalget foreslår en ny og mer pedagogisk adopsjonslov. Mange av forslagene i lovutkastet er presiseringer av gjeldende regler. I tillegg foreslåes lovfesting av praksis samt noen helt nye bestemmelser. Høringsfristen var 5. mars i år, og nå har Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet begynt å legge ut høringssvarene på nett. Etter høringen vil barne-, likestillings- og inkluderingsministeren vurdere hvordan utredningen bør følges opp. Høringsnotat og høringssvar kan leses på departementets hjemmeside: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---nou ny-adopsjonslov/id / Trenger nye søkere Verdens Barn trenger nye søkere som kan tenke seg å adoptere barn fra Sør-Korea. Vi har de siste årene tatt imot få nye søkere på Sør-Korea, og ventetiden frem til tildeling har derfor blitt vesentlig kortere. Per i dag er det kun i underkant av 10 par med godkjenning i Bufetat, som venter tildeling, mens om lag 15 par er i utredningsprosess. Ettersom mange av disse er nokså tidlig i prosessen, har vi et stort behov for søkere som enten nærmer seg, eller allerede har fått en godkjenning. Vi håper derfor at søkere registrert på andre land enn Korea vil vurdere å bytte land, såfremt man kvalifiserer for retningslinjene der. For mer informasjon, se eget avsnitt om Korea. Ta også gjerne kontakt med saksbehandler. Vi trenger også nye søkere på Thailand.

3 THAILAND Hittil i år har 7 barn kommet hjem til Norge fra Thailand. To av disse er via Department of Social Development and Welfare (DSDW), de øvrige via Holt Sahathai Foundation (HSF). Ytterligere fem familier har fått reisebeskjed, og kommer hjem i løpet av de førstkommende månedene Så langt i 2015 har vi ikke mottatt tildelinger fra Thailand. Søknader via sentralmyndighetene (DSDW) DSDW har informert om at de for øyeblikket har 233 adopsjonssøknader fra utenlandske familier. Dette er ti færre enn på samme tidspunkt i fjor - og 219 færre enn i Man forventer fortsatt at det i de fleste saker vil ta ca. 3 år fra søknaden er registrert hos DSDW, til tildeling foreligger. Antallet søknader vi har fått lov å sende per år, har gradvis økt, fra 3 søknader i 2011, til 9 søknader i Med unntak av det første året, har vi hittil ikke klart å oppfylle kvoten vi har blitt gitt (ikke nok søkere som ønsker å sende sin søknad via DSDW). DSDW har først og fremst behov for søkere som kan ta imot barn som er over tre år, og søsken. Men de tar også imot søknader fra par som ønsker yngre barn. For øyeblikket er det 8 familier som har sin søknad hos DSDW. Sett ut i fra at det tar ca. tre år fra søknaden er mottatt hos DSDW, er det inntil tre av disse familiene som kan forvente å få tildelt barn derfra i løpet av To av disse søknadene ble imidlertid sendt herfra helt på tampen av 2012, så de kan også gli over til Tidsanslag fra tildeling til hentereise er 2-4 måneder. Søknader via HSF 16 familier har sin søknad hos HSF i Thailand. Vanligvis mottar vi ca. 10 tildelinger i løpet av et år. Men det kan også være færre - eller flere. HSF jobber fortsatt med de tildelingene de signaliserte skulle sendes før eller etter nyttår. Vi håper vi mottar dem snart. Vi vet ikke hvor mange det er, eller hvem det gjelder. Den familien i «ventekøen» som har ventet lengst, har nå ventet i 26 måneder fra godkjenning. Vi anslår at de aller fleste fremover vil få tildeling måneder etter godkjenning. Det jobbes fortsatt med å få ned ventetid fra tildeling til hentereise. De fleste som fikk tildeling i løpet av 2013, dro på hentereise måneder etter tildeling. Gjennomsnittet var på 16 måneder. De som fikk tildeling i 2014, og har fått reisebeskjed, har reist/reiser etter måneder. Gjennomsnittlig 14 måneder. Vi håper dette er starten på en positiv utvikling i forhold til å få ventetiden ned til maksimalt 12 måneder etter tildeling. Vi ber likevel de fleste innstille seg på at det fortsatt kan ta lengre tid til hentereise enn ønskelig. De fleste får reisebeskjed 4-12 uker før de faktisk må befinne seg i Thailand. Barn med spesielle behov Både HSF og DSDW har barn med spesielle behov som trenger nye familier. Eksempler på hva det kan dreie seg om er barn som er hjulbeint, klumpfot, mangler fingre eller tær, skjeling, nedsatt hørsel, nedsatt syn, deformert øre, født uten analåpning (kirurgisk korrigert), har hatt utfordringer i forhold

