I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet."

Transkript

1 Mens vi venter Våren 2014 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent, noen venter på tildeling og en del foreldre venter på å reise for å hente barnet sitt. I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Ny saksgang og ny forskrift Fra 1. februar 2015 ble ansvaret for å utrede adoptivsøkere overført fra kommunene til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Søknader om adopsjon skal fra 1.februar 2015 sendes til regionene i Bufetat. Kommunen skal utrede ferdig søkere der søknad om forhåndssamtykke og om fornyelse av forhåndssamtykke er kommet til kommunen før 1. februar Bufetat skal utrede søkere der søknad har kommet inn fra 1. februar Samtidig trådte en ny forskrift om adopsjon av barn fra utlandet i kraft. Noen viktige endringer: Godkjenningen kan forlenges med to år Forhåndssamtykket gis for tre år, og kan etter søknad forlenges med to år. Søkere som allerede har fått sin godkjenning forlenget med ett år, kan ikke få forlenget godkjenning med ytterligere ett år. Disse søkerne må søke om ny godkjenning etter fire år. Dersom det foreligger en konkret tildeling fra opprinnelseslandets myndigheter og adopsjonsprosessen er inne i en avsluttende fase, kan det vurderes en forlengelse av forhåndssamtykket. Adopsjonsforberedende kurs blir obligatorisk NB! Dette gjelder også søkere som allerede er godkjent, men som må søke om ny godkjenning etter fire år.

2 Adopsjonssøkerne skal ha deltatt på adopsjonsforberedende kurs før forhåndssamtykke kan gis. Hvis søkerne tidligere har deltatt på adopsjonsforberedende kurs, og det søkes om adopsjon av et nytt barn, kreves det ikke nytt kurs. Kursene er annonsert på Bufetat sine hjemmesider: Bufdir tar i mot påmelding til kursene fortløpende. De som ikke fikk plass på kurs våren 2015 vil bli prioritert på høstens kurs. Adopsjonsforberedende kurs er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og er et tilbud til førstegangs adoptivsøkere i hele landet. Det anbefales at man deltar på kurset så tidlig som mulig i adopsjonsprosessen. Kursene holdes på forskjellige steder i Norge. Kurset er gratis og går over to helger med overnattinger (lørdag morgen til søndag ettermiddag). Deltakerne betaler kun reiseutgifter. Høring om ny adopsjonslov Den 14. oktober 2014 la Adopsjonslovutvalget fram sin utredning om ny adopsjonslov. I desember sendte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) utredningen på høring. Adopsjonslovutvalget har foretatt en fullstendig av hva adopsjonsloven bør inneholde, og laget utkast til ny adopsjonslov. Utvalget foreslår en ny og mer pedagogisk adopsjonslov. Mange av forslagene i lovutkastet er presiseringer av gjeldende regler. I tillegg foreslåes lovfesting av praksis samt noen helt nye bestemmelser. Høringsfristen var 5. mars i år, og nå har Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet begynt å legge ut høringssvarene på nett. Etter høringen vil barne-, likestillings- og inkluderingsministeren vurdere hvordan utredningen bør følges opp. Høringsnotat og høringssvar kan leses på departementets hjemmeside: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing---nou ny-adopsjonslov/id / Trenger nye søkere Verdens Barn trenger nye søkere som kan tenke seg å adoptere barn fra Sør-Korea. Vi har de siste årene tatt imot få nye søkere på Sør-Korea, og ventetiden frem til tildeling har derfor blitt vesentlig kortere. Per i dag er det kun i underkant av 10 par med godkjenning i Bufetat, som venter tildeling, mens om lag 15 par er i utredningsprosess. Ettersom mange av disse er nokså tidlig i prosessen, har vi et stort behov for søkere som enten nærmer seg, eller allerede har fått en godkjenning. Vi håper derfor at søkere registrert på andre land enn Korea vil vurdere å bytte land, såfremt man kvalifiserer for retningslinjene der. For mer informasjon, se eget avsnitt om Korea. Ta også gjerne kontakt med saksbehandler. Vi trenger også nye søkere på Thailand.