4 til mage/tarm, men kirurgisk korrigert, hjertefeil, epilepsi, Cerebral Parese, har hatt tuberkulose, positiv for Hepatitt B eller HIV. Det kan også være barn som helsemessig er friske, men har forsinket fysisk, sosial og/eller språklig utvikling. Barn over fire år, og søskengrupper hvorav ett barn er over fire år, blir også sett på som barn med spesielle behov. Dersom de biologiske foreldrene har historie med rusmisbruk, alkoholmisbruk, psykiske problem, eller er mentalt tilbakestående, eller barnet er et resultat av voldtekt eller incest, kan også barnet bli vurdert som et barn med spesielle behov, selv om barnet fremstår som normalt fungerende. Dersom noen av våre søkere føler de har ressurser og motivasjon til å ta imot et barn med spesielle behov, si i fra, så kan vi signalisere dette til våre samarbeidspartnere i Thailand. Forespørsler av barn med spesielle behov vil alltid foregå anonymt, dvs. at man får lese barnets dokumenter uten identifiserende informasjon (uten navn og bilde). Dersom man ønsker å adoptere dette barnet, må man sende en søknad om dette til Faglig utvalg for adopsjonssaker. Faglig utvalg består av en lege, en psykolog og en psykiater. De vurderer om den aktuelle familien har den forståelse for barnets utfordringer, og de ressurser som de tenker er nødvendig for å ivareta barnet på best mulig måte. Godkjenningsramme kontra alder på barnet ved tildeling Våre samarbeidspartnere prøver å tildele familier barn som er innenfor den aldersrammen som man er godkjent for. I de aller fleste tilfeller samsvarer aldersramme og alder på barnet. Grunnet lang ventetid fra tildeling til hentereise via HSF, og fra matching til tildeling via DSDW, kan det skje i enkeltsaker at barnet vil være over denne rammen på hentetidspunktet. Som dere er informert om, blir par hvor kvinnelig søkere er over 40 år tildelt barn som er minimum to år gamle. Thailandske myndigheter ønsker også helst en aldersforskjell på ikke mer enn 40 år mellom mor og barn. De følger ikke dette slavisk, men tildeler gjerne de eldste barna til de eldste søkerne. De aller fleste som ønsker å adoptere et barn, ønsker å ta imot et barn som er yngst mulig, og under 3-4 år. I noen tilfeller har både HSF og DSDW barn som trenger nye familier, men som aldersmessig - og/eller fordi det er søsken - ikke passer inn i aldersrammen som noen av våre søkere er godkjent for. I disse tilfellene ser de på søkerbunken og kan forespørre familier som de tenker har de nødvendige ressursene, om de kan vurdere barn som er litt eldre enn det man opprinnelig hadde tenkt seg - eller vurdere å ta imot to i stedet for ett barn. Dette fordi deres oppgave er å finne familier til barna som trenger det, og ikke omvendt. Det er ikke ofte dette skjer; men vi tenker at det er greit for dere som søkere å vite at det kan forekomme. Det er svært sjelden vi får forespørsler om barn som er eldre enn 6 år gamle på tildelingstidspunktet. Det som skjer i slike tilfeller er at vi, etter forespørsel fra HSF eller DSDW, kontakter den aktuelle familien og informerer kort og anonymt om forespørselen. Den aktuelle familien kan da tenke seg om, takke nei umiddelbart, eller be om å få se dokumentene til det aktuelle barnet/a. Dette blir da utlevert anonymt og uten bilde. Familien blir også anbefalt å få opplysningene vurdert av lege eller annen relevant fagperson før en beslutning tas. Mange familier synes en slik henvendelse er vanskelig, å skulle si ja eller nei til et konkret barn. Vi hos Verdens Barn prøver å vektlegge at man får bruke så lang tid som man trenger for å komme frem til den beslutningen som er riktig for ens egen familie. Man skal ikke føle seg presset til hverken det ene eller det andre. Noen kommer frem til at dette er en oppgave de ikke kan ta på seg, mens andre har over tid fra sosialrapporten ble skrevet, innsett at de selv også er eldre enn da de startet, og modnet på tanken om å ta imot barn som er utenfor det man opprinnelig tenkte seg, enten det er pga. alder eller søsken.

5 Om man takker ja til å adoptere barn som er utenfor den godkjenningsrammen man opprinnelig ble godkjent for er dette prosessen videre: Om barnet er under fem år gammel, skriver man en søknad til Bufetat om hvorfor man vil adoptere akkurat dette barnet, og søker om å utvide aldersrammen. Vanligvis får man ny godkjenning innen en uke eller to. Om barnet er over fem år gammel sendes søknaden om å få adoptere dette barnet til Faglig Utvalg hos Bufetat. Gjelder det søskentildeling, og man ikke er godkjent for søsken, vil man om det ikke allerede er utredet i sosialrapporten, måtte få en tilleggsrapport via Bufetat angående dette. Faglig utvalg består av en lege, psykiater og psykolog. Deres oppgave er å vurdere om søkerne forstår hva det kan innebære å adoptere akkurat dette barnet, og om man har ressurser til å ivareta de behovene barnet kan ha. Som regel har man en beslutning fra Faglig utvalg 4-8 uker etter man besluttet at man ønsker å søke om man ønsker å adoptere dette barnet. De siste årene har det kommet flere barn fra Thailand som var mellom 4 og 7 år ved ankomst til Norge. Mange av disse familiene er åpne for å dele sine erfaringer med andre familier som vurderer det samme. Dette er både familier som har barn fra før, og familier hvor dette er deres første barn. Ta kontakt om dere ønsker å snakke med en eller flere av disse familiene. Travelt på kontoret til Holt Sahathai Foundation i Bangkok

6 SØR-AFRIKA Hittil i år har tre barn kommet hjem fra Sør-Afrika. Ytterligere en familie har fått tildeling. Det betyr at vi i alle fall så langt ligger godt foran fjoråret med hensyn til tildelinger og barn som har kommet hjem. Imidlertid er det viktig å huske at dette vil variere fra måned til måned. Vi har fått færre nye søkere på Sør-Afrika de siste par årene. Dette er noe som ofte blir regulert av ventetiden, både for Sør-Afrika og for andre land. Vi anslår nå en ventetid for nye søkere på mellom 3 og 4 år fra godkjenning. Det vil fortsatt være store forskjeller i ventetid i Sør-Afrika fra familie til familie, men mesteparten av ventetiden vil papirene ligge i Norge. Tildelingene skjer ofte i samråd med biologisk mor, der man bruker tid på å finne riktig match mellom barnet som skal adopteres og adoptivfamilie. Med andre ord skjer ikke adopsjoner fra Sør-Afrika i en gitt rekkefølge. Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om ventetiden for hver enkelt familie. Vanligvis kommer tildelingene til de familiene som har ventet lengst, men noen ganger kommer det også tildeling til en familie lengre ned på lista. Når et barn er matchet til en familie, kan det ta litt tid før den formelle tildelingen er klar. Dette vil avhenge av hvor i frigivelsesprosessen barnet var på tidspunktet det ble matchet til en familie. De biologiske foreldrene har i dag en 60 dagers angrefrist etter at adopsjonspapirene er undertegnet før barnet kan adopteres. Når det gjelder barn med ukjent mor og far, gjelder en frist på minimum 3 måneder. Etter den tid, skal barnet registreres i et register for innenlandsadopsjon. Dersom man etter 60 dager i dette registeret ikke har lykkes med å finne en ny familie i Sør-Afrika, kan ABBA søke om tillatelse til å plassere barnet i Norge eller et annet land. Det vil derfor være store variasjoner i antall tildelinger fra måned til måned. Barna blir tildelt når alle dokumentene er på plass. Noen ganger vil flere barn være klare samtidig, andre ganger vil det ta lengre tid uten tildelinger. Vanligvis må familien reise til Sør-Afrika dager etter tildeling. Det er svært sjelden at man får lengre tid fra tildeling til hentereise. De fleste ankommer Sør-Afrika fredag ettermiddag. Allerede mandag møter familien vanligvis barnet, og overtar den praktiske omsorgen. Deretter er det et rettsmøte, vanligvis onsdag eller torsdag, der barnet blir juridisk sett deres. Deretter skal rettsdokumentene skrives ut, og det utstedes pass til barnet ved det norske konsulatet i Cape Town. Familiene velger selv hvilket reisebyrå de ønsker å bruke, men vær obs på at dere bør ha billetter som kan gjøres om hvis nødvendig, og sikre at reisebyrået kan de tekniske rutinene mht. at det adopterte barnet bare skal være med på hjemveien. Vi har inngått avtale med et reisebyrå som heter G Travel (tidligere Via Travel), som også de andre adopsjonsforeningene i Norge bruker. Vi er så langt svært fornøyde med dette reisebyrået, og de har lang erfaring med denne type reiser. Det er lagt til rette for egne gjestehus utenfor Cape Town der man oppholder seg i de tre ukene man befinner seg i landet. Opplegg som ivaretar sikkerhet, transport, sightseeing og kulturkunnskap er en del av tilbudet til adoptivfamiliene. I gjestehuset kan man møte andre adoptivfamilier og alt er tilrettelagt for adoptivfamiliene. Dere kan lese litt mer om gjestehusene og annen nyttig info her: Dette er reisebyrået vi samarbeider med i Sør-Afrika.