3 THAILAND Hittil i år har 7 barn kommet hjem til Norge fra Thailand. To av disse er via Department of Social Development and Welfare (DSDW), de øvrige via Holt Sahathai Foundation (HSF). Ytterligere fem familier har fått reisebeskjed, og kommer hjem i løpet av de førstkommende månedene Så langt i 2015 har vi ikke mottatt tildelinger fra Thailand. Søknader via sentralmyndighetene (DSDW) DSDW har informert om at de for øyeblikket har 233 adopsjonssøknader fra utenlandske familier. Dette er ti færre enn på samme tidspunkt i fjor - og 219 færre enn i Man forventer fortsatt at det i de fleste saker vil ta ca. 3 år fra søknaden er registrert hos DSDW, til tildeling foreligger. Antallet søknader vi har fått lov å sende per år, har gradvis økt, fra 3 søknader i 2011, til 9 søknader i Med unntak av det første året, har vi hittil ikke klart å oppfylle kvoten vi har blitt gitt (ikke nok søkere som ønsker å sende sin søknad via DSDW). DSDW har først og fremst behov for søkere som kan ta imot barn som er over tre år, og søsken. Men de tar også imot søknader fra par som ønsker yngre barn. For øyeblikket er det 8 familier som har sin søknad hos DSDW. Sett ut i fra at det tar ca. tre år fra søknaden er mottatt hos DSDW, er det inntil tre av disse familiene som kan forvente å få tildelt barn derfra i løpet av To av disse søknadene ble imidlertid sendt herfra helt på tampen av 2012, så de kan også gli over til Tidsanslag fra tildeling til hentereise er 2-4 måneder. Søknader via HSF 16 familier har sin søknad hos HSF i Thailand. Vanligvis mottar vi ca. 10 tildelinger i løpet av et år. Men det kan også være færre - eller flere. HSF jobber fortsatt med de tildelingene de signaliserte skulle sendes før eller etter nyttår. Vi håper vi mottar dem snart. Vi vet ikke hvor mange det er, eller hvem det gjelder. Den familien i «ventekøen» som har ventet lengst, har nå ventet i 26 måneder fra godkjenning. Vi anslår at de aller fleste fremover vil få tildeling måneder etter godkjenning. Det jobbes fortsatt med å få ned ventetid fra tildeling til hentereise. De fleste som fikk tildeling i løpet av 2013, dro på hentereise måneder etter tildeling. Gjennomsnittet var på 16 måneder. De som fikk tildeling i 2014, og har fått reisebeskjed, har reist/reiser etter måneder. Gjennomsnittlig 14 måneder. Vi håper dette er starten på en positiv utvikling i forhold til å få ventetiden ned til maksimalt 12 måneder etter tildeling. Vi ber likevel de fleste innstille seg på at det fortsatt kan ta lengre tid til hentereise enn ønskelig. De fleste får reisebeskjed 4-12 uker før de faktisk må befinne seg i Thailand. Barn med spesielle behov Både HSF og DSDW har barn med spesielle behov som trenger nye familier. Eksempler på hva det kan dreie seg om er barn som er hjulbeint, klumpfot, mangler fingre eller tær, skjeling, nedsatt hørsel, nedsatt syn, deformert øre, født uten analåpning (kirurgisk korrigert), har hatt utfordringer i forhold

4 til mage/tarm, men kirurgisk korrigert, hjertefeil, epilepsi, Cerebral Parese, har hatt tuberkulose, positiv for Hepatitt B eller HIV. Det kan også være barn som helsemessig er friske, men har forsinket fysisk, sosial og/eller språklig utvikling. Barn over fire år, og søskengrupper hvorav ett barn er over fire år, blir også sett på som barn med spesielle behov. Dersom de biologiske foreldrene har historie med rusmisbruk, alkoholmisbruk, psykiske problem, eller er mentalt tilbakestående, eller barnet er et resultat av voldtekt eller incest, kan også barnet bli vurdert som et barn med spesielle behov, selv om barnet fremstår som normalt fungerende. Dersom noen av våre søkere føler de har ressurser og motivasjon til å ta imot et barn med spesielle behov, si i fra, så kan vi signalisere dette til våre samarbeidspartnere i Thailand. Forespørsler av barn med spesielle behov vil alltid foregå anonymt, dvs. at man får lese barnets dokumenter uten identifiserende informasjon (uten navn og bilde). Dersom man ønsker å adoptere dette barnet, må man sende en søknad om dette til Faglig utvalg for adopsjonssaker. Faglig utvalg består av en lege, en psykolog og en psykiater. De vurderer om den aktuelle familien har den forståelse for barnets utfordringer, og de ressurser som de tenker er nødvendig for å ivareta barnet på best mulig måte. Godkjenningsramme kontra alder på barnet ved tildeling Våre samarbeidspartnere prøver å tildele familier barn som er innenfor den aldersrammen som man er godkjent for. I de aller fleste tilfeller samsvarer aldersramme og alder på barnet. Grunnet lang ventetid fra tildeling til hentereise via HSF, og fra matching til tildeling via DSDW, kan det skje i enkeltsaker at barnet vil være over denne rammen på hentetidspunktet. Som dere er informert om, blir par hvor kvinnelig søkere er over 40 år tildelt barn som er minimum to år gamle. Thailandske myndigheter ønsker også helst en aldersforskjell på ikke mer enn 40 år mellom mor og barn. De følger ikke dette slavisk, men tildeler gjerne de eldste barna til de eldste søkerne. De aller fleste som ønsker å adoptere et barn, ønsker å ta imot et barn som er yngst mulig, og under 3-4 år. I noen tilfeller har både HSF og DSDW barn som trenger nye familier, men som aldersmessig - og/eller fordi det er søsken - ikke passer inn i aldersrammen som noen av våre søkere er godkjent for. I disse tilfellene ser de på søkerbunken og kan forespørre familier som de tenker har de nødvendige ressursene, om de kan vurdere barn som er litt eldre enn det man opprinnelig hadde tenkt seg - eller vurdere å ta imot to i stedet for ett barn. Dette fordi deres oppgave er å finne familier til barna som trenger det, og ikke omvendt. Det er ikke ofte dette skjer; men vi tenker at det er greit for dere som søkere å vite at det kan forekomme. Det er svært sjelden vi får forespørsler om barn som er eldre enn 6 år gamle på tildelingstidspunktet. Det som skjer i slike tilfeller er at vi, etter forespørsel fra HSF eller DSDW, kontakter den aktuelle familien og informerer kort og anonymt om forespørselen. Den aktuelle familien kan da tenke seg om, takke nei umiddelbart, eller be om å få se dokumentene til det aktuelle barnet/a. Dette blir da utlevert anonymt og uten bilde. Familien blir også anbefalt å få opplysningene vurdert av lege eller annen relevant fagperson før en beslutning tas. Mange familier synes en slik henvendelse er vanskelig, å skulle si ja eller nei til et konkret barn. Vi hos Verdens Barn prøver å vektlegge at man får bruke så lang tid som man trenger for å komme frem til den beslutningen som er riktig for ens egen familie. Man skal ikke føle seg presset til hverken det ene eller det andre. Noen kommer frem til at dette er en oppgave de ikke kan ta på seg, mens andre har over tid fra sosialrapporten ble skrevet, innsett at de selv også er eldre enn da de startet, og modnet på tanken om å ta imot barn som er utenfor det man opprinnelig tenkte seg, enten det er pga. alder eller søsken.

5 Om man takker ja til å adoptere barn som er utenfor den godkjenningsrammen man opprinnelig ble godkjent for er dette prosessen videre: Om barnet er under fem år gammel, skriver man en søknad til Bufetat om hvorfor man vil adoptere akkurat dette barnet, og søker om å utvide aldersrammen. Vanligvis får man ny godkjenning innen en uke eller to. Om barnet er over fem år gammel sendes søknaden om å få adoptere dette barnet til Faglig Utvalg hos Bufetat. Gjelder det søskentildeling, og man ikke er godkjent for søsken, vil man om det ikke allerede er utredet i sosialrapporten, måtte få en tilleggsrapport via Bufetat angående dette. Faglig utvalg består av en lege, psykiater og psykolog. Deres oppgave er å vurdere om søkerne forstår hva det kan innebære å adoptere akkurat dette barnet, og om man har ressurser til å ivareta de behovene barnet kan ha. Som regel har man en beslutning fra Faglig utvalg 4-8 uker etter man besluttet at man ønsker å søke om man ønsker å adoptere dette barnet. De siste årene har det kommet flere barn fra Thailand som var mellom 4 og 7 år ved ankomst til Norge. Mange av disse familiene er åpne for å dele sine erfaringer med andre familier som vurderer det samme. Dette er både familier som har barn fra før, og familier hvor dette er deres første barn. Ta kontakt om dere ønsker å snakke med en eller flere av disse familiene. Travelt på kontoret til Holt Sahathai Foundation i Bangkok

6 SØR-AFRIKA Hittil i år har tre barn kommet hjem fra Sør-Afrika. Ytterligere en familie har fått tildeling. Det betyr at vi i alle fall så langt ligger godt foran fjoråret med hensyn til tildelinger og barn som har kommet hjem. Imidlertid er det viktig å huske at dette vil variere fra måned til måned. Vi har fått færre nye søkere på Sør-Afrika de siste par årene. Dette er noe som ofte blir regulert av ventetiden, både for Sør-Afrika og for andre land. Vi anslår nå en ventetid for nye søkere på mellom 3 og 4 år fra godkjenning. Det vil fortsatt være store forskjeller i ventetid i Sør-Afrika fra familie til familie, men mesteparten av ventetiden vil papirene ligge i Norge. Tildelingene skjer ofte i samråd med biologisk mor, der man bruker tid på å finne riktig match mellom barnet som skal adopteres og adoptivfamilie. Med andre ord skjer ikke adopsjoner fra Sør-Afrika i en gitt rekkefølge. Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om ventetiden for hver enkelt familie. Vanligvis kommer tildelingene til de familiene som har ventet lengst, men noen ganger kommer det også tildeling til en familie lengre ned på lista. Når et barn er matchet til en familie, kan det ta litt tid før den formelle tildelingen er klar. Dette vil avhenge av hvor i frigivelsesprosessen barnet var på tidspunktet det ble matchet til en familie. De biologiske foreldrene har i dag en 60 dagers angrefrist etter at adopsjonspapirene er undertegnet før barnet kan adopteres. Når det gjelder barn med ukjent mor og far, gjelder en frist på minimum 3 måneder. Etter den tid, skal barnet registreres i et register for innenlandsadopsjon. Dersom man etter 60 dager i dette registeret ikke har lykkes med å finne en ny familie i Sør-Afrika, kan ABBA søke om tillatelse til å plassere barnet i Norge eller et annet land. Det vil derfor være store variasjoner i antall tildelinger fra måned til måned. Barna blir tildelt når alle dokumentene er på plass. Noen ganger vil flere barn være klare samtidig, andre ganger vil det ta lengre tid uten tildelinger. Vanligvis må familien reise til Sør-Afrika dager etter tildeling. Det er svært sjelden at man får lengre tid fra tildeling til hentereise. De fleste ankommer Sør-Afrika fredag ettermiddag. Allerede mandag møter familien vanligvis barnet, og overtar den praktiske omsorgen. Deretter er det et rettsmøte, vanligvis onsdag eller torsdag, der barnet blir juridisk sett deres. Deretter skal rettsdokumentene skrives ut, og det utstedes pass til barnet ved det norske konsulatet i Cape Town. Familiene velger selv hvilket reisebyrå de ønsker å bruke, men vær obs på at dere bør ha billetter som kan gjøres om hvis nødvendig, og sikre at reisebyrået kan de tekniske rutinene mht. at det adopterte barnet bare skal være med på hjemveien. Vi har inngått avtale med et reisebyrå som heter G Travel (tidligere Via Travel), som også de andre adopsjonsforeningene i Norge bruker. Vi er så langt svært fornøyde med dette reisebyrået, og de har lang erfaring med denne type reiser. Det er lagt til rette for egne gjestehus utenfor Cape Town der man oppholder seg i de tre ukene man befinner seg i landet. Opplegg som ivaretar sikkerhet, transport, sightseeing og kulturkunnskap er en del av tilbudet til adoptivfamiliene. I gjestehuset kan man møte andre adoptivfamilier og alt er tilrettelagt for adoptivfamiliene. Dere kan lese litt mer om gjestehusene og annen nyttig info her: Dette er reisebyrået vi samarbeider med i Sør-Afrika.