7 SØR-KOREA Det har kommet hjem ett barn fra Korea i år. Ytterligere ett barn til ventes hjem i mars. Hittil i år har fire familier fått vite hvilket barn de skal bli foreldre til. Vi har blitt forespeilet flere tildelinger i år enn de 13 vi fikk i fjor, og ser lyst til tildelingssituasjonen fremover. Men med en søkermasse på ca. 45 søkerpar, der 19 allerede har fått tildelt et barn, klarer vi ikke å dekke behovet for foreldre til det antall barn som kan tildeles norske familier. Vi håper derfor på en betraktelig økning i søkermassen i tiden framover. Per i dag er det kun i underkant av 10 par med godkjenning i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som venter tildeling. De resterende om lag 15 parene som er i utredningsprosess er nokså tidlig i prosessen, og vi har derfor et stort behov for søkere som enten nærmer seg godkjenning, eller allerede har fått en godkjenning. Vi håper derfor at søkere registrert på andre land enn Korea vil vurdere å bytte land. Ettersom det som nevnt over er et vesentlig sprik mellom antall godkjente søkere, og antall barn som kan tildeles norske familier, senker vi nå ventetiden fra godkjenning til tildeling til ca måneder. Det nedre sjiktet er ment for de som nærmer seg en godkjenning, men med få antall søkere og positive signaler for tiden fremover vil ventetiden kunne holde seg kort framover. Merk at tildelingene ikke skjer helt kronologisk i rekkefølgen søkerne er godkjent i Bufetat. Når det gjelder ventetiden etter tildeling, opererer vi per i dag med et estimat på ca måneder. Hva ventetiden blir for den enkelte familie avhenger av en rekke faktorer. Den vil variere ut fra antall tildelte barn som venter på å få reise til sin nye familie, antall utreisetillatelser som gis hvert år til barn som skal til Norge, samt rekkefølgen sakene sendes til Ministry of Health and Welfare (MoHW) som behandler barnets utreisetillatelse (EP-Emigration Permit). Videre varierer ventetiden ut fra tempoet på behandlingen av saker hos både MoHW og domstolen. Dette er variabler i endring, og det er viktig å være oppmerksom på at ventetiden kan bli lengre enn estimert. I tillegg er det til dels store variasjoner i ventetid mellom de ulike familiene. I fjor ble det sendt inn 13 saker til MoHW. Det ble utstedt EP i 11 av sakene samme år. Hittil i år har det blitt utstedt 2 EP er. Disse familiene fikk saken sendt inn i slutten av november og slutten av desember i fjor. Familiene venter nå på tildeling av rettsdato. Ellers ble det sendt inn 2 saker i slutten av januar, som også venter på utstedelse av EP. Disse familiene fikk tildelt sine barn i januar Vi vet ikke når de neste innsendelsene vil bli. Når det gjelder ventetiden etter innsendelse av sak til domstolen, til man er hjemme med barnet, har det til nå vært mange måneders variasjon. Et eksempel nevnt tidligere, som dessverre har vist seg ikke å være representativt, var en sak der det tok 1 måned fra innsendelse til domstolen til rettsmøte fant sted. For et flertall har ventetiden fra innsendelse til rettsmøte vært på ca. 2.5 måneder. Etter rettsmøte tar det ca. 4-8 uker til hentereise finner sted. De fleste venter i ca. 4 uker. To familier har dessverre opplevd å vente så lenge som 4 og 5 måneder fra saken ble sendt til domstolen til rettsmøte fant sted. Disse familiene har hatt en dommer som jobber tregere enn de andre. Vi har fått vite at vedkommende vil sitte ut dette året.

8 Vi har samtidig blitt orientert om en omorganisering hos domstolen, der antall dommere nå vil bli halvert. Intensjonen er å gjøre systemet bedre, og å skape en mer enhetlig behandling av saker. Tidligere har dommerne jobbet med alle typer saker, men nå vil de hovedsakelig jobbe med adopsjon. Det er derfor et håp om at dette ikke vil påvirke ventetiden i negativ retning, men heller føre til mer jevn saksbehandlingstid. Det er rotasjon av dommerne hvert år. Tar avslutningsvis med at domstolen har uttrykt ønske om lengre psykolograpporter. Vi har blitt møtt med forståelse for at det blir vanskelig for familier som allerede har fått utarbeidet en rapport om å få denne endret, og det skal ikke ha tilbakevirkende kraft. Skulle vi få kontrabeskjed vil de av dere dette gjelder bli orientert. Myndighetene ønsker nå at rapportene skal være på 6-8 sider. Kravet om en grundigere utredning av søkernes mentale helse kom rundt påsketider i fjor, i forbindelse med at en amerikansk adoptivfar tok livet av barnet sitt kort tid etter ankomst til USA. Koreanske myndigheter kom da med et krav om flere psykologtester, noe norske adopsjonsmyndigheter ikke godtar at utføres i forbindelse med adopsjon. Heldigvis fikk vi til en løsning der våre søkere istedenfor får utarbeidet en psykolograpport. Fra venstre: Saksbehandler Seo Jeong Hee, teamleder Duk Jin You (DJ), Kim Eun-Chong og Ryu Min-Hyun

9 KINA Kineserne har akkurat avsluttet sin feiring av det nye året, og går nå inn i geitas år. Etter en lang ferie, med ofte lange reiser til familie og venner, vender nå millioner av kinesere tilbake til sine arbeidsplasser. Disse ligger ofte langt vekke fra deres hjemby. Hittil i år har det ikke kommet hjem noen barn fra Kina. Vi har imidlertid fått en tildeling, og denne familien vil i løpet av kort tid få reise å hente barnet. CCCWA har nå fått tildelt barn til alle de med LID 26. desember Dette betyr at ventetiden for våre søkere i dag ligger på 8 år og tre måneder fra man har sendt ned søknaden til man får en tildeling. Dette er en lang ventetid som ingen ville tro skulle komme. Det har dessverre også ført til at vi har mistet mange søkere underveis i prosessen, ofte fordi søkerne ikke har fått ny godkjenning fra norske myndigheter. Mange ganger har det vært alderen på søkerne som har vært den tyngste faktoren i avslagene fra Bufetat. Dessverre så er ventetiden stadig økende på Kina, og vi får ingen annen indikasjon fra CCCWA enn at det fremdeles ikke er nok barn til alle søkere. Norge har fremdeles et anstrengt forhold til Kina, og Bufdir har enda ingen mulighet til å reise til Kina for å møte CCCWA. Dette har vedvart nå helt siden fredsprisen ble tildelt Liu Xiaobo i Fredsprisen har imidlertid ikke påvirket antall tildelinger til Norge, eller ventetiden. Den deler vi med søkere over hele verden, som er helt likestilt i forhold til dette. På grunn av de lave tallene på adopsjon fra Kina, har Verdens Barn nå måttet avslutte vårt gode samarbeidsforhold med 3 medarbeidere i Kina. Mange av dere kjenner de kanskje fra tidligere reiser, og vi kommer til å savne dem dypt. De har vært til god støtte og hjelp, både for foreldre og oss her i sekretariatet. Verdens Barn samarbeider nå med CCCWA sin søsterorganisasjon, BLAS (Bridge Of Love Adoption Service). De har lang erfaring i å ta seg av foreldre som kommer til Kina for å hente sine barn, og vil hjelpe og veilede familiene på alle mulig måter fra man blir hentet på flyplassen og til man reiser hjem igjen. Vi blir fremdeles formidler av reisen, og alt organiseres gjennom oss slik som tidligere. Alle som får tildeling vil få mer informasjon etter hvert. Det er fremdeles viktig at alle søkere passer på at deres godkjenning er gyldig. Er dere usikker på når den går ut, eller har noen spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med oss. Har dere andre ting dere lurer på, eller bare vil snakke om saken deres, er det bare å ringe oss. Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke uten videre plassere hos våre søkere. Dette gjelder blant annet barn som er eldre enn den aldersrammen søkerne på det aktuelle landet er godkjent for. Vi vet at enkelte søkere på Kina kan være aktuelle for å adoptere disse barna. På grunn av den lange ventetiden i Kina har flere av Kinasøkerne blitt eldre i løpet av prosessen. Noen av søkerne er derfor åpne for å adoptere litt eldre barn, slik at aldersforskjellen mellom barn og foreldre ikke blir så stor. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er aktuelt for dere å bli forespurt et eldre barn fra et av våre andre samarbeidsland. Les for øvrig det som står om dette temaet under Thailand.