7 SØR-KOREA Det har kommet hjem ett barn fra Korea i år. Ytterligere ett barn til ventes hjem i mars. Hittil i år har fire familier fått vite hvilket barn de skal bli foreldre til. Vi har blitt forespeilet flere tildelinger i år enn de 13 vi fikk i fjor, og ser lyst til tildelingssituasjonen fremover. Men med en søkermasse på ca. 45 søkerpar, der 19 allerede har fått tildelt et barn, klarer vi ikke å dekke behovet for foreldre til det antall barn som kan tildeles norske familier. Vi håper derfor på en betraktelig økning i søkermassen i tiden framover. Per i dag er det kun i underkant av 10 par med godkjenning i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som venter tildeling. De resterende om lag 15 parene som er i utredningsprosess er nokså tidlig i prosessen, og vi har derfor et stort behov for søkere som enten nærmer seg godkjenning, eller allerede har fått en godkjenning. Vi håper derfor at søkere registrert på andre land enn Korea vil vurdere å bytte land. Ettersom det som nevnt over er et vesentlig sprik mellom antall godkjente søkere, og antall barn som kan tildeles norske familier, senker vi nå ventetiden fra godkjenning til tildeling til ca måneder. Det nedre sjiktet er ment for de som nærmer seg en godkjenning, men med få antall søkere og positive signaler for tiden fremover vil ventetiden kunne holde seg kort framover. Merk at tildelingene ikke skjer helt kronologisk i rekkefølgen søkerne er godkjent i Bufetat. Når det gjelder ventetiden etter tildeling, opererer vi per i dag med et estimat på ca måneder. Hva ventetiden blir for den enkelte familie avhenger av en rekke faktorer. Den vil variere ut fra antall tildelte barn som venter på å få reise til sin nye familie, antall utreisetillatelser som gis hvert år til barn som skal til Norge, samt rekkefølgen sakene sendes til Ministry of Health and Welfare (MoHW) som behandler barnets utreisetillatelse (EP-Emigration Permit). Videre varierer ventetiden ut fra tempoet på behandlingen av saker hos både MoHW og domstolen. Dette er variabler i endring, og det er viktig å være oppmerksom på at ventetiden kan bli lengre enn estimert. I tillegg er det til dels store variasjoner i ventetid mellom de ulike familiene. I fjor ble det sendt inn 13 saker til MoHW. Det ble utstedt EP i 11 av sakene samme år. Hittil i år har det blitt utstedt 2 EP er. Disse familiene fikk saken sendt inn i slutten av november og slutten av desember i fjor. Familiene venter nå på tildeling av rettsdato. Ellers ble det sendt inn 2 saker i slutten av januar, som også venter på utstedelse av EP. Disse familiene fikk tildelt sine barn i januar Vi vet ikke når de neste innsendelsene vil bli. Når det gjelder ventetiden etter innsendelse av sak til domstolen, til man er hjemme med barnet, har det til nå vært mange måneders variasjon. Et eksempel nevnt tidligere, som dessverre har vist seg ikke å være representativt, var en sak der det tok 1 måned fra innsendelse til domstolen til rettsmøte fant sted. For et flertall har ventetiden fra innsendelse til rettsmøte vært på ca. 2.5 måneder. Etter rettsmøte tar det ca. 4-8 uker til hentereise finner sted. De fleste venter i ca. 4 uker. To familier har dessverre opplevd å vente så lenge som 4 og 5 måneder fra saken ble sendt til domstolen til rettsmøte fant sted. Disse familiene har hatt en dommer som jobber tregere enn de andre. Vi har fått vite at vedkommende vil sitte ut dette året.

8 Vi har samtidig blitt orientert om en omorganisering hos domstolen, der antall dommere nå vil bli halvert. Intensjonen er å gjøre systemet bedre, og å skape en mer enhetlig behandling av saker. Tidligere har dommerne jobbet med alle typer saker, men nå vil de hovedsakelig jobbe med adopsjon. Det er derfor et håp om at dette ikke vil påvirke ventetiden i negativ retning, men heller føre til mer jevn saksbehandlingstid. Det er rotasjon av dommerne hvert år. Tar avslutningsvis med at domstolen har uttrykt ønske om lengre psykolograpporter. Vi har blitt møtt med forståelse for at det blir vanskelig for familier som allerede har fått utarbeidet en rapport om å få denne endret, og det skal ikke ha tilbakevirkende kraft. Skulle vi få kontrabeskjed vil de av dere dette gjelder bli orientert. Myndighetene ønsker nå at rapportene skal være på 6-8 sider. Kravet om en grundigere utredning av søkernes mentale helse kom rundt påsketider i fjor, i forbindelse med at en amerikansk adoptivfar tok livet av barnet sitt kort tid etter ankomst til USA. Koreanske myndigheter kom da med et krav om flere psykologtester, noe norske adopsjonsmyndigheter ikke godtar at utføres i forbindelse med adopsjon. Heldigvis fikk vi til en løsning der våre søkere istedenfor får utarbeidet en psykolograpport. Fra venstre: Saksbehandler Seo Jeong Hee, teamleder Duk Jin You (DJ), Kim Eun-Chong og Ryu Min-Hyun

9 KINA Kineserne har akkurat avsluttet sin feiring av det nye året, og går nå inn i geitas år. Etter en lang ferie, med ofte lange reiser til familie og venner, vender nå millioner av kinesere tilbake til sine arbeidsplasser. Disse ligger ofte langt vekke fra deres hjemby. Hittil i år har det ikke kommet hjem noen barn fra Kina. Vi har imidlertid fått en tildeling, og denne familien vil i løpet av kort tid få reise å hente barnet. CCCWA har nå fått tildelt barn til alle de med LID 26. desember Dette betyr at ventetiden for våre søkere i dag ligger på 8 år og tre måneder fra man har sendt ned søknaden til man får en tildeling. Dette er en lang ventetid som ingen ville tro skulle komme. Det har dessverre også ført til at vi har mistet mange søkere underveis i prosessen, ofte fordi søkerne ikke har fått ny godkjenning fra norske myndigheter. Mange ganger har det vært alderen på søkerne som har vært den tyngste faktoren i avslagene fra Bufetat. Dessverre så er ventetiden stadig økende på Kina, og vi får ingen annen indikasjon fra CCCWA enn at det fremdeles ikke er nok barn til alle søkere. Norge har fremdeles et anstrengt forhold til Kina, og Bufdir har enda ingen mulighet til å reise til Kina for å møte CCCWA. Dette har vedvart nå helt siden fredsprisen ble tildelt Liu Xiaobo i Fredsprisen har imidlertid ikke påvirket antall tildelinger til Norge, eller ventetiden. Den deler vi med søkere over hele verden, som er helt likestilt i forhold til dette. På grunn av de lave tallene på adopsjon fra Kina, har Verdens Barn nå måttet avslutte vårt gode samarbeidsforhold med 3 medarbeidere i Kina. Mange av dere kjenner de kanskje fra tidligere reiser, og vi kommer til å savne dem dypt. De har vært til god støtte og hjelp, både for foreldre og oss her i sekretariatet. Verdens Barn samarbeider nå med CCCWA sin søsterorganisasjon, BLAS (Bridge Of Love Adoption Service). De har lang erfaring i å ta seg av foreldre som kommer til Kina for å hente sine barn, og vil hjelpe og veilede familiene på alle mulig måter fra man blir hentet på flyplassen og til man reiser hjem igjen. Vi blir fremdeles formidler av reisen, og alt organiseres gjennom oss slik som tidligere. Alle som får tildeling vil få mer informasjon etter hvert. Det er fremdeles viktig at alle søkere passer på at deres godkjenning er gyldig. Er dere usikker på når den går ut, eller har noen spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med oss. Har dere andre ting dere lurer på, eller bare vil snakke om saken deres, er det bare å ringe oss. Våre samarbeidsland ber oss fra tid til annen om å finne foreldre til barn de ikke uten videre plassere hos våre søkere. Dette gjelder blant annet barn som er eldre enn den aldersrammen søkerne på det aktuelle landet er godkjent for. Vi vet at enkelte søkere på Kina kan være aktuelle for å adoptere disse barna. På grunn av den lange ventetiden i Kina har flere av Kinasøkerne blitt eldre i løpet av prosessen. Noen av søkerne er derfor åpne for å adoptere litt eldre barn, slik at aldersforskjellen mellom barn og foreldre ikke blir så stor. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er aktuelt for dere å bli forespurt et eldre barn fra et av våre andre samarbeidsland. Les for øvrig det som står om dette temaet under Thailand.

10 INDIA I 2013 kom det kun hjem 1 barn fra India, og i 2014 kom det ingen barn fra India. Grunnet den vanskelige situasjonen i India, samt stor usikkerhet rundt de nye retningslinjene for adopsjon, er Verdens Barn svært forsiktige med å anbefale nye søkere på dette landet. Et unntak er personer med sterk tilknytning til India som er bosatt i Norge, da disse vil bli gitt prioritet i India. Tre familier har saken sin hos en organisasjon i India. Vi har fått vite, fra de organisasjonene vi har kontakt med, at det hovedsakelig er eldre barn eller barn med helseutfordringer som blir tildelt søkere fra utlandet. Hos de fleste organisasjonene er det venteliste av indiske søkere for yngre friske barn. Fra indiske myndigheter er det svært vanskelig å få oppdatert informasjon. I februar arrangerte Verdens Barn Indiatur for våre familier og faddere. Turen startet med et to dagers opphold i Mumbai med besøk på Children of the World Bombays barnehjem. Derfra gikk turen videre til Pune med besøk på BSSKs barnehjem. Begge steder fikk familiene også mulighet til å besøke fadderbarn. Fra Pune gikk turen videre til det eventyrlige Rajasthan og følgende steder; Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Khimsar, Jaipur, samt en 2 dagers kamelsafari inkludert. På slutten av reisen fikk deltakerne besøke Agra og se Taj Mahal før de dro videre til Delhi med flere severdigheter. Mer om turen kommer i Verdens Barns medlemsblad. I mars måned feires vårfestivalen Holi i India. Man smører seg inn med farger, skyter ut fargepulver og kaster fargevann på hverandre.

Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene.

Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene. Mens vi venter Desember 2015 Kjære alle dere som venter! Julen nærmer seg raskt, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Se informasjon for hvert land på de neste sidene. Julaften og

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Våren 2016 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2015

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2015 Mens vi venter Høsten 2015 Kjære alle dere som venter! Vi vet ventetiden kan være lang, og noen ganger føles vanskelig. Vi vet også at det er viktig å bruke denne tiden. Tenk på at dere adopterer ikke

Detaljer

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet!

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet! Mens vi venter Juni 2016 Kjære alle dere som venter! Det er juni og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sommerferien vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet.

I påsken vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle viktige beskjeder vil bli formidlet. Mens vi venter Påsken 2017 Kjære alle dere som venter! Påsken og våren står foran oss, og vi kan glede oss over å gå mot lysere tider. Noen av dere har akkurat startet adopsjonsprosessen, andre er godkjent,

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter!

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Mens vi venter September 2017 Kjære alle dere som venter! Verdens Barn flytter inn i nye lokaler! Vår nye adresse vil fra 5. oktober vil være Frognerveien 10, 0257 Oslo. Våre telefonnumre vil være de samme.

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet!

Vi håper på forståelse for dette. Send gjerne epost, så svarer saksbehandler så fort det er kapasitet! Mens vi venter Juli 2017 Kjære alle dere som venter! Det er juli og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sommerferien vil Verdens Barn ha redusert bemanning, men alle

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Høringssvar. Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringssvar. Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet rern InorAdopt,4,f,Tsion et fel'ende aftentatic Barne likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep NO-0030 Oslo Kristiansand, 26.11.14 Høringssvar. Forslag til forskrift om adopsjon av

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/63373-13 Arkivkode: 008 Dato: 05.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om adopsjon av

Detaljer

Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland.

Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Mens vi venter Julen 2016 Kjære alle dere som venter! Julen nærmer seg, og vi ønsker å informere om status i våre samarbeidsland. Selv om bemanningen på kontoret vil være redusert i julen, vil vi sørge

Detaljer

Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet

Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Rundskriv 2. februar 2015 Rundskriv Q- 28/2015 med kommentarer til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet 1 Innledning I mars 2013 vedtok Stortinget endringer i adopsjonsloven, jf. Prop 171 (2012-2013)

Detaljer

Høringssvar: NOU 2014:9 - Ny adopsjonslov

Høringssvar: NOU 2014:9 - Ny adopsjonslov Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/3734 1 Høringssvar: NOU 2014:9 - Ny adopsjonslov Verdens Barn takker for høringsbrev datert 04.12.2014 med

Detaljer

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende.

A d o p s j o n. Disse retningslinjene er veiledende. A d o p s j o n Mange barn har fått nye hjem Adopsjon er ingen ny ide. Det har vært praktisert i århundrer. Adopsjon gir et barn en ny familie for all fremtid. For adoptivforeldre betyr adopsjon å ta imot

Detaljer

Høringsuttalelse fra Faglig Utvalg om NOU 2009:21 Adopsjon til barnets beste

Høringsuttalelse fra Faglig Utvalg om NOU 2009:21 Adopsjon til barnets beste Faglig utvalg for adopsjoner Leder Karen Hassel Rosenborggaten 22 0356 Oslo BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Arkivkode: 92(). Dato: 2Los:/a Saksnr: 2-0/D D/3/7-0 ( Barne -og Likestillingsdepartementet

Detaljer

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2016

Mens vi. Kjære alle dere som venter! Høsten 2016 Mens vi venter Høsten 2016 Kjære alle dere som venter! Vi vet mange adoptivsøkere er opptatt av tid. Naturlig nok. En har ventet så lenge, en har ventet på så mye. Mange har ventet på utredning og behandling

Detaljer

Brukertest av utkast til ny adopsjonslov Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring

Brukertest av utkast til ny adopsjonslov Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring Brukertest av utkast til ny adopsjonslov Lovspråkskonferansen - Regelspråk i endring Undersøkelse gjennomført for Difi og BLD Februar - april 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Brukertest av utkast til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

InorAdopt Adopsjon et leventkalternativ

InorAdopt Adopsjon et leventkalternativ InorAdopt Adopsjon et leventkalternativ Barne likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Kristiansand 04.01.13 Høringssvar -forslag til endringer i adopsjonsloven Vi viser

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO BARNEOMBUDET E-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00921-3 Tone Viljugrein 5. november 2015 Barneombudets

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Det er snart jul og nyttår, og vi vil informere dere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland.

Det er snart jul og nyttår, og vi vil informere dere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland. Mens vi venter Kjære alle dere som venter! Oslo, 11. desember 2015 Det er snart jul og nyttår, og vi vil informere dere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland.

Detaljer

årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2015 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning... side 6 Verdens Barns regnskap... side 11 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Verdens Barn støtter forslaget om godkjenning i 3 faser. Alle adoptivsøkere bør gjennomgå obligatorisk adopsjonsforberedende kurs

Verdens Barn støtter forslaget om godkjenning i 3 faser. Alle adoptivsøkere bør gjennomgå obligatorisk adopsjonsforberedende kurs Hovedkonklusjoner Det er svært viktig at Norge som seriøs aktør tilstreber å få flere land til å arbeide etter prinsippene i Haag-konvensjonen Norske myndigheter bør bistå opprinnelseslandene med å utvikle

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

Uttalelse fra Ønskebarn

Uttalelse fra Ønskebarn 1 Oslo, 3. januar 2013 Høring forslag til endringer i lov 28. februar 1986 nr. 8 (adopsjonsloven) Innledning Uttalelse fra Ønskebarn Vi i foreningen Ønskebarn norsk forening for fertilitet og barnløshet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for mobil

Kidsmonitor tutorials for mobil Kidsmonitor tutorials for mobil Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

RUNDSKRIV OM UTENLANDSADOPSJON MED RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSE OG GODKJENNING AV ADOPTIVHJEM

RUNDSKRIV OM UTENLANDSADOPSJON MED RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSE OG GODKJENNING AV ADOPTIVHJEM Barne- og familiedepartementet september 1998, revidert i mars 2009 av Barneog likestillingsdepartementet (Q-0972) RUNDSKRIV OM UTENLANDSADOPSJON MED RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSE OG GODKJENNING AV ADOPTIVHJEM

Detaljer

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS

HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for skole og barnehage 17.02.2016 HØRING OM ENDRING I BARNEHAGELOVEN - KORTERE VENTETID PÅ BARNEHAGEPLASS RÅDMANNENS INNSTILLING Ullensaker

Detaljer

NOU 2009:21 Adopsjon til barnets beste HØRINGSSVAR

NOU 2009:21 Adopsjon til barnets beste HØRINGSSVAR InorAdopt Adopsjon - et levende alternativ BARNE, LIKESTILUNGS- OG INKWDERINGSDEPARTENTET Arkykode: Dato: 2675- _( 0 I 5-3 tsaksnr: 2ô ô ô Barne likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036

Detaljer

Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser

Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser Søknadsskjema 2015 Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser Sett kryss hvis du søker på én bestemt leir. Prioriter med tall dersom du har flere alternativer. Leir 1 23.06-03.07 Alder:

Detaljer

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug

Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Familiens bruk av foreldrepenger etter fødsel Notatet er skrevet av Loyd Rudlende og Rigmor Bryghaug 27.11.217 Sammendrag Fedrekvotens lengde

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. www.blaveiskroken.no 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MKO-14/20383-2 2707/15 14.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 24.02.2015 Stavanger

Detaljer

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 15.12.15 Høringssvar til forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9 Pleiepenger er

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Det er snart sommertid, og vi ønsker å informere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland.

Det er snart sommertid, og vi ønsker å informere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland. Mens vi venter Kjære alle dere som venter! Oslo, 12. juni 2015 Det er snart sommertid, og vi ønsker å informere om status for adopsjonsarbeidet i foreningen og situasjonen i våre samarbeidsland. Åpningstid

Detaljer

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Hol kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Hol kommune HOL KOMMUNE Vedtekter for de kommunale barnehagene i Hol kommune Vedtatt av Hol kommunestyre 24.02.2005 Spesielt om 10: I 2005 praktiseres regelen om 3 uker sommerferie for barna. Fra 2006 avvikles 4 uker

Detaljer

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap...

årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... årsrapport 2014 Styrets beretning... side 3 Nøkkeltall, Verdens Barn.... side 5 Administrasjonens beretning...side 6 Verdens Barns regnskap... side 10 2 STYRETS BERETNING 3 Verdens Barn er en medlemsorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1

Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Oslo 23. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2 Vedr: Samling 1 den 21-23 sep Informasjon vedrørende Ung:leder-programmet og samling 1 Hei Ung:leder! Gratulerer, du er tatt ut til vårt Ung:leder- program,

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

RÅD OG VEILEDNING. i adopsjonsprosessen

RÅD OG VEILEDNING. i adopsjonsprosessen RÅD OG VEILEDNING i adopsjonsprosessen Adopsjonsprosessen: 1. 2. 3. 4. 5. Samtale med Adopsjonsforum Kontakt med Bufetat i regionen man bor i. Bufetat godkjenner søkere for adopsjon fra et bestemt land.

Detaljer

Antall som samtidig søker om søskengodkjenning Øst Sør Vest Midt-Norge Nord Totalt Sum 11 9 5 4 2 31

Antall som samtidig søker om søskengodkjenning Øst Sør Vest Midt-Norge Nord Totalt Sum 11 9 5 4 2 31 2014 Alle regioner 1 Oversikt over nye søknader om adopsjon Tabell 1.1 Antall nye søknader om forhåndssamtykke (alle) Sakstype Antall nye søknader gifte søkere 116 30 45 26 22 239 Antall nye søknader enslige

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen

Foreløpig program. Dag. Eldre speidere (f. 1990) Yngre speidere (f. 1993) Tirsdag 19. juli. Avreise fra Sola til Gardermoen Planleggingskomiteen for Islandsturen neste sommer har hatt to møter og nå er tidspunkt for turen bestemt og vi vet omtrent hvor mye turen kommer til å koste. Vi ser for oss et delt opplegg hvor de eldste

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad Trøgstad kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad 13.12.2016 Gjeldende fra 01.01.2017 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat 26.05.2016 Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Innholdsfortegnelse 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge

Barn som kommer alene til Norge Barn som kommer alene til Norge Barnas rettigheter og behov, og kommunenes ansvar Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Kort presentasjon Øystein Stokvold avdelingsdirektør Bufetat Region øst med ansvar

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Høringsnotat. Forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Innhold Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet... 1 Høringsnotat. Forskrift om adopsjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim

ÅRSBERETNING 2014. Marianne Engh Stig Solheim ÅRSBERETNING 2014 Virksomhet og lokalisering Foreningen arbeider med adopsjonsformidling som hovedformål. Foreningen har også som formål å hjelpe barn i sitt hjemland i form av hjelpearbeid. Foreningen

Detaljer

Diakonhjemmet Høgskole

Diakonhjemmet Høgskole Diakonhjemmet Høgskole Avdeling for sosialt arbeid Diakonhjemmet University College, Department of Social work P.O. Box 184 Vinderen NO-0319 Oslo Tel +47 22 45 19 41/45 Fax +47 22 45 19 75 diasos@diakonhjemmet.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Camilla Claussen Arkiv H12 Arkivsaksnr. 16/2597 Saksnr. Utvalg Møtedato / Helse- og omsorgsutvalget 24.05.2017 / Kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON

UTSAGNSTYPER TILGANGSGIVENDE UTSAGN FRA TERAPEUT INTRODUKSJON INTRODUKSJON Hensikten med de tilgangsgivende utsagn fra terapeut er å gi klienten tilgang til det psykiske materialet som skal endre eller anvendes i endringsarbeidet De tilgangsgivende utsagn er en av

Detaljer

Dato: 23.02.2015 Vår ref: 14/7527 - SHS (15/7119) Deres ref: 14/3734

Dato: 23.02.2015 Vår ref: 14/7527 - SHS (15/7119) Deres ref: 14/3734 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Dato: 23.02.2015 Vår ref: 14/7527 - SHS (15/7119) Deres

Detaljer

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010

Situasjonen i barnevernet. Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Situasjonen i barnevernet Innledning ved Audun Lysbakken SVs landsstyremøte 11. september 2010 Hva er fortellingen om barnevernet? Paradokset: Aldri har vi sett så mye omsorgssvikt Aldri har vi hatt et

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL Meldal kommune VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MELDAL GREFSTAD BARNEHAGE LØKKEN BARNEHAGE STORÅS BARNEHAGE Å BARNEHAGE Vedtatt i kommunestyret 13.11.97 med endringer gjort i Kommunestyret i sak 016/11 og sak

Detaljer

VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE 1 Innhold VEDTEKTER FOR DALGÅRDTUNET BARNEHAGE... 1 1. EIERFORHOLD... 3 2. FORMÅL... 3 3. BARNEHAGENS ORGANER:... 3 4. OPPTAK OPPSIGELSE... 4 4.1 Overordnet målsetning:...

Detaljer

Høringssvar- Forslagtil endringer i adopsjonsloven

Høringssvar- Forslagtil endringer i adopsjonsloven Asker kommune Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: HBORING F46 &13 04.01.2013 512/109745 1260116/12 Ved henvendelse vennligst

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

BERGSLIA-GLØTT. Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia August 2014

BERGSLIA-GLØTT. Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia August 2014 BERGSLIA-GLØTT Informasjonsskriv for Sildråpen barnehager avd. Bergslia August 2014 Siden sist: Det har vært og er fortsatt ferietid for noen, men snart er alle tilbake i barnehagen igjen, friske og opplagte

Detaljer

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf

syke barn etter folketrygdloven kapittel 9.pdf Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 2. desember 2015 02:07 Til: Postmottak ASD Emne: Forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Vedlegg: Høringssvar

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR MAI 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 19 4. 5. 6. 7. 8. En gruppe går på tur til maurtua og en gruppe uteleik En gruppe går på tur og plukker blomster og en gruppe

Detaljer

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011)

Innst. 214 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:6 S (2010 2011) Innst. 214 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:6 S (2010 2011) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben

Ledermøte 2016. Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Ledermøte 2016 Ungdommer som resurs i styre og sentrale funksjoner i klubben Akerøya Open Ungdommens eget arrangement Uorganisert Godt organisert På 10. året Fakta, refleksjoner og antagelser Initiert

Detaljer

Høringsnotat om kortere ventetid til barnehageplass

Høringsnotat om kortere ventetid til barnehageplass Høringsnotat om kortere ventetid til barnehageplass Forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 1. Innledning Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til

Detaljer

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT

ENDRING AV OPPTAKSREGLENE FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FORBINDELSE MED INNFØRING AV BARNEHAGERETT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800261 : E: A10 &00 : Mai Elin Tveit Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 3/09 ENDRING AV OPPTAKSREGLENE

Detaljer

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet!

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet! USF-akademiet Bli med på USF-akademiet USF-akademiet! Om opplegget Det blir 4 samlinger i året i to år. Første samling er lagt til helgen 24-26.11.2017, i Oslo. Detaljert program for første helg: se vedlegg.

Detaljer