10 INDIA I 2013 kom det kun hjem 1 barn fra India, og i 2014 kom det ingen barn fra India. Grunnet den vanskelige situasjonen i India, samt stor usikkerhet rundt de nye retningslinjene for adopsjon, er Verdens Barn svært forsiktige med å anbefale nye søkere på dette landet. Et unntak er personer med sterk tilknytning til India som er bosatt i Norge, da disse vil bli gitt prioritet i India. Tre familier har saken sin hos en organisasjon i India. Vi har fått vite, fra de organisasjonene vi har kontakt med, at det hovedsakelig er eldre barn eller barn med helseutfordringer som blir tildelt søkere fra utlandet. Hos de fleste organisasjonene er det venteliste av indiske søkere for yngre friske barn. Fra indiske myndigheter er det svært vanskelig å få oppdatert informasjon. I februar arrangerte Verdens Barn Indiatur for våre familier og faddere. Turen startet med et to dagers opphold i Mumbai med besøk på Children of the World Bombays barnehjem. Derfra gikk turen videre til Pune med besøk på BSSKs barnehjem. Begge steder fikk familiene også mulighet til å besøke fadderbarn. Fra Pune gikk turen videre til det eventyrlige Rajasthan og følgende steder; Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Khimsar, Jaipur, samt en 2 dagers kamelsafari inkludert. På slutten av reisen fikk deltakerne besøke Agra og se Taj Mahal før de dro videre til Delhi med flere severdigheter. Mer om turen kommer i Verdens Barns medlemsblad. I mars måned feires vårfestivalen Holi i India. Man smører seg inn med farger, skyter ut fargepulver og kaster fargevann på hverandre.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Det er snart sommertid, og vi ønsker å informere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland.

Det er snart sommertid, og vi ønsker å informere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland. Mens vi venter Kjære alle dere som venter! Oslo, 12. juni 2015 Det er snart sommertid, og vi ønsker å informere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland. Åpningstid

Detaljer

RÅD OG VEILEDNING. i adopsjonsprosessen

RÅD OG VEILEDNING. i adopsjonsprosessen RÅD OG VEILEDNING i adopsjonsprosessen Adopsjonsprosessen: 1. Samtale med Adopsjonsforum 2. 3. 4. 5. Kontakt med Barnevernstjenesten. Bufetat får oversendt papirene. Bufetat godkjenner søkere for adopsjon

Detaljer

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARNS BAKGRUNN - 1 - Innledning s. 3 De juridiske forhold bak en adopsjon s. 4 FN`s Barnekonvensjon s. 4 Haagkonvensjonen s. 4 Når kan internasjonal adopsjon finne sted? s. 5 Hvordan

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

VeiViseR til assistanse

VeiViseR til assistanse VeiViseR til assistanse - for kvinner som er utsatt for menneskehandel Utgitt av krisesentersekretariatet Innhold 3. Forord 4. Intro 5. Del 1, å bli sett 6. Hvorfor akkurat jeg? 7. Ta signaler men hvilke?

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 23. januar 2008. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede, trygdede og søkere/mottakere av sosiale tjenester ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 inngikk også søkere/mottakere av sosiale

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet Afrodite NR. 2 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Endelig kom Ferdinand 04 Måtte vente lenge før hun fikk adoptere 10 13 18 Nytt styre i fullt arbeid Hjelper alternativ medisin? Sjekker

Detaljer

DAGENS BARNEVERN KNUSER FAMILIENE OG REDUSERER BARNAS LIVSKVALITET

DAGENS BARNEVERN KNUSER FAMILIENE OG REDUSERER BARNAS LIVSKVALITET DAGENS BARNEVERN KNUSER FAMILIENE OG REDUSERER BARNAS LIVSKVALITET - BARNEVERNET MÅ TVINGES TIL Å SAMARBEIDE MED FAMILIENE I STEDET FOR Å MOTARBEIDE DEM av Sverre Kvilhaug, advokat Det er et gode i seg

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak

Ute av øye ute av sinn. En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Ute av øye ute av sinn En rapport om forsvinninger av enslige mindreårige asylsøkere fra norske asylmottak Februar 2008 2 Innhold: Forord 1. Bakgrunn for rapporten...........................................

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